Proč síly Zářících nebojují o moc na naší planetě?

Od pradávna byla naše Sluneční soustava umístěna na Neutrálních územích. Před mnoha staletími ji mocní Starověké Rasy chránili před zásahy mimozemšťanů žíznivých po zisku, aby nic nemělo vliv na vývoj pozemské civilizace. Od té doby byl přísně dodržován zákon o nezasahování a jeho narušitele čeká smrt.
Chamtiví mimozemšťané však již dlouho toužili po zdrojích Sluneční soustavy. Od nepaměti si vybírají ty chamtivé a marné pozemšťany, kteří s radostí provádějí jakékoli pokyny kvůli vytoužené odměně: bohatství a moci. Proti nim se staví Probuzení – nositelé Starověké Krve vyzbrojení tajnými znalostmi, chránící svou vlast před zotročením.
Zatím v této bitvě nejsou žádní poražení, ale vše se může změnit v jednom okamžiku, protože na Zemi se objevil nový Probuzený se vzácným darem, který může změnit rovnováhu sil.

Tyto události popisuje kniha „Iluze“ Sergeje Tarmaševa, bývalého důstojníka speciálních sil GRU. 

Vědomí a Mysl

Díky jednomu našemu skalnímu čtenáři a jeho neztenčující se zásobě poněkud jednotvárných komentářů jsem se dokopal k něčemu, co jsem chtěl už dávno, ale lenost stále vítězila. Udělám výjimku a tentokrát nepůjde o můj vlastní text, nýbrž o zkorigovanou část knihy, kterou jsem si musel přečíst třikrát, než jsem došel do stavu, kdy jsem text konečně přijal. Předtím jsem cokoli, co dávalo levé hemisféře důležitou, nebo dokonce důležitější funkci než hemisféře pravé, kategoricky odmítal. Nyní jsem ho přijal nikoli jako nějaké informace zvenčí, nýbrž jako potvrzení vlastních poznání někým dalším se stejným poznáním.
A jelikož jsem nenašel dostatek vůle svůj pohled na věc sepsat srozumitelně a protože jsem si řekl, že psát něco, co již napsal někdo jiný a lépe, je vlastně mrháním času, donutil jsem se alespoň danou stať najít, přepsat a snad funkčně zkorigovat. Ještě před samotným textem jsou vysvětlivky k několika názvoslovím v textu použitým. I když z důvodu vytržení z kontextu celé trilogie knih může dojít k neúplnému pochopení, nechám vysvětlivky přesně tak, jak je autor uvedl v knize. Třeba to někoho dotlačí si knihy přečíst. Fenomén (OOBE), kterým se autor v dílech zabývá, pro mě osobně není něčím neznámým, nýbrž osobní zkušeností (ZDE a ZDE), tudíž z mého úhlu pohledu jsou informace více než relevantní. Text níže uvedený pochází z knihy Návrat k pramenům od spisovatele a průkopníka v oblasti výzkumů OOBE Roberta Monroa, který nebyl ani ždibec ezoterikem a jehož čistokrevně vědecký přístup je to, zač ho obdivuji. Pro případné zájemce první díl trilogie je Cesty mimo tělo, druhý Daleké cesty.
MichalB

Pravá hemisféra – ta část mozku-vědomí, která vyzařuje z našeho Vnitřního já, jež bylo přítomno u počátků našich lidských zkušeností;
Levá hemisféra – současné společensko-kulturní označení pro intelektuální, logickou a racionální část našeho tradičního procesu myšlení;
Odlišný pohled – soubor poznání po odečtení okouzlení náboženskými věroukami a zvířecích pudů;
Systém pozemského života – uspořádaná oblast časoprostoru, který obýváme;
Tam – energetické spektrum M-pole v nefyzické formě oddělené od časoprostoru;
M-pole – nefyzické energetické pole, které prostupuje časoprostorem včetně našeho Systému pozemského života, které však není součástí současných vědeckých studií či poznání.

Současné teorie mají za to, že kromě aktivit, jejichž podstatou jsou zvířecí instinkty, je naše myšlení rozděleno do dvou základních kategorií. Můžeme je rozdělit na ty, které vyvěrají z levé mozkové hemisféry, a na ty, které naopak pocházejí z hemisféry pravé. Pamatujte si ale, že tyto názvy jsou pouze symbolické a pouze velmi volně provázány s tím, co si pod pojmem „levý” a „pravý” obvykle představujeme.

Pokračovat ve čtení Vědomí a Mysl

Kód trojjedinečnosti: Znovuobjevená dávná “univerzální víra”

Richard Cassaro je specialistou na starověké náboženství a tajné společnosti. Jeho nová kniha Written In Stone odhaluje vizuální důkazy o “tajném kódu” skrytém v architektonických fasádách nejslavnějších gotických katedrál světa. Tvrdí, že kód předává starodávné poselství, které do nich uzamkli stavitelé těchto katedrál – svobodní zednáři.


