Skutečná léčba na covid existuje. Proč ji nezačít používat?


Můžeme mít pocit, že virus spolu s politickou reprezentací nás mají v hrsti. Politici samozřejmě hrají svoji politickou hru a snaží se na situaci politicky co nejvíce vydělat, virus se zkrátka množí jako králíci, ale mají nás skutečně v hrsti právě politici spolu s virem? Celá ko-virová hra je založena na tvrzení, že „na virus není lék“. Ve skutečnosti však toto tvrzení není pravdivé. Na ko-virus léky a léčivé postupy existují, jsou běžně dostupné a klinicky ověřené na desetitisících nemocných, pracují s nimi tisíce lékařů a terapeutů po celém světě, jejich nebezpečnost je srovnatelná s acylpyrinem a účinek ověřený i u těžkých případů. Jenže do plošného užití ve vyspělých zemích se tyto léčivé postupy nedostanou. Zdá se to neuvěřitelné? Ono to neuvěřitelné je, jenže bohužel pravdivé. V současnosti skutečně prožíváme drsné antiutopické sci-fi na vlastní kůži. Když je řešení tak jednoduché, co brání tomu, aby se lidé s ko-virem léčili, a kdo nás tedy drží v hrsti? Je to medicínský systém.


Více než milion mrtvých na celém světě, zablokované ekonomiky, domácí vězení, zákazy vycházení, celoživotní dluhy, příprava na extrémně nebezpečné proočkování populace nevyzkoušenou vakcínou a celkově otřesný dopad na obyvatelstvo naší planety má na svědomí medicínský systém, který vznikl původně proto, aby léčil a zachraňoval životy. Medicínský systém, který je postavený na jednotlivcích, kteří všichni beze zbytku přísahali, že nebudou škodit.
Ko-virová krize je obrovské selhání konvenční medicíny jako takové. Medicínský systém se za poslední desetiletí proměnil v rigidní totalitní mašinerii, která zadupe do země jakýkoliv náznak levného řešení, za nímž nestojí farmaceutický byznys, který jediný je schopen vytvořit rozsáhlé studie, jež systém akceptuje. A to neznamená, že by je pouze ignoroval. Aktivně se postará o to, aby rebely exemplárně trestal a veřejně – mediálně – upaloval. A z lékařů, kteří dříve uměli diagnostikovat pohledem a rozhovorem, se stávají obsluhovatelé přístrojů, kteří pouze čtou laboratorní výsledky a podle nich vybírají optimální protokoly pro předepisování léků podle nejnovějších „vědeckých“ poznatků, které ovšem čistě náhodně produkují právě farmaceutické firmy. Začarovaný kruh, který za poslední desetiletí v lékařích postupně eliminoval lékařské umění.
Ověřených léčivých postupů na ko-virus existuje více, včetně použití obyčejného peroxidu vodíku, ale v tomto textu zmíníme pouze tři z nich. Jedná se o vysoce důvěryhodné metody, jež mají skutečně opakovaně ověřenou účinnost a jsou ověřené mnohaletou praxí.
1. Ozónová terapie. Ozón v krvi likviduje různé viry a koronavirus není výjimkou. „Ozón je v těle teplokrevných živočichů produkován v bílých krvinkách a uvolňován do krve a tkání, čímž pomáhá při likvidaci choroboplodných zárodků, zejména virů. Léčbou ozonem se tato funkce krvinek výrazně posílí,“ uvádí MUDr. Milan Veselý, český odborník na ozonovou terapii, na svých stránkách (vesely-ozon.cz). S ozonovými generátory pracují v Česku desítky lékařů, například s těžkými cukrovkáři, u nichž pomocí ozonu dokážou předejít amputacím. Jenže oficiální medicína ozonovou léčbu v podstatě ignoruje. Již v dubnu letošního roku publikoval dr. Robert J. Rowen úspěšně léčené případy nemocných s covidem, některé z toho v kritickém stavu (1). Tato léčba je v rukou odborníků mimořádně bezpečná, vedlejší účinky ozonu jsou již dlouho známé a nebezpečí hrozí pouze při neodborném použití příliš vysokých koncentrací. O možnosti použití ozonu informují i lékařské studie, avšak oficiální medicína ozonovou terapii ignoruje. Ozonové generátory je možné opatřit za zlomek ceny ventilátorů, oproti nimž mají skutečný léčebný efekt a mohou zachraňovat životy a dokonce i ekonomiku země. Zabýval se tím dosud někdo z oficiálních míst? Ne, protože takové informace neprojdou lékařským systémem.
