Putin začal revoluci


“Každý z našich kroků, nový zákon a státní program musíme posoudit především z hlediska nejvyšší národní priority – záchrany a zvýšení počtu obyvatel Ruska.”

Stal se zázrak. Jelcinův čas problémů končí před našima očima. V Rusku začala revoluce shora. Signál vydal prezident Vladimir Putin, který oznámil zrušení nejdůležitějšího koloniálního principu Jelcinovy ​​ústavy o prioritě mezinárodních smluv nad domácí legislativou Ruské federace, jakož i zásah do svatosti současných vnějších vládců Ruska – mechanismus formování vládních orgánů – slibující odstranění zjevných agentů a osob s majetkem na Západě. 


Prezident dále hovořil o tak významných sociálních reformách (podpora plodnosti a rodin, zvýšení platů učitelů a zavedení jednotné sazby pro lékaře, zvýšení počtu volných míst na regionálních univerzitách atd.), že je na místě hovořit o změně celého vektoru sociálního rozvoje země, který bude od nynějška nahlížen skrze prizma národní ochrany. Tuto revoluci však není možné uskutečnit se současnou vládou, Dumou, Radou federace a administrativou. A jen o pár hodin později došlo ke skutečné senzaci: celá kompradorská vláda Dmitrije Medveděva oznámila svou rezignaci. Liberálové a západní patolízalové už tedy nejsou trendy. Život začíná být zajímavý!Zpráva o rezignaci vlády se objevila ve zprávách všech státních zpravodajských agentur.
Prezident začal svůj projev vylíčením situace v demografii a nejednalo se pouze o diskusi o „propadu z doby Velké vlastenecké války“. Putin jasně sdělil, že současná situace je dílem „Jelcinovy elity“, která zemi ničila v 90. letech a politickou agendu do značné míry určuje dosud. Výmluvy bývalých členů vlády ve stylu „v EU se také málo rodí“, prezidenta už neuspokojují.

“Osud Ruska, jeho historická perspektiva závisí na tom, kolik nás bude, záleží na tom, kolik dětí se narodí v ruských rodinách za rok, za pět, deset let, co z nich vyroste, čím se stanou, co udělají pro rozvoj země a jaké hodnoty pro ně budou v životě oporou… Ale generace 90. let tvoří jen malé rodiny. Počet narozených dětí opět klesá. V tom je napětí demografického období, kterým dnes Rusko prochází. Takový klíčový ukazatel, jako je celková plodnost, tj. počet narozených dětí na jednu ženu, byl v roce 2019 podle předběžných odhadů 1,5. Je to hodně nebo málo? Pro naši zemi to nestačí. Ano, je to stejné jako v mnoha evropských zemích. Ale pro naši zemi to nestačí. Pro srovnání: 1,3 byl v roce 1943, během Velké vlastenecké války a v 90. letech to bylo ještě horší. Například v roce 1999 celkem 1,16. Horší než za druhé světové války. Rodiny se dvěma dětmi byly tehdy vzácné, a dokonce byli mnozí nuceni narození dítěte odložit. Opakuji: negativní předpovědi, které nyní existují, nás musí znepokojovat. Naší historickou odpovědností je na tuto výzvu odpovědět. Nejen se dostat z demografické pasti, ale do poloviny nadcházejícího desetiletí zajistit udržitelný přirozený růst obyvatelstva země. V roce 2024 by porodnost měla být 1,7,“ řekl Putin na samém začátku svého projevu. 

Poté oznámil bezprecedentní zvýšení dávek a další pomoci rodinám s dětmi, zejména zvýšení mateřského kapitálu a pomoci velkým rodinám. 

„Podle různých odhadů asi 70 – 80 % rodin s nízkými příjmy jsou ty s dětmi, to dobře víte. Příjem takové rodiny je často skromný, i když nepracuje jen jeden, ale oba rodiče. Od ledna tohoto roku dostanou rodiny, jejichž příjem nepřesahuje dvě minimální životní mzdy na osobu, měsíční platby za první a druhé dítě. A ne do jednoho a půl roku, jako předtím, ale do tří… Ale přemýšlím o tom, a myslím, že tomu také rozumíte: když je dítě ve věku tří let, stanovené platby přestanou, a tak se rodina může zase dostat do obtížné příjmová situace. A to se také ve skutečnosti děje. Nelze to dopustit. O to více chápu, že dokud děti nechodí do školy, je pro matku často obtížné spojit práci a péči o své dítě. Známe to dobře u našich dětí, našich vnoučat. Děti v tomto věku, jak se říká, se seznamují s viry, často onemocní a máma nemůže do práce. V této souvislosti navrhuji poskytnout měsíční platby dětem ve věku od tří do sedmi let včetně,“ uvedl prezident.

