Plazmová kosmologie

Plazmová kosmologie je model vzniku vesmíru, ve kterém hrají významnou roli plazma a elektromagnetické síly a ve kterém je preferován faktografický přístup, tj. vychází se z pozorovaného současného stavu a snaží se extrapolovat zpět v čase k ještě dávnějším stavům [2].

Hannes Alfvén také zkoumal výhody kosmologie, v níž by vesmír mohl být symetrický mezi hmotou a antihmotou. Vychází z práce Oskara Kleina a je známá jako Klein-Alfvénova kosmologie.

Plazma

Na prvním mezinárodním semináři IEEE o plazmové kosmologii, který se konal v La Jolla v Kalifornii v roce 1989, Hannes Alfvén uvedl: [2].
…model plazmového vesmíru nyní vede k drasticky novým pohledům na strukturu vesmíru. Jejich hlavní charakteristiky uvádí Fälthammar,[3] nejdůležitější jsou následující:

  • Stejné základní zákony fyziky plazmatu platí od laboratorního, přes magnetosférického heliosférického plazmatu až po mezihvězdné a mezigalaktické plazma.
  • Pro pochopení jevů v určité oblasti plazmatu je nutné zmapovat nejen magnetické, ale i elektrické pole a elektrické proudy.
  • Prostor je vyplněn sítí proudů, které přenášejí energii a hybnost na velké nebo velmi velké vzdálenosti. Tyto proudy se často štěpí na proudy vláknové nebo povrchové. Ty pravděpodobně dávají prostoru, stejně jako mezihvězdnému a mezigalaktickému prostoru, buněčnou strukturu.
  • Rozhodující význam má řada plazmatických jevů, jako jsou dvojvrstvy, kritická rychlost, pinčový efekt a vlastnosti elektrických obvodů. Zmíněné jevy jsou známy již desítky let (nebo dokonce více než sto let), ale až dosud byly v kosmické fyzice téměř systematicky ignorovány. Vezmeme-li je v úvahu, musí mít nejen meziplanetární, ale i mezihvězdný a mezigalaktický prostor buněčnou strukturu.

Přístup

Plazmová kosmologie popisuje:
“… dva různé způsoby přístupu k prehistorii současného stavu plazmového vesmíru nebo jeho části.

A. Prorocký přístup

O stavu před velmi dávnou dobou se provádí odhad, který je učiněn věrohodným díky prorocké autoritě. Tento přístup často předpokládá, že v určité době došlo ke “stvoření”, a často se tvrdí, že o této události víme více než o době nedávné.

B. Faktografický přístup

Vycházíme z pozorovaného současného stavu a snažíme se extrapolovat zpět v čase k ještě dávnějším stavům. Z toho vyplývá, že čím dále zpět jdeme, tím větší je nejistota ohledně stavu. Tento přístup nevede nutně ke “stvoření” v určitém čase, ani tuto možnost nevylučuje. V zásadě je také možné smířit se s vesmírem, který je ” beze počátku a bez konce”, jak to vyjádřil Aristoteles[2]. 

Dějiny

V roce 1996 uplynulo sto let od založení oboru plazmové astrofyziky a kosmologie, jehož počátky lze vysledovat až k výzkumu Kristiana Birkelanda a jeho článku z roku 1896 o katodovém záření, tělesech a jejich analogiích k astrofyzikálním a kosmologickým jevům [4] [5]. téměř o deset let později Birkelanda jeho výzkumy přivedly k nové teorii, v níž uvádí

“Z představ, k nimž nás vedou naše experimentální analogie, je možné přirozeným způsobem vytvořit zajímavou teorii vzniku světů. Tato teorie se liší od všech dřívějších teorií tím, že kromě gravitační síly předpokládá existenci univerzální řídící síly elektromagnetického původu, aby bylo možné vysvětlit vznik planet kolem Slunce – které mají téměř kruhové dráhy a jsou téměř ve stejné rovině -, měsíců a prstenců kolem planet a spirálních a prstencových mlhovin.”[6].

Jeff Kanipe v časopise Astrophysics and Space Science píše, že: 

“Plazmová kosmologie vzešla z průkopnické práce Hannese Alfvena. Vycházeje ze svých studií v 50. letech 20. století o synchrotronním záření [co to je poznámka 15]- emisi způsobené elektrony spirálovitě se pohybujícími téměř rychlostí světla v magnetickém poli (Alfven a Herlofson, 1950b)[7], Alfven navrhl, že pláště elektrických proudů musí protínat vesmír (Alfven, 1950a; [8] Alfven a Carl-Gunne_Fälthammar, 1962,[9]). Interakce s těmito elektromagnetickými poli by umožnila plazmě vykazovat složitou strukturu a pohyb. V nejrozsáhlejších měřítkách by tak vesmír měl buněčnou a vláknitou strukturu”[10].

