Pandemický zákon je krokem k diktatuře

(zamyšlení k jednomu rozhodnutí poslanců)

Nezbláznil jsem se, klidně toto prohlásím i s mokrým hadrem na hlavě. A to jsem z opatrnosti a ohleduplnosti vůči našemu webu nepoužil přívlastek „fašistické diktatuře“. Pokud snad někdo nevidí souvislost mezi „pandemií“ a fašistickou diktaturou, tak mu nabízím k přečtení článek zde na fóru psaný ještě v listopadu 2020, v době rozběhu 2. etapy Operace COVID:


Pandemie-anebo globální sociální test?
Jsme ve válce. Není horká, nestřílí se. Není ani studená, přesto bude mít mnoho mrtvých a fyzicky a duševně postižených. A přesto bude mít bez jediného výstřelu i své materiální ruiny. V dosud vedených válkách se, vždy s předstihem, objevil … 
Pokračování textu Pandemie-anebo globální sociální test? Čtěte dále


Závěrečný apel toho článku – braňme se každý nástupu moderní odrůdy prastaré společenské deviace – fašizmu, je právě teď velmi aktuální.

Podívejme se na sled událostí několika minulých týdnů. Jinak, než tak činí naprostá většina „ztelevizovaných“ občanů dokrmovaných nutričními doplňky Blesku a Aha! Zkusme najít souvislosti a vysledovat málo viditelný, ale významný proces řízení (nejen) české společnosti. Tak tedy postupně:

 už cca 3 měsíce běží pečlivě zorganizovaný a medializovaný chaos v prezentaci domácí COVID situace. Samozřejmě o žádný reálný chaos nejde. Všechny zainteresované informační posty pracují v ustanoveném režimu. Jakém? Na každou zprávu A přichází vzápětí odněkud zpráva B, alespoň zpochybňující anebo rovnou popírající obsah zprávy A. Většina diváků tohoto divadla si vystačí s otrávenou poznámkou „…maj v tom bordel.“. Opět mýlka. „Nemají!“ Režisér vytváří přesvědčivé informační pole: „COVID je silnější, nepředvídatelný a my nevíme co s ním?!“

 jako na zavolanou – hned po ukončení funusu BREXIT – přichází ještě „shůry“ seslaná BRITSKÁ mutace „nepřítele s tykadly“ a rázem můžeme už dostatečně vystrašenou veřejnost opět dokrmit další pohádkou o přicházející zubaté. Náhoda? Jen pro lenivé mozky. Nebudu rozebírat, proč zrovna „britská“, to má velmi zřetelné globální souvislosti. Stačí, že je jiná než ta čínská. Zavdává důvod ke zrušení derniéry „pandemie“ a plynule nastavuje prezentovaný seriál pro veřejnost o další potřebné díly.

– předváděné divadlo potřebuje herce všech možných rolí a kvalit. Od hlavních hrdinů až po zavrženíhodné padouchy a spoustu jednorázových komparzistů. A hlavně – musí se vytvořit dvě party ala Dušínové a Mažňáci, aby zblblý dav mohl po fotbalovsku fandit té své covidové „Slavii a Spartě“ – Blatný versus Prymula. Jeden HOT a druhý ČEHÝ. Ministr a poradce premiéra. Náhoda? Ale kdepak. Je to zajímavé, rejža nikoho z nich nenominoval do role čistokrevného zloducha či hrdiny bez bázně a hany, jako je Hogo Fogo versus Limonádový Joe. Proč asi? Jen se podívejme, jak se to podobná loňské etudě „Vojtěch versus Prymula“. Podobnost určitě čistě náhodná.

Takže kulisy, komparz i hlavní aktéry máme pohromadě. A co mají sehrát?

Tady si dovolím s odpovědí posečkat a zauvažovat jako student Dostatečně všeobecné teorie řízení. Všechny tyhle scénky a taškařice kolem donkichotovského boje s covidovými mlýny určitě nejsou sehrávány kvůli zaujetí už dostatečně vystrašeného onáhubkovaného davu. Ne. Chystá se zásadní kvantový skok v řízení společnosti.

