Koronavirus financovaný světovou vládou

Mutantní koronavirus vypuštěný ať už z americké, nebo čínské laboratoře a který způsobuje pneumonii, známý také jako COVID-19, pokračuje ve svém vítězném tažení po celém světě a úspěšně pracuje na rozpadu globální ekonomiky.


Volání zdravě uvažujících lidí, včetně lékařů, abychom se podívali na lékařské statistiky, uklidnili se a nevyvolávali paniku, zůstávají bez pozornosti těch, kteří jsou u moci: koronavirus se totiž stal nejen příležitostí pro masovou psychózu ve většině zemí světa, ale skutečnou kognitivní zbraní, s jejíž pomocí je ničena světová ekonomika, strategické plány a v budoucnu možná celé státy. Dosud (článek vyšel 12. 3. 2020) žádný ze seriozních analytiků nevyvrátil předpoklad, že cílem zahájení hysterie s koronavirem bylo podkopat čínskou ekonomiku, zadaným Spojenými státy prostřednictvím amerických agentů, takzvaných „Komsomolců“, mezi něž patří vedení města Wu-chan. Hlavní role při podpoře hysterie patří přirozeně americkým a evropským médiím, ovládaným globálními oligarchy, a strukturám pod jejich kontrolou, jako je Světová zdravotnická organizace, která včera oznámila pandemii coronavirus (se 100 a několika tisíci případů po celém světě!), která umožnila Spojeným státům okamžitě uzavřít své hranice před Evropany. 
РИА Катюша publikuje článek analytika Konstantina Carenka, který je z první ruky obeznámen s moderními biologickými zbraněmi a dalšími metodami informační války. Redaktoři nesdílejí názor tohoto analytika ve všem, ale považují ho za velmi zajímavý a hodný pozornosti našich čtenářů.


K pochopení toho, jak fungují moderní viry šířící paniku, jako je například koronavirus SARS-CoV-2, který vede ke smrtící pneumonii COVID-19 u přesně definované rizikové skupiny lidí, zvažte podobný příklad tzv. „moru 20. století“ – AIDS. V roce 1969 zahraniční tisk zachytil únik informací z řady center financovaných klany od Rockefellerů po Sorose, která vyvinula strategii využití virů a systém regulace „ochrany proti virům“ kvůli jejich „přirozenému“ napadání určitých sociálních skupin lidí. Jedná se zejména o lékařskou fakultu Mount Sinai (Sinai Mountain) v New Yorku a Americkou federaci pro plánování rodiny, které považují virus HIV za součást svého projektu „Investice do zdokonalení sexu“. Jak vyplývá z tohoto úniku (část informací je k dispozici zde), v názvu AIDS je skrytá jiná interpretace, nikoli jak se oficiálně uvádí „Virus lidské imunodeficience“. Zkratka odhaluje odlišný proces „infekce“ společnosti, přesněji řečeno, zkratka odhaluje „schizofrenní“ úmysly světových elit, jejich nejbohatších dynastických klanů infikovaných myšlenkou světové nadvlády a regulace světové populace. Tyto rodiny se samy nazývají elitou nebo, jak se nyní módně říká “klany”: klany oligarchů, politiků; bankéřů a burzovních makléřů; průmyslových a informačních magnátů – jako jsou Rockefellerové nebo Soros. Tyto klany, financující nebo informačně podporující takové činnosti, jako je vytváření virů, daly této genocidě „krásný“ název – projekt „Zlatá miliarda“. Plánovaného snížení počtu lidí bude dosaženo mechanizací, robotizací, biochemií, informatizací, genovým inženýrstvím, zavedením umělé inteligence atd. Z tohoto důvodu světové elity podplácejí politiky a národní vůdce, úředníky různých úrovní a vytvářejí tak politický systém i ekonomiky států pod svou kontrolou, aby realizovaly jejich ideu. Tuto ideu už po druhé světové válce opakovaně vyslovovali politici z různých vyspělých západních zemí. Například bývalý státní tajemník amerického prezidenta Henry Kissinger (narozený v Německu jako Heinz Alfred Kissinger) hovořil ve svých projevech o myšlence „zlaté miliardy“, jako o již schváleném projektu. Zopakovala to i ministryně zahraničí USA Madeleine Albrightová (narozená v České republice jako Marie Jana Korbelová). O snížení počtu obyvatelstva také aktivně hovořila bývalá premiérka Velké Británie Margaret Thatcherová (rozená baronka Robertsová). V současné době politikům sekundují členové královských rodin, aristokracie a podnikatelé nižší úrovně než Rockefellerové či Rothschildi, jako je Bill Gates, antisociálně „šetřící planetu“ před přelidněním. Společně začali přispívat, zakládat fondy na vytvoření nových virů pod rouškou vědeckého výzkumu nebo „ochrany“ obyvatelstva pomocí vakcín. Stejně výjimečný se cítil díky své rase i Adolf Hitler, který byl financován elitou západního světa, konkrétně velkým oligarchou USA Henry Fordem. V dnešní době se myšlenka „rasově čistého“ života na Zemi proměnila v myšlenku “lidského inkubátoru” pro Jednotnost, Stejnost a Stabilitu (motto Světového státu z knihy svobodného zednáře a spisovatele Aldouse Huxleye „Brave New World“).