Peratt poznamenává, že průkopníky kosmologie plazmatu byli mnozí,[11] včetně těch, kteří byli citováni v prvním zvláštním vydání v roce 1986, jmenovitě Kristian Birkeland, Irving Langmuir, P. A. M. Dirac, Karl G. Jansky, Grote Reber, Edward. V. Appletona a Hannese Alfvéna. Peratt dále opakuje, že “plazmová kosmologie neboli kosmologie v plazmovém vesmíru [6][12], odvozená K. Birkelandem, H. Alfvénem, C.-G. Fälthammar, N. Herlofson, B. Lehnert, L. P. Block, P. Carlqvist a řada dalších”[13].
První mezinárodní konference o plazmové kosmologii se konala v La Jolla v Kalifornii ve dnech 20.-22. února 1989[14]. Své příspěvky zde přednesli Hannes Alfvén, Carl-Gunne Fälthammar, Timothy E. Eastman, Anthony L. Peratt, Rainer Beck, Mauri J. Valtonen a Gene G. Byrd, Eric J. Lerner, William Peter, Paul Marmet, John Kierein, Jean-Pierre Vigier, Daniel R. Wells a Halton Arp.


Citát

“Jedna názorová škola známá jako plazmová kosmologie (Lerner 1992; Peratt 1992) by mohla dobře zapadat do paradigmatu statické kosmologie. Plazmoví kosmologové tvrdí, že k velkému třesku nikdy nedošlo; a že vesmír vždy existoval tak, že se neustále mění a vyvíjí bez začátku a konce. Plazmoví kosmologové vycházejí z empirických vědeckých poznatků o pozemském laboratorním plazmatu. Vesmír je naplněn plazmatem jako horkým ionizovaným plynem, který je formován elektřinou a magnetismem stejně jako Newtonovou gravitací.” – Sorrell, Wilfred H., Astrophysics and Space Science, ročník 317, číslo 1-2.


článek a seznam použité literatury zde: https://www.plasma-universe.com/plasma-cosmology/
překlad: odis
0 0 hlasů
Hodnocení článku

Čtěte dál

PředchozíDalší
odebírat
Upozornit na
guest
13 Komentářů
Nejstarší
Nejnovější počtu hlasů
Inline Feedbacks
ukaž všechny komentáře
Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:09

Jejda moje oblíbené téma. Těším se na pokračování. Kamila

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:09

Plazmovú vetvu výskumu zámerne odrezali nosatí úpravou Maxwellových rovníc, aby sme sa nedostali k "zakázaným technológiam". A tak mejnstrímový vedec vám povie – "Plazmový model Vesmíru nefunguje, lebo teória poľa nevie formovať štruktúry". Toto je pravda DNES, ale málokto vie, že pôvodné Maxwellové rovnice, ktoré boli v quaterniónovej forme, boli zámerne upravené do "modernej vektorovej formy" kolektívom okolo Heavysida a Gibbsa, pričom pri tejto úprave boli jednoducho určité časti pôvodnej Maxwellovej teórie odignorované. Elegantnej Maxwellovej teórii vzali dualitu a tak stratila schopnosť formovať častice. Môže formovať len vortex v podobe vírivého prúdu, ale žiadny protipôsobiaci antivortex. Na formovanie častíc je potrebná rovnováha protipôsobiaceho vortexu a antivortexu. Takže:
1. Okýptili teóriu poľa
2. Obvinili teóriu poľa že nevie formovať častice
3. Prišli s náhradou v podobe Kvantovej fyziky, ktorá je dokonalou slepou uličkou, lebo je založená na postulátoch.

Ak doplníme teóriu poľa, resp. vezmeme tú pôvodnú Maxwellovú, zrazu nám na model Ves-Miru stačí stredoškolská fyzika a matematika. V tomto modeli je:

1. Iba jedna sila/interakcia a tou je elektromagnetická interakcia. Všetky ostatné sú jej prejavom, vrátane gravitácie.
2. Elektromagnetická interakcia nemusí byť len statická, ale môže byť aj oscilačná. Statické pôsobenie je len špeciálnym prípadom oscilačného s frekvenciou 0 cyklov.
3. Rozlišujeme otvorené siločiary a uzavreté. Pôsobenie otvorených je silnejšie, lebo sa zbiehajú na opačnom póle, resp. sú nim priťahované. Uzavreté sa nezbiehajú. Príkladom uzavretých siločiar je elektrické pole pôsobiace v uzavretej slučke okolo magnetického poľa magnetu. Kvôli tomu že je to uzavretá slučka je jeho interakcia s okolím o desiatky rádov slabšia ako u otvorených polí. Toto je gravitácia, súčet pôsobenia všetkých uzavretých polí častíc telesa.
4. Okrem gravitácie popísanej v bode 3 medzi celestiálnymi telesami pôsobí rezonančná elektromagnetická interakcia všadeprítomných neutrín. Funguje to nasledovne:

Jadro našej Ga-Laxie (ga = starosloviensky cesta, lactic = mliečny) je čierna diera (ale nie mejnstrímová čierna diera – o tom neskôr), ktorá produkuje prúd neutrín všetkými smermi. Tieto neutrína majú rôzne oscilačné frekvencie (neutríno osciluje medzi stavom elektrónu a pozitrónu). Jadro hviezdy je v rezonancii s jednou s frekvencií týchto galaktických neutrín. Je to neutrínový reaktor/rezonátor. Tento prúd neutrín pôsobí pri rezonancii na jadro hviezdy silou. Je to teda naozaj ako struna. Galaktické neutrína slúžia ako palivo pre hviezdy. Z nich naberajú na hmote (96% neutrín ktoré sa zhmotnia ako elektrón) a žiaria (4% neutrín ktoré sa zhmotnia ako pozitrón). Jadro hviezdy zároveň produkuje pomalšie neutrína, ktoré dokážu zachytiť jadrá planét. Galaktické neutrína jadrom planéty prejdú ako by tam vôbec nebolo. Slnečný neutrínový prúd pôsobí na jadro Zeme tiež silou, ale gravitácia má v tomto prípade väčšiu silu. No pri zatmení Slnka, keď Mesiac pôsobí ako neutrínová šošovka, ak pás totality tvorí dotyčnicu k jadru Zeme (pri priemete do 2D), môže dochádzať k devastačným zemestraseniam. Pásu totality je treba sa vyhýbať, zvýšený prúd neutrín urýchľuje rádioaktívny rozpad prvkov…

s0lar

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:09

Ako funguje jadro Zeme:
Rozdeľujeme ho na vnútorné a vonkajšie.
Vnútorné jadro je zmes neutrónia a vodíka v kovovom stave. Neutrónium sú neutróny napakované na seba bez medzier medzi nimi. Majú teplotu absolútnej nuly. Vodík pomedzi neutrónium nemôže už skolabovať na neutrón (zlepenec elektrónu a protónu), lebo na kolaps potrebuje odčerpať energiu z okolia, ale v stave absolútnej nuly žiadna energia nie je. Okolo letí neutríno, ktoré dodá energiu na kolaps. Vodík skolabuje na neutrón, neutríno stratí rotačnú energiu a uzavrie sa mu stred, čím sa mení na elektrón. Po vodíku ostane voľný priestor a kvôli tomuto voľnému priestoru sa môže rozpadnúť za normálnych okolností nestabilný neutrón. Rozpadne sa kvôli vibráciám ktoré sa šíria po kolapse vodíka v tomto voľnom priestore (častice vibrujú len ak majú teplotu vyššiu ako teplotu absolútnej nuly). Neutrón sa rozpadne na protón a elektrón a z nich vznikne vodík, ktorý by za normálných okolností skolaboval na neutrón, ale okolie už má zase teplotu absolútnej nuly, takže nie je energia. Cyklus je uzavretý a jadro je ziskové plus jeden elektrón. Tých cyklov je samozrejme viacero, takže len príklad jedného z nich.

Pri tejto teplote je jadro supravodivé. Voľné elektróny tvoria páry a migrujú smerom k vonkajšiemu jadru. Tieto elektrické prúdy generujú magnetické pole Zeme. Vo vonkajšom jadre prebieha studená fúzia (termojadrová fúzia v prírode neexistuje) prvkov a v plášti nejadrové chemické reakcie. Produkty zeme potom vyplavujú smerom k povrchu. Ropa, zemný plyn, voda, vzácne kovy, všetko produkuje naša Zem neustále, kým nevyrastie natoľko, že stratí kôru a zmení sa plynného obra a neskôr na hviezdu, ktorá po čase tiež stratí obálku a mení sa na "čiernu dieru", neskôr na Ga-Laxiu, Ves-Mir..

s0lar

Ďuro Trulo
Host
Ďuro Trulo
17. 3. 2022 13:09

Vážený pane sOlare!

