Co se děje s mrtvými buňkami v lidském těle?

Slyšeli jste někdy lékaře, že by se zabýval otázkou, co se děje s mrtvými buňkami v lidském těle? Já ne a myslím, že o tuto otázku se nikdo ani neotřel. Proč?


Buňky lidského těla mají omezenou životnost. Během svého života se množí dělením. Ze starých buněk vyrůstají nové a staré zanikají. Jak zanikají? Vysublimují, nebo se teleportují do jiných časoprostorů? To asi těžko. Odpověď je jednoduchá. Buňky docela normálně shnijí. V těle nosíme zvěřinec symbiotických bakterií, které se mimo jiné starají i o úklid organismu. To znamená, že tyto bakterie zpracují mrtvé buňky podobným způsobem, jak se nakonec postarají i o celé mrtvé tělo. Samozřejmě, že na likvidaci mrtvých těl se ve volné přírodě podílejí ještě predátoři, mrchožrouti a červi. Co však nezpracují oni, zpracují různé druhy bakterií.

Proč se o tomto faktu nezmiňuje medicína? Například v sedimentech by se určitě daly bakterie najít, ale nikde o nich není ani zmínka. Sedimentace slouží pouze k přibližné orientaci, zda by v těle mohl být zánět. 
Celá situace budí dojem, že lidské tělo je sofistikovaná, sterilně čistá mašinka, která, když se pokazí, tak tomu stavu říkáme nemoc.

Je tedy na místě si přiznat, že lidské tělo z malé části neustále hnije, jen co se narodí. Ve skutečnosti dokonce už v těle matky, protože během těhotenství stihne výměnu buněk několikrát. Proto se zvýšené znečištění krevního oběhu matky vždy negativně podepíše na jejím zdraví. Medicína se touto otázkou vůbec nezabývá a už vůbec ji nemedializuje. Pokud by se jí totiž zabývala, její šílený mrakodrap diagnóz by se zcela zbortil do několika málo.

Neexistuje stav lidského těla, na který by neexistovala analogie v přírodě. Lidské tělo se dá přirovnat k řece. Tu obývají mikroorganismy, rostliny a různé druhy živočichů. Jeden požírá druhého a řeka je označována za zdravý ekosystém. V tůních a slepých ramenech sice hnijí úsady, ale vzhledem k tomu, že tvoří pouze zlomek řeky, dá se o ní říci, že je celkově zdravá. Z takové řeky se můžete napít. Bohužel, v našem civilizovaném světě je takových řek čím dál méně, ostatně stejně jak zdravých lidí.

I zdravé lidské tělo je podobným ekosystémem. V organismu sice hnijí mrtvé buňky, ale vzhledem k jejich zanedbatelnému množství se dá o funkčním těle říci, že je zdravé.

Pokud je řeka znečišťována, mění se její stav od nemocné, až po mrtvou řeku. Znečištění obvykle začíná přítoky ze septiků, přes průmyslový odpad různého stupně jedovatosti, až po silné jedy. Vzpomeňte si na nedávnou otravu Bečvy a mrtvé ryby. A lidské tělo je na tom stejně. Starší tělo se podobá slepému ramenu řeky, v kterém je míra hnilob vyšší. Tělo má co dělat s vlastním odpadem, a pokud do něho přidáme ještě další cizorodé látky, jeho stav se může podobat Bečvě, do které někdo vylil jed. Záleží jen na míře jedovatosti těchto látek a jejich množství.

I vakcíny starého typu tělo znečišťují a mohou způsobit určitý druh otravy tak, jak jsem popsal v tomto článku. Některé vakcíny nového typu však mají ještě jinou funkci. Pokud se prokoušeme kosmeticko – rétorickým obalem z odborných termínů, zjistíme, že do těla nasadí konkurenční infekci, která obsazením životního prostoru konkuruje infekci budoucí. Tento mechanismus konstruktéři vakcín obšlehli z přírody. Například brambory omezí růst plevelů odebráním většiny vody, živin i světla. Výstižnějším příkladem je ale účinek vlašského ořechu. Ten konkurenčním stromům odebírá nejen světlo, vodu a živiny, ale navíc jeho kořeny produkují látku pro kořeny jiných stromů jedovatou. Pokud v jeho blízkosti nějaké stromy rostou, většinou jen živoří.

Malý příklad: 
Dejme tomu že bych chtěl náš pozemek infikovat švestkami. Manželka však z obavy, že bych měl švestičky radši než ji, provede vakcinaci pozemku tím, že nasadí ořechy. Já poté infikuju pozemek nasazením švestek. Manželka sice švestkové infekci nezabránila, ale mojí infekci se moc dařit nebude. Některé švestky uhynou a ty, které přežijí, budou neduživé a slabého vzrůstu i plodnosti. Výsledkem bude, že namísto popíjení slivovice s kamarády, budu s manželkou louskat ořechy.

Proto vakcíny proti covidu nechrání, ale mohou zmírnit průběh onemocnění. Mohou, pokud ovšem rovnou nezabijí. Míra mortality je dána mírou znečištění vakcinovaného organismu, přičemž cesta znečištění organismu bývá různorodá. Jsou to zmíněné mrtvé lidské buňky, kosmetika, jídlo, pracovní intoxikace, stres, lokální míra znečištění ovzduší, alkohol, psychotropní látky, farmaceutika a vakcíny. Vakcíny nového typu jsou nebezpečné tím, že každá nová vakcína přinese do těla novou infekci. Když se vám nepodaří uhnat si zahuštění krve, až k patologickým stavům zběsilým životním stylem, dozajista se vám to podaří vakcinací. Dokonce i ti, kdo dbají na zdravý životní styl a nepijí alkohol, si za pomoci vakcín uženou cévní systém do stavu srovnatelného s totálními alkoholiky, tak jak jsem popsal v tomto článku.

Připomenu na tomto místě slova Iriny Michailovny Sazonovy, že AIDS se nemůžete infikovat, ale můžete si ho uhnat. Všimněte si prosím zmínky o pandemii a snahy o vakcinaci.

Architekti nových vakcín původně chtěli vytvořit vakcíny s odloženým exitem, jak je popsáno v tomto článkuZatímco u nás je poměr očkovaných a neočkovaných, hospitalizovaných na JIP zhruba 1:1, v Belgii jsou na JIP pouze očkovaní. Situace se jim předčasně vymkla z ruky proto, že nepočítali s různou mírou znečištění organismu z jiných zevních zdrojů, různou mírou znečištění vlastními mrtvými buňkami a také s individuální rychlostí detoxikace. To mají za to, že uvěřili zkazkám o virech! Kdyby věděli, že viry jsou torza mrtvých buněk, ať vlastních nebo symbiotických bakterií, věděli by dopředu, že to jinak ani dopadnout nemohlo.

Symbiotických bakterií je celá řada. Nejlépe viditelnou je zlatý stafylokok. Podle toho, že je jeho výskyt podmíněn vyšší hladinou močoviny, lze logicky vyvodit, že ji zpracovává, Proto je moč žlutá, i když jíme a pijeme bezbarvé jídlo a pití. Výměšky stafylokoka barví hleny a mízní tekutinu do žluta. Přemnoží se, pokud má dostatek potravy, a proto je všeobecně považován za patogenní. Pokud by se nám ho však – hypoteticky – podařilo z těla odstranit, patrně bychom si uhnali perforaci střev kvůli leptajícímu účinku kyseliny močové. I o něm ale platí, že je “dobrý sluha, ale zlý pán”. To v případě, že se přemnoží a v plicích pak způsobí zápal plic.

Jeho výměšky jsou viditelné nejen v moči, ale také v tzv. pigmentových znaménkách. Je to další z omylů, anebo cílených lží medicíny. Výměšky zlatého stafylokoka lze dostat z podkoží ven termoreflexními nálepkami formou mokvajícího boláku, který produkuje nezaměnitelný žlutý výměšek. Pigmentová znaménka nemají s pigmentem společného vůbec nic!

Na příkladu zlatého stafylokoka jsem vysvětlil, jak fungují symbiotické bakterie. Všichni je máme neustále v těle. Pokud mají dostatek potravy, přemnoží se, podobně jako když chováte třeba slepice a na žrádlo jim chodí potkani. Pokud je budete překrmovat, posílí to populaci potkanů. Pokud budete slepicím potravu odměřovat a počkáte u nich, než ji sezobou, na potkany nic nezbude. A když chov slepic zrušíte, potkani se odstěhují ke štědřejším sousedům.

V lidském těle je tomu zrovna tak. Pokud budete svým symbiotickým bakteriím podstrojovat látkami, které v krvi vůbec nepotřebujete, budou se přemnožovat stále častěji. Ano, většinou splní svoji samočistící úlohu. Při trvalém překrmování stále novými druhy dobrot se však dříve nebo později stane, že symbiotické bakterie vyloučí tolik metabolitů, že otráví a ucpou cévní systém v nejslabším místě a nastane kolaps. Pokud se tak stane v životně důležitém orgánu, nemusíte to přežít.

