Operace Dunaj a nepovedená „česká bondovka“ z Vrbětic


Jak to spolu souvisí? Blíží se 9. květen, Den vítězství nad nacistickým Německem. Jak ho letos, 76 let od konce druhé světové války, v ČR oslavíme? Co můžeme očekávat v houstnoucí mediální atmosféře? Pokouší se na domácí scéně česká mediální, zpravodajská a politická 5-kolona, za účasti nesvéprávné „české“ vlády, pod zostřeným dozorem americké ambasády a Aspen institutu, stupňovat protiruské nálady našeho národa? Samozřejmě, příběh má i svůj evropský a světový kontext a cíle, v zamyšlení se ale zaměřím především na dopady na domácí informační prostředí. Kam nás nasměruje nejnovější neuvěřitelná bondovka z Vrbětic? Poslední aféra, které předcházela dlouhá řada provokací vůči ruské straně: odstranění pomníku gen. Koněva, řeporyjský památník Vlasovcům, aféra s ricinovým agentem.


Vím, je to těžké, ale pokusme se na chvíli odtrhnout naši pozornost od aktuální protiruské provokace provedené rukami „české“ vlády. Vraťme se do poměrně nedávné historie konce šedesátých let. Mnoho našich současníků tuto dobu prožilo na vlastní kůži. Magický étos, který po sobě zanechala, zásadně formoval jejich životní postoje a názory. Je zde možné nalézt zajímavé souvislosti a možnou odpověď na otázku, k čemu nejnovější kousek BIS nakonec u nás doma povede. Ano, mám na mysli srpnové události roku 1968. Invazi vojsk Varšavské smlouvy do ČSSR, pod vojenským kódovým označením Operace Dunaj. Z pohledu vnímání CS národů, jde o hlavní neuralgický bod, který formoval a doposud limituje životní postoje a názory nemalé části generace přímých účastníků tzv. Pražského jara a zprostředkovaně i mladších generací. Jedná se o lakmusový papírek ve vztahu k Rusku a ruským lidem.

Opakovaně byly pokládány otázky, hledající pravdivou historickou odpověď: Co bylo příčinou? Kdo je za to zodpovědný? Byla to neomluvitelná, ale neúmyslná chyba nekompetentního vedení obou států (ČSSR, SSSR)? Nebo naopak, byla tato chyba řízeným záměrem s aktéry (zrádci ve věrchušce odklonivšími se od lidových – bolševických ideálů) na obou stranách? Komu nakonec nejvíce prospěla Operace Dunaj a jaké měla mezinárodní a globální dopady? Můžeme se dál dohadovat, šanci na hlubší pochopení nabízí konceptuální pohled nejen dobový, ale především dlouhodobý. Nechci více odbíhat od hlavní myšlenky a zaměření článku na domácí vnímání této globální operace. Každopádně u CS veřejnosti byla promrhána až znegována do té doby neotřesitelná autorita osvoboditelů od nacistického teroru. V očích mnohých se z osvoboditelů během jedné srpnové noci stali rázem okupanti. Ztracena byla důvěra a chuť k dalšímu budování bloku socialistických států. Došlo k narušení základů lidové (socialistické) společnosti – nové politické vedení se touto událostí veřejně zcela oddělilo od postojů a přání národa (zanikla sakrálnost státní moci). Byl položen informační, ideologický základní kámen k budování odporu národa proti komunistickému režimu. Geniální manipulace s vědomím lidí – mechanismus přeměny státu sloužícího zájmům národa na stát většinově vnímaný jako nepřítel národa (vězení, totalita). Následně vše již jen směřovalo k postupnému neodvratnému rozkladu, který byl završen převratem v roce 1989. Z pohledu teorie řízení tohoto pohledu platí staré známé heslo: CO SE JEDNOMU ÚČASTNÍKU JEVÍ JAKO CHYBA ŘÍZENÍ, MŮŽE BÝT CÍLEM DRUHÉHO (SCHOPNĚJŠÍHO) ÚČASTNÍKA ŘÍZENÍ.

