KDY NASTAL POSLEDNÍ DEN POMPEJÍ ? 3

Než budeme pokračovat, zase malé zopakování: Pompeje, město rozkládající se v seismicky a vulkanicky velmi neklidné oblasti, prodělaly za dobu své existence celou řadu větších či menších poškození. Velmi destruktivní bylo například zemětřesení v roce 63, podepsala se na nich i erupce Vesuvu v roce 79. Vždy však byly obnoveny. Konec nastal až v roce 1631. Město zasáhla série zemětřesení, převalila se přes něj vlna pyroklastických plynů a na závěr bylo spolu se svými obyvateli zasypáno popelem a vulkanickým materiálem do výše několika metrů. Vzhledem k velké devastaci celého širokého okolí došlo k tomu, že se na ně postupně zapomnělo. Znovuobjeveny byly až o sto let později, kdy v roce 1748 začal první “archeologický” průzkum. Z nějakého důvodu se však začalo tradovat, že město tu leží zapomenuto nikoli od katastrofické erupce Vesuvu v roce 1631, ale už od roku 79.
Proč?
Náhoda, anebo promyšlená mystifikace?

Pokračovat ve čtení KDY NASTAL POSLEDNÍ DEN POMPEJÍ ? 3

KDY NASTAL POSLEDNÍ DEN POMPEJÍ? 2

Než budeme pokračovat, udělejme si jen tak pro pořádek časovou rekapitulaci: podle oficiální historie byly Pompeje zničeny v roce 79 našeho letopočtu a “znovuobjeveny” kolem roku 1748 (kdy zde začaly víceméně chaotické vykopávky, které by bylo přesnější nazvat drancováním). V době mezi těmito dvěma daty – celých 1669 – údajně nebyly.
A teď jedeme dál.

Nástěnné malby
V Pompejích se zachovalo velké množství nástěnných maleb.
Ne, netěšte se, nebudeme se zabývat hambatými obrázky, kterými je toto město proslavené. Pro naše pátrání si všimněme jen dvou maleb. Nejprve pompejských Tří grácií. To je ten obrázek vlevo. Ten vpravo namaloval renesanční malíř Rafael Santi v rozmezí let 1504 – 1505. Tedy v době, kdy byly Pompeje údajně už víc jak 14 století pod zemí a měly ještě skoro 250 let čekat na své znovuobjevení. I když motiv tří grácií se ve výtvarném umění objevuje častěji, přece jen se nemůžu zbavit dojmu, že Rafael tuto pompejskou malbu musel vidět – ať už přímo nebo zprostředkovaně. Anebo se pompejský malíř inspiroval jeho obrazem. Nevylučuji ani jednu z variant…

Pokračovat ve čtení KDY NASTAL POSLEDNÍ DEN POMPEJÍ? 2

KDY NASTAL POSLEDNÍ DEN POMPEJÍ? 1

Vyjedete-li z Neapole směrem na jih, ocitnete se po pár kilometrech ve městečku Tore del Greco, kde si na fasádě jednoho z domů – “Vily faraona Mennella” – třeba všimnete starého památníku. Řeknete si – žádná paráda, jedeme dál. Ale vydržte a přečtěte si, co stojí napsáno na mramorových deskách – tedy pokud umíte latinsky. Zjistíte totiž, že památník byl věnován obětem katastrofické erupce Vesuvu v roce 1631.

A pozor! Mezi jmény míst, která byla tehdy poškozena nebo zcela zničena, najdeme i “…POMPEIOS, HERCULANUM, OCTAVIANUM…”.
A to je dost nepříjemný údaj pro oficiální historii! Všichni přece už ze školních lavic víme, že Pompeje a Herculaneum měly být tou dobou už půl druhého tisíciletí pod vrstvou popela a pemzy, protože byly zničeny výbuchem Vesuvu o stovky let dříve – v roce 79 našeho letopočtu! Takže – něco tu asi bude špatně…

Pokračovat ve čtení KDY NASTAL POSLEDNÍ DEN POMPEJÍ? 1

Tajemný čtverec v Pompejích

Datování nějakého archeologického nálezu je vždy věc obtížná (viz zdejší článek o času). Tento problém však neexistuje pro nálezy v Pompejích a Herkulaneu: život se v nich zastavil v jediný tragický den – 24. srpna roku 79, kdy výbuch Vesuvu pochoval tato města pod vrstvou sopečné lávy.

Tato města jsou důležitá i z hlediska křesťanské archeologie. Byla zde nalezena znamení křesťanství pocházející z doby začátků naší víry. Ze Skutků apoštolů víme, že na jaře roku 61 se apoštol Pavel během plavby do Říma zastavil v přístavu Puteoli (dnešní Pozzuoli) u Neapole, a zde „nalezl bratry, a dal se od nich přemluvit, aby se u nich zdržel sedm dní“ (Sk 28,14). Je tedy dobře možné, že v blízkých Pompejích a Herkulaneu žili před výbuchem Vesuvu křesťané. Mezi památkami, které po sobě zanechali, zvlášť dvě jsou velmi významné: kříž z Herkulanea a tzv. tajemný čtverec z Pompejí.

Pokračovat ve čtení Tajemný čtverec v Pompejích