Máte zajímavá tvrzení o kvantové mechanice, coby pseudoteorii zavádějící vědu do slepé uličky.
Totéž jsem na různých vebech tvrdil o ajnštajnově teorii relativity, kdy jsem to vysvětloval nesouladem STR i OTR právě s kvantovou teorií. Zatímco pro tvrzení, že Albertek byl plagiátor, který zneužil Nikolu Teslu (studovali spolu v Praze kde odloudil Nikolovi jeho nevěstu Milevu Maricovu, vynikající fyzičku, rodem Srbku) a v patentním úřadě v Bernu vyraboval práce Maxvela, Diraca a Lorentze. Jeho relativita byla v té době nepochopena, ale nosatá loby ji prosadila tím, že přiřkla Ajnštajnovi nobelovku za popis fotoelektrického jevu a tím dodalo OTR punc vědeckosti. Do konce života se pak marně snažil o sjednocení OTR a kvantové mechaniky.

Pokud by i kvantová teorie byla plagiát, byl by to duální podvod na vědu konce 19. století. Zastánci éteru, coby nosiče světelných vln neměli tehdy šanci právě kvůli Lorentzově transformaci Maxvelových rovnic.
To by vysvětlovalo izolaci Nikoly Tesly (otrok u Edisona) a následné vodění na finančních opratích ze strany Westinghause (umožnil alespoň Teslovi vybudovat v odní elektrárnu na Niagaře (třífázový proud)).
Zatím jsem se nepotkal s kompletní Maxvelovou prací o teorii elektromagnetického pole v češtině či slovenčině nebo ruštině a germánsko anglánské jazyky neuznávám, natož abych je ovládal. Pokud o nějaké literatuře v PDF víte, prosím Vás o zaslání URL, abych si ji mohl stáhnout ke studiu.
Děkuji Vám za vstřícnost a těším se na odpověď.

Ďuro Trulo

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:09
Odpovědět  Ďuro Trulo

Ďuro.

Už aj mejstrím robí na túto tému nesmelý výskum. Napr.:
https://www.researchgate.net/publication/343095623_Deductions_from_the_Quaternion_Form_of_Maxwell%27s_Electromagnetic_Equations

Preložený abstrakt:
Finálna formulácia Maxwellových elektromagnetických rovníc bola v originále napísaná v quaterniónovej forme. Ak sa vrátime k tejto forme a použijeme pravidlá ľavej a pravej ruky ako v matematike P.M.Jacka, objaví sa nový siedmy skalárny komponent elektromagnetického poľa s možným vzťahom k extrakcii čistej energie a gravitácii. Diskutované je aj historické a súčasné využitie vo vojenskom a humanitárnom kontexte. Sú odvodené rýchlosti skalárnych vĺn.

No väčšinou informácie tohto druhu treba hľadať v malých roztrúsených úlomkoch a pracne ich spájať. Jediný ucelený zdroj o ktorom viem, ale žiaľ len v nemčine a angličtine je v knihách prof.Konstantina Meyla. Už som uvažoval o preklade do slovenčiny, ale neviem či sa nato dám. Času je málo.

s0lar

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:09
Odpovědět  Ďuro Trulo

Ďuro:

V ruštine – napr. tu, je to síce len pokec, ale na jeho základe môžete hľadať ďalej:
https://serg70p.livejournal.com/823651.html?nojs=1

s0lar

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:09

Všem zájemcům, kteří se zabývají touto tematikou, mohu doporučit výbornou knihu
"Elektrický vesmír" od Donalda E. Scotta Ph.D.
https://www.megaknihy.cz/technicke-vedy/145187-elektricky-vesmir.html?search_pos=20
Jirka

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:09
Odpovědět  Anonymní

Děkuji za tip. Netušila jsem,že kniha může být v češtině od Scotta.Kniha není skladem.Zkusím někde jinde.Kamila

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:09
Odpovědět  Anonymní

Je všude vyprodaná. Našla jsem ji v bazaru(Trhknih), je tam ještě jedna-pokud by měl někdo zájem.Ještě jednou díky za tip.Kamila

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:09
Odpovědět  Anonymní

Kamilo, nemáte zač. Rád jsem pomohl. Přeji příjemné počtení.
Jirka

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:09
Odpovědět  Anonymní
Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:09

Rovněž mohu doporučit knihu Energetický blud https://www.kosmas.cz/knihy/163367/energeticky-blud/

Je sice prvořadě o abiogenní ropě, nicméně principy fungování vesmíru jsou v knize vysvětleny také.

MUDrland Wenca