Kniha popisuje zcela bezprecedentní archeologický objev, který spojuje civilizace stavějící pyramidy a ukazuje, že všechny “praktikovaly” tutéž Univerzální víru. Při povrchním pohledu se tento objev může zdát jednoduchý: jde o objev klíčových architektonických paralel, které tyto civilizace sdílely a které jsou stále viditelné v ruinách jejich chrámů. Tyto paralely můžeme vidět na těchto fotografiích:


Pokračovat ve čtení Kód trojjedinečnosti: Znovuobjevená dávná “univerzální víra”

Psychotronní zbraně 4


Generátory

K ovlivňování osob se používají i rozmanité technologie na bázi určitých zařízení. Již před desítkami let byly zkonstruovány vysokofrekvenční generátory, které dokážou působit na psychiku člověka různým způsobem.
Vypráví o tom Jurij Malin, který v letech 1993 – 1995 pracoval jako poradce Federální bezpečnostní služby RF:

„Tehdy jsme si všimli náhlých projevů nevhodného chování Borise Jelcina. Jako profesionálové jsem se pochopitelně zajímali, proč došlo k tak drastickým změnám v jeho psychickém stavu. Při průzkumu jeho kabinetu bylo za skříní nalezeno zařízení, které, jak jsme předpokládali, mělo vliv na psychiku ruského prezidenta. Je otázkou, k čemu mělo sloužit: byly jeho cílem prezidentovy návštěvy, které měly být uvedeny v požadovaný psychický stav, nebo si snad jeho působením lze vysvětlit poněkud extravagantní chování Borise Jelcina v posledních letech jeho vlády? Jeho nečekané vystupování neodpovídalo jeho postavení, povaze ani věku. Například jednou v zimě při procházce kolem řeky zcela nečekaně přelezl přes zábradlí a skočil na zamrzlou plochu. Pobíhal tam, aniž by si uvědomoval nebezpečí, rozhazoval různé předměty, květiny, které před malou chvílí dostal, a jeho ochranka musela vyvinout značné úsilí, aby ho dostala v pořádku na břeh.”


Pokračovat ve čtení Psychotronní zbraně 4

Psychotronní zbraně 3

Podle odborníků bylo ještě v nedávné době v Moskvě až 600 tisíc lidí patologicky závislých na automatech. Tito lidé jsou jako zombií schopni celé hodiny stát u „jednorukých banditů“, aniž by odtrhli oči od obrazovky, a jen jeden za druhým vsouvají žetony.

Hovoří o tom doktor medicínských věd, profesor Izjaslav Adlivankin:
„Před několika lety jsme zveřejnili některé výsledky svých výzkumů. Jeden z nich byl velmi alarmující. Tehdy se tomu příliš nepřikládal význam, ale nyní o tom už všichni vědí: 10 – 12 hodin strávených u hracího automatu vytváří totální formu závislosti, která je v drtivé většině nevyléčitelná. Není a být nemůže.“


Pokračovat ve čtení Psychotronní zbraně 3

Psychotronní zbraně 2


Zombírování

“Je možné člověka zakódovat k odporu ke kouření nebo alkoholu. Stejně tak je ale možné ho zakódovat i na zcela jiné věci. Pokud je mi známo, tak na téměř pěti stech našich vojácích, kteří padli do zajetí v Afghánistánu, byly prováděny experimenty tohoto druhu,“ vysvětluje generálmajor Georgij Rogozin.

Pod speciální hypnózou, ne nutně pod energetickým vlivem, jen pod slabými proudy, které procházely po helmě na hlavě, se do mozku zajatých zapisovala určitá informace, příkaz, pokyn. Ta vstoupila až do hlubokých struktur mozku. Po té byl stanoven přístupový kód – sada čísel, zvuků nebo třeba i určitého zápachu či vůně. Po provedení celé této operace se informace uzavřela, a když se člověk probudil, vůbec nic si nepamatoval. K uložené informaci se následně mohl dostat jen ten, kdo znal přístupové kódy. Samotný nositel – podobný časované bombě – o ní neměl nejmenší tušení.


