Ztracený klíč, část 7Pokud jste začali číst tuto část, pak jste se s největší pravděpodobností již seznámili s obsahem částí předchozích. Pokud však ne, přečtěte si je jako první.

Nastal tedy čas konečně odhalit princip fungování technologie ztracené energie. To, co se nyní chystáte číst a vidět, je nejúplnější a nejserioznější sbírka znalostí na toto téma, která kdy byla na internetu publikována. Nebudu tedy ztrácet čas zbytečnými řečmi a hned přejdu k věci.


Kapitola 7, Geometrie pole

IMG 7.1

Když jsem se sám přibližoval k potenciálnímu řešení principu fungování energetické technologie minulosti, dlouho jsem si v hlavě přebíral všechny ty vrstvy informací, které byly uvedeny v prvních dílech, a stále jsem nechápal – co přesně bylo hlavním tajemstvím? Jaký druh zvláštní energie způsobil, že všechny tyto konstrukce a instalace fungovaly? Nebo snad žádná zvláštní energie neexistuje a to vše jsou jen dodatečné vlastnosti nám známých a obecně rozšířených jevů, které se před námi temným silám tak chytře podařilo skrýt?


Všechny tyto otázky mi nedaly klidu, dokud jsem jednoho dne nenarazil na YouTube na kanál nějakého Kena Wheelera ze Spojených států. Ken se již dlouhou dobu zajímá o fyziku a zejména o studium fenoménu magnetismu. Konvenční vysvětlení polí a magnetismu mu nevyhovovalo, a tak začal vyvíjet vlastní koncept. Následně vydal plnohodnotnou knihu s názvem „Uncovering the missing Secrets of Magnetism (3rd edition)“ (digitální verze dostupná zdarma), kde své myšlenky názorně prezentoval. Velmi doporučuji, abyste si našli čas na její prostudování. Obsahuje spoustu užitečných informací, které jinde pravděpodobně nenajdete.

Jedním z klíčových aspektů konceptu Kena Wheelera je otázka správné představy fyzikálních polí. Příroda kolem nás je podle jeho vize mnohem jednodušší, než nám předkládá oficiální věda. Ken proto strávil poměrně hodně času hledáním nejpřesnějšího a nejnázornějšího způsobu vizualizace fyzických polí. Nakonec mu pomohlo jedno chytré a snadno vyrobitelné zařízení s názvem „Ferrocell“. A s pomocí něho spolu s nejběžnějšími magnety dokázal Ken zachytit skutečný tvar magnetických polí a předat tyto znalosti dalším lidem. Podívejte se na vlastní oči a uvidíte, jak je to úžasné:


IMG 7.2

„Ferrocell“ se skládá ze dvou skleněných tabulí přitlačených k sobě, mezi nimiž je umístěno ferrofluid speciálního složení. Kolem zařízení je navinuta páska s LED lampami. Při průchodu světla vám feromagnetická kapalina umožňuje vizualizovat strukturu pole generovaného magnetem. Více podrobností o originálních Ferrocellech najdete na oficiálních stránkách výrobce. Návod na sestavení takového objektu doma od Kena Wheelera si můžete prohlédnout v tomto videu (AV 7.1).

Skutečný tvar magnetického pole není nic jiného než toroid:

IMG 7.3

Informace o tom, že toroidní struktura je charakteristická pro mnoho jevů v našem vesmíru, koluje informačním prostorem již nějakou dobu. A v té či oné podobě jste na to pravděpodobně již narazili. Sám jsem mnohokrát viděl zmínku o významnosti toroidních struktur, ale z nějakého důvodu jsem tomu nikdy nepřikládal velký význam. Bylo to z velké části způsobeno tím, že to vždy vypadalo jako něco abstraktního. Ale když jsem na vlastní oči viděl reálnou vizualizaci toroidního pole na příkladu obyčejného magnetu, hned mi došlo, jak je to důležité.

Faktem je, že toroidní tvar je vlastní nejen polím magnetů. Nachází se téměř ve všem, co nás obklopuje, jen si toho většina lidí obvykle nevšimne.

IMG 7.4

Jak nám ale magnety a toroidy mohou pomoci odhalit tajemství ztracené technologie? Jaká je mezi nimi spojitost? Zpočátku se může zdát, že tu žádná není, ale to jen proto, že jako vždy nám byly potřebné detaily dovedně skryty. Některé z těchto detailů se schovávají v tom, jak jsou uvnitř uspořádány nádoby se speciální tekutinou. 

