Na kometu Atlas zaútočily obří objekty

(autorská verze po prozkoumání fotografií)

V chaosu kolem koronaviru a ekonomického vývoje ve světě byla pozornost lidí odkloněna od jiných aspektů naší reality a astronomické zprávy šly až kdesi v pozadí. A tak informace o kometě Atlas blížící se ke slunci proběhly bez bližší pozornosti.


Fotografie z dalekohledu pořízená v březnu 2020, zdroj 

Kometa C / 2019 Y4 (ATLAS) byla objevena 28. prosince 2019. Jednalo se pravděpodobně o dříve neznámé těleso. Perihelium, největší přiblížení ke slunci, bylo očekáváno 31. května 2020. 
S touto kometou se ale něco pokazilo. Na začátku dubna se nečekaně rozpadla na čtyři velké fragmenty a mnoho drobných:


rozpad komety zachycený Hubblovým teleskopem, zdroj

Nic zvláštního, to se stává s mnoha kometami. Jenže! Nestává se to na přiblížení k periheliu, ale až po maximálním bodu přiblížení ke slunci nebo při přiblížení se k obřím planetám sluneční soustavy. Mohu se však i mýlit. Některé přežijí a vracejí se znovu, jako například známá Halleyova kometa. Nebo z těch posledních přežívajících kometa C / 2015 D1. A z nejnovějších významných astronomických událostí to je přiblížení se velké komety ISON na konci roku 2013 a její rozpad (vypaření se) v periheliu.
Co je tedy tak zvláštního na rozpadu komety Atlas? Jistý výzkumník si na obrázcích této komety všiml tohoto:zdroj

Nevypadá to jako stopy hvězd na snímcích s dlouhou expozicí. Ty nejsou tak dlouhé a jsou paralelní. Zde to vypadá jako stopa něčeho, co letí v atmosféře (ohonu) komety. Obvykle se takové stopy připisují chybě na snímku. 
Třetí fotografie zachycuje kometu po rozpadu.


Toto je velmi zajímavý kanál podobný kanálu YouTube rusky mluvícího výzkumníka myunhauzen74. Má vlastní pozorování (a videa) sluneční korony a nejrůznějších anomálií. Informace jsou možná kontroverzní, ale pro mnohé to, co výzkumník říká, že totiž nejsme v naší sluneční soustavě ani zdaleka jediní, není nic nového…
V tomto videu výzkumník tvrdí, že kometa byla zničena dvěma neidentifikovanými objekty, které jsou četné a často pozorované ve sluneční koróně. A také to, že čeljabinský meteorit byl zničen podobným způsobem letu a zničení kosmického objektu. Video obsahuje i záběry pádu tohoto meteoritu.
Analýza fotografie skupinou Kosmopoisk naznačuje, že jádro čeljabinského meteoritu se za letu otočilo a rozpadlo. To jasně svědčí o tom, že se s čímsi srazilo:


Otočka letícího objektu, V. Černobrov, Kosmopoisk, 2013, zdroj

Mimochodem podle analýzy snímků průchodu objektů v koróně Slunce nebo v jeho blízkosti dospěl výše zmíněný výzkumník k závěru, že rychlost těchto objektů byla asi 700 tisíc km/s! To je více než dvojnásobek rychlosti světla (za předpokladu, že průměr Slunce je 1 392 684 km). Nevím, co k tomu říci… Buď je rychlostní limit naší iluzí, nebo průměr Slunce je jiný a nacházíme se k naší hvězdě blíž.
Ale popojděme k podstatě věci. Pokud připustíme, že došlo ke zničení komety neznámými objekty, tak vyvstává logická otázka, proč tuto kometu vůbec ničily? Hrozilo snad Zemi nebezpečí? Jaké? Kolize? Nebo… Připomeňme si barvu komety z první fotografie – je to smaragdová. Takovou barvu mají kyanidy při absorbci ultrafialového záření. A skutečnost, že tyto sloučeniny, ze kterých lze syntetizovat kyselinu kyanovodíkovou (nejsilnější jed), jsou doprovodným prvkem mnoha komet, je astronomům známá. Nemůže to být důvod, proč se naše civilizace tak bojí objevení se jakékoli komety na obloze? Nemůže být ohon komety nebo ona sama to, co skutečně ohrožuje Zemi? A zničení komety tuto hrozbu minimalizovalo? Ale možná ne úplně.