2. Oxid chloričitý je velmi účinné oxidační činidlo, které má schopnost zbavit tělo virů včetně covidu. Léčebný oxid chloričitý je znám pod zkratkami MMS, CDS či CDS2 (záleží na způsobu přípravy). V médiích jsou tyto prostředky pejorativně označovány jako bazénová chemie a lékaři se je obecně snaží zesměšňovat. Jenže i v Česku mají s těmito látkami velmi pozitivní praktické zkušenosti tisíce lidí při léčbě různých problémů, včetně virových onemocnění, a to ještě z doby předkoronavirové. Někteří lékaři vyzkoušeli CDS u pacientů s koronavirem i v těžkých stádiích a zjistili, že tato léčba skutečně zabírá u drtivé většiny z nich. Dr. Manuel Aparicio uvádí: „Většina pacientů se zotaví do 3 až 5 dnů, u kriticky nemocných může léčba vyžadovat 2 až 3 týdny a u těchto pacientů provádíme CT, rentgen, laboratorní testy (PCR, specifické protilátky atd.) a SpO2, abychom se ujistili, že se pacient zotavuje. Já osobně jsem zdokumentoval uzdravení pomocí více než 100 CT skenů atypické pneumonie způsobené covidem-19. To je ten stav, kdy se většinou pacienti v západních zemích připojují na ventilátor.“ (2). Dr. Aparicio je ředitel organizace Comusav, která má zastoupení v 19 zemích především Latinské Ameriky a v níž působí přes 3000 lékařů. Například v Bolívii je tato léčba zcela legální a má podporu i místního senátu, který schválil používání oxidu chloričitého pro léčbu a prevenci koronaviru.
V českých mainstreamových médiích však o těchto zásadních informacích nalezneme pouze zmínky s varováním, aby lidé tyto přípravky nepoužívali, a informace o tom, že v Jižní Americe po jejich užití zemřelo několik pacientů. Médii také před nedávnem prolétla „šokující“ zpráva, jak se podobným přípravkem otrávil manželský pár v USA, spolu s varováním před takovými praktikami. Ve skutečnosti se tito manželé otrávili přípravkem na čištění akvárií a s oxidem chloričitým to nemělo nic společného. Samozřejmě jako s každým léčivem se i s oxidem chloričitým musí zacházet opatrně a při předávkování hrozí otrava. To ale hrozí i při předávkování paralenem (smrtící dávka je již 8 tablet), po žádné otravě paralenem se však v médiích neobjevilo varování, aby lidé paralen v žádném případě neužívali. Při správném dávkování otrava nehrozí, u některých osob se může nanejvýš projevit alergické reakce stejně jako při užití jakéhokoliv jiného léčivého přípravku. Nicméně při správném postupu obzvláště ve zdravotních zařízeních by se i tyto případy daly eliminovat. Oficiální lékařské kruhy však o tomto levném přípravku odmítají vůbec diskutovat.
Lékaři z první linie mají praktickou zkušenost, že pokud pacientovi klesne saturace kyslíku v krvi pod určitou mez, tak jeho prognóza je velmi špatná ještě v době, kdy má pouze dýchací potíže. Je pravděpodobné, že za jeden až dva dny bude připojen na ventilátor a v této době již nezabere ani Remdesivir nebo Isoprinosine, které částečně fungují pouze v počáteční fázi onemocnění. I kdyby měl oxid chloričitý jistá rizika (která jsou však minimální), lidé s nízkou saturací kyslíkem mají velkou pravděpodobnost, že nemoc nepřežijí a oxid chloričitý jim může život zachránit. Důkazy o tom jsou tak přesvědčivé, že na druhém konci zeměkoule má tento lék státní podporu, pozitivní zkušenosti s ním mají tisíce lékařů a léčba i těžkých případů s poškozenými plícemi je zdokumentována CT snímky. Oficiální medicína však zakazuje užívání tohoto léku zcela evidentně jen proto, že jeho aplikaci nepodporují farmaceutické firmy, jelikož lék si může připravit každý sám doma za několik set korun. A spolu s farmaceutickými firmami i WHO, která je v podstatě prodlouženou rukou farmaceutických firem, což je také jeden z důvodů, proč ji americký prezident na jaře odmítl dále financovat. Copak stovky mrtvých denně jen v naší republice a zablokované hospodářství nestojí lékařským autoritám za to, aby se zabývaly levným ověřeným lékem?
3. Homeopatie je oproti předchozím dvěma prostředkům ještě bezpečnější (je netoxická i při předávkování) a navíc velmi levná. I proti ní však aktivně bojuje farmaceutická lobby. Z mainstreamových médií a oficiálních lékařských kruhů známe vytrvalé snahy o její zesměšňování. Přitom v Indii je homeopatická léčba koronaviru podporována na vládní úrovni (3). Indické ministerstvo AYUSH vydalo oficiálně pokyny (4) pro používání homeopatie k prevenci a léčbě koronaviru a v některých oblastech jsou homeopatika distribuována jako prevence koronaviru přímo vládní agenturou. Homeopatikum jako prevenci před onemocněním koronavirem distribuuje i vláda na Kubě, protože tam mají s homeopatií dobré zkušenosti již z dřívějších epidemií. Co mají Kuba a Indie společného? Zřejmě ne pouze podobné odstíny pleti. Jsou to země, kde má farmalobby