Proč síly Zářících nebojují o moc na naší planetě?

Od pradávna byla naše Sluneční soustava umístěna na Neutrálních územích. Před mnoha staletími ji mocní Starověké Rasy chránili před zásahy mimozemšťanů žíznivých po zisku, aby nic nemělo vliv na vývoj pozemské civilizace. Od té doby byl přísně dodržován zákon o nezasahování a jeho narušitele čeká smrt.
Chamtiví mimozemšťané však již dlouho toužili po zdrojích Sluneční soustavy. Od nepaměti si vybírají ty chamtivé a marné pozemšťany, kteří s radostí provádějí jakékoli pokyny kvůli vytoužené odměně: bohatství a moci. Proti nim se staví Probuzení – nositelé Starověké Krve vyzbrojení tajnými znalostmi, chránící svou vlast před zotročením.
Zatím v této bitvě nejsou žádní poražení, ale vše se může změnit v jednom okamžiku, protože na Zemi se objevil nový Probuzený se vzácným darem, který může změnit rovnováhu sil.

Tyto události popisuje kniha „Iluze“ Sergeje Tarmaševa, bývalého důstojníka speciálních sil GRU. 


– Lisi, proč je všechno tak složité? – Olja položila otázku půl sekundy před tím, než sám Lis, nabrav znovu dech do plic, se stačil zeptat. – Vybraní hermafroditů se hádají s Vybranými ještěrů, zabírají moc i světové finance, ale Iluzorní jen prostě pozorují a nedělají nic. No, chtěla jsem říci, že ovšemže něco dělají … Nepouštějí sem cizáky, chytají špióny, které odhalíme, a tak podobně … Ale proč my sami se neúčastníme boje o moc? Jestli by vláda byla z nás Probuzených, bylo by přece snadnější bojovat s Vybranými a jejich pány. To je dobře, že se oni navzájem nenávidí. A najednou se sjednocují?

– Tato varianta je pro ně nemožná, – Lis se ušklíbl. – Ještěři a hermafrodité nenávidí jeden druhého mnohem více, než-li nás nebo Starověké rasy. Konflikt jejich druhů je zakořeněn hluboko v minulosti, na milióny let, a není omezen jen naší planetou. My jsme jen jednou z epizod tohoto soupeření. Každý z nich si dělá nárok na tuto planetu a má toho druhého za drzého přivandrovalce, který mu užírá z jeho talíře. Oni se nikdy nezačnou spojovat, byť jen pro to, že pak se bude vše dělit na rovném základě. V podstatě, oni se tak i dělí, ale to je vynucené dělení: každý chňapne to, na co stačil položit rukama svých Vybraných svoje pazoury. Ale za takového rozkladu sil je stále možnost odebrat něco u svých konkurentů, a při zdárné konstelaci podmínek je možnost se jich i vůbec zbavit. Spojenectví je při takové strategii nevýhodné. A navíc je to vše velmi nebezpečné. Co když najednou někoho z nich Starověké rasy usvědčí v porušení podmínek o statusu Neutrálních teritorií? Pak se nepovede dobře oběma, takže takoví jsou to spojenci. Ne, pro ně je mnohem výhodnější formule “každý sám za sebe”. Tím spíše, že první, co se pokouší udělat každý z nich, sotva uzavřou nějaké spojenectví, – to je vyjasnit si plány novopečeného spojence a dostat jej do nějaké bolestné léčky. Ne jen tak, tvoje přítelkyně – Nefilim /1/ vykračuje v nezbytných případech po Zemi v podobě Vybraného dvoupohlavních. Maličkost, ale může se hodit v potřebném případě. Velká vítězství se skládají z množství malých úspěšných činů.

– No, dobrá, ať to tak je, – souhlasila Olja. – Ale proč my jen tak přenecháváme moc Vybraným?

– A k čemu by nám vůbec byla? – po tváři Lisově kmitla nespokojená grimasa, doslova jako by měla jít řeč o někom, kdo je pro něj nepřijatelný. – Pohrávat si s davem Obyčejných, kteří na všechno kašlou? Oni přece nic nechtějí, vůbec k ničemu nesměřují, jen aby jejich vlastní žaludek byl zaplněn, vlastní dítko oblečeno obuto, a vlastní peněženka nacpaná. Ale co tam někde probíhá s jinými zrovna takovými, pouze pár tisíc kilometrů od nich, a proč troškařit – ob pár čtvrtí dále, vedle v sousedství – to je jim lhostejno. Ekologie umírá? Příroda se plní nebezpečným odpadem? Nevinné duše ze zvířecího světa mizí v celých druzích ve jménu jejich chvilkového blaha? Planetu rozkrádají? Vybraní si přizpůsobili ke svému obrazu moc s financemi a tak diktují všem svoje zákony!

