Pandemie – anebo globální sociální test?

Tento článek vyšel na Fóru KOB před rokem. Posuďte, nakolik se ukázal být pravdivým i v listopadu 2021.


Jsme ve válce. Není horká, nestřílí se. Není ani studená, přesto bude mít mnoho mrtvých a fyzicky a duševně postižených. A přesto bude mít bez jediného výstřelu i své materiální ruiny. V dosud vedených válkách se vždy s předstihem objevil útočník, oběť, bojiště a cíl. Zbytek populace s různou měrou spoluúčasti přihlížel. Shrnuto: vše bylo jasné a všem snadno pochopitelné.
Jsme ve válce – ale jiné. Je specifická nejen použitými zbraněmi – poprvé v historii biologickými. Je tichá, zákeřná, všudypřítomná. Tímto ale zdaleka její hodnocení nekončí. Chceme-li ji zastavit, musíme ji pochopit. Chceme-li ji pochopit, musíme pochopit motivaci a logiku jednání všech účastníků. Iniciátorů, scénáristů, režisérů i vykonavatelů na jedné straně. Oběti války na straně druhé. Poprvé je v roli oběti Lidstvo jako celek. Mnoho lidí se domnívá, že žije v mírové zóně a válka se jich nedotkne. Hluboký omyl. Svět v době poslední Světové války byl podstatně odlišný od dnešního. Nebyl ještě globalizovaný. Dnes je, a proto je i tato válka globální. Týká se úplně každého člověka, přežití v bezpečí někde „na okraji“ je iluze.

Tato válka má dvě tváře. Viditelnou a skrytou. Ta viditelná je vedena jako útok na fyzické zdraví, ta skrytá jako útok na psychické zdraví oběti, jednotlivce i Lidstva. Útok na fyzické zdraví vede útočník paradoxně přes zdravotnictví. Tedy ten segment společnosti, který má její zdraví chránit. Útok na psychický stav společnosti je veden napříč všemi úrovněmi exekutivy. Opět paradoxně – přes segment, který má společnosti sloužit. V obojím pomáhá útočníkovi vždy věrný slouha – prodejná média. Hlavním nepřítelem Lidstva se stal KORONAVIRUS. Takže víme proti komu všichni bojujeme a přinášíme nemalé oběti. Víme to doopravdy? Je on tím úhlavním nepřítelem? Zkusme se na tuto válku podívat jinak. Se znalostí, jak a kým je Svět okolo nás řízen, se znalostí Koncepce společenské bezpečnosti.


Koronavirus jako nástroj řízení

Jsme ve válce. Války byly vždy mezníkem vývoje společnosti. Nejinak je tomu i nyní. Globální vývoj Lidstva dospěl do kritického stavu. Krize je patrná ve všech sférách života planety Země; klidné, bezproblémové místo na ní prostě neexistuje. Ekonomika, sociální vztahy, víra, životní prostředí – vše je ve stavu před výbuchem. Kdo je vinen?
Dopravní nehodu zaviňují řidiči, ti nedisciplinovaní, přeceňující sebe i řízené vozidlo. Občas podceňující i jeho technický stav. Nejinak je tomu i teď v případě krize globálního řízení Země. Nedisciplinovaný řidič planetárního supersystému je těsně před dopravní nehodou. A aby to nebylo tak jednoduché, o ten volant se perou hned tři řidiči. A navíc: každý chce s volantem i brzdami pracovat jinak. Je náraz neodvratný?
Nikoliv. Jeden z globálních hráčů (řidičů) vytahuje žolíka. Nový a dosud neodzkoušený nástroj řízení. Sáhl do velmi ničivého arzenálu biologických zbraní, ale sáhl sofistikovaně. Ne pro smrt, ale pro něco jiného – virus „na míru“, se kterým je možné dosahovat pozoruhodných výsledků řízení dalšího vývoje planety. Pojďme se s ním seznámit. Kdo je ten obávaný COVID 19?

Hovoří viroložka Soňa Peková:

Shrnuto: COVID je ve svém účinku na člověka neurčitý, variabilní, mutagenní – tak nějak nekonkrétní ve všem. Procento smrtnosti je nízké. Jako nástroj řízení má všechny potřebné náležitosti.

