Kvetoucí Sahara: kdy to bylo?

Nyní pustá severní Afrika byla ještě v nepříliš dávné době prosperující zemí s mnoha velkými městy, vodnatými řekami a dalšími výhodami pro člověka. Nemá přece smysl rozvíjet civilizaci v klimatu chudém na zdroje. Jak se tedy mohla tato oblast stát tak pustou, když tu na každém kroku ještě dnes nacházíme stopy vysoce rozvinuté civilizace?

Datování
Oficiálně se uvádí, že Sahara, největší poušť na planetě, je stará tisíce let. Podle těch nejnovějších údajů je těch tisíců asi 6. Jak je tedy možné, že ještě před několika stovkami let byly na starých mapách v severní Africe malovány velké řeky a města?

Samozřejmě existuje mnoho otázek i ohledně datování samotných map, ale nezpochybňuje se samotná oficiální věda, která opět předvádí svou nekonzistentnost a schizofrennost: pouště jsou staré tisíce let, ale na mapách 16. – 17. – 18. století je to prosperující země s velkými městy?

Geologové a klimatologové však stále nemají obecně přijímanou teorii formování pouští, včetně Sahary. A jedním z nejdůležitějších důkazů kvetoucí Sahary před tisíci lety jsou prastará graffiti nalezená v samém středu pouště. Například takováto:

Byla objevena v roce 1933, ale zkoumána byla až francouzskou expedicí vedenou Henri Lotem v roce 1956. Mimochodem, nebylo to bez paleokontaktních senzací (o čemž svědčí známý petroglyf „Velký bůh Marsu“) a obvinění z padělání některých petroglyfů samotnými Francouzi.Vraťme se však k mapám a lokalizujme naše vyhledávání do oblasti Sahary.


Mapy s obydlenou Saharou

Tuto mapu položím na současný satelitní snímek:

Vidíme množství měst a řek, hlavně pobřeží je velmi hustě osídlené, ale i uprostřed pouště je mnoho měst znázorněných stejně velkou ikonou jako například Káhira – byla to tedy velká města, o nichž dnes nic nevíme.

2. Тypus orbis terrarum 1575 (v plném rozlišení zde)


Detail téže mapy jen v trochu pozměněném vybarvení. Opět – řeky, jezera, města:


3. Mapa Afriky od Heinricha Bantinga, 1581 (vyšší rozlišení zde)
Trochu menší, ale i samotná mapa je méně podrobná.

4. Africae nova descriptio, Willem Janszoon Blaeu, 1642

Existují samozřejmě další mapy, ale uvádět je nemá smysl, protože všude je zhruba stejný obrázek, který ukazuje krajinu typu africké savany, a nikoli spálenou poušť, kterou dnes Sahara je. Oficiální věda směrem k těmto nepohodlným mapám dělá zdvořilou poklonu, ale hned upozorňuje na to, že:

Od 16. do 17. století byly pozorovány významné odchylky od běžně pozorovaných klimatických podmínek. Během této doby se srážky v tropickém pásu významně zvýšily a to i v samotné poušti a případně v jejích severních oblastech. V 19. století se klima opět vrátilo k normálu a byly podobné tomu současnému.

Ale stačí takové vágní vysvětlení?

Stopy úrodnosti
Podle Nové chronologie Nosovského a Fomenka, které se sice není nutné držet, ale je dobré ji mít na paměti, byly Velká sfinga a Velké pyramidy v Egyptě postaveny před 500 – 700 lety. Zároveň je všeobecně známo, že na Sfinze jsou jasně viditelné stopy od vody, vody padající při tropických deštích shora, nikoli od větru.
Po celé Sahaře je patrné obrovské množství vyschlých říčních koryt, jezer a v poušti je spousta podzemních vod. Tyto zbytky její bývalé nádhery lze vyčíst z této mapy:

Bílá populace severní Afriky

V saharské poušti je mnoho kmenů, ale nejslavnější jsou pyšní Tuaregové. Přísný jezdec zahalený až po oči, sedící na velbloudu nebo na koni, je symbolem velké „země písku“.

