Hlas lidu

Neustále se nás snaží přesvědčovat, že Vítězství ve Velké vlastenecké válce, respektive 2. světové válce není zásluhou SSSR a všemi prostředky se snaží změnit nedávné dějiny, které ještě dokonce mají i žijící pamětníky, nemluvě o informacích, které lidé mají od vlastních předků, prarodičů. Naši oficiální vládní představitelé podporují fašisty na Ukrajině, fašisty v pobaltských státech. Nic jiného nebyla podpora majdanu a následného převratu na Ukrajině, nic jiného není podpora Kyjeva v jeho vedení občanské války, v zabíjení civilního obyvatelstva, jedná se o podporu přinejmenším politickou, ale nejspíše i materiální. Ve skladech na našem území se skladují zbraně, o kterých občané nemají žádné oficiální informace, kam následně putují. Že by právě na Ukrajinu na podporu fašistů, do Sýrie na podporu teroristů? To jsme to dopracovali po té slavné „sametové“ revoluci. Začalo to změnou svátku z 9. května – Dne osvobození Československa Sovětskou armádou na 8. května – Den osvobození od fašismu. Taková ostuda pro náš stát, kde ta válka toho 9. května skončila, jako bychom sami nevěděli nejlépe, kdy to bylo a kdo nás osvobodil! Ale lidé se nevzdávají, tady jsem vybrala dva příspěvky z internetu, proto název toho článku Hlas lidu. Nezbývá nám totiž než suplovat práci našich oficiálních médií, obzvláště těch povinně placených, prý státních.Z internetu:

V těchto dnech, tak jako každoročně, se v Plzni připravují oslavy osvobození části naší země Americkou armádou. Pojďme si připomenout, co vlastně oslavují tzv. “Slavnosti svobody”. Vypravme se na malý historický exkurz.

Převzato:
Američané neosvobodili Plzeň.
Američané ji chtěli srovnat se zemí.
30. 4. 1945 americké jednotky dosáhly Chebu, Aše, potom směřovaly do Stříbra, Klatov, Domažlic
Pražské povstání proti německým okupantům 5 5. 1945 působilo velmi rychle i mimo Prahu. Ve stejný den v Plzni české síly získaly silné pozice. Němečtí starostové Wild a Sturm byli zajištěni našimi vlastenci. Dne 6.5. 1945 v 9 hodin ráno vstoupil do Plzně americký vojenský oddíl »B« 16. pancéřové divize pod velením plukovníka Nobleho. Ten měl nařízeno zastavit se na předměstí Plzně, ale viděl příležitost, rozkázal svému oddílu, aby obsadil Plzeň. (Archiv JNV Plzeň, -7-1. plk. Noble).
Revoluční národní výbor v Plzni zveřejnil 6. 5. 1945 výzvu »Na pomoc bojující Praze«. Občané Plzně na výzvu reagovali bleskově. Velení USA bylo z české strany požádáno o zapůjčení automobilů pro přepravu dobrovolníků do Prahy a také o některé zbraně. Velení americké armády nejenže takovou žádost odmítlo, ale odjezd dobrovolníků na pomoc Praze zakázalo.
Ukazovalo se, že zájmy USA jsou jiné než českých občanů bojovníků proti německým okupantům.
Počínání Američanů v Plzni bylo podivné a vedlo k narůstání pochybností, o co jim vlastně jde. Po příchodu vojenských jednotek USA do Plzně zrušilo jejich velení Revoluční národní výbor v Plzni. Občané Plzně velmi tvrdě tento čin kritizovali a neuznali jej. Američané museli nakonec ustoupit, ale jejich počínání se nezměnilo. Všimněme si některých kroků, které americké vojenské velení v Plzni nařídilo a realizovalo:
 • Jen americký velitel má právo určovat strukturu města Plzně.
 • Ulice musí být vyklizeny, obyvatelé mohou do ulic jen v rozsahu dvou hodin za den.
 • Bylo zakázáno vydávat a rozšiřovat české noviny a české informační letáky.
 • Američané plzeňským bojovníkům proti německému fašismu zabavili vysílačky, zbraně, fotoaparáty, a dokonce zabavili i zbraně československým důstojníkům a policistům.
 • Veškerá písemná povolení, žádosti, stížnosti… prostě veškeré písemnosti musely být napsány v českém i anglickém jazyce.
 • Americké velení neustále opakovalo a kontrolovalo své nařízení, že německým důstojníkům se nesmí nic stát, protože jsou pod americkou kontrolou.
 • Občané Plzně se mohli vzdalovat z města jen do vzdálenosti šesti kilometrů…
Americké velení zakazovalo činnost Národních výborů jako orgánů nové lidové moci. To omezovalo naši suverenitu a poškozovalo plnění Košického vládního programu, který byl schválen 5. 4. 1945.
Americké pojetí svobody prozrazoval také politický obsah vyhlášky amerického velitelství ve Strakonicích ze dne 9. 5. 1945 (č.j. 6684). Okresní hejtmani »budou provádět všechna nařízení amerického vojska a to do té doby, dokud nová česká vláda nebude uznána vládou USA…«. Přitom vláda ČSR byla v Košicích 5. 4. 1945 uznána všemi antifašistickými velmocemi a dalšími zeměmi.