Takže ve zkratce AIDS je skryta fráze „Agent Investment Development Sex“ – Agent (virus sám) Investice Rozvoje Sexu. To znamená, že samotný virus imunodeficience (HIV) je agentem. Závěr tedy sám o sobě naznačuje, že HIV je samotný předmět investice, který má agenta vykonávajícího úlohu investora (tvůrce viru) a znovu reinvestuje, tj. jedná jménem investora a vytváří podmínky pro rozvoj v hlavách lidí, kteří touží mít pouze sex, ale nikoli rodinu a/nebo děti. Cílem HIV vytvořeného v uzavřené laboratoři v USA není zabíjet „nemocné“ nemocí a vyčerpáním vražednou „léčbou“ (to je dlouhé a neefektivní), ale zabít zdravé „neinfikované“ lidi v procesu jejich života příkladem trápení „infikovaných“ lidí, tím, že zaseje do jejich hlav strach z nakažení se HIV a onemocnění AIDS. Tento příklad utrpení má informační povahu šířenou prostřednictvím médií ovládaných světovými elitami, je to fyzická genocida, která odrazuje všechny lidi od sexu, který by mohl vést k těhotenství a vytvoření rodiny. To znamená, že strach z nakažení HIV a získání AIDS nezabije člověka jako takového, ale jeho touhu po lásce, ke splození dítěte kontaktem těl bez ochrany. Láska je odpovědnost, přichází, když se lidé stanou zodpovědnými vůči sobě navzájem a v tuto chvíli jsou připraveni převzít přirozené břemeno mít děti a mít rodinu. Sex bez lásky je nezodpovědnost. V projektu „Zlatá miliarda“ by sex měl být „bezpečný“. Proto byl vytvořen HIV, je to podprojekt, nástup nemoci AIDS není konečným cílem, ale úkolem, tj. dílčím projektem projektu ke snížení počtu pohlavních styků, které by mohly vést k těhotenství. Projekt, tedy cíl HIV a AIDS, je „Zlatá miliarda“ a všechny výše uvedené podprojekty, které vytvářejí kaskádu procesů (podprojekty projektů). AIDS nezabije stovky tisíc lidí na kontinentech, ale miliardy po celé Zemi! A úkolem médií je tento strach podporovat. V každé zemi byl vytvořen systém a mediální lobby z populárních lidí, kteří mají šířit informace o HIV a o problémech nemocných s AIDS. V Rusku byl jako takové lobbistické centrum vybrán Jekatěrinburg, protože je to region nejvhodnější pro další dílčí podprojekt k rozbití Ruska (Start up zahájila kaskáda procesů pro regiony, které odmítly poslouchat ústřední vládu). Podkladem pro práci AIDS je skutečné stárnutí a vymírání Evropy nebo Ruska, kde je počet lidí žijících v místních etnických skupinách katastroficky snížen, protože fungují i ​​jiné dílčí projekty. Zejména subprojekt pro rozšiřování antikoncepčního trhu, který roste spolu se strachem z nákazy HIV, nemoci AIDS; dále subprojekt pro začištění místní etnické populace integrací lidí z jiných regionů, především z Asie a Afriky; subprojekt pro růst osobních sexuálních svobod, což vede ke zvyšování počtu zástupců sexuálních menšin a „jednopohlavních manželství“ a jejich koncentrace ve volebních obvodech (aby byly konzervativní zvyklosti nahrazeny liberálním počínáním); dílčí projekt juvenilní justice, který odrazuje od přání mít děti, které stát může rodině kdykoli odebrat a předat je do jiné rodiny, včetně rodin jednopohlavních párů; dílčího projektu obchodování s orgány dospělých i dětí; dílčího projektu eutanázie; dílčího projektu rozvoje pedofilie atd. atd. Vše výše uvedené pracuje na projekt „Zlaté miliardy“ a je financováno jeho agenty.