mnohem menší vliv než ve vyspělejších zemích. A proto tam mohou dostat přednost dobré zkušenosti před zájmem farmaceutických firem. K dispozici jsou i různé lékařské studie o použití homeopatie při léčbě koronaviru, například tato z Hongkongu: (5). Pozitivní zkušenost s účinky homeopatik při léčbě koronaviru mohu potvrdit i já, a to u bezmála dvaceti lidí, kteří neměli právě lehký průběh. Homeopatika zabírala podle mých osobních zkušeností naprosto prokazatelně a dlouhodobě. Nevýhoda homeopatie oproti dvěma předešlým metodám spočívá v nutnosti zvolení homeopatika vždy individuálně podle aktuálních symptomů, přičemž toto homeopatikum by měl vybírat ideálně homeopat. Mnoho homeopatů v Česku se zapojilo do projektu, v němž pomáhají nemocným s koronavirem zdarma (6). Preventivní podávání je mnohem jednodušší, a i když se postupy mohou lišit, často pomáhají předejít nákaze nebo zmírnit průběh (7).
Pokřivený medicínský systém si nyní vybírá svou daň. Lékaři se bojí o těchto metodách otevřeně hovořit. Čelní představitelé českého lékařského stavu včetně prezidenta ČLK dr. Milana Kubka jsou vůči jakýmkoliv neoficiálním postupům velmi agresivní. A tak lékaři mlčí a jediné, k čemu se skupinka lékařů odvážila, byla kritika roušek a karanténních opatření, která však v dané době byla spíše kontraproduktivní. Oficiálně slyšíme pouze to, že jediné řešení přijde až s vakcínou. S vakcínou, do které farmafirmy nainvestovaly obrovské sumy s vidinou miliardových zisků. A také s vakcínou, která projde tak rychlým testováním, že její bezpečností si není jistá ani většina lékařů. Co se však může vakcíně postavit do cesty? Levná léčebná metoda. A tak není překvapivé, že tam, kde má WHO rozhodující vliv, se snaží nenechat dopustit skutečnou léčbu.
Jediné protesty, o kterých slyšíme, jsou ty proti rouškám, karanténám a vládě, což je dílem politicky účelové a dílem to odvádí pozornost od podstatných věcí. To nejdůležitější však není slyšet. Tedy to, že lékařský systém zcela záměrně a cíleně blokuje prokazatelně účinné léčebné postupy. A lékaři mlčí. Ale za jakou cenu? Kolik musí denně umírat lidí a jak dlouho musí být zmražen běžný život, aby převážila odvaha se medicínskému molochu postavit a podat lidem s desetiprocentní šancí na přežití lék, který má rizikovost v řádu desetin promile? A to ještě v podmínkách mnohem profesionálnějších než v Bolívii? Jsou naši lékaři systémem tak zdecimovaní, že nejsou schopni ani otevřeně diskutovat? Jsou novináři již skutečně tak otupělí, že pouze papouškují „odborníky“ z ministerstva a omílají historky o nebezpečnosti oficiálně neschválených léčiv?
Řešení celé ko-virové situace je velmi prosté. Postupně by se na různých pracovištích mohlo začít testováním lehčích i těžších případů některou z těchto metod, pokud by to bylo přání pacienta, a lékaři by své zkušenosti mohli rozvíjet a šířit dál. V Česku máme dost odborníků i mezi lékaři, kteří by mohli školit personál nemocnic. Lůžka by se přestala zaplňovat, takže polní nemocnice by dál zely prázdnotou. Prognózy Jaroslava Flegra by se nenaplnily. Život by se velmi rychle mohl vrátit do obvyklých kolejí a naše země by se nemusela astronomicky zadlužit. Stačí se jen postavit diktátu farmaceutické lobby a začít skutečně něco dělat pro naše blízké i celou zemi. Politici, kteří by se za to postavili, by za to získali u celého národa takové pozitivní body, které by jim už nikdo neodpáral. Najdou však odvahu? Do té doby je řešení na všech lidech. Zajímejte se o tyto prokázané léčebné metody, pokud máte starost o své blízké z rizikových skupin. A společně se modleme za to, aby dost lidí získalo odvahu se chorobnému medicínskému diktátu vzepřít.
odkazy:
(1) https://healthimpactnews.com/2020/dr-rowen-ozone-reverses-critically-ill-covid-patients-in-china-and-very-rapidly
(2) https://www.e-regena.cz/covid-19-lze-zlikvidovat-pomoci-cds-a-velmi-ucinne/
(3) https://thehomoeopathy.in/great-success-of-ayush-system-in-covid-19
(4) https://www.ayush.gov.in/docs/homeopathy-guidelines.pdf
(5) https://www.researchgate.net/publication/341956230_Homeopathic_Clinical_Features_of_18_Patients_in_COVID-19_Outbreaks_in_Hong_Kong
(6) http://prohomeopatii.cz/homeopatepomahaji.html
(7) http://www.homeoinstitut.com/koronavirus/homeopaticka-prevence-koronaviru.html
autor: Václav Hrabák
přezato z: 