Americké bombardování Plzně
Tento nepřátelský akt nesmí být nikdy zapomenut. Tak to diktují fakta a historická pravda. Americkému velkokapitálu šlo hlavně o zničení významného centra naší ekonomiky Škodových závodů v Plzni a v dané oblasti.
Fašistické Německo v březnu 1939 tyto závody zabralo a využívalo je pro svůj válečný zbrojní program, a to až do konce války v roce 1945.
17. – 18. 4. 1945, čtrnáct dnů po přijetí Košického vládního programu, americký velkokapitál, vojáci a zbrojaři vedení vztekem a nervozitou z toho, že uvedené centrum naší ekonomiky nebudou ovládat, přistoupili ke zničení závodů v Plzni. 25. 4. 1945 se uskutečnilo poslední masové bombardování Škodovky. Bylo to současně poslední bombardování v Evropě. 500 bombardérů USA svrhlo na uvedený závod 5000 tříštivých, fosforových a zápalných bomb.
29 objektů Škodovky bylo totálně zničeno, 21 těžce poškozeno nebyl elektrický proud, komunikační a celková infrastruktura byla zničena.
Americký zločin – bombardování Plzně – neměl žádný strategický význam z hlediska dokončování válečné porážky fašistického Německa. Byl to cílený nepřátelský záměr proti nové osvobozené Československé republice.
Američanům šlo o rozbití průmyslové a ekonomické základny ČSR.
Bylo zabito 624 Čechů, 453 jich bylo zraněno. Američané zničili 505 budov, seřaďovací nádraží a další objekty.
Americký generál Patton, když si prohlížel ruiny Škodovky, prohlásil: „Dobrá práce, jsem spokojený!“
Tajemství čtvrté brány. V této části zničené Škodovky „pracovaly“ dva týmy Američanů ze strategické rozvědky. Zajímaly je výrobní a technologické plány. Prototypy nových německých zbraní, které nebyly použity na frontách. Hledaly archiv závodu, ale ten byl zničen při americkém bombardování. Části archivu a plánů v některých výrobnách nám však přesto Američané ukradli. Náhradní válečný německý archiv nových zbraní a komponentů se ale Američanům nepodařilo odcizit.
22. července 1945 se skupina Američanů převlečených do uniforem důstojníků československé armády zmocnila československých odborníků na odstředivé lití dělových hlavní a unesla je do Mnichova.
Americký lup ve Škodovce mohl být ještě větší. Naši vlastenci a nové bezpečnostní orgány ČSR tomu zabraňovali. Pohled do jednoho policejního hlášení Pod č.j. 400 pres./1945 bylo uváděno mj. toto: „Po obsazení Plzně americkou armádou vznikla řada nesnází, které se postupem času vyvinuly v problémy. Vojáci obsazují samovolně opuštěné byty bez ohledu na jejich zajištění, vnikají do nich i násilím… na otevřených táborech německého vojska v okolí Ejpovic naskýtá se týž obraz. Zde byly národnímu hospodářství způsobeny milionové škody, hlavně na motorových vozidlech, na kterých se přijela vzdát německá armáda, ustupující od Prahy. Američané velkou část vozidel zničili.“

A pokračuje se dále:
 • U Ejpovic Američané zničili velké zásoby prádla a potravin.
 • Za starou hrnčírnou v Plzni do obrovské jámy svážela americká nákladní auta velké zásoby potravin, konzerv, nábytku… to polévali benzínem a zapalovali…
 • V Chebu zničili Američané velké sklady látek, psacích strojů, radiopřijímačů, konzerv a automobilů…
 • V Kraslicích zničili vojáci USA sklady hudebních nástrojů.
 • Na zámku Pozorka u Kladrub bylo velké skladiště hlídáno československými hlídkami. Američané hrozící zbraněmi naše hlídky vytlačili, skladiště polili benzínem a zapálili.
 • Z Aše bylo do Mnichova uneseno pět odborníků na výrobu technického porcelánu.
 • Z tachovského muzea zmizely cenné památky – olejomalby, staré zbraně vykládané stříbrem. S tím vším zmizel také major armády USA Hoower.
 • Ve Stodě se americké vojenské velitelství zmocnilo násilím 40 vagonů látek, zabavených Němcům, tyto zásoby Američané spálili.
 • Národní výbor v Chebu 14. 5. 1945 oznámil, že americké vojenské velitelství nařídilo odvézt 45 vagonů obilí do Německa…
Fakta a některé údaje jsou použity z textů K. Bartošky a K. Pichlíka „Pokus o hospodářskou kolonizaci ČSR“, Praha 1969, str 11 a další.