Skok z potápějícího se modelu „vzorové“ anglosaské demokracie do modelu nového. Oproštěného od tradičního schématu dělby moci (tedy realizovaného řízení) v trojúhelníku „zákonodárná (= parlament) – výkonná ( = vláda) – soudní moc. Nový model dělby moci musí odpovídat nové koncepci globálního řízení – ztělesněné plánem GREAT RESET


V kostce: v 1. etapě se postupně marginalizuje vliv zákonodárné a soudní moci. Stačí pár afér a předvedení neschopnosti. Ve druhé etapě se „nedostatečně plněné“ kompetence „z nouze“ převedou na vládu. Ta je v našem případě jako vláda kolonie ČR pod rozhodujícím vlivem řízení z metropole (Londýn + Washington s převodníkem Brusel). No a ve 3. vzdálenější etapě začnou výkonnou moc od „občanské“ vlády pomalu formou delegování dílčích kompetencí přebírat nadnárodní korporace v určených hospodářských segmentech. To není proces český ale globální! Světová vláda a světová infrastruktura řízení nemá být „občanská“, ale anonymně „korporátní“, tedy převedená na 4. ekonomickou prioritu řízení. Samozřejmě, jednotlivé ekonomické segmenty dostanou odpovídající sociální a řídící kompetence dříve realizované státem. Určitě si na své přijdou kupř. BigPharma, BigTech, vodárenství a zemědělsko-potravinářský komplex. Vše se odehraje v rámci přechodu z tradičního kapitalizmu do jeho vlídného klonu „inkluzivního“ kapitalizmu. Namísto demokracie přijde korporatokracie.

Co má být tedy jejím hlavním znakem? Řízení uzurpované výkonnou mocí a postupné vymizení onoho trojúhelníku moci, který měl a také v začátcích plnil roli stabilizace společenského systému.

V tomto novém hávu demokracie jsou soudy i zákonodárci jen sekundanty – jejich agenda se minimalizuje. Systém přechází plynule do diktatury výkonné moci a ta v konečné fázi do diktatury ekonomické moci.

No, on se ten Great Reset globálním elitám naštěstí zaseknul a podle všeho bude buď odpískán anebo odložen. Důvod je prostý – Svět se mezitím posunul jinam a jak nám sdělil v Davosu Putin, s návratem do původních pozic přinejmenším Rusko nepočítá. A Great Reset může být buď globální vč. Ruska, anebo žádný.

Jenže – aparáty a agenturní sítě vnějšího řízení v jednotlivých státech-koloniích běží setrvačně ve starém programu, a tak je tomu i u nás. Úroveň domácích řídících kádrů v exekutivě je tristní, stačí jmenovat rezort zahraničí anebo zdravotnictví. Jediné místo, které si zachovalo této době adekvátní řídící kompetence, je Hrad.

Vraťme se tedy jen pár týdnů dozadu. Jak běžely naše nedávné české události?

 názorový střet, jak dál bojovat s „tajuplným“ COVIDem, se vyostřuje, Blatný s Prymulou vedou přesvědčivý boj nanajských chlapečků a pečlivě připravují pole pro příchod „zachránce“ . A tím nebudou léky (jak by se asi lecjaký trouba z lidu domníval). Ne, ne.

 premiér si bere oddechový čas a nabízí žezlo moci o rozhodování, jak konkrétně postupovat s COVIDem v jednotlivých krajích, městech atd. SAMOSPRÁVĚ – hejtmanům. Ti nabídku hrdinsky odmítnou, od toho je tady přeci centrální vláda!