Dochází vám, že kašlíky, rýmečky, chřipečky, koronáčci a jiné budoucí takzvané virózy jsou v první řadě očistným procesem? Ano, je tomu tak. Pokud neznáte způsob, jak rozpoznat, že tělo potřebuje očistný proces, a pokud neznáte způsob, jak tělu pomoci v očistě, tělo přejde do automatického očistného režimu a to i proti vaší vůli! Prostě onemocní

A o tom, jak pomoci tělu, jsem psal zde a zde. Během víc jak pěti let jsem ani jednou neonemocněl, ačkoli do té doby mne složila chřipka minimálně dvakrát do roku. V podstatě mne vůbec nezajímá, jaká nemoc je letos v módě. Všechny se chovají stejně. Minulý týden mne začalo bolet koleno. Na bolavé místo, pod meniskus, jsem nalepil termoreflexní nálepku. Je to tzv. blízký akupunkturní bod. Nezabrala. Zkusil jsem tedy vzdálené body, jednu nálepku na stehno, druhou na holeň. Zase nic. Pak jsem našel další vzdálený bod nad pravým kotníkem. Ta zabrala! Místo pod nálepkou trochu opuchlo, hřálo a za pár dní se vrátilo do normálu. Na druhý den jsem kopal jámy na stromky. Rýč i krumpáč byly nezvykle těžká, pracoval jsem z posledních sil a myslel jsem, že udeřila moje poslední hodinka. Práci jsem dokončil se zatnutými zuby. Po dvou jamách jsem byl sedřený, jak kdybych složil vagon uhlí. Po obědě jsem usnul a chrápal jak Baryn. Po dvou hodinách spánku mně bylo jasné, že prostě nemám svůj den a jel domů. S pauzami na jídlo a pití jsem prospal odpoledne a celou noc. Ráno jsem se vzbudil v obvyklé formě a došlo mi, že jsem právě prodělal zase nějakou virózu.

Postup nemocí je vždy stejný, přesný jak matematika! Někde začne bolet ucpaná céva. Tu teplem roztáhnu, rozproudí se krev a infekce se roznese do celého těla, což tělo přiotráví. Je unavené, potřebuje spát a v klidu vylifrovat odpad ven. Přesnější princip je zde.

Když žralok cítí, že na něho něco leze, zaparkuje v mořském “depu” a nechá se oždibrávat malými rybkami od parazitů.
Šimpanzi se nacpou chlupatými listy jedovaté rostliny, aby se na chlupy napíchli červi a odešli ven s listy i se stolicí. Aby se z rostliny neotrávili, nacpou se poté jílem, který jed absorbuje.
Když se daňci necítí dobře, přijdou ke mně na zahradu, ožerou mi všechny túje, aby thujonem vypudili červy. (Já pak sakruju, že odešli bez zaplacení.)
Ale člověk, ten si nechá intravenózně aplikovat další infekci, jak kdyby měl vlastních málo. 

Kde proboha přišel Darwin na tu svou evoluci?


MUDrland Wenca
0 0 hlasů
Hodnocení článku

Čtěte dál

PředchozíDalší
odebírat
Upozornit na
guest
52 Komentářů
Nejstarší
Nejnovější počtu hlasů
Inline Feedbacks
ukaž všechny komentáře
Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:11

MUDrland Wenca: mohl bys mi poradit něco na vyléčení šedého zákalu a poškozeného/přetušeného zrakového nervu?

Děkuji

jirik

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:11
Odpovědět  Anonymní

Jiriku, na podobný dotaz jsem odpovídal v diskuzi minulého článku. Tak ho sem zkopíruju:

Původně jsem na příspěvek nechtěl reagovat, z následujícího důvodu. Proč onen známý nehledá radu sám? Nepatří náhodou mezi lidi kteří si rádi stěžují, ale sám pro změnu nechce udělat nic a radami se neřídí?

Nicméně, Váš příspěvek je pod mým článkem, tak se pokusím odpovědět. Vy osobně máte podezření na poočkovací stav. Chápu to tak, že je očkován proti covidu. Jak fungují a co způsobují tyto vakcíny, o tom je článek "Co se děje s mrtvými buňkami v lidském těle?", který zanedlouho vyjde.

Lidské oko odráží všechny patologické změny, které se odehrávají v organismu. Tomu se věnuje irisdiagnostika – iridologie https://cs.wikipedia.org/wiki/Iridologie

Pokud dojde k omezení funkce oka, je to známka toho že v těle není jediný orgán, který by nebyl zasažen degeneračními změnami. Bývá špatně průchodná slezina, chabě fungující ledviny, slinivka, játra, ucpané cévy, hypertenze aj. Komunikace s takto postiženými lidmi většinou nebývá jednoduchá, protože se hrdě pýří že tlak mají v pořádku a pak z nich obvykle vyleze, že tlak mají v normě jen díky tabletám na tlak.

Žádost o radu a následné zkoušení "zázračných prostředků" je obvykle jen ztrátou času a peněz. Řešením je pouze vyšetření od někoho, kdo tělu opravdu rozumí. Upozorńuji, že ne každý je dostatečně silný na to aby strávil holou pravdu, že většinu věcí dělá špatně. Farmaceutika, vakcíny, zcela zbytečné operace, špatná životospráva, aj. Není příjemné zjistit, že pro nápravu zdraví neexistuje zázračný lék, ale že pro vyléčení sám musí něco udělat.

Další věcí je věk a celkový zdravotní stav, protože náprava patologického stavu obvykle trvá několik let a je otázkou zda není jednodušší ve stávajícím zdravotním stavu dožít.

Omlouvám se za upřímnost.

MUDrland Wenca

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:11
Odpovědět  Anonymní

Ahoj Wenco, zjistil jsem, že jsme kolegové – taky hraju v zábavové kapele. Nevěděl bys náhodou jak vyléčit šilhání očí? Mám to už od mala. Už více jak 10let se zajímám o zdraví, kromě víkendů kdy někde hraju a dám si tam několik piv, sem tam i panáky(ale těm se snažím vyhýbat), tak jinak se snažím mít dobrou životosprávu, mám za sebou několik očist střev, jater, kloubů. Jednu 4denní hladovku. Doplňuju různé vitamíny a minerály, občas jezdím za jedním zkušeným "diagnostikem" co používá Oberon a další přístroje (ví a poradí toho hodně, ale s těma očima neví). Takže si myslím, že mám tělo jakž takž v dobrém stavu.

WhitelikesnowandcoldlikeWinter.
Host
WhitelikesnowandcoldlikeWinter.
17. 3. 2022 13:11

Dobrý den.
No tak toje teda postřeh!
Výborný a logický článek – moc děkuji!
Mějte se moc dobře a dále zkoumejme!

Václav
Host
Václav
17. 3. 2022 13:11

Krásný den.
Děkuji za článek, moc zajímavé a poučné.

Ďuro Trulo
Host
Ďuro Trulo
17. 3. 2022 13:11

Zemskému doktorovi Wencovi na pomoc.

Až do doby pozorování vzorků tkání pod sklíčkem mikroskopu se přesně nevědělo co je příčinou nemocí. Teprve Paster a Koch s okem přitisknutým k okuláru optické hračky vyslovili teorii nákazy mikroorganismy. Tehdy bylo maximální zvětšení zorného pole cca 200x (maximum současných optických hejblátek je 1000x). Tímto pozorováním byly potvrzeny jako zdroje nákazy paraziti (vícebuněčné organismy) a bakterie (jednobuněčné organismy). Nemoc v podstatě vypukla jako obrana napadené tkáně (orgánu či organismu člověka), imunitní odpovědí a následnou likvidací škůdce zvýšenou teplotou a sežráním jeho zbytků pomocí bílých krvinek (leukocytů).
Paster na rozdíl od Kocha předpokládal v těle nemocného (nebo dokonce v těle parazita) přítomnost ještě menších potvor, které nazval viry (dodnes neprokázanými).

Po zavedení elektronového mikroskopu (zvětšení až 10 000 000x) byly viry sice objeveny, ale mechanismus jejich působení nikoliv. Až v současnosti se potvrzuje, že viry jsou chemický odpad dělení buněk a množení DNA v mitochondriích pomocí RNA a procesu mitozy.

Za objev bakteriálních nůžek, pomocí kterých jsou z nové DNA vystříhávány vadné sekvence DNA či RNA dostaly dvě "vědkyně" dokonce nobelovku, ikdyž tím nechtěně otevřely možnost přímé genetické manipulace DNA v buňkách žijícího organismu (i člověka).

No a od té doby se ve farmacii lže, v labácích CIA pod zemí pobíhají klony prasočlověka nebo nesmrtelného vojcla a na gojímy se vypustil nanodraken v podobě kovid a jeho dcera vagina mRNA. Jenom v mediích se přestalo lhát a začala totální propaganda kovidismu (víry, že zemřít se musí, buď na kovida nebo jeho vagínu). A objevují se pohádky o krutosti a zákeřnosti virů, jejich schopnosti se měnit (mutovat) a cíleně a zákeřně vnikat do člověka kudykoliv.

Jsou to nádherné báchorky pro přestárlé hloupoučké děti, které za své vzdělání považují umět nazpaměť drmolit PÍSNĚ KOMICKÉ od Jendy Nerudovic z Práglu.