Připravil J. GROUŠL


A další příspěvek z internetu:
Babička vstala od zpráv v ČT a povídala si: „Tak konečně vím, že nás osvobodili Američané, jen je mi záhadou, kde se tak dobře naučili rusky“! 
Do Plzně US jednotky VSTOUPILY. Boje se neodehrály prakticky žádné; výjimkou bylo odlovení několika snajperů. Osvobození Prahy i Plzně lze přirovnat k té scénce z filmu „Medvědi“: malý medvídek tam, zahnaný pumou do úzkých, se po medvědím způsobu postaví, zařve svým „dětským“ hláskem a puma raději uteče. A pak kamera švenkne za medvídka a za ním najednou stojí mohutný grizzly a v tom filmu beze slov je hned jasné, proč puma zdrhla a který z medvědů v tom hrál jakou roli.
Ano – občané města kultury 2015 musí například povinně jásat a oslavovat hrdiny, kteří ještě po oficiálním skončení války rozbombardovali Škodovku, rozbili při tom obytnou čtvrť Skvrňany, kde zahynuli nevinní civilisté, při hloubkařských náletech na seřazovací nádraží, které se zdůvodňovaly tak, že fašisté přepravují ve vlacích spoustu zbraní, ale ve skutečnosti přepravovali své raněné, a také batolata a kojence z jeslí, kde o děti z německých rodin pečovaly zdravotní sestry. Když začali hloubkaři do vagonů střílet, ranění samozřejmě nikam nemohli utéci, ale sestry s kojenci a batolaty utíkaly, některá nesla v náručí i čtyři kojence a utíkaly přes ranžír do blízkého pole k řece – do nich stříleli hrdinové z nebe ze strojních pušek, aby nebylo svědků hnusné události… Pak bylo celé seřazovací nádraží rozbombardováno, přičemž byla srovnána se zemí přilehlá obytná čtvrť Jateční – z činžáků zbyly kouřící se hromady cihel a obětmi bylo dvě stě civilistů – jejich hromadný hrob tam byl u řeky až do nedávna, kdy ho zarovnali s terénem demokrati, stejně jako dali odstranit z místa neštěstí železný kříž se Spasitelem. Při těchto náletech byla zasažena i obecná škola v Doubravce, kde bylo zabito třicet dětí i s učitelkou. Nálet postihl i známý hotel Continental, kde byl hromadný kryt, při houkání tam zaběhlo spousta lidí – dostal přímý zásah, nikdo nepřežil, ale nikde nesmí být ani pamětní deska. Hrdinové rozbili po válce také nádraží v Plasích, v Žihli, i v Mostě – (trať Plzeň-Žatec) Nikde se o tom nemluví, nepíše, mluvit nesmí, psát nesmí.
A v Plzni je několik nových památníků Američanů, generála Pattona, bylo vytvořeno muzeum generála Pattona, každý rok v květnu namísto průvodů k oslavení svátku práce projíždějí městem veteráni v jeepech v amerických oblecích, staví se vojenské stany a polní kuchyně apod. Žijeme ve lžích a ideologickém hnusu – historie se przní a popírá, mládeži se lže. Je jim to stejně hovno platné, protože na Ústředním hřbitově, kde je pomník padlých rudoarmějců (zatím ho politická demokratická lůza neodstranila), na svátek Dušičkový tam nosí pamětníci svíčky, a těch každý rok přibývá. Na témže hřbitově leží také padlí Němci, leží zde také Konrád Henlein. Jsme nuceni žít v jakési schizofrenii – o historii se lže, ale pamětníkům nikdo huby zavřít nemůže, a ti svým dětem říkají pravdu – všichni vidí to hnusné pokrytectví, ale nahlas nesmí říci nikdo nic, jsou z nich rozpolcené osobnosti. Kdo-který zločinec a lump – si může dovolit odstranit památník skutečných osvoboditelů naší země? Co tím sledují? Oni opravdu odmítají vidět, jak tím v občanech vzbuzují nenávist tímto hnusným pokrytectvím? My věříme, kdyby nám muselo Rusko znovu pomoci proti současným vrahům a lotrům, kterým se musíme povinně klanět, učinili by tak přes všechna tahle odporná politická gesta, protože dobře vědí, že my – prostí občané – musíme za všech okolností nosit kůži na trh za zvrhlé politické lumpy a za jejich intriky a úchylná zvěrstva nemůžeme!