Pokračovat ve čtení Psychotronní zbraně 2

Psychotronní zbraně 1

Před časem jsme na těchto stránkách zveřejnili rozhovor s generálmajorem Borisem Ratnikovem (ZDE, ZDE, ZDE), který v letech 1991 – 1995 působil jako zástupce náčelníka Hlavního velení ochrany prezidenta RF. Dozvěděli jsme se řadu informací o historii výzkumu psychického působení na dálku a jeho využití v rozvědce a i o některých případech z jeho osobní praxe.
Psychotronní zbraně nejsou technologií úplně současnou, protože výzkum na tomto poli probíhá již celé století. Výsledky původních snah lékařů a vědců, zabývajících se zkoumáním lidského mozku a snažících se nalézt příčiny duševních onemocnění, byly postupně převzaty strukturami rozvědky a v průběhu času se staly neviditelnou zbraní současnosti.


V tomto materiálu vybraném z knihy I. Prokopenka Útok na vědomí. Pravda o manipulaci vědomí člověka vám nabízíme další informace z této oblasti, které trochu blíže osvětlují tuto děsivou technologii využívanou v naší současnosti a možná – i na nás.


Pokračovat ve čtení Psychotronní zbraně 1

Něco málo o duchovnosti

Knihy nedávno zemřelého ruského spisovatele a badatele Andreje Skljarova (1961 – 2016), autora řady textů zabývajících se alternativní historií, si v češtině zatím nepřečtete. Což je velká škoda. Nabízíme vám proto alespoň malou ochutnávku z jeho díla, a to z knihy Jahve proti Baalovi – kronika převratu.


Něco málo o duchovnosti
Ještě na jeden okamžik prehistorie by bylo vhodné se podívat trochu podrobněji.
Již dříve bylo řečeno, že když “bohové” předávali lidem různé znalosti, řešili tím vlastní potřeby na zabezpečení potravy a dalších nezbytných prostředků. Za tím účelem byl jimi ustanoven takový pořádek, podle kterého byli lidé povinni přinášet bohům pravidelné oběti. Fakticky tak byl zapuštěn systém „obětování bohům”. Těm, kdo tento řád dodržovali, bohové poskytovali pomoc a podporu, a ti, kdo tak nečinili, riskovali na sebe přivodit hněv bohů s odpovídajícím trestem.


Pokračovat ve čtení Něco málo o duchovnosti

Jak americké tanky „náhodou“ vjely do Československa

recenze knihy, která právě vychází v RF
J. A. Galuško: Československo 68. Pohled sovětského důstojníka z minulosti do budoucnost
Díky rozvoji informačních technologií dnes žijeme ve světě, kde jsou libovolné informace k dispozici v okamžiku kliknutí myši. Zvláště patrné je to v posledních pěti letech, kdy se uvědomělí občané, i přes opakující se snahu uspořádat novou ruskou smutu, byli schopni orientovat v proudu informací, co se na nás řítí, pochopit mechanismy vlivu na veřejné mínění i způsoby ničení státnosti, a každý na své úrovni se bránit. Kromě toho se u mnohých začal objevovat zájem o historii země, vedený touhou pochopit, jestli se to dělo i dříve. A v této vznešené práci, podle mého názoru, by tou nejlepší pomocí měly být memoáry, vzpomínky těch lidí, kteří se již s podobnými jevy setkali v minulosti. Jednou z takových knih jsou mimo jakoukoli pochybnost vzpomínky Jurije Andrejeviče Galušky, které vyšly pod názvem “Československo 68. Pohled sovětského důstojníka z minulosti do budoucnosti”. Tím více, že jsou nejen živým vyprávěním očitého svědka a účastníka událostí Pražského jara, ale i proto, že to samé, co nakonec vedlo k převratu na Ukrajině v roce 2014, se odehrávalo i v roce 1968 (o 46 let dříve!) v Československu.


Pokračovat ve čtení Jak americké tanky „náhodou“ vjely do Československa

Z knihy Šok z bohů

Aby to nevypadalo, že už na blog prdím, tak sem šoupnu úryvek z knihy Šok z bohů od autora Ericha von Dänikena. Není to proto, že bych snad neměl o čem psát, naopak – nevšední zážitky a zkušenosti (např. lehounké přičuchnutí k několika minulým životům) se mi kupí tak překotně, že není v mé moci je házet na “papír” v časové a významové návaznosti tak, aby byly dostatečně pochopitelné. Až se to, pokud vůbec, zklidní, určitě si nenechám vše jen pro sebe 🙂

MichalB
Diodóros s úctou dodává, že Chaldejové měli ze všech lidských kultur největší astronomické znalosti i zkušenosti se sledováním hvězd. Největší záhadou však je jejich představa o délce lidské historie:
„Těžko však budou hledat někoho, kdo uvěří jejich představám o tom, jak dlouho už se zabývají vznikem vesmíru a historií. Podle jejich údajů uplynulo čtyři sta sedmdesát tři tisíc let od Alexandrova tažení…“
Cože? 473 000 let…


Pokračovat ve čtení Z knihy Šok z bohů