Ztracený klíč, část 4.


Než začnete číst tuto část, důrazně vám doporučuji, abyste se, pokud jste tak neučinili, seznámili s obsahem předchozích částí. Pokud jste si je již přečetli, měli byste si být vědomi skutečnosti, že asi před 200 lety došlo na naší planetě ke změně technologického a kulturního řádu, což mělo za následek zničení vysoce účinné technologie pro získávání energie a také se stalo bodem obratu pro moderní civilizaci lidí. První části tohoto článku se zaměřily na shrnutí všeho, co bylo v posledních letech na toto téma nalezeno a pochopeno, a také na prokázání přítomnosti řady speciálních komponent v kupolovitých instalacích původní konfigurace, jako jsou krystaly (minerály) a kovové nádoby s neznámým obsahem.

A i když je tento nález důležitým aspektem ztraceného klíče k technologiím z minulosti, potřebujeme ještě porozumět jeho nejdůležitějšímu aspektu, konkrétně fyzikálnímu principu, který je základem fungování těchto technologií. A o tom budou další části tohoto článku.

Tato část je jakýmsi základem nezbytným pro úplné pochopení uvažovaných jevů. Někomu se to může zdát příliš informativní, ale bohužel bez vyjasnění řady základních bodů se nemůžeme posunout dál.

Pokusy pochopit a vysvětlit podstatu fyzikálních jevů za ztracenou technologií byly podniknuty mnoha lidmi, ale jednotná a jednoznačná představa o principu jejího fungování bohužel dosud nebyla vytvořena. Většina badatelů je přesvědčena, že realita kolem nás je extrémně obtížně vysvětlitelná, a pokud ano, je to možné jedině za použití složitých vědeckých teorií a matematických vzorců. Z toho také vyplývá názor, že technologie minulosti jsou také něčím nedosažitelným.

Tato okolnost se z velké části kryje s účelovou dezinformační politikou těch sil, které získaly kontrolu nad naší civilizací. Absolutně všechna odvětví moderní vědy jsou postavena tak, aby zabránila lidem získat skutečné znalosti o struktuře tohoto světa. Obzvláště přísně střeženy jsou oblasti, které vedou k pochopení energetických technologií minulosti. Jakákoli informace schopná narušit současný stav věcí je označena jako „pseudovědecká“ nebo jednoduše utajena.

Ale posouzení zdálo by se dobře známých procesů z jiného úhlu pohledu dovoluje odkrýt nesmírně zajímavé poznatky, k jejichž pochopení není nutné být vědcem nebo géniem. Kromě toho se tyto znalosti pro vás mohou stát klíčem, s jehož pomocí se přiblížíte nejen k odhalení tajemství energetických technologií minulosti, ale také k pochopení podstaty energie a hmoty vůbec. Ale o všem popořádku.


Kapitola 4. – Po stopách krystalů


V procesu přemýšlení o otázkách, které vyvstaly při psaní prvních částí, jsem si uvědomil, že nádoby, stejně jako železné válce a zvony, mi v této fázi rozhodně nepomohou odhalit tajemství požadované technologie. Bez ohledu na to, jak složitý nebo naopak jednoduchý byl mechanismus jejich práce, bez skutečných vzorků nebo fotografií jejich náplně bychom si nebyli ani já, ani vy svými odhady jisti.

Na druhou stranu instalace z kamenů / minerálů / krystalů vypadají mnohem hmatatelněji. Zjevně v nich jejich tvůrci nemohli skrývat něco jiného, ​​a proto víme přesně, s čím máme co do činění. Kromě toho je mnoho uvažovaných struktur (například Angkor Vat) postaveno z kamene, což naznačuje, že práce požadované energetické technologie nemusí být na rozdíl od všeobecného přesvědčení založena na přítomnosti kovových vazeb nebo jiných „elektricky vodivých“ materiálů.

S přihlédnutím k výše uvedeným závěrům jsem začal hledat nové indicie týkající se aplikace lingamů v praxi. A opět mi pomohlo video Pravina Mohana «Is Lingam A Tesla Coil? Ancient Energy Device found in Tiruvannamalai Temple».