0 0 hlasů
Hodnocení článku

Čtěte dál

PředchozíDalší
odebírat
Upozornit na
guest
21 Komentářů
Nejstarší
Nejnovější počtu hlasů
Inline Feedbacks
ukaž všechny komentáře
vojta
Host
vojta
17. 3. 2022 13:22

Koupil jsem si oxid chloričitý v 20g tabletách, za asi 2000 kč mám 12 tablet a můžu z nich naředit asi 10 – 15 plaveckých bazénú. Na léčení průměrné vesnice to stačí. Zatím jsem vyčetl, že stačí koncentrace 0,2mg na 1 litr vody, to je koncentrace do dětských bazénů, takže neškodná. Ale oxid je prý účinný i při malých koncentracích. Kdo má nějaké zkušenosti, klidně poraďte, předem díky.
SuperTab Air-Aqua.com Nederland

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:22

Vojta: s tými tabletami opatrne, naštuduj si protokoly mms/cds z internetu. Chlordioxid sa na červené krvinky viaže rýchlejšie, ako kyslík, tak je bezpodmienečne nutné protokoly dodržiavať!!!
K téme: neviem, či ste si všimli, na začiatku koronacirkusu jeden nemenovaný výskumný ústav daroval Slovensku 4 kusy generátorov vodíka – je to tiež cesta, ako na koronu. Odvtedy ticho po plešine… Malo to byť pre pacientov s ťažkým priebehom ochorenia.

