Co se děje na Ukrajině 35

 

 

01.04.2022 – 14:17
Šéf DLR Denis Pušilin řekl, že konečné osvobození Mariupolu je otázkou několika dnů.
Připomeňme, že včera představitel DLR nařídil vytvoření nových mocenských struktur v Mariupolu – městské a okresní správy. Vojenské vedení republiky věří, že operace na osvobození hlavního města oblasti Azov a námořních bran Donbasu bude brzy ukončena.
Zbytky posádky Ozbrojených sil Ukrajiny a ozbrojenci Azov se snaží narušit evakuaci civilistů po humanitárních koridorech, velitelům národních praporů se ale z obklíčení uniknout nepodařilo.
Armáda DLR se připravuje na společnou ofenzívu se svými spojenci Ruskem a LLR v několika směrech najednou. Oznámil to ve středu Denis Pušilin a zdůraznil, že nyní operace na úplné zbavení Donbasu kyjevské okupace půjde mnohem rychleji. Zároveň se hlava republiky podělila o politické plány – je dost možné, že po osvobození bude na pořadu dne otázka připojení DLR k Rusku.
——
Denis Pušilin hovořil s listem “Vzgljad” o stavu věcí na frontách, o vyhlídkách na obnovu z ruin a o čí zkušenosti se může Republika opřít při své obnově.
— Denisi Vladimiroviči, jak hodnotíte postup operace k osvobození Mariupolu? Jaké síly má nepřítel ještě k dispozici? Udrží si svou pozici mimo průmyslovou zónu Azovstal? Jak těžké bude zaútočit na Azovstal z vojenského hlediska? Jak brzy se podle vás podaří zneškodnit nepřátelské uskupení?
— Operace k osvobození Mariupolu je blízko dokončení. Vojska DLR za podpory jednotek Ruské federace systematicky čistí městské čtvrti od nacistů. Pod naší kontrolou je levobřežní část města, letiště a nádraží.
Zdroje a síly nepřítele již docházejí.
Ve městě, zejména v jeho severozápadní části, kde právě probíhá osvobozovací operace, nacionalisté prakticky nekladou odpor a probíhá čistka nesourodých skupin. Zbývající síly nacionalistů se soustředí v průmyslových zónách hutních závodů” Iljiči, Azovstalu a Azovmaši. Těžko říct, jaký je jejich počet, protože místa jejich soustředění jsou ničena dálkovými zbraněmi.
Naše jednotky na povrchu vše srovnaly. Ale pod zemí je stále šest komunikačních pater a nepřítel to všechno teď používá jako úkryt.
Vzhledem k těmto skutečnostem je vytlačení nepřítele poměrně obtížné. Jiné možnosti ale prostě nejsou, to chápou nacionalisté, kteří se pod maskou civilistů, často v dámském oblečení, snaží dostat z města.
Už několik dní po sobě se ukrajinský generální štáb snaží evakuovat vůdce Azova z Mariupolu vysláním vrtulníků. Dva z nich jsme sestřelili.
Konečné osvobození Mariupolu je otázkou pár dnů.
— Jakou roli hrají jednotky ruské armády a také jednotky Ruské gardy z Čečenské republiky při osvobozování Mariupolu? Byly odstraněny problémy, které nedávno zmínil Alexander Chodakovskij ve svém rozhovoru pro KP?
— Divize Ruské gardy poskytují neocenitelnou podporu při osvobozování nejen Mariupolu, ale celého území DLR. Rusko poskytuje nezbytnou palebnou podporu.
Bojovníci z Čečenské republiky bojují bok po boku s našimi obránci. Onehdy jsem se poblíž Mariupolu setkal s Ramzanem Kadyrovem, který přijel zhodnotit průběh operace a podpořit své bojovníky.
Co se týče Chodakovského osobního názoru, život ukázal, že ve skutečnosti zdaleka není vše tak, jak se to jeví v jeho obavách. A průběh operace na osvobození Mariupolu, která se blíží ke konci, je toho nejlepším potvrzením.
— Jaký druh pomoci je poskytován uprchlíkům, kteří byli evakuováni z Mariupolu přes humanitární koridory? Ukrajinská “ministryně pro dočasně okupovaná území” Irina Vereščuk oznámila, že v DLR “nuceně deportovaní Ukrajinci procházejí filtračními tábory”. Kde a jak jsou vlastně uprchlíci ubytováni?
— Evakuovaní obyvatelé Mariupolu se nacházejí v přechodných ubytovacích střediscích na území republiky, kde je jim poskytována plná podpora. Bylo poskytnuto jídlo, lékařská péče, humanitární jídlo a hygienické balíčky.
V souvislosti s nárůstem počtu uprchlíků byla vybavena střediska dočasného ubytování, včetně školních budov, kam obyvatelé DLR nepřestávají přicházet, připravena poskytnout jakoukoli podporu jak věcmi a produkty, tak službami – vzít k sobě zvířata, praní věcí a mnoho dalších nabídek.
Včera se mladé ženě evakuované z Mariupolu narodilo dítě a rozhodla se s ním zůstat na území republiky, žít v Makjejevce.