Ale to byl jen začátek. Poté Putin hovořil o zavedení bezplatného stravování dětí ve školách, o dodatečných platbách učitelům a třídním učitelům, o zvýšení počtu rozpočtových míst na univerzitách, hlavně regionálních, na podporu medicíny FAP (zařízení poskytující primární lékařskou péči ve venkovských oblastech), o novém systému odměňování ve zdravotnictví, modernizaci vybavení škol a poliklinik atd. Ve skutečnosti je to téměř totéž, jako dělá v Maďarsku premiér Viktor Orban.
Dále Putin hovořil o stavbě silnic, dopravních obchvatech, podpoře reálného sektoru ekonomiky a mnohém dalším.
Všimněte si – mluvíme o bilionech rublů. Vzít je je možné pouze z Fondu národního bohatství, který současná kompradorská vláda Medveděva na „radu“ MMF jednoduše zadržovala na Západě, stejně jako u státních korporací a oligarchů. A Putin na tyto peníze do této „svatyně“ systémových liberálů sáhl: 

„Odhaduje se, že v létě část Fondu národního bohatství v cizí měně, překoná hranici 7 % HDP. Vytvořili jsme takové objemy rezerv, které nám zaručují stabilitu a bezpečnost, a proto můžeme další příjmy investovat do rozvoje v národní ekonomice. Prioritou by měly být placené projekty, které odstraňují omezení infrastruktury pro teritoria. To zahrnuje dopravní obchvaty velkých měst, dálnice mezi regionálními centry a výjezdy na federální dálnice. Takové projekty jistě přitáhnou růst malých podniků, cestovního ruchu, sociální aktivity v regionech a lokalitách. Pro stabilní růst investic potřebuje ekonomika tzv. „dlouhodobé peníze“. Všichni to dobře víme. To je přímá odpovědnost Ruské banky. Zdůrazňuji její důslednou linii na zvyšování dostupnosti úvěrů pro reálný sektor ekonomiky. Podniky, zejména velké společnosti, samozřejmě musí pamatovat na svou sociální a environmentální odpovědnost.“

Pak Putin hovořil o hlavním duchovním poutu, které nás zatím stále ještě spojuje – vítězství. 

„Jsme povinni hájit pravdu o vítězství, jinak co řekneme našim dětem, když se po celém světě rozšíří lež jako infekce? Nestydaté lži ve snaze přepsat historii, musíme konfrontovat s fakty. V Rusku bude vytvořena největší a nejúplnější sada archivních dokumentů, filmových a fotografických materiálů z druhé světové války přístupná pro naše občany i pro celý svět. Taková práce je pro nás, jako vítěznou zemi, povinností a odpovědností vůči budoucím generacím.“ 

Pak k obraně: 

„Poprvé, a to chci zdůraznit, poprvé v historii existence jaderných raketových zbraní, včetně sovětského období i moderní doby, nikoho nedoháníme, ale naopak, další přední státy světa musí teprve vytvořit zbraně, které již Rusko má. Obrana země byla zajištěna pro nadcházející desetiletí, i když zde nemůžeme odpočívat na vavřínech, ale musíme jít vpřed, pečlivě sledovat a analyzovat, co se v této oblasti děje ve světě, vyvíjet bojové systémy a systémy pro budoucí generace. Dnes to děláme. Spolehlivá bezpečnost vytváří základ pro progresivní, mírový rozvoj Ruska, umožňuje nám dělat mnohem více pro řešení nejnaléhavějších domácích otázek, zaměřit se na hospodářský a sociální růst všech našich regionů v zájmu lidí, protože velikost Ruska je neoddělitelná od důstojného života každého občana. V této harmonii silné moci a pohody lidí vidím základy naší budoucnosti.“

Poté zaznělo hlavní poselství zprávy – o návratu suverenity, mimo jiné úpravou koloniálních doložek Jelcinovy ​​ústavy z roku 1993: 

„Rusko může zůstat Ruskem pouze jako suverénní stát. Svrchovanost našeho národa musí být bezpodmínečná. Udělali jsme pro to hodně: obnovili jsme jednotu země, ukončili jsme situaci, kdy některé funkce státní moci byly uzurpovány prakticky oligarchickými klany, Rusko se vrátilo k mezinárodní politice jako země, kterou nelze ignorovat. Opravdu se domnívám, že nastal čas provést některé změny základního zákona země, které přímo zaručují prioritu ruské ústavy v našem právním prostoru. To doslova znamená následující: požadavky mezinárodního práva a smluv, jakož i rozhodnutí mezinárodních orgánů, mohou působit na území Ruska pouze v rozsahu, v jakém nebudou omezovat práva a svobody člověka a občana a nebudou v rozporu s naší ústavou. 
Na ústavní úrovni navrhuji stanovit povinné požadavky na osoby, které zastávají pozice, vrcholně důležité pro zajištění bezpečnosti a svrchovanosti země. Jmenovitě: vedoucí ústavních jednotek federace, členové Rady federace, poslanci Státní dumy, předseda vlády, jeho zástupci, federální ministři, hlavy jiných federálních orgánů, jakož i soudci, nesmějí mít cizí státní občanství, povolení k pobytu nebo jiný dokument, který jim umožňuje trvale pobývat na území jiného státu. Význam, poslání státní služby je právě ve službě a osoba, která se rozhodne pro tuto cestu, se musí nejprve rozhodnout spojit svůj život s Ruskem, s našimi lidmi, a to žádným jiným způsobem, bez jakýchkoli půltónů a předpokladů. Osobám, které se ucházejí o místo prezidenta Ruské federace, by měly být stanoveny ještě přísnější požadavky. Navrhuji zde konsolidovat požadavek trvalého pobytu v Rusku po dobu nejméně 25 let, jakož i neexistenci cizího občanství nebo povolení k pobytu v jiném státě, a to nejen v době účasti na volbách, ale také kdykoli předtím. Vím také, že naše společnost diskutuje o ústavním požadavku, že stejná osoba by neměla zastávat funkci prezidenta Ruské federace déle než dvě po sobě jdoucí období. Nemyslím si, že tento problém je zásadní, ale souhlasím s tím.“

