Kapitoly z DNA-genealogie A. Kljosova 6


Keltové – odkud se u nich vzal indoevropský jazyk?

V článku „Jsou západní Slované skutečně Slovany?…“ jsme nakousli spornou otázku původu těch, kdo kdysi žili přímo na našich územích, a to z pohledu Alexandra Asova, překladatele Velesovy knihy. Nyní se na věc podívejme ze zcela jiného úhlu, z pohledu DNA-genealogie, tedy jak keltskou otázku vidí Anatolij Kljosov.

Pro připomenutí východiska – Kelty dnes oficiální historie řadí do kulturního okruhu Západu a geneticky jsou přičítaní k haploskupině R1b.


zdroj

Situace kolem Keltů je zamotaná, jejich původ je nejasný, jasný není ani původ jejich indoevropského jazyka. Informace o nich ve starověké literatuře jsou velmi vzácné, často zmatené a přitom fragmentární, což nahrává dnes protěžované hypotéze, že indoevropský jazyk Keltů přinesli nositelé kultury zvoncových pohárů, tedy nositelé haploskupiny R1b. Tato teorie je však nedoložená důkazy a je jen oblíbeným tradovaným postulátem.

Jsou západní Slované skutečně Slovany? Nejsou spíše Kelty?

Slované

Nedávno, a zejména po vydání české verze mého překladu „Velesovy knihy“ a jeho zařazení do vysokoškolského vzdělávání na Slovensku, v Polsku a ve Slovinsku, se mě začali ptát: potvrzuje se tedy verze, která je dnes na Západě velmi populární, že totiž tamní Slované vůbec nejsou Slované, ale oslavovaní Keltové?
Tato verze je tam aktivně propagována na univerzitách i ve školních programech. A má jasný politický cíl – dále rozdělit slovanský svět. Z tohoto důvodu se mi tato verze vůbec nelíbí, ale buďme maximálně nestranní. Konečně nemám nic ani proti Keltům. I v Rusku existuje mnoho fanoušků keltské kultury a v tomto ohledu se od západních Slovanů nelišíme.

Kapitoly z DNA genealogie A. Kljosova 2


Cesta haploskupiny R1b
Haploskupina R1b – Kljosov jim říká Erbíni – vznikla pravděpodobně ve stejné oblasti jako R1a, ale došlo k tomu o 4000 let později. 


Mapa nejvýznamnějších míst nálezů po nositelích haploskupiny R1b, ve vyšším rozlišení zde

překlad legendy:

1 – před 22000 l. vznik R1b mezi Altajem a Bajkalem
2 – před 15000 l. Sibiř
3 – před 8200 l. severní Kazachstán, machandžarská kultura
4 – před 8000 l. jižní Ural
5 – před 7000 l. příchod na severní Povolží (Samarská oblast), chvalinská kultura
6 – před 6000 – 5000 l. jižní Zauralí a stepní Kazachstán, surtandinská kultura
7 – před 6000 – 5300 l. Samarská oblast a Kalmykie, jámová kultura
8 – před 5700 – 5100 l. severní Kazachstán (Akmolinská obl.), botajská kultura
9 – před 6000 – 5000 l. severní Kavkaz
10 – před 6000 – 5000 l. Mezopotámie
11 – před 6000 – 5000 l. severní pobřeží Afriky
12 – před 5000 l. ostrovy Středozemního moře
13 – před 5000 příchod na Pyrenejský poloostrov, před 4800 l. vytvoření kultury zvoncových pohárů
14 – před 4500 – 1000 l. Kazachstán a Kurganská oblast (Turgajský prohyb, řeka Ubagan), tersekská kultura
15 – před 4500 l. – pohyb na sever Evropy a prakticky úplná likvidace domorodého obyvatelstva; před 4000 l. úplné osídlení západní Evropy, především Španělska, Irska, Skotska, Anglie, Francie, Belgie, Holandska a západního Německa


Pokračovat ve čtení Kapitoly z DNA genealogie A. Kljosova 2

Z HISTORIE EVROPY 6


Migrační vlny Slovanů ve 4. – 2. tisíciletí př. n. l.
Stále vám dlužím jednu dost zásadní informaci: kdo vlastně byli obyvatelé oněch tří významných pravěkých evropských civilizací, o nichž jsme hovořili v minulých dvou částech? Vy jste však už jistě pochopili, že to nebyl nikdo jiný než naši slovanští předkové. Vlastní vývoj Slovanů tu kontinuálně probíhal už od 6. tisíciletí. Je tedy načase jim dát nějaká jména. Ale protože těch slovanských kmenů tu bylo opravdu, ale opravdu hodně, pohovoříme jen o několika nejznámějších.

Červeně vyznačené řeky Rýn a Volha rámcově vymezující území osídlená pravěkými evropskými civilizacemi protoslovanů.