Pokud jde o Vereščukové prohlášení, jde o další „hororový příběh“ ukrajinských úřadů, který má zastrašit civilisty. Ano, registrace existuje, kontrolují i ​​uprchlíky, protože se za ně převlékají nacionalisté. O nějakých filtračních táborech však samozřejmě není řeč.
— Jak velká je hrozba ostřelování ze strany Ozbrojených sil Ukrajiny pro obyvatele Doněcka, Gorlovky, Jasinovaté a dalších měst ve frontové zóně? Používá nepřítel fosforovou munici a další zbraně zakázané mezinárodními úmluvami?
— Ostřelování měst a regionů republiky neustává. V agónii používá nepřítel všechny druhy zbraní. Ohroženy jsou nejen osady v první linii, ale i ty zadní. Útoky navíc nejsou prováděny na vojenské cíle, ale na hustě obydlené obytné oblasti. Nedávno ukrajinské ozbrojené síly použily „hurikány“ v obytné čtvrti v Kirovském okrese v Doněcku a vypálily dvě rakety, v důsledku zasažení jednoho z nich se horní patra vícepodlažní budovy zhroutila, druhá střela explodovala poblíž budovy školy. Střed Doněcka zasáhla 14. března střela Točka-U naplněná kazetovou municí zakázanou mezinárodními úmluvami. Ukrajina se každý den dopouští válečných zločinů a všechny budou bezezbytku vyšetřeny.
V tuto chvíli se útočná operace zintenzivňuje, mimo jiné s cílem odvrátit hrozbu pro obyvatele Gorlovky, Doněcka a Yasinovaté.
— Jak obecně hodnotíte situaci na frontách, kromě Mariupolu? Zejména, jak vážné je nepřátelské uskupení soustředěné v okupovaném Slavjansku, Kramatorsku a dalších městech?
— Nepřítel představuje velké nebezpečí především pro civilisty. Máme co do činění s nelidskou krutostí nacionalistů, jejíž rozsah je jen těžko představitelný. Každý den dostáváme informace o nových zločinech proti civilnímu obyvatelstvu: když jsou zastřeleni civilisté, kteří se snaží evakuovat; když jsou sklepy pro lidi skrývající se před ostřelováním uzavřeny a nesmějí vycházet ani pro vodu; když ozbrojenci z národních praporů vstupují do domů a zabíjejí obyvatele, jen aby použili jejich oblečení,…
Nechceme, aby byl tento seznam zaplněn příběhy z Kramatorsku nebo Slavjansku, kde nacionalisté již zničili přehrady a kritickou infrastrukturu.
Vyzýváme obyvatele měst, která dosud nebyla osvobozena, aby včas odešli, dokud nebudou v osadách rozmístěny nacistické oddíly. Pravděpodobnost kotlů pro nepřátelské seskupení severovýchodním směrem je vysoká. Samozřejmě bereme v úvahu skutečnost, že ozbrojené síly Ukrajiny budou nadále využívat civilisty jako lidské štíty.
— Mají úřady a vojenské vedení Republiky informace (prostřednictvím rádiových odposlechů nebo od zajatců) o náladě v nepřátelském uskupení Ozbrojených sil Ukrajiny? Do jaké míry je nepřítel připraven na delší odpor?
— Vojáci Ozbrojených sil Ukrajiny jsou dezorientovaní, jejich hromadné kapitulaci však brání ozbrojenci národních praporů, které působí jako barážové oddíly. Ozbrojené síly Ukrajiny nemají sílu ani prostředky na dlouhodobý odpor. Úspěch osvobozovací operace jednotek DLR a Ruské federace je zřejmý nejen pro nás, ale i pro vedení Ukrajiny.
Západ jim to však nedovoluje oficiálně přiznat, vyhovuje mu ničení důkazů o jeho mnohaleté trestné činnosti: jak objektů jako biolaboratoře, tak svědků – vycvičených a vyškolených nacistů. Proto dodávky zbraní na Ukrajinu pokračují a skutečná situace je skrývána. Vítězné projevy ukrajinských úřadů v médiích jsou namířeny proti civilistům, kteří nemají šanci situaci kontrolovat a jsou přístupní podvodu. Jen aby se konflikt protáhl co nejdéle.
— Dostávají se nová fakta o válečných zločinech Ozbrojených sil Ukrajiny a národních praporů ve známost s osvobozením měst Republiky? Pokud ano, které případy považujete za nejzávažnější?
— Seznam zločinů nacionalistických praporů a jednotek Ozbrojených sil Ukrajiny je denně aktualizován o nové případy a fakta.
Tisíce lidí byly vystaveny hroznému mučení – existují fakta o existenci tajných věznic, kde byli lidé drženi v mrazicích boxech, suterény budov byly vybaveny k mučení. Každou z odhalených skutečností mohu označit za zrůdnou.
Ve sklepě jedné z mariupolských škol, kde sídlili nacisté, našli naši bojovníci mrtvou dívku se známkami mučení: s utrženou paží a s hákovým křížem na břiše. To je jen jeden z faktů, který svědčí o tom, co se dělo v těchto dnech, kdy lidé zůstali rukojmími národních praporů.