 všechny těžkosti má odstranit pevný zákonný režim, který jednou provždy odpíská argumentační nutnost před zástupci Lidu (parlamentem) obhájit další redukci základních občanských práv. Napříště má být uzákoněno, že o „stavu nebezpečí“ rozhodne NĚKDO NĚKDE…

 kdo jiný, než Blok demokratů (ODS, KDU, STAN, Piráti, TOP09) přináší dávno připravený tzv. PANDEMICKÝ zákon. To slůvko „pandemický“ je tam velmi vhodně vybráno. Pomocí aktuální naléhavosti a “starosti o občany“ vstoupil mezi nás trojský kůň diktatury. VLÁDA bude rozhodovat o „stavu nebezpečí“ a podle toho terorizovat občana. Tímto zákonem se dostává pojem „pandemie“ do rejstříku řídících nástrojů DE JURE. To ovšem bude znamenat další kolizi s ohledem na Ústavu a k ní pevně přimknutou Listinu základních práv a svobod, protože Pandemický zákon je a bude kolizní s dalšími právními normami a je jen otázkou času, kdy se rozběhnou právní konflikty na občanské i institucionální úrovni. Máme vůbec relevantní justiční systém, který bude ochoten a schopen tak závažnou společenskou objednávku zvládnout a plnit? Anebo to půjde stejnou cestou jako povolební činnost soudů všech úrovní v USA?


Pandemický zákon prošel Parlamentem hladce, jakoby si vládní koalice i opozice padly do náruče a zcela zapomněly na líté boje minulosti. Proti byla patriotická SPD a část rozpolcené KSČM.

Maličkost, která toho ale hodně signalizuje.

No a co se najednou také vyřešilo?

Kam s ním, s Prymulou? Předvedl reprízu svého kusu z léta 2020 a i podruhé se nedomyšleně objevil zase někde, kde být neměl. A aby své mladické nerozvážnosti dodal punc opravdovosti, ráno patřičně mediálně nahlas volal po totálním lockdownu. Zaměřil tak naštvanost davu na sebe. Inu – talentovaný borec. Nejen epidemiolog, ale i byznysmen a na konci také herec. Snad už definitivně zmizí a s ním i odporná ukázka, že ani Hippokratova přísaha zmetka nezmění.

Zákon okamžitě řeší i zadání nadnárodního vnějšího řízení pro kolonii ČR. Je třeba začít prodávat (ze strany vlády i nakupovat) RESPIRÁTORY. To je skutečně velmi průhledný manévr – ČR prostě neplní kasu BigPharma a má neprodané zásoby roušek i respirátorů. Tak je dáme jako zákonnou povinnost a vylepšíme to dvěma rouškami jako alternativou. Je jen otázkou času, kdy přijdou s třetí, čtvrtou… Hlavně aby se kvóty vůči kamarádům ve zbrani plnily…

Pandemický zákon tu je, ale s ním (na rozdíl od hlášky Limonádového Joea) nepřijde zákon, ale reálné trable. Je jasné, že jeho používání bude cejchovat každého uživatele a omezovat jeho praktickou dlouhodobou volitelnost. Zákon byl koncipován v roce 2020 a počítal s už běžícím GREAT RESETem. Ten se ale celosvětově odpískává a opozdilci v chápání vývoje (i ti čeští) nemají žádný pardon. Bude to tak Pyrrhovo vítězství podobné nedávno krachlému druhému impeachmentu DJ Trumpa.

Nicméně – právě tanečky kolem zjevení a hladkého odsouhlasení jmenovaného zákona českým parlamentem dobře ilustrují, co se děje, a hlavně co se asi bude dít v příštích měsících.

Zkusím tedy shrnout prošlé události a odhadnout vývoj:

1. na povrch vyplavala dosud málo zřejmá skutečnost. Neexistuje názorově homogenní veřejná instituce, která by vystupovala s „jednou tváří“. Všude jsou zájmové skupiny a bloky. To se týká úplně všech společenských segmentů: politických stran, vlády a obslužného exekutivního aparátu (ministerstev), samosprávy na všech stupních, ekonomických subjektů zejména se zahraničním vlastnictvím anebo majoritou, společenských organizací atd. Je to cílená systematicky budovaná infrastruktura řízení. Od samého začátku tu jde o VNĚJŠÍ, tedy NADNÁRODNÍ VLIV na společenské procesy v ČR.Čím dříve a hlouběji tento FAKT pozorný pozorovatel akceptuje, tím lépe se začne v řízeném chaosu orientovat.