Výskyt koronaviru SARS-CoV-2 z Číny a epidemie pneumonie způsobené onemocněním COVID-19 je velmi podobný příběhu šíření AIDS, jen v menším měřítku. SARS-CoV-2 není první virus, který se v Číně v posledních letech objevil. Roztočit se však rozhodli právě jej. Je také zajímavé, že celá Evropa a Spojené státy, stejně jako v případě „okurkové psychózy“ (E.coli), se obořily proti Itálii, jejíž národní politika nevyhovuje moderním fašistům. Existuje však mnoho skutečností, že pacienti s pneumonií COVID-19 v Itálii nebyli v kontaktu s nositeli viru SARS-CoV-2. Existuje také skutečnost, že nový koronavirus se neprojevuje ve svém hostiteli, a to naznačuje potřebu bezpečné komunikace i se „zdravými“ lidmi, a pokud možno ne komunikaci s lidmi žluté rasy, kteří jsou podezřívání z hlavního přenosu viru. Média tedy šíří informační rasový podprojekt viru, vytvářející xenofobii, ničící ekonomiky zemí, v nichž žije většina populace žluté rasy, a to jsou například země BRICS. Kaskáda procesů v akci…
Projekt Zlaté miliardy poskytuje další virové variace související se sociální aktivitou lidí, jejich komunikací, včetně sexu (nebo sexu či společnou prací s příslušníky žluté rasy), a to dělá ze soběstačných lidí bílé rasy xenofoby, všechny rasy na Zemi odvádí od práce, společenské činnosti, vytváření pozitivních mezinárodních vztahů, volného pohybu, rodinnných vazeb, zakládání rodin, rozmnožování… Procesní kaskáda funguje jako celý výše uvedený systém dílčích projektů. Jakékoli snahy o odstranění strachu a stresu jsou na úkor jiných dílčích projektů v kaskádě procesů – jako živočišného trávení času od nakupování po žranice, od hudby k filmům, od pedofilie po pederastii, od šovinismu k rasismu, k ventilaci agresivity. Vše výše uvedené na Zemi probíhá jako v regulovaném inkubátoru a elitářský fašismus řídí tento inkubátor a kontroluje JEDNOTU, STEJNOST, STABILITU.
Národní politici jednající jako vůdci svých zemí pod kontrolou a pověřením nejbohatších lidí světa vytvářejí ze svých států obrovské inkubátory pro lidi a legislativní, informační, obchodní a lékařské (umožněním vstupu škodlivých GMO produktů a vakcín na svůj trh) systémy pro regulaci jejich porodnosti. Takové inkubátory již na Zemi fungují a jsou vyvinuty do téměř ideálního systému. Ale ne všude. Přestože je inkubátor zaměřen na zničení země, aniž by bral v úvahu „přání“ národních elit, některé země Latinské Ameriky a Eurasie (Rusko a Čína) se stále nějak udržují na hraně skutečnosti, že národní vůdci těchto zemí ve prospěch svých voličů, projektům a podprojektům překážejí. Například omezují produkci GMO produktů a vakcín západních nadnárodních korporací. Takže moderní koronaviry musí geneticky neposlušné „bílé“ a „žluté“ selektivně zasáhnout. Za tímto účelem provádí Pentagon výzkum genetického materiálu různých národností a svět je opředen testovacími biochemickými laboratořemi Ministerstva obrany Spojených států a Velké Británie. Nyní sledujeme pokus Západu uvést východní elity do úplného souladu s projektem Zlaté miliardy, což dává asijským vysoce postaveným kolaborantům šanci chopit se moci v Číně prostřednictvím kompradorismu. Za tímto účelem je nutné zničit ideologii Čínské lidové republiky, protože SSSR byl kdysi zničen, čímž se vytvořila závislost Číny na ideologii Západu. Proto projekt „Zlaté miliardy“ zahájil podprojekt zničení Číny v rámci dílčích projektů, stejně jako byl kdysi zničen SSSR. Za tímto účelem se mocné elity Západu (Atlantiku) a Východu (Pacifik) chystají spojit své úsilí, aby mohl být v důsledku konečné zrady národních elit v Asii a na celé Zemi konečně nastolen světový řád pro světový inkubátor, kde u moci budou pouze světové fašistické elity jako orákulum predikující budoucí události (mesiáši prognózy, mesiáši ochrany před všemi nemocemi), ale ve skutečnosti totalitní monopolizující moc.
