Velký polární vír 2


Mercatorovy mapy
Nakolik se dá legendě věřit? Zachovala se nějaká svědectví o velkém díle starověké civilizace i jinde než v lůně ruské severské tradice?
Zachovala. Jedním z nich jsou znamenité Mercatorovy mapy. Někteří badatelé posuzující tuto relikvii, vyslovují myšlenku, že mapy znázorňují očividně umělou konstrukci – a to navzdory skutečnosti, že se jedná o měřítko kontinentu. Ale na rozdíl od posledně zmíněné tradice nikdo neměl tušení, co přesně Mercatorovy polární mapy zobrazují


Pokračovat ve čtení Velký polární vír 2

Velký polární vír 1

Od školních let mě udivuje fakt, že Golfský proud, ta mohutná masa teplé vody, se ubírá tak daleko na sever a jeho vliv se projevuje po celé Arktidě. Díky němu zde nejsou 70 – 80stupňové mrazy jako v Antarktidě. A díky němu má evropská část kontinentu Eurasie tak mírné podnebí. Dokonce i nejvýchodnější části Sibiře pociťují jeho vliv v podobě cyklónů. Ale jaký mechanismus pohání tyto teplé vodní masy? Proč právě tímto směrem k severnímu pólu? Vysvětlení ve školní učebnici je jednoduché a zároveň nejasné – díky rotaci Země.

Pokud něco není zcela pochopeno, přežívá to ve vás tak dlouho, než se objeví další dílek mozaiky, který spojí dva sousední. A právě takový dílek jsem dostal od svého přítele.

Výše uvedeným odstavcem začíná zajímavý a dobrodružný článek od ruského autora z Krasnojarské oblasti publikujícího pod přezdívkou Sibved. Překlad jeho původního článku jsem doplnil z dalších zdrojů a rozšířil. Začneme malým seznámením se Severním ledovým oceánem, staneme se účastníky jedné nebezpečné poválečné expedice, poté se ponoříme do legend o dávné Hyporboreji a nakonec budeme hledat další důkazy pro nadnesené hypotézy i v minulosti poměrně čerstvé. Doufám, že tento překlad bude i pro ostatní čtenáře dalším dílkem do pomalu vznikající mozaiky.


Pokračovat ve čtení Velký polární vír 1

HYPERBOREA 9

Tajemná setkání a nevysvětlitelné smrti
V současnosti na poloostrov Kola každoročně přijíždějí desítky senzacechtivých lidí s cílem blíže se seznámit se zdejšími záhadami, protože Lovozero se řadí mezi nejvýznamnější anomální zóny Ruska. Co je tu pozorováno? Zkreslení času a prostoru, kolísání gravitačního pozadí, ale i léčebný účinek na lidské tělo… a kromě toho se tu dokonce můžete setkat – se sněžným mužem!
Lovozero


Pokračovat ve čtení HYPERBOREA 9

HYPERBOREA 8

– předchozí část – 

A co bylo po válce?
Na konci 40. let v Chibinách téměř současně zahynuly hned dvě geologické expedice: jednu zavalily kameny v soutěsce, další utonuli v jezeře. Zájem opadl a až do 70. let bylo ticho. A když se pak ozvali nový zájemci o expedice na Kolský poloostrov, byla oblast Seidozera vyhlášena za posvátnou oblast národa Loparů a volný přístup byl znemožněn. Později byla uskutečněna nová, tentokrát státní “vědecká” expedice, v jejíž sestavě byli čtyři odborníci: voják, technik, biolog a geolog. Žádný archeolog ani odborník na staré jazyky nebo starověké kultury. A výsledek? Hyperborea se nenašla.
A zase bylo nějaký rok ticho.

ChibinyPokračovat ve čtení HYPERBOREA 8

HYPERBOREA 7


V Karélii hledalo i Ahnenerbe

 
Zmínili jsme už hledání čehosi, co by mohlo mít nějakou spojitost s Hyperboreou, ze strany ruských vědců a Čeky, ale oni nebyli jediní, koho tento nevlídný, zastrčený, leč svým způsobem velmi krásný kraj lákal. Minimálně stejné úsilí jako Rusové totiž o něco později vyvíjeli i Němci, a to v podobě elitní jednotky Ahnenerbe, která přece nikdy nemohla chybět tam, kde šlo o něco hodně velkého a hodně tajného, kdy se jednalo o mystické experimenty, hledání starověkých znalostí a tajných artefaktů. A tak nás zajisté nepřekvapí, že nedávno se na veřejnosti objevil zajímavý a docela bizarní fakt, že němečtí vojáci prováděli velké utajené pátrání i v Karélii. 