V tomto videu Praveen hovoří o hlavní památce chrámu «Arunachalesvara» ve městě Tiruvannamalai v Tamil Nadu v Indii. Tato památka je lingamem a je pro nás zajímavá, protože má jednu velmi pozoruhodnou vlastnost. Z nějakého neznámého důvodu totiž tento lingam neustále vyzařuje teplo. Podle Pravina místní obyvatelé a kněží nazývají tento typ lingamu „Agni lingam“ (Agni = oheň).

Ačkoli Pravin správně dospěl k závěru, že celý chrámový komplex byl s největší pravděpodobností původně velkým technickým zařízením pro výrobu / přeměnu energie, nechápe plně důvod, proč lingam vyrábí teplo. A to je ve skutečnosti jedno z hlavních tajemství ztracené technologie. Jakmile jsem se o tomto jevu dozvěděl, okamžitě jsem si uvědomil, že je nutné kopat tímto směrem.

Pokud je nějaký objekt v určité poloze schopen generovat energii, je logické předpokládat, že důvodem jsou jeho vnitřní fyzikálně-chemické vlastnosti a také jeho prostorové umístění. A protože jsme již víceméně zjistili prostorové uspořádání a tvar, zbývá podrobněji studovat, jak může vnitřní struktura objektu ovlivnit jeho fyzikální vlastnosti a jak to může souviset se ztracenou technologií získávání energie. Abychom odhalili podstatu tohoto problému, začneme konečně uvažovat o krystalech. Pomohou nám dostat se k tajemství ztracené technologie. A protože krystaly jsou poměrně komplexním a rozsáhlým tématem, věnoval jsem jim samostatnou část.

Přirozeně není žádným tajemstvím, že krystaly (zejména ty, které jsou krásné a mají správný tvar) vždy lidi přitahovaly. Někdo je nosí na sobě jako šperky, protože je to krásné a prestižní. Velký počet lidí používá každý den všechny druhy technických zařízení, aniž by měli tušení, že fungují na základě jedinečných vlastností krystalů. A někteří si jsou dokonce jistí, že krystaly mají nadpřirozené energetické a duchovní vlastnosti.

Poprvé jsem se o potenciálním spojení mezi krystaly a hledanou energetickou technologií dozvěděl právě z videa Pravina Mohana (videa, které jsme sledovali úplně první). Byl to opravdu lingam, který tam kdysi stál, vyrobený z krásného transparentního minerálu? Pokud ano, proč tomu bylo právě tak? A jak to přesně bylo vyrobeno? Když jsem přemýšlel o těchto otázkách, téměř okamžitě jsem si uvědomil, že krystaly mohou být nejen krásné a průzračné jako sklo. Krystal je primárně něco, co má krystalovou mřížku na atomové úrovni. To znamená, že lingamy vyrobené z jakýchkoli krystalických minerálů, včetně toho, který jsme viděli ve videu «India’s Oldest Lingam – Evidence of Ancient Machining Technology», by se daly nazvat krystalickými. Ale než přejdeme k podrobnějšímu zkoumání krystalů z vědeckého hlediska, chci se s vámi podělit o několik zajímavých poznatků o tomto tématu.

Když jsem si uvědomil, že krystalické lingamy jsou plné tajemství, samozřejmě jsem se nejprve pokusil najít další ukázky těchto artefaktů. Zejména mě zajímaly ty vyrobené z průhledného krystalického materiálu. K mé velké lítosti jsem však zjistil, že jich už tolik nezbylo. To, co se dá na internetu najít, jsou v zásadě novoděly. Neexistují téměř žádné originální průhledné křišťálové lingamy velké velikosti, nebo téměř žádné jejich fotografie na internetu. Nejslavnější (a pravděpodobně jediný, který najdete) příklad takového lingamu se nachází v chrámu „«Kadavul“ ve státě Havaj v USA.

Lingam je osvětlen pomocí laseru

Je pravda, že samotný chrám byl postaven v roce 1973 a krystalický lingam, který se v něm nachází, byl údajně nalezen před 15 lety někde v horách Arkansasu horníkem jménem Jimmy Coleman. Podle legendy byl Jimmy tak ohromen svým nálezem, že se bál to komukoli ukázat. Proto krystal po dobu 15 let skrýval, dokud se nerozhodl jej prodat zástupci náboženské organizace «Saiva Siddhanta», která hledala něco podobného. Samotný krystal je vysoký asi 1 metr a je považován za největší hexagonální jednosměrný krystal, jaký byl kdy nalezen.