IMG 7.5 – Sheldonian Theatre, Oxford, England

Zpočátku to pro mě byla jen taková domněnka, kterou jsem nemohl nijak ověřit ani doložit. Intuitivně jsem však cítil, že mezi toroidy a nádobami musí být nějaké spojení. Neudělali je kulovité jen tak? I když požadovaná geometrie není vidět zvenčí, může být dobře realizována v té či oné podobě uvnitř samotné nádoby. Ale jak to ověřit? Bylo nemožné se podívat dovnitř těchto nádob a získat fyzickou kopii, a tak jsem se pro začátek rozhodl, že tento předpoklad zůstane jen předpokladem. Okolnosti se ale vyvinuly tak, že jsem měl to štěstí narazit na jeden velmi zajímavý artefakt, který byl zachycen na videu v jednom z indických chrámů (o existenci videa jsem se dozvěděl na YouTube kanálu Pravina Mohana). Podívejte se na objekt sami:

MV 7.2 – «Inside the vessel»

To, co vidíte, je zjevně nějaký druh nádoby. Navíc není těžké si všimnout, že má toroidní tvar jak zvenčí, tak zevnitř. Logika a zdravý rozum mi říkají, že nejde o nic jiného než o podomácku vyrobenou nádobu na speciální substanci.

IMG 7.6

Zřejmě jediný důvod, proč nebyla tato nádoba zabavena, je ten, že z ní byla kdysi odstraněna hlavní součást (očividně byla díra vyrobena právě proto). A přestože jeden jediný příklad (a ani řemeslná výroba) není důkazem, že všechny speciální nádoby vypadaly přesně takto, musíme pochopit, že i takový nález je v našem případě velkou vzácností a štěstím. Zkusme proto vyjít z toho, co máme, a spojit všechny nesourodé hádanky do jednoho obrázku.

Na základě geometrie této nádoby můžeme usoudit, že zvláštní substance, kterou byly takové nádoby údajně naplněny, se uvnitř nacházela tak, že byla kolem jejího dříku.

IMG 7.7

A přestože je samotné tělo vyrobeno ve tvaru plochého toroidu, mám důvod se domnívat, že tento tvar nebyl závazný a jediný možný. Soudě podle vzorků získaných ze starých fotografií může nádoba tvořit různé varianty toroidně-sférické geometrie, jako například na následující fotografii:

IMG 7.8 – Národní divadlo, Praha, Česká republika

A pokud se vám tato varianta zdála zvláštní, pak vás chci ujistit, že to není nic neobvyklého, protože i toroidy mohou mít různé podoby. Aby to vypadalo přesvědčivěji, uvedu místo obvyklých geometrických projekcí příklad skutečných vzorků z přírody:

IMG 7.9

Domnívám se, že základní princip nádob se neměnil v závislosti na tvaru. Volba té či oné formy spíše závisela na některých technických jemnostech nebo banálně na designerském rozhodnutí. Na další fotografii můžete vidět až 5 různých forem nádob umístěných na téže ulici:

IMG 7.10 – Archway and St. Mark’s Tower, Rothenburg, Bavaria, Germany

Kdybychom teď na obytných budovách viděli antény nebo satelitní paraboly různých tvarů či barev, nepřikládali bychom tomu žádnou důležitost – kterou jsem si v obchodě vybral, tu jsem zavěsil. Hlavně aby fungovala. Zde zřejmě platil stejný princip.

Ale i kdyby byly nádoby skutečně vyrobeny ve tvaru toroidů různých podob, jaká je spojitost mezi nimi a magnety, které vytvářejí pole s přesně stejnou geometrií? Abychom tomu porozuměli, pojďme se podívat na to, co jsou magnety a proč vůbec mají ve skutečnosti své vlastní pole.

Jak víte, existují dva hlavní typy magnetů – permanentní magnety a elektromagnety.

IMG 7.11

GIF 7.1 – Source (AV 7.2)

GIF 7.2 – Source (AV 7.3)

V případě permanentních magnetů máme většinou co do činění s pevnou řadou chemických prvků, které jsou přirozeně magnetické. Takové prvky a slitiny získané na jejich základě se obvykle nazývají feromagnetika. Název pochází z latinského slova „ferrum“ a byl zvolen proto, že nejběžnějšími prvky s přirozenými magnetickými vlastnostmi jsou železo (Fe), kobalt (Co) a nikl (Ni).

Zpočátku se může zdát, že fenomén magnetismu je spojen pouze s kovy. Ale ve skutečnosti tomu tak není. Dokonce i voda a kapalný kyslík mohou určitým způsobem interagovat s magnety.

GIF 7.3

GIF 7.4

Více se o tom můžete dozvědět z tohoto videa (AV 7.4), odkud jsem převzal výše uvedené animace. Ale chci vás hned varovat, že používá obecně přijímanou vědeckou teorii, kterou mám sklon považovat za nepravdivou. Sledujte to především kvůli fyzikálnímu experimentu.

Ve skutečnosti vše spočívá v tom, že různé prvky / látky reagují na magnetické pole odlišně. Ty, které s ním dobře interagují, se nazývají feromagnety (například železo), ty, které reagují středně nebo špatně, jsou paramagnety (například hliník), a ty, které vždy magnetické pole odpuzují, se nazývají diamagnety (například vizmut). Diamagnety se zase mohou od sebe lišit také mírou interakce s magnetickým polem. 