Pomyslíš si, nějaký nesmysl! Hloupé konspirační teorie pro neintelektuály! Ale intelektuály máloco vzrušuje kromě toho, jak oni sami vypadají na selfi a na stránkách svých blogů – stránek – instagramů. Prakticky každému z Obyčejných dej trochu více peněz – a on bude šťasten! A ty si můžeš pak vytvářet, co chceš podle své duše, on nebude proti. Dokonce bude pro! Protože ty jsi mu dala peníze. Ale v kultuře Iluzorních peníze neexistují, každý pracuje pro blaho své rasy a snaží se stát co možná nejsilnějším, ale ne proto, aby zabral pro sebe sama více, ale proto, aby se stala silnější a mohutnější jeho rasa! Starověcí tohle nazývají “stanout blíže hvězdám”. Ale tady, ve světě Obyčejných, se nikdo nestará ani o své sousedy, natož aby se staral o svou rasu! Proto tu již není žádná rasa, ale dokonalá míšenina ze všeho kolem. Měli jsme velký svátek, když nás Sára Konorová k tobě přivedla. Garantuji ti, že už toho stokrát litovala. A ještě mnohokrát toho bude litovat! Zkrátka, nikdo ti nezakazuje zabírat moc. Jen řekni, co s ní budeš dělat? Silou nasazovat Obyčejným způsob života Iluzorních? Tak to Obyčejným není potřeba. Sociální systém, založený na penězích, je uspokokuje mnohem více. Proto on i prokvétá. Na této planetě kdysi žili podle zákonů Iluzorních, a přesto se od nich s klidem odvrátili. Vybraní proto i nalezli k moci, protože jejich model řízení je založen právě na lhostejnosti Obyčejných. Plus chamtivost a egoismus. A všechno to funguje! Vybraní podkrmují Obyčejné , a Obyčejní žijí v úzkých maličkých světech, každý v tom svém vlastním. Pro ně je to komfortní.

– Ne pro všechny, – namítla Olja, živě si vzpomínajíc na svou předchozí existenci. Avšak všechno, co tehdy chtěla, to bylo zůstat sama, aby ji všichni nechali na pokoji, a ponořit se do svého vlastního světa iluzí. Ale ne vůbec z dobrého života! Ona prostě jiný neměla! – Ale jestli někdo chce všechno změnit, ale osamoceně se mu to nepodaří?

– Pro to tu i jsme, – Lis na ni ukázal prstem, – My jsme našli tebe, ty sama najdi ještě někoho dalšího, jestli se ti podaří najít nositele Starověké Krve. Uvidíš-li Obyčejného, který to nezvládá osamoceně, pomoz mu! Vyzvi Kruh, všichni budou pomáhat! Pouze ti Obyčejní, kteří bojují, spadají o trochu častěji mezi nositele Starověké Krve. Protože jinak oni hlavně pouze melou jazykem a stěžují si, ale reálné skutky nedělají, neboť zcela vážně se domnívají, že zažvanit si na téma ničení zlořádu je jedno a totéž, jako zlořád doopravdy ničit. Proto my zcela vzácně pomáháme jednotlivým Obyčejným, ale neustále pomáháme všem Obyčejným naráz: bráníme planetu před chamtivostí Vybraných a jejich pánů. Jestliže najednou Obyčejní zachtějí přesto někdy také uvidět, co se děje ve skutečnosti, to pak vykopnou Vybrané odsud parádním kopancem a sami půjdou ke hvězdám. A jak planeta, tak i její zdroje se jim pak budou velmi hodit.

– Bude dobře, když to proběhne brzy, – nevzdávala se Olja. – Ale jestli příliš pozdě?

– To znamená, že neprošli přirozeným výběrem a zmizeli v průběhu evolučního procesu, – Lis mávl rukou. – Já ti říkám, Obyčejným prostě není nic potřeba. Nechtějí za nic bojovat a utrpět ztráty v průběhu boje. Oni se zmůžou jen na stěžování a nicnedělání. Pro ně je nejpohodlnější podřizovat se Vybraným. Za nic není třeba odpovídat, pro nic není nutno umírat, ale vždy je po ruce někdo koho lze obvinit, sedě u televizoru s pivem v ruce. Počkej si, časem všechno sama pochopíš. Z nás se téměř každý zpočátku snažil získat moc a vést Obyčejné ke světlé budoucnosti. Ale ve výsledku se tím každý přestal zabývat, když pochopil, co jsou Obyčejní ve své podstatě zač. Krátce, ale jestli chceš jít za mocí – tak jdi. Pouze nejprve trošku počkej než povyrosteš. Sotva-li Obyčejní přijmou vážně šestnáctiletou dívenku, hlásající veliké Jistoty a Hodnoty. Zato pozvánkami na různá tolk-šou budeš zavalena! Obyčejní tuto záležitost velmi milují – hodiny protlachat nadarmo a nic nedělat, protože jsou přesvědčeni, že sám o sobě žvást – to už je důležitost sama.

– Takže pro Iluzorní je velmi těžko pomoci lidem? – Olja nechápavě zavrtěla hlavou. – I jen tak prostě říci, jak je nutné správně žít?

– Správně žít – to z hlediska koho? – Lis si nespokojeně odfrkl. – Z tvého hlediska? Z mého? Z hlediska Iluzorních? A možná z úhlu pohledu Vybraných nebo cizáků? Tohle je naše společná planeta, my všichni na ni žijeme. Obyčejní. Vybraní i Probuzení. Ostatním je zakázáno ovlivňovat přirozený průběh naší evoluce. My musíme sami řešit, jak správně žít a co je to vlastně “správně”. A tady je ta bída: každý vidí správnost po svém. My – tak. Vybraní – onak. Obyčejní na vše kašlou, jen aby v jejich noře bylo teplo a sytě, možná, že to je i jejich vize chápání “jak správně žít”. Proto hlavní masa Obyčejných je plně spokojena s vládou Vybraných.

– Ale nikdo není spokojen! – rozhorčila se Olja. – Nikomu se to nelíbí, všichni jsou rozhořčeni!