1) vir je chemický odpad z chemických procesů probíhajících v živé buňce
2) vir je sekvence atomů spojených chemickými vazbami do části makromolekuly
4) vir není živý – nemá metabolismus ani pohyb, nežere, nesere, nesouloží
5) vir nemá rozum a tedy ani taktiku, strategii, myšlení či logiku – nelže
6) vir nemá smysly, nevidí, neslyší, necítí a nemá ani emoce (strach, nenávist)

Vir je prostě odpad, který může způsobit otravu buňky, která ho vyprodukovala a tím tuto buňku zabít (zbavit ji života a změnit ji tak z funkční části tkáně na nebezpečný odpad). proto musí být viry, ihned po jejich vzniku identifikovány (buněčná imunita) a zničeny (sežrány a vyloučeny krví do jater a ledvin).

Pokud tělo nemocného organismu je napadeno větším množstvím mikroorganismů (parazitů či bakterií) je reakce imunitního aparátu zběsilá a způsobuje kolabování celých orgánů těla (nemoc ve finále smrt).

To bylo poprvé zaznamenáno v roce 1919 u tzv. španělské chřipky, ktrá zabila cca 50 000 000 lidí v jevropeji.

1) nebyla španělská, nýbrž emerická, dotáhli ji navakcinovaní vojcli juseej v říjnu 1918 (už po válce), ale Španělsko bylo třeba potrestat za to že neválčilo a bylo v té době jedinou demokratickou republikou na světě (juesej nebyly demokratické nikdy).

2) bylo třeba vylepšit depopulaci jevropeji, protože tzv 1. světová to splnila asi na 9% a zároveň si ověřit devastační účinek anafylaktického šoku, který byl objeven v roce 1915.

3) bylo nutné pustit mezi laickou veřejnost děsivou informaci o virech a jejich učinku na vznik nemocí. Od té doby bylo zahájeno masivní očkování, aby si lidé zvykli na vpravování cizorodých látek do těla a nekladli v budoucnosti odpor.

TO BE CONTINUE….

Ďuro Trulo alias Somárik Sprostučký, toho času příšerně nasratý valašský staříček

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:11
Odpovědět  Ďuro Trulo

Valašský staříčku,
protože jsem už také valašský staříček (česky děda), poplácejte svoji drahou půlku po její polovičce (jedno jestli levé či pravé), nalejte si něco dobrého a myslete na příjemné věci. Nasratostí nic nevyřešíte a navíc škodíte sám sobě. Stačí decák halúzkovéj a svět není tak deprimující.

MUDrland Wenca

Ďuro Trulo
Host
Ďuro Trulo
17. 3. 2022 13:11

TU continue a závěr patřící mistrům

Trochu to pohnojil MENGELE, který vakcinaci používal původním způsobem (zabíjení lidí) a ono se to v Norimberku profláklo. Proto se s vypuštěním kovidu muselo počkat po II. WW těch pověstných 50 let (život dvou generací otroků), aby nedošlo k předávání informací debilům určeným k likvidaci.

Předpokládám, že mnou sdělené je nesdělitelné, protože ne každý má za sebou 7 semestrů chemie a v důchodu se nezabývá dějinami pidlivizace, takže mu poněkud unikají souvislosti. Když mí žáci protestovali, že něčemu z mého výkladu nerozumí, ihned jsem jim zadal několik odborných titulů v češtině k prostudování, s tím, že si jejich aktivity prověřím zkoušením. Ukázalo se že nejsou hloupí, ale chytří, protože pitomé dotazy ustaly.

Proč to píšu!!! Každý člověk je nějak informovaný (pravdivě, vylhaně, manipulačně) a se získanými informacemi nějak pracuje.
V podstatě má dvě možnosti:

1) věřit získaným informacím (hrůza třepe kurníkem)
2) nevěřit získaným informacím (kognitivní disonance jako vyšitá)
3) informace získat, logicky setřídit, prověřit jejich pravdivost a analýzou faktů (dat) vytvořit závěry, které jsou již mnohem blíže k pravdivému popisu skutečnosti než informace původní.

Tomuto procesu se říká učení + poznávání (1. a 2. fáze používání informace). Kdo se jenom učí, ten jen sebe mučí a výsledek nikdy nepochopí, natož aby jej využil ve svůj prospěch.

Omlouvám se za přílišnou asertivitu, místy hraničící s nasertivitou, ale tato metoda se mi osvědčila jako nejúčinnější ve vzdělávání omladiny, která se vzdělávat nikdy nechtěla.
Očekávám, že všichni, kterým jsem šlápl na kuří oko nebo zbořil bábovičku se ozvou a fundovaně, věcně, exaktně=(pravdivě, jednoznačně a přesně) a stručně vyvrátí všechna moje tvrzení (už se děsím).

Ďuro Trulo alias Somárik Sprostučký, toho času příšerně nasratý valašský staříček

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:11
Odpovědět  Ďuro Trulo

Valašský staříčku,
proč nenapíšete občas nějaký článek?

MUDrland Wenca

Ďuro Trulo
Host
Ďuro Trulo
17. 3. 2022 13:11
Odpovědět  Ďuro Trulo

Wenco!

Taky mne sere těch dva na dvanáctou (4096) znaků,kterými je omezen diskusní příspěvek (asi kapacita nějakého cylindru na stařičkém hardu poskytovatele), ale když neumím vyfackovat admina tohoto vebu datově, tak mi nic jiného nezbývá. Sice jsem výpočetní techniku učil, ale to bylo v "drevnich" dobách IQ 151 nebo PMD 85, kde se jenom programovalo. Od té doby se i na compech začalo pouze kecat a mazat (já už byl smáznutý snad všude). A tak nevím jak a nevím proč, ikdyž vím o čem, ale na to již je pozdě. Procesy zapuštěné před 230-ti lety běží mimo nás a my na ně můžeme akorát čumět a občas i porozumět!!
A když napíšeme pravdu o našem porozumění tak od alternativců dostaneme sodu a od satanistů kartáč. Je mi to na stará kolena třeba, poměřovat koule s mlaďochy?

Jediné co má teď význam je sejít se alternativci v poctivé valašské krčmě bo tam uděláme pořádnou tržbu, servem polišům z huby ty jejich handříky (polidštění policie je záslužným činem v každém režimu, i tom satanistickém) a vyřvem pravdu o jelitě (vždy prodejné za smrdutý groš).

No a svět se bude točit dál, pouze deklinace (úhel náklonu zemské osy) se vrátí na původní hodnotu (24,5 stupně od kolmice na ekliptiku) a klima zase do normálu.
Kovidismus a klimaterorismus jsou nová náboženství, ale na spirále času zmizí za pár let (jenom ten smrad krachu boháčů tu zůstane dlouho).
Coby mladší, zkuste navrhnout, kterůže krčmu zkusíme okupovat a vyslopat. Já už ty nezkovidované neznám.
Přeji příjemný večer a hodně námětů ke psaní.

Ďuro Trulo

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:11
Odpovědět  Ďuro Trulo

16:32

Nejsem tu proto, abych Vás děsil, ale dovolím si několik připomínek k Vašim dvěma textům.

Viry existují, jenom jim říkáte tak, jak se nejmenují, třeba. Jde prostě o něco takového jako kvarky nebo mentiony, které stále ještě dost dobře nevidíte, směji se. A jsou živé, a vy to odmítáte ze stejného důvodu, tedy protože je stále ještě dost dobře nevidíte a ani nechápete. Vše žije. Nejspíše ale ne jako člověk.

Viry tedy logicky mají schopnost se vyvíjet a to i protože se vyvíjí doslova vše a zase, jen si to nejste schopni uvědomit ale logika to tvrdí jasně. Jinými slovy, těmi "vědeckými", tedy mají tu schopnost mutovat.

Těch Vašich šest bodů je tedy fakt obrovský nesmysl!

Zkuste myslet na obyčejného parazita, který také nezbytně potřebuje hostitele a přesto ho naprosto nikdo nepovažuje za něco neživého. Usmál bych se, v tom smyslu, že bych se už potrhal smíchy vaší lidskou logikou!

Tělo nekolabuje všemi svými orgány, když je napadeno množstvím třeba parazitů a vlastně doslova třeba i čímkoliv, promiňte, že jsem nedokázal opsat to Vaše tak hloupé tvrzení. Tělo se dostává pouze do šoku, ve kterém nedokáže správně rozpoznat příčinu problému a reagovat na ni tedy adekvátně, poškozuje tou špatnou analýzou samo sebe, a to pouze pokud majitel těla zpanikaří. Šok zabíjí. Psychika je mocnější než hmota a ovládá tělo!

Španělská chřipka se objevila už v roce 1918 a upozorňuji Vás na dostatečně známý fakt konce 1. světové války dne 11.11.1918, tedy ještě před jejím ukončením. Nebyla to chřipka, nebyl to koronavirus, byla vložena do amerických vojáků plujících do Evropy očkováním a šlo o bakteriální zánět plic. Při pitvě byly plíce zemřelého plné bílé tekutiny smíchané se zpěněnou krví. Stejná barva a konzistence jim při umírání vytékala z úst a utopili se v ní. Španělsko tedy i logicky nebylo první zemí, kde se objevila, ale pouze zemí, která neválčila a tedy v ní ani nebyla prováděna válečná cenzura a proto se o té nemoci ve Španělsku psalo. Mnohem dříve byla v USA a ve státech, do kterých jejich vojáci dorazili, umírali na ni už při plavbě a dostala se dokonce i do tehdejšího nepřátelského Německa, jsou o tom historické záznamy. Dějiny ale píší vítězové. Usmrtila celkově až jedno sto milionů lidí, přibližně, hodně přibližně, protože v Rusku tehdy ještě nesčítali obyvatele a neevidovali jakákoliv úmrtí.