Dikyan je extrémně jedovatý, ale pokud jde o toxicitu, je nižší než kyselina kyanovodíková (faktor 2 až 10) a její soli, které se nazývají kyanidy. Hranice lidského vnímání charakteristické vůně „mandlí“ je mnohem vyšší než u kyseliny kyanovodíkové, nicméně kyanogen je velmi nebezpečný plyn. Na začátku je kyanogen resorbován tělem a následným rozpadem vazby C-C. Mechanismus jeho toxického působení je podobný mechanismu působení kyseliny kyanovodíkové: blokování třívalenčního železa v buněčném dýchacím systému (cytochrom c-oxidáza) a v důsledku toho „dušení“ na buněčné úrovni.
Hořlavý, snadno hořlavý, vytváří se vzduchem výbušné směsi. (zdroj)

První známkou otravy kyselinou kyanovodíkovou je dušení. V tomto ohledu se objevuje jistá analogie situace s koronavirem. Země je pokryta zbytkovými mraky z komety Atlas a v různých oblastech se v atmosféře objevují různé koncentrace kyseliny kyanovodíkové, což vede k dušení. A problémy s dýcháním u některých pacientů, kteří jsou často dokonce bez příznaků silného respiračního onemocnění, jsou prokázanou skutečností dopadu tohoto koronaviru.

(vybírám na tomto místě jeden z komentářů v diskuzi k danému článku   pozn. překl.:
V dubnu jsem na Krymu viděla na vlastní oči a v několika městech Ukrajiny na fotografiích z médií – velmi podivný úkaz. Nějaká mlha, která nebyla mlhou, ale spíš jako oblak prachu – všude – ale problém je v tom, že v těch dnech ani o den dříve vůbec nefoukalo. Bylo v tom nalezeno určité množství prachu, ale VELMI jemného. Co byl zbytek, není známo. Krymská média o tom psala jako o nepochopitelné a nevysvětlitelné události, která se stala bez jakékoli souvislosti s čímkoli. Charkov byl také pokryt zvláštním mrakem jako prach nebo kouř, ale hledání zdrojů nic nepřineslo. Vypadalo to jako z ničeho, dva dny to nehybně viselo a pak – zmizelo. A další město – zapomněla jsem které, možná Záporoží. Všechno úplně stejně. Časový rozdíl mezi všemi těmito událostmi byl nepatrný, ale ne současně. Na Krymu visela tato opona od severu – nehybně – jeden den, ne-li více, a nebyla vysoká, spíše se roztahovala. To jsem viděla. Nehýbala se. Pak prostě zmizela. Nad městy se držela přesně uvnitř hranic, dojem záměrně vytvořeného mraku. Barva byla všude béžová. Zcela bez zápachu.)

Netvrdím, že průnik kyseliny kyanovodíkové do zemské atmosféry je tím, co se vydává za koronavirus. Virus existuje, tento typ viru chřipky je vědě známý od roku 1950. Nevylučuji však, že důsledky průniku určitých koncentrací ze zbytku ohonu komety Atlas se mohly dostat do atmosféry a důsledky byly připsány mechanismu pandemie. Anebo existující pandemii zhoršily.
Naskýtá se přitom ještě otázka: a co selektivita otravy? Mladší organismy jsou k ní méně náchylné. Možná to souvisí také s imunitním systémem a úrovní metabolismu. U některých koncentrace nezpůsobuje příznaky, u jiných jsou naopak významné.
Existují zprávy o tom, že v minulosti po průletu komet a proniknutí látek z jejich ohonů do zemské atmosféry docházelo k obrovským epidemiím, například k nemoci, která se poté nazývala „Tanec svatého Víta“. Byla zjevně způsobená intoxikací a působením na „bazální jádra“ mozku. Nyní se této nemoci říká „chorea“ (Huntingtonova choroba).
V rámci zdravotních doporučení bylo nařízeno zdržovat se doma a nedýchat „čerstvý vzduch“. To je jedna z metod minimalizace následků jak koronaviru, tak toxické otravy určitou koncentrací kyseliny kyanovodíkové. Přestupný rok je v tomto případě jen souhra náhod.
Opakuji však: to je jen verze, kterou by však bylo dobré zkontrolovat. Například vzít vzorky vzduchu daleko od města, abyste našli kyanidy a kyselinu kyanovodíkovou. Mějme však na paměti, že pro přístroje může být jejich koncentrace na hranici tolerancí a chyb, zatímco pro lidský kyslíkový metabolismus to jsou již významné hodnoty. To je otázka pro laboratoře a vědce. A pak třeba…
——
Informace v tomto článku slouží pouze pro informační účely a nevyzývají k jakémukoli konání. Autor pouze zveřejňuje svoji alternativní verzi jako dodatečné nebo možné odpovědi na stávající otázky a není odpovědný za závěry a následné kroky čtenářů!
——
autor: sibved
zdroj: https://sibved.livejournal.com/316859.html
překlad: Vlabi