– Když je lid nespokojen, – Lis se ironicky pousmál, – tak si poradí sám. No, mají tam k tomu vidle, pochodně, všelijaká ta svrhnutí tiranů a tak podobně. Ale když nespokojenost nepřekročuje hranici žvanění – tomu se říká “všem to vyhovuje”. Za proběhlá staletí se naučili přizpůsobovat se k jakýmkoli útiskům. Krátce, oni sami neví, co vlastně chtějí. Proto my se do jejich života nevměšujeme. My bojujeme s Vybranými a cizáky. Obyčejní se musí sami rozhodnout, jak chtějí žít. To není naše věc. Naší záležitostí je ochránit planetu.

– Jestli je to tak, tak proč se námi vůbec Iluzorní tolik zaobírají? – Olja nechápaně mrkla hustými řasami, nevědomě zaznamenávajíc jejich délku. Prodloužení řas skončilo teprve před dvěma dny a ona si ještě nestačila zvyknout, že se staly dvojnásobně delšími a třikrát hustšími. – Proč nás vůbec zahrnuli do sestavy Neutrálních teritorií? Opustili sobě podobné, přesto stejně i pak Vybraní tak nebo jinak dostanou od Obyčejných co chtějí. A vlastně již získali! Měli jen ještě celkem málo času to tady vyplenit a prodat svým pánům!

– No, za prvé, houbeles jim, a ne vybrakovat. – Lis jakoby ožil vojenskýmm duchem. – Protože jsme tu my! My se nevměšujeme do bažin života Obyčejných, ale tohle je také naše planeta! A my ji jen tak prostě a jednoduše nevzdáme! A, za druhé, planeta se nebude věčně nacházet na Neutrálních teritoriích. Sluneční systém se pohybuje, obíhaje kolem centra Galaktiky. A koncem konců on vyjde z Neutrálních teritorií a ocitne se v prostranství Starověké Krve. A tehdy se Iluzorní vrátí.

– A co se pak stane s Vybranými? – se zájmem upřesnila Olja.

– U Iluzorních se zrada trestá smrtí, takže Vybrané zničí, – pokrčil rameny Lis. – Jestli teda ti neutečou ke svým pánům. Vybraní věří v to, že za oddanou službu je cizáci neopustí a případně je vezmou s sebou, do Edenu. Přesněji na Eden, protože je to jedna z planet hermafroditů. Ale my jsme přesvědčeni, že cizákům jsou Vybraní potřební právě jen tady, aby pustošili naši planetu, a v jiných místech se oni jim ani o píď nepoddali. K čemu cizákům pochlebníci, za které je nutno platit, a současně jsou zbytečnými svědky? V celku, z pohledu Vybraných, jsou podle nich pro ně rezervována luxusní místa mezi cizáky, ale z našeho pohledu, jsou odsouzeni v libovolném případě a existují jen do té doby, pokud jsou svým pánům výhodni.

– A co bude s námi? Když se planeta znova vrátí do prostranství Starověké Krve?

– I my jsme nositeli Starověké Krve, copak jsi zapomněla? – pousmál se Lis. My jsme potomci Iluzorních. Tohle je naše planeta! My na ní budeme žít dál. A dále se zdokonalovat. V konečném výsledku se naši potomci znova stanou Iluzorními, tak jak Iluzorní byli našimi předky. Proto se my tak snažíme ochránit planetu teď! Pro sebe i své děti, a ne pro všelijaké ty tam cizáky a jejich nohsledy! Starověké rasy tady žít nebudou, oni mají svých planet veliké množství, tam ve své době i odešli. Tady jen pomohou svým potomkům. Jestli potomci zůstanou. Proto Iluzorní najdou nás, abychom my sami bojovali za svou Vlast a za svou budoucnost.

– A co se stane s Obyčejnými? – Olja si nerada připomněla svoje spolužáky. A mezi nimi se každý druhý s uspokojením stane Vybraným, jen mu to navrhni! A jestli bude soudit podle ambicí, tak prakticky téměř každý z nich je již v duchu Vybraným. Jestli to půjde takto dál, tak po likvidaci nebo útěku zrádců tato planeta má všechny šance stát se vylidněnou.

– Obyčejným je nutno projít přirozeným výběrem, vždyť jsou tak velmi různí! – pokračoval v objasňování Lis. – Někdo se odrodí a zmizí, někdo získá sílu Starověké Krve a stane se jedním z nás. Ne každá promíchanice z různých krví podle principu “všichni naráz v jednom chumlu” se jeví krokem vpřed v evolučním žebříčku. Nevhodné kombinace jsou slabé a na nohou se neudrží. Zvrhnou se a spadnou dolu. Ty jsi přece Kontraktérka, tohle ty musíš vidět!


***********


Úryvek z knihy “Iluze” («Иллюзия») Sergeje Tarmaševa
http://тармашев.ru-an.info/новости/почему-светлые-силы-не-боряться-за-власть-на-нашей-планете-сергей-тармашев-иллюзия/
překlad: Bedřich Vinopalník 2021


Sergej Sergejevič Tarmašev (narozen 21. srpna 1974) je ruský spisovatel sci-fi, který píše knihy žánru sci-fi (post-apokalyptický). Vystudoval Suvorovovu školu, vyrůstal v posádkách ve vojenské rodině, jeho matka je kulturní pracovnicí, pracovala s malými dětmi. Důstojník; sloužil ve speciálních silách GRU, pracoval jako instruktor v pěstním boji.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Тармашев,_Сергей_Сергеевич