Tuaregové mají světlou pleť a v jejich žilách je jen nepatrně stop černé rasy. To, jak se objevili na Sahaře, je pro oficiální vědu nevyřešená otázka. Nicméně je obecně známo, že Tuaregové patří k Berberům a kde je Berber (řecky βάρβαροι, latinsky barbari), je i Barbar, takže vše je jasné, není zde žádné zvláštní tajemství. Ostatně velká země na severu Afriky nesla podle starých map název Barbarie.
Je důležité si uvědomit, že schopnost národů po dlouhou dobu udržovat čistotu genetiky, své tradice a zvyky v nepřátelském prostředí je s největší pravděpodobností značně přehnaná. Což zase může sloužit jako nepřímý důkaz o existenci odlišnosti od tradiční historie a chronologie Afriky.

Příčina kataklyzmatu
Podle některých vědců je důvodem takové prudké změny klimatu úder vysoce výkonné zbraně, která je podle našeho chápání nejblíže termonukleární. Podívejme se na příklad Oka Sahary.

Rishat (Guel-Er-Rishat, Oko Sahary) má průměr asi 50 kilometrů.

Uvádí se, že v této oblasti je skalnatý terén roztavený jako po výbuchu obrovské síly. V naší terminologii by to přibližně odpovídalo 200 – 250 Mt TNT. Pro srovnání – exploze padesátitunové Car-bomby v roce 1961 spustila multiproces, při kterém se výkon zvýšil na 58 Mt. To znamená, že hmota okolního prostoru se začala na termonukleární fúzi podílet – hořet začal i samotný vzduch. Podle některých zpráv byl tento nebezpečný proces zastaven uměle, a to ne těmi, kteří tuto bombu odpálili…

Ať už to bylo jakkoli, v Oku Sahary je horní část kamenů spálená, spodní je světlá. Na dalších fotografiích jsou kameny na horní straně roztaveny a na spodní mají světlý odstín, což jasně naznačuje silné záření ve všech spektrech, která pocházejí z jednoho směru.

Zhruba v těchto místech podle starých map mělo stát velké město Hoden, ale při tak ohromné síle výbuchu je myslím pátrání po jednotlivých městech zbytečné


Tento kráter nám, stejně jako mnoho dalších nalezených na území severní Afriky a v jiných částech světa, umožňuje předpokládat, že pouště nejsou jen výsledkem přírodních geologických procesů, ale také záměrného ničení nejobývanějších míst, stejně jako zničení stop života na těchto územích… A to vše se stalo relativně nedávno, ne před tisíci, ale před stovkami let.


autor:
překlad: Vlabi

0 0 hlasů
Hodnocení článku

Čtěte dál

PředchozíDalší
odebírat
Upozornit na
guest
14 Komentářů
Nejstarší
Nejnovější počtu hlasů
Inline Feedbacks
ukaž všechny komentáře
Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:21

Ahoj, já jsem IQ a zase se budu bavit.

Kráter vypadá jinak, nad Okem Sahary je jakési víčko ze skalnatého vyvýšení, jen z jedné strany a pravidelně a proto se tomuto útvaru říká oko. Zároveň je s podivem, že vědci nepřišli na následující vysvětlení, totiž vylučující zkázu města Hoden nějakou tou uváděnou energetickou zbraní a následným tedy vznikem Oka Sahary: Hoden, respektive Hode(n), německy, tedy germánsky, znamená varle(varlata), což nejspíše naznačuje, že nejdříve tam existovalo to Oko Sahary a po něm bylo pojmenováno to město Hoden. Nachází se teď uprostřed nekonečné plochy písku, jeho průměr je cca 50km a i jeho soustředné kruhy vysvětlují to množné číslo. Tvarové vyjádření varlat "koule" nebo prostě "vejce" také. Pokud se tedy do germánštiny dostalo to slovo Hoden významově jako varle nebo varlata, i protože muži mají dvě a plodí, pak logicky lze předpokládat, že možná na tom místě, na tom území západní Afriky v Mauritánii, vznikla Sahara v dnešní její podobě, totiž expanzí písku – "semena". Asi někdo následně zasáhl třeba tou energetickou zbraní aby zastavil to něco, co zřejmě expandovalo – vyvíjelo se a tedy možná žilo, pokud snad nežije dosud, protože toho písku fakt neubývá. Spíš bylo Oko Sahary tou silou donuceno k ústupu, rozumějte ke stagnaci v jeho expanzi.