Ale co nebo kdo vlastně bylo Ahnenerbe?

HYPERBOREA 6

 
Hledání Hyperborey v první polovině XX. století
Novodobé pátrání po pozůstatcích Hyperborey se točí především kolem významného ruského badatele, profesora Alexandra Barčenko (1881 – 1938). Tento, dalo by se říci, renesanční člověk – vědec, cestovatel, psychotronik a spisovatel – zasvětil celý svůj život hledání této říše a především odkazu, který nám tu po ní zůstal. Už v předrevoluční době napsal několik sci-fi románů, které předznamenávaly, kam budou jeho kroky směřovat: jeskyně v Himálajích i na ruském severu, podzemní úložiště hlubokých tajemství světové civilizace, zazděný poustevník a tak podobně. To všechno Barčenko popsal ve svých románech, jako by to na vlastní oči viděl.
Nicméně kdo ví: třeba opravdu viděl. Když po revoluci zorganizoval expedici na Kolský poloostrov, aby hledal stopy po “Pravlasti lidstva”, naplánoval trasu tak, jako by přesně znal, kde a co hledat. Využil informací, které neznámo odkud získal, a dá se říci, že sem šel najisto…
Seidozero (na skále vlevo nahoře je postava “Kujvy”)

HYPERBOREA 5


Tak – a když jsme si tak hezky našli, kde Hyperborea pravděpodobně mohla ležet, zjistíme, že opět všechno může být úplně jinak, protože – jak si jistě pamatujete – třetí část této série byla uvedena starověkou mapou, kde tato bájná země nebyla ani ostrovem, ani souostrovím, ale součástí euroasijského kontinentu.
Takže zatím odložíme stranou všechno, co jsme v minulé části pracně zrekonstruovali, protože na Hyperboreu si činí nároky také ještě jinde. A nedá se říci, že by neoprávněně. Podívejte se:


Pokračovat ve čtení HYPERBOREA 5

HYPERBOREA 4

– předchozí část – 

Kde hledat Hyperboreu
Podle mnoha popisů byl uprostřed Hyperborey menší ostrov a na něm se tyčila bájná hora Meru, sídlo bohů a pupek světa. Nejposvátnější ze všech hor. Zároveň byla místem severního pólu. Vrchol hory byl upraven do tvaru pyramidy a všechny nově stavěné pyramidy světa byly svými propozicemi směrovány k ní.
Badatelé, kteří se snaží najít důkazy existence ztraceného kontinentu, správně usoudili, že to je místo, které je pro nalezení Hyperborey zásadní. Jak vypadá dno Severního ledového oceánu? Nedalo by se něco nalézt tam?


Pokračovat ve čtení HYPERBOREA 4

HYPERBOREA 3

Hyperborea na mapách
  
Herodotovy mapy, 440 př. n. l. (Hyperborea je znázorněna jako severní součást kontinentu)

Měli jsme tu už hodně starých map. Na mnohých z nich oblasti kolem pólů nejsou zachyceny vůbec. Na mnohých je zakresleno nebo alespoň naznačeno něco, co mělo být Antarktidou. Jsou však i takové – i když těch už není tolik – kde je vykreslen i sedmý kontinent – Hyperborea. Snad nejslavnější z těchto zobrazení je Mercatorova mapa severního pólu (v plném rozlišení zde).

Pokračovat ve čtení HYPERBOREA 3

HYPERBOREA 2

– předchozí část –

Katastrofa
V knihách jako indická Rigvéda a íránská Avesta, v čínských a tibetských historických kronikách, v germánském eposu a ruských bylinách, v nespočetných mýtech a legendách různých národů světa se popisuje Pravlast umísťovaná do severních oblastí, s polárními jevy – polární září i polárním dnem a nocí. Podle těchto starých představ právě od severu probíhalo stěhování předků současných etnik.

Co však vyhnalo Hyperborejce na jih?
Proč tato civilizace zanikla?