Tento příběh neuvádím proto, že by nám nějak pomohl vyřešit záhadu takových lingamů, ale spíše proto, že mi připadal podezřelý. Něco mi říká, že krystal, který našel Jimmy, není vůbec přírodní a pravděpodobně ani z obyčejné jeskyně. A Jimmy si to s největší pravděpodobností také uvědomil, když ho objevil, a proto ho 15 let skrýval „mimo nebezpečí“. Celá tato legenda zní obzvláště podivně, pokud víte, že Jimmy těží minerály od roku 1963 (rodinný podnik), a tvrdí o sobě, že je největším dodavatelem arkansaského křemene ve Spojených státech. Vše, co jeho společnost najde, je na prodej. To je podstata podnikání. Za velký krystal, který našel, bylo možné získat spoustu peněz, jež jistě byly obzvláště potřebné pro člověka, který právě začal rozvíjet své podnikání. Nebylo logické krystal skrývat 15 let a teprve pak jej prodat. A to ne běžnému sběrateli, ale náboženské organizaci, která používá krystaly jako lingamy. Každopádně závěry si udělejte sami.

A i když jsem nenašel další krystalové lingamy podobné velikosti, stále jsem narážel na jeden zajímavý artefakt, o jehož autentičnosti nepochybuji:

Tato nádoba s lingamem byla nalezena v chrámu «Sukuh» na ostrově Jáva v Indonésii. Odborníci, kteří s tímto nálezem pracovali, uvedli, že nádoba byla vyrobena z bronzu a že podle jejich výpočtů pochází zhruba z 15. století. Dalším zajímavým detailem je, že když byla nalezena, byla v ní nevyschlá voda. Archeologové se divili, že za tolik staletí se neodpařovala.

Samozřejmě můžeme dlouho polemizovat o tom, jak stará nebo naopak nová nádoba je, a také o tom, zda voda uvnitř mohla vyschnout (a zda to vůbec byla voda), ale pozornost by měla být zaměřená na něco úplně jiného. Skutečnost, že máme před sebou další lingam, nezpochybňují ani oficiální archeologové, kteří tento artefakt našli. Je to ale poprvé, co vidíme kombinaci lingamu s nádobou (pokud jsme je dříve viděli jako prvky jednoho systému, byly od sebe nějak izolovány).

Vzhledem k tomu, co už víme o starých „nádobách“, nemůže se nenabídnout závěr o tom, že máme před sebou dalšího představitele energetických zařízení minulosti. Nevím jak vy, ale zdravý rozum mi říká, že toto je ta nejobvyklejší lampa. A pokud by v tomto zařízení mohl krystal zářit, pak proč by ne i v ostatních? Možná byly transparentní minerály použity pouze v případech, kdy bylo nutné získat světelné záření, a pro všechny ostatní účely byly minerály vybrány v souladu s jejich fyzikálně-chemickými vlastnostmi (bez ohledu na průhlednost)?

Dalším zajímavým příkladem je nález z Kambodže z roku 2020 poblíž chrámu „Angkor Vat“. Tam archeologové našli dvě kamenné želvy s úkryty uvnitř. Podle informací z různých zdrojů jedna želva nebyla zajímavá, ale v druhé našli archeologové celou hrst křemenných krystalů spolu s bronzovým (měděným) drátem. Podrobnou analýzu tohoto nálezu lze vidět ve video z kanálu Pravina Mohana.

Na jedné straně si možná myslíte, že na tom není nic divného – obyčejný úkryt. ALE, uvažujme logicky – proč se kdosi rozhodl dát do tohoto úkrytu zrovna krystaly křemene? Je zřejmé, že když byly skryty, měly určitou hodnotu. Jejich hodnota by zase mohla být materiální i praktická (jinak proč je schovávat, že?). Ale proč by se křemen, jeden z nejhojnějších minerálů na planetě, najednou stal tak cenným, že ho lidé potřebovali skrýt? A protože to někdo skutečně potřeboval, jak by se to dalo v té době použít?