Mnoho civilizací na Zemi bylo zničeno, například Atlantida, ta je hodně známá, většinou právě protože to bylo potřeba. Kým?. Můžeme se jen domnívat, že víme proč.

IQ.

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:21
Odpovědět  Anonymní

Ahoj, já jsem IQ a zrovna nevím, zda se bavím.

Slovo HODEN a jeho význam, má i další místo v historii lidstva. Možná patříte jen k těm, kteří vědí že Bible existuje, možná dokonce znáte její obsah a třeba i detailně. Já si všiml toho HODEN ve Zjevení (s.) Jana (Apokalypsa) v kapitolách 4 a 5, víc po mně nechtějte, možná, že je uvedeno i jinde.

— HODEN jsi, Pane, přijíti slávu a čest i moc, nebo ty jsi stvořil všecky věci, a pro vůli tvou trvají i stvořeny jsou.

— Kdo jest HODEN (,) otevříti tu knihu a zrušiti pečeti její?

— Pročež já plakal jsem velmi, že není nalezen žádný, kdo by HODEN byl (,) otevříti a čísti tu knihu, ani pohleděti do ní. ( Neplač. Aj, zvítězilť LEV,.. )

— HODEN jsi (,) vzíti tu knihu a otevříti pečeti její.

— HODEN jest ten Beránek (,) zabitý vzíti moc a bohatství i moudrost i sílu i čest i slávu i požehnání.

Český překlad Bible, český lev a dokonce dvouocasý, aby nezapadl mezi těmi ostatními, kteří ho také mají ve státním – národním, znaku. Možná, že jde o anglickou výslovnost toho HODEN, protože nyní je anglický jazyk mezinárodním.

IQ.

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:21
Odpovědět  Anonymní

Ono to pojmenování vzniklo z celého toho území, tedy i z toho okolí "panenky". To celé pojmenovali až astronauté z vesmíru. Ne jen tu kulatou "panenku oka".comment image
Protože to CELÉ s tím pohořím vypadá jako oko s 50ti kilometrovou panenkou.
Čili ve skutečnosti celé "oko sahary" má asi 300km na délku.
https://youtu.be/4898qEujEQE
Takže varle v tom mohlo hrát roli tak maximálně tu, že toho astronauta svědělo, když to zrovna uviděl z okýnka.
Co se týká vzniku, na kterém pohořeli i všichni vědátoři(teoreticky i zřejmě študovanější v geologii než většina IQ), tak podle mne je asi nejvhodnější hypotéza elektrostatického vesmíru, tedy elektrostatický výboj mezi dvěma planetárními tělesy(teoreticky i umělými). Pro IQ – takovej obrsuprblesk mezi dvěma nabitýma varlema.
A když už jsme u těch biblických pohádek a okolí vypálené Sahary… co třeba pověsti o Faethonovi? Taky to byl vejtaha, a jak dopad;-)

Co se týká staročeštiny, hlaholice a Knihyknih, tak i to je taky poněkud jinak.
https://ct24.ceskatelevize.cz/veda/3133268-svati-crha-a-strachota-udelali-ze-slovanskeho-jazyka-rec-bible
nenimito

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:21
Odpovědět  Anonymní

Ano to je jediné vysvětlení tvrdí to i Thundeboltproject.
Kamila

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:21

mě zaujaly hlavně ty cesty na sahaře a čtvercový objekty (vyznačený na kramolnej mapě symbolem autíčka). O tom sem nevěděl.
Jinak slovo "hoden" z biblickej citací znamená že má bejt někdo něčeho hoden (čeho je tam uvedený). Neni to samozřejmě v tej souvislosti žádný méno někoho konkrétního. Divim se že si toho iq nefšim… 🙂
Chorche

Nal
Host
Nal
17. 3. 2022 13:21
Odpovědět  Anonymní

Asi toho IQ nebyl Hoden. 🙂

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:21
Odpovědět  Anonymní

A to je právě to, co mi trochu zaráží. Slovo "hoden", pokud budu brát nějaký význam v dnešní češtině, už je v podstatě poněmčelé slavjanské годьнъ(když pominu ⰳ jako glagolъ, aby jsme se nepouštěli do ⱄⰲⰹⰰⱅⰵⰳⱁ ⱂⰹⱄⰿⰰ ⱈⰾⰰⱈⱁⰾⰹⱌⰹ). Což souvisí s časem, resp. později ve významu roku.
Čili ať tak nebo tak, to "oko" s vokleštinou enklištiny nebo němčouštinou nesouvisí. Ale třeba mi to někdo vysvětlí jinak… 🙂
Na druhou stranu výslovnost "годьнъ" ve vokleštině souvisí s českým "bohem"(božským), takže je rozhodně z čeho vybírat;-)
nenimito