PePeek

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:22

MMS si míchám už několik let odsud(koncentrováno na smísení 1:1):
https://fichema.cz/kyselina-chlorovodikova-35-4-hcl/1422-kyselina-chlorovodikova-35-4–8592861533039.html
https://fichema.cz/chloritan-sodn—naclo2/803-chloritan-sodny-25-100-g-naclo2-cas-7758-19-2-8592861502035.html

U toho chloritanu měli ještě donedávna uvedenou potravinářskou kvalitu, asi je někdo "upozornil".

KMnO4

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:22

MMS, CDS atd., tedy chem.reakce na chlordioxid(https://www.clo2.cz/), sůl a vodu se tu už probírala, myslím. Možná by stálo za to doplnit k odkazu nákupu ty reakce:
5 NaClO2 + 4 HCl → 4 ClO2 + 5 NaCl + 2 H2O
Koncentrace si asi musí každý vyzkoušet, každý je jiný, což je problém v dávkování a stejný problém v následném množství vylučování toho "odpadu", který může zahltit nejen ledviny, ale i játra. Čili vždy začínat pomalu, aby nezkolabovaly jiné orgány.
Osobně moc nepoužívám, celý den si připadám, jako když denně chodím po ránu do bazénu, a pak celý den ho cítím úplně všude.
Možná by bylo dobré zmínit, že tou nejúčinnější věcí z té reakce je oxidační potenciál, což je to, co v těle likviduje ty potvory, tady je myslím okolo 0,9V.
Proto raději používám peroxid, kde je sice jen oxidační potenciál při reakci 2 H2O2 → 2 H2O + O2 asi 0,6V, ale nemám "bazén" i v nose a v uších. Navíc si myslím, že O2 je pro tělo užitečnější než chlordioxid, ale ten zase údajně umí v těle toho víc zlikvidovat, tak si vyberte.
Vyvíječe ozónu jsme už dávno koupili v práci, kdo jde poslední spustí a pověsí na dveře tabulku Nevstupovat O3on. 2hodiny běží a do rána vyprchá, resp. měl by se do 8-9h z O3 změnit na O2. Jednou tam někdo vlezl a hned mu tekla z nosu krev, takže taky opatrně, hlavně na děti, psy, kočky, kytky…. ale umí to zlikvidovat i myši, mouchy, pavouky a jinou havět až po roztoče…
Ale asi nejdůležitější "léčbu" tu už párkrát zmínil Michal, myslím
https://myslenkyocemkoli.blogspot.com/2013/06/radiacni-trouby-mikrovlnky-skodi-zdravi.html?showComment=1480678911882#c243223220682418295
nenimito

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:22
Odpovědět  Anonymní

Na jaře v době začínající vejrohysterie sem pořídil 2 genrátory ozonu, jeden 24g, druhej 32g/hodinu. Neměl sem je teda zapnutý nikdy dýl jak 40 minut (v místnosti co má nějakejch 12m2), ale pavouky a moly to nezlikvidovalo 🙂 Smrad to ale generuje maximální a bez pořádnýho vyvětrání by se tam nedalo dejchat ani po 24 hodinách (pověrám o rychlým rozpadu ozonu už nevěřím). I po vyvětrání tam ten smrad den zůstane. Ale možná mám jen generátory smradu… 🙂
Píšu to jen proto, aby si někdo nědělal planý naděje, že moly zlikviduje generátorem ozonu…

jinak ještě k tomu chloritanu z fichemy – píšou u toho co tam je všechno za chutný příměsy (rtutí počínaje…). Nevim jestli to někdo moch vydávat za potravinářskou kvalitu 🙂