Pro mě je to další důkaz, že za starých časů byly krystaly rozšířené a široce používané. Skutečnost, že se rozhodli je skrýt, s největší pravděpodobností naznačuje, že v určitém okamžiku se tato technologie začala všude aktivně odstraňovat a někdo se rozhodl skrýt hrst krystalů pro sebe, protože věděl o jejich skutečném praktickém použití. Pokud se v určitém okamžiku stalo použití a distribuce krystalů nezákonné / nebezpečné, není divu, že poptávka po nich vzrostla.

Naštěstí pro nás nebyly zlé síly schopny zničit absolutně všechny stopy po použití krystalů v minulosti. Proto někdy narazíme na malá zrnka pravdy v různých částech světa:

Landgericht I, Berlín, Německo

I když přímo v tomto příkladu byly křišťálové obelisky dekorativní, není pochyb o tom, že odrážejí vzhled krystalických obelisků v plné velikosti a funkcích, které byly kdysi instalovány ve městech.

Ale záležitost se neomezuje pouze na artefakty samotné. Při přípravě materiálů k napsání tohoto článku jsem si nemohl nevšimnout skutečnosti, že krystaly jsou prezentovány jako zdroje energie v obrovském množství filmů, knih, počítačových her a různých typů beletrie. Ale i přes to, že je to všechno považováno za fikci, každý si dobře uvědomuje, že se nám tímto způsobem tajně naznačují nějaké skutečnosti / události / znalosti. Zde jsou jen některé ze známých příkladů.

“Kyber Crystals” ze světoznámých “Star Wars”:

Zajímavým detailem je, že v mytologii Hvězdných válek jsou kyber krystaly citlivé na Sílu. Pokud nejste obeznámeni s pojmem „Síla“ z Hvězdných válek, pak jednoduše řečeno – to je energie, která obklopuje a prostupuje celým vesmírem a spojuje jej dohromady.

Dalším příkladem použití krystalů jako zdrojů energie je multifilm “Atlantis: Ztracená říše” (2001) (původní název – Atlantis: The Lost Empire):

Tento film má také řadu dalších zajímavých narážek.

Sice méně často než krystaly, ale i speciální červená substance se někdy vyskytuje ve filmech a seriálech. Například ve filmu „Casper“ (1995) je tato látka představována jako speciální palivo pro zařízení zvané „Lazarus“. Toto zařízení dokázalo přeměnit duchy zpět na lidi:

Děj velmi zajímavé animované série “Full Metal Alchemist” se točí kolem stejné látky, kde se jí říká kámen mudrců, a vyskytuje se v kapalném i krystalickém stavu:

Velmi doporučuji shlédnout tento seriál. Existuje v něm mnoho zajímavých narážek a odkazů na hledané téma. Pokud se jej rozhodnete shlédnout, podívejte se přesně na verzi z roku 2009, která se nazývá „Fullmetal Alchemist: Brotherhood“.

Je zřejmé, že všechny tyto náznaky a odkazy jsou založeny na jakémsi tajném poznání, které bylo získáno od lidí v nedávné minulosti. Pochopení, že krystaly v něm hrály velkou roli, nám umožňuje vnímat mnoho věcí jinak. Například proč byly drahokamy vkládány do různých artefaktů minulosti:

Zdá se, že tyto artefakty měly nějakou praktickou aplikaci. Předpokládám, že byly použity jako zesilovače působení artefaktu. Zde je několik dalších zajímavých příkladů:

„Klanění králů“, Jan Gossaert

O tomto obraze jsme hovořili v předchozí části článku a poté jsme se zaměřili na artefakty s červenou látkou uvnitř. Nyní nás zajímá meč muže napravo, protože jeho rukojeť je z nějakého důvodu vyrobena z poloprůsvitného krystalického materiálu. Podobný obraz meče se nachází v obraze s podobným námětem od jiného umělce:

„Klanění králů“ od Huga van der Goese

Ale tento meč je vůbec nejpodivnější:

Tudorský meč Jindřicha VIII., Ashmolean Museum, Oxford, Velká Británie, zdroj

Opravdu se do něj nalévala červená substance? Byla to plnohodnotná zbraň nebo spíše ceremoniální doplněk?