0 0 hlasů
Hodnocení článku

Čtěte dál

PředchozíDalší
odebírat
Upozornit na
guest
17 Komentářů
Nejstarší
Nejnovější počtu hlasů
Inline Feedbacks
ukaž všechny komentáře
Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:22

Ahoj, IO, tedy, zase jsem to já IQ. Asi jasné, nebo ne?

Ptám se záměrně, protože vzhledem k mému nicku, testuji vaši inteligenci a budu v tom pokračovat i následujícím mým textem, takže myslete, bude to o tom.

Kdybych se chtěl přiblížit k planetě nepozorovaně a věděl, že ji obývá primitivní planetární civilizace, která odmítá uznat možnost života ve vesmíru, takže vůbec neuvažuje tak, jak já nyní naznačím, udělal bych to samé, co ta kometa Atlas. Tlačil bych nějaký vesmírný objekt, který se odpařuje a vyvolává tak dojem komety, vlastně to kometa i je a schoval bych se za něj. Nepřiblížil bych se nějak příliš ke hvězdě Slunce, protože její radiace, která je silně smrtelná, mění DNA a asi by se ze mě stalo to, co se stane už brzy s miliardami lidí na Zemi očkováním vakcínou proti COVID – 19, která funguje na tom samém principu, změny lidské DNA, jako už byly vytvořeny GMO, tedy geneticky modifikované organismy, například ze söji a kukuřice, čímž se jim zvýšila odolnost proti škůdcům a výnosnost. Nechtěl bych to, protože kdo ví, co se stane, když opravíme dílo "Boha", a už nikdy to nedokážeme vrátit nazpět.

No, takže bych se odpojil dříve než pozdě, a pro tu planetu by už bylo pozdě se bránit, protože bych už byl skoro u ní. Vzpomínám si na něco, co byste při vašem i dost minimálním zájmu o vesmír a mírné inteligenci připouštějící život v něm, měli znát, totiž na fakt potvrzený vědci na základě hmotných dobových důkazů, že Hitler a jeho Německo navázalo kontakt přes telepaty s civilizací existující někde u hvězdy Aldebaran, která je asi 69 světelných let vzdálena od Země. Přemístit informaci nebo neživý předmět na tu vzdálenost, je asi snazší a především to trvá tedy i podstatně kratší dobu. No, a hele, zrovna mě zase napadlo, že ta rychlost světla je obecně určující, protože když je v černé díře koncentrována hmota zpomalením času, tak to, co z ní vyletí, tedy z hvězdy na obloze, která je její druhou stranou mezi jednotlivými sférami, mezi jednotlivými hladinami frekvence kmitu částic a Bible tomu říká hladiny vod, tak je to tedy kritérium sféry. Proto překonat ji, by bylo asi stejně náročné a nebezpečné jako překonání rychlosti zvuku v pozemské atmosféře a k tomu potřebujete, pro zachování života pilota, lepší letadlo, které by tu detonaci a ten záchvěv neroztrhalo.