/1/ Nephilim (Исполины)
/Stručně/ Přeloženo z angličtiny – Nephilim jsou záhadné bytosti nebo lidé zmínění v hebrejské Bibli. Jsou velké a silné; slovo Nephilim je v některých Biblích volně přeloženo jako obři, v jiných zůstalo nepřekládáno. Některá tradiční židovská vysvětlení je interpretují jako padlé anděly. 
Když se lidé začali na zemi množit a narodily se jim dcery, viděli synové Boží dcery lidí, že jsou krásné, a brali je jako své manželky, ať si vybrali kteroukoliv. I řekl Hospodin: Můj Duch nebude navždy opovrhován lidmi, protože jsou tělem; ať jsou jejich dny sto dvacet let. V té době byli na Zemi obři, zvláště od doby, kdy Boží synové začali vstupovat do lidských dcer, a začali je rodit: jsou to silní, slavní lidé od starověku.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Исполины


Poznámka: Na obrázku je zobrazen v „cizí“ kůži A. Čubajs. Jaký to má symbolický význam, si můžete najít na ruských webech, jak milují Čubajse v Rusku a „jeho ekonomické zázraky“. Asi jako u nás „zbožňujeme“ Kalouska.

0 0 hlasů
Hodnocení článku

Čtěte dál

PředchozíDalší
odebírat
Upozornit na
guest
25 Komentářů
Nejstarší
Nejnovější počtu hlasů
Inline Feedbacks
ukaž všechny komentáře
Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:20

Z článku:
"Obyčejným prostě není nic potřeba. Nechtějí za nic bojovat a utrpět ztráty v průběhu boje. Oni se zmůžou jen na stěžování a nicnedělání."

Je to velmi přesně vystiženo. Setkávám se s lidmi, kteří si stěžují na zdravotní problémy. Když jim poradím, většina nejeví zájem o radu, jak se vlastními silami potíží zbavit, anebo je eliminovat na únosnější míru. Oni si potřebují jen stěžovat, získat pozornost posluchače a obrat ho o kus jeho mentální energie. Protože se o ni obírat nenechám, dám mu nekompromisně najevo, že řešení jeho problémů je jen v jeho rukách.

Toto stěžovatelství obyčejných, se netýká jen zdraví. Stěžují si všeobecně na to, jak jim někdo jiný šlápl na kuří oko. Jejich společníky poslouchání takových řečí začne dřív nebo později psychicky vyčerpávat.

Valerij Pjakin tento jev označuje za sociální idiocii. Tito lidé trpí psychikou fňukalů, která je známá zejména u alkoholiků. Ti viní za svoje problémy, způsobené vlastní závislostí na alkoholu, všechny ostatní, jen ne sebe. Tito lidé nejsou ochotni pro řešení svých problémů nejen něco udělat, ale dokonce nejsou ochotni ani přemýšlet a analyzovat svou životní situaci. Jak trefně napsal Anonym v tomto článku
https://myslenkyocemkoli.blogspot.com/2021/03/stat-nehaji-nase-zajmy.html#comment-form

"… teprve připuštěním si, že je alkoholik alkoholikem, začíná léčba."

MUDrland Wenca

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:20

Proboha, zase nějací zářící. Opravdu si někdo myslí, že jsou nějaké entity, které nad námi bdí a drží stráž ? Viděl je někdo ? Pomohli už někomu ? Leda h…o. Platí jen dvě preambule: ,, záchrana tonoucího je jen na konci jeho paže." A druhá: ,,Pravdu má jenom bouchačka." Takže očekávat pomoc odněkud zhůry je ptákovina. Bouchačku je třeba obrátit proti agresorovi a narvat mu jí do krku. To je ta záchrana tonoucího na konci paže. A v tom nám žádná vyšší síla nepomůže. Žádní ,,Zářící" nebo jiné vybájené entity. Jen my sami si můžeme pomoct. Nikdo to za nás neudělá. Když ale budeme jen sedět u telky a krmit se popcornem a colou, tak Pán Bůh s námi. Margon

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:20
Odpovědět  Anonymní

Margone, nemyslím, že je třeba se rozčilovat nad scifi četbou:-)

Stejně tak si nemyslím, že nějaká "záchrana" je ve fyzickém násilí, to už za těch posledních 3,5tisíce let válčení vyzkoušelo mnoho naštvaných povstalců a vždy se obrátilo proti nim. Tajně, plíživě, z blízkosti, z temnot, do zad. A ani okopírovaná technika proti nim nepomohla:-) Problémem tohohle kopírování totiž je, že se pak stanete jimi, i to se už za tu dobu stalo několikrát(v podstatě je to vidět i ve Tvém komentáři mezi řádky)…. nebo vymyslet něco Úplně jinýho… něco jako neokopírovatelný nenaleznutelný monopol na likvidaci toho, co chtějí, teoreticky:-) Tedy pokud je vůbec zřejmé, co chtějí.

Bohužel i já si myslím, že žádní "Zářící" v tomhle nepomohou. Spíše naopak. Ti "Zářící" chtějí jen to zářící ze Země, vše ostatní je jim v podstatě ukradený. Natož nějací totálně přemnožení zmateně pobíhající zmixovaní mezi sebou se vším, co tu žije.
Ano mohou od nich existovat výjimky jednotlivců, ale to je spíše taková recese, než pravidlo, anebo spíše test, jestli na to teoreticky ještě mají. Něco jako, když si důchodce jde koupit Porsche nebo Harleye…
nenimito

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:20
Odpovědět  Anonymní

Margon: A čím presne sa odlišuje ten úryvok od toho čo píšeš ty?

s0lar

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:20

Margone, stačí si přečíst Bibli. Henochova kniha má tak nepohodlný obsah, že ji biskupové na byzantském koncilu nekanonizovali, tzn. nezařadili do Bible. Henoch cestoval na oběžnou dráhu s bohy, postavil pyramidy za 6 let a když už měl všechno hotovo, tak odletěl s bohy neznámo kam.