Koronavirus, který vznikl ve Wuhanu, je nezbytný pro fašistické světové elity, aby stejně jako kdysi v SSSR, kde ničivou sílu spustil Černobyl a nedostatek v obchodech, nevyplácení mezd ve strategických podnicích, přinesl katastrofické důsledky zaměřené na umělé zničení země, jíž zradily vlastní národní elity. V Číně a dalších zemích tento dílčí projekt „likvidace vazeb mezi regiony“ spouští kaskádu procesů, na jejímž vrcholu je eliminována ideologie ČLR jako centra socialistické Asie pro vznik nového roztříštěného ekonomicky slabého státu. Podprojekt působí prostřednictvím panických strachů a zabíjení fyzicky silných lidí žluté rasy. V jiných zemích-inkubátorech by měl nový koronavirus zabíjet národní ekonomiky a staré, slabé lidi (čti lidi s nízkými platbami v systému spotřebitelské společnosti) a zároveň nositele tradičních (konzervativních) hodnot. Virus po zničení silných národních ekonomik, které konkurují ekonomikám nadnárodních společností vlastněných světovými elitami, rychle vymře, ne skutečně, ale právně, protože média přestanou informačně pracovat na podprojektu nemoci COVID-19 a momentálním viru SARS-CoV-2. Existuje mnoho příkladů útlumu informačního zázemí, protože již před SARS-CoV-2 tu byly jiné koronaviry, které se doživotně zapsaly do historie lidské společnosti.
My se už prakticky nebráníme nástupu totalitního světového řádu tím, že vnímáme digitalizaci společnosti (účtování a kontrolu nad činností inkubovaných) nebo očkování (s pomocí kterého zastaví porod a infikují viry) jako požehnání a ne jako podprojekty vedoucí k fašistickému projektu Zlaté miliardy. A zatím se některé aspekty propojují s ostatními v naplánovaném řízení lidské společnosti bohatou dynastickou elitou. Rusko je předpolím všech civilizací ohrožených globálním fašismem. Je nutné, aby všichni čtenáři ve svých rodinách, mezi příbuznými, ve svých pracovních kolektivech vysvětlovali, že fašismus v moderním světě existuje a projevuje se v činech světových dynastických klanů, které sami sebe zombifikují mesiánskou myšlenkou (v křesťanství se tento „mesiáš“ nazývá Antikristem), v rámci níž je vše dovoleno, včetně genocidy na okupovaném území. Skrývají se za heslem – JEDNOTA, STEJNOST, STABILITA, používají teror i genocidu, aby chaos a slogany na nás působily prostřednictvím politických, sociálních a náboženských názorů. Po 2. světové válce proběhla nová, tentokrát studená válka jednoho systému proti druhému, v níž fašisté nového světového řádu porazili Sovětský svaz. SSSR, nacházející se uprostřed Eurasie mezi Západem a Východem, zanikl díky kolaboraci svých národních politických vůdců. Se ztrátou středu Eurasie v podobě SSSR se Západ vydal na „vítěznou“ cestu na Východ, kde je Čína pevností východní civilizace. Po rozpadu SSSR začaly západní elity podplácet Čínu, aby si tak vypěstovaly národní elity, které baží po materiálním bohatství (moci a kapitálu). Patrně byl vytvořen kruh kolaborantů v ČLR a nyní tento nepřítel používá zbraně informační (prostřednictvím sdělovacích prostředků) i bakteriologické (prostřednictvím virů) proti vlastní zemi, aby vytvořil stejné podmínky, v jakých se kdysi rozpadl SSSR tím, že posílil reformátory (lobbisty-kompradory) u moci v ČLR.