— Jaká opatření jsou přijímána k obnově osvobozených oblastí? Ojevují se zprávy o plánech na vybudování nového mikrodistriktu ve Volnovaše. Má republika s ohledem na výdaje na obranu dostatek prostředků na rekonstrukci zničené infrastruktury a vybudování nejnutnějších sociálních zařízení?
— V tuto chvíli na osvobozených územích probíhá především odminování, pak obnova infrastrukturních zařízení, která zajišťují plyn, vodu a elektřinu, opravují se silnice a zničené mosty, staví se základnové stanice, zajišťuje se komunikace a obnovují se sociální zařízení.
U bytového fondu probíhá vyhodnocování škod, na základě kterých jsou zpracovávány plány na rekonstrukci stávajících nebo výstavbu nových čtvrtí. Odklízejí se trosky.
Samozřejmě, že Ruská federace vyjádřila svou připravenost pomoci s obnovou republiky a jsme za to velmi vděční.
— Předpokládá se znárodnění Azovstalu a dalších podniků vlastněných ukrajinskými oligarchy?
— Nejprve musíme posoudit stupeň zničení mariupolských podniků. Ustupující ozbrojenci obvykle vyhodí do povětří vše, co se dá.
Pokud mluvíme o přežívajících podnicích, pak naším hlavním úkolem je udržet je v provozu a rozšiřovat je. V souladu s Ústavou DLR je právo na soukromé vlastnictví chráněno zákonem. Pokud budou majitelé těchto podniků připraveni pracovat v právní oblasti a nadále fungovat, poskytneme veškerou možnou pomoc. Přirozeně pouze v případě, že nejde o válečné zločince nebo jejich spolupachatele.
Samozřejmě nedovolíme opustit továrny a podniky, jako se to stalo poté, co Ukrajina uvalila ekonomickou blokádu na metalurgická, koksochemická a další průmyslová zařízení republiky. Zaměstnancům nebyly vypláceny mzdy, výroba byla zastavena, výrobky nebyly expedovány ani prodávány. Tyto a další faktory nás donutily převzít tyto podniky pod externí správu. Investoři se našli a nyní úspěšně pracují a rozšiřují výrobu. Totéž uděláme v podnicích na osvobozených územích.
— Po setkání s hlavou Čečenské republiky Ramzanem Kadyrovem v Mariupolu jste řekl, že Doněcká lidová republika plánuje využít zkušenosti z Čečenska při obnově měst. Co přesně si lze z vašeho pohledu vypůjčit z čečenské zkušenosti?
— Čečenský lid byl po válce sjednocen společným cílem – obnovením jejich republiky a každý k tomu přispěl. Zajímají nás technologie panelového bydlení, administrativní zkušenosti s řízením tohoto procesu, aby přehnaná byrokracie nezpomalovala rychlost oživování sídel. Jsme vděčni za pomoc Čečenské republice a po nastolení míru musíme ještě určit konkrétní aspekty další spolupráce.
— Hovořil jste o možnosti zvážit otázku připojení DLR k Ruské federaci po osvobození celého území republiky. Bude tato otázka předložena k diskusi ihned poté, co jednotky dosáhnou hranic DLR? Jak vidíte proces připojení k Rusku – prostřednictvím referenda po vzoru Krymu 2014?
— Nyní jsme zaneprázdněni naléhavými problémy souvisejícími s osvobozením Donbasu. Začala se naplňovat naše touha být co nejblíže Rusku v souvislosti s uznáním a následnými událostmi. Jsem si jistý, že zbytek je otázkou času. Jak, to je druhá věc, hlavní je, že se obnovuje historická spravedlnost.
https://rusvesna.su/news/1648808730
31.03.2022 – 23:02
Představitel Čečenska Ramzan Kadyrov zveřejnil na svém kanálu Telegram video, ve kterém vězeň říká, že uprchl z ukrajinské armády, protože velení vydává rozkazy jako „zabíjet ruskou armádu“ a zabíjet civilisty, kteří ji podporují.
“Tento tankový instruktor jménem Alexander měl největší štěstí ze všech – je naživu a zdráv.” Řekl mnoho užitečných informací o pohybu ozbrojených sil Ukrajiny, usnadňujících práci ruských vojáků. Ze zajetí měl takovou radost, že s potěšením vykřikoval naše vítězná hesla: „Sláva Rusku!“ a „ACHMAT – SILA!“
V tomto s ním nelze jinak než souhlasit. Vpřed k vítězství, slavní ruští válečníci!” napsal Kadyrov.
https://rusvesna.su/news/1648756948
31.03.2022 – 23:32
Výbuchy duní ve Lvově, poblíž Dněpropetrovska a Charkova, zprávy o příletech raket (VIDEO) Ve Lvově očití svědci natočili záři z ohně po výbuchů. Výbuchy jsou slyšet i v Oděse, protivzdušná obrana pracuje. Navíc je hlášen výbuch v oblasti Sinelnikovo v Dněpropetrovské oblasti.
https://rusvesna.su/news/1648758759 
 