Odkud se ale bere samotné pole? Nejjednodušší a nejdostupnější vysvětlení příčiny jeho vzniku je spojeno s pochopením, že jakákoliv hmota je postavena ze stejných polí na mikroúrovni. Jen se v některých případech orientují spořádaně a v některých ne.
IMG 7.12

Tento obrázek ukazuje vzorky krystalických mřížek spolu s „magnetickými momenty“ polí, která je tvoří. Když jsou mikroúrovňová pole synchronizována (nasměrována jedním směrem), tvoří jediné pole, které můžeme pozorovat na makroúrovni. Proces průmyslové výroby feromagnetik (AV 7.5) je pouze svázán s restrukturalizací krystalové mřížky kovu správným způsobem a následným nasměrováním všech polí mikroúrovně jedním směrem pomocí silnějšího vnějšího pole, kterým prochází obrobky v určitých fázích výroby.

Při správném pochopení struktury hmoty se tento proces nezdá komplikovaný. Přesto se mi nepodařilo najít podrobný popis toho, co se přesně děje s krystalickou mřížkou během jednotlivých fází výroby (ať jsem se snažil sebevíc). A vůbec, v průběhu studia fenoménu magnetismu jsem vždy narážel na to, že všechna vysvětlení byla podána co nejpovrchněji. Jako by se před námi snažili skrýt nějaký důležitý detail na tom nejnápadnějším místě.

Nicméně, aniž bychom viděli, jak tento konkrétní proces probíhá na mikroúrovni, nemůžeme si být jisti, že magnety jsou přímo spojeny s nádobami. Elektromagnety nám pomohou tuto situaci objasnit. Pokud jste zapomněli (nebo nevěděli), co je elektromagnet, pak zde je vynikající video na toto téma:


Nyní si odpovězme na otázku – existují nějaké významné rozdíly mezi poli generovanými permanentním magnetem a poli generovanými elektromagnetem? Ne, nejsou. V obou případech získáme stejný fyzikální jev, ale pouze v jednom případě je efektu dosaženo uspořádáním hmoty na mikroúrovni a ve druhém na makroúrovni průchodem elektřiny drátem zapojeným do prstence (resp. kruhovou spirálu). Pokud dosáhneme stejného efektu s oběma metodami, je logické předpokládat, že stočený drát dokáže reprodukovat stejný proces, který probíhá na mikroúrovni.

Doufám, že v této fázi jste již pochopili, že dělení na makro- a mikroúroveň je většinou relativní. Takové rozdělení existuje pouze z našeho pohledu, ale z pohledu vesmíru funguje veškerá energie jako jediný systém bez ohledu na měřítko.

Připouštím však, že jste možná stále ještě nepochopili strukturu pole a jeho spojení s permanentními magnety a elektromagnety. Aby bylo vše jasnější, doporučuji vám zhlédnout následující video:


Pokud bychom nevěděli, že pole má tvar toroidu, nevěnovali bychom tomuto detailu zvláštní pozornost. Ale když o něm víme, je těžké si nevšimnout jeho obrysu.

IMG 7.13

Nyní by vám mělo být jasné, že k vytvoření toroidního pole stačí jeden smyčkový drát. Pokud zvýšíme počet zatočení, toroidní pole přidáním otáček ještě zesílí. V případě nádob je podstata přibližně stejná. Máme prostě jiné médium pro pohyb energie – místo drátů tam byla umístěna kapalina nebo nějaká jiná substance podobných vlastností.

IMG 7.14

Ale co přesně tato látka byla a proč musela být uvnitř právě takových nádob? Tato problematika bude podrobněji rozebrána v závěrečné kapitole. V této fázi musíte nejprve pochopit, že toroidní geometrie se nachází kolem drátu, magnetu a ve formě nádob se speciální látkou. To znamená, že máme dostatek důvodů se domnívat, že ve všech je zapojen podobný fyzikální princip.

IMG 7.15

Přesto je třeba chápat, že zatím nemáme co do činění s fyzikálním principem samotným, ale spíše s jeho povrchním popisem. Nicméně skutečnost, že energie toroidu je úzce propojena s procesem rotace, by měla být zřejmá již nyní. Co se však zdá mnohem méně zřejmé, je otázka geometrie, která toroidní pole doprovází. Kde se vzalo? A proč vypadá právě takto? Abychom tomu porozuměli, vraťme se opět k příkladům z okolní přírody. Jak jste si možná všimli, téměř všechno ovoce / zelenina / bobule mají tvar toroidu / koule. Ale když se podíváte pozorně na detaily, můžete si také všimnout geometrických tvarů, které jsou nám známé:

IMG 7.16 – IMG 7.19

A známější příklad – sněhová vločka:

IMG 7.20

Zpočátku se může zdát, že sněhové vločky nemají s toroidální geometrií nic společného, ​​ale tento dojem je mylný, protože sněhové vločky mohou růst nejen v horizontální rovině, ale i ve vertikální.

IMG 7.21

A když rostou vertikálně, získáme tyto zajímavé struktury:

IMG 7.22

Právě ve vertikálních sněhových vločkách můžeme pozorovat požadovanou toroidní geometrii. A ačkoli se to v nich neprojevuje naplno, tak či onak její obrysy vidíme.