Ohledně peroxidu, sem chemik na baterky, tak možná teď napíšu blbost, ale obávam se, že tenle silnej oxidant může oxidovat i vlastní buňky, nejen ty parazitický… chlordioxid je proti němu růžovej čajček. Tak bacha na to… já dávam ale přednost rači antioxidantum. Céčku.
Chorche

vojta
Host
vojta
17. 3. 2022 13:22

Z vašich míchacích receptů mi vztávají vlasy na hlavě ( oba ). V prodeji je oxid chloričitý do bazénů, namíchaný na 0,3%
https://www.vylecse.cz/chloritan-sodny/157-cds2-oxid-chloricity-500ml.html
nebo tablety SuperTab – tableta 20g ale podle tabulek udělá v litru vody roztok 2g – 2000mg na litr. Jestli je gram vody 1ml tak je to roztok 0,2%. Vhodná koncentrace pro bazén je prý 0,1 – 0,2 mg na litr. Jakou koncentraci mají vaše směsi ?

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:22
Odpovědět  vojta

Chemické rovnice nejsou o gramech nebo ml, ale o zachování hmotnosti, resp. náboje. A vymyšlený byly proto, aby bylo vidět, co z toho všechno vlastně ve finále vzniká. Smícháním chlorovodíku s chloritanem sodným nevzniká jen chlordioxid. Čili to není jen o chlordioxidu, ale hlavně o teplotě těla a tím urychlení probíhající reakci s oxidačním potenciálem. Ona ty potvory ničí hlavně ta probíhající reakce. Taky proto tomu říkají "čerstvě aktivovaný" roztok. Po pár hodinách od smíchání do sebe člověk cpe jen chlordioxid se solí a vodou, tedy "už neaktivovaný".
Smíchání poměrů hmotnosti, litrů a koncentrace, ať si radši každý najde sám…. každý je jiný, psal jsem.
A to nemluvě o zaneřáděnosti chloritanu sodného při jeho výrobě, jako je rtuť, nikl, chrom, arzén a jiné dobroty, i když to jsou stejné dobroty jako v instantní polívce nebo bujónu od Knorru nebo Vitany, takže některým jedincům to asi nevadí, jsou zvyklí.
Proto jsem psal, že raději používám peroxid.
nenimito

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:22

Jako nechemik vycházím z údajů tohoto fóra:

http://www.zdravi-az.cz/Forum/viewtopic.php?f=6&t=1555#mms

KMnO4

MichalB
Host
MichalB
17. 3. 2022 13:22
Odpovědět  Anonymní

Je velký problém alespoň pár slovy napsat, co člověk najde, pokud danou adresu navštíví? Je tam loňská burza, počasí, podvodní porno nebo recept na bábovku?

Nal
Host
Nal
17. 3. 2022 13:22
Odpovědět  Anonymní

A přitom je to dole zcela jasně: "Odkazy bez krátkého popisu, oč se jedná, budou mazány." Tak tam si bude loňský recept na porno za jakéhokoliv počasí….

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:22

jajaja – všetci tu očakávate, že dostanete ten vírus. Neočakávajte, žite… buďte na vysokých vibráciách – bo vírusek je na nízkych, takže sa ku vám nevyšplhá. On aj tak je tu preto aby ste sa viac snažili byť, nie mať. Čavte.. Bed

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:22
Odpovědět  Anonymní

já naopak očekávám, že ho nedostanu 🙂 protože se jednak snažím bejt nad věcí a jednak si už dávno nejsem jistej že vůbec existuje 🙂
chorche

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:22

a co koloidní stříbro..fakt pomáhá…
jo a ještě "autopatie" ..mnohokrát vyzkoušeno…