 

01.04.2022 – 0:00
Američtí občané, kteří se nacházejí na území Ruska a Ukrajiny, musí tyto země okamžitě opustit. Tato výzva oznámil Ned Price 31. března na pravidelném brífinku vedoucího tiskové služby ministerstva zahraničí.
„Bereme vážně naši odpovědnost za informování občanů USA o vývoji, který může ovlivnit jejich bezpečnost na cestách mimo Spojené státy. Opakujeme naši výzvu, aby všichni američtí občané opustili Rusko a Ukrajinu,“ řekl.
Price dodal, že do pokynů ministerstva zahraničí pro americké občany v zahraničí byla přidána příslušná ustanovení. Podle Washingtonu ruské bezpečnostní složky v posledních týdnech identifikují a zadržují občany USA jak na Ukrajině, tak v Rusku. Začátkem března již ministerstvo zahraničí Američanům doporučilo, aby okamžitě opustili Rusko, s odkazem na to, že „americké velvyslanectví má přísná omezení na pomoc občanům USA, a podmínky, včetně možností dopravy, se mohou náhle změnit“.
https://rusvesna.su/news/1648757607
01.04.2022 – 0:30
Odmítnutí dodržovat nový postup při placení za ruský plyn ohrožuje Evropu vnitřními problémy, říká geopolitický expert Pierre-Emmanuel Thomann. Svůj názor vyjádřil v rozhovoru pro RT.
“Možná budeme muset omezit dodávky (plynu) průmyslu a obyvatelstvu. To samozřejmě povede k vyšším cenám a vytvoří potíže jak pro průmysl, tak pro jednotlivé občany. V důsledku toho bude pro politiky obtížné reagovat a lidé z toho budou nešťastní,“ řekl.
Specialista zdůraznil, že takový chmurný scénář hrozí Evropské unii, pokud nebudou respektována nová pravidla Moskvy, a Rusko bude nuceno „zcela uzavřít plynovod“. Pokusy najít východisko z této situace podle experta nejspíš přivedou Evropany k rozhodnutí uchýlit se k diverzifikaci s využitím dražších zdrojů plynu.
Dekret o novém postupu při placení za ruský plyn s nepřátelskými zeměmi už podepsal prezident Vladimir Putin. Moskva bude považovat odmítnutí pravidel za nestandardní, což povede k pozastavení stávajících smluv. Ruský vůdce také připomněl, že západní země nyní používají své finanční systémy jako zbraň.
https://rusvesna.su/news/1648759067
01.04.2022 – 1:30
Německo provádělo vojenský biologický výzkum a experimenty na Ukrajině, studovalo smrtelné nemoci. Uvedl to stálý představitel Ruska při Úřadu OSN a mezinárodních organizacích v Ženevě Gennadij Gatilov.
„Dokumenty potvrzují skutečnost, že Německo zavádí svůj vlastní vojenský biologický program na Ukrajině. Jeho cílem je studovat potenciál smrtelných nemocí, jako je krymsko-konžská hemoragická horečka, v podmínkách východní Evropy,“ řekl na plenárním zasedání Konference o odzbrojení v Ženevě.
„V rámci této práce tedy Nochtův německý institut tropické medicíny zorganizoval spolupráci se Střediskem veřejného zdraví Ministerstva zdravotnictví Ukrajiny, během níž se ukrajinská strana zavázala dodat vzorky krve slovanského etnika z různých regionů země. Kromě toho probíhaly pravidelné návštěvy německých specialistů v ukrajinských nemocnicích v Kyjevě, Charkově, Oděse a Lvově, kde se osobně seznamovali se zvláštnostmi průběhu nemocí u místní populace. Projekt financovalo německé ministerstvo zahraničí a Bundeswehr,“ řekl Gatilov.
„Činnosti Německa, dříve neznámé široké veřejnosti, představují stejnou hrozbu jako americké biologické experimenty a vyžadují podrobné prostudování,“ zdůraznil ruský diplomat.
https://rusvesna.su/news/1648763146
01.04.2022 – 02:00
Brity pobouřila slova bývalého velitele britských pozemních sil generála Nicka Parkera, který vyzval NATO, aby se připravilo na boj proti Rusku. Své rozhořčení vyjádřili v komentářích na webu deníku Daily Mail.
Parker v rádiu řekl, že aliance by měla připravit „vojenskou odpověď Moskvě“. K tomu je podle něj nutné sestavit malou koalici několika zemí, která by „mohla začít vyvíjet útočnou protistrategii“ vůči Kremlu.
– „Zdá se, že Parkerovi uniklo, že aliance existuje pouze proto, aby chránila své členy. Neměl by se starat o osud Ukrajiny,“ poznamenal jeden komentátor.
– „Jaký to nesmysl?” jiný byl pobouřen.