IMG 7.23

Na základě prezentovaných příkladů můžeme usoudit, že geometrické tvary jsou vidět zejména v horizontální rovině toroidu, podél celé jeho osy. Povšimnout si samotného faktu propojení toroidu s různými geometrickými tvary ale není vůbec těžké. Daleko obtížnější je pochopit, jak přesně spolu souvisejí.

V jedné z předchozích částí článku jsem psal o tom, že geometrický obrázek závisí na frekvenci vibrací systému a je tomu skutečně tak. Ale tehdy jsem se zabýval touto problematikou poněkud povrchně, aniž bych se v zásadě zmínil o existenci toroidů a jako příklad jsem uvedl složité varianty platónských těles. Nyní bych to rád upřesnil, aby byl obrázek úplnější.

Za prvé, hmota může mít podobu nejen platónských těles a jejich variant, ale také podobu mnoha dalších pravidelných mnohostěnů (reálné příklady takových struktur představují skupiny prostorové symetrie krystalů, kterých jsme se dotkli v jedné z předchozích částí textu). Za druhé, všechny tyto mnohostěny nejsou samy o sobě nezávislými prvky. Odrážejí pouze charakter práce a interakce toroidních polí na různých energetických úrovních.

Porozumět této myšlence slovy je poměrně obtížné a zvláště obtížné je to vše podat z pohledu mikroúrovně. Ale na základě myšlenky, že všechny fyzikální procesy jsou univerzální, bez ohledu na uvažovanou úroveň, můžeme pochopit princip fungování kteréhokoli z nich, přičemž za základ vezmeme ten, který je nám nejsrozumitelnější a nejbližší. V našem případě je tímto procesem elektřina, která, jak jsme již zjistili, vytváří kolem smyčkového drátu toroidní pole.

Naštěstí pro nás existuje velmi užitečný kanál YouTube od jisté „Fractal Woman“, která také zkoumá základní fyzikální jevy. Na tomto kanálu je dost unikátních videovizualizací, zejména o práci elektřiny a fyzikálních polí z pohledu toroidní geometrie.

GIF 7.5 – Source (AV 7.6)

GIF 7.6 – Source (AV 7.7)

(Doufám, že chápete, že kuličky nepředstavují částice, ale směr pohybu toroidního pole.)

Předtím jsme uvažovali o vzniku toroidu kolem smyčkového vodiče, ale toroidní pole se zjevně objevuje i kolem nesmyčkového vodiče s elektřinou, a když se zatočí, vytvoří další, větší toroid. Nás ale nyní zajímá především spojení toroidů a geometrických tvarů. Toto video může konkrétně tento problém objasnit:


Pokud předpokládáme, že tato vizualizace je správná, pak se ukazuje, že vnitřní geometrie toroidního systému je určena charakterem vibrací toho, co se pohybuje uvnitř toroidu po kruhu a samo jej tvoří.

GIF 7.7

GIF 7.8

Vzhledem ke složitosti zobrazeného modelu se však i takové vysvětlení může zdát poněkud obtížně pochopitelné. Jak to lze vysvětlit jednodušeji? K tomu se budeme muset znovu podívat na samotný toroid. Předtím jsme mluvili pouze o pohybu, který je uvnitř něj, ale ve skutečnosti plnohodnotný pohyb toroidního pole vypadá asi takto:

GIF 7.9

Vnitřní pohyb probíhá v kruhu, ale vnější je cestou „vtékání a vytékání“ energie z jednoho pólu do druhého.

GIF 7.10

Předtím jsme tuto geometrii uvažovali většinou ve statické podobě, ale v přírodě je vždy v pohybu.

IMG 7.24

Rotující charakter energie je dobře patrný i při správném uvážení fenoménu magnetismu. Všimněte si, jak magnet otáčí obraz televizoru určitým směrem, v závislosti na tom, kterým pólem se k němu přiblíží: 

GIF 7.11

GIF 7.12

Tento jev se vysvětluje tím, že náš vesmír je náchylný k polarizaci. Proto se vždy potýkáme s dualitou různých procesů (plus x minus, pozitivní x negativní, dobro x zlo, ve směru x proti směru hodinových ručiček,…). Důvod toho, proč vidíme komplexní geometrii v toroidním poli, je, že je tvořeno dvěma opačně orientovanými vířivými proudy:

IMG 7.25

Přesto je s ohledem na složitost samotné kresby na první pohled velmi těžké říci, jak přesně souvisí rotace s geometrií toroidu. Navíc není zcela jasné, co přesně tvoří ten či onen geometrický obrazec. Další video z YouTube kanálu Kena Wheelera mi pomohlo tuto hádanku vyřešit:


V tomto videu Ken opět vysvětluje princip polarizace pomocí moaré vzorů. Ale konkrétně v tomto videu je na vzorech fixou vyděleno několik spirálových ramen. Když jsou tato ramena složená, vidíme, jak vytvoří známý geometrický tvar.