Pokud se naši političtí vůdci nezapojí do plánů transnacionálních fašistů a skutečně chtějí pro svou zemi dobro, musí se probudit z vlastního zombírování, osvobodit se od elitárních nemocí, podporovat rodiny a tradiční hodnoty a zablokovat všechny podprojekty světového fašismu, čímž zmaří jeho hlavní projekt – „Zlatou miliardu“ “

autor: Konstantin Carenko
zdroj: http://katyusha.org/view?id=13868
překlad: Vlabi

0 0 hlasů
Hodnocení článku

Čtěte dál

PředchozíDalší
odebírat
Upozornit na
guest
13 Komentářů
Nejstarší
Nejnovější počtu hlasů
Inline Feedbacks
ukaž všechny komentáře
Unknown
Host
Unknown
17. 3. 2022 13:25

velice výstižné popsání nynější situace

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:25

K tomu – koronavir vznikl v Wuhanu – zatím je žalostně málo ověřitelných a jednoznačně pravdivých informací, ale pokud to vzniklo uměle, pak proč by Čína "mířila" na vlastní obyvatelstvo, jestliže u nich je to s "vazbou" na asijský genofond?
Kdo má laboratoře po celém světě pro výzkumy tohoto druhu? Kdo si nechal a proč patentovat tento koronavirus (je to vůbec morální?)? Kdo dělal a nejspíše stále dělá tajné pokusy na lidech také po celém světě (a není tohle také jen trošku "rozsáhlejší výzkum"?)? Proč mluvčí čínského ministerstva vystoupil veřejně s obviněním USA. Číňané (a jednotliví úředníci si vůbec nemohou dovolit být oficiálně "neoficiální") oficiálně obvykle nevypouštějí nic, co by neměli "podchycené. Prý je tu vlastně pět kmenů koronaviru. Je to přirozená mutace nebo "přirozená" laboratorně? A proč je koronavirus nejspíše nesprávně "označen", když je prý na základě SARS? Jak je možné, že se vyhlásí pandemie – nic ve zlém nebo tak pro případné oběti obou nemocí, kterých je mi líto stejně – když každoročně chřipky "obvyklého typu" zasáhnout miliony lidí během krátké doby a povětšinou celkem nic, ale tady se začalo již podstatně dříve bít na poplach. A lidé na ně umírají v podstatě ze stejných důvodů – oslabený organizmus, chronická nemoc, zanedbání léčby pacientem atd. Každý rok celosvětově onemocní chřipkou okolo 5 – 10 % dospělých a 20 – 30 % dětí. viz. (jsou tam i další zajímavé informace, tak je nebudu zde opakovat) – http://www.szu.cz/tema/prevence/je-koronavirus-jako-chripka

Je mnoho otázek na které neznáme odpověď. Ale jedno je jisté. Jestli to někdo vypustil cíleně nebo to "jen" nedopatřením uniklo, pak ten někdo je naprostý a úplný – s prominutím – magor a nemůže ho zachránit od tohoto titulu ani nejdelší řádka titulů u jména. Protože žádný živý organizmus není geneticky stabilní v DNA, která se reprodukcí mění a tím pak vlastně probíhá evoluce života daného druhu. Stačí si vzpomenout, jak se toto využívá třeba u šlechtění chovů koní, psů nebo jak se mění vlastnosti ve světě rostlin žádoucím směrem při hledání třeba odolnějších nebo výnosnějších odrůd. I malá změna v genofondu může znamenat velký rozdíl pro vlastnosti organizmu. Je možné, že si mysleli, že mají zaručeně i lék pro nejhorší scénář, ale něco se mohlo zvrtnout pro ty elity (že by to souviselo s tím patentováním, a to kvůli výrobě protilátky?). Ale i kdyby to "jen" uniklo nešťastnou náhodou, pak nás by to mělo donutit se zamyslet a pak i třeba něco vyžadovat, například odpovědi na to, jak někdo může cynicky plánovat v podstatě masovou vraždu, jestliže to vyrábí jako "zbraň". Kde je etika výzkumníků a vědců vůbec a ne jen v tomto případě a kde je a kde by měla být hranice nekontrolovatelné "nezávislé" činnosti tajných služeb a nadnárodních společností a také těch, kdo to "podporuje" a "zadává" či si to dokonce patentuje.

trtos
Host
trtos
17. 3. 2022 13:25
Odpovědět  Anonymní

mohl vzniknout i u nas, v Somalsku nebo kdekoli na svete – zalezi komu ta laborator prip cela zeme opravdu patri…kdo tam skutecne neco ridi..
vetsina kapitalu v Cine pochazi ze Zapadu prip nadnarodnich korporaci a bank…

a zadni "naši političtí vůdci" neexisuji…protektoratni vlada luze nastrcenych tlam nerozhoduje o nicem…
a tzv opozice je banda ultralevicackych, satanisticko-fasistickych havloidnich smejdu s Piraty v cele, ktera se ve snaze zalibit se zapadnim satanistum predhani ve skodlivosti nasi zemi a lidem…Top09, STAN, Lidovci, CSSD, ODS, Zeleni…)