Jednalo se také o posílení role Státní rady, o odpovědnosti vlády vůči Dumě, o zvýšení pravomocí Dumy a Rady federace. Nyní nebudeme tyto návrhy podrobně analyzovat, řekněme jen stručně: mluvíme o mechanismu nezbytného odstranění od moci vládnoucí zkompromitované elity. A tato elita, vyslyšela tento signál, aniž by čekala na zavolání z FSB. Doslova tři hodiny po skončení tohoto projevu tiskové agentury informovaly o hlavní světové události posledních desetiletí: vláda Ruské federace rezignuje! 
Čtenáři, spolubojovníci, prostě vlastenci nevěří svým očím a uším a volají si navzájem, ptají se, co to znamená Není to snad všechno ošidný krok technologů Kremlu? Odpovídáme: nevíme. Ale velmi rád bych doufal, že tentokrát bude vše vážně a doopravdy: po „slivu“ „Ruského jara“ lidé určitě nepřistoupí na poloviční opatření. A vládu Medveděva-Silujanova si jednoduše nelze představit v roli realizátorů byť jen této věty Putina: 

„Každý náš krok, nový zákon, státní program musíme hodnotit především s ohledem na nejvyšší státní prioritu – záchrany a zvýšení počtu obyvatele Ruska.“ 

Nemluvě o možnosti návratu našeho národního dědictví, zejména výnosů státních podniků a Fondu národního bohatství, domů a zrušení koloniálních programů ministerstva vnitra, od privatizace po důchodovou reformu.
A jak budeme dále žít, lze posoudit podle prvních jmenování do úřadů a osudu lidí, kteří si po celá ta léta uzurpovali moc. Čekáme na patrioty ve vládě.

zdroj: https://via-midgard.com/news/article/putin-nachal-revolyuciyu.htm
překlad Vlabi

0 0 hlasů
Hodnocení článku

Čtěte dál

PředchozíDalší
odebírat
Upozornit na
guest
8 Komentářů
Nejstarší
Nejnovější počtu hlasů
Inline Feedbacks
ukaž všechny komentáře
Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:27

Kdy to prosadime tady u nas?

Unknown
Host
Unknown
17. 3. 2022 13:27
Odpovědět  Anonymní

U nás je to v opačném gardu buduje se jde to dobrým směrem, ale je potřeba dorazit pár zmetků.

Ďuro Trulo
Host
Ďuro Trulo
17. 3. 2022 13:27

Jako bezvěrec musím zvolat! Proboha" kuňkhovn již i na myšlenkách? Vždyť je to šoroškovský parazit nejhorší satanské třídy!

Daniel Květoň
Host
Daniel Květoň
17. 3. 2022 13:27
Odpovědět  Ďuro Trulo

Na rozdíl od Sorose je to člověk. Při skutečnosti, že z jednání je obtížné sehnat správné informace, můžeme vědět gulový, co má Putin za lubem.

Unknown
Host
Unknown
17. 3. 2022 13:27

Super…hned bych tam šla žít, kdybych byla mladší. Gratuluji mladým rodinám, konečně se budou mít dobře.

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:27

Tandemový způsob řízení ve své dokonalé podobě: Konstruktivní a destruktivní koncepce sledující však skrytě úplně stejné hlavní cíle. Zotročení člověka v systémech 3D a pro energetiku systémů 3D a zabránění rozvoje plného tvůrčího potenciálu jednotlivce. Vyberte si: Vpravo nebo vlevo? Hlavně aby vás nenapadlo, že lze popolézt i nahoru…

Václav Pohnan
Host
Václav Pohnan
17. 3. 2022 13:27

Zkrátka borec!!!

Daniel Květoň
Host
Daniel Květoň
17. 3. 2022 13:27

Ty nejdůležitější věci tam jaksi chybí. No, vše má svou posloupnost.