Další přínos pro loutkovodiče, který nikdy nesleduje jen jeden cíl: Srpen 1968 se také stal, a dodnes je úhelným kamenem masmediální masírky snažící se rozdmýchávat nevraživost našich národů proti Rusům. „Rusáci“ – mnozí jim tu jinak od té doby neřeknou. Rusové jsou na podvědomé úrovni spojováni se socialismem/komunismem a tím i se zodpovědností za činnost věrchušky KSSS. Tím je vražen klín mezi naše národy, které k sobě jinak přirozeně inklinují. Zároveň je blokována možnost propagace lidové (bolševické) koncepce budování spravedlivé společnosti pro většinový národ (jako protiklad k dnešku, kdy stát slouží převážně k obsluze a zájmům „elity“). Přitom ve vedení KSSS byli v té době již dlouhou dobu Ukrajinci – N. Chruščov a následně L. Brežněv. Byli to skuteční zástupci lidu (bolševici)? Hájili zájmy Ruského národa a ostatních národů SSSR? Pochybuji a nejsem sám. V srpnu 1968 to byla věrchuška KSSS, ne ruský národ, kdo rozhodl o provedení Operace Dunaj. Vina však byla záměrně svalena na Ruský národa. A dnes je to obdobné v ČR. Na české straně je to také věrchuška (možná lépe marionety loutkového divadla), která prosazuje cizí zájmy proti dlouhodobým zájmům vlastního národa.

Komu budování nedůvěry a nevraživosti mezi námi a Rusy sloužilo tenkrát a slouží i dnes? Komu vadí přirozená přitažlivosti slovanských národů velmi podobného hodnotového nastavení? Národů toužících po míru, rovnosti a spravedlnosti, přirozeně odmítajících lokajství, otroctví a davo-elitarismus. Zde nalézáme dobrou odpověď na otázku, proč se nás tak vehementně snaží rozdělovat. Protože Češi a Slováci přirozeně inklinují k Rusům. A jak se při skutečných lidských setkáních již mnohokrát ukázalo, jsme si v mnohem podobnější a méně rozdílní, než jak se nám našeptávač a jeho pomocníci snaží namluvit. Západ nás však potřebuje držet rozdělené. Spojení Slované jsou příliš sliní, příliš velká konkurence. Protiruská hysterie je důležitým nástrojem, jak nás držet oddělené. Kolikrát jste z úst „autorit“ slyšeli názor, že my jsme součástí Západu = patříme do kulturního okruhu západních zemí? Masmédia toto kouzelníkovo zaklínadlo asertivně opakují do nekonečna. Kolikrát se nás už pokusili v dějinách převychovat mečem i ohněm? Přesto jsme si dokázali uchovat slovanskou touhu po spravedlnosti, svobodě a důstojnosti. Jak to kontrastuje s většinou anglosaského davu, který tyto přirozené potřeby člověka zahodil a smířil se s údělem věčného sluhy svých pánů? Případ z fotbalu – Slavia vs. Glasgow Rangers je ilustrativní ukázkou, jak se zachovají zombie, pokud jim jejich pán dá příležitost cítit se „nadřazenými“. Příležitost vyléčit si své mindráky využijí beze zbytku. Mimochodem takto si vysvětluji i nelidská zvěrstva některých Němců páchaná v průběhu druhé světové války.

Lze nějak překonat „syndrom“ 68-ho? Odpověď se nabízí. Uvědomí si konečně CS národy, jak byly a jsou manipulovány? Záměrně navzájem rozdělovány (Češi a Slováci), a oba drženy na distanc od Rusů! Dokážeme odvalit těžký kámen srpnových událostí roku 1968 z našich vzájemných vztahů? Protože toto není boj našich národů za naše zájmy. Nenechme se do toho zatahovat. Je to boj věrchušek, aktuálně především té české a především v cizím žoldu anglosaských elit. Ať si ho užijí oni sami, mezi sebou i s osobními důsledky. My obyčejní Češi a Slováci jsme si s Ruským národem blízcí, a tak to i zůstane. Prostý Rus nenese zodpovědnost za rozhodnutí Leonida Brežněva. Prostý Čech nesdílí připosraný postoj vlády sestavené z velké části z frekventantů Aspen institutu. S ministrem vnitra, který je ve vedení české filiálky.

