Chrámy stojí na křížích 2


Během své krátké návštěvy Petrohradu v roce 2016 jsem si potvrdil, že i zde staré chrámy a mnoho dalších struktur byly postaveny minulou civilizací na křižovatkách úzkých lineárních biogeofyzikálních (BHF) anomálií, které se tvoří nad tektonickými poruchami ve skalní základně pod nimi. A tyto budovy jsou striktně orientovány podle směru těchto linií.


Prozkoumání této otázky jsem speciálně věnoval celý den a prochodil jsem téměř celé centrum města pěšky. Již dříve jsem si totiž v tomto ohledu všiml zajímavých nesrovnalostí. Tentokrát jsem proto podrobněji prozkoumal všechny zajímavé objekty, snažil jsem se je obejít a pomocí navigátoru GPS označit průsečíky těchto anomálií na všech stranách objektů. Tak jsem přesně zjistil, že například Issakijevský chrám a Měděný jezdec stojí na křižovatkách takových anomálií a jsou orientovány v jejich směru (obr. 1),Obr. 1 Kříže anomálií pod Issakijevským chrámem a Měděným jezdcem
…stejně tak celý komplex Palácového náměstí s Alexandrovým sloupem, Zimním palácem a obloukem budovy Generálního štábu (obr. 2),

Obr. 2 Kříže pod Alexandrovým sloupem a Ermitáží
…Kazaňská katedrála (obr. 3),

Obr. 3 Anomálie pod Kazaňskou katedrálou
…Pomník tisíciletí Ruska v Kateřinském parku (obr. 4),

Obr. 4 Anomálie pod Pomníkem tisíciletí Ruska a Gostinyj dvor
…celý architektonický celek na výběžku Vasiljevského ostrova s budovou Burzy a oběma Rostrálními sloupy (obr. 5),

Obr. 5 Anomálie na Vasiljevském ostrově


…Uspenský chrám na nábřeží lejtnanta Schmidta na Vasilyevském ostrově, památník uprostřed Marsova pole (obr. 6), na jehož místě však dříve rozhodně stálo něco daleko staršího,

Obr. 6 Anomálie pod Michailovským palácem, Letním sadem a Marsovým polem

…Michailovský palác (obr. 7) s pomníkem „Pradědovi od pravnuka“ před jeho průčelím a Letním sadem na druhé straně s celou dispozicí. V ní dokonce i všechny fontány stojí na křížích průsečíků jemných anomálií nad již odpojenými zlomy.

Obr. 7 Pohled na Michajlovský palác a Letní sad

Orientace Gostinovo dvora (obr. 4) vůči Něvskému prospektu vedená v nezvyklém úhlu také není náhodná. Nebyl však už čas jít si to zkontrolovat. Úhel lineární anomálie, pod kterým protíná střed jeho fasády, však ukazuje, že celý tento komplex byl postaven v souladu se strukturou takových anomálií na tomto místě.

Analogická je příčina určitého úhlu natočení fasády budovy Hornického institutu (obr. 8) ve vztahu k systému linií ulic na Vasiljevském ostrově. Majestátní portikus se sloupy zde přesně ve středu a kolmo na něj protíná mohutná lineární anomálie. Jak to často bývá, zlom, který tuto anomálii vytvořil, zjevně protíná příčnou trhlinu vyznačenou svými anomáliemi v přilehlých ulicích s jistým zatočením, protože na Velkém prospektu tato anomálie „vychází“ přesně uprostřed bloku mezi 21. a 22. linií.

Obr. 8 Anomálie pod Hornickým institutem

Naprosto chybnou se jeví na internetu často uváděná hypotéza o orientaci Isaakijevského chrámu na předpokládaný předchozí severní pól nacházející se v Grónsku.

Issakijevský chrám, zdroj

Možná že tam ten pól skutečně byl, ale tento chrám byl postaven právě v tomto místě a takto nasměrován výhradně proto, že právě takovou orientaci mají linie anomálií nad průsečíkem tektonických zlomů ve skalním základu pod ním! Množství podobných faktů o poloze a orientaci téměř všech ostatních starověkých architektonických památek jasně ukazuje, že romanovská dynastie nemá s výstavbou této katedrály nic společného. Maximálně mohli provést její rekonstrukci. Protože nic z toho, co bylo jimi nainstalováno nebo postaveno, nenese tyto spolehlivé „známky“ starobylosti. To platí například pro chrám Zmrtvýchvstání Krista, lidově známý jako „Spasitel na Krvi“, který byl postaven v roce 1881.