Očkování vzniklo tak, že nějakého chlapce pokousal pes a jeho matka ho dopravila k Pasteurovi (*1822 – 1895, objevitel vakcíny proti sněti slezinné a vzteklině). Ten mu píchal injekce do břicha a v jeho poznámkách naprosto chybí jakýkoliv záznam byť i jen naznačující úspěšnost této léčby, pouze hole konstatoval, že tento chlapec to velmi bolestivé vakcinování přežil! Spolu s ním ten výše zmíněný pes pokousal i dva muže, kteří chlapce bránili a přežili jeho pokousání bez jakéhokoliv zásahu. Pravdou je, že se tohoto údajného zázraku "vakcinace" chytla média a asi ne náhodou, protože dodnes je to obrovsky výnosný byznys.

IQ.

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:11
Odpovědět  Ďuro Trulo

IQ.
Pokud si myslíte že těch 6 bodů je nesmysl, myslete si to dál. Nemám potřebu Vás přesvědčovat.

Všiml jste si, že to co jste napsal ohledně španělské chřipky, jsem ve všeobecné rovině napsal i já?

MUDrland Wenca

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:11
Odpovědět  Ďuro Trulo

8:35

Pokud jste Ďuro Trulo a jeho šest bodů v textu 16:31, tak všiml až následně.

Nevšiml.

IQ.

Ďuro Trulo
Host
Ďuro Trulo
17. 3. 2022 13:11
Odpovědět  Ďuro Trulo

Vážený IQ!

Napsal jste:
Těch Vašich šest bodů je tedy fakt obrovský nesmysl!

Zkuste myslet na obyčejného parazita, který také nezbytně potřebuje hostitele a přesto ho naprosto nikdo nepovažuje za něco neživého. Usmál bych se, v tom smyslu, že bych se už potrhal smíchy vaší lidskou logikou!"
Nějak jsem Vaši výtku nepochopil. Váš smích zaváží více než logika? (lhostejno zda formální, fuzzy nebo blondýn)!!
Zkuste místo laciného žonglování se slovíčky použít myšlenky, fakta a argumenty, které dozajista na prach rozmetají těch mých 6 Vámi dehonestovaných bodů. Pokud to dokážete pak Vám uvěřím nejenom já, ale všichni čtenáři Vašich příspěvků. Přeji hodně úspěchů v systémové oponentuře!!!!

Ďuro

P.S: nikdy jsem nevyslovil, natož že bych kdy napsal, že parazit není živý. V mém příspěvku definuji parazita jako živý organismus (lhostejno zda živočišný či rostlinný nebo bakteriální), mající všechny atributy života (metabolismus, pohyb, rozmnožování)
metabolismus- dýchání, požírání, trávení, vylučování, udržování teploty
rozmnožování- generativní, vegetativní, buněčné=dělení, pučení)
D

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:11
Odpovědět  Ďuro Trulo

14:05

Vy citujete právě to mé vysvětlení. Myslel jsem, že především Vy víte, když píšete tak odborně, že vir je parazitem, protože není schopen existovat bez hostitelské buňky, respektive jen na krátkou dobu podle podmínek, ve kterých se nachází.

Virus znamená v překladu JED. Nic jiného než jed. To je ale hloupost, nesmysl a skoro nejzávažnější zločin,… protože zabíjí jeho skutečnou existenci: Vše žije, i ten tzv. virus.

– Jsou to ty nejstarší existence, respektive formy života. Kdysi ještě lidé neexistovali a byly tu nějaké planety, třeba a ty se dokázaly sestavit do stabilně funkčních hvězdných soustav. Hvězdy také, do galaktických soustav a galaxie do těch vesmírných atd. . Myslíte, že to byla a je náhoda? A před nimi nebylo třeba nic. V uvozovkách nic, protože něco asi bylo a bylo to méně hmotné než tato nám známá "planetární" hmota. Nějaká energie a obsahující ale inteligentní informaci,… protože Bůh, který obsahuje vše a já nyní nemyslím Boha jako nějakou mystickou bytost ale jako skutečné Univerzum bez ohledu na jeho formy existence, myslí, asi, co myslíte Vy, kterého on obsahuje stejně jako i vše ostatní. A Vy mi tady jste schopen tvrdit, že nějaký vir, který je prostě tak odlišný od života člověka a mnohem menší, tak moc, že ho ještě před jedním stem let jen tušili ale nevěděli o jeho existenci, nežije? Ono to vše, "co nemá maso" jako člověk, nežije? To myslíte tak vážně, že nám to tady tak tvrdošíjně tvrdíte? Bůh žije jen jako člověk a vše mimo něj, mimo toho člověka – lidí a zvěře a rostlin asi, tedy celý zbytek Univerza, naprostá absolutní většina živého Boha, tedy, je mrtvá? Není Vám to divné, toto konstatovat?

Nikdo netvrdí, že vir myslí samostatně, to například včely a mravenci také ne. Včela žije asi tak tři měsíce, protože se doslova upracuje k smrti. Asi je hloupá a nemyslí. Nebo prostě "funguje" jinak ( asi jako kvasinky, které jsou viru blíže, zase se směji, protože se mi to snad daří Vám objasnit, tedy štěstím.)! Tak asi tak. Zdravím a nic ve zlém, samozřejmě, diskutujeme a diskuze je střet vzájemných názorů, tedy vzájemných nesouhlasů a nesouladů a někdy fakt až velmi komických.

IQ.

Ďuro Trulo
Host
Ďuro Trulo
17. 3. 2022 13:11
Odpovědět  Ďuro Trulo

IQ!

Nikde jsem nenapsal, že vir je parazitem!!! Proč taky?

Vir je jednoznačně odpad genetické recyklace uvnitř mitochondrie (fabriky na zdvojení genomu při dělení buňky na dvě buňky dceřiné).
Při dělení genomu (DNA na dvě protiležící RNA) a při jeho novém skládání vznikají chyby (deficience, duplicita, crosing-over či jiná záměna), které jsou mitochondrií zjištěny a nůžkami vystřiženy a zabaleny do proteinu (spikeprotein=špičatý protein je nebezpečná uměle vytvořená bílkovina vpašovaná do mRNA vakcin, umožňující vrátit odpad opět do šroubovice DNA a tím modifikovat genom buňky, což je průser napíchaných)!!!!
Odpad RNA je balen do buňkou produkovaného proteinu právě proto, aby byl mitochondrií odmítnut jako nepoužitelný. Podobný proces se děje při výrobě parafinové emulze (udržení parafinu v tekutém stavu, aby se chlazením nevysrážel), kdy okolo 95 stupňů C se do emulze přidá olein (kyselina olejová), ta po vmíchání obalí kapky parafinu a tehdy se přidá čpavek (NH4OH), který zreaguje s oleinem na sůl a tím vytvoří na povrchu mikrokapek parafinu ochrannou skořápku, bránící vysrážení kapiček do pevné substance. Je snad parafin živý a ví že se srážet nesmí??
S těmi včelami, mravenci a kvasinkami se jedná pouze o mlžení nulové vypovídací hodnoty. Jednak vir je mrtvý odpad a Vámi jmenované entity jsou živočichové a bakterie, jednak to neřeší život viru.

Vir nemá žádné životní projevy (ať vrozené či získané) a proto je to mrtvý kus hmoty, asi jako SiO2 (šutr zvaný křemen)!!!!!!!!!
Zkuste prosím zveřejnit a to bez zlehčování, uhýbání a demagogie (vše jste na mne již použil) Vámi respektovanou definici života, rád se poučím!
A z poučení vyvodím závěry, které zveřejním, i kdyby to měla být omluva za neznalost či nechápání problematiky. Pravda vždy stojí za to, odkrývat omyly a posouvat (nikoliv podsouvat) tak lidské poznání i za cenu omluv (nikoliv pomluv).

Ďuro Trulo

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:11
Odpovědět  Ďuro Trulo

16:36

Myslím, že se neomluvíte, protože nechápete, že nechápete.

Vir není schopen se samostatně množit bez hostitelské buňky. Asi tento proces chápete jinak.

Zlehčuji, uhýbám a jsem demagogický? Myslím tedy, že mou snahu už smím vynechat.

Ale poskytnu Vám tu definici života a přidám i času a prostoru, tak, jak nás to učí mimozemské civilizace, jde tedy plně o jejich, prosté definice:

To, co se vyvíjí, tedy to, co evoluje, to žije. + Protože Bůh je vše, vše obsahuje a žije, vše žije.

Záleží na frekvenci částicového kmitu.

Záleží na koncentraci hmoty.

Děkuji za pokec.

IQ.