Rozmetaný provinční muniční sklad ve Vrběticích 2014 – a nejnovější „rekonstrukce“ této staré události? Nedává smysl rozebírat nesmysl. Dává smysl hledat příčiny a důsledky vyfabrikování nesmyslu. Je dnešní neospravedlnitelné chování „naší vlády“ paradoxně šancí na znegování negativního postoje národa k Rusům? Jak známo z matematiky: mínus + mínus = plus. Odkrytý mechanismus zneužití státní moci cizím loutkovodičem, aktuálně v podání české vlády, znovu mění přímo před očima občanů „náš“ stát, který by měl sloužit jako systém chránící zájmy národa, na stát většinově vnímaný jako nepřítel národa (viz také COVID-ová totalita). Manipulace s vědomím lidí se hroutí!

Co na to prostý český národ, jak se nyní zachová on? Uctíme si 9. května památku padlých hrdinů Rudé armády naší 5. koloně navzdor? Hrdinů mnoha národů Sovětského svazu, kteří se obětovali pro naše CS národy a další evropské národy. Tenkrát nám přinesli svobodu a naději lidské budoucnosti. Nebude to snadné, v atmosféře nového fašistického puče kolektivního Západu, hybridní COVID-ové války, harašení NATO zbraněmi na Ukrajině a podél celé západní hranice Ruska, v atmosféře hysterie a všudypřítomné protiruské propagandy. Přesto, pokud zůstaneme věrní našim padlým hrdinům – prostým lidem z našich národů, kteří bojovali za naše právo na život a světlou budoucnost, zůstaneme tím věrní i sami sobě a svým vlastním zájmům a pro celý svět uděláme to nejlepší.

Vděčíme jim za to, že tu ještě jsme. Dokážeme jim, že si jejich oběť zasloužíme. Co si myslíš Ty, národe?


P.S.
A co si myslí Ruský národ? Odpovědí je ruská koncepce globálního uspořádání světa, kterou prosazuje v praxi už více než 100 let. Koncepce, která ctí každý i ten nejmenší národ nebo národnost jako svébytného spolubydlícího na planetě. Rusko se ale také naučilo, že nelze pomáhat těm, kdo o to nestojí. Rusko pomáhá vždy jen těm, kteří sami prokáží kus vlastní odvahy a snahy. Kdo chce kam, pomozme mu tam!

Když na to nemá odvahu naše současná vláda, postavme se k tomu sami čelem. Rozvíjejme naše vzájemné CeskoSlovensko – Ruské vztahy sami, třebas na obyčejné občanské, mezilidské úrovni. To je totiž ta nejvyšší úroveň, nejvyšší priorita. Vždyť většina z nás má osobní ruské přátele nebo známé. Postavme se natruc aparátu podělaných zrádců. Komunikujme přímo, vysvětlujme, budujme spolupráci odspodu (např. dříve existovaly výměnné pobyty, tábory pro děti a mladé, spolupráce partnerských města a obcí atd.).


autor: BURAN

0 0 hlasů
Hodnocení článku

Čtěte dál

PředchozíDalší
odebírat
Upozornit na
guest
19 Komentářů
Nejstarší
Nejnovější počtu hlasů
Inline Feedbacks
ukaž všechny komentáře
Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:20

V článku se píše, že Češi a Slováci inklinují k Rusům. Poprvé jsem si to uvědomil před 27 lety, kdy jsem obchodoval s Rusem Jurijem z Charkova. Ubytoval mne v jednom z jeho domů a rád ke mně chodil na jídlo, protože jsem uměl líp vařit jak jeho žena. Všechno zajídal chlebem. Jednou, když si ukrojil chléb, chtěl jsem po něm uklidit drobky z chlebníku. Jurij mne předešel a smetl drobky za chlebník. Když uviděl můj vyčítavý pohled, řekl: "mýška tóže chóčet jesť", čímž mne nadobro odzbrojil.

Uvědomil jsem si že jsem vychovaný západním systémem, "všechno zabít a zničit". Jura se řídil heslem "žij a nech žít". Pro mne to byl tehdy nový pohled na svět, který mne ovlivnil. Neznamená to, že bych od té doby měl rád myši, ale namísto pastiček jsem učinil opatření, aby nám do domu myši nelezly.

Ano, inklinujeme k Rusům, ale každý v individuální míře, podle toho jak nám bylo vtlučeno do hlavy. Někteří si nenávist k nim nechali vtlouct opravdu důkladně.