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:22
Odpovědět  Anonymní

kolojdní stříbro vyrábím, před 10 lety mně dostalo z borelky.
chorche

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:22

🙂
"Český podnikatel Andrej Konstantinov zahajuje zájezdy do Ruska za účelem očkování proti koronavirům – SputnikTrip"
http://zdrav.expert/index.php/Статья:Sputniktrip_(туры_за_вакциной_от_COVID-19)

popř. něco o Sputniku V a "konkurentovi" AZD1222
http://zdrav.expert/index.php/Продукт:Спутник_V_(вакцина_от_коронавируса_COVID-19)
http://zdrav.expert/index.php/Продукт:ChAdOx1_nCoV-19_(AZD1222)_Вакцина_против_COVID-19
tím netvrdím, že fandim vakcínám, jen zvědavost… nebo jak tu někdo aktivně i naprosto nepochopeně pointě textu napsal – farmaceutické žvásty
nenimito

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:22
Odpovědět  Anonymní

Nenabádám nikoho k vakcinaci, ale stejně nás všechny donutí, jinak podle mne dojde i na zákaz vycházení, nejen do hospod, autobusů, letišť nebo na nákup…. ale třeba ne, to zřejmě nikdo teď netuší.
Tak si myslím, že je na čase si začít vybírat z toho zla alespoň to nejmenší, podobně jako Volby:-) Tedy pokud to vůbec někdy půjde si vybrat, třeba jako v Srbsku. Tam paradoxně ve výběru nevyhrál Sputnik, byl myslím na druhém, ale čínská s inaktivním virem, myslím od Sinopharm.
https://www.idnes.cz/zpravy/zahranicni/cesi-bezplatne-ockovani-srbsko-cizinci-sputnik-sinopharm.A210331_205125_domaci_baky

Něco ke Sputniku…
https://www.sukl.cz/sukl/ema-zahajila-prubezne-hodnoceni-vakciny-sputnik-v
https://www.ema.europa.eu/en/news/ema-starts-rolling-review-sputnik-v-covid-19-vaccine
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(21)00191-4/fulltext
Denis Logunov a kolegové uvádějí jejich průběžné výsledky ze studie fáze 3 s vakcínou Sputnik V COVID-19 v The Lancet . Výsledky studie ukazují konzistentní silný ochranný účinek ve všech věkových skupinách účastníků. Vakcína známá také jako Gam-COVID-Vac používá heterologní rekombinantní adenovirový přístup využívající adenovirus 26 (Ad26) a adenovirus 5 (Ad5) jako vektory pro expresi špičky těžkého akutního respiračního syndromu koronaviru (SARS-CoV-2) protein. Použití dvou různých sérotypů, které se podávají s 21denním odstupem, má překonat jakoukoli již existující imunitu proti adenoviru v populaci. Mezi hlavními vakcínami COVID, které jsou dosud vyvíjeny, používá tento přístup pouze Gam-COVID-Vac; jiné, například vakcína Oxford – AstraZeneca, používají pro obě dávky stejný materiál. Dřívější vakcína proti viru Ebola, vyvinutá také v Národním výzkumném středisku pro epidemiologii a mikrobiologii Gamaleya (Moskva, Rusko), byla podobná jako viry nosiče, Ad5 a virus vezikulární stomatitidy, a obecný princip primární podpory se dvěma různými vektory byl široce používán experimentálně.
Ad26
https://en.wikipedia.org/wiki/Johnson_%26_Johnson_COVID-19_vaccine
Ad5
https://en.wikipedia.org/wiki/Convidecia
https://szpcr.cz/covid-19/jak-funguje-adenovirova-dna-vakcina/
Ale samozřejmě jen farmaceutické žvásty….

Zajímavostí může být už 2 měsíce schvalovaný na EMA NovavaxCZ…
https://www.novavax.cz/faq/
nenimito

MichalB
Host
MichalB
17. 3. 2022 13:22
Odpovědět  Anonymní

Nenimito
píšeš: "…stejně nás všechny donutí, jinak podle mne dojde i na zákaz vycházení, nejen do hospod, autobusů, letišť nebo na nákup…"

Já zase píšu, že vše je o osobním žebříčku hodnot.
Donedávna se ještě za svobodu pokládali životy. Dnes už jí přebil pohodlný konzumní styl života. Mobil se 116K rozlišením a s dálkovým čtyřzónovým ovládáním teploty mluvícího záchodového prkénka začíná mít obecně větší hodnotu, než pohyb venku bez náhubku. Naštěstí zatím ne pro všechny. Jestli to na změnu (návrat ke starým zvykům již podle mně není možný) stačí, to ukáže čas.

