Egregor

O vlivu energetického pole hovoří vedoucí katedry energoinformačních technologií Akademie NAST (Národní asociace osobních strážců) Ruska a autor knih ze série „Kroniky reálného světa“ generál-major Federální služby ochrany RF v záloze Boris K. Ratnikov.

Člověk žije v energetickém prostoru a zažívá na sobě vliv rozličných struktur energetického pole, kterými je okolní svět naplněn. Do okolního prostoru přispívá objektivními narušeními i lidská myšlenka, která má energetickou povahu a různé energetické struktury nebo energoinformační subjekty ji absorbují. Určité energetické vibrace jemnohmotného plánu různé frekvence vyvolávají i běžné lidské pocity. Pokud tyto vibrace v sobě nesou agresi, závist, zlobu, násilí a podobně, jsou nízkofrekvenční. Vysokofrekvenční vibrace přinášejí naopak dobro, láska, soucit, úcta a podněcují člověka k pozitivnímu chování. A tyto vibrace vstupují do rezonance s podobnými energetickými subjekty v okolním prostoru. Efektu rezonance je dosaženo díky intenzitě přání a důvěry v dosažení požadovaného. Tyto interakce na úrovni energetiky umožňují vytvářet kolem člověka příznivé podmínky pro realizaci plánovaného.


Pokračovat ve čtení Egregor

Pálení knih jako technologie oslabování specifických egregorů?

Přišel nám do “redakce” další zajímavý mail. Na otázky v něm uvedené mám osobní pohled, který z důvodu neovlivňování názorů čtenářů už během čtení dám až do diskuze pod článkem.
MichalB
Zdravím Vás Michale,

chtěl
jsem nejprve moc poděkovat za zveřejnění mého zvídavého textu (Rodová
paměť) a této výzvy čtenářům. Ta diskuse uspokojila mou informační
potřebu. Zejména 3-4 příspěvky mi tam opravdu “sedly”. I přes svou
polemičnost a nejistotu, jsou to informace a poznání mnohem zkušenějších
lidí. Velmi rád bych navrhl určité repete. Opět se pro mne jedná o
otázku na kterou určitě neznám odpověď, ale mohu určitou variantu pro
účel diskuse modelovat a počkat, co na to zkušenější čtenáři Vašeho
blogu. Velmi by mne to zajímalo o věřím, že nejen mne. Nicméně, je to
“ostré téma”, pokusím se jej napsat způsobem “sapienti sat”, aby bylo
vůbec publikovatelné. Zveřejnění je samozřejmě jen na Vašem uvážení.

Honza


 

Vážení
čtenáři blogu Myšlenky o čemkoliv, chtěl jsem nejprve poděkovat za
informace a zkušenosti, které někteří z vás poskytli v diskusi pod
článkem Rodová paměť. S
velkým zaujetím jsem si je přečetl a moc vám děkuji za jejich sdílení.
Jak se tak motám nyní relativně nově ve světě, kterému jen pramálo
rozumím, mám opět spousty otázek pravidelně bez odpovědí. A jednu další z
nich bych vám rád předestřel a budu velmi vděčný za vaše názory,
zkušenosti i případnou teoretickou polemiku k tomuto tématu. Otázka, na
kterou jsem narazil, je pálení knih jako technologie oslabování
specifického egregoru. Takto popsané to vypadá úzce, ale v principu jde o
mnohem širší téma. Jak jsem se k této otázce dostal?

 Pokračovat ve čtení Pálení knih jako technologie oslabování specifických egregorů?