MUDrland Wenca

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:20

O tom, jaká je ruská koncepce globálního uspořádání světa, jsme se mohli více než čtyřicet let přesvědčit na vlastní kůži. Závěry z tohoto období si jistě každý udělá sám. Nebudu zde rozšiřovat příběhy své rodiny a blízkých příbuzných, kteří byli "ruskou koncepcí" někdy fatálně, někdy méně fatálně, postiženi.
Takže za mne – čím více hranic mezi naší zemí a RF je tím lépe. Z ruského impéria přišlo pro naše země více věcí negativních než pozitivních, to je historie a ta se nedá okecat, tak prostě byla….
A jinak, chtěl bych pana autora upozornit na chybku – den vítězství v Evropě (nikoliv na světě) v II světové jest 8. květen 1945, nikoliv devátý. Takže já si jej připomenu toho osmého, vzpomenu našich vojáků "východních" i "západních", kteří za nás položili své životy a na ty, kteří přežili a potom je cs komunisté za vedení teěch CCCP komunistů semleli a odsoudili k zapomnění.
Jo a PS nakonec – dle genetických rozborů jsme Slované tak maximálně z 50-60 %. Inu co taky čekat ve středu Evropy…..
Tož tak.
JiB

Vlabi
Host
Vlabi
17. 3. 2022 13:20
Odpovědět  Anonymní

JiB,
mýlíte se, historie se okecat dá. Neblahé důsledky toho jsou bohužel z vašeho příspěvku zřejmé.

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:20
Odpovědět  Anonymní

Vlabi, s tím asi nic nenaděláš:-)
Stejně jako si ti nejchytřejší pletou němčoury a germány, tak si ti nejvzdělanější pletou rusy a sověty, aniž by chápali, co je inteligence, která ani s chytrostí a vzdělaností vůbec nesouvisí…

Ono si stačí přečíst, kolik bilionů rublů nacpou do sociálních, vědeckých i postcovidových projektů, vyplácí 7let 100% výplaty mateřské… a nevim, co ještě…
https://www.gazeta.ru/politics/2021/04/21_a_13567082.shtml?refresh

A u nás? Jediné, co všechny politiky zajímá, je upadající zájem o vraždící covid nebo, že k nám prý jezdí rusové do nějaký šašlik do bůhví jaký pr… u Vrbětic k nějakýmu skladu, co naprosto nesplňuje základní podmínky ochrany před cizím vniknutím proti potulným spoluobčanům indickokočovného původu. Protože to tam hlídají dvě starší paní s plynovkou v autě:-) Ostatně stačí jen hledat, jak to tam vypadalo před šašlikem…
https://polymorf.rajce.idnes.cz/Vlarske_strojirny_-_Divnice,_Slavicin/685771882
nenimito

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:20
Odpovědět  Anonymní

JiB

Neřekl bych, že koncepce za Sovětského svazu byla ruská. Možná sovětská. Opravdu si myslíte že neblahé zkušenosti našeho národa za oněch 40 let, které zmiňujete, má na svědomí ruská koncepce? A co československé národy, ty se na neblahých zkušenostech nepodílely? Já si například pamatuju politiky na komunální úrovni. Předseda MNV naší obce, tajemník KSČ i pokladník byli alkoholici, kteří se uchlastali. Nikdo z nich se nedožil padesáti.

Čeští politici se tehdy chovali podobně jak janičáři, kteří byli osmanštější než Osmané. A stejně je tomu i dnes, pod obleky snad mají spodky z hvězd a pruhů.

MUDrland Wenca

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:20
Odpovědět  Anonymní

JiB

Ještě dodám, že chování janičářů se projevilo v lidovém úsloví "poturčenec horší Turka".
Zatímco EK navrhuje bezplatné testování na covid, naše reprezentace by je ráda zpoplatnila. Poturčenci.
Když jsem před lety byl u ředitelky vinařského podniku, všiml jsem si prospektu nerezového paletovacího vozíku s cenou 98 tis.Kč. Zeptal jsem se, zda se víno stáčí přes ty hygienicky naleštěné ližiny. Ředitelka se smutně pousmála: "Samozřejmě že ne. Na ně se položí špinavá a plesnivá paleta, na ni se položí karton a na něj se naskládají kartony lahvového vína. Ale čeští hygienici nerezový paleťák přesto požadují".

Stále si myslíte, že za útrapami některých českých rodin v sovětsko – trockistické éře může ruská koncepce a čeští "poturčenci" měli čisté ruce?