Ani umístění „Měděného jezdce“, údajně zde postaveného na počest Petra I., není náhodné. Očividně tu stál dlouho před carovým narozením. Ani v dobách Sovětského svazu, ani v předchozí carské éře romanovské dynastie totiž neexistovala tradice vybírat místa pro kostely a památky na kříži anomálií. Naproti tomu všechny budovy, jejichž výstavba spadá až do doby Rurikovců, takové „nesmazatelné značky“ nesou všude. Podobně je to se stavbami na těch územích, která až do poloviny 19. století byla pod kontrolou tzv. Tartárie. Fakta, která to dokazují, však probereme jindy.

Níže uvedený růžicový diagram prostorové orientace aktivních tektonických poruch (obr. 9) je výsledkem zobecnění skutečných dat získaných jeho autory pro řadu objektů na severním, středním a jižním Uralu. Každý jeho vrchol ukazuje, jaký druh kinematiky posunu mají aktivní zlomy mající určitý azimut rozprostření. Tyto jimi stanovené azimuty rozprostření zlomů, nejcharakterističtější pro každé území, tedy přímo souvisejí se vším výše uvedeným. Právě takovým pro každé terirorium přesně stanoveným souborem azimutů se pravděpodobně vymezuje orientace všech starých budov a struktur na ní. Tento vztah by měl být samozřejmě zkontrolován na statisticky významném vzorku. Bohužel, nemám na to čas.

Obr. 9. Růžicový diagram prostorové orientace aktivních tektonických poruch

1 – Раздвиги и сбросы; 2 – Левые хрупкие сдвиги; 3 – Левые хрупко-пластичные сдвиги; 4 – Правые хрупкие сдвиги; 5 – Правые хрупко-пластичные сдвиги; 6 – Надвиги.
(pozn. překl.: tuto geologickou terminologii neznám, proto ponechávám původní text. Můj laický překlad by vypadal asi takto:
1 – rozdělení a srážení; 2 – levé křehké posuny; 3 – levé křehce plastické posuny; 4 – pravé křehké posuny; 5 – pravé křehce-plastické posuny; 6 – posuny.

Na závěr bych rád uvedl ještě jednu skutečnost. Téměř všechny staré objekty v Petrohradě, stojící na křížích anomálií, mají ve své výzdobě reliéfy znázorňující nějaké příběhy (obr. 10 – 12), které však jasně nepatří k nám historicky známé civilizaci. Tyto památky byly původně zasvěceny jiným hrdinům, než těm, s nimiž se je dnes pokoušejí spojit. Zdá se však, že falzifikátoři historie z romanovské éry asi litovali zničit tak nádherná díla. Proto si prostě vymysleli legendu o tom, že v době vzniku těchto staveb jen existovala taková móda tvořit v antickém stylu – a slávu jejich tvůrců si přisvojili. Na památkách z jejich éry už byly pro ni skutečné příběhy, jak však ukázal můj průzkum, kříže z anomálií nad zlomy pod nimi chybí. Tyto falzifikátory očividně nenapadlo, stejně jak to nevědí ani jejich současní následovníci, že předchozí civilizace – prakticky zcela zničená živly a zaniklá během takzvaných „selských válek“ Stěnky Razina a Jemeljana Pugačova, stejně jako válkou v r. 1812. – nám zanechala tyto nesmazatelné „značky“ označující skutečné autory všech těchto grandiózních struktur.

Obr. 11 Basreliéf na zdi budovy komplexu Palácového náměstí

Obr. 12 Basreliéfy na průčelích katedrály sv. Izáka: a) severovýchod; b) jihovýchod; c) jihozápadní; d) severozápad

autor: Nikolaj Andrejev
zdroj: https://www.tart-aria.info/hramy-stojat-na-krestah-chast-2/
překlad: Vlabi

0 0 hlasů
Hodnocení článku

Čtěte dál

PředchozíDalší
odebírat
Upozornit na
guest
14 Komentářů
Nejstarší
Nejnovější počtu hlasů
Inline Feedbacks
ukaž všechny komentáře
VítězslavK.
Host
VítězslavK.
17. 3. 2022 13:27

