Jak byl zfalšován deník Anny Frankové

Jedním z pilířů mytologie holokaustu dokazující „nepopiratelný fakt“ vyhlazení 6 milionů Židů, je nyní deník dívky z Nizozemska Anny Frankové. Text tohoto deníku se studuje ve školách, včetně ruských, což u dětí vždy vyvolává slzy rozhořčení a lítosti. Při probírání deníku totiž není důraz kladen na historické materiály, na fakta a události popsané v deníku, ale výhradně na emoce. Málokteré z dětí četlo deník celý, byly jim z něj předkládány jen zvlášť emotivní úryvky. Ale pokud z knihy vyloučíme emocionální složku a zaměříme se na faktické materiály, pak schopnost kritického myšlení, která u našich dětí ještě nebyla zcela zničena, může dát beneficientům hodin holocaustu v našich školách výsledek přesně opačný tomu, než co se očekávalo. A to je skutečný problém celého projektu s názvem „Holocaust“.

Holokaust: byznys na popelu 2


I když je počet požadavků o odškodnění BEG více, než je počet individuálních žadatelů, přesto je obtížné sladit tyto údaje s “šesti miliony obětí holocaustu”, a to tím spíš, že nejméně polovina z “přeživších” židů na světě nikdy německé náhrady nezískala.


Pokračovat ve čtení Holokaust: byznys na popelu 2

Holokaust: byznys na popelu 1

Mýty a skutečnost historie likvidace židů v Evropě


V 21. století se do světového společenství doslova vedrala nová kultura. Během krátké doby se stala dominantní v západní společnosti a začala ovlivňovat nejen sociálně-kulturní procesy, ale i společensko-politické a dokonce i civilizační. Název této nové kultury je – Holocaust. Je možné vést spory s historickými dokumenty a fakty o významu tohoto jevu a počtech obětí, ale jako hlavní se v této kultuře jeví něco jiného. Neustále se zvyšující počet obětí holokaustu není jen nástrojem propagandy, pro lidstvo se jako hlavní jeví fakt, že kultura holokaustu se stala nástrojem ničivého působení na celou západní civilizaci vedoucí k likvidaci všech národů patřících k takzvané bílé rase (Caucasian people), jejich asimilaci a nakonec zmizení.


Pokračovat ve čtení Holokaust: byznys na popelu 1