IMG 7.26

Když jsem se o tomto způsobu dozvěděl, rozhodl jsem se pokusit na sebe navrstvit spirály s různým počtem ramen a vzniklo mi toto:

IMG 7.27

Ukazuje se, že výsledný tvar závisí na počtu spirálních ramen. V tomto případě jsem vzal spirálu s 8 rameny a dostal osmistrannou (nebo osmicípou hvězdu / květinu). Kdybych vzal 5 ramen jako ve videu Ken Wheeler, pak bych podle toho dostal tvar pětistranný. Pokud si vezmete 3 ramena, dostanete trojúhelník. A pokud si vezmete pouze 2, získáte poněkud neobvyklý údaj, podobný “8”.

Docházíme tedy k závěru, že základní seznam dvourozměrných mnohoúhelníků může vzniknout v důsledku polarizace, když se na sebe položí dva opačně zatočené energetické toky. Zajímavé, že? Ale takové vzory lze také vytvořit přidáním jednoduchých kružnic / koulí:

IMG 7.28

V souladu s tím vyvstává otázka – jaký je zásadní rozdíl mezi spirálami a kruhy / koulemi? Zpočátku se může zdát, že čelíme úplně jiným jevům. Pokud se však pozorně podíváte na poslední obrázek, můžete vidět tytéž spirály navrstvené na sebe:

IMG 7.29

Proto se přikláním k názoru, že mezi spirálami a kruhy / koulemi není žádný zásadní rozdíl. Obě zobrazovací metody představují různé pohledy na stejný jev. Jde jen o to, že v případě kruhů / koulí je zdůrazněna statika a v případě spirál – dynamika.

Geometrické zobrazení toroidního pole odhaluje mnoho zajímavých detailů o zvláštnostech uspořádání našeho světa. Při pohledu na něj se můžeme názorně přesvědčit o závislosti mezi složitostí geometrického vzoru, frekvencí vibrací systému, jeho hustotou a výsledným energetickým potenciálem. Navíc, když pochopíme, že jakýkoli energetický systém je polarizovaný a tvoří dva opačně nasměrované víry, můžeme pochopit, že rotace hraje v tomto procesu jednu z klíčových rolí.

Na závěr této kapitoly vám chci ukázat ještě jednu úžasnou věc, kterou jsem se naučil při studiu polí a geometrie. S její pomocí můžete vidět, jak energie / geometrie plynule proudí z jednoho stavu do druhého. I když to může znít trochu neobvykle, to, co vám ukážu, souvisí s matematikou. Abych byl upřímný, nikdy jsem neměl matematiku rád a myslel jsem si, že není schopna odrážet veškerou všestrannost našeho vesmíru. Vlastně si to stále myslím, ale musím uznat, že se jí v některých případech odrážet skutečnou podobu okolního světa opravdu daří.

GIF 7.13 – Source (AV 7.9)

To, co byste měli vidět, souvisí s „množinou Julia“ nebo „Mandelbrotovou množinou“ (podle matematiků Gaston Julia a Benoit Mandelbrot). S největší pravděpodobností jste již obrázky těchto sad viděli vícekrát. Jsou to krásné a nekonečné fraktály:

IMG 7.30

Více podrobností o těchto sadách lze nalézt v tomto videu (AV 7.10).

Jde o to, že jejich zobrazením na matematickém grafu lze demonstrovat mimořádně zajímavé matematické a zejména geometrické vzory. O těchto vzorcích jsem se dozvěděl z následujícího videa:

Bohužel se v matematice absolutně nevyznám a podstatu toho vám nedokážu srozumitelně vysvětlit. Pokud však máte chuť a možnost tomu všemu porozumět podrobněji, pak vám radím poslechnout si osobu z výše uvedeného videa – je v této věci mnohem kompetentnější než já.


Matematický graf zobrazený na videu byl vytvořen pomocí programu GeoGebra. To je to, co jsem vám chtěl ukázat. Ve videu to bylo demonstrováno poměrně narychlo, ale máte možnost si s tím práci vyzkoušet sami po kliknutí na tento odkaz. Pomocí tohoto grafu se můžete podívat na geometrickou transformaci v pohybu, kterou jen stěží uvidíte jinde.

GIF 7.14

GIF 7.15

GIF 7.16

GIF 7.17
A přestože tento graf neukazuje plnohodnotnou polarizaci jako v předchozím příkladu, můžeme jasně vidět, jak se geometrické tvary při transformaci z jedné formy do druhé stáčejí do spirály.

Nyní, když všechny uvažované aspekty dáte do jednoho velkého obrázku, získáte celkem logické vysvětlení mnoha zásadních jevů okolní reality. Toroidní pole však skrývá ještě jeden velmi důležitý detail. A tomu se budeme věnovat v další části.autor: Antique Lighthouse
překlad: Vlabi

0 0 hlasů
Hodnocení článku

Čtěte dál

PředchozíDalší
odebírat
Upozornit na
guest
12 Komentářů
Nejstarší
Nejnovější počtu hlasů
Inline Feedbacks
ukaž všechny komentáře
Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:11

Výborný poučný článek, dlouho nic tak poučného jsem nečetla. Něco takového jsem tušila. Velké díky tomuto webu. Těším se na další pokračování. Kamila

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:11

Permanentní magnety umí nějakým způsobem, usměrňovat tok neutrin (éteru) přicházejících z kosmu a my to nazýváme jako magnetické pole. Bohužel tyto znalosti jsou pečlivě utajovány jen kvůli tomu, aby lidstvo zůstalo energeticky závislé energetických korporacích.

