Tajemství Džusinského pyrit-polymetalického naleziště

zdroj

Oslovil mě kolega výzkumník s prosbou, zda bych zjistil, co se skrývá za řadou podivných objektů ve tvaru hvězdy, které objevil na mapách Google. Přestože jsem zrovna neměl moc času, rozhodl jsem se na jeden z nich blíže podívat. Na základě zjištění tedy budu nyní pokračovat v sérii geologicko-historických příběhů o naší neznámé minulosti, o místě a roli těžby v ní a pokusím se potvrdit platnost zjištění, ke kterým jsem dospěl již dříve (Pevnosti-hvězdy a jejich orientace podle lineárních anomálií BGF a která jasně naznačují starobylost tohoto objektu a jeho příslušnost ke klasickým pevnostním hvězdám. Faktem totiž je, že z nějakého důvodu si už od nejranějšího starověku lidé z neznámého důvodu pro své stavby vybírali místa, která měla určitou strukturu anomálií nad tektonickými poruchami. Přitom však zhruba od poloviny 19. století se už při stavbách těmito anomáliemi nikdo neřídil. Psal jsem o tom již v článcích: Chrámy stojí na křížích 1 a jsou zde opět pyramidy v Gíze (Egypt) Chrámy stojí na křížích 2.

Hvězdy-pevnosti a jejich orientace podle lineárních anomálií BGF

Jméno Nikolaje Andrejeva nemusíme už představovat, protože na tomto blogu si můžete přečíst hned několik jeho článků. Připomeňme jen, že tento geofyzik za pomoci BGF (biogeofyzikální) metody průzkumu terénu zjišťuje linie anomálií nad trhlinami v zemské kůře, nad jejichž křižovatkami dochází k v dnešní době málo doceňovaným fyzikálním jevům; znali je a respektovali naši dávní předkové, současnou vědou však jsou přehlíženy. Což může mít a někdy také má dalekosáhlé důsledky.
Autor však jde dál a díky svému vzácnému daru zjišťuje u zkoumaných objektů i další, pro nás někdy velmi překvapující historické informace…


Pokračovat ve čtení Hvězdy-pevnosti a jejich orientace podle lineárních anomálií BGF