Myší ráj a úpadek společnosti

Dr. Calhoun zasvětil celý svůj vědecký život budování dokonalého myšího ráje. A sledoval důsledky této prosperity. Byl etologem, takže studoval chování zvířat. Závěry jeho případových studií ho však navždy zapsaly na přední stránky světových učebnic psychologie a sociologie. Jeho experimenty se staly paralelou dalšího vývoje lidské společnosti. Poskytují odpovědi, ale především vyvolávají palčivé otázky o osudu lidstva.

Utopie myšího ráje

John B. Calhoun zahájil své vědecké studie v roce 1947 a pokračoval v nich až do své smrti v roce 1995. Podnětem k jeho výzkumu bylo pozorování potkanů v přirozeném prostředí. Zjistil, že populace zvířat zřídkakdy přesáhla 200 jedinců na 10 akrů. Přesto by bylo schopno za stejné období vyprodukovat dalších 50.000 mláďat. Potkani žili ve skupinách, každá přibližně po 12 jedincích, a tento počet si udržovali po dlouhou dobu.

 
Pozorování přenesl do laboratorních podmínek. Vytvořil ráj pro myši. Připravil jim prostor, dobré jídlo, čistou vodu, stálou veterinární péči, odstranil všechny stresory.
Jejich výběh měl kapacitu 3.000 myší. Do tohoto výběhu umístil čtyři páry zdravých a aktivních myší. Výběh měl tvar bunkru rozděleného na několik sektorů, v nichž měla všechna zvířata (i při plném obsazení) přístup k potravě a pití a prostor a možnost stavět si hnízda. Calhoun pozoroval jejich chování v závislosti na počtu “obyvatel” v této omezené oblasti. Experiment několikrát zopakoval a zjistil, že všechny pokusy vedly ke stejným výsledkům.
Myší ráj vznikl a zanikl ve čtyřech fázích.
 
Z ráje do pekla

Pokračovat ve čtení Myší ráj a úpadek společnosti

Bleskovka

Rusové zatkli při pokusu o útěk z Azovstalu v Mariupolu kanadského generála Trevora Cadieu. Tento generál velel biolaboratoři č. 1, kde 18 lidí pracovalo se smrtícími viry. Kadieu byl převezen do Moskvy, kde ho čeká soudní proces. 
Již předtím jsme přinesli nepotvrzené zprávy, že v závodě Azovstal se kromě nacionalistů mohou nacházet i vysoce postavení velitelé NATO a že zde mezi žoldnéři uvízl i generál, který byl v kontaktu s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. 
Před pár dny se pokusil o útěk i americký generálmajor Roger L. Cloutier – velitel pozemních sil NATO. Byl zajat Ruskem poté, co dal vojenské instrukce Ukrajincům a žoldákům. 
Ruští vojáci přerušili všechny únikové cesty a “zachytily nejvyšší velení ukrajinských sil”, které vůbec nebylo ukrajinské. To znamená, že od začátku válce na Ukrajině velí Pentagon. Ten také nařídil použít ukrajinské civilisty jako živé štíty, a tak mohou být Spojené státy legálně obviněny ze zvěrstev na Ukrajině.
Další zalezlé velké zvíře v Azovstalu je generál-plukovník Oleksandr Sirsky – velitel ukrajinských pozemních sil.


Rusofobie

Když se mluví o nacismu na Ukrajině, naši odpůrci mají okamžitě přesvědčivou výmluvu: „Ale co prezident Zelenskij? Vždyť je to Žid!“

Faktem ale je, že nový nacismus vylíhlý z anglosaského prostředí není pronásledováním a ničením Židů, ale pronásledováním a ničením Rusů.

V naší době se již čtvrtá západní říše plně zformovala s progresivní ruskou nenávistí pod záštitou pomoci banderovské Ukrajině.

Motto Čtvrté říše se změnilo. Místo fašistického hesla “Deutschland über alles!” (Německo je nade vším), nyní se objevil další nevyřčený výkřik: “Ukrajina je nade vším!” s téměř stejnými, mírně upravenými nacistickými symboly. A místo legendárního fašistického pozdravu “Heil Hitler!” nyní světem zní chorál “Sláva Ukrajině!”