Pak je tu Mahabhárata (popis viman a atomového výbuchu) a hromady jiných zdrojů, kde se to jinými entitami jenom hemží.

MUDrland Wenca

Nal
Host
Nal
17. 3. 2022 13:20
Odpovědět  Anonymní

Ale z nich nám nikdo taky moc nepomohl…. a o to šlo, ne?

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:20
Odpovědět  Anonymní

Nal

Vy byste pomáhal lidstvu sestávají většinou ze sociálních idiotů (viz.můj první příspěvek zcela nahoře), kteří o pomoc nestojí?

MUDrland Wenca

Nal
Host
Nal
17. 3. 2022 13:20
Odpovědět  Anonymní

Mudrlande, Margon psal: "Opravdu si někdo myslí, že jsou nějaké entity, které nad námi bdí a drží stráž ?"
Chápal jsem to tak, že zpochybňuje POMOC od entit, ne jejich možnou EXISTENCI.

Vy jste pak reagoval jen tím že jiné entity dle dávných textů zřejmě existují. V tom asi ale nebyl spor. O důkazech jejich pomoci lidstvu jste nic nezmínil.

Když jsem upozornil, že spor nebyl dle mého o jejich existenci, tak jste poté v další příspěvku dal k zamyšlení, zda si pomoc zasloužíme…

Můj názor: jiné entity než lidské existují. Některé jistě zasahují de dění zde. Zda tomu někdy říkat pomoc je otázka. Odkud jsou je asi ještě složitější téma, vzhledem k možnosti jiných obývaných planet, utajených míst na Zemi, paralelních vesmírů, více časoprostorů, spekulacé o jiných "sférách bytí" ať už sou nazývány různě…
No a to vše tvoří Jednotu a je možné za určitých podmínek "prolínání" těchto různých "prostorů".
Takže pokud se někomu objecí entita, o které si není jistý jejím původem, může to být ledacos.
Jeho pouhá představa v mysli, projekce nějakého vzkazu či pomoci od kohokoliv, skutečná jiná entita kdo ví odkud atd….

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:20
Odpovědět  Anonymní

Nal

O důkazech, že by jiné entity pomáhaly lidstvu, nic ověřitelného nevím.

MUDrland Wenca

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:20

Lidé jsou jako rybičky v akváriu, když někdo něco vidí, ostatní to odmítnou, protože za sklem nic není, žít se tam nedá.

Děkuji každému, kdo myslí, protože tím se mají lidé odlišovat od zvířat.

IQ.

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:20
Odpovědět  Anonymní

— Tu ženu na té fotce znám, jmenuje se Aster, a toho svalouše také, dost jsme toho spolu kdysi prožili, má jméno. Mangal, pokud si vzpomínám. Ten mlock se jmenuje Cipitup. Říkám vám to dnes pro příklad, zrovna se to hodí.

IQ.

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:20

14:30

Omlouvám se, že jsem mylně považoval tu kresbu za fotografii, nedošlo mi to", zároveň je mi fakt hodně líto, že jsem se nevyjádřil správněji o jménu toho svalouše, to Mangal je národnost, jméno jsem neuvedl, protože ho neznám", také mi promiňte, že jsem vám nevysvětlil ten rozdíl mezi pozemským mlokem a vesmírným mloCkem, proto se trochu liší" a moc se vám omlouvám celkově za tu zkoušku oprávněnou dnešním aprílem, chtěl jsem zkusit, jak jste schopni myslet, ale nakonec jsem zvolil variantu vysvětlení mnou osobně ještě před vaší koupelí. Jsem dost smutný z úrovně lidí, dej Bože, abyste vy čtenáři tohoto skvělého vebu, byli jiní.

IQ.

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:20

Prosím Vás, vymente ten obrázok, alebo dajte koment že tie bytosti takto vyzerajú. Ľudská rasa všeobecne pohlavie muž nevyzerá ako nasteroidovaný vypatlaný s arogantným pohladom.

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:20

Ahoj. Každý z vás, kdo mě stejně pozdraví, tady písemně, přispěje tím na blaho dětí v mém okolí, protože adekvátně věnuji stejný počet pro děti značných částek korun tím, že je pohodím na ulici.

A o tom to je, o lhostejnosti.

Sami uvidíte. Ale blíže k věci: V současné době je situace jiná než kdysi. Myslím si, že je zřejmé toto mé tvrzení, ačkoliv byte ho nečekali tak brzo a nebo o něm prostě ani netušíte. Situace je už tak hrozná, že za chvíli, během další četby, budete doslova zírat.

Víte, je mi jasné, že šokovat některé z vás, čtenářů tohoto skvělého webu, je snadné a proto se budu snažit to tajit. Ačkoliv ale nelze to bez nebezpečí nedostatečného vyjádření riskovat příliš. Myslím si tedy, že už bych měl, ač opatrně, začít. Dobře čtěte, tedy.