Takže lze předpokládat, že i ve vesmíru je nutné mít lepší vesmírné lodě a pokud ne, tak ta rychlost světla je určující, omezující. A od konce nebo klidně i od začátku té druhé světové války pod vedením toho Aldebaranu, už uplynulo více než těch 69 let, které jsou potřeba při rychlosti světla k dosažení Země. Možná tedy, že jde o armádu té civilizace, té, která se rozhodla zapojit se na Zemi do války ve prospěch zla, bohužel. To pro ni nezní moc dobře, třeba to ale zamýšlela jinak, protože o tom rozhodla jen hrstka z nich, jen ti, kteří tu až byli. Neodsuzoval bych ji, tu civilizaci Aldebaran, tedy obecně. Snad šlo jen o selhání několika vystresovaných.

IQ.

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:22
Odpovědět  Anonymní

K rýchlosti svetla a alternatívnemu pohľadu na relativitu si prečítajte niečo od prof.Konstantina Meyla. Jadrom špeciálnej teórie relativity je rovnica r=c.t, kde r je vzdialenosť, c rýchlosť svetla a t je čas. Ak ideme bez predsudkov že rýchlosť svetla je konštanta, tak pri zmene vzdialenosti dr=c.dt+t.dc. Zmena vzdialenosti teda môže mať dve príčiny – buďto a) premenlivý čas (=dilatácia času pri relativistických rýchlostiach) a konštantná rýchlosť svetla, alebo b) premenlivá rýchlosť svetla a konštantný čas. Einstein si vybral nesprávnu možnosť. Nie bezdôvodne, to by sme mu krivdili. Vybral si ju preto, lebo pri pozorovaniach a meraniach nám vychádza rýchlosť svetla vždy konštantná, dokonca i bez ohľadu na pohyb svetelného zdroja. Lenže teória relativity je teória pozorovateľa. Einstein šiel podľa hesla, čo nemôžem pozorovať/odmerať, neexistuje. A to je práve tá chyba.

V skutočnosti môže byť rýchlosť svetla naozaj premenlivá, ale to nie je možné lokálne odmerať. Lebo keď meráme dĺžkovým meradlom, akú vzdialenosť za časovú jednotku prejde svetlo, meradlo sa fyzicky scvrkne alebo natiahne (kontrakcia dĺžky v závislosti od intenzity elm. poľa pozadia). Keď zase meráme atómovými alebo inými hodinami čas, ktorý prejde svetlo z bodu A do bodu B, tiež si nepomôžeme, pretože každé hodiny sú závislé od ich geometrických rozmerov, a pri kontrakcii dĺžky budú aj atómové hodiny ukazovať iný čas. Ale to nie je dilatácia času, to je iba zmena vlastnosti hodín kvôli zmene ich geometrických rozmerov. Žiadne nami zostrojené hodiny nemerajú čas, ale merajú len seba. A to je tá ilúzia konštantnosti rýchlosti svetla. Rýchlosť svetla je konštanta merania, ale nie prírodná konštanta.

Jediný možný spôsob ako toto overiť je medzihviedny let. Ak medzi planétou A a planétou B je vzdialenosť jeden svetelný rok, ale je tam doletím za mesiac, dokážem že rýchlosť svetla nie je 300 000 km/s.

s0lar

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:22
Odpovědět  Anonymní

A možno som idealista, ale s tou armádou zla by som to takto určite nevidel. Vesmír ako celok je v rovnováhe, alebo prinajhoršom je to oscilácia okolo rovnovážneho stavu. A každá akcia vyvoláva reakciu. A ešte jedna vec. Civilizácia nato aby zvládla medzihviezdne lety musí byť na vysokej úrovni vedomia, kedy pohnútky typu ovládať, vyťažiť, ukradnúť, zneužiť, parazitovať, vyvraždiť už zrejme nehrajú hlavné husle, tak ako v našej civilizácii. My, našťastie pre tých vonku, máme od medzihviezdnych letov ďaleko. A zrejme to tak vesmír schválne zariadil a civilizácia tak vykročí za hranice svojej slnečnej sústavy až keď je "pripravená"..

s0lar

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:22
Odpovědět  Anonymní

s0lar

Situace s měřením času atomovými hodinami je podobná měření spádu v místech gravitačních anomálií, kde se údajně předměty koulí do kopce. Když změříme spád vodováhou, vždy zjistíme že se předměty koulí z kopce. Pokud tam gravitační anomálie opravdu je a nejedná se o optický klam, tak ona gravitační anomálie způsobuje že se nejenže předměty koulí z kopce (pro pozorovatele do kopce), ale stejně i s vodováhou dostaneme stejný výsledek. Aby jsme zjistili skutečný stav, museli by jsme vytyčit horizont o kus dál (je-li možno) a tuto rovinu opticky porovnat s horizontem v místě gravitační anomálie.