A ještě něco ode mne ke svátku Dne osvobození, který je 9. KVĚTNA!

autor: IRENA
zdroj: https://kob-forum.eu/2021/05/09/hlas-lidu/

0 0 hlasů
Hodnocení článku

Čtěte dál

PředchozíDalší
odebírat
Upozornit na
guest
24 Komentářů
Nejstarší
Nejnovější počtu hlasů
Inline Feedbacks
ukaž všechny komentáře
Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:15

Opravdu velmi dobře natočené video, nahání mi slzy do očí. Je v něm smutná pravda.

Mimozemské civilizace přiznávají Sovětskému svazu největší podíl na vítězství ve 2. světové válce plus největší zátěž v ní. Tehdejší utrpení jeho lidu si v Česku stěží umí kdo představit. Bohužel. Bylo by moc dobrým poučením a možností pojímat věc správně.

Poslední bitva této války se odehrála u obce Slivice u Milína, na území Česka a bezpodmínečná kapitulace Německa 8.5.1945, platná od 23 hodin a jedné minuty SEČ tohoto dne, kdy v Sovětském svazu už ale bylo o den víc, 9. května. Proto slavit 8ho v Česku a 9ho v Ruské federaci, je v pořádku.

IQ.

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:15
Odpovědět  Anonymní

Asi tě na vyššídívčí neučili…
https://www.narodninoviny.cz/historie-osvobozeni-prahy-v-roce-1945/
"Do 11. května docházelo k likvidaci posledních ohnisek německého odporu."

To, že někde někdo něco podepsal, ještě neznamená, že se neválčilo dál, vč. Prahy, kde válčili z jednoho prostého důvodu, nechtěli být zajati Rudou armádou, ale od Spojenců měli slíbeno, že se mohou vrátit do Německa. Proto se snažili probojovat na jihozápad(vč. všeho, co pobrali a ukradli), ale naši je nechtěli pustit(ani se jim nedivim), proto Pražští povstali. Od severozápadu jim přijeli na pomoc divize ruských tanků. Němci se snažili zdrnout s kradenýma věcma z Prahy na jih a Pražští jim v tom zabraňovali. Prahu vyčistili 9.května, zbytek až 11. A tím, že HLAVNÍ MĚSTO ČESKOSLOVENSKA vyčistili až 9., tak tím pro normální lidi z ČECH skončila válka. Pro ten zbytek porobené evropy Spojenci skončila podpisem nějakýho pamfletu.
Je na tom něco k nepochopení? Že bych to zkusil nakreslit, jako ve školce…
nenimito

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:15
Odpovědět  Anonymní

14:29

Nechápu, proč jste na mne tak reagoval. + Podívejte se do Wikipedie: "Bitva u Slivice 11. května a v noci na 12. května 1945 byla poslední větší bitvou druhé světové války svedenou na Českém území či vůbec v Evropě". Všimněte si toho data. Psal jsem něco jiného?

Kromě toho ale, došlo tam k válečné události, která by měla otřást vědomím celého světa, tak příšerná byla a tak hrozivá dodnes. Provedl ji Sovětský svaz a její hrůza asi nepřestane děsit svět nikdy a myslím tím doslova nikdy v celé budoucnosti. To, co tam proběhlo, ohrožuje svět dodnes a může být jeho snadným zánikem. Šlo o nevyzkoušenou nejstrašnější novou zbraň, použitou záměrně až na úplný závěr války, tedy v její poslední bitvě v Evropě. Pokud x se o ní chcete něco víc dozvědět, řekněte si. Nechci tu sám tolik děsit.

IQ.

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:15
Odpovědět  Anonymní

Jasně, žes psal s tím IQ něco jiného:"Proto slavit 8ho v Česku a 9ho v Ruské federaci, je v pořádku."
Není to v pořádku, pro ČESKOSLOVENSKO skončila válka 9.května osvobozením Prahy, hlavního města.
Pro porobenou evropu amíky a jinými eklišvokleštěnci skončila podepsáním pamfletu, co mnoho němčourů ani nebralo v potaz, ačkoliv o tom moc dobře věděli a měli rozkaz složit zbraně, který odmítli, takže válka rozhodně neskončila.
Jestli věříš něčemu jinému než píšeš, tak si po sobě ty vokopírovaný texty alespoň přečti nebo raději se nech prohlídnout na študovaných místech. Mohla by to být začínají schizofrenie s příznaky mimozemšťanství, a pak by ten druhý mimozemšťan mohl tvé IQ ohrožovat na pozemském asociálním životě. To bys dostal takovou ošklivě bílou kazajku vzor chocholoušek č.1. Opravdu bych nám to nepřál, byla by to ohromná ztráta pro čtenáře tvých rozpolcených sloupků.
nenimito