Další závislostí jsou peníze a pak ještě zdravotnictví. Ve všech těchto oborech se lže jak o závod. Výsledkem je, že plebs je tažen na vařené nudli do dalšího otroctví.

MUDrland Wenca

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:11

Uvolnění technologií na volnou energii je pro vládnoucí vrstvu smrtelně nebezpečné, protože jde o stejný princip, jakým si energii z vesmíru můžeme získávat i my sami prostřednictvím našich otáčejících se čaker. Tady se potkává technika s duchovnem. Magnety mě fascinovaly od malička, hlavně jejich odpuzovací síla, na jejímž principu se dají postavit ty nejjednodušší perpetum mobile. Vihaj

Petr Ošmera
Host
Petr Ošmera
17. 3. 2022 13:11
Odpovědět  Anonymní

Ahoj,
tak nějaký příklad pošli…

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:11

Základným kameňom nášho Ves-Miru je vortex, čiže vír, rotujúci prstenec, resp. rotujúci torus. V skutočnosti sú teda vždy dva, jeden vyvoláva druhý a nemôže bez neho existovať. Vortex a antivortex. Typickým príkladom je tornádo, kde vortex nasáva a antivortex tlačí von. Je to princíp yin a yang, ktorý na internete nájdete aj v 3D, pretože takto sa má zobrazovať. Čierny vortex je dole, biely antivortex hore.

Teória elektromagnetického poľa potrebuje opravu, alebo lepšie povedané rozšírenie, lebo pozná iba antivortex, ktorým je vírivý prúd (eddy current, ktorý pôsobí smerom von (pozri napr. skin effect)), ale chýba mu duálny vortex, ktorým by malo byť dovnútra pôsobiace vírivé napätie. Iba v dualite dokáže smerom von pôsobiaci vírivý prúd a dovnútra pôsobiace vírivé napätie byť v rovnováhe a tvoriť štruktúry – častice hmoty. Tým že nám vzali v teórie poľa dualitu, zaviedli ju schválne do slepej uličky, lebo hrozili objavy "zakázaných technológií" z ktorých mnoho objavil už Tesla, lenže 5/6 jeho patentov nikdy neuzrelo svetlo na verejnosti. Miesto toho oblbujú verejnosť s kvantovou teóriou, ktorá nie je odvodená z ničoho, stojí čisto iba na postulátoch a Schroedingerovej rovnici, ktorá mimochodom sa dá odvodiť z Faradayovej rovnice elektrickej indukcie.

Niečo málo z tejto duálnej teórie elektromagnetického poľa.
Elektrón, pozitrón, neutrino a fotón:
Základnou časticou hmoty je elektrón. Je to rovnováha medzi proti-sebe pôsobiacim vírivým prúdom a vírivým napätím vo vákuu. Má tvar rotujúceho torusu s uzavretým stredom. Elektrón nie je monopól, pretože monopól existovať nemôže. Musí byť dualita, jeden pól vyvoláva druhý. Vnútri elektrónu je pozitrón. Takže kladný náboj vo vnútri sa rovná zápornému navonok. Suma summarum nula. Napätie medzi obalom a stredom elektrónu je 512kV. Zaujímavé veci sa teda začínajú diať až keď pri vašich experimentoch dosiahnete napätie 512 000 voltov. Priemer elektrónu je daný jednak vodivosťou prostredia (vo vákuu veľmi nízka vodivosť, teda veľmi malý rozmer) a už prítomným elektromagnetickým poľom. Preto ak sa pozriete na rôzne experimenty, ktoré majú za cieľ odmerať priemer elektrónu, výsledky sa líšia kľudne aj o 30%, lebo záleží na použitých časticiach na meranie (lebo meranie vždy prebieha pomocou bombardovania elektrónu nejakými časticami, priamo to nevieme). Za určitých okolností (pri dodaní rotačnej energie) sa môže elektrónový torus otvoriť, čím sa jeho prenikavosť hmotou výrazne zvýši. Pri otvorení stredu sa pozitrón zvnútra dostane von a naopak. Navonok teda získa kladný náboj so záporným vnútri. Takto rotuje ako prstenec dymu zvnútra von a zároveň okolo svojej osi. Tým sa začne meniť jeho náboj prejavený smerom von s určitou frekvenciou. Takto vzniká tzv. neutrino. Elektrónové neutrino. Neutrino má teda striedavý náboj, voľne preniká hmotou a vďaka rýchlej zmene náboja a tým elektrického poľa spôsobuje rádioaktivný rozpad nestabilných prvkov. Bez neutrín by nebola rádioaktivita. Prúd neutrín ktorý pretečie jedným cm2 za sekundu je asi 66 miliárd. Ak by sme dokázali vziať neutrínam rotačnú energiu a "zhmotniť" ich na elektrón, mali by sme dostatok energie. Ak by sme ich zhmotnili na pozitrón, získame "záblesk svetla". Fotón je oscilujúci neutrínový pár. Vyzerá ako dva protibežné dymové prstence, pričom raz jeden prechádza otvoreným stredom druhého, raz druhý prechádza otvoreným stredom druhého. Ak sa teda stredne elektrón (má pozitrón vnútri) a pozitrón (má elektrón vnútri), dôjde k anihilácii hmoty a antihmoty. Stredy oboch sa otvoria a začnú rotovať dnu-von. Tak vznikne fotón, ktorý navonok bude mať nulový náboj, ale nenulovú hmotnosť. Frekvencia oscilácie týchto prstencov definuje "farbu" fotónu. Teda všetky tieto 4 objekty, ktoré kvantová teória pokladá za rôzne častice, sú jedna a tá istá entita v iných energetických stavoch. Pokračovanie nabudúce :)..