Proč by museli vyrábět rukojeti meče z krystalů a tembolee z nádob na tekutinu? Bylo by možné, že by prostřednictvím nich na sebe vládce a meč nějakým způsobem působili? Pokud ano, o jakou interakci přesně šlo? Možná prostřednictvím nich bylo možné nějak nasměrovat energii těla přímo do meče a spojit se s ním do jediného celku? To vše stojí za zamyšlení. A co slavná (v jejich kruzích) zrcadla pro video-komunikaci:

«Alegorie zraku», Frans Wouters

Výběr obrazů nalezených na internetu

Pokud si myslíte, že je to všechno fikce extrémně vzdálená realitě, pak vám chci připomenout, že všechny moderní monitory a displeje fungují také na bázi krystalů, ale pouze tekutých. Samozřejmě můžeme předpokládat, že v uvažovaných zrcadlech nebyly použity krystaly, ale něco jiného, ​​osobně se mi však krystaly zdají být nejpravděpodobnější možností.

Ve skutečnosti existuje několik podobných příkladů, a pokud si přejete, můžete si sami najít další ukázky. Nyní je však mnohem důležitější pochopit důvod, proč mají krystaly své jedinečné vlastnosti. K tomu budeme muset prozkoumat krystaly z vědeckého hlediska, což je přesně to, čemu bude věnována následující kapitola.autor: autor: Antique Lighthouse
zdroj: https://www.tart-aria.info/lost_key_2/
překlad: Vlabi

0 0 hlasů
Hodnocení článku

Čtěte dál

PředchozíDalší
odebírat
Upozornit na
guest
14 Komentářů
Nejstarší
Nejnovější počtu hlasů
Inline Feedbacks
ukaž všechny komentáře
Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:15

Kromě případného osvětlení a přenosu energie tak mohlo docházet za pomoci krystalů k předávání informací na způsob např. buď vysílání rádií nebo TV. Či dokonce by sloužily za určitých podmínek k uchovávání dat, podobně jako dnes pevné disky, nebo dokonce servery (Samozřejmě v trošku jiných zařízeních a "jinde"). Což by bylo pro nás nejzajímavější, a to mnohem více, kdyby se takových krystalů našlo hodně, ale kdyby uchovávaly informace. Je docela možné, že právě i kvůli nebezpečí přechovávání informací a dat bylo vše tak rozsáhle zničeno, resp. "pozměněno". Bylo by to nádherné, kdyby se před námi vyloupla minulost "jen tak" …

No, možná to v budoucnu vyjádřím mnohem přesněji, ale teď jsem se prostě "zacykloval" a "zasekl" na tom, co jsem výše napsal, i když cítím, že je to "hodně syrové".
Takže "zatím" na shledanou.

Bedřich

Vlabi
Host
Vlabi
17. 3. 2022 13:15
Odpovědět  Anonymní

Co třeba "Smaragdové desky"?

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:15

Zdravím,
tyto technologie, o nichž píšete rozhodně zapomenuty nebudou, viz např toto pozorování ve vzduchu. http://www.projektzare.cz/nej-pripady-ufo/setkani-ve-vzduchu/. Plus pozorování obrovského objektu který se na internetu označuje jako Tr 3 B přímo příslušníky mé rodiny při nočním přeletu Zlína v devadesátých letech…
Jen jsou používané a dostupné pro úzkou skupinu lidí….