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:11
Odpovědět  Ďuro Trulo

Myslím, že se mýlíme všichni a jen nejchytřejší z nejchytřejších vědí určitě vše:-)
"Dnes už víme, že se španělská chřipka na člověka přenesla z ptáků. Patrně se tak stalo v Asii již v roce 1917. S bojujícími vojáky se další rok přenesla do USA, kde se rozšířila nejdříve na vojenských základnách v Kansasu. A s vojáky cestovala znovu dále do Itálie, Velké Británie, Španělska i Japonska."
I když někdo tvrdí, že z prasat, co živořili v bordelu ve vojenských táborech v Číně v bojích o Šan-tung(r.1917). Ale pravdou může být i to zmutované naočkování vojáků, jelikož se ta prasata, co jimi krmili vojska, krmila a válela v táborových výkalech… A stejně tak u smradlavých prasátek není nouze o ptáky… a zmutovaný mutace mutací z lidí na prasata a na ptáky a zpět na lidi, co mají hlad snění vše, i co má peří víc než masa, umí být pěkněhnusně zmutovaný:-)
nenimito

Ďuro Trulo
Host
Ďuro Trulo
17. 3. 2022 13:11
Odpovědět  Ďuro Trulo

IQ!

Definice, čehokoliv je složitý výrok či tautologie, která má nějaké respektované dannosti. Zkusím to uvést definováním pojmu definice.

Definice je stručný, exaktní(pravdivý, jednoznačný a přesný) popis vnímaného nebo si představovaného objektu či jevu(děje či procesu), pomocí formálního jazyka.
Tento popis může být verbální(ústní), grafický(psaný, kreslený či animovaný) a jeho cílem je naplnění nově definovaného pojmu(abstrakce) obsahem vyjádřeným pomocí pojmů již známých a užívaných.
Očekával jsem, že jste schopen něco definovat, bohužel jsem se dočkal samých blábolů. Nemá smysl s Vámi o čemkoliv diskutovat, protože Vám nejde o poznání něčeho a transfer tohoto poznání do hlav ostatních diskutérů, nýbrž o poměřování Vašeho ega či něčeho jiného.

Nevzdělancům zmar a egocentrikům zvláště!!

Ďuro Trulo

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:11

Děkuji za velmi zajímavý a poučný článek. Jen tak dále. Kamila

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:11

vďaka za kvalitné informácie

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:11

Pán Wenca,
mám podobný pohľad na svet ako Vy. Telo si žije vkastným životom, inak by sme nemohli tretinu života prespať.
Rád by som sa Vá spýtal na ulceróznu kolitídu. Doteraz žiadny lekár nepovedal, ako vzniká a ako ju vyliečiť. Nie liečiť, ale vyliečiť.
Ďakujem.
Milan

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:11
Odpovědět  Anonymní

Milane,
napište mi do mailu jaké další potíže Vás trápí. Tělo není schránka na diagńozy, je ho nutné brát jako celek. Nic nevynechejte v domnění, že např.nějaké svědění je bezvýznamná věc. Není. Proto nespěchejte, povzpomínejte co Vás v posledních letech trápilo.

mudrland.wenca@seznam.cz

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:11
Odpovědět  Anonymní

Ďakujem pán Wenca za ochotu. Našťastie touto chorobou netrpím. Preto o nej píšem verejne a veľmi rád by som v tej rovine aj zostal. Trápi mnoho ľudí a jej vrcholom je kronova choroba. Možno by táto téma zaujala čitateľov, lebo je pravdepodobné, že aj oni poznajú takéto prípady.
Choroba spočíva v zápale čreva. Prečo k tomu dochádza, medicína nevie. Lieči to nejakými génoroztokmi alebo kortikoidmi. Tým to však len potlačí. Kortikoidy sú cukry a tak majú vplyv na nervovovú sústavu. Rozhýbu hladinu cukru, evokujú tvorbu inzulínu a následne sa v bunkách udržiava voda. Človek neustále pociťuje hlad, keďže mu najprv rýchlo stúpne a potom zasa rýchlo klesne glykemický index.
Medicína vie túto chorobu len potlačiť. Ešte som nestretol nikoho, koho by vyliečila.
Ak by ste boli ochotný sa k tejto téme vyjadriť verejne, možno by ste tak vedeli poradiť viacerým. Doteraz na to nikto liek nenašiel, ale každá rada je dobrá.
Ďakujem.
Milan

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:11
Odpovědět  Anonymní

Milane,
víte že se vůbec nenudím? Teď jsem se vrátil z výsadby stromků, zatopil jsem (dřevem co způsobuje uhlíkovou stopu), poobědvám a jdu na zkoušku. Abych teoretizoval s čím nemám zkušenosti, to nemá smysl. Vše co tady píšu mám vyzkoušené. Až ke mně někdo přijede s tímto problémem, budu ho řešit. Myslím si že vím čím to je, ale nebudu medializovat neověřené domněnky.

MUDrland Wenca

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:11
Odpovědět  Anonymní

Pán Wenca,
chápem. Nenútim Vás do toho. Bol to len taký nápad. Napokon, diskusia nie je vedecká pråca, kde si má človek dávať pozor na každé slovo. Je to len zmes postrehov a názorov alebo aj skúseností. No, ich synergia môže viesť k nečakaným východiskám. Niekedy stačí len drobnosť a veci sa pohnú tým správnym smerom. Opatrujte sa.
Milan

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:11
Odpovědět  Anonymní

22:05

To je fakt dobrý "vtip", vyléčit. Nikdo Vám nepomůže jen na základě Vašich nyní zde uvedených údajů, protože závažnost tohoto zdravotního problému je jednou z nejnáročnějších na léčbu a souvisí se správným způsobem života a vyžaduje stálé vedení.

Nicméně, vyléčit lze obecně vše. Uvědomte si tedy, že nyní s Vámi mluvím jen jako idiot a dbejte na toto mé "tvrzení". Pokud se pustíte do mnou Vám teď navrhované léčby, pak jen pod vedením někoho, kdo bude sledovat léčbu a bude ochoten se jí denně věnovat. Protože prvotní není myšlení, prvotní je trávení. = Život stojí na jedné jediné noze, stejně jako například strom a ta noha je správné trávení!!. Riziko chyby by tedy mohlo být značné!

Ale k věci: Chybou je životospráva, výživa a množství chemie, kterou tělo člověka přijímalo. Tělo Vám stále říká, jak máte žít a co jíst. Stačí uvažovat. V této konkrétní souvislosti mne napadá, zda postižený náhodou nekouří a jestli zrovna ne tzv. elektronické cigarety. Se slinami se chemie jejich náplní dostává do trávicího ústrojí a pokud jde o náplně pochybného původu a nebo pokud je na chemii v nich obsaženou postižený citlivý, jde o zásadní podporu jeho problému. Pravidelnou a vydatnou a soustavnou!

Použil bych NEEM kapsle (Azadirachta indica) v kombinaci se současným požíváním roztoku vyluhovaného zeleného čaje (tzv. čaj) s javorovým sirupem a jedlou sodou vyrobenou bez sloučenin hliníku (lze ji koupit v bio potravinách běžně), protože zánět v té části těla stěží zmírníte jiným způsobem a problém životosprávy v tomto případě spočívá především v překyselení organismu. Kombinace javorového sirupu s néémem desinfikuje a léčí a kyselost je redukována tou jedlou sodou, přičemž zabrání vzniku rakoviny, protože ta se živí cukry a v jeho navázání na zásadu ji zabije. Rakovina vzniká přímo úměrně kyselosti prostředí a je na ní plně závislá. Kyselost vzniká především přehnaným požíváním masa a nedostatkem okysličování organismu, tedy nedostatkem pohybu pokud možno na čerstvém vzduchu. Záleží ale významně na pohlaví postiženého, protože muži masa potřebují objektivně více, ženy ale doslova zabíjí. Dávka masa všeobecně potřebná pro zdravý život je asi tak jedna porce týdně. Tak, slyšel jste idiota a zdůrazňuji opět, že potřebujete vedení odborníka, který pracuje s přírodními léky. Nechci, abyste se někdy cítil mou radou vázán při jakékoliv léčbě! Myslím, že prodej Neemu byl nedávno v Česku zakázán, podobně jako třeba i lapacho nebo podběl. Ale dá se sehnat.

IQ.

