Plánování rodiny – jedna z globálních depopulačních technologií

Na ruském webu www. pro-lgbt.ru vyšel už v r. 2018 zajímavý a velmi obsažný článek s výše uvedeným titulkem. Web se věnuje důslednému sledování dlouhodobého programu globálního řízení narušit přirozený demografický vývoj na Planetě různými řídícími kroky a účinně snižovat zalidnění Planety. Až v posledních dvou letech kovidové války proti Lidstvu se tato zrůdná agenda depopulace vyjevuje na scéně v jasných konturách. S kolegou @Taurusem jsme tento článek tandemově zpracovali jako velmi aktuální. Pro jeho rozsah ho uvádíme ve dvou částech.

Od poloviny 20. století, pod hlavičkou „krize přelidnění“, je svět vystaven globální propagandistické kampani zaměřené na drastické snížení porodnosti a úbytku populace. Ve většině rozvinutých zemí již porodnost výrazně poklesla pod úroveň jednoduché reprodukce populace. Počet starších lidí se rovná počtu dětí nebo jej dokonce překračuje. Manželství stále častěji končí rozvodem a nahrazuje ho soužití. Mimomanželské svazky, homosexualita a transsexuální jevy získaly prioritní postavení. Nejsou jen pasivně komentovány, naopak, jsou informačně propagovány. Vylidňování, ne mýtické přelidnění, se stalo novou realitou světa. Dokumentují to i aktuální údaje:

1. sloupec – porodnost na 1000 obyvatel, 2. sloupec – úmrtnost na 1000 obyvatel, 3. sloupec – demografický přírůstek či úbytek

Zakladatelem myšlenky kontroly porodnosti ve světě byl Thomas Malthus, který ji vyjádřil ve své práci z roku 1798 „Esej o zákonu populace“. Podle doktríny Malthuse populace roste exponenciálně a prostředky na obživu – aritmeticky, takže dříve nebo později lidé nebudou mít dostatek jídla, a podle ředitele Světové banky – i vodu [1]. Podle Malthuse platí, že čím menší je populace, tím vyšší je životní úroveň.
Malthusiánských myšlenek se ujala feministka Margaret Sangerová, která je velkoryse okořenila eugenikou. V roce 1921 vytvořila „Ligu kontroly porodnosti“, jejímž úkolem bylo umožnit potraty a „vytáhnout plevu lidstva“ – „horší, mentálně retardované a geneticky druhořadé rasy“. Mezi ně patřili černoši, Slované, Židé, Italové – celkem 70% světové populace. „Nejnemorálnější praxí naší doby je podpora vytváření velkých rodin, které poškozují nejen členy těchto rodin, ale celou společnost.“ To nejmilosrdnější, co velká rodina může s jedním ze svých dětí udělat, je zabít ho,“ napsala Sangerová. [2] 
Brzy pod rouškou grantů na vědecké činnosti začíná Liga dostávat sponzorství od Rockefellera, Forda a Mallona. V časopise League z roku 1932 v článku nazvaném „Mírový plán“ Sangerová uvedla, že kvůli míru na Zemi by měl být „vadný lidský materiál“ násilně sterilizován a segregován do koncentračních táborů.

„Soustředěním této obrovské části naší populace ze zdravotních důvodů, nikoli z trestu, lze bezpečně říci, že z patnácti nebo dvaceti milionů naší populace se stanou válečníky – obránci, kteří budou chránit nenarozené děti před jejich vlastními vadami… Pak bude proveden pokus zpomalit populační růst stanoveným tempem, aby se rostoucí populace přizpůsobila nejlepším sociálním a ekonomickým podmínkám.“ [3]

Stejný časopis publikoval názory člena nacistické strany Ernsta Rudina, který pracoval v Lize jako konzultant a později uplatnil své myšlenky v demografických programech Třetí říše jako „Genetická sterilizace“ a „Rasová hygiena“. V roce 1942, na vrcholu války s Hitlerem, Sangerová, aby se zabránilo nepohodlným asociacím, přejmenovala „Ligu kontroly porodnosti“ na „Sdružení plánovaného rodičovství“, které se poté změnilo na Mezinárodní federaci – IPPF (překládáno také jako IPPF). Ta si následně získala status charitativní organizace, který jí umožnil přijímat dary bez placení daní.
Sangerová se těšila podpoře takových osobností jako Julian Huxley, Albert Einstein, indický premiér Nehru, japonský císař Hirohito, Henry Ford, prezidenti Truman, Eisenhower a mnoho dalších [4]. Neomalthusiánská politika, kterou prosazovala, získala celosvětový rozměr.
V roce 1954 vydává Nadace Hugha Moora široce prezentovanou brožuru „The Population Bomb“, která nafoukla hrozbu vysokého populačního růstu v rozvojových zemích a zdůraznila naléhavou potřebu snížit porodnost. V roce 1958 začala OSN financovat programy IPPF v zemích třetího světa a brzy se k nim připojila i Světová banka. V roce 1959 americké ministerstvo zahraničí vydalo zprávu o trendech světové populace, která dospěla k závěru, že rychlý růst ohrožuje mezinárodní stabilitu. O několik let později se neo-malthusiánské akce rozšířily i do samotné Ameriky: americký Kongres vyčlenil prvních 50 milionů dolarů na „plánování rodiny“ v tuzemsku a zvýšil daně rodinám se dvěma nebo více dětmi, zatímco svobodné a bezdětné získaly daňovou úlevu [5].

Jak vysvětlil tento krok autor pozdějšího bestselleru „The population bomb“, ekolog Paul Ehrlich: „Abychom přesvědčili ostatní národy ke snížení jejich porodnosti, musíme být schopni říct „dělejte to, jako my“, spíše než „udělejte, co vám bylo řečeno“. Dalším důvodem je zvýšený dopad růstu populace USA na vyčerpání světových zdrojů. Zatímco v USA v roce 1966 žilo přibližně 6% světové populace, země spotřebovala 34% celosvětové výroby energie, 29% veškeré výroby oceli a 17% veškerého pokáceného lesa. Tato čísla vedou k závěru, že každé americké novorozeně přispívá mnohem více k vyčerpání světových rezerv – „25krát více než, řekněme, indické novorozeně.“ – říká biolog Wayne Davis. [6]
V roce 1964 byla ve Spojených státech zřízena Rada pro sex a vzdělávání (SIECUS). Její výkonná ředitelka Mary Calderon byla úzce spojena s IPPF a podporovala myšlenky humanisty Rudolfa Dreikurse, které zahrnovaly:

• sloučení nebo obrácení pohlaví a genderových rolí;
• osvobození dětí od jejich rodin;
• likvidace tradiční rodiny. [7]

V roce 1968 americký právník Albert Blaustein, který pomohl vytvořit ústavy mnoha zemí, poukázal na to, že je třeba revidovat mnoho zákonů, včetně zákonů o manželství, podpoře rodiny, věku souhlasu a homosexualitě, aby se omezil populační růst.
Kingsley Davis, jedna z ústředních postav ve vývoji politiky omezení porodnosti, kritizoval „plánovače“ pro odmítnutí takových „dobrovolných“ antikoncepčních opatření jako podpora sterilizace, interrupce a „nepřirozených forem pohlavního styku“. Jak prohlásil, „i ty nejprimitivnější národy vědí, jak omezit počet dětí pomocí přerušení pohlavního styku, nevaginálních pohlavních styků, homosexuálních styků, potratů a vraždění novorozenců.“ Kromě toho trval na tom, že beze změny sociální struktury a ekonomiky nelze dosáhnout cíleného snížení porodnosti.
„Problematika sterilizace a nepřirozeného styku se obvykle setkává s mlčením nebo nesouhlasem, ačkoli nikdo nepochybuje o účinnosti těchto opatření při prevenci početí…“ Hlavními změnami nezbytnými pro ovlivnění motivace mít děti by měly být změny ve struktuře rodiny, postavení žen a sexuální morálky… Ekonomický systém do značné míry určuje, kdo bude pracovat, co lze koupit, kolik bude stát výchova dětí, kolik může člověk utratit. Školy definují rodinné role a zájmy související s výběrem povolání a volného času. Mohou podle potřeby předefinovat sexuální role, rozvíjet zájmy mimo domov a vštípit realistické (na rozdíl od moralistických) znalostí o manželství, sexuálním chování a populačních problémech [8].

video: opěvování nepřirozených forem pohlavních styku, převzato z kultovního hollywoodského trháku z konce 70. let HAIR (Vlasy) režiséra Miloše Formana

Davisova manželka, socioložka Judith Blake, navrhla zrušení daňových úlev a dávek na bydlení, které podporují porodnost, a odstranění zákonných a sociálních sankcí proti homosexualitě [9].
Poznámky tohoto úctyhodného páru nezůstaly bez povšimnutí. V roce 1969 vydal viceprezident IPPF Frederic Jaffe memorandum popisující metody regulování porodností, mezi něž patří potraty, sterilizace, antikoncepce bez lékařského předpisu, donucení žen k práci, snížení placené mateřské dovolené a přídavků na dítě a podpora růstu homosexuality. Jaffe pověřuje předsedu Rockefellerovy „Rady pro populaci“, vědeckého pracovníka-behaviouristu Bernarda Berelsona, aby provedl výzkum dopadu sociálních, bytových a ekonomických faktorů na porodnost a vybral nejvhodnější.

Zhuštěný výňatek z poznámky:
„Plná zaměstnanost obyvatel je doprovázena inflací, a proto by měla být podle potřeby povolena relativně vysoká míra nezaměstnanosti. Byla však prokázána souvislost mezi zaměstnaností žen a nízkou plodností, a proto je nutné stanovit, jaká úroveň inflace může nebo by měla být přípustná pro dosažení nižší plodnosti. Je nutné změnit obraz ideální rodiny, zahrnující tří nebo více dětí, který vede k nepřijatelné míře populačního růstu. Aby se zabránilo donucovacím praktikám regulace populace, je nutné vytvořit společnost, ve které bude dobrovolná antikoncepce účinně fungovat… Není pochyb o tom, že většina opatření navrhovaných jako alternativy k plánování rodiny, nebude mít stejný dopad na různé segmenty populace. Doprovodná tabulka se pokouší představit primární třídění hlavních diskutovaných opatření podle jejich univerzálnosti nebo selektivity. Je zřejmé, že ekonomické metody vlivu nebudou mít stejný dopad na chování rodin bohaté / střední třídy a nízkopříjmové populace. Výzkum ukáže, jaké metody potřebujeme a jak brzy.“ [10]

Údaje ze zmíněné tabulky

1) univerzální vlivy: prostřednictvím sociálních omezení
– restrukturalizace rodiny (odklad anebo zrušení sňatků, změna obrazu ideální rodiny)
– zásahy do povinného vzdělávání mládeže (kupř. podpora homosexuality)
– implementace činidel omezujících plodnost kupř. do pitné vody
– tlak na zaměstnanost žen
– popularizace ne-rodinného života.

2) ekonomický nátlak
– protirodinná daňová politika (vyšší daně rodičům, daň ze svatby, vyšší daně početným rodinám)
– omezení anebo likvidace rodičovských dovolených
– finanční zvýhodnění pozdějších sňatků
– zrušení přídavků na děti po druhém dítěti
– pensijní zvýhodnění žen nad 45 let bezdětných anebo jen s 1 dítětem
– likvidace veškerých finančních výhod pro vícedětné rodiny

3) sociální kontrola
– povinné potraty nad přípustný počet dětí
– povinné potraty u mimomanželských těhotenství
– diskriminační bytová politika
– licence na právo mít děti

4) konkrétní depopulační opatření
– prémiování potratů, sterilizace
– vynucené sterilizace
– výrazná podpora všech forem a technik antikoncepce

Ve stejném roce, ve svém projevu před Kongresem prezident Nixon nazval růst populace „jednou z největších výzev pro osud lidstva“. Navrhl rozšíření služeb pro „plánování rodiny“ ve Spojených státech a vytvoření komise pro studium dopadu populačního růstu na blahobyt národa [ 11 ] . Po dvou letech výzkumu předseda komise John D. Rockefeller 3. sdělil prezidentovi, že další populační růst je nežádoucí:

„Po dvou letech soustředěného úsilí jsme dospěli k závěru, že z dlouhodobého hlediska nebudeme mít žádný významný přínos z dalšího populačního růstu národa a postupná stabilizace naší populace dobrovolnými metodami významně přispěje ke schopnosti národa vyřešit jeho problémy. Hledali jsme, ale nenašli, přesvědčivý ekonomický důvod pro pokračující populační růst. Na tom nezávisí ani blahobyt naší země, ani schopnost podnikání, ani blahobyt průměrného občana. “ [12]

Vědecký poradce prezidenta Nixona, Dr. Dubridge, vyzval „všechny instituce – školy, univerzity, církve, rodiny, vládu a mezinárodní agentury – aby jako první prioritu stanovily nulový populační růst“ [ ⁶ ].
Laureát Nobelovy ceny Dr. Shockley navrhl tento plán:
Veřejnost bude hlasovat o požadovaném ročním tempu růstu populace (sám doporučuje 0,3%), poté sčítací úřad určí, kolik dětí může mít každá žena. Všem dívkám bude implantována antikoncepční kapsle. Po dosažení plnoletosti obdrží každá dívka 22 certifikátů na dítě. Manželský pár bude moci 10 z nich použít k vyjmutí kapslí, dokud se dítě nenarodí, poté bude kapsle vrácena. Po narození dvou dětí pár bude moci buď prodat zbývající 2 certifikáty, nebo přikoupit na volném trhu dalších 8, aby porodil své třetí dítě. Ti, kteří nechtějí děti, budou moci své certifikáty kdykoli prodat [13].
Preston Cloud, předseda Výboru pro přírodní zdroje na Národní akademii věd, vyzval k nulovému populačnímu růstu do konce století a požadoval, aby byla kontrola populace ve Spojených státech a ve světě zintenzivněna „všemi možnými prostředky“. Ve svém projevu mimo jiné vyzval Kongres a prezidenta, aby oficiálně prohlásili, že všechny americké páry by neměly mít více než dvě děti, že potrat na žádost bude legalizován a bude k dispozici všem, a to i bezplatně, a že legální omezení týkající se homosexuálních svazků budou zrušena. [6]
Autor konceptu demografického přechodu Frank Knowstein, který před vysokými důstojníky přednášel na National War College, poznamenal, že „homosexualita je chráněna na základě toho, že pomáhá snižovat populační růst“.


– pokračování –


zdroj: 
překlad: BOLETUS, TauRus

0 0 hlasů
Hodnocení článku
Označeno tagem

Čtěte dál

PředchozíDalší
odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentářů
Inline Feedbacks
ukaž všechny komentáře