PM

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:15

Dobrý den,
připomíná mi to Wilhema Reicha – cloubuster , energie orgonu ( nyní výroba orgonitů ?)
pak i egyptské faraony a jejich královské koruny – tvar i s tím co mívají v ruce. V jedné je to anch a v druhé – "džed".
Vlastně všechny ty "hole" a "jablka" vládců, všechny ty koruny plné krystalů – drahokamů, a pak ty "nádoby" které je používají- nádoby složené z vody a krve – červené tekutiny, která je nositelkou informace.
Pod pyramidami nádrže na vodu nebo údajně ochranu – rtuť
Jsou to technologie bytostí ze Země nebo bytostí, které Zemi a její obyvatele "používali"?
Občas se podívám na google mapy a třeba na Turkmenistán, Tadžigistán – pohled z výšky na to co se zde staví velmi připomíná tištěné spoje. Používání krychlí v kruhových obručích – jako svatební "chrámy" to je také k zamyšlení.
Možná, že se jenom mění technologie tak jak se celá planeta "posouvá" do dalších úrovní.
To, že zmizely celé národy aniž po nich zbyla "kostička" také napovídá o tom, že když se dostaneme do určité úrovně poznání, můžeme buď zmizet my nebo se celá planeta posune bez možnosti zbylých lidí si vzpomenout. Jinak by zůstaly minimální informace i o zanešených prostor na celé planetě bahnem.
Tady se vrátím opět na mapy – pohled od pásu Afriky (Piri Rise – zeleň,voda) přes Austrálii a jakoby dozvuk na západě Amerik vypadá jako by kdosi "foukl" a odvál převážnou část úrodné zeminy někam jinam – no a tady by to možná vysvětlovalo i to, kde se vzalo to neskutečné množství zeminy, které zasypalo část planety.
Možná. Jestliže nedošlo k žádným jiným změnám, lidé si nejsou schopni vzpomenout na to co se stalo a žijí dál,nejsou vlastně žádní zasypaní lidé, kteří by potvrdili, že došlo k jednorázové akci, vše je hodně zvláštní. Zasypané domy máme – lidé v nich zasypaní nebyli. Možná se dotýkáme něčeho, co jen tak nerozkryjeme.
Budování staveb – gotika, je hodně zajímavá v tom, že vlastně upozorňuje na propojení "nahoru". Proč? Proč se lidstvo dostane do určité úrovně poznání ale přesto se chová tak, že to přináší pro něj zkázu?
Je podstatou člověka být ovládán jako biorobot nebo být člověkem?
Kolik bytostí na této planetě zná minulost a snaží se ji pomocí "biorobotů" ovládat za každou cenu?
Uvidíme.
V každém případě cosi – kdosi manipuluje s myslí lidí, manipuluje s minulostí a my nevíme jak.
Marie

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:15
Odpovědět  Anonymní

Část odpovědí na vaše otázky najdete zde:

Odkud obři přišli a kam šli?

https://www.youtube.com/watch?v=UaGJU8-_CRM

Podle informací makedonských kněží jsou obři speciální rasou inteligentních bytostí se znalostmi, které daleko předčí naše moderní znalosti. Jejich genetika a kostra se formovaly v podmínkách nízké gravitace.

Obři vědí, jak vytvářet planety, vytvářet gravitaci a vypouštět planety ve směru, který potřebují k dobytí hlubokého vesmíru.
Obři zřejmě zahynuli při povodni, celá Evropa je postavena s povodňovými památníky, to jsou reliéfy a fontány, a na této fontáně je jasně vidět smrt lidí pod rozpadajícími se troskami budov. A tady jsou rytiny slavného ruinisty Piranesiho a na těchto rytinách můžeme vidět obrovské lebky. Nezávislí vědci opakovaně vyjádřili svůj názor, že Piranesi zachytil svět po katastrofě, velmi připomínající silnou povodeň…

Před potopou existovaly na Zemi tři typy růstu: náš obvyklý růst, výška 3,5 metru a lidé až 15 metrů vysocí. Všechna centra starověkých měst jsou postavena s budovami a dveřmi, stropy a okny pro lidi s výškou 3,5 metru. Skutečnost, že kdysi tam žili lidé vysocí 15 metrů, dokládají obrovské dveře a obrovské budovy, jako jsou lázně v Římě…

Jediným místem na Zemi, kde jsou velká ložiska minerálu lorandit, jsou hory v Makedonii. To znamená, že teoreticky je Makedonie místem, kde byla kdysi proveden defekt a do země byl načerpán lorandit. Na základě toho lze vyslovit odvážnou hypotézu, že Země je umělá planeta, kterou kdysi vytvořili obři. Někdo řekne, že je to naprostý nesmysl, ale zajímavé je, že Země se opravdu postupně rozšiřuje, což je jasně vidět na kontinentech, které bývaly spolu…
J.K.