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:11
Odpovědět  Anonymní

IQ,
Ďakujem Vám za reakciu. Je prínosná. Oči mi kole len ten idiot.
Každé ľudske telo je iné. Neexistuje všeobecný recept, len širšie či užšie efektívny.
Zaujala ma téza s mäsom. Nie sú v ňom len živočíšne bielkoviny ale aj antibiotiká. I keď tepelnou úpravou asi zahynú, i tak po nich zostanú mŕtve organizmy, ktoré sa snažia súperi v tele zlikvidovať a to môže byť príčinou zápalu. No napadla mi ešte jedna hriešna myšlienka. Uloženie čriev. Črevo môže byť uložené tak nešťastne, že v niektorých jeho častiach sa natrávená potrava zdrží dlhšie, ako by mala. V týchto zákutiach môže potom vznikať zápal. Možno by sa to dalo odstrániť mechanicky, pohybom tela dole hlavou alebo inak. Všimol som si, že na zápaly má veľký vplyv stres. Zvýšené napätie telu nerobí dobre. Podporuje ho tvorbou hormónov, aby sa udržalo v maximálnom výkone. Ako sa to premietne v organizme, nevedno. Tiež vidím príčinu aj v cukre, ktorý už strkajú temer do všetkých potravín, lebo je lacný. O fruktózo-glukózovom sirupe ani nehovoriac.
Pokúsim sa dotyčným predostrieť ten recept a uvidím, ako budú reagovať. Keby sa k nemu oriklonili, dám Vám vedieť výsledky.
V každom prípade píšte ďalej, máte zaujímavé komentáre.
Milan

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:11
Odpovědět  Anonymní

Kupte si knihy od ruského léčitele Michail Tombak. Zachránily mi život

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:11

Vážení,

Mrtvé buňky jsou v těle odstraňovány bílými krvinkami, nikoliv jakýmisi pomyslnými bakteriemi.
Vizte https://cs.m.wikipedia.org/wiki/Fagocyt

Prosím o opravu této informace v článku, či výslovné uvědomění autora o spekulativním charakteru tohoto článku.

Blogům zdar,
arciB

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:11
Odpovědět  Anonymní

Aj biele krvinky. Súvisí to s javom, ktorý pán Wenca popísal. Keď človek zomrie, jeho telo rozložia baktérie. Z neba im náhle táto vlastnosť asi nespadla.
Milan

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:11

arciB

V žádném případě nejde o spekulativní charakter článku. Odstraňování mrtvých buněk v těle bílými krvinkami, je pouze zbožným přáním medicínských teoretiků. Biologické procesy se bohužel neřídí pravidly které vymyslel člověk. Vysvětlím to jiném biologickém příkladu:

Všeobecně se má za to, že etylalkohol vzniká kvašením cukrů za pomoci kvasinek. Tolik teorie. V praxi ale při kvašení ovoce probíhá více procesů.

1) Ovoce zpracovávají plísně.
2) Ovoce zpracovávají hniloby.
3) Probíhá etanolové kvašení.
4) Probíhá acetaldehydová oxydace.
5) Probíhá octové kvašení.
6) Probíhá jablečno-mléčné kvašení

Takže při kvašení ovoce probíhá celkem 6 procesů. Kvalita výsledného alkoholického nápoje závisí pouze na vzájemném poměru těchto procesů. To přece ví každý vinař. Nemyslete si že v lidském těle je tomu jinak. Zvěřinec v našich tělech se chová podle těchto pravidel:

1) Rychlým patří svět!
2) Co peklo schvátí, to už nenavrátí.
3) Posledním pravidlem je, že se hraje bez pravidel.

Kdyby všechny mrtvé buňky stihly odstranit bílé krvinky, nemohlo by dojít k přemnožení zlatého stafylokoka, který normálně žije ve střevě a močovém ústrojí. Nevycestoval by třeba do plic, kde by způsobil zápal plic.

Proto zopakuji tuto větu z článku:

"Celá situace budí dojem, že lidské tělo je sofistikovaná, sterilně čistá mašinka, která, když se pokazí, tak tomu stavu říkáme nemoc."

Závěrem upozorňuji, že články tohoto typu nepíšu za účelem kratochvilného čtení, ale za účelem studia. Při tom je třeba přečíst článek, nebo jeho části víckrát, aby studující získal čas na to, aby pochopil že vše do sebe zapadá. Na rozdíl od tvrzení medicíny, kde jedno tvrzení odporuje druhému. O tom jsem psal v tomto článku https://myslenkyocemkoli.blogspot.com/2021/11/verite-bezvyhradne-svemu-lekari.html

Západní medicína používá kaleidoskopické vidění světa, podobně jak když točíte kaleidokopem a obdivujete hezké obrazce. Toto vidění světa může být efektní (obdivované lékařské technologie, drahé přístroje, údajně všemocné vakcíny, aj.), ale jinak veskrze falešný.

Já používám mozaikové vidění světa. Skládám z informací "puzzle". Jednotlivé informace do sebe musí zapadat, aby daly pravdivý obraz.

Podle falešných informací se dá dosáhnout dílčích úspěchů, takže budí dojem jak je lékařská věda všemocná. Protože je ale podstatná část těchto informací falešná, proto s některými nemocemi si medicína neví rady a předstírá že léčí farmaky, které odstraňují pouze příznaky. Příčinu neléčí.

Například vyléčit hypertenzi pro mne není problém. Medicína by to také dovedla, ale má to jedno velké ALE. Vyléčila by ho pouze jednou a pak by o pacienta přišla. Proto mu raději nabídne farmaka, za které jí bude pacient doživotně platit.
Tyto farmaka spolu se zanedbanou léčbou vytvoří nové nemoci a pacient se stane doživotním finančním otrokem farmakomafie.

Řekněte, není to nádherný podnikatelský záměr? 🙂

MUDrland Wenca

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:11
Odpovědět  Anonymní

0:52

Stále pozoruji, že jste schopen samostatně myslet a opravdu si toho moc vážím.

Existuje věda, které se říká věda Vesmír a na Zemi ještě nebyla "objevena". Na základě ní lze chápat to, co ještě ani netušíte. Je nejobsáhlejší ze všech věd, shrnuje je v jejím poznání a je i naprosto nejtěžší a především, vyžaduje právě to samostatné a nezávislé myšlení. To je ta "mozaika", ve které zapadá vše do sebe.

"Celá situace budí dojem, že tělo je sofistikovaná, sterilně čistá mašinka, která, když se pokazí, tak tomu stavu říkáme nemoc.", jste napsal.

— Myslím, že je tomu přesně naopak.

Uvědomte si třeba ten dnes už známý a převratný fakt, že pokud není dětské tělo vystaveno špíně, nevytvoří si dostatečnou imunitu, kterou v dospělosti už nikdy nezíská, protože toho už nebude tělesně vývojově – "růstově" schopno a bude tak trpět silnou alergií, tedy přehnanou reakcí na vlastně i cokoliv odlišného od prostředí "prenatálního stavu", na který mělo dost času se naučit reagovat.

Věda Vesmír dokazuje, že jde o BOJ, který JE ŽIVOTEM, protože kdyby Vaše lidské tělo nebojovalo, okamžitě by bylo usmrceno okolím. Pohyb je život a klid je smrt,, platí objektivně. Nemoc je reakcí na cokoliv, co evokuje vývoj, který logicky je právě tím pohybem – bojem, protože Vy a vaše tělo reagujete na vliv nebo dokonce vždy vlastně doslova na ten nějaký útok, který musíte řešit, abyste uspěli a je dostatečně silný. Tělo má svůj systém fungování, který se mění – vyvíjí, protože se učí a ten já považuji za adekvátní té ČISTOTĚ, o které jste napsal. Tomu se říká přírodní tzv. přirozený výběr. – Uspěje ten méně dokonalý, tvrdí lidští vědci a mají tedy asi pravdu. Ale zapomínají k tomu doplnit, že zároveň ten, který bojuje, ten, který zvládá "útok" okolí, respektive snaží se řešit jakýkoliv problém ať už vnitřně tělesně a nebo duchovně – psychicky a tedy i tím tzv. myšlením. To je ta aktivita, tedy ten pohyb, tedy ten život v tom smyslu, že schopnost žít – existovat, totiž vyvíjet se. Proto já osobně mám z Vás tak obrovskou radost a jste pro mne tady velkou úlevou.

Dost obtížně se to vysvětluje a i chápe, protože jde právě o tu "mozaiku", do které zapadají stále další a další dílky. Proto doporučuji, a samozřejmě, že to platí vždy, logicky, vůbec nebrat má slova za definitivní ale neustále o nich pochybovat a myslet.

IQ.

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:11
Odpovědět  Anonymní

Víš IQ, máš pravdu. Věda často všude veřejně dokazuje, že celý mikromakro život na této planetě je boj. Bohužel tomu tak není. Z velmi prostého důvodu, že žádný boj nikdo nikdy nevyhrál, možná teoreticky ten aktuálně krátkozrace vedený v domýšlivosti. Ale v dlouhodobém horizontu je to vždy naopak. Je to stejné jako vyvolávané války, kterou nikdo nikdy žádnou nevyhrál, vždy prohrají všichni(koneckonců, proto je vyvolávají). Ačkoliv se to jedni i druzí snaží prezentovat jako výhru.
Vesmír naopak dokazuje, že život je spolupráce, souhra, sladění. I když to může z určitého jednoho úhlu pohledu, který často právě prezentuje věda, vypadat jako nelítostný souboj. Vždy to je přirozená spolupráce a ne boj, co něco posunuje kupředu a tedy vyvíjí.
Tento životně bojový úhel pohledu je cítit i z komentů. Až pochopíš tu daleko účinnější vývojovou linku spolupráce celého Vesmíru, tak se najednou změní celý Svět před očima…
nenimito

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:11
Odpovědět  Anonymní

10:59

Ne, že bych byl překvapen.