MUDrland Wenca

Ďuro Trulo
Host
Ďuro Trulo
17. 3. 2022 13:20
Odpovědět  Anonymní

Vlabi!

Okecat stokrát okecané! Jaký by to mělo smysl? Už i tak hig storii (velkým žvástům) nevěří ani žáčci obecné školy.
To okecat DĚJINY, to je jiné kafe, a proto se dějiny nikde (krom Ruska a palestiny) nevyučují, vždy je spolehlivě nahradí higstoryje!!

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:20
Odpovědět  Anonymní

JiB, aj ten najlepší systém riadenia v praxi zlyháva na ľudskom egu. Zdá sa, že vysoká politika priťahuje predovšetkým tých najhorších z nás, a tí v akejkoľvek dobe a v akomkoľvek režime zostanú tými najhoršími.

K článku – myslím že by sa mal autor viac zamerať na hlavnú príčinu dôvodu presunu vojsk Varšavskej zmluvy na územie ČSSR a to predovšetkým vojenskú. Keď zradcovia (klub 231) v KSČ odstraňovali ploty a tankové zátarasy na Šumave a pripravovali krajinu na vpád vojsk NATO. Keď v Prahe boli už nachystané sklady zbraní na ozbrojený prevrat. Cvičenie Šumava bolo len reakciou na cvičenia NATO pri našej hranici. Pražská Jar bola len ideologická príprava obyvateľstva na "príchod osloboditeľov z NATO" a ďakujem vojskám Varšavskej Zmluvy, že "príchod osloboditeľov" zdržali aspoň o tých 21 rokov, lebo inak ktovie či by dnes vôbec existovali Česko či Slovensko. Tým, že sme boli súčasťou Varšavskej Zmluvy a presun sa uskutočnil so súhlasom našej vlády, tak samozrejme reči o invázii či okupácii sú úplne mimo. Zradcovská (podpindosnícka) časť KSČ ešte stihla poštvať časť obyvateľstva proti vojskám VZ, že im prišli vziať ich Pražskú Jar, ich slobodu, a preto boli aj obete. Toho sa dnes piata kolóna veľmi rada chytá. Ale pokus o ozbrojený prevrat a vpád vojsk NATO sa v mejnstríme nespomína nikdy.

s0lar

trtos
Host
trtos
17. 3. 2022 13:20
Odpovědět  Anonymní

Tak se nam tu objevil zase nejaky "znalec historie" a to jeste dokonce se "40 letymi zkusenostmi"..Dalsi klasicky skolou a fasistickym mainstreamem indoktrinovany a evidentne totalne zmanipulovany chytrolin, ktery cim mene vi, tim vice je mu vsechno jasne…A jestli nebo "parkety nebo Karpaty" to je mu jedno..zasleopeny a ukecany znalec se projevil..
Jsme maly, zoufaly a bezbranny protektorat cekajici na posledni ranu se zotrocenymi Slovany odjakziva urcenymi k vyhlazeni..a nikdy jsme nemohli byt uplne svobodni a uz vubec ne v ’68…
Ztrata kryti a ochrany bratrskeho SSSR a nasledny maximalne destruktivni vyvoj jasne potvrzuje nejenom muj zaver , ale nabizi pouze jedine mozne reseni:
VYVESTE RUSKE VLAJKY !!!

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:20

sOlar:
Takže to vezmu od začátku – máte nějaký důkaz či svědectví o tom že by se na jaře 1968 odstraňovalo ženijně-technické zabezpečení (dráty a signálka) na západních hranicích, notabene za působení ryze soukromého klubu K231? Jestli nemáte, tak je to lež.
Dále – sklady zbraní v Praze? Kde, kolik, nějaké svěděctví?
Takže Vy děkujete okupantům, inu to také svědčí o Vašem charakteru. Jaký je, to si každý vyvodí sám, nebudu napovídat:-).
O tom, že invaze proběhla se souhlasem naší vlády, tak o tom pochybuju, to je opět lež. O zbytku Vašeho příspěvku netřeba diskutovat.
Jenom Vás chci upozornit že jsem té doby pamětníkem, takže pro příště važte slova….