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:22
Odpovědět  Anonymní

Michale, i já se budu bránit vakcinaci, co to půjde. A náhubek venku nenosím ani teď, ale ne z důvodů osobních žebříčků hodnot, ale z důvodů petriho misek na hubě, protože prostě plíce jsou největší desinfekcí člověka před ledvinami. Takže vše, co za den o někoho nebo někde pochytíme a dostane se až do krve, ať už trávením nebo dechem, tak krví přes plíce jde ven a usadí se právě v tom náhubku, stejně jako alkohol v krvi. Ostatně měl jsem pár náhubků i s čínským návodem, kde bylo psáno, že max. doba od použití do vyhození náhubku je 75min., pak zlikvidovat. To, že je někdo schopný to bez desinfekce nosit celý den nebo nedejbože i týden a déle, je jen hloupá nevědomost géniů, co si zadělávaj na bakteriální záněty.
A pochybuji, že je českomoravská kotlina schopna se sjednotit a vyvolat proti tomu všemu protest. Nedokázala to ani při sametohavlovským puči, kde všichni ti barevně podplacení jen zblbli studenty a stb dostala rozkazy jim pomoct a usměrnit pohlaváry do "nové" vlády, takže o tom pochybuji i dnes.
Nemůžeme být jednotní, protože ten střed Evropy proběhlý tolika válkami po Karlu Václavovi je natolik smíchaný ze všech koutů evropy(i afriky a asie), že jsme opravdu každý jiný i s jiným žebříčkem hodnot.
Něco nesjednotitelného a neustále rozhádaného….
nenimito

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:22

Tak mám už po několikáté další zkušenosti s covidem…. už po třetí, myslím.
První bylo seznámení asi před rokem, v dubnu. Asi den nicmoc, ale bez teplot a za 2dny fpohodě. Druhý v srpnu, 2-3 dny teplot, podobné nachlazení, asi 5-6dní fklidu relax, a pak fpohodě. Po třetí před 14dny. Musím přiznat, že fakt nicmoc. Asi opět jinej "model", vylepšenej….
Nemám úplně pozorovací schopnosti Wenci, takže to FAKT zjistím jako každej "uživatel" až ten 5tý den po kontaktu, a to je asi už pozdě na capsaicinový mastičky:-)
Nevím, jestli někdo už narazil na Isoprosin…
https://www.orthodont-cz.cz/data/files/Isoprinosine-informace%20pro%20zdravotn%C3%ADky.pdf
Jeho "účinnou" látkou je Inosin pranobex, který není nic nového. Vynalezli to v 70tých letech na herpes viry, jen funguje trochu jinak než klasická léčiva. Navyšuje v organismu počty NK buněk, které bojují s napadenými buňkami virem(jakýmkoliv).

U nás je na předpis a jen pro VIP klientelu, ale v Polsku je volně prodejný na tuny. Jen se to tam jmenuje jinak. Buď Groprinosin nebo Neosine. 1 zloty je asi 6kaček. DPD do Čech asi 23-25zl. za 4-5dní.
https://abcapteka.pl/pl/products/groprinosin-500-mg-50-tabletek-520.html
Doporučím k tomu Déčko a Zinek dvojnásobný dávky. A kopřivovej čaj… vše ostatní v podstatě bez účinku…(alespoň u mne).
Samozřejmě může se někomu přidat koinfence buď bakteriální nebo parazitická, díky snížené imunitě. Na to funguje něco jiného…

V tom PDFku je i návod na dávkování prevence, plus doporučím k tomu doporučené dávky Déčka a Zinku(to by mělo zabránit napadání nervových zakončení – chuť a čich, i odhleňování).
nenimito