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:15
Odpovědět  Anonymní

Stejně tak například maďaři mají(spíše měli) státní svátek Osvobození 4.dubna. Jen oni tam na to s…, a to myslím i na toho 8. května. ,
Tam jsou taky švihlí, všechno mají za totalitu. Za pár let budou mít za i z navlády EU totalitu a znovu zruší nějaká eu výročí.
nenimito

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:15
Odpovědět  Anonymní

8:42

Rudá armáda dosáhla Prahy až po bezpodmínečné kapitulaci Německa a to jen protože došlo k dohodě o demarkační linii protínající Plzeň, mezi Sovětským svazem a USA, jinak by už ta Praha byla "dočištěna" americkou armádou a to minimálně o dva dny dříve a ušetřilo by to životy mnoha Čechů, kteří válečně povstali a vyválčili s Němci své vítězství. To "dočištění" Rudou armádou, ji v Praze stálo pouhých 30, slovy třicet, životů jejích vojáků. Němci prchali na Západ a bránili se zajetí Sovětským svazem. Jasně, že se bránili zbraněmi. Vlasovci je většinou složili ale ani jejich ruská národnost jim nepomohla, byli jí okamžitě všichni postříleni někde v lese kousek od demarkační linie. K přežití jim chyběly kilometry. Jestli někdo nerespektoval stav, byl to Sovětský svaz.

IQ.

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:15
Odpovědět  Anonymní

Co je napsáno ve Wiki "v centru Prahy pouze 10 a 20 v nemocnici", takže mrtvé mimo centrum se nepočítají IQ?
Buď myslení není nic pro tebe nebo umyslně manipuluješ 😉

Ale i ta wiki, která je "ideologikcy podchycená" uznává 700 vojáků při pražské operaci, jenom IQ počítá padlé v centru…

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:15
Odpovědět  Anonymní

Dneska jsem narazil při hledání něčeho o Her Majesty's Bounty na zajímavý článek:-)
Třeba by ti vědecky počati z dobrého vrhu mimozemšťanů, mohli najít klidnější místo pro šíření mimozemských hlášení, teoreticky;-)
https://svetobeznik.info/ostrov-pitcairn-hleda-nove-obyvatele/
nenimito

Nal
Host
Nal
17. 3. 2022 13:15
Odpovědět  Anonymní

Nenimito, jestli ti potomci námořníků zjistí, že jsi to poradil Ty, udělají Ti peklo na zemi.

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:15

Rusi spravili na konci 2SV obrovskú chybu, za ktorú by sa mali ospravedlniť všetkým rusofobom. Mali sa zastaviť na hraniciach SR a Poľska. Dnes by sme boli šťastný fašistický nemecký elaktorát či protektorát a rusofobovia by mohli slintať. Za všetko môžu rusi. (to bol sarkazmus)

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:15

Tak popravdě, oficiální podpis kapitulace byl uskutečněn 8. května 1945 v Remeši i za přítomnosti představitelů SSSR (generál Susloparov). Že už bylo v Moskvě 9. května za to mohou časová pásma. Takže podle světového času (GMT) halt osmého, s tím už nikdo nic neudělá, taková je skutečnost.
O tom že by plzeňská Škodovka byla bombardována po oficiálním konci války mi tedy není nic známo, ani jsem nikde nic nenašel a to ani v několikasvazkových dějinách druhé světové, které mě stojí v knihovně ještě od socíku:-). Takže to bude nejspíše lež.
A jinak, moje maminka prožila osvobození na Plzeňsku jako dvacetiletá slečna a o výše popisovaných událostech nic neříkala. Jo o kotlářích mluvila, ale ti záměrně nejprve prolétli nad vlakem aby utekl kdo mohl a pak teprve útočili. Ztráty i na civilech byly, bohužel i z obou stran, viz bombardování Mladé Boleslavi a okolních obcí (Mělnické Vtelno atd) 9.5. a cca 1500 mrtvými a raněnými civily.
Ještě jedna věc mně zaujala – nějak nechápu proč by Američané odváželi z Chebu (mimochodem, ten byl součástí "Říše", tedy ne protektorátu, a kompletně německý, Čech tam nebyl ani jeden) 45 vagonů obilí do Států (v rozsahu jejich produkce tak tisícina promile) když naopak z US proudily lodní náklady do Evropy a SSSR. Účel této "akce" nemá smyslu…
Takže článek sice plný "událostí" ale názor si učiň každý sám.