– „Ve skutečnosti měla aliance podíl na rozpoutání konfliktu na Ukrajině. A teď tam posílají tuny zbraní,“ napsal další uživatel.
– „Tito vysocí vojenští důstojníci ve výslužbě rádi říkají svůj názor. Není jasné, proč mlčeli, když když byli ve funkci,“ sdílel svůj názor čtenář.
– „Souhlasím, tento voják vypadá hodně jako idiot,” dodal Brit.
Generální tajemník NATO Jens Stoltenberg, který později komentoval Sky News, označil návrh na vojenskou ofenzívu NATO takto: „Není dobrý nápad“.
https://rusvesna.su/news/1648753651
01.04.2022 – 02:30
Rakousko je proti uvalení embarga na dodávky ropy a plynu z Ruska. Oznámil to rakouský kancléř Karl Nehammer. Nehammer dodal, že v otázce platby za ruský plyn v rublech od 1. dubna bude Rakousko čekat na podrobnosti o platbě od Gazpromu.
Připomeňme, že Velká Británie, Bulharsko a Rakousko odmítly platit za ruský plyn v rublech.
https://rusvesna.su/news/1648757778
01.04.2022 – 03:30
Americký prezident Joe Biden spojil růst cen benzínu v USA se situací na Ukrajině. To řekl 31. března při zprávě o krocích jeho administrativy s cílem snížit dopad rostoucích cen energií na americké rodiny.
Biden řekl, že průměrná cena benzínu v USA je asi 4,20 dolaru nebo 4,22 dolaru za galon, což je nárůst z 3,30 dolaru od začátku roku.
„Důvodem je Putinova válka. A nyní už mnoho lidí ruskou ropu po celém světě nekupuje. Zakázal jsem dovoz ruské ropy sem do Ameriky. Republikáni a demokraté v Kongresu to podpořili. Je to správné. Ale řekl jsem si, že to bude drahé. Jak ruská ropa opouští světový trh a nabídka ropy klesá, ceny rostou. Nyní Putinovo zvýšení cen zasáhne i Američany,“ řekl Biden.
Dodal, že ceny v USA „rostou kvůli Putinovým činům“.
„Nabídka nestačí. A sečteno a podtrženo, pokud chceme snížit cenu benzínu, musíme hned teď zvýšit dodávky ropy,“ řekl americký prezident.
https://rusvesna.su/news/1648761594
01.04.2022 – 06:28
V Bělgorodu (Rusko) hoří sklad ropy (+VIDEO, FOTO), na místo požáru vyjely záchranné složky. Při požáru byli zraněni dva lidé. Obyvatelé tří ulic poblíž podniku jsou evakuováni.
https://rusvesna.su/news/1648783698
01.04.2022 – 7:35
Okamžik exploze v ropném skladu v Bělgorodu byl zachycen na videu: zaznamenaly jej CCTV kamery. Nyní hoří palivové nádrže a záchranáři se snaží zabránit rozšíření požáru na sousední nádrže.
https://rusvesna.su/news/1648787718
01.04.2022 – 7:40
Gubernátor Bělgorodské oblasti Vjačeslav Gladkov uvedl, že příčinou požáru v ropném skladu byl nálet dvou vrtulníků Ozbrojených sil Ukrajiny. Podle něj přiletěly v ultra nízké výšce. Připomeňme, že vzdálenost k hranici s Ukrajinou činí 37 km
https://rusvesna.su/news/1648788036
01.04.2022 – 9:40
Na webu se objevily záběry dvou vrtulníků Mi-24 ozbrojených sil Ukrajiny odlétajících po útoku na ropný sklad v Bělgorodu. (VIDEO) První ze dvou vrtulníků nezasáhl, druhému se útok podařil.
Nyní hoří 8 nádrží s pohonnými hmotami o objemu 2000 metrů krychlových, hrozí, že se požár rozšíří na dalších 16 palivových nádrží.
https://rusvesna.su/news/1648792029
01.04.2022 – 9:24
MZV: Dialog s NATO je nemožný
V současné době nemá smysl politický dialog s NATO, o podmínkách obnovení kontaktů nemá smysl mluvit. V rozhovoru pro RIA Novosti to uvedl ředitel odboru evropské spolupráce ruského ministerstva zahraničí Nikolaj Kobrinec.
„Politický dialog s NATO je v dnešních podmínkách nemožný. Veškerou praktickou spolupráci, která se za ta léta vybudovala, aliance svrhla už dávno,“ řekl Kobrinec.
Připomněl všechny epizody vyhoštění ruských diplomatů z Bruselu v posledních letech.
Diplomat také poukázal na posilování aliance na jejím východním křídle a dodávky různých druhů zbraní z členských zemí NATO na Ukrajinu.
„V tomto kontextu není třeba ani teoreticky hovořit o určitých podmínkách pro obnovení kontaktů s NATO,“ uzavřel.
https://rusvesna.su/news/1648794266
01.04.2022 – 11:05
Oficiální zástupce ministerstva obrany generálmajor Igor Konašenkov informoval o postupu speciální vojenské operace k 1. dubnu ráno.