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:15
Odpovědět  Anonymní

Paní Marie,
není třeba se divit, že minulost je pro nás tak neznámá. Stačí si připomenout, co se děje právě nyní v současnosti.
– Rok za rokem se mění oficiální prozápadní historie Druhé světové války …
– Doslova každý týden se stále více překrucuje to, co u nás bylo – dnes před ještě "jen" dvaatřiceti lety …
– Co se nehodí dnes – mění se doslova na chodu do zítra díky médiím … (stačí sledovat tak měsíc noviny a pamatovat si události, jak byly kdy prezentovány … a určitě se něco naskytne pro příklad)
– Na změnu starším, tedy pamětníkům, vždy přichází nové generace a pokud nejsou správně vychovávány, ztrácí paměť, zvláště po změnách, které se "dnes" (historicky kdykoliv) nehodí …
– Zeptejte se mladých, jen tak mezi řečí na nějakou důležitou událost z relativně nedávné doby, jak vám ji zodpoví. Z drtivé většiny i tyto nedávné události budou jimi "přehodnoceny".
– Jak se dnes při válečných i "neválečných" událostech ničí a kradou památky, prakticky také všude tam, kam šlápne noha hlavně euroatlantického vojáka, hlavně samozřejmě z USA. Něco podobného se dělo v minulosti dost často.

A kdo zná celou minulost?
Podle mne ten, kdo vlastní doopravdy ty nejcennější a nejvzácnější starověké knihy (a jejich dnešní výklad) "údajně i neúdajně" nalézající se ve Vatikánské knihovně. Jsem přesvědčen, že tam mnoho těch důležitých již není, že byly předány jinam, do "spolehlivějšího" úkrytu, aniž by byly zapsány do jakéhokoliv katalogu. I když hodně světla by na mnohé události prolily i ty knihy, které tam "zůstaly". Ale tohle je jen moje domněnka na základě několika faktů, které ale nemusí být všechny pravdivé.

Bedřich

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:15
Odpovědět  Anonymní

JK, už delší dobu mám pocit, že některé národy jsou pro ty temné (tajné síly) nebezpečné a pokoušejí se je zničit, buď fyzicky nebo křížením.
Můj otec byl Makedonec, staročeštině rozuměl a s těch vyprávění co zažívali, když připadla jižní část Řecku, mi prostě nic jiného nenapadá, že šlo o záměrnou likvidaci. Západní je v Albánii a východ v Bulharsku.
Po válce se jim to více méně podařilo, dnes už ti co makedonsky v Řecku hovoří jsou velmi stáří lidé. Eva

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:15

J.K.
"ale zajímavé je, že Země se opravdu postupně rozšiřuje, což je jasně vidět na kontinentech, které bývaly spolu…"
před hodně dlouhou dobou byl na TV PRIMA dokument, kdy vědci zjišťovali jestli počet obyvatel na planetě Zemi má vliv na její velikost; došli k závěru, že počet obyvatel na planetě má! vliv na její velikost (čím více lidí, tím se planeta více zvětší). Proč by se planeta zvětšovala a zmenšovala s počtem lidí lze jen odhadovat, jedna z možností je, aby je planeta mohla potravinově uživit. Po tomto zjištění, byly zrušeny finanční investice do tohoto projektu a následně projekt zrušen.

Bedřich
nejen historie se to týká; pamatuju si, že po roce 1992 bylo jednou mléko velmi zdravé, dokonce se dělaly automaty na mléko, příště zase bylo zdraví škodlivé (aspoň tak se to bylo sdělováno na učebním oboru prodavač). otázka zní qui bono?
jirik