s0lar

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:11
Odpovědět  Anonymní

Jinak řečeno (myslím článek) se blíží tomu co říkal Tesla, který nevěřil na radioaktivní látky, ale látky co reagují "s eterem" a proto vydávají energii, čemuž odpovídá i teorie "elektrikého plasmového vesmíru", který jednoduše dokáže vysvětlit to co složitě vyvětluje klasická teorie vesmíru, přitom nemá problémy s temnou energií.

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:11

Zdravím a děkuji autorovi za pořádný kus práce na velmi zajímavém seriálu. Rád bych k tomu přidal pár poznámek.
Nejsem teoretický fyzik, ale elektronika mi není úplně cizí.

V posledních letech si často všímám, jak je mnoha lidmi zdůrazňováno tvrzení, že záření s vyšší frekvencí má větší energii. Autor o tom píše v šestém dílu. To mi přijde jako zásadní věc a tady bych poprosil o vysvětlení, pokud ho někdo má. Podle mého názoru je energie elektromagnetického záření (v tom pojetí jak se o něm teď bavíme = šířeno rychlostí světla, konstantním prostředím od antény vysílače do prostoru) je závislé pouze na výkonu vysílače, zisku antény a vzdálenosti od ní (E=sqr(30*P*G)/r; Intenzita E[V/m]; Výkon vysílače P[W]; Zisk antény G[dBi]; Vzdálenost r[m]). Závislost mezi energií a frekvencí záření existuje pouze na částicové úrovni pokybem fotonů (E=h*c/lambda; kde h je Planckova konstanta 6,626E-34) a je pro náš případ naprosto zanedbatelná. Souhlasíte?

K tématu na "energie krystalů" bych chěl připomenout existenci rubínového laseru.

Cymatické experimenty s tématem podle mne nesouvisejí, ty jsou o interferencích odrazů povrchového vlnění. Zajímavá mi přijde "Tibetská mísa" s vodou.

Toroidy se v elekronice běžně používají právě proto, že jejich magnetické pole je uzařeno do kruhu (má takový tvar, jak autor vizualizuje) a tím zajistí minimální vyzařování do okolí. Např. i transformátory v kvalitních audiozesilovačích jsou navinuté na toroidních jádrech.
Asi je to jasné, ale pro jistotu, to co je na obr. 7.2 a dalších není toroid, ale obyčejná kruhová cívka. Toroid je kruhové jádro a cívka je navinutá na něm tak aby závity šly kolmo na jádro.

Nečetl jsem poslední díl, který asi ještě nevyšel. Ale ze všech předchozích si myslím, že taková konstrukce by těžko dokázala přijímat prostorově šířenou vlnu od vysílače. Nicméně, kdyby existovalo duté toroidní jádro tak jak autor prezentuje (v podstatě "forma na bábovku"), kolem kterého by se kolmo namotaly závity cívky a do jádra by se nalila kapalina, která by mělá vhodné magnetické vlastnosti a ta kapalina byla externím točivým magnetickám polem donucena v tom prstenci rotovat, tak na základě obyčejné fyziky by to určitě vyrábělo elektřinu. Žádná kouzla na úrovni atomů, ale magnetická indukce a Faradayův zákon.
Třeba fyzikové vědí, že takové pole Země sama generuje? Pak už jen tu kapalinu? Jaké vlastnosti by měla mít víme, tak ji stačí objevit?

Zed

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:11
Odpovědět  Anonymní

V odkaze je celý článek (Vlabi určitě nemá čas přeložit najednou celý dlouhý text).
V tom článku je právě pevnolátkový laser, který "strukturuje světlo" průchodem přes nějakou látku a tvrdí, že se princip dá pochopit, když světlo chápeme jako pole a ne částice 😉

Takže počkat na přeložení celého článku

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:11
Odpovědět  Anonymní

Magneto-hydro-dynamický generátor. Rusy ich prevádzkujú od 50tych rokov.