Bylo dobře alespoň natolik, že bylo z čeho žít i z čeho se radovat a v duši většiny lidí byl klid a mír. I usmysleli si ti lidé, tedy i vy, že už to opravdu stačilo a začali se snažit vše změnit. Začali riskovat a troufat si na slabší s tím, že na to mají přirozené právo. Ti slabí se k nim pak přidávali, protože cítili šanci také se zviditelnit a dokázat všem v okolí, že jsou někdo. A tak došlo k tomu, že se nakonec skoro všichni postavili proti těm, kteří chtěli jen dobro. Byla uvolněna stavidla všemu, po čem lidské srdce touží. Bylo možno zbohatnout, užívat si v zahraničí a prosadit se ve společnosti a to včetně dosažení dříve jim nedostupného vzdělání. Myslím, že si o tom myslíte své a že asi víte to, co dnes nelze už psát veřejně. A to je už nyní zjevný problém.

Stalo se, že se strhl lítý boj mezi těmi, kteří vzdorovali chutím společnosti a mezi těmi všemi ostatními, s nadsázkou všemi. A došlo k tomu, že tito už jen jedinci, byli zlikvidováni a společnost dnes zírá, kam se dostala. A to je stávající situace, které pomáhá vesmír, mimozemské civilizace, protože ty jediné zaštiťují přežití těch hrdinů. Jakých? No, snad nevymřou, snad přežijí a pokud ano, jistě si jich všimnete. Spolupracují navzájem a zase, snaží se pomoci. Pomoci. Tento tvar slova je pro mě opravdu už archaický, proto přirozeně preferuji i mou tendenci psát pomoct. Pomoct mi připadá dnešní a pomoci staré, tak se mění doba. Ale možná, že jsem už někde jinde.

Možná, že je na vás, zda nás takové některé, budete chtít následovat.

IQ.

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:20

První část

Dobrý den,
neměl jsem dostatek času si přečíst dříve komentáře. Nabídl jsem tento text s odkazem na to, že jsem jej uvedl v jednom svém diskusním příspěvku na těchto stránkách, myslím teď ne samotnou ukázku, ale autora.
Můj úmysl byl jasný. A dokonce se to hodilo k tématu diskuse, kde byl můj příspěvek.
Nikdo nemusí mít rád sci-fi, konkrétněji post-apokalyptickou "odrůdu". Ale stejně jako v jiných žánrech literatury, tak i zde jsou samozřejmě velké rozdíly mezi autory, ale ti nejlepší chtějí vždy něco říci. Na této ukázce, stejně jako na ukázce z jiné autorovy knihy, kde jsem přeložil úryvek "Bojová modlitba Rusů" (odkaz jsem dával rovněž v jedné diskusi), se dají pozoruhodně tříbit názory. Nemusíte souhlasit s celkovou koncepcí autora, ale pokud jste si pozorně přečetli tento úryvek, je možné vidět, jak se některé názory, nás jako jednotlivých čtenářů, shodují s jeho myšlenkami a nebo naopak ne. Navíc lze vidět celou řadu souvislostí (mnohem více jich vyplývá z četby celého díla "Iluze", prozatím pokud vím dva díly), které občas upouštíme ze zřetele, obhajujíc to či ono. A je tedy hned přehledněji vidět, jak se kdo plete, autor, či já jako čtenář.
Autor se dotýká oblasti vzájemných vztahů mimozemšťanů, kteří podle některých teorií a i pověstí jsou na Zemi přítomni. Nevím, mohl bych použít argument jedněch, kteří tvrdí, že co jsem neviděl – to prostě není! Pak ale musíme zavrhnout mnoho z toho, čeho dosáhla pozemská věda. Vždyť mnoho z toho, co denně využíváme není nijak prakticky prokazatelné.
Vezměme si – ohlédněte se na vypínač světla – jenom tu elektřinu. Dodnes ji nikdo spolehlivě vědecky nevyložil a je v jejím popisu i na Wikipedii mnoho "nestykovek", když o ní se znalostí "oficiálních" zákonů přemýšlíte. Nebo si vemte teorii relativity, kterou měl popsat Einstein.

Bedřich

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:20

Druhá část

Právě proto čtu, abych se snažil nejen pobavit, ale umožňuje mi to zároveň tříbit si svoje myšlenky a představy. A to i nevědomky.
Nevím kolik z vás četlo například cyklus Isaaca Asimova Nadace. Jak se k tomu blížíme! Vždyť tam se jedná o pád velké říše, kde se po krachu změnila obsluha jaderných zařízení prakticky v náboženský rituál! A co vidíme dnes? Neustále klesající úroveň absoloventů všech škol, jejich stále více větší úzkou specializaci s tím, že nejsou prakticky schopni vyjít v rámci vědomostí za rámec svého oboru.
Vidíme obrovské potíže, dosud nějakou dobu vládnoucí velmoci, která kolem sebe kope a ještě bude (!), přičemž to první, školství, si dobrovolně ničí sama (určitě znáte jen tu matematiku, která není dostatečně tolerantní a je bílá, protože má jen jeden správný výsledek …)! Mnozí znají i historii starověkého Říma, který se začal hroutit i díky neuvěřitelně rozpustilému (velice jemně řečeno) chování svých elit, které se "přelilo" i do chování "spodku" společnosti. To samé vidíme i dnes. Význam Asimova není jen v tom, že napsal příběh, který se dobře čte, ale také v tom, že logicky skládal příčiny pádu "jeho" Říše v cyklu Nadace. Dá se prakticky říci, že provedl analýzu toho jak by takový proces mohl probíhat. Asi jej nenapadlo, že tohle se může týkat i země, ve které žil.
V ukázce, kterou jsem přeložil a předložil Vaší pozornosti, je uvažováno v celoplanetárních souvislostech. Ale copak chování v naší vlastní zemi, je až tak odlišné? Mnozí vsadili na konzumní způsob života, na hromadění – jemně řečeno – harampádí, na svůj úspěch, na své ego a to bez ohledu i na vlastní potomky. Televize s čím dál větší obrazovkou a čím dál více barvami skutečně přináší lepší programy?
Pamatujete si někdo, co řekl o televizi Jan Werich? Že v podstatě tehdy jsme měli jednu z nejlepších televizí na světě, a že – to hlavně – nelze neustále vyrábět pro televizi jen ty vysoce kvalitní pořady?
Zároveň je část lidí, nejen u nás, která cítí, že ne tak by se mělo žít. Že tohle nás nečiní svobodnými o nic více ani v případ úspěchu. NĚCO takovým lidem chybí. Je těžké říci nejen co to vlastně je, ale samozřejmě i co bychom měli udělat, aby se "to něco" zlepšilo. Zvláště v době, kdy se záměrně zaměňují významy slov, často převrací v pravý opak jeho původního významu.
Budu drzým a na závěr si dovolím dát odkaz na další můj překlad textu, který mi promluvil z duše:
https://outsidermedia.cz/slabosi/

Jinak Vám přeji příjemné Svátky a hodně Slunce.

Bedřich

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:20

14:46

Mimozemšťané samozřejmě na Zemi žijí, jak jinak. Co by asi tak udělali lidé, kdyby se dostali někde ve vesmíru na nějakou planetu podobnou Zemi a s lidskými obyvateli jim nižší vývojové úrovně. Určitě by zůstali někde na oběžné dráze, což ale zrovna už pozemšťané jsou schopni zjistit a pozorovat a nebo například na Měsíci, který ji obíhá a je už soustavně pozorován pozemskými sondami ze všech stran. A nebo by se usídlili na nejbližší přijatelné planetě, kterou je Mars, na kterém pozemšťané už létají i vrtulníkem. Nesmysly. To by opravdu bylo tak zbytečné, že by to nenapadlo ani pozemské dítě. Žijí na Zemi a vesele si na ní užívají a víte proč? Protože vypadají přesně tak, jak dokládají například řecká a římská mytologie, jako bozi, kteří rádi plodí s lidmi polobohy.

Jsou stále mezi lidmi a liší se. Směji se tomuto vyjádření, protože proč o tom, že se liší, vlastně vůbec mluvit. Liší se šikmýma očima? Barvou pleti? Výškou těla? Tvarem hlavy a velikostí nosu, třeba? Tak, jak jste běžně zvyklí mezi národy a rasami? No, tak tak nějak se asi mohou lišit. Pokud tedy nemají třeba čtyři ruce, ani si rozdílu nevšimnete.

Základen na Zemi je mnoho, vždyť o Zemi víte méně než o nejbližším vesmíru. Třeba jen to, že dvě třetiny povrchu planety pokrývá voda a její "hlubiny". Základny jsou samozřejmě i na Měsíci, přičemž lidští vědci už přišli na to, že Měsíc je dutý a asi ne náhodou. Nejen Platón zmiňuje věk před Měsícem, tedy dobu, kdy Měsíc ještě neobíhal kolem Země. Na Marsu je ale podzemních měst jen málo a má to svůj důvod, o kterém možná někdy příště.

IQ.

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:20
Odpovědět  Anonymní

Samozřejmě, že mimozemšťané žijí na Zemi. Je jich tu přeci za těch tisíce let smícháno mezi sebou už skoro 8miliard:-)
nenimito

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:20

Představte si, že letíte kolem nějaké planety a nic neuděláte. Je to stejné jako když něco uděláte? Asi ne, a v tom to je, polopaticky řečeno.

Mimozemšťané mají ten problém a je to ten jejich největší. Když se lidem nechají vidět, dostanou se do jejich vědomí a vzhledem k všelijakým náboženstvím a propagandám a následným třeba byť i jen krycím tvrzením, stanou se objektem nenávisti a nebo klamu, které mohou mít velmi negativní důsledky pro ně osobně. Spousta energie se vyřítí proti jejich auře a co je ještě škodlivější je, že mají vliv na vývoj té konkrétní lidské civilizace, potažmo tedy třeba i jen zásadnější na kmen nebo dnes už spíše minimálně na národ.

Každý mimozemšťan, který snad i by jen chtěl navázat kontakt s jakýmkoliv člověkem, riskuje to vše a ještě i následky porušení moudrých vesmírných zákonů, které mu ten jeho jakýkoliv kontakt preventivně striktně zakazují. Vy sami necháváte vlastnímu vývoji třeba domorodé kmeny a třeba i jen skupiny domorodců například v Amazonii. Myslíte si, že je to pro jejich vývoj potřebné a lepší, protože by je vaše o tak moc rozvinutější a vědecky vyvinutější civilizace naprosto zničila, psychicky, duchovně i existenčně situačně, zvláště pak při existenci společenského systému dravého kapitalismu.