Iniciátorem výběru tohoto nástroje globálního řízení byla konkrétní část řídících elit, usilujících už delší dobu o realizaci svého plánu finálního globálního uspořádání života na planetě. Nový světový řád – NWO. Stačí slovní spojení „elektronický koncentrák“, zbytek si lze dohledat v řadě zdrojů na internetu. Nebo si přečíst román A. Huxleye – Brave New World, popřípadě R. Bradburyho 451 stupňů Fahrenheita.
COVID 19 byla tedy konkrétní zakázka farmaceutickému a vojenskému výzkumu sponzorovaná globálními finančními strukturami v čele se Světovou bankou a jejím think-tankem, Světovým ekonomickým fórem (Davos). Zahájení jeho života je zde a zde:
Z těchto kruhů vyšla smělá myšlenka, jak NWO zavést pomocí COVIDu ve zrychleném režimu a tak nějak se spoluúčastí občanů, a dokonce jako odpověď na jejich přání uchránit se před zlověstným koronavirem. Celá geneze od nápadu až k realizaci je velmi podrobně popsána v řadě výborných dokumentů.
Byli si tak jisti úspěšností Operace COVID, že nám ji předvedli v předpremiéře na oficiálním zahajovacím ceremoniálu OH v Londýně už v roce 2012 (!). 
Čas 40 – 53 minuta: Jak příznačné – tyto řídící elity už po několik staletí sídlí právě zde, v Londýně, a tak si zahrály na domácím dvorku představení svého kusu pro Svět.
Ostrý start operace se datuje na podzim r. 2019, místo činu – čínský Wu-chan. Proč právě tam a všechny okolnosti kolem, lze dohledat; nechceme se rozptylovat.

Jak už to bývá, dobrý nápad přitáhne pozornost i dalších zájemců o použití. COVID 19 je z hlediska zdravotního „zvláštní chřipka“, ale z hlediska nástroje řízení – BOMBA.
A tak se od počátku roku 2020 rozbíhá skutečně globální operace COVID s velmi širokým záběrem jak cílů, tak i míst použití. Začíná GLOBÁLNÍ SOCIÁLNÍ TEST – pro světovou veřejnost schovaný pod hrozivý termín PANDEMIE KORONAVIRU; kombinovaný útok řídících elit na fyzické i psychické zdraví lidské populace.
Pokusíme se o uvedení alespoň některých konkrétních cílů, které zahájením masivního použití COVIDu řídící elity na všech úrovních, od místních přes státní, nadstátní až po skutečně globální, sledují. Pro lepší identifikaci – rozlišujeme COVID zdravotní, politický, sociální, ekonomický, informační … a lze pokračovat. To jen pro ilustraci, jak univerzální řídící nástroj jeho tvůrci vytvořili a uživatelé zdokonalili.


Začneme tím mediálně frekventovaným – ZDRAVOTNÍM

1. Oslabení imunity člověka nařízením masového povinného nošení ochranných roušek. Masivních důkazů o převládajícím negativním účinku je ze strany zdravotnické odborné veřejnosti dostatek.

2. Dalším stupněm po tomto oslabení imunity je masové až plošné testování invazivní metodou. Použité testery mohou být již infikovány COVIDEM takže nejde při proceduře o test na ochranu, ale infikaci na získání dalšího nositele COVIDu.

3. Finální etapou je očkování vakcínou s libovolně doplněnými přídavnými komponentami, dlouhodobě ovlivňujícími negativně organizmus zaočkovaného. V tom je zahrnuta i čipizace nebo masová sterilizace populace.

4. Důsledné potlačování léčby COVIDu na úkor jeho prevence. Léky se prakticky nepoužívají, „řešením“ bude vakcinace.

To je tedy několik příkladů zdravotního Covidu.
Samozřejmě, že hlavním scénáristou a uživatelem je konglomerát dnes už nadnárodního pevně propojeného farmaceutického a bankovního průmyslu, které zastřešují Světová banka a paralelně MMF.
Nejlepším příkladem tohoto využití COVIDu je asi největší globální finanční „malá domů“ v historii. Odsouhlasení bruselské megapůjčky 750 mld EUR pro členské země EÚ z letošního léta. Peníze si půjčuje stát, nakupuje za ně testery (1.fáze ) a vakcíny (2.fáze). Zadlužení přenese na daňové poplatníky roztažením v čase. Obdoba českého fotovoltaického dotačního podvodu, avšak na globální úrovni.


Přejděme k POLITICKÉMU koronaviru. Čeho lze s jeho pomocí dosáhnout?

1. Účinná změna volebního systému implementací korespondenčního hlasování. Systém se testuje už delší dobu (např. rakouské prezidentské volby). Je to elegantní postup k plně manipulovatelnému volebnímu systému. Je prezentováno jako vymoženost digitálního věku. K ostré implementaci došlo nyní v amerických volbách právě pod tlakem použití COVIDOvých karantén ve vybraných státech ovládaných guvernéry z Demokratické strany, spřízněnými s manipulátory. Samozřejmě, než byl korespondenční systém prezentován jako nezbytný, jakoby „náhodou“ se ve státě dramaticky zvýšil výskyt COVIDu. V době psaní článku ještě běží v plném rozsahu volební konflikt a odhalování korespondenčních machinací.

2. Prakticky neomezené a kontinuální prověřování spolehlivosti agentury vlivových osob sloužících nadnárodnímu subjektu v určitém státu. Na celé škále „doporučených“ exekutivních opatření k obraně před COVIDem lze dobře odsledovat, kdo a jak poslouchá vnější řízení.
Smutnou demonstraci tohoto postupu vidíme na sousedním Slovensku. Premiér ruku v ruce s p-rezidentkou nastoupil proti vlastnímu obyvatelstvu.

3. Omezení rušivých vlivů veřejnosti při provádění určitých konfliktních úkonů a masivních kádrových opatření: čistek, zatýkání apod. Předvedla nám to Čína. Po vysokých výskytech COVIDu, zejména v určitých politicky exponovaných místech státu (WuChan, HongKong), následovala zhruba dvouměsíční odmlka a na jejím konci výskyt 10-20 infikovaných na 1,4 mld obyvatel. Pozoruhodná úspěšnost léčby a prevence. A jakoby „náhodou“ se objeví zprávy o zatčení osob exponovaných ve vedení státu. „Náhoda“ právě v průběhu tolik úspěšné léčby a karantény.

4. Posílení suverenity státu úspěšným a rychlým vývojem bezpečné anti-COVIDové vakcíny. Nabídka pro zbytek světa. Ukázkou je „ruská covidová suverenizace“, úspěšně realizovaná Putinem v rámci jeho koncepce globalizace, Ruského světa.


A co EKONOMICKÝ COVID? Také nepřijde zkrátka.

1. Přerušení globálních hospodářských vazeb. Nastává všude tam, kde potřebuje globální řízení redukovat anebo úplně gumovat extrémně přebujelou ekonomiku a s ní spojenou logistiku „nadspotřeby“. Toto je pro planetu v podstatě užitečné, i když „vyžraná“ populace Západu velmi nerada přivyká.

2. Oslabení či dokonce likvidace určitých hospodářských odvětví a zejména jejich spotřebitelské stránky. Stručně řečeno, globální řízení cíleně snižuje „přejídání“ zejména západní populace. V ohnisku zájmu je letecká doprava, turistický průmysl se všemi navazujícími oblastmi: hotelnictví a restauratérství. Dalším velmi sledovaným oborem je automobilizmus. Všude, kde může COVID omezit individuální automobilizmus, bude použit. Což je z hlediska stability naší planety užitečné.

3. Řízený pokles, místy dokonce pád světové ekonomiky a různých nástrojů globálního finančního průmyslu (zejména akciové burzy). COVID svou ekonomickou ničivostí spolehlivě připravuje svět na rozsáhlou perestrojku celého globálního peněžního systému. Alternativ je několik, ale v centru pozornosti leží post-dolarová alternativa spojená s likvidací k tomu náležejících mocenských struktur a institucí (Federální rezervní systém).

Meze se nekladou ani kombinacím účinků zaváděných koronavirovou epidemií. K tomu ale musí spolehlivě fungovat statistické manipulace, které sahají až do médií. Stručně řečeno: každý kdo zemřel, zemřel automaticky na COVID, nebo, po určitých vynucených korekcích, „s COVIDem“. Důležité je, aby každý z těchto nešťastníků figuroval ve správném sloupci statistiky. Vše je samozřejmě spolehlivě motivováno od tučné odměny až po hrozbu vyhazovu z práce.
Příkladem kombinace ekonomického a politického COVIDU je ruinování ekonomiky karanténní paralýzou a následné vyvolání nepokojů a svržení exekutivy. Pokusy v Rusku, realita v USA a dá se pokračovat.


Asi nejhorší z dlouhodobého hlediska je SOCIÁLNÍ COVID. Nemá cenu probírat detaily a nuance, lze to říci brutálně jednoduše: ROZKLAD společnosti od úrovně jednotlivce až po celou společnost. Jen některé příklady:

Fašizace společnosti jejím rozdělením na „poslušné“ (testované a vakcinované) a neposlušné odmítače. Nasměrovat ty první proti těm druhým je jednoduché – vše ve jménu jednoty chránící zdraví.

– Likvidace již tak velmi zdevastovaného vzdělávacího systému. Distanční výuka je první Overtonovo okno na cestě k debilizaci mladé generace.

Tlak na psychiku každého jednotlivce vyvoláváním strachu, nátlaku a hrozby až k fyzickému donucování, k život ohrožujícímu testování a očkování. Ze samostatného a suverénně jednajícího člověka se stává psychická onuce. Opět příklad Slovenska a 3 miliony obyvatel většinou existenčně pod nátlakem donucených k testu. Totalita je slabé slovo.

A tak lze pokračovat a dále odkrývat možnosti, které COVID jako nástroj řízení poskytl. V jednom určitě pomohl: lidé si uvědomují, že už bude jen postCOVIDový Svět, a i kdyby se kulisy obnovily, prožitá zkušenost zůstává. Každý by se měl zastavit a položit si otázku: „nebyla tahle rána do hlavy vlastně nutná?“

Můžeme se v této válce elit proti Lidstvu bránit? A pokud ano, jak?

Můžeme se především bránit plným pochopením toho, o co v této válce jde. Prostřednictvím ohrožení zdraví dosáhnout co nejvyššího stupně psychické dezintegrace každé osoby a její uvedení do manipulovatelného stavu. Tedy jde o GLOBÁLNÍ SOCIÁLNÍ TEST.
Musíme začít u obrany osobní a obrany svých blízkých, kteří ještě, anebo už nemají dostatek psychických sil (nejmladší a nejstarší okolo nás). Na začátku každé obrany je poznání protivníka, jeho motivů, cílů a jeho nástrojů vedení války proti nám. To jsme objasnili výše.
Protože hlavní útok je veden na naši psychiku, braňme především ji. Protivník nepracuje v rámci zákona, zákonnost svého útoku jen předstírá. Počítá s naší dobrovolností a podřízeností při vyvolání dostatečného strachu. Nezákonnost vymáhaných omezení našich lidských práv a právní vágnost jejich zdůvodňování je citelná slabina COVIDové operace. Jednejme jen v rámci zákona, odmítněme jednat podle narychlo sepsané vyhlášky, směrnice, usnesení apod. Pokud tyto právní dokumenty nejsou součástí zákona, jsou vymahatelné jen do úrovně, kdy nezasáhnou do naší osobní svobody.
Každý z nás si musí položit existenční otázku: jak velkou oběť jsem ochoten dát za uchování osobní svobody a uchránění i svobody svých blízkých? Nejde totiž o žádnou abstraktní svobodu, ale naprosto praktickou ochranu zdraví svého a svých dětí před zdravotní genocidou srovnatelnou s experimenty doktora Mengeleho.

Buďme připraveni na covidový fašizmus. Naši vlastní spoluobčané se mohou stát zmanipulovanými vymahači fašizujících pravidel ve prospěch „poslušné a neinfikované“ většiny. Ne policie, ale sousedi. Bez donucování pomocí násilných prostředků, tak nějak „po sousedsku“.

Odmítněme přizpůsobit se čemukoliv, co odporuje naší mravnosti, i když nás ti přizpůsobiví odsoudí. Odsuzují ve skutečnost sebe a svoji slabost a podřízenost zlu. Hlavu vzhůru, OBČANE!autor: BOLETUS
zdroj: https://kob-forum.eu/2020/11/22/pandemie-anebo-globalni-socialni-test/


0 0 hlasů
Hodnocení článku

Čtěte dál

PředchozíDalší
odebírat
Upozornit na
guest
3 Komentářů
Nejstarší
Nejnovější počtu hlasů
Inline Feedbacks
ukaž všechny komentáře
MichalB
Host
MichalB
17. 3. 2022 13:11

Stále častěji a hlasitěji mi v hlavě zaznívají "Promluvy Zeleného hada" (ze skvělé knihy Nepřítel z Atlantídy):
https://myslenkyocemkoli.blogspot.com/2013/04/promluvy-zeleneho-hada_8869.html#more

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:11

Moja konšpirácia
A možno sme my len tak na nízkej úrovni, že nevidíme čo sa deje. Stratégia vodcov je premýšľať veľa ťahov dopredu. Ak spätne uvažujem, všetko čo sa deje môže byť aj tisíce rokov plánované vopred pre záchranu ľudstva. Ako stratég viem, že budem musieť prijímať neprijateľné opatrenia, že ma budú nenávidieť, ale nakoniec ako v rozprávke tí čo ostanú, budú šťastne žiť až kým nepomrú.
Názor: z iného súdka, lepšie ako ten falošný covid by som nevymyslel. Toto musel byť majster stratég. Zo dňa na deň akože zavreli Wuhan, pár dní na to na lovakistane v médiách nič len covid. AKO? Firma Zem s.r.o. company je pokazená. Dalo sa to predvídať stovky rokov dopredu.
Príklad: žatva v roku 1950 – 1000 ručných kôs, tisíc žienok s hrabľami, žatva 2000 – 1 kombajn, niekoľko liazok, žatva dnes – 1 kombajn, 1 kontajner
orba 1950 – 100 koníkov, orba 2000 – 3 traktory, orba dnes – JEDEN traktor

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:11

V asyrském a akkadském eposu o potopě se píše zpočátku o nemocech a strachu, co rozšířili "bohové", tedy "velká dvanáctka".
Mluví se o závrati, zimnici a horečce, o neduhu, bolestech, pohromách a moru, co postihly lidstvo i zvěř, tedy o nemoci seslané "bohy".
Což moc nepomohlo (k úbytku osazenstva), tak bylo prý "bohy" navrženo vyhubit osazenstvo hladomorem.
"Nechť bůh deště(Adad, tedy Mars) zadrží déšť a dole nevystoupí z hlubin záplava!
Ať vítr duje a půdu vysuší! Ať mračna houstnou, však ani kapka nespadne!
Velké sucho začalo záhy šířit zkázu. Nahoře ustaly deště a dole nevystoupila z hlubin záplava.
Neplodné bylo lůno zemské a bylina nevzešla z půdy. Černozem zbělela a širá step solí pokryta byla."
Hlad způsobil mezi lidmi velké utrpení a strádání. Životní podmínky se neustále zhoršovaly."
V eposech se píše o šesti čím dál ničivějších sha-at-tam. Lidé se první sha-at-tam živili přestárlým zrnem, ve druhém trpěli svrabem. Třetí, když nadešel sha-at-tam, hlad změnil jejich tváře k nepoznání. Obličej jejich vypadal jak sušený slad. Na samé hranici smrti živořili. Když nadešel sha-at-tam čtvrtý, ve tváři byli bledí a shrbení se vlekli. Poklesla jejich široká ramena a dlouhé nohy se podlamovaly. V pátém se matky zamykaly před vlastními vyhladovělými dcerami. Dcery špehovaly matky, zda někde neukryly jídlo. Po pátém se rozmohl kanibalismus. Šestý sha-at-tam dceřino tělo rodičům za pokrm sloužilo, stravou jim bylo tělo vlastního syna….jeden dům požíral druhý.
Když to vše nepomohlo, tak se prý "bohové" dohodli na přísaze, že přivodí potopu na lidstvo.
Pak následuje epos o potopě. Tedy stavbě archy, neustávajících deštů a vylitím hlubiných zásob vod na povrch. Jak to zvládli je otázkou.

Podobné jsou řecké báje o Pandoře a potopě. Tedy rozšíření nemocí, nenávisti, vraždění a nakonec spláchnutí všeho toho hnusu, co zbyl.

Většina těch bájí a pověstí souvisí s tehdejšími nadrovníkovými oblastmi, tedy Středomořím, Mezopotámií, Indií(drávidské mýty v podstatě hovoří o tom samém).
Čili otázka podle mne zní, kdo se vlastně kam rozšířil a smíchal se stávajícími lidmi, že chtěli "bohové velké dvanáctky" zlikvidovat tohle smíchané osazenstvo? A odkud…

Nebo je dnes náhoda prosazování migrace a následné rozšíření nemocí, co v podstatě místní osazenstvo většinou nezvládne na chycenou vyplašenku z tv vysílání? Na rozdíl od té přimigrované, teoreticky…
nenimito