Slovenský Tutanchamon

V roce 2005 byla při výkopových pracích na stavbě průmyslové zóny v Popradu objevena hrobka takzvaného „prince“ ze IV. století n. l. Bohaté pohřebiště urozeného muže bylo už ve starověku vykradené, ale i tak dochované artefakty a tělesné pozůstatky velmože již celých 14 let poskytují současným vědcům práci a pravidelně přinášejí nová překvapení.

3D vizualizace pravděpodobného původního stavu vnitřní komory hrobky, zdrojPokračovat ve čtení Slovenský Tutanchamon

PODVOD JMÉNEM TUTANCHAMON 3


 
rekonstrukce podoby faraona Tutanchamona
Mumie Tutanchamona se zcela vymyká ze zvyklostí, které platily pro mumifikaci egyptských králů.
V roce 2007 byly publikovány výsledky detailního zkoumání mumie Tutanchamona, které bylo uskutečněno za pomoci počítačové tomografie. Z nich vyplynula celá řada naprosto nezvyklých vlastností mumie.
Spory a spekulace se hemží od doby autopsie těla, která poukázala na to, že tento faraon byl velmi mladý, když umřel. Moderní studie a počítačové tomografie těla krále však také našly důkazy o mnoha anomáliích v přípravě jeho mumie v porovnání s ostatními královskými mumiemi této éry. To zahrnuje:

PODVOD JMÉNEM TUTANCHAMON 1

Pochybnosti o pravosti tohoto slavného nálezu se odbornými kruhy šíří už řadu let. Podívejme se tedy pod kritickým úhlem na dostupné informace o jeho historii i na výzkum mumie a nalezených artefaktů.
Jedním z prvních, kdo zapochyboval o pravosti slavné hrobky, byl Konstantin Smirnov, který v časopise Technika mládeži v roce 1998 publikoval stať na toto téma. Stejné problematice je věnována také kniha Johna O’Farrella „Tutanchamon: Podvod, nebo skutečnost?“ V tomto článku dále vycházíme i z informací v knize V. Bacaleva a A. Barakina “Tajemství hrobky krále Tutanchamona”. Některá zde uvedená fakta však dosud nebyla zveřejněna nikde nebo alespoň nebyla dostatečně objasněna.
Údolí králů na počátku 20. století
Tam, kde sedí hlouček dělníků, jednou bude vchod do nejnavštěvovanější hrobky světa