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:25

Autor přesně neví, co je fašismus, a hlavně odkud pochází. Ale taky jsem si musel najít, kdo je komprador:-)
A viděli jste od Dr. Pekové koronaviry pro laiky? https://youtu.be/gG7oEmuVrH0
nenimito

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:25

Možný scenár, a aj to dáva zmysel:
http://zvedavec.org/prispevky/2020/03/8233-ke-korone-a-svetu.htm

PePeek

MichalB
Host
MichalB
17. 3. 2022 13:25

Informace pro "Nezapomen":
Asi jste přehlédl podmínky pro schválení komentářů, které začínají: "Žádáme diskutující o slušnou formu při vyjadřování…"
Tuto jste mnohonásobně nesplnil a proto nebyl schválen ani jeden z vašich výkřiků. Nejde ani tak o obsah, nýbrž o formu. Sprosté a hulvátské výlevy tu nemají místo!

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:25

"Podle odborníků existuje v Jižní Koreji, Číně a Itálii přesvědčivý důkaz, že významný počet lidí s potvrzenou infekcí koronaviry má úplnou nebo částečnou ztrátu čichu. Uvádí se, že v Německu mají dva ze tří infikovaných anosmii (ztráta čichu). "https://ria.ru/20200321/1568959061.html
nenimito

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:25

"V Rusku byly pro prevenci a kontrolu epidemie COVID-19 ve Státním výzkumném středisku Světové banky „Vektor“ v Rospotrebnadzor vyvinuty prototypy vakcín založené na šesti různých technologických platformách v nejkratším možném čase."
https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14063
nenimito

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:25
Majdalena
Host
Majdalena
17. 3. 2022 13:25

Dobrý den, jen chci přihodit k diskusi. Princ Charles – pozitivní na coronavirus, no a za pět dní bez viru. Ať mi někdo netvrdí, že na to není lék. A kecy o vakcíně, jak vakcína ! Na virová onemocnění v podstatě vakcína neexistuje, viry tak mutují, že nejde vyrobit na budoucno. A lék určitě je, akorát se finančně nevyplatí – moc levné. Taky chtějí redukci, tak proč léčit. A onemocnění na Covid19 nezaručuje, že ho za 14 dní nemám zase. Majdalena – optimista 🙂

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:25
Odpovědět  Majdalena

RNA viry jsou prostě RNA viry. Nevím, jestli je dobré je léčit, ale osobně bych je rovnou likvidoval. Nejlépe tím, z čeho se vyrábí desinfekce. Vysoko procentní líh a peroxid, je to nejlevnější. Vyčistit zuby a nos peroxidem. Nic levnějšího/efektivnějšího asi není jako prevence, když člověk přijde z venku. Očekávat pobytem mezi lidmi, že jsem možná asi nic nechyt je naivita.
Pokud má někdo problémy s peroxidem, může zkusit Streptokill, ale 60% alkohol s tymiánem, hřebíčkem a dubem v nose není nic příjemného:-) To je lepší koloidní stříbro…

Jen pro zajímavost – "španělská" chřipka:
"V českých zemích excesová mortalita v důsledku španělské chřipky v letech 1918–1920 dosáhla 44 000 až 75 000 civilistů. K tomuto číslu je třeba přidat asi 2000 až 5000 vojenských osob…
… Původ je hledán také v Asii. Roku 1917 byla chřipka zaznamenána v Číně a s vojáky se přes USA dostala do Evropy. Válečná cenzura však počátek pandemie zastřela, ale v neutrálním Španělsku bylo povědomí rozšířeno, což dalo onemocnění i název."
Mám pocit, že i aktuálně to roznesla armáda NATO – Itálie, Německo, Francie, a stažení vojsk domů rozjelo zrychlený nástup za mořem. Z Itálie se to do Číny mohlo dostat přes tisíce číňanů přecujících v Italských továrnách na móóódu. Stačí se podívat na umístění základen NATO a čínských textilek v Itálii. Teď v Číně, před tím ve Španělsku… jen v těch rovnicích pořád stejný jmenovatel, mi přinde.
nenimito

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:25

Taky trocha teorií chronologicky seřazeny …
https://voxpopuliblog.cz/koronavirus-ncov19-covid19-strucna-chronologie/
nenimito

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:25

Škoda, že místo koronaviru se nerozšířilo něco takového jako před 500lety:-)
https://g.cz/ve-stredovekem-meste-se-desitky-lidi-obcas-proste-utancovaly-k-smrti-a-dodnes-nikdo-nevi-proc/
nenimito