Ztracený klíč, část 4.


Než začnete číst tuto část, důrazně vám doporučuji, abyste se, pokud jste tak neučinili, seznámili s obsahem předchozích částí. Pokud jste si je již přečetli, měli byste si být vědomi skutečnosti, že asi před 200 lety došlo na naší planetě ke změně technologického a kulturního řádu, což mělo za následek zničení vysoce účinné technologie pro získávání energie a také se stalo bodem obratu pro moderní civilizaci lidí. První části tohoto článku se zaměřily na shrnutí všeho, co bylo v posledních letech na toto téma nalezeno a pochopeno, a také na prokázání přítomnosti řady speciálních komponent v kupolovitých instalacích původní konfigurace, jako jsou krystaly (minerály) a kovové nádoby s neznámým obsahem.

Ztracený klíč, část 3.


Kapitola 3. – Tajemství indických lingamů
Jak již bylo zmíněno dříve, v jižní Asii mnoho zajímavých artefaktů přežilo; jsou to většinou chrámy (alespoň se tak nyní nazývají). Některé jsou velmi slavné, a některé nikdo nikdy neviděl, protože jsou kdesi v divočině. Těch chrámů tam je tolik a všechny vypadají stejně, že je možné se mezi nimi ztratit, budete-li se je snažit katalogizovat. Zde jsou jen některé varianty takových chrámů:

Ztracený klíč, část 2

Aby vám chod mých myšlenek byl srozumitelnější, povedu vás stejnou cestou, po které jsem šel sám. Při pohledu na nespočet fotografií staré architektury se zbytky staré technologie jsem si v průběhu času začal všímat něčeho zvláštního. Celá architektura té doby se vyznačuje extrémní sofistikovaností a pečlivým důrazem na detail. Každá cihla, římsa, sloup, kupole a všechny ostatní architektonické prvky jsou navzájem v neviditelně harmonii. Všechno vypadá naprosto perfektně… až na jedno. A právě o tom je tato část:


Ztracený klíč, část 1

V posledních letech se přemýšliví lidé stále více zajímají o studium naší skutečné historie a snaží se odhalit lži, které nám byly tak úporně podsouvány. V popředí zájmu je jeden z nejdůležitějších cílů – zveřejnění utajované energetické technologie minulosti. Pokusy pochopit podstatu tohoto fenoménu byly prováděny různými lidmi v různých časech. Někdo byl úspěšný, někdo méně. Mě osobně k této otázce přivedly články autora píšícího pod pseudonymem tech_dancer, který přinesl obrovský vklad k rozvoji tohoto směru. V mnoha ohledech to bylo právě kvůli jeho četným článkům, že se lidé začali vážně zajímat o téma zapomenutých energetických technologií, které byly dosud považovány za bludy a výmysly konspirátorů. Je pravdou, že i dnes je mnoho takových, kteří si nepřejí, aby se o takových technologiích minulosti vůbec hovořilo. Ale nebudu zde nikoho nálepkovat, protože všichni společně žijeme v opravdu velmi složité době.

Rozkaz přežít! 4


Vodní zdroje
Zvažovali jsme pouze dva typické domy. Město se však samozřejmě neomezovalo jen na ně. Jak byl vyřešen problém přežití ostatní populace v jaderné válce? Berija jistě vyvinul něco i pro tento případ. Navíc tyto dva domy, vzaty samostatně, by problém přežití vůbec nevyřešily.

Předpokládejme, že na základě typových domů byla řešena otázka organizace autonomních mini-TEC (teplo-elektro-centrál) využívajících volnou energii. I když nakolik byly tyto TEC mini, je těžké nyní odhadnout. Podle všeho by mohly snadno dodávat teplo pro celý městský rajon – pokud by tam ovšem byly topné sítě. Jestliže pod kinosálem stály generátory elektřiny na bázi parních motorů, pak bylo také možné bez problémů organizovat dodávku elektřiny do soukromého sektoru. Pokud by ošem byl kabel. Jak by se však v takových případech zajišťoval provoz samotných mini-TEC?