Jednotky Luhanské lidové republiky, pokračující v ofenzivě, zablokovaly severní okraj  Kremennej a východní okraj Metelkina.
Během noci bylo zničeno až 40 ukrajinských nacionalistů, kteří působili v rámci 57. samostatné motorizované pěší brigády, jedna dělostřelecká baterie, dvě bojová vozidla pěchoty a čtyři vozidla pro různé účely.
Vzdušné vysoce přesné zbraně zničily šest vojenských objektů Ukrajiny, včetně pěti skladů munice a raketových a dělostřeleckých zbraní v Boguslavském, Krestišche, Reznikovu a Velikoj Novoselke a jeden sklad paliva a maziv.
Síly protivzdušné obrany ruských leteckých sil sestřelily ve vzduchu: jeden ukrajinský vrtulník Mi-8 v oblasti ​Ljubimovka a 8 ukrajinských bezpilotních letounů v oblastech Lisičansk, Doněck, Černigov, Korsun, Novomichajlovskij, včetně jednoho Bayraktaru TB-2 v oblasti Vachovky.
Operačně-taktické letectvo zasáhlo 52 vojenských objektů Ukrajiny. Mezi nimi: tři velitelská stanoviště, tři vícenásobné odpalovací raketové systémy, protiletadlový raketový systém Buk-M1, radar pro osvětlení a navádění protiletadlového raketového systému S-300, jakož i 10 oblastí soustředění vojenské techniky a 16 bašt ozbrojených sil Ukrajiny.
Celkem bylo od začátku speciální vojenské operace zničeno: 124 letadel a 81 vrtulníků, 353 bezpilotních prostředků, 1839 tanků a jiných obrněných bojových vozidel, 202 vícenásobných raketometů, 773 polních dělostřeleckých děl a minometů, a dále 1711 kusů speciálních vojenských vozidel
https://rusvesna.su/news/1648799525
01.04.2022 – 11:29
Ruská armáda přesným úderem zničila ukrajinské systémy protivzdušné obrany S-300, které byly nasazeny na odpalovacích pozicích v režimu bojové služby. Úder vysoce přesné střely “Krasnopol” dopadl na odpalovací zařízení raketových systémů Ozbrojených sil Ukrajiny. Záběry z úspěšného dokončení bojové mise zveřejňuje ministerstvo obrany.
https://rusvesna.su/news/1648800877
01.04.2022 – 11:53
FSB informovala o speciální operaci prováděné speciálními službami v devíti regionech Ruské federace. Spolupachatelé mezinárodních teroristů, kteří v Rusku vytvořili síť na financování militantů v Sýrii, byli zadrženi.
„Na území republik Baškortostán, Dagestán a Ingušsko, dále pak v Krasnodaru, Astrachani, Volgogradu, Novosibirsku, Tule a Ťumeni byly aktivity 10 spolupachatelů mezinárodní teroristické organizace Hayat Tahrir ash-Sham*, v současnosti působící v Sýrii, potlačeny.
Zadržení na pokyn teroristů vytvořili rozsáhlou meziregionální síť pro shromažďování a převody finančních prostředků na účty a bankovní karty registrované na třetí strany. Následně byly peníze získané pod rouškou dobročinnosti směřovány na potřeby militantů nacházejících se v teroristy kontrolované zóně Idlib v Syrské arabské republice.
Při prohlídkách na adresách podezřelých byly zajištěny komunikační prostředky, platební prostředky a další listinné materiály potvrzující jejich protiprávní činnost.
Proti těmto osobám byla zahájena a jsou vyšetřována trestní řízení za napomáhání teroristickým aktivitám,“ uvedla FSB.
https://rusvesna.su/news/1648796237
01.04.2022 – 13:12
Uzavře se ventil? Kreml vysvětlil přechod plateb za plyn v rublech
Kreml vysvětlil, že přechod na placení za dodávky plynu do Evropy přes ruské plynovody v rublech neznamená, že při absenci rublových plateb budou dodávky zastaveny dnes, 1. dubna.
Jak vysvětlil Dmitrij Pěskov, tiskový tajemník ruského prezidenta Vladimira Putina, platba za dodávky, které probíhají dnes, se očekává nejdříve v druhé polovině dubna.
„Včera jsem dostal spoustu otázek, zda přechod na nový systém vypořádání znamená, že pokud nebude potvrzení v rublech, budou od 1. dubna dodávky plynu přerušeny. Ne, tak to není. Z vyhlášky to nevyplývá. Platba za dodávky, které probíhají nyní, by neměla být provedena dnes, ale na konci druhé poloviny dubna nebo dokonce na začátku května,“ vysvětlil Kreml.
Pěskov zároveň poznamenal, že prezidentský dekret nemá zpětnou účinnost a Rusko se nechystá požadovat platbu v rublech za již dodaný plyn do Evropy.