MUDrland Wenca

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:22
Odpovědět  Anonymní

MUDrland Wenca: presne tak!

s0lar

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:22

Pár řádků k Einsteinově OTR. Na konci 19. století byly vědci rozpracovány dvě základní teorie, popisující chování hmoty a její proměny forem.
1) OTR – limitní je rychlost světla ve vakuu, rychlejší pohyb hmoty neexistuje, dosažením c se hmotný objekt rozloží na fotony.
2) kvantová mechanika – základem hmoty je stojatá vlna energie, uzavřená v komůrce vakua, spojením dvou vln a dvou komůrek vzniká částice hmoty.
Celé 20. století se vědci snažili sjednotit tyto teorie do jedné tzv. unitární teorie. Dokonce se datovalo, že se to Albertovi podařilo a při pochopení důsledků tuto teorii zničil. Asi proto na nás vyplázl jazyk, nebo snad proto, že si z nás dělal pomocí OTR srandu a vědu zavedl na sto let do slepé uličky?
Málokdo ví, že Einstein studoval v Praze spolu s Nikolou Teslou a že mu dokonce odloudil snoubenku a tu si vzal (byla to vynikající fyzička), aby mu porodila dvě mrtvé děti. Albert skončil v Bernu na patentním úřadě, kde vykrádal patenty Diracka, Lorentze, Roentgena, Thomsona, Plancka, Bohra).
Tesla skončil u Edisona (který ho vykrádal a neplatil) a následně stejně blbě u Vestinghause (další grázl emeriky). Pak Teslu pásli hoši z federálních agentur a nakonec ho nechali umřít hlady v lednu 1943 v posledním patře podřadného hotelu v Ňůjorku. Zdravotní sestru mu dělala gestapačka z Abvéru a po jeho smrti se nácci a emeričtí grázlové rozdělili o Teslovu pozůstalost. Byli z ní tak na větvi jako vatikánský klérus z šifry mistra Leonarda. Inu mnoho povolaných, málo vyvolených a díky tomu naše zemička ještě existuje (dát tajemství hmoty, prostoru a času do užívání mravencům nebo hnidám by byla katastrofa i pro lidi).
Platnost OTR padá jedním z mála relativistických paradoxů.

Letí foton hlubokým vesmírem a vidí, že proti němu si to hasí jeho kolega (oba rychlostí světla – limitní). A tak na sebe řvou oba "zpomal" a protože se zvuk ve vakuu nešíří vůbec a hlavně proto, aby tomu druhému ukázali kdo má větší koule, tak nezpomalí ani jeden a míjejí se rychlostí 2c!
Jak je to možné? Co zákon o zachování (hmoty, hybnosti, setrvačnosti), který definuje stav objektu jako neměnný, pokud nedošlo k interakci s vnějším objektem (srážce, anihilaci, interferenci). Pokud se fotony nesrazily a míjely v dostatečné vzdálenosti (bez vzájemného ovlivnění), pak se musely míjet rychlostí 2c, což je dle OTR nemožné (některé zákony zkrátka neplatí a já bych tipl, že neplatí OTR, která je chytře vymyšlena, protože měřit rychlost světla pomocí fotonů světla je nonsens). Nikdo nedokáže dnešními metodami vědy a dnešní měřicí technikou změřit více než to ubohé c!!
Otázkou je proč to Einstein dělal? Pro slávu, pro zničení vyspělé vědy 19. století? Proto, aby lidé nepochopili podstatu hmoty, prázdna, energie a prostoru? Čemu měl zabránit a proč ho židovský světový kongres několikrát navrhl na Nobelku za fyziku, aby ji nakonec dostal za fotoelektrický jev, nikoliv za OTR. Boj není dobojován, pravda vyjde najevo i s utajenými důsledky!! Stejně tak o židokovidu, světovládné úžeře a dalších satanských hrůzách (adrenachrom ze slovanských batolat).
Ďuro Trulo alias Somárik Sprostučký

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:22
Odpovědět  Anonymní

Áno, Einstein dostal nobelku za fotoel. jav, ale pri rečníckom stolku hovoril o OTR, ktorá vlastne ani nebola jeho, pretože to boli myšlienky Poincarého a iných.