Unknown
Host
Unknown
17. 3. 2022 13:15
Odpovědět  Anonymní

Dobrý den,
škoda, že nelze srovnat stáří budov a stáří Vámi uváděných kosterních pozůstatků obrů. Po internetu se pohybují informace o obrech – etalonech, nalezených v zemi nejen na východě ale dokonce i u nás ( Hana Sar Blochová ).
Pokud by velikost planety souvisela s počtem lidí pak by musela být šišatá. Vždyť kumulace lidstva v některých oblastech by ji musela doslova deformovat. A to nevíme kam. No to jsem trochu zlehčila ale zamýšlím se nad tím, jak se množí zvířata – také žívé bytosti na této planetě. Pokud by to bylo spojeno s gravitací, pak by to napovídalo spíš o zmenšování planety – hustoty. Co když je to zvětšování planety – nádech, součástí fungování něčeho co je nad naše chápání. Pokud byli obři stvořitelé, pak se divím, že nevyužili další planety k tomu aby přežili. To že zanikli, spíš svědčí buď o jejich chybě nebo o tom, že jim bylo cosi nadřazeno, něco co bylo "výš". Co když jsou planety něco jako hodinový stroj, co když je celek projeveného vesmíru jeden hodinový stroj, který tiká vlastním životem. co když je těch hodin mnoho? A to mluvíme pouze o tom co vidíme.
Pořád se ale dostáváme k tomu, proč člověk tolik "nabubřel" že si myslí, že je pánem všehomíra? Když vznikal, bylo to souběžně s celkem nebo do toho zasáhla jiná síla, která v určitý moment dodala svou vizi do genomu člověka aby ho utvářela k obrazu svému? Cosi jsem četla o tom, že je nevysvětlitelný skok v genetice člověka – není to evoluce tak jak byla původně předložena lidem. Nalezené pozůstatky lidí nejsou ucelená vývojová řada.Jsou zde "mezery" a pak velký skok. Je víc toho co nevíme a přesto válčíme, zabíjíme ve víře v lepší život. Jestli byli obři stejného smýšlení jako jsou dnešní lidé, pak je jedno jak byli velicí, je jedno kde vznikali v jaké gravitaci, chyba se táhne historií celé této planety a nejspíš se opět opakuje.
Bedřichu, tohle si myslím i o tom, jak je přepisována minulost. Pořád je to o tom co je člověk, všechny filozofie, které vysvětlují co je objektivní, subjektivní, co je to co vidí jeden – není to co vidí druhý, všechno to zamotává člověka dokola a honí ho s jeho psychikou jako pes ocas.
Zeptejte se mámy co jí umřel syn ve válce jak vidí svět a zeptejte se generála, který ho ve jménu míru do té války poslal jak ten vidí svět.
Ale tohle všechno jsou lidé. Jsou to ti, kteří se ve své malosti schovávají za plitiku aby mohli prosadit sebe. A to vše probíhá na všech úrovních. I kdyby politika byla nastavena sebelépe, stejně ji bude realizovat člověk k obrazu svému ne k obrazu lepší budoucnosti pro všechny.
Marie

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:15
Odpovědět  Anonymní

Ako s časom rastie počet ľudí, tak sa časom zväčšuje aj Zem, ale nejakú striktno-zložitú priamu úmeru by som tam nehľadal, i keď 100% to vylúčiť nemožno. Držme sa toho, že v jednoduchosti je krása :).

Skôr by ma zaujímal váš názor nato, prečo nosatá veda chce tak zaryto skryť fakt, že sa Zem zväčšuje a vymýšľa si pritom také teórie pritiahnuté za vlasy ako subdukciu, čiže zanorovanie zemským dosiek pod seba, čo je fyzikálne absolútny blud.

s0lar

blog o ...
Host
blog o ...
17. 3. 2022 13:15

Marie,to co popisujete,je všechno projev činnosti "temných",kterým právě o tohle jde,aby si člověk sám o sobě myslel,že je právě to zmatené zvíře,které potřebuje vést,samozřejmě jimi…Myslím,že opak je pravdou,jen jsme se jeich činností nechali ohloupnout,oslepit a už ani sami(většina),nevíme,co jsme vlastně zač a co dokážeme.Myslím si,že jediná cesta je,pracovat každý sám na sobě,na svém vědomí,na své duchovnosti…
Martin

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:15

https://www.youtube.com/watch?v=FWtWJAmHuc8

tady je známé video z NY roku 1911 … až teprve ted jsem si vsimla ze ty tramvaje jezdi jakoby samy od sebe, nikde zadne elektricke vedeni

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:15
Odpovědět  Anonymní

jjj, zkoušelo se kde co:-) I když tenhle CableRailwaySystem vlastně někde funguje dodnes.
A zrovna na tom videu je myslím vidět ta rejha uprostřed mezi kolejemi.comment image
Tady třeba video z jedoucí tram. https://youtu.be/954L9MpfCEo

https://cs.wikipedia.org/wiki/Pneumatick%C3%A1_tramvaj
https://cs.wikipedia.org/wiki/Plynov%C3%A1_tramvaj

I u nás některé tram neměly pantografy, ale napětí v izolovaných kolejích, asi nicmoc.
https://www.idnes.cz/technet/technika/pred-130-lety-vyjela-prvni-elektricka-tramvaj-pro-pobaveni-ji-zkratovali.A110515_094120_tec_technika_kuz
nenimito