Vesmír je stvořen jediným možným způsobem a to dipólovostí. Kdyby neexistovala, neexistoval by ani život a nejspíše naprosto nic, tedy ani Bůh ne, protože by existovalo nanejvýše něco nehybného a to ve všech významech toho pojmu, něco neschopné vývoje, tedy a mrtvého protože bez pohybu a to ani myšlenkového. Vždy je nezbytný nějaký výběr, nějaký protiklad, abyste se mohli rozhodnout a nebo i jen prostě reagovat, prostě existovat v pohybu, respektive v dění. To je ale právě ten neustálý boj, ten neustálý střet mezi dvěma možnostmi v "neskutečném" množství variací. Teplo bojuje se zimou, světlo s tmou, například a především dobro se zlem, které ale spočívá v nižší vývojové úrovni, samozřejmě, tedy v prostém ještě nepochopení.

IQ.

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:11
Odpovědět  Anonymní

Správně:-) Ale to není boj, to je spolupráce. Proto tomu taky třeba říkají jingjang, nebo protipóly, nebo dobro a zlo, mužské a ženské, světlo a tma. Protože prostě jedno bez druhého není, neexistovalo by…
Pokud by bojovali, a jeden vyhrál, k čemu by ten druhý? Bez svého protikladu by přestal existoval, zanikl by jeho vývoj.
Čili je to boj nebo spolupráce? Napůl plná, napůl vypitá…
Ze stejného důvodu se vyvinuly aparáty států do "Studené války". Kdyby jeden vyhrál, druhý by byl k ničemu:-) Takhle vlastně stále spolupracují, aby mohli existovat, resp. koeexistovat a dále se vyvíjet.
nenimito

MichalB
Host
MichalB
17. 3. 2022 13:11
Odpovědět  Anonymní

Nabídnu jiný pohled

Podle mě to s tím dipólem/polarizací/protiklady nemusí být tak, jak uvádíte – rozlišovat-polarizovat na teplo-zima, světlo-tma, dobro-zlo, velké-malé apod. Dalo by se říci, že je to jedno a to samé, nikoli protiklady. Kupříkladu teplo vs zima. Co má být teplo a od kolika stupnů už je zima? Ono i -273,14°C je vlastně teplo (elektrony se už prý vesele začínají vrtět). Naopak při miliónu stupnů by se nějaká plazma mohla klepat zimou. Teplo i zima je jedno a totéž. Nikoli protiklady
To samé lze u světlo-tma. Když mi "vidoucí" známí popisovali, kolik světla a barev je v černém, tmavém vesmíru, kde by lidské oko vidělo akorát tak prd! Přitom by stačilo juknout třeba v jiném spektru a voilà tma je náhle fuč.
A což takhle miliónkrát propírané dobro-zlo? Je zlý čin zlem, když se později ukáže, že to pro jedince (klidně i pro celek) nakonec bylo to nejlepší v životě? To samé platí opačně. Kde je tedy hranice mezi dobrem a zlem?
Podobně lze na věc pohlížet i při onom dělení mužské-ženské. Stačí jen udělat krok zpět a nahlídnout na to jako na celek zvaný Člověk.
A tak lze stejně nahlížet na ostatní "dipóly". Nehledět na ně jako na dvě protichůdné části, ale jako na jedno a totéž z jiného pohledu/měřítka.

Z mého pohledu zkoušíte dělit fraktály na kousky a ty kousky stavět proti sobě jako protichůdně působící a tím se doplňující, což mi přijde jako zbytečný krok. Jako něco roztřihnout a pak zase slepovat.

Ale jak jsem v úvodu psal – jde jen o můj osobní pohled na věc 🙂

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:11
Odpovědět  Anonymní

15:09

Omlouvám se, neměl jsem možnost být u počítače, vůbec to tedy neznamená, že nemám zájem s Vámi diskutovat.

Rozlišujte mezi PROTIPÓLY, PROTIKLADY, SPOLUPRACÍ a třeba i mezi dalšími slovy, protože není náhodou, že existují, mají nejspíše vlastní navzájem odlišné významy.

PROTIPÓLY jsou například muž a žena a také symboly PROTIKLADU jang a jin jsou vyjádřeni. SPOLUPRACUJÍ spolu?

Vypadá to fakt absurdně, nicméně z pohledu vědy Vesmír vůbec. Mám nějaké univerzitní vzdělání, znám dostatečně nějakou lidskou vědu a ujišťuji vás, že je to na nic. Věda Vesmír je totiž samostatnou vědou spojující všechny ostatní a je nad nimi a jen tak existuje. Já se na věc tedy dívám z jejího univerzálního pohledu.

Proto mohu říci, že ano, muž a žena jsou PROTIPÓLY, protože jsou vzájemnými dipóly ale o stejné polarizaci, což "lidsky řečeno" znamená, že SPOLUPRACUJÍ za stejným vlastním existenčním cílem ale zároveň jsou i PRTIKLADY a proto se navzájem doplňují a potřebují a to nejen kvůli množení. Takže protože PROTIPÓLY znamená plus a mínus a navzájem se naprosto liší, planeta je minus a vesmír plus a blesky na obloze jsou jejich vzájemné výboje navzájem naprosto odlišných a neslučitelných nábojů – energií, protože PROTIKLADY jsou třeba světlo – jang a tma – jin, nemohou spolupracovat jako muž a žena v běžném jejich životě ale mohou být nanejvýš v rovnováze, respektive v harmonii. Vypadá to tedy vlastně pomateně a nesmyslně, přinejlepším neúčinně. Ale to je právě ta věda Vesmír, která tomu rozumí a definuje to odlišně, respektive odlišeně. Ačkoliv tedy kde kdo může s Vámi souhlasit ze svého subjektivního pohledu na věc podporovaného nějakou pozemskou vědou. A to je právě ta chyba. Znamená to, že ještě neví, nerozumí, nechápe a nestuduje vědu ještě vyšší. Je mi líto, ale opět tedy s Vámi nesouhlasím. Muž a žena se prostě liší "od okolí" a argumentovat lidmi v souvislosti s fyzikálními zákony je nesmysl a jde o pomatení pojmů, které si to nezaslouží.

Myslíte, že kdybych nyní s Vámi lidsky SPOLUPRACOVAL na Vaší z mého pohledu na věc nesmyslné pravdě, bylo by to správné? Tak jste to myslel?

——-

Co se týče toho vztahu DOBRA a ZLA, jde o výjimku při vědomí existence Boha, tedy Universa, v tom smyslu, že je funkční a tedy zdravý dostatečně a proto ho logicky vyjadřujeme pojmem Dobro a třeba i pojmem spravedlnost, protože ta vyjadřuje ten fakt toho správného fungování. Ta výjimka spočívá v tom, že není výhodné mít dobro a zlo ve vzájemné rovnováze, tedy v harmonii. Bylo by to jako být napůl zdravý a napůl nemocný. Byl byste zdravý a bylo by to správné? Nejspíše byste napůl umíral! A nejspíše byste i umřel. Dobro je tedy preferováno a zla má být jen tak akorát, stejně jako se učí tělo svým bojem proti útoku okolí a vyvíjí se. "Jak nahoře, tak i dole a jak dole, tak i nahoře, aby se naplnily skutečnosti jediné věci", říká Smaragdová deska. Bůh – Univerzum, má také "tělo". Takže? Z ničeho, co jsem v mých příspěvcích k tomuto článku tady napsal, neustupuji.

IQ.

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:11
Odpovědět  Anonymní

17:11

No, ano, Bůh, tedy Universum, je CELEK. Je to jeho tělo, o kterém tu mluvíme. Mělo by asi dostatečně fungovat. Ale rozumět tomu jak, to už je věc jiná.

K tomu dobru a zlu, myslím, že někdo vyšší se v tom asi dostatečně vyzná. Platí, že vždy rozhodují úmysly. Svědomí naši vinu definuje všem.

IQ.

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:11
Odpovědět  Anonymní

Michale, tam jsem přesně mířil, i když trochu jinak:-)
Jen jsi byl rychlejší…
Zkusil jsem to, jsem prostě od přírody zvědavý(hodně), i když v tomhle případě zbytečně.
Prostě mi zajímal mimozemský pohled na fraktálový Svět…
Ono totiž jedno je pochopit pohled na fraktálový Vesmír. A druhé je pochopit a nějak uchopit všechny fraktálové principy;-)
Asi něco jako přidat do tři prostorových os další dvě-tři osy… každý ví, že to jde, ale umět s nimi tvořit je věc jiná, myslím.
nenimito

MichalB
Host
MichalB
17. 3. 2022 13:11

Nechci nikterak znevažovat či dokonce kontrovat článek, ale hned na první větu (otázku, kterou položil autor) musím odpovědět "Ano, slyšel".
A nejenom to. Velmi, velmi podrobně jsem se to musel před čtvrt stoletím učit na střední zemědělské škole v hodinách biologie. Bohužel téměř 100% z toho, co jsem se o tom dozvěděll, jsem do dnešních dnů zapomněl (z biologického i chemického hlediska šlo o značné kvantum informací).
Nicméně o staré, poškozené a odumřelé buňky se opradu starají bílé krvinky (možná nejenom ony – o tom nechci spekulovat), jak tu pouze jeden diskutující zmínil. Stačí zadat do vyhledávače videí dotaz "fagocytoza" a vyjedou nikoli teoretické výkresy a domněnky, nýbrž reálné videozáznamy z mikroskopů, na nichž pochopí i laik, že tam opravdu jde o pohlcování=fagocitózu (nejenom) odumřelých buněk.