2. tato názorová heterogenita neodráží smýšlení jednotlivců, ale vektor řízení klanů, které tento vliv realizují. Nejde o klanové uspořádání české, čeští členové jsou jen jejich součástí. Jde o spektrum dílčích a často nesouhlasných zájmů, které se jen někdy prolínají. Klany mají své garáže a útulky (zednářské lóže, Aspen Institut apod). Jde o NADNÁRODNÍ ŘÍZENÍ resp. spoluřízení vývoje v ČR. Pro zjednodušení – jde o české klony a agenturu napojené na oba globálně vystupující mocenské tábory.

3. je to globální mocenský střet (válka), realizovaná prakticky všude na jednotlivých bojištích (na státní úrovni). V přímém přenosu ji vidíme v USA (clintonité versus trumpisté), ale je všudypřítomná. Odtud vysvětlení mnohdy chaotických a protichůdných veřejných vyjádření jedné instituce anebo člověka.

4. v případě ČR jde o zajištění žádoucího uspořádání celé střední Evropy tak, aby zůstal zachován maximální vliv nadnárodního řízení na tato teritoria. Preferovány jsou dvě varianty:

 menší konglomerát restaurující odzkoušené Rakousko-Uhersko (projekt RU-2.0)

 větší konglomerát Mezimoří

Naprosto nepřijatelný pro toto řízení je projekt třetí: návrat k úspěšné a odzkoušené ČSR II, kde by byl vliv nadnárodního řízení minimalizován. Pro obyvatele obou spřátelených a historií provázaných národů je to naopak projekt úspěšný a většinově podporovaný.

5. Blíží se parlamentní volby, aktivita politických subjektů se zvyšuje. Je jasné, že politická mapa posledních 4 let dozná změny. ANO a Babiš splnily své úkoly a zadání. Ve hře je nová politická mapa, která bude lépe ovladatelná. Hegemona není třeba. A zejména je potřebné dostat pod kontrolu přílišný vliv Hradu na vnitřní i vnější politiku ČR.

6. Už teď běží skryté střety vlivových křídel v jednotlivých politických stranách, už teď se tvoří povolební aliance a potenciální koalice, které se rozhodně neřídí zájmy občanů našeho státu a přáním voličů, ale výlučně instrukcemi přidělených zahraničních kurátorů. Proto už nyní koalice SPOLU (sudetoněmecké řízení), proto už nyní další koalice Piráti+STAN (clintonité). Proto už nyní intenzivní „odstrašování“ voličů, které vede Hamáčkovo aspenovské křídlo ČSSD s cílem tuto stranu NEDOSTAT do Parlamentu. Proto postupný rozpad ANO s tím, že cílem je NEBÝT vítězem, ale jen poníženým podřízeným v příští exekutivě. A hlavně je zapotřebí sebrat prezidentovi partnera v řídícím tandemu a nabídnout mu tváře typu Fialy anebo Bartoše.

7. Patrioté ve všech stranách to nemají snadné, ale jsou přítomni. Zdaleka nehledíme do tváře volební prohry. Potenciální programová nabídka pro voliče leží na zemi, jen ji zvednout. Je nabitá a je i realistická. Pseudopartaje tzv. Demobloku nemají totiž v nabídce vůbec NIC. Jen možnost nadále sloužit Vídni, Berlínu, Bruselu, Londýnu anebo Bidenovu Washingtonu.

8. Každý čtenář, který to se mnou vydržel až sem, si položí otázku: „A jak to souvisí s přijatým Pandemickým zákonem?“

Velmi. Zákon je krokem k naplnění plánu Vládní diktatury zaštítěné v libovolném a potřebném okamžiku vyhlášením „stavu nebezpečí“ a realizovaném protiobčanským „zákonným“ terorem. Je to cesta ke reálnému covidovému fašizmu. Je to cesta, která jen vymění žluté hvězdy „malých“ Židů za covidové pasy a rozličné propustky do ráje pro „malé“, ale svobodně myslící a jednající občany České republiky.

Srozumitelněji už to říci nedovedu.autor: Boletus
zdroj: 

0 0 hlasů
Hodnocení článku

Čtěte dál

PředchozíDalší
odebírat
Upozornit na
guest
9 Komentářů
Nejstarší
Nejnovější počtu hlasů
Inline Feedbacks
ukaž všechny komentáře
Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:21

Naprosto s Vámi souhlasím!

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:21

Zde je prohlášení Národní demokracie:

https://www.czechfreepress.cz/vase-free-zona/ne-koronabuzeraci-oddluzime-lidi-v-exekucich-vratime-normalni-zivot.html

https://www.czechfreepress.cz/vase-free-zona/ne-koronabuzeraci-oddluzime-lidi-v-exekucich-vratime-normalni-zivot-prohlaseni-narodni-demokracie-k-aktualni-situaci-cast-2.html

Nabízí se otázka, zda je Národní demokracie schopna přesvědčit voliče, ustát falšování voleb a tento program realizovat.

MUDrland Wenca

VítězslavK.
Host
VítězslavK.
17. 3. 2022 13:21

Já bych celosvětové dění přirovnal k obrovskému kotlu,kde se postupně přihřívá voda pod kotlem,a v té materii se to hemží červi,kde požírá jeden druhého,a zapomněli oni,že teplota v kotlu nezadržitelně stoupá,a hrozí zánik všem,i přišla osoba druhého vtělení a postavila novou matrici světa,založenou na jiných kosmických principech a tento kotel se stal součástí vnitřního organismu,jako jedna krvinka, tohoto člověka,a aby uvedl novou svou matrici v činnost,postupně se vylívá voda z tohoto kotle,zvanou zem,mezi červy vzniká panika,občas přilétne nějaký ten černý pták a nějakého toho tlustého červa vyzobne,není kdo,by řídil tento chaos v kotlu,řídící informace již nepřicházejí.Nemohou ani zabít člověka druhého příchodu,protože neví ,jestli by nezanikl i jeho vnitřní svět v jeho těle.A oni i s ním.Vše je roztočeno do obrovského samo-nasávacího víru kolem kotle,s přepouštěcím ventilem nacházejícím se v městě Kišiněv,kde všechno co se slívá z kotle,zvaného zeměkoule,prochází očistným procesem,červená krvinka se očišťuje a co nejde očistit,nebo se odmítá očistit ,putuje do zapouzdřené jiné krvinky k vyléčení,na dobu určenou samotným Bohem.Tak ,jak se přicházeli poklonit čerstvě narozenému Králi,Ježíši ,tři mudrci,Tak teď se budou muset poklonit všechny vlády světa v Kišiněvu a uznat novou Boží vládu na Zemi.Kdo se nepřikloní na stranu světla,dožije,umře, ve staré matrici,ve vařícím kotli.Ve spalujícím se ohni Ducha,frekvence země.

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:21

S příchodem levně dostupného pevného internetu začali být všichni hrdiny barikád. Jen s namísto tříbarevnou vlajkou v ruce mají s cigárem v ruce propálenou klávesnici obtisknutou i na čele, a diví se, že je "někdo" chce sdigitalizovat tak, že nepoznají, co je přírodní a co umělé:-)
Chtěl bych jednou v reálu zažít, jak by všichni tihle virtuální z hospod přesunutí homeoffice mlátiči svodob do klávesnic fungovali v předrevolučních letech roku 1848:-)
nenimito