Kromě toho může být dekret o novém systému plateb za plyn s nepřátelskými zeměmi zrušen, pokud přijdou “jiné podmínky”. “Tady v tomto případě není nic železobetonového.”
“Ale za současných podmínek jsou pro nás rubly nejvýhodnější a nejspolehlivější možností,” uzavřel Pěskov.
https://rusvesna.su/news/1648807108
01.04.2022 – 13:51
V tuto chvíli vedou delegace Ruska a Ukrajiny další kolo jednání. Dnes probíhá formou videokonference.
“Pokračujeme v jednáních. Naše pozice ohledně Krymu a Donbasu se nemění,“ řekl prezidentův poradce Vladimir Medinskij, vedoucí ruské delegace. Na svém kanálu Telegram také zveřejnil první záběry z online setkání.
https://rusvesna.su/news/1648809913
01.04.2022 – 14:44
Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov se domnívá, že Ukrajina „prokazuje pochopení reality Donbasu a Krymu“ během probíhajících jednání mezi delegacemi Moskvy a Kyjeva.
“Viděli jsme mnohem více porozumění jiné realitě, mám na mysli situaci s Krymem a Donbasem,” vysvětlil Lavrov během společného brífinku po jednání s indickým ministrem zahraničí Subramanyanem Jaishankarem v Novém Dillí.
Moskva již dříve jasně a opakovaně prohlásila, že o ruském vlastnictví Krymu a nezávislosti republik Donbasu nelze vyjednávat.
https://rusvesna.su/news/1648807591
01.04.2022 – 15:01
Po ranním úderu ukrajinských vrtulníků na ropný sklad v Bělgorodu se ukrajinští ozbrojenci snaží na ruském území provést novou šílenou provokaci.
Odpoledne 1. dubna byla na obloze nad Bělgorodem slyšet exploze: nepřátelský objekt byl sestřelen systémy protivzdušné obrany.
Místní obyvatelé sdílejí na webu záběry pořízené v době zničení ukrajinského zařízení. S největší pravděpodobností mluvíme o dronu.
https://rusvesna.su/news/1648811998
01.04.2022 – 15:49
Během pokračujícího útoku na několik čtvrtí Mariupolu, které stále zůstávají pod ukrajinskou okupací, operují speciální jednotky celní správy DLR bok po boku s Lidovými milicemi Republiky a ruskou armádou.
Vojáci říkají, že nepřítel je jasně potlačen a brzy bude jeho odpor konečně zlomen.
“Oni se bojí! Hrdinové! Pomáhal jim celý svět, ale tady jsme my. A když zjistí, že jsme od celníků, je to pro ně velmi trapné.”
“Cvičili je osm let a pak přijdou celníci a začnou doopravdy bojovat,“ smějí se komanda.
https://rusvesna.su/news/1648813849
01.04.2022 – 18:17
Informační válka pokračuje. Ukrajinští psychologičtí vojáci posílají krymským institucím falešné dokumenty, údajně z ministerstva pro mimořádné situace.
V těchto „materiálech“ jsou Krymčané mimo jiné vyzýváni, aby sbírali lékárničky pro případ nouze, bombardování a ostřelování. Zvláštním cynismem jsou pokyny dětem: “v případě smrti rodičů.”
Situaci komentoval poradce hlavy Krymu Oleg Krjučkov, který poznamenal, že „Ukrajinští falzifikátoři ani nekontrolují relevanci údajů. Na falešných pokynech ministerstva pro mimořádné situace je podpis exšéfa hlavního odboru, který má nyní jinou práci.
Krymské úřady apelují na obyvatele Republiky s žádostí, aby na takové výzvy nereagovali a takové případy hlásili strážcům zákona.
https://rusvesna.su/news/1648819033
01.04.2022 – 20:30
Generál SBU zadržen při pokusu o útěk do Maďarska (FOTO)
V Zakarpatské oblasti byl při pokusu o ilegální překročení hranic Ukrajiny zadržen záložní důstojník SBU, u kterého byly zjištěny falešné doklady. V pátek 1. dubna to oznámil Státní úřad pro vyšetřování.
Oddělení poznamenalo, že nadále identifikují kanály pro nelegální přepravu mužů ve vojenském věku přes hranice a identifikují jednotlivce, navzdory jejich postavení a hodnostem.
Takže podle stanného práva použil generálmajor SBU v záloze falešné dokumenty, aby se dostal do Maďarska přes kontrolní stanoviště Tisa v Zakarpatí. Poskytl falešné potvrzení o údajné nezpůsobilosti k vojenské službě a „snížil“ se v hodnosti na svobodníka.
O této skutečnosti vyšetřovatelé zanesli informace do ERDR pod článkem o padělání listin, pečetí a razítek (část 4 § 358 ukrajinského trestního zákoníku).
https://rusvesna.su/news/1648834220
01.04.2022 – 20:50