Účelom je zaviesť vedu do slepej. Ale to sa už podarilo oklieštením Maxwellovej teórie. Tým to všetko začalo.
Maxwellovým snom, ako aj snom jeho rovesníkov vtedy, bola teória elektromagnetického poľa popisujúca svetlo, ale aj ostatné, najlepšie všetky prírodné javy, vrátane hmoty.
A Maxwell aj uspel. Základom jeho originálnej teórie svetla bolo 20 rovníc v kvaterniónovej forme (quaternion – bežne používaná matematická notácia v 19. storočí).
No jeho teóriu si 30 rokov nikto nevšímal, alebo ju nikto nechápal. Ale potom sa v roku 1892 zišli Heavyside, Gibbs a Hertz a na jedno posedenie upravili Maxwellovú teóriu do
"modernej" vektorovej formy. Jednoducho škrtli javy ktoré neboli dovtedy pozorované (pritom sa spoliehali iba na "mejnstrímové" experimenty Hertza a iných, ale nikto nebral ohľad
na Teslové experimenty). A tak z teórie vypadli časti dôležité pre popis hmoty, vypadla dualita k vírivému prúdu (vír potenciálu).
Všetky následné pokusy potom odvodiť častice hmoty z Maxwellovej teórie už neboli možné. Teória všetkého odvodená čisto z polí už nebola na základe týchto rovníc možná.
A tak vznikla Kvantová mechanika, kde nie je odvodené absolútne nič, všetko sú postuláty, a predsa, nobelovky sa rozdávali vo veľkom.
Na týchto okýptených Maxwellových rovniciach je založená aj Poincarého teória relativity, ktorá je navyše prezentovaná ako Einsteinov vynález.
A v 90tych rokoch minulého storočia prišiel jeden drzý profesor Konstantin Meyl (ale pred ním aj mnoho ruských vedcov) a opravil okýptené Maxwellové rovnice.
A hľa. Zrazu je možné z nich elegantne odvodiť gravitáciu, Schroedingerovú rovnicu a hmotnosti a vlastnosti všetkých častíc hmoty. A storočný kvantový blud nie je vôbec potrebný..

s0lar

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:22
Odpovědět  Anonymní

Exaktná veda ani len z tej srandy sa nedá zviesť do "slepej uličky". Na rozdiel od explicitnéj vedy "nestojí" ona na odpovediach ale na otázkach… hunter

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:22
Odpovědět  Anonymní

Když řešíte OTR, znáte pana Zdeňka Šmitmajera alias Patricka? A jeho stánky Dýmající zrcadlo 🙂 http://www.smit.wz.cz/zrcadlo/view.php?cisloclanku=2020040002
Chorche

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:22
Odpovědět  Anonymní

Nedávno dávali celkem kravinu https://youtu.be/MVt32qoyhi0, ale nějak jsem si u toho vzpomenul na tu Originální Teorii Relativity http://smit.wz.cz/zrcadlo/zip/sndbezp/vyber_reltvtZ.pdf
Čas je to, co nás omezuje minimem a maximem, pokud něco viditelného dostatečně zrychlíte, tak to vlastně nevidíte. A to nemluvě o něčem mimo naší soustavu, natož mimo naší galaxii. Stále vztahujeme něco na něco, co se s časem stalo bůhvíkdy. Jsme omezeni, a to nejen naším časovým min a max, ale i využitím kapacity mozku, což světedivse, spolu souvisí:-)
nenimito