Vzhledem k tomu, že Rusko je nástupcem Sovětského svazu, ve státech s novou nacistickou ideologií jsou pomníky sovětským vojákům ničeny, sovětské atributy slávy jsou zakázány: rudé prapory a hvězdy, svatojiřské stuhy a srp a kladivo. …
Pokračovat ve čtení Rusofobie

K nové bezpečnostní architektuře:

– jaký bude svět po protiruských sankcích (vůbec to není předpověď)

 

 

1. Zkolabuje řada globálních dodavatelských řetězců zboží, je možná velká logistická krize, včetně kolapsu činnosti zahraničních leteckých společností, které mají zakázáno létat nad ruským územím.

2. Energetická krize zesílí v těch státech, které zavedly sankce „střílení do vlastních nohou“ na dodávky ruských energetických nosičů, bude pokračovat další růst cen fosilních paliv a zpomalí se rozvoj digitální ekonomiky ve světě.

3. Plnohodnotná mezinárodní potravinová krize přijde s vyhlídkou na hladomor v jednotlivých státech.

4. V některých zemích nebo společenstvích zemí je možná měnová a finanční krize spojená s podkopáním stability řady národních měn, prudkou inflací a destrukcí právního systému na ochranu soukromého vlastnictví.

5. Nové regionální vojenské konflikty budou vznikat tam, kde se situace po mnoho let neřeší mírovou cestou nebo jsou ignorovány významné zájmy hlavních mezinárodních hráčů.

6. Teroristé jsou stále aktivnější a věří, že pozornost západních úřadů je dnes odkloněna na zúčtování s Ruskem.

7. Začnou nové epidemie způsobené odmítnutím poctivé mezinárodní spolupráce v sanitární a epidemiologické sféře nebo přímým použitím biologických zbraní.

8. Dojde k útlumu činnosti mezinárodních institucí, které nemohly prokázat svou efektivitu při řešení situace na Ukrajině, jako je např. Rada Evropy.

9. Budou vytvořeny nové mezinárodní aliance zemí založené spíše na pragmatických než ideologických anglosaských kritériích.

10. V důsledku toho bude vytvořena nová bezpečnostní architektura, ve které jsou de facto a následně de iure rozpoznány současné skutečnosti:

a) slabost westernizovaných konceptů mezinárodních vztahů, jako je „Řád založený na pravidlech“ a další nesmyslné západní harampádí;

b) zhroucení myšlenky americko-centrického světa;

c) přítomnost zájmů respektovaných světovým společenstvím v těch zemích, které jsou v akutní fázi konfliktu se západním světem,“ předpovídá expremiér Ruské federace v Telegramu.

Dmitrij Medveděv, místopředseda Rady bezpečnosti Ruské federace

zdroj: https://rusvesna.su/news/1652424409

Analytická poznámka Leonida Petroviče Rešetnikova

generálporučíka ruské zahraniční rozvědky (ve výslužbě), kandidáta historických věd, docenta, ředitele Ruského institutu strategických studií 

 

 

 

Považuji za krajně podlé obviňovat naši armádu z nedostatku komunikačních systémů, aniž bychom informovali obyčejné civilisty, že naše jednotky na území bývalého SSSR operují s trojnásobnou převahou nepřítele v živé síle a s plnou podporou nepřítele s celou průzkumnou a radiotechnickou silou NATO.


Pokračovat ve čtení Analytická poznámka Leonida Petroviče Rešetnikova

Lotyšská Riga 9. května

Hory květin 9. května přinášeli lidé k památníku sovětských vojáků v Rize. 

Slavit Den vítězství orgány města úředně zakázaly. Pro jistotu navíc nechaly památník ohradit a z nějakého důvodu jej přelepily ukrajinskými vlajkami. Přesto však přišlo hodně lidí a přinesli moře květin, kterými pokryly v silné vrstvě celé velké prostranství před památníkem.

Úřady v panice před tímto tichým protestem poslaly techniku a ještě čerstvé kytice, s láskou vybrané v květinářstvích nebo nasbírané na vlastních zahrádkách, byly ještě před koncem svátečního dne zmuchlané jako odpadky a odvezeny na skládku.

Orgány Rigy však svou neúctou k předkům, kteří osvobodili Evropu od nacismu, otevřely Pandořinu skříňku. Lidé k památníku Osvoboditelů od nacistických nájezdníků přinášejí nové květiny dál a s ještě větším elánem. Obyvatelé Rigy celému světu ukázali, že je nelze zlomit.
A šušká se, že dnes k pomníku Osvoboditelům Rigy přicházejí i ti, kdo tam ještě nikdy nebyli. 🙂
zdroje: