Palimpsest

 – jak mazali hlaholici a přes ni psali cyrilicí
(palimpsest – psací látka, ze které bylo původní písmo záměrně odstraněno)


Jazyk a písemnosti zachycují zvláštnosti myšlení a dokonce i světonázor národa. V písmu zachycená rodná historie mu umožňuje být samostatným a nezávislým a jít svou vlastní historickou cestou.
Křesťanské církvi však můžeme poděkovat za to, že dávná minulost slovanských a ruských předků je temná a neproniknutelná. Žádné písmo, žádná kultura. A jen díky svatým Cyrilovi a Metodějovi se prý mohli Slované vydat po pravé cestě a nakonec splynout s osvícenou řecko-římskou civilizací.
Uvádí se, že Cyril na přání moravského knížete Rostislava vytvořil dvě kompletní slovanské abecedy, cyrilici a hlaholici. Ale s hlaholicí prý bylo cosi v nepořádku, a tak bylo vše vymazáno a přepsáno cyrilicí. A takových knih, kde byl původní text psaný hlaholicí vymazán a přepsán cyrilicí, je mnoho.

Palimpsest: cyrilice přes hlaholici

Přitom neexistuje spolehlivý důkaz, že by hlaholici vytvořil Cyril. V různých kronikách daleko pozdějších autorů jsou pouze odkazy, které dokonce hlaholici zatracovaly, protože prý jde o tmářské písmo. Tvrdilo se, že gótská písmena byla vytvořena nějakým heretikem Metodějem, jenž údajně právě v tomto slovanském jazyce sepsal mnoho lží proti učení katolické víry…
Informace, že Slované neměli vlastní písemnictví, vychází pouze z jediného dokumentu jistého mnicha Chrabra. Ale přitom arabští a perští historici devátého století ve svých spisech tvrdí, že Slované dokonce učili Chazary svému písmu, ve svém vlastním jazyce uzavírali politické a obchodní dohody a Arab Al-Masudi napsal, že v jednom slovanském chrámu viděl úžasná proroctví napsaná v „ruském“ jazyce. 
Něco tu nesedí.

Abeceda hlaholice

Kvůli zvyšujícímu se zájmu o starověkou ruskou historii se objevilo mnoho pseudovědeckých teorií o původu ruského písemnictví. Ale nechme je být. Vzhledem k tomu, že nejsem lingvista, položil jsem otázky týkající se původu hlaholské abecedy profesionálním univerzitním lingvistům. Bohužel v této otázce neexistuje shoda, minimálně proto, že se dochovalo jen velmi málo původních zdrojů hlaholice. ALE – odborníci poukázali na několik zajímavých bodů.
Za prvé: v Evropě po mnoho staletí existovalo runové písmo, včetně Bulharů a Maďarů. V důsledku toho museli Rusové díky aktivnímu obchodu a kulturním vazbám runové písmo rozhodně znát a používat ho.

Stránka z Kodexu run (porovnejte s hlaholicí)

Za druhé: pravda bude nejspíš na povrchu. Stačí se podívat na runové písmo, potom na hlaholici a … Voilá! Souvislost s runovým písmem je viditelná. Hlaholicová abeceda je rovněž technicky podobná starogruzínskému písmu. Dá se říci, že tu jde o něco svébytného, co obsahuje prvky různých kultur. Mimochodem, hodně ruské)

Příklad starogruzínského písma

Slované byli lidem tolerantním a otevřeným kulturním výměnám a netrpěli mánií mesianismu, jako Řekové a Římané.

V čem je tedy ono spiknutí?
Pokud čtete latinsky psané dopisy katolických biskupů adresované císařům Svaté říše římské a římským papežům, a to dokonce i po 10. a 11. století, pak je skutečný záměr kazatelů jasný. Pozoruhodným příkladem základního úkolu biskupů je poslední fráze v dopise císaři Otto II. Brunovi od katolického kazatele, který byl  později kanonizován.

Upřímně i nadále sloužím jako horlivý přímluvce vašich výhod.

To znamená, že nesloužil víře, ne Kristu, ale prospěchu císaře. Brun velmi lamentoval nad tím, že v rozlehlosti Evropy jsou všude pohané, kteří uctívají svého „ďábla“. Kristovo učení bylo přijímáno jen s obtížemi, protože pokud lidé konvertovali ke křesťanství, museli se ve skutečnosti stát vazaly Svaté říše římské.

Svatý katolický kazatel, biskup Brun

Římská říše se jasně projevila v kulturním pokrytectví, protože když byli Římané pohany, pak křesťané byli divokými heretiky, ale jak Kristovo učení převládalo, v divoké heretiky se změnili pohané.

Cyril a Metoděj přinášejí písmo, N. Klimová

V souladu s tím neuspěchaná, ale metodická konverze slovanských národů na křesťanství vyžadovala zničení základů původní slovanské kultury. A co nebylo možné vyhladit, bylo přičítáno křesťanské církvi a jejím řeholníkům. Hlaholskou abecedu proto vytvořili Cyril a Metoděj. Tečka. Křesťanství, ať je to katolicismus nebo pravoslaví, tak získalo nejdůležitější politickou páku – duchovní ospravedlnění legitimity moci a podřízenosti: car je carem proto, že mu je moc dána od Boha a on je synem Boha (i kdyby to byl blázen). V pohanství by to tak fungovat nemohlo, protože tam bylo naprosto jiné chápání světového řádu. Ve skutečnosti veškerá moc křesťanství spočívala v církevních dogmatech, meči a vymýcení všeho cizího. A tak bohužel již několik století po svém vzniku bylo patrné, že církev zapomněla na hlavní principy Kristova učení a stala se jen „horlivým zastáncem výhod“.


zdroj: https://www.kramola.info/vesti/letopisi-proshlogo/palimpsest-kak-stirali-glagolicu-i-pisali-poverh-neyo-kirillicu
překlad: Vlabi


poznámka:
A jen taková výmluvná perlička. Slovník seznam.cz vám bez problému přeloží slovo “cyrilice”, ale slovo “hlaholice” – nezná. 🙂
0 0 hlasů
Hodnocení článku

Čtěte dál

PředchozíDalší
odebírat
Upozornit na
guest
10 Komentářů
Nejstarší
Nejnovější počtu hlasů
Inline Feedbacks
ukaž všechny komentáře
Jakso
Host
Jakso
17. 3. 2022 13:13

Toto sú bežne známe informácie.
Cyrila a Metoda pravoslávna cirkev oficiálne uznala niekedy po 2sv. V ruských spisoch do 2sv sa tieto dve vymyslené postavy neobjavujú.

Cyrilikou ani hlaholikou sa v Rusku nikdy nehovorilo, aspoň nie medzi bežným obyvateľstvom, ktoré bolo gramotné na 100%. Túto skutočnosť potvrdzujú Brezové gramoty nájdené v počte okolo tisíc kusov z 10-12. storočia, v okolí Novgorodu a iných 11tich veľkých miest Ruska. Tiež poukazujú na to, že Kyjevská Rus s Vladimírom nikdy neexistovala a z toho vyplýva že ani Veľká Morava či nejaký Svätopluk. O nejakom maďarsku ani nehovoriac, veď to bolo celé pod vodou do konca 19 storočia.

Cyrilika/hlaholika bol cirkevný jazyk, ktorí používali jedine tí, ktorí ho vymýšľali. Rusi mali svoju staroruštinu, ktorá sa od súčasnej ruštiny líši veľmi málo. Hlupáci písali celú históriu v cirkevnom jazyku. Nerátali s tým, že sa nájdu materiály, ktoré tieto spisy zdiskreditujú. Je to podobne ako so Sumerskými hlinenými tabuľkami, ktoré boli "záhadne" nájdené v miestach, kde desiatky rokov nič nebolo = vytvorené na zákazku.
Podobne boli v minulom storočí vytvorené mapy Veľkej Tartárie. Nič také ako Veľká Tartária neexistovalo. Existovala len jedna veľká Rus/Skýtia, do ktorej slovania nemali prístup. Mapy vytvorili až po tom, ako Rus obsadili španielski Romanovci pôvodom neandertálci z Afriky. Ako to čiernokoží dokázali, som zatiaľ nezistil. Ak odmyslím Rusov, tak celá jEvrópa bola čiernokožá. Treba pamätať na to, že obrazy aj fotografie sa prerábali. George Washington bol tiež čiernokoží.
Rozumiete, prečo Tartáriu odobril rezident Putin? Ten kto prisahá na bibliu, musí biblický konštrukt upevňovať. Okrem iného na súde taktiež prisaháte na bibliu (cyrilo-metodejská tradícia).
Pospájajte si súvislosti, biblické náboženstvá dnešných druhov sú otázkou posledných 120-150 rokov.

Brezovým gramotam sa venuje Andrej Tjunjaev, ktorý im venoval niekoľkoročný výskum a má k tomu veľmi dobré videá.

Za zmienku stojí pouvažovať, kedy to všetko stihli spísať a povymýšľať. Za posledných 120-150 rokov nazad.
Kresťanstvo sa začalo formovať v západnej jEvrópe okolo roku 1900. Na Rusi kresťanstvo dovtedy nebolo. Kresťanstvo sa tiež označovalo aj ako Rímska ríša so sídlom v Prahe a do Talianska sa dostala až v 20. rokoch, pričom v rokoch 1926-1932 vykopali Rím do dnešnej podoby.
Vatikánske bratstvo založili v 1929, preto nájdeme fotky žehnajúcich katolíckych (jezuitských) predstavených nacistom. Kresťania = nacisti = vyvolený národ ríše rímskej.
Dejiny českého aj slovenského "národa" sú úplne vymyslené. Oba sú potomkovia rímskej ríše. Ukázali to aj pred 80. rokmi, keď sa v mene kríža pridali k pokresťančovaniu Rusi. Katolicizmus sa vo veľkom rozšíril počas 2.sv. Slovania sú tí, čo krstili Rus. Slovania neboli nikdy Rusmi. Dnešné obyvateľstvo Ruska sú už žiaľ slovania a iní miešanci, Rusov pomaly vyzabíjali.

Taká drobná nealternatívna vsuvka, Jakso.

Vlabi
Host
Vlabi
17. 3. 2022 13:13
Odpovědět  Jakso

Svatá pravda. Cyrilicí a dokonce ani hlaholicí se hovořit nedá.

Nal
Host
Nal
17. 3. 2022 13:13
Odpovědět  Jakso

Tak to je nářez. Přepišme dějiny. Ty oficiální, ty alternativní, ty chystané i ty skutečné, ty z paralelních variant bytí… Ponechme jen to Bytí.

Vašek
Host
Vašek
17. 3. 2022 13:13
Odpovědět  Jakso

"Existovala len jedna veľká Rus/Skýtia, do ktorej slovania nemali prístup." A kdo tedy podle Vás byli ti Rusové, když ne Slované?

Jana
Host
Jana
17. 3. 2022 13:13
Odpovědět  Jakso

…a potom si sa zobudil. Takú znôšku blbostí som už dávno nečítala. Môj starý otec sa narodil 1892, chodil ako murár do Budapešti, v prvej svetovej vojne bol ako zajatec v Rusku až pri indických hraniciach /podotýkam, že sa tam dostal väčšinou pešo/, po vojne chcel ísť do USA, keďže už neprijímali, skončil v Argentíne a tam a späť prechádzal celou Európou…. Ten by ťa vyšľahal bičom a poslal k lopate.

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:13
Odpovědět  Jakso

Manželův děd i babička se narodili v roce 1898, můj děda v roce 1900 a babička v roce 1904.Katolický kostel ve vesnici kde bydlím, měl dřevěného předchůdce z roku 1659. Nový kostel má přenesený původní barokní oltář z roku 1661 a byl vysvěcen v roce 1794. původní dřevěný kostel díky spodní vodě hnil. Eva

Vašek
Host
Vašek
17. 3. 2022 13:13

"Existovala len jedna veľká Rus/Skýtia, do ktorej slovania nemali prístup." A kdo tedy podle Vás byly Rusové, když ne Slované?

vojta
Host
vojta
17. 3. 2022 13:13

Příspěvek od jakéhosi Jaksa je jen zmatená směs všech možných spikleneckých fantasmagorií. Podle DNA – chromozomuY a mytochondrií se spolehlivě určí příbuznost skupin několik desítek tisíc let zpětně. Moje prababička se narodila 1886 a praděda za života procestoval celou Evropu jako řemeslník. Z vypravování vím, že Evropa existovala, státy existovaly, Maďarsko nebylo pod vodou, v Římě byl také. A později jako legionář projel Rusko a věděl, kdo jsou Rusové, kdo Tataři, atd. Slované se v té době k sobě hlásili i na Sibiři. Samozřejmě, že dějiny jsou zmanipulované a změněné na historii, ale bez konkretních poznatků nemůžeme tvrdit fantasmagorie.

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:13

RUSKO: Pobaltské státy byly navždy zahrnuty do ruské říše – na základě mírové smlouvy z Nystadtu, uzavřené mezi Ruskem a Švédskem 30. srpna 1721, která ukončila severní válku.

Uvedl to zakladatel univerzity, vůdce Liberálně demokratické strany Ruska Vladimir Žirinovskij u kulatého stolu „300 let od vstupu pobaltských států do Ruska“ v Institutu světových civilizací , píše RuBaltic.ru.
„Jsme označováni jako okupanti – od okamžiku, kdy pobaltské státy vstoupily do Ruské říše. Neobsadili jsme je. Švédský král nám postoupil země obývané různými národy. Byli tam Němci, některým se říkalo Čuchonci, Estonci. A také jsme zaplatili 2 miliony – tolarů, rublů, na tom nezáleží – aby dohoda uváděla, že tyto země jsou navždy součástí ruské říše, “zdůraznil politik.
Žirinovskij upozornil na skutečnost, že nyní pobaltské země „začínají od roku 1940“ – když se staly součástí SSSR, jako nezávislé republiky.
„Kdo jim dal nezávislost? Bolševici, a přesto se snažili na Západě – odtrhnout nám část západní země, přestože je nebylo možné odtrhnout, byla součástí Ruska. To byly provincie Ruské říše. Nebyl jsi nezávislý. Kdo by tě mohl učinit nezávislým, kdybys byl navždy zařazen do ruské říše? „ zeptal se Žirinovskij.
Vedoucí LDPR dodal, že komunisté „potřebovali více sovětských republik, aby ukázali, že se Sovětský svaz rozšiřuje“. Podle jeho názoru byl tento přístup chybný. Poznamenal také, že Litva je jedinou pobaltskou zemí, která byla historicky kdysi skutečně nezávislá .
„Jekabpils, chlapi mi říkají: zmáčknutý, zkroucený, nedá se nic dělat.“ Ruské město, ale pojmenované v lotyštině. Riga je obecně ruské město. Litva byla nezávislá, ale dnes je stále v područí Polska. Nemohla se stát samostatnou Litvou. Varšava velí. Svého času existoval ruský jazyk a litevský princ se mohl stát ruským carem, “vzpomínal politik.
Podle jeho názoru mohla sovětská vláda dát pobaltským republikám po jejich vstupu do SSSR „větší autonomii“, „ale Moskva o tom nepřemýšlela“.
https://cz24.news/rusky-politik-sokuje-rusko-skutecne-oficialne-a-dokazatelne-koupilo-pobaltske-staty-v-roku-1721-a-ty-byly-navzdy-zahrnuty-do-ruske-rise/