Americká vláda může zachránit ekonomiku země před silnou ekonomickou krizí, pokud zruší nedávno uvalené sankce proti Rusku, píše The Hill. Opuštění nedávných sankcí urychlí konec konfliktu na Ukrajině a pomůže stabilizovat mezinárodní trhy s energií.
Vysoké ceny energií a bezprecedentní nárůst inflace na domácím trhu jsou podle autora publikace alarmujícími signály blížícího se ekonomického poklesu. Zdůraznil, že deeskalace mezinárodních konfliktů a diverzifikace dodavatelů paliv pomůže Washingtonu udržet ekonomiku nad vodou.
Text vysvětluje, že vyšší ceny pohonných hmot zvyšují náklady na zemědělské produkty a hotové výrobky. Pro spotřebitele to bude znamenat růst cen výrobků, což nevyhnutelně povede ke snížení kupní síly.
USA již dříve zakázaly dovoz ruské ropy, zkapalněného zemního plynu (LNG) a uhlí. Poté životní náklady ve Spojených státech zrychlily růst: pohonné hmoty, potraviny a základní zboží zdražily, inflace dosáhla 40letého maxima.
Po zahájení ruské speciální operace na demilitarizaci a denacifikaci Ukrajiny oznámilo mnoho západních zemí rozsáhlé sankce proti Moskvě, především v bankovním sektoru a v dodávkách high-tech produktů. Pozastavení prací v zemi oznámily i značky.
Kreml tyto kroky označil za ekonomickou válku jako žádná jiná.
https://rusvesna.su/news/1648833937
01.04.2022 – 22:15
“Ruský letecký útok” na porodnici v Mariupolu: tatáž těhotná žena odhalila nacisty (VIDEO)
Světová média zveřejnila 9. března záběry z Mariupolu, kde byly podle ukrajinských úřadů zabity těhotné ženy a novorozené děti v důsledku „ruského náletu“ na porodnici.
„Ústředním tématem zprávy ukrajinských stringerů z místa činu byla postava mladé ženy se zakrváceným obličejem. Obraz byl replikován po celém světě v tisících publikací pojatých tak, aby demonstrovaly „válečné zločiny“ ruské armády na Ukrajině,“ píše na svém kanálu Telegram Vasilij Prozorov, zakladatel projektu UkrLeaks.
„Komentátoři však velmi brzy upozornili na četné nesrovnalosti ve zprávě americké tiskové agentury, které vzbuzují podezření, že celý zpravodajský kanál je zinscenovaná produkce: nedostatek amatérských záběrů incidentu, vymazaná metadata fotografií, nepřítomnost zdravotnického personálu, ženy s novorozenými dětmi, charakteristický vápenný prach a kouř na místě výbuchu „bomby“.
Známá instagramová modelka Mariupolu Marianna Vyšemirskaja se stala hlavní postavou příběhu o „rozbombardované porodnici“.
Prozorov zveřejnil s hrdinkou inscenované střelby videorozhovor (VIDEO). Mladá matka je nyní v bezpečí na území DLR. Vypráví, že ukrajinská armáda pacientky i personál z nejlepší Mariupolské porodnice vyhnala. Zřídila si tam své velitelství a odebírala jídlo určené rodícím ženám.
K leteckému útoku nedošlo, na místě se ihned po podezřelých explozích objevili „novináři v uniformách“ a fotografovali evakuované ženy navzdory jejich protestům.
01.04.2022 – 22:45
Na stránkách The Times se s odkazem na SBU objevil velmi významný materiál. Říká, že Ukrajina předpokládá zapojení Pekingu do speciální vojenské operace Ruské federace.
The Times píše, že disponuje zjištěními ukrajinské rozvědky, která tvrdí, že Čína zahájila rozsáhlý kybernetický útok na vojenská a jaderná zařízení na Ukrajině. Cílem bylo více než 600 webových stránek z fondu ukrajinského ministerstva obrany a dalších institucí, od státní pohraniční služby po Národní banku Ukrajiny a železnice.
Tisíce hackerských pokusů podle publikace začaly před koncem olympijských her v roce 2022 a dosáhly svého vrcholu 23. února – den před zahájením operace.
https://rusvesna.su/news/1648841759
překlad: Vlabi

 

5 2 hlasů
Hodnocení článku

Čtěte dál

PředchozíDalší
odebírat
Upozornit na
guest
3 Komentářů
Nejstarší
Nejnovější počtu hlasů
Inline Feedbacks
ukaž všechny komentáře
Anonymní
Host
Anonymní
2. 4. 2022 8:50

Palec nahoru pro Vlabiho. Díky.

Bedřich

Vlabi
Host
Vlabi
2. 4. 2022 8:50
Odpovědět  Anonymní

Bedřichu,
Vlabi je ona. Ale díky za doping. Hodil se. 🙂

Anonymní
Host
Anonymní
2. 4. 2022 8:50

Pro mě jediný slušný zdroj o válečné operaci. Vřele díky. Kamila