Čo sa týka energie elm. žiarenia, tu si treba uvedomiť dve veci.
1. Podľa oficiálnej vedy má elm. žiarenie dvojitú povahu (a je to pravda), podľa toho či ho pozorujete/meriate alebo nie. To je samozrejme blud. Povaha žiarenia sa nemení od toho či sa pozeráme či nie. Elm. žiarenie má naozaj dve formy, podľa toho v akom prostredí sa šíri. Ak sa šíri vo vákuu, ktoré by malo byť viac-menej časticovo prázdne, alebo inak homogénne pole pozadia, tak sa šíri ako vlna. Ak narazí na prekážku, alebo nejakú nepravidelnosť v poli pozadia, či časticu hmoty, zroluje sa do víru/vortexu a stáva sa z vlny fotón. Analogicky tomu roluje dymová alebo vodná vlna do vortexu keď narazí na prekážku. Vortex/fotón si potom zachováva kinetickú energiu vlny, ktorá sa čiastočne premietne do jeho vyššej rýchlosti a čiastočne do frekvencie oscilácie.

2. Rýchlosť svetla je konštanta MERANIA, nie konštanta ako taká. V skutočnosti sa rýchlosť svetla mení, no my to nespozorujeme. Príklad: ak meráme laserom vzdialenosť 200m. Povedzme že v druhých 100m je pole pozadia dvakrát silnejšie ako v prvej časti. Rýchlosť svetla tam klesne 4-násobne ale tých druhých 100m sa scvrkne na 25m, takže my nič nespozorujeme, svetlu cesta tam a späť stále trvá ten istý čas, ani "scvrknutie" vzdialenosti nespozorujeme, ani zmenu rýchlosti svetla. Ak naše telo presunieme do druhej časti, budeme 4 krát menší, ale všetko tam bude 4 krát menšie, takže si nič nevšimneme, ani to neodmeráme, lebo sa zmení rýchlosť svetla. Toto je efekt poľa pozadia E0, tzv. éteru. Potom je ešte dôležitý vlastný pohyb. V pokoji pôsobí len pole pozadia E0, ale pri pohybe nenulovou rýchlosťou v tomto poli pozadia bude generované pole pohybu Ev, takže celkové pole E=E0+Ev=E0(1+v^2/c^2), kde v je rýchlosť pohybu, c je rýchlosť svetla.

Záver: vyššia kinetická energia fotónu, čiže jeho vyššia rýchlosť sa prejavia iba ako silnejšie vlastné pole fotónu bez merateľnej zmeny rýchlosti. A keďže fotón je prstencový pár kde jeho vnútorné polia sa navzájom rušia, tak my jeho vonkajšie pole nenameráme (+ a – sa vyruší), až vtedy keď narazí a rozpadne sa, vtedy sa prejavia dôsledky sily vnútorných polí. Takže navonok vidíme len jeho osciláciu, čiže frekvenciu a potom vyvodzujeme falošné závery že energia svetla závisí od jeho frekvencie.

s0lar

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:11
Odpovědět  Anonymní

Alebo sedliackym rozumom – ak meráte výšku hladiny vody hladinomerom, ktorý vám ukazuje priemer výšky hladiny v 10 sekundových intervaloch. A príde malá +-10cm vlnka, váš hladinomer ju vôbec nezaregistruje, lebo meria priemer v dlhých intervaloch, ale dostane malý kopanček, ktorý určite rozchodí. Ale potom príde +-20m vlna, hladinomer stále ukazuje nulovú zmenu výšky hladiny, ale sila vlny ho zničí. A tak je to aj s energiou žiarenia. Keď nemáte meracie zariadenie schopné odmerať priamo kinetickú energiu fotónu, alebo vlny, budete si myslieť že jeho energia závisí na frekvencii. Ano závisí, ale len nepriamo. Frekvencia nie je nositeľom energie, vyjadruje iba počet cyklov za určitý čas.

s0lar

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:11
Odpovědět  Anonymní

Experiment:
Zožente si 4 magnetické guličky, 2 feritové, 2 neodymové podľa možnosti s rovnakou hmotnosťou. Potom pusťte proti sebe 2 feritové a pozorujte frekvenciu s ktorou sa budú pred kolíziou a krátko po kolízii navzájom obiehať. To isté potom spravte s neodymovými ktoré majú silnejšie magnetické pole, ale rovnakú hmotnosť. Frekvencia obehu bude u neodymových vyššia. Prečo? Závisí energia vzájomne sa obiehajúceho páru gulí od frekvencie obehu? Nie. Závisí od poľa medzi nimi. A frekvencia je len nepriamy indikátor.

Inšpirácia, od 01:30:
https://www.youtube.com/watch?v=xWGPHs7y2u0

s0lar

Vlabi
Host
Vlabi
17. 3. 2022 13:11

Osmá, předposlední, část vyjde asi v sobotu. Text je dlouhý, obtížný a obrazového materiálu hodně. Rychleji to fakt nejde. 🙂