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:22

cibobky, vy ste tu takí múdri, až sa hanbím 🙂 Aáále zas sa mi dostáva cti vidieť – mať vízie. Iba im v tom momente nerozumiem. Myslím si, že putujem do "budúceho diania" , ako minule : šla som dlhou veľkou budovou, akoby stanica vlakovka, alebo letiskový terminál. To vždy ponáhľam aby som stihla. Tentoraz to bolo čudné v tom, že som míňala ľudí , čo tam jedli, pili, kecali, prezliekali sa, nejaké bordel veci porozhadzované, akoby im bolo jedno, či stihajú, čo dôjdu, ….. Už som bola skoro na konci a naráz ulička doprava. Kašlem už na to, neodletím, tak neodletím… Zabočila som tam a v šeru som videla akýsi tieň, postavu od chrbta. Fuha, pomyslela som si, asi som v pasti, čo fčul ? Tak hovoril rozum… mám sa vrátiť ? … Ale, vnímala som akési svetelné pole pred sebou, nič konkrétne , žmúrim, chcem otvoriť viac oči a nejde to. Úplne fyzicky som cítila zalepenosť, je to vždy nepríjemné. V asi treťom pokuse otvárajú sa mi oči – vidím nádhernú presvetlenú, žiarivú, realitu, zatiaľ len kúsok toho, a vidím že to, čo mi bránilo vidieť je , podržte sa : béžová plachta, opona a akoby pomyselná ruka ju ťahala z prava do ľava. Nie zhora dolu, nie odhmlenie , nie rozpustenie clony, ale zreteľná bežová plachta … koniec, ok, nehľadala som nijaký výklad sna, a dnes tento článok vyššie… Bed

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:22

cizáci necizáci, teorie ke kometám je nejspíše úplně jiná. viz např zde: https://www.youtube.com/watch?v=KDa0Ax4TZlU
jedná se o elektrický model vesmíru, kde hlavní silou je elektro-magnetismus a nikoli gravitace (i ta má elektrickou podstatu…)
Imp

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:22
Odpovědět  Anonymní

Čím to asi bude? 🙂
Že by tím, že vědátoři vynalezli slovo gravitace dřív než elektrostatika? A pak nevěděli, jak to do sebe napasovat? I když pojmenovaná gravitace i elektrika existovala dávno před náboženstvím jménem věda…
Stačí se kouknout na vzorečky…. žeby podobnost čistě náhodná? bo jinak pojmenovaná a vypočtítávána jinými písmenky?
https://cs.wikipedia.org/wiki/Intenzita_elektrického_pole
https://cs.wikipedia.org/wiki/Intenzita_gravitačního_pole
Ale zase můžou zaměstnávat experty na elektrostatiku a experty na gravitaci:-)
nenimito

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:22

Jsou to zajímavé články. Jenže příspěvky jsou poplatné soudobému vědeckému názoru a diskutující zde rozvíjejí jeho mnohdy nesmyslné téze. Vidím, že je zde mnoho vzdělaných odborníků. Tak určitě znáte fyzikální jevy a zákony. Kromě vás se dívá bez přístrojů na denní oblohu a jak často ? Já viděl v létě kolem 14h. Vedle Slunce Měsíc asi 10 st vlevo. Podle neosvětlené plochy byl dva dny do úplňku. A ta neosvětlená plocha nebyla kolmá k paprskům. Mám několik fotek, kde osvětlená strana Měsíce je otočená vzhůru, ale Slunce je těsně u obzoru. Z obou pozorování vyplývá, že Slunce nesvítí na Měsíc. Dále že ve sluneční soustavě nemůže být Měsíc téměř úplňku vedle Slunce. Z obou pozorování vyplývá, že neexistujesluneční soustava a že slunce se s Měsícem pohybují nad naším plochým neotáčejícim se povrchem. Takže dál rozvíjejte vědecké nesmysly !!! A mám další příklad, pokud znáte fyz.zákony o setrvačnosti. Letoun letící ze sev.polárního kruhu dejme tomu po 15.poledníku k rovníku,nemůže doletět na rovník na tom 15.poledníku. Ten průsečík mu jednoduše uběhne k východu, pokud jsme kulatá a otáčející se Země. Vaše rozvíjení vědeckých tézí je jako diskutovat o nesmrtelnosti brouka na Měsíci…….