Mohu-li si dovolit zmínit svůj osobní názor (nečiním nárok na jeho pravdivost), tak z textů (i v diskuzi) cítím až jakousi averzi k čemukoli vědeckému i nabízenému zdravotním systémem. Ano jistě, jsou v těchto oborech určité nemalé tlaky a až zhoubné praktiky, ale stejně jako ve všem, co k životu patří, je třeba přijímat informace ze všech zdrojů. A to i z těch, které nám nevoní (sám s tím bojuji). Nezavrhovat například nějaké léky "protože chemie", poznatky a objevy "protože Pfizer, DARPA apod. Mezi námi – ono vše je vlastně chemie – i ta přírodní mrkev 🙂 (a ano lze říct, že vše je spíše elektřina, ale to je nad rámec tohoto textu)

I při hledání informací se hodí řídit známým: "Přátele si drž u těla, nepřátele ještě blíž." a netřískat se pouze o jeden či druhý informační mantinel a tím přicházet o možnosti 🙂

Ale berte tento můj koment jako někoho zcela neznalého problematiky a jako někoho, kdo se na to juknul z jiného pohledu.

Nal
Host
Nal
17. 3. 2022 13:11
Odpovědět  MichalB

Souhlasím, taky mám při čtení některých příspěvků pocit averze…

Takže ač mám vyzkoušeno spoustu bylinek (možná jsi o tom i slyšel), dovolil jsem si v jedné diskuzi zmínit L-Lysin.
A dal odkaz na text o účincích.

Ďuro Trulo
Host
Ďuro Trulo
17. 3. 2022 13:11
Odpovědět  MichalB

MichaleB!

Ano z mnohých příspěvků je cítit neúcta k autoritám (elitám), které vždy zradí vlastní národ a obyčejné lidi, kterými opovrhují.

Existují však v dějinách autority, které nikdy nezaprodaly sebe sama a nezradily lidstvo. Takoví lidé jsou vždy dehonestováni, pronásledováni, ožebračováni, vězněni a zabíjeni. Proč asi. No proto, že již od doby babylonu žijeme v podvodu.

Příklady nezlomných autorit

SOKRATES – pij Sokrate pij, řvali athéňané
Josua Nazaretský – na kříž s ním
Jan Hus – pravdu, nic než pravdu odnesly vody Rýna i s jeho popelem
Leonardo Da Vinci – přežil, protože všechny objevy tajil
Jordáno Bruno – na hranici za herezi s ním
Galileo Galilej – a přece se točí, byť mocná moc močí
Rasputin – ukázal Nikolkovi kdo vyvraždil Rurikovce a chystá vraždy Romanovců, za což byl zastřelen, podřezán, vykastrován než zemřel
Nikola Tesla – co mu neukradli to před lidstvem skryli (do času)
Josip Stalin – zavražděn, protože zachránil Rusko před chazary

Osobně: nevěřím bílým plášťům (byť sám Ing.), politikům a mám odpor k majtrýmu. Věřím, že nic se na světě neděje náhodou, nýbrž řízeně těmi satanskými stvůrami. Věřím, že to brzy skončí a dojde k vyrovnání vah zla vahou dobra. Usiluji se toho dožít!!!

Ďuro Trulo

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:11

Vážení diskutující!
Vaše reakce jsou tak bohaté, že odpovědi by do omezeného prostoru diskuzního příspěvku patrně nevešly. Proto se budu snažit odpovědět na Vaše dotazy a názory, formou dalšího článku. Mějte trpělivost, než si na něj najdu čas a sílu.

MUDrlant Wenca

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:11

Súhlasím s Wencou a Ďurom Truľom. Koch a Pasteur boli podvodníci a najatí vládny agenti, plniaci svoje úlohy. V skutočnosti sa nikdy nepodarilo nikoho nakaziť ani izolovanými baktériami, ani virom. Baktérie sú upratovacie čaty. Biele krvinky sú tiež baktérie:

https://www.czechfreepress.cz/uvadime-videa/mikrobi-vyvraceji-koronu.html

s0lar

Ďuro Trulo
Host
Ďuro Trulo
17. 3. 2022 13:11
Odpovědět  Anonymní

sOlare!

Zaujal mne Váš názor na to, že Koch a Paster byli podvodníci. Myslím si, že spíše byli plagiátoři, kteří cizí myšlenky (Semlvais) orientovali nepravdivým směrem. Podobně to udělal Ajnštajn s teorií OTR (Obecná Teorie Relativity), kterou převrátil svět elektřiny a částic a odklonil fyziku od kvantové mechaniky. Jediný , koho nezmátl byl Nikola Tesla, který ovládl energii komplexně (proto umřel roku 1943 v Ňůjorku v 50. patře hotelu, sdíleném holuby, pod dozorem CIA a nacistické zdravotnice).

Skutečná věda totiž vede k poznání a to je gojům a Slávům zapovězeno. Místo poznání skutečnosti vytváří současná věda a škola iluzi poznání a vyvolává v lidech strach z budoucnosti (big-beng, klimateror, kovid), když již nemůže davy strašit bohem, peklem a satanem.

Ďuro Trulo

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:11
Odpovědět  Anonymní

Duro Trulo, jeste bych to doplnil – kdyz elita (jelita) nenajde nepritele kterym by nas podesili, tak si ho proste vyrobi. Ocekavam brzy nejake ty bluubiimy a vyfabrikovane ufonce z ufonistanu 😉
Pro pozorovatele jsou to krasne casy.
Bleza

honza
Host
honza
17. 3. 2022 13:11

Dobrý den,
chtěl bych se zeptat, co tedy způsobilo smrt cca 100 mil lidí během pandemie Španělské chřipky. Někde jsem četl, že umírali pouze očkovaní lidé, a dnes už není problém přečíst si něco o experimentu z Gallops island a podobných. Bylo tedy tenkrát naočkováno zhruba 100 milionů lidí?

JV

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:11
Odpovědět  honza

honza

Protože jsem v té době nežil, mohl bych pouze spekulovat. Na příkladu z dnešní covidové doby vám ukážu skutečnost.

Na co umírají lidé údajně napadeni covidem, napojeni na dýchací přístroj? Na zápal plic. Postižený vykašlává žluté hleny, které signalizují přítomnost zlatého stafylokoka, o kterém jsem psal v článku. Kde je vir covid?

Lidé údajně postiženi covidem také umírají na trombózu, tedy krevní sraženiny. Ty tvoří krev zahuštěná odpadem o kterém jsem psal v článku. Kdo v nich kdy indikoval přítomnost viru covid?

Přečtete si co psal IQ. 14. listopadu 2021 1:22.

"Španělská chřipka se objevila už v roce 1918 a upozorňuji Vás na dostatečně známý fakt konce 1. světové války dne 11.11.1918, tedy ještě před jejím ukončením. Nebyla to chřipka, nebyl to koronavirus, byla vložena do amerických vojáků plujících do Evropy očkováním a šlo o bakteriální zánět plic. Při pitvě byly plíce zemřelého plné bílé tekutiny smíchané se zpěněnou krví. Stejná barva a konzistence jim při umírání vytékala z úst a utopili se v ní."

To co bylo v plicích nebyla virová nálož. Viry podle oficiální vědy jsou schopny množení pouze v hostitelských buňkách. Kde jsou uvnitř plic hostitelské buńky? Nikde. Je tam dutina. Zato bakterie se množí úplně všude. V tkáni, v cévách i jiných dutinách. Tedy i v plicích, jak jsem psal o kousek výš o z.stafylokokovi.

Příčinou je chybná a zavádějící diagnostika. Na účet viru covidu nebo chřipky se započítávají běžná bakteriální onemocnění.

Tento zavádějící postup je podobný jak v případě statistik o tom, kolik lidí zemřelo následkem požití alkoholu. Je v nich i opilec, který se vmotal do cesty jedoucímu automobilu. Přitom ho nezabil alkohol kvůli předávkování. Mohlo ho srazit auto i za střízliva, podobně jak idiota který se sluchátky na uších čuměl do mobilu a nevšiml si přijíždějícího auta.

MUDrland Wenca

honza
Host
honza
17. 3. 2022 13:11
Odpovědět  honza

Děkuji za odpověď.

Dagmar
Host
Dagmar
17. 3. 2022 13:11

"Slyšeli jste někdy lékaře, že by se zabýval otázkou, co se děje s mrtvými buňkami v lidském těle? Já ne a myslím, že o tuto otázku se nikdo ani neotřel. Proč?"Jakto že so o tuto otazku nikdo neotřel, ale otřel. v R 2016, japonsky biolog Yoshinori Ohsumi, 71 ans,dostal Nobelovu cenu za objeveni jevu zvanem AUTOGAGIE, to jest traveni bunek jimi samymi. Tento jev se silne uplatnuje pri leceni rakoviny, samozžejme pouze tehdy, dame li organismu přiležitost aby se autofagie mohla rozbehnout. ona se uplatnuje taky každy den

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:11
Odpovědět  Dagmar

Dagmar, vynikající informace!

Wenca