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:15
Odpovědět  Anonymní

Citát: nějak nechápu proč by Američané odváželi z Chebu (mimochodem, ten byl součástí "Říše", tedy ne protektorátu, a kompletně německý, Čech tam nebyl ani jeden) 45 vagonů obilí do Států (v rozsahu jejich produkce tak tisícina promile) když naopak z US proudily lodní náklady do Evropy a SSSR. Účel této "akce" nemá smyslu…

Ale má to smysl. Copak nevíte, že se za každé války často okrádalo i v soukromých zájmech a ne jen v zájmech "vrchního velitele všech vojsk"? Pak suma za tak "mizerné" množství obilí dává smyslu víc než dost. Pro jednoho je to balík. Navíc se to dalo využít i při stravování vojáků vlastní armády. To jsou jen dva důvody. Proč. Ostatně připomenu ještě to, že k zajatým Němcům se Američtí a Angličtí vojáci chovali mnohem více krutě a bezohledněji (často se např. obcházely normy stravování – nevydáním stravy oficiálně vydané) než Rudá armáda. Doporučuji vám najít si vzpomínání přímých účastníků z řad německých vězňů. To nebyla zdaleka taková idylka, jak se často píše v souvislosti s plánem Nemyslitelné, jak se nám to snaží prezentovat.
Navíc Cheb byl sice "součástí" Říše, ale byl oficiálně pro poválečné účely již v tu dobu veden jako "budoucí" státní území obnoveného Československa. A to Američané velmi dobře věděli. Navíc to bylo stále území Sudet, odebrané u Československa roku 1938 a každý to tehdy velmi dobře chápal!
O tom, že se o mnohém nepsalo je přece veřejným tajemstvím. Dnes se zase nepíše i o mnoha událostech (i zcela nevinných), kterých jsem byl občas nejen věkem přítomen, ale se i jich sem tam zúčastnil. Minimálně se nepíše pravda.
A s tím datem jste to trošku přestřelil. Určitě víte proč. Takže jsem si názor skutečně udělal sám.
Jinak si můžete ověřovat informace podle knihy v příspěvku, který jsem uveřejnil před chvílí (Ale co, dám to i sem ten název – Boštík, J.: Jak to bylo s osvobozením Plzně?). Tam máte i mnohem více.
Kdybych vám vyprávěl, co prožíval můj děda z máminy strany (a vlastně i celá
jeho vesnice), "kousek" od Plzně, i těsně po oficiálním skončení války, bylo by to dost dlouhé a pokaždé mu šlo přitom o život.
Mohl bych psát o tomto období hodně dlouho, stejně jako o celé válce, ale to není mým úmyslem.

Bedřich

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:15
Odpovědět  Anonymní

18:03

Já IQ, ten příspěvek 15:51 nenapsal, vždy se podepisuji. Napsal jsem jen ten první v 10:03.

Žádná Galaktická federace neexistuje, asi ale vím o jaké píšete, četl jsem nějaký článek ne moc dávno, nějaký bývalý vysoce postavený Izraelec v něm tvrdil, že už spolupracují s mimozemšťany a že právě s tou Galaktickou federací. Já IQ tvrdím, že neexistuje.

Lhát mohou všichni, bohy nevyjímaje, bohy s malým b, samozřejmě. Jak se má kdo asi "přesvědčit" o pravdě, , asi i důvěrou, kterou například já zde buduji. I proto s vámi zde komunikuji. Dost záleží i na prosté logice. Ta je stejná v celém vesmíru i na Zemi.

IQ.