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:22

Zajímavý článek i zajímavé komentáře jen nevěřím tomu že nase Zeme je plocha viz 13.12.23.44hod.dekuji.kamila

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:22

Souhlasím s tím že Země není sférická. Nevím tedy jestli je plochá a pod kopulí, i když tomu vše nasvědčuje, ale rozhodně není kulatá. Rychlost otáčení je prý cca 1600km/h, takže letadlo letící po rovníku po směru otáčení by nikdy nedolétlo do cíle, v podstatě by couvalo 😊 to samé vrtulník stačilo by mu se vznést a čekat až cíl přijede k němu. Tak to samozřejmě není. Vemte si jen ty satanistické čísla: otáčení kolem Slunce 66660 mil/h, sklon osy je 23,4° když to odečteme od pravého úhlu dostaneme 66,6° atd. je tam toho víc. Slunce a Měsíc vedle sebe na obloze, kdy Měsíc je jen srpek jsem také viděl. Zkuste si v noci změřit laserovým teploměrem teplotu měsíčního světla a teplotu stínu. Světlo je chladnější, tudíž to není odražené světlo ze Slunce. Slunce a Měsíc jsou stejně veliké a docela blízko. Viděli jste někdy hvězdu nebo planetu přiblíženou výkonnou kamerou? Připadá vám to jako to co nám ukazuje NASA? https://youtu.be/nr6g7Pe92C4
Naši předkové to moc dobře věděli, oni nebyli hloupí jak se nám snaží namluvit, naopak nebyli zdegenerovaní a ovládaní jezuitama jako my. Dazhbog

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:22

Ještě se vyjadřím k Einsteinovi. Solar má pravdu. Byl to průměrný matematik, který vykrádal patenty jiných a i své ženy, která byla o dost chytřejší než on. Byl ale vybrán a propagován, aby zavedl vědu do slepé uličky. Teorie relativity a zní vzniklá kvantová teorie jsou nesmysly. Tesla to moc dobře věděl a oponoval mu. K Maxwellovým rovnicím. Maxwell publikoval svůj model roku 1865 využívajíc quaternionu. Quaternionova algebra podchycuje mnohem vice charakteristik a funkci nauky, kterou modeluje, nez vektorová nebo tenzorová algebra běžně užívaná v elektrotechnice. Po Maxwellove smrti byly rovnice upraveny (redukovány) a předvedeny do vektorové algebry Heavisidem, Gibbsem a Hertzem. Tyto rovnice spolecne s Lorentzovym zkomolenim jsou vyucovany na kazde univerzite jako "Maxwellovy". Ve skutecnosti jsou to Heavisideho rovnice, mimo to navic jeste orezane Lorentzovym rekalibrovanim. Jak Maxwellova původní teorie tak i jeji Heavisideho zkomolenina stanoví dva hlavní druhy elektromagnetickych systémů: 1. ty, ktere jsou "v rovnováze" s jejich aktivním okolím, tedy ty, které z něj nemohou přijmout a využít EM energii a 2.ty, které byly "vyvedeny z rovnováhy" s jejich aktivním okolím, takže z něj mohou volně přijímat a využívat EM energii. Kdyz ale Lorentz upravoval rovnice, vyvolil z Maxwellovskych systémů prakticky pouze mnohem jednodušší "první třídu" ty, které jsou v symetrii. To mělo za následek, že rovnice jsou jednodušší a lze je mnohem snadněji řešit analyticky. Ale asymetrická část byla vypuštěna! Už v roce 1957 byla udělena Nobelova cena za objev porušené symetrie Lee a Yang. Tento obrovský objev s hlubokým dopadem na celou fyziku ovšem dosud nebyl začleněn do elektrotechniky, lépe řečeno do starověkého MaxwellHeavisideLorentzova pojetí elektrodynamiky. Nerovnovážnymi stavy se zabýval i Ilja Prigogine, Nobelova cena 1977. Jak prohlásil prof. Meyl
demonstracemi lze dokázat 1. bezdrátový přenos elektrické energie
2. působení přijímače na vysílač (zpětná vazba)
3. volná energie s účinností až 1000%
4. přenos skalárních vln rychlosti 1,5x rychlosti světla
5. neúčinnost Faradayovy klece před průnikem skalárních vln.
Dazhbog