Rozumné rodičovství podle rad neurovědkyně

Mnoho dnešních rodičů je doslova posedlých vývojem svých dětí. Podsouvají svým ratolestem různé rozvíjející hry, téměř od batolecího věku je zapisují do všemožných kroužků a jsou pevně přesvědčeni, že takto svým dětem poskytují pro život nepopiratelné výhody.
Něco úplně jiného si však myslí známá ruská psycholingvistka a neurobioložka, profesorka Státní univerzity v Petrohradě, Taťána Černigovská, s jejímiž myšlenkami jsme se mohli seznámit již v jednom z předchozích článků.


Ve své přednášce „Jak naučit mozek učit se“ vysvětluje, že není tak důležité krmit dítě znalostmi, ale především ho naučit, jak správně mozek používat. Jinými slovy, naučit ho učit se!Pokračovat ve čtení Rozumné rodičovství podle rad neurovědkyně

Kde a proč skrývají nejvlivnějšího člověka na Zemi?

Když už tu byla řeč o největším vědeckém géniovi 20. století, bylo by na místě pohovořit i o člověku, který možná jednou bude podobným géniem století následujícího. Grigorij Perelman. Ti, kdo se více pohybují v oblasti matematiky, jistě vědí, co je záhada „Poincarého domněnky“, za jejíž vyřešení byla dokonce vypsána odměna jeden milion dolarů. Až téměř po století ji vyřešil tento skromný matematik žijící zcela poustevnicky na jednom z petrohradských sídlišť. Odmítl za to převzít nejen onen milion, ale i výroční matematickou cenu světového významu. Prý nic nepotřebuje…

Grigorij Jakovlevič Perelman


Pokračovat ve čtení Kde a proč skrývají nejvlivnějšího člověka na Zemi?

Za co byl Lomonosov odsouzen k smrti?

Málokdo ví, že Michail Lomonosov byl odsouzen k trestu smrti oběšením a rok čekal ve vězení na vykonání rozsudku, dokud nepřišla carská milosti. Kdo měl zájem na štvanici na velkého Rusa, zabavení jeho vědecké knihovny a jejím ukrytí a především na zničení jeho mnohých rukopisů, na nichž pracoval v průběhu celého svého života?

M. V. Lomonosov byl pronásledován kvůli svému nesouhlasu s německými vědci, kteří v 18. století byli páteří Akademie věd. 
Za vlády carevny Anny Ivanovny z Evropy do Ruska směřoval proud cizinců. Těmito “dobrodinci” ruského národa, kteří přicházeli od roku 1725, kdy byla založena Ruská akademie, až do roku 1841, byly zrekonstruovány základy ruské historie. Rusky sice mluvili velmi špatně, ale zato se velmi rychle stali odborníky na ruské dějiny a zcela zaplnili historické oddělení ruské akademie. Byli to:

Pravda o Matce Tereze

V náboženském světě je jen málo postav tak milovaných církví jako katolická jeptiška známá všem ve světě jako Matka Tereza. Její oficiální životopis tvrdí, že nezištně zasvětila svůj život službě nejchudším z chudých ve slumech Kalkaty, sužovaným bídou a strádáním, aniž by si stěžovala a nepožadovala na oplátku žádnou odměnu kromě vědomí, že plní boží vůli. Byla miláčkem milionů a důvěrným rádcem nejvlivnějších vůdců a celebrit po celém světě, dostalo se jí spousty ocenění a vyznamenání za života a přilákala obrovské davy lidí, kteří ji přišli doprovodit na její cestě poslední.
Taková je tedy oficiální verze. Ale ateisté a svobodomyslní více než kterákoli jiná skupina musí vědět, jak jsou zbožná slova často používána, aby skryla ošklivé činy nelidskosti a zakrývala hanebné okamžiky historie, které pak následně mění na inspirativní a důstojné. Příběh Terezy je tím nejjasnějším příkladem.


Pokračovat ve čtení Pravda o Matce Tereze

JEŽÍŠ – JAK TO S NÍM VLASTNĚ BYLO?

O Ježíšovi se můžeme
dočíst leccos. Byl – nebyl, zemřel – nezemřel,…
Samé otázky. Pokud
však k jejich zodpovězení použijete internet – tak jako
kdykoliv, když něco potřebujete zjistit, objevíte přehršel
teorií, dohadů, tvrzení, každé jiné. Namátkou vybírám
několik pohledů:

1. Ježíš
v podání katolické církve

Stručné opakování
pro ateisty: narodil se z panny, v Betlémě, v době
zimního slunovratu, matka Marie, „otec“ Josef.
O jeho dětství jsou
jen kusé zprávy. Na veřejnost vystoupil až kolem 30. roku, kdy
začal kázat, léčit a konat zázraky. Zároveň o sobě tvrdil, že
je Synem Božím a ohlašoval brzký příchod Království božího.
Lidé v něm viděli dlouho očekávaného mesiáše. Jeho učení
však bylo pro světskou moc nebezpečné, a tak byl zajat, Pilátem
odsouzen a následně ukřižován. Třetího dne vstal z mrtvých,
navštívil své učedníky a pověřil je apoštolským úkolem, aby
jeho učení šířili do všech zemí. Pak byl vzat na nebesa.

…Ale co o této postavě říkají historikové?

Pokračovat ve čtení JEŽÍŠ – JAK TO S NÍM VLASTNĚ BYLO?