Vlabi
Host
Vlabi
17. 3. 2022 13:15
Odpovědět  Anonymní

anonym 15:51,
spojenci se úmyslně pokusili Den vítězství ukrást, když 7. května v Remeši přijali (v nepřítomnosti oprávněných zástupců SSSR!) kapitulaci Němců. Toto ve skutečnosti separátní ujednání bylo součástí plánu „Nemyslitelné“. Bylo totiž třeba, aby Němci kapitulovali pouze před západními spojenci a mohli se tak zúčastnit třetí světové války – ukončit válku s Británií a Spojenými státy a pokračovat ve válce se Sovětským svazem. Dohoda o předání byla podepsána 7. května ve 2:45.
Stálo hodně práce přinutit Trumana potvrdit kapitulaci v Berlíně, přesněji v Karlhorste 9. května tentokrát za účasti nejen spojenců, ale i SSSR, a dohodnout se na 9. květnu jako na Dni vítězství, neboť Churchill trval na tom, aby za den, kdy skončila válka, byl považován 7. květen.
V Remeši totiž došlo k ještě jednomu podvodu. Závazný text dohody o německé bezpodmínečné kapitulaci schválila už před několika měsíci Jaltská konference a svými podpisy jej ztvrdili Roosevelt, Churchill a Stalin. Ale Američané najednou předstírali, že zapomněli na existenci tohoto dokumentu, který mimochodem ležel v sejfu náčelníka štábu Eisenhowera Smitha. Okolí Eisenhowera pod vedením tohoto Smitha sestavilo tajně nový dokument, "očištěný" od ustanovení z Jalty, která se spojencům nehodila. Zároveň byl tento dokument podepsán generálem Smithem jménem spojenců, ale Sovětský svaz nebyl dokonce ani zmíněn (!!!), jako by nebyl do války vůbec zapojen. Takový spektákl byl sehrán v Remeši! Dokument o kapitulaci pak byl předán Němcům dřív, než byl poslán do Moskvy.
A mimochodem: pokud byste článek skutečně četl, všiml byste si, že ono chebské obilí se nevezlo za oceán, ale do Německa.

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:15
Odpovědět  Anonymní

Anglie a emerika byly plně zapojeny do mnichovské zrady a do orientace germánů na okrajinu (každý voják měl od hitlera slíbeno 100 ha úrodné donské půdy a sto slavjanských otroků).
Plán na drag nachten objednali a zaplatili vrazi z volstrýtu (rodšild, rokefeler, morgan, sax, vartburg a další chazarské zrůdy).

Na zasedání G20 v austrálii Putin předložil andělce nový objevený plán barbarosa II, kde si hajzlové západu již dělili Rusko na knížectví vlivu, takže historie se opakuje.
Na takové jako IQ je třeba nakoupit nedostatkové zboží (kvalitní prádelní šňůry). Historie se totiž bude opakovat a je třeba být připraven!

MichalB
Host
MichalB
17. 3. 2022 13:15
Odpovědět  Anonymní

Anonyme (18:12),
nemyslím, že je správné zde na blogu vyhrožovat smrtí diskutujícím, byť svými texty budí všelijaké vášně.

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:15

Jožo Ráž: "Já se bojím Ameriky, Rusov ne." https://www.youtube.com/watch?v=3DFQjZV6prU
———————————————————————————-
Otec vyprávěl, jak si za války chodil s kamarády hrát do jeskyně, v katastru obce Kobylí na Moravě. V září roku 1945 z jeskyně zaslechli němčinu, což nahlásili na Národním výboru. Pak tam bylo zatčeno pár německých vojáků, kteří tam chtěli ve zdraví přečkat konec války. Ti vůbec nevěděli, že válka skončila před bezmála pěti měsíci.

MUDrland Wenca

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:15

No a vidíte. Mne pořád vrtalo hlavou, už za socíku, co se tak tehdy "šeptem" slavilo na Plzeňsku. Už delší dobu to samozřejmě vím i díky informacím z:

http://novysmer.cz/index.php/2014/07/04/jedno-hlaeni/

Ostatně nebudu zde dávat všechny informace z tohoto webu. Je tam možnost zjistit informace o knize: Boštík, J.: Jak to bylo s osvobozením Plzně? Orego, 2. dopl. vyd., Praha 2018, vázaná, 150 Kč + pošt. Jinak stačí do vyhledávače stránky zadat slovo – Plzeň.
Mimochodem, velice pečlivě si přečtěte tam na mnou uvedeném odkazu vystavený dokument. Stojí za to a je to síla. I proto se o tom nesmí mluvit.
Když se to vezme plně doslova a logicky (a nepatrně sofisticky), pak každoroční oslavy v Plzni k výročí osvobození Plzně jsou oslavou – spolupráce s poraženými Němci v kulisách americké armádní techniky … Znám několik lidí, co tam každý rok jezdí a jejich oslavy jsou – v uvedeném mnou smyslu – plně odpovídající. Všichni mají doma americkou vojenskou techniku (většinou ten Jeep nebo co to bylo) a hrnou nás i sebe do "upřímné" spolupráce s Němci … O jejich rusofóbii nemluvě.

Bedřich

Alexandrie
Host
Alexandrie
17. 3. 2022 13:15

A propaganda jede dál 🙁 https://plzenoviny.cz/komuniste-se-snazili-prekroutit-fakta-o-osvobozeni-plzne-knihami-i-vystavou/

Otázkou je, proč si pan "novinář" (jistě investigativní) nenajde písemné záznamy, komunikaci, viz výše zmíněný odkaz na "jedno hlášení".