Proto je třeba i možné sídlit na Zemi, mimozemšťané mohou na Zemi i plodit své vlastní děti, proč třeba i ne, pokud si myslí, že to je pro ně lepší než někde ve vesmíru na palubě kosmické lodi. Nesmějí ale zasahovat do vývoje okolního světa na Zemi, protože by tím byli přímo navázáni a odpovědni. Jejich karma by dostala co proto, museli by napravovat své činy, které nikdy nejsou ideální a stěží by mohli odcestovat zpět na své planety, nedovolilo by jim to jejich svědomí. Ti mimozemšťané, se totiž dokázali dostat z hlubokého vesmíru až na Zem, protože už jsou i v tom svém svědomí vyspělejší. A to je další důvod platnosti těch výše už zmíněných vesmírných zákonů: Negativním bytostem brání v destrukci, ve škození lidstvu. Jde o vzájemnou dohodu mezi dobrem a zlem, výhodnou pro obě strany, přičemž nebezpečí od těch negativních spočívá vlastně jen v jejich zlobě a zvůli, kterou ony nejsou sto plně ovládnout.

IQ.

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:20

Existují projekty, které jsou ale řízeny centrálně. Vůči Zemi jsou uskupeny jednotlivé mimozemské civilizace podle odlišných cílů a zájmů. Ty vývojově nejvýše, jsou i nejmocnější a dohlížejí na respektování "pravidel hry", ale neměli byste z toho zrovna mít moc radost, protože tato pravidla hry nejsou tak bezpečná, jak by se snad zdálo. Nikdo vás nebude bránit, pokud se sami nebudete o vlastní obranu snažit. Vždy rozhoduje síla a nebo dobrá vůle ji nepoužít. To je tvrzení, už značně známé i mezi lidmi, tvrzení pocházející přímo od těch nejvyspělejších bytostí a celý vesmír tak vždy fungoval, funguje a fungovat zřejmě bude.

Existují projekty vývoje lidí, které jsou podporovány a i usměrňovány mimozemskými civilizacemi a ty jim, těm lidem, jak už jsem výše napsal, čelí hromadně, čímž tu negaci z vlastního jednání rozřeďují na minimální úkornou hodnotu mezi jednotlivé své bytosti, respektive členy svých civilizací – společenství. Ono to jinak nelze. Lidé by se sami zničili, třeba byť i jen tím, že by vynalezli vlastní příliš destruktivní zbraně dříve, než by je dokázali zvládnout vlastním rozumem. Jaderné zbraně ve středověku by znamenaly superkatastrofu. Jak byste dnes v Evropě asi mohli žít!

A to se logicky týká toho stávajícího středověku, který tak průkazně nedávno ukázal celému světu tzv. Islámský stát. Takže? Co je asi projektem mimozemských civilizací k záchraně světa, k záchraně civilizace Země a i samotné té Země, v současné době.

Jak zasáhnout co nejvhodněji a co nejpřijatelněji? Co, kdyby sami lidé zasáhli nějakými vesmírnými zbraněmi především proti fanatikům, kteří jaderné zbraně mají, tedy logicky, průkazně a veřejně zřejmě, především proti muslimům. To je teď nejnaléhavější. Jací asi tak lidé? Kde tyto vhodné vzít! O tom zase možná někdy jindy.

IQ.

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:20

Ahoj, co to jen může být??? Zámek Vizovice, rybníček v zahradě
comment image
comment image

Děkuji, Michal

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:20
Odpovědět  Anonymní

No, co konkrétně je tu na mysli nevím, ale prostě Tam někdo v noci bruslil a svítil si. Expozice v noci musí být dlouhá, závisí přece na citlivosti přijímacího materiálu a na světelných podmínkách. Takže zářivé světlo osvítí "film" ihned, ale tmavší "pozadí" se vykreslí až po delší době. Viz třeba noční snímky z měst, kde jsou dobře vidět světla případných dopravních prostředků jako světelné čáry i když jej na snímku neuvidíte. Ostatně je tam přece vidět – na f4580 – přítomnost "duchů". A to duchů lidí, podle mne na tomto snímku dvou (vždy dva světelné "obláčky" těsně vedle sebe), jak se pozastavovali během jízdy a nejspíše spolu mluvili. Světlo by mohlo být umístěno na hlavě nebo drženo nad hlavou v ruce, podle fotografie, ale tím si nejsem zcela jist. Úhel pohledu může přece jen klamat. Druhý snímek ukazuje nejspíše více soustředěný pohyb kolem jednoho "bodu" a bez "delších" zastávek při bruslení.
Jinak mi tu chybí hokejové branky, to jsme jako kluci měli. Hráli jsme i do hluboké noci, protože tam u nás nám náhodou svítilo osvětlení ze silnice. Často jsme chodili domů tak v půlce hlavního filmu po zprávách … 🙂 Jinak jsem dlouho fotografoval, ale po příchodu "nových hraček" mne to přestalo bavit.

Ale hlavně je třeba připomenout všem návštěvníkům zámku (!!) toto:comment image

Bedřich

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:20
Odpovědět  Anonymní

Ako píše Bedřich. Foto s dlhou expozíciou niekoho čo tam pobehoval s baterkou :)..

s0lar

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:20
Odpovědět  Anonymní

jjj, bruslení s čelovkou – na stativu s dlouhou expozicí:-) Ale myslím, že pouze jeden člověk. Ty "duchové" jsou od zpomalení, zastavení jen jednoho človíčka.
https://www.milujemefotografii.cz/kouzlo-dlouhe-expozice
nenimito

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:20

Když jsme tu u těch "zářících" a sil a GRU, všimli jste si, jak na východě rozjeli cvičení na jihu(Аман-2021) i na severu(Умка-21)?
https://youtu.be/6t1_iXBWkK8
https://youtu.be/CkXbyklunp4
nenimito