Palimpsest

 – jak mazali hlaholici a přes ni psali cyrilicí
(palimpsest – psací látka, ze které bylo původní písmo záměrně odstraněno)


Jazyk a písemnosti zachycují zvláštnosti myšlení a dokonce i světonázor národa. V písmu zachycená rodná historie mu umožňuje být samostatným a nezávislým a jít svou vlastní historickou cestou.