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:21

O tom, co se teď děje a hlavně ještě bude dít se rozhodovalo i v tom neustálém očerňování Donalda Trumpa po celou dobu jeho prezidentování. Ten, kdo se dokázal pozorně dívat a chápal souvislosti, mohl dobře vidět metody a postupy postupného uzavírání všech cest na možnost opětovného zvolení Trumpa. Upozorňuji tady, že jsem k němu nikdy nepociťoval a nepociťuji žádné sympatie! Natož si o USA myslím svoje. Ale nehorázné podvody kolem voleb v USA a neuvěřitelný humbuk kolem couronaviru (a stejně se jim to málem nepovedlo), vyvolaný nebo spíše zneužitý i proti Trumpovi ukázaly, že ani tady, v zemi kde se mnoho politiků předhání v tom, aby se zalíbili svému páníčkovi, za kterého nejčastěji považují prostřednictvím Sorose a spol. zaoceánskou, nyní vymrzlou "velmoc", že ani tady to nemusí dopadnout jinak. Ostatně podvody ve volbách tu byly v naší zemi přítomny posledních třicet let neustále. Jen se o nich zase tak moc nemluvilo a nemluví.

Pokud se týče hrdinů barikád, tak já nevím kdo a jak je doopravdy "gaučovým" hrdinou. Já osobně mám něco na srdci a tak se to pokusím předat dál. Někdy lépe, někdy se to prakticky nepovede. Nejsem však skloněn každého diskutujícího považovat za "zjednodušeného býka" (upozorňuji, že tohle není osobní výpad!! absolutně ne, nemám to ve zvyku). Ostatně mimochodem, kolik doopravdy bylo našich českých národních obrozenců? Ví to třeba nenimito? Možná bude překvapen, když si uvědomí, jak jich bylo ve skutečnosti dost málo. To potom se hodně lidí hlásilo ke "svým zásluhám", stejně jako po vzniku 1. republiky, kdy s každým rokem a při každém výročí se objevovali noví hrdinové a nové podrobnosti, jak to bylo. Stejně tak to přece bylo i po "listopadu", kdy se vynořovali noví a noví bijci s tím "zlem vším už tehdejším"…
Ale přesto je možné z celkového chování "světových elit" vyvodit docela zajímavý fakt. Jim vadí všichni ti, co chtějí být, a chovají se podle toho, obyčejnými prostými (a tady vůbec nezáleží na nějakých papírových titulech) Lidmi. Protože ti jim působí největší potíže svou morálkou, čestností, poctivostí, sociálním chováním.
Každá změna, nebo chcete-li odpor, někde vzniká, někdo jde za tím vším. Ani největší změny v minulosti se nepodařily ve skutečnosti na poprvé. Ale jak získat zkušenosti a znalosti?
Nebo si někdo myslí, že přijde nějaký kouzelník v rouše politikově a mávne proutkem a bude vše vyřešeno? Samosebou jen tak bez nás? Jestli se někomu něco nelíbí, musí si prostě uvědomit, že to bude bolet něco změnit.
Ale jednou z cest, kdy se dá něco dělat – a není to tak snadné – je snažit se být a zůstat Člověkem. I proto chodím sem si občas počíst články, někdy pohladí duši.

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:21
Odpovědět  Anonymní

Promiňte, zapomněl jsem se podepsat: Bedřich

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:21
Odpovědět  Anonymní

Moc hezky a lidsky napsáno Bedřichu.
"Jednoho večera zaklepal na dveře Strach. Odvaha šla otevřít a za dveřmi…nestál nikdo." J.W.Goethe
lesněnka

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:21
Odpovědět  Anonymní

lesněnko, výborný citát! Jinými slovy, strach je jen v naší hlavě a je jen na nás, jestli si do něho necháme vpustit nesmysly.

MUDrland Wenca

WhitelikesnowandcoldlikeWinter.
Host
WhitelikesnowandcoldlikeWinter.
17. 3. 2022 13:21

Díky moc všem!
Občanská neposlušnost = protifašistický odboj.
Semkněme se a nepolevme!