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:20

MUDrland Wenca:
Pozorně si přečtěte pět řádků za autorovým PS: tam se dozvíte že už sto let je ruská (sám říká ruská) koncepce prosazována. No a jak je prosazována vyplyne z pohledu na mapy z let 1918, 1938, 1945, 1989. Z toho vyplývá že ruské (tedy ruské imperiální ať už za CCCP nebo RF) hranice se neustále posouvaly vně, nikoliv dovnitř.
A ad to co bylo po 1948 u nás – kdyby nebylo působení CCCP globální koncepce (tedy podpoře našich KSČ), tak by tito komunisté byli pouze jednou ze stran spíše marginálních a ne až tak významných. Neexistovala by Národní fronta tedy diskriminace některých politických stran a volby 1946 by dopadly o dost jinak.
Když už jsme u přísloví – tak poturčenec horší turka neznamená že onen "turek" je akceptabilní. Že KSČ využila část československé lůzy, o tom není pochyb.
Takže asi tak…
JiB

Vlabi
Host
Vlabi
17. 3. 2022 13:20
Odpovědět  Anonymní

Tak myslím, že už všichni máme jasno v tom, kdo je JiB, takže další jeho hlubokomyslné úvahy nebudou publikovány. A čtenáře prosím, aby mu -, pokud tedy zrovna netouží přispívat k jeho důchodu – na dosud zveřejněné komentáře neodpovídali.

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:20
Odpovědět  Anonymní

Vlabi Slovania majú nie málo trefných jak vy hovorievate rčení (ľudových múdrostí) a jedným z tých plné vystihujúcich podstatu je – Idiotovy sa nevysvetľuje, idiotovy sa oznamuje… hunter

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:20
Odpovědět  Anonymní

Je zvláštne, ako "naše" ľudové múdrosti pochádzajú vždy bohvie odkiaľ …
Slovo idiot k nám prešlo z latinčiny, ale slovo pochádza z gréčtiny, jeho základom je prídavné meno idios – zvláštne, súkromný. Ako sa stalo, že grécke idiotes, súkromník, sa zmenilo na nadávku…?
Gréci (kto iný) sa zaoberali politikou viac než kto iný; venovať sa verejným záležitostiam bolo obľúbeným koníčkom … Ten, kto bol tak "podivínský", že sa zaoberal radšej svojím súkromím než verejnými záležitosťami bol idiotes – súkromník … Čo tým chceli Gréci povedať, je zrejmé: idiotes a idiot je rovnaké."
Tak nejako hunter neviem…
nenimito

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:20
Odpovědět  Anonymní

Nenimito, šecko pekné šecko krásne a dokonca aj dobre sa to číta ALE nech skúšam jak skúšam, čenčom (výmenou) idiota za súkromníka sa zmysel tej ľudovej múdrosti vo svojej podstate nijak nemení. Tak tak, menej vždy viac je – to nik z nás "nejebe" to je život, život reálný… hunter

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:20
Odpovědět  Anonymní

Nenimi, podľa mňa sa výraz idiot skôr používal rovnako ako anglický výraz "non-official", čiže na neverejne (súkromne) pôsobiace osoby. V podstate teda bežný ľud.

s0lar

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:20
Odpovědět  Anonymní

sOlar, hmm tak odtiaľ to pramení to "Na známosť sa dáva…". Ano, pospolitým sa tiež bez vysvetlenia len oznamuje… hunter

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:20

Samozrejme, že sa zámenou teoretického synonymá význam nemení 🙂
Skôr je pre mňa úsmevné, to spojenie Slovania, ľudovej múdrosti a idiotes.
K významu v priebehu rokov by som sa osobne skôr přikliklonil k Dostojevkému. Čo mi späť privádza k JiB … nemeckému PítrsBurgu, "ruskej" šľachte, sovietom aj oligarchom. Viete odkiaľ pochádza slovo oligarchia? A teda aj prečo je teraz moderné ho používať na východe, namiesto toho odkiaľ skutočne vzišlo? Významy aj slová chodí s ľuďmi, niečo ako slovo prevzaté v podstate neexistuje, vždy príde s ľuďmi, teda ak sa im dá hovoriť ľudia.
Hunter, schválne som použil to dobré čítanie, aby si správne pochopil tú prvú vetu, nie následný význam;-)
nenimito

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:20
Odpovědět  Anonymní

Nenimito, ale si my "naložil". Potešenie z toho i na mojej strane jesť bo jak život sám nám "hovorí" – Čo kilo to sval… hunter