MichalB
Host
MichalB
17. 3. 2022 13:21
Odpovědět  Anonymní

Nale,
není tomu tak dlouho, co jsem všechny žádal, aby se ve svých komentářích vyhýbali jakémukoli hodnocení druhých diskutujících. Myslím, že tady na tomto blogu se zmůžeme na víc. Nebo se pletu?

Nal
Host
Nal
17. 3. 2022 13:21
Odpovědět  Anonymní

Ne, nepletete se. Moje chyba. Nechal jsem se unést slovní hříčkou v odpovědi Chorchemu. Nicku IQ se omlouvám,že jsem si to vůči němu dovolil.

Nal
Host
Nal
17. 3. 2022 13:21
Odpovědět  Anonymní

Váhal jsem, zda napsat ještě jeden příspěvek, protože je vlastně také dalším hodnocením…. ale jinak to asi napsat nejde.
Takže v rámci objektivity doufám, že to bude dodržováno všemi.
Neboť to není tak dávno, co byl Nal právě od Vás, MichaleB, vystaven poměrně ostrému osobnímu hodnocení.
Už jsem na to zapomněl, ale nějak jste mně to připomněl.

MichalB
Host
MichalB
17. 3. 2022 13:21

Nale,
pamatuji se, že něco proběhlo a právě i proto jsem se rozhodl, že už by se to na tu Myšlenkách nemělo opakovat.
Navíc, tvůj (vždyť jsem si tikali, ne?) komentář nad tímto není hodnocením mě, nýbrž hodnocením mé reakce, což je něco jiného a tedy vpořádku.
Hodnocení názorů, informací, postojů druhých může být konstruktivní (při zachování důstojné formy psaní), kdežto hodnocení kupříkladu inteligence, schopnosti vcítit se do druhých, hodnocení vědomostí, vzdělání, dovedností atd., je poměřováním vůči vlastnímu žebříčku hodnot a to v obecné rovině nemá žádnou výpovědní hodnotu. Nehledě na to, že téměř vždy je to psáno nedospělě, nedůstojně (ironicky až sarkasticky) a koneckonců, kdo jsme, abychom veřejně druhé poměřovali podle vlastních hodnot, že?

Pokud jsem zde někdy v minulosti kritizoval (tedy hodnotil) kvality druhých, stydím se, tímto se jim upřímně omlouvám a budu se snažit (jsem jen člověk), aby se to již neopakovalo.

Nal
Host
Nal
17. 3. 2022 13:21

Tento komentář byl odstraněn autorem.

Nal
Host
Nal
17. 3. 2022 13:21
Odpovědět  Nal

Fajn.

Zůstanu raději u vykání, tikat si nehodlám. 🙂
——
Omlouvám se za rýpanec.
Jo, můžeme se vrátit k tykání.

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:21

ještě se vrátím k tý Sahaře. Nevim proč mě napadlo, podivát se na území, který mě zaujalo šachovnicovou sítí cest a dvěma čtvercovýma objektama na satelitních mapách od seznamu. A koukám, že je něco špatně. Oba zdroje (google i seznam) uvádí, že jde o mapy z letošního roku. A přitom na seznamu chybí jak cesty tak i objekty… Mluvím o tomdle https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1K5Ui0FNpN4b3x_Bt_CV8x9sMNjA&ll=28.462145776813756%2C32.81606410162424&z=16 respektive https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1K5Ui0FNpN4b3x_Bt_CV8x9sMNjA&ll=28.452109583305187%2C32.77675364630198&z=16 a porovnejte si to se seznamem https://mapy.cz/s/lepapamesu respektive zde https://mapy.cz/s/gedovojasa
Doporučuju v googl mapách prozkoumat celý okolí, protože i další útvary v krajině vypadaj dost zvláštně…
Chorche