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:15

Nemci byli nacisti, italove fasisti. Takze fasisticke nemecko asi uplne neee…

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:15
Odpovědět  Anonymní

Nacisté byli "jen" německou formou fašismu. Jak však prohlašoval Goebbels, oproti komunismu, to měl být "jako" pouze "komunismus čistě německý", národní – National – nacisté. Samozřejmě jen dělal tu svoji propagandu.
Pravda, používá se více slovo nacisté, ale v Maďarsku byl Miklós Horthy, takže tam se tomu říkalo Horthyho režim, v podstatě to však také byl fašismus. Stejně jako v Rakousku Dolphuss, v Itálii Mussolini – Duce atd.
Důležitá je podstata, která byla právě fašistická. Ostatně si najděte, jak se toto označovalo i v běžném tisku naší První republiky.
Takže obojí je vhodné. Jedno jako adresné více méně zeměpisné pojmenování a druhé pro vystižení podstaty panujícího režimu.

Bedřich

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:15
Odpovědět  Anonymní

Už jsem to tu možná někde psal….
Národní socialismus(hanlivě po vokleštině nacismus) je politický názor. Fašismus je forma vlády, v tomto případě vlády úředníků. Což je v teoretické podstatě skoro to samé jako dnes v Bruselu, kde by měli politiky dozorovat úředníci a opačně. Jen oni tam dnes spolu chodí na předražené obědy z našich peněz a kují pikle, aby si šli vykonávající úředníci na ruku s teoretikou politiků, aby na ně nikdo nemohl. V podstatě úředníci "spolkli" politiky i s navijákem názorů, namísto aby se hlídali, jestli dodržují plnění volebních a jiných programů, co slíbili voličům.
nenimito

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:15
Odpovědět  Anonymní

V podstatě, to jak co mohlo být nebo nemohlo a naopak bylo, i šířeno, anebo úředníky a médii zneužito je podle mne dnes typicky Rossia, i když sice v malých, ale poměrně hooodně podstatných změnách oproti tehdejšímu Německu.
Vláda Rossii dnes v podstatě šíří Patriotismus. "Ruská" média pro "běžné" rusy z toho už ale šíří Národní Socialismus, a v podstatě ta samá média, jen na druhém konci světa z toho už překroutí Nazism, a tím ta média bulvární(co patří úplně stejným majitelům) už hlásají ruský fašismus. No a ti vokleštění na druhé straně světa jsou z toho úplně rozklepaní a v pr….
Rozdíl mezi patriotismem a národním socialismem je celkem důležitý pro tohle pochopení. V podstatě konečný cíl je vlastně skoro stejný, ale ta cesta k němu nikoliv.
Zatímco patriotismus se snaží jít cestou vysvětlení Člověku jeho podstatu, uvědomění, píle, spolupráce a porozumění lidských vztahů, a to často i mezi extrémně odlišnými národy ve státě, tak národní socialismus jde cestou vyhrožování a strachu z toho, co bude, jestli nebude, prostě zastrašování lidí z: migrací migrantů, nedostatku základních surovin, nedostatku zdravotní péče, atd. Prostě vyvolávání paniky z něčeho, co by kdyby jo nebo ne. Proto tomu někdo na západě tehdy začal říkat Nazism.
A dnes všichni ti "geniální" presstituti automaticky dělají z nacismu fašismus, což spolu vůbec nesouvisí. Souvisí to pouze s tím, že kdysi v Itálii strašením lidí vystrašení úředníci převzali vládu, kterou poté finacemi "koupil" Mussolini – jde jen o to čím ji koupil, spíše od koho měl ty finance:-) (zebilenin?)
Skoro to samé(vč. těch úplně stejných financí i médií) v podstatě proběhlo v Německu, jen tam nacionální politici převzali úřednické pozice a stali se úředníky, co vykonávají politickou moc.
Tím netvrdím, že patriotismus je něco pro úplně slabé sociálně nemakavé jedince. Naopak, myslím, že představitelé obou cest mají hoooodně kliček jak úlít bokem hromady financí pro velkorodinné záležitosti. Jen jde o to, jak se vlastně mají ti obyčejní patrioti, co nemají tulení pracičky – narozdíl od pojmu socialistické….
Čili podle mne otázka zní, co se vlastně stane, až se na to Vladimir Vladimirovič vykašle? A tedy, bude cesta pokračovat cestou patriotů nebo cestou (finančněmediálněrozklepaných)národních socialistů?
nenimito

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:15

Минобороны России: И Прага была спасена
http://prague1945.mil.ru/
Třeba se někomu rozsvítí… jen si teda musí sám sáhnout na vypínač
nenimito