Zaujal mě u obr.č.6 levý červený průsečík s kosočtvernou úpravou prostoru, ve středu průsečíku se nachází obrovský portál vstupu energie do hloubky skoro 50km.Působí to jako obrovská nálevka,tvar kosočtverců,působí jako ochrana, clonění
tohoto tvaru nálevky,tato energie se konvertovala na jinou energii a překonvertorovana,neboli ,přeměněná,očištěná ,je posílána do prostřed stavby s pravým průsečíkem stavby čtvercové,kruhové vedle.Vyzařující kolmo nahoru,modrým 1/2m širokým paprskem.Současně dnes je již zdroj vstupu energie neobnoven,přerušena dodávka,tím pádem i druhé místo je bez aktivace paprsku,směrem nahoru.VítězslavK.

Vlabi
Host
Vlabi
17. 3. 2022 13:27
Odpovědět  VítězslavK.

Vítězslave,
tvůj příspěvek by možná zajímal i autora. Mohu jej vložit do diskuze u ruské verze tohoto článku?

VítězslavK.
Host
VítězslavK.
17. 3. 2022 13:27
Odpovědět  VítězslavK.

Bezevšeho,souhlas,ono by se dalo vyjádřit vice k obrázkům,toky podzemních vod,kladné,záporné zony,dutiny,cesty,chodby až pod řeku doleva,a to vše viděno jen zrakem,chce to jen čas,ještě k tomu hornímu mojemu textu,bych se chtěl zmínit,že veškeré chrámy,kláštery,kostely,měly u oltářů vstupní portál na odebírání energie od lidí,oveček navštěvující tyto jídelny pro cizí entity,a na oplátku něco za něco, dostávali to nějaké rozřešení.Portály byly na pokyn pana g. Svjatoslava Mazury,z Kišiněva,rozvaleny,zbyly z nich jen torza.A To stejné souvisí i s těmito stavbamy a i po celém světě.Teď se energie, ze zdí z těch staveb,postupně uvolňuje a nabaluje na návštěvníky,ne vždy je to kladné,bohužel.VítězslavK.

Josef Malár
Host
Josef Malár
17. 3. 2022 13:27
Odpovědět  VítězslavK.

Pane Vítězslave? jakou literaturu číst, abych rozvinul takové schopnosti vidět ty energie? chápu že je potřebné být k tomu i narozen ,ale rád bych o tom aspoň něco početl, ať vím, o čem vůbec mluvíte.

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:27
Odpovědět  VítězslavK.

Podle mne to "vidět", je cítit – vědomě vnímat. Oči jen zkušenému "zprostředkují" pocity.
A chce to začít od začátku, tedy u sebe. Pak možná si Člověk začne uvědomovat(cítit) to ostatní okolo(i ty ostatní). Ale jen můj názor, třeba Vítězslav má jiný…
http://poutnicicasem.blog.cz/1302/psychosomatika-a-pater
http://poutnicicasem.blog.cz/1403/zustavej-v-kontaktu-se-svym-energeticjy-systemem
A hlavně si uvědomit, co je "mozkem" a komunikačním centrem tohohle všeho. Víte proč, když máte strach, svírá se vám žaludek? Proč, když vidíte nějakej hnus, tak se vám chce zvracet? A víte, co jsou Motýli v břiše? A když jste spokojený, najezený, v klidu, tak vám mozek něco říká nebo je to od jinud? Víte, co je okruží?
nenimito

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:27

Ak mozem celkom od veci-na tomto webe bolo spomenute v jednom clanku,ze car Peter I.bol po dlhom pobyte v Europe vymeneny a ze by mohol byt o tom aj samostatny clanok-tak ci je alebo by ste mi vedeli odporucit,kde si to mozem viac precitat,diky s pozdravom
Lazník

Vlabi
Host
Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:27
Odpovědět  Anonymní

Dakujem 🙂 Laznik

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:27
Odpovědět  Anonymní

Ja mam zase "laicke" podezreni, ze ty krize jsou "stuple"…
Nemam nic proti krestanum, ale sireni krestanstvi povazuju v konecnem dusledku za sireni satanismu…
Puvodni chramy postavene kulturami v harmonii s prirodou byly postaveny na energicky silnych mistech s pozitivnimi vlivy na lidi.
Tyto chramy a posvatna mista byly zakryty temi krestanskymi ve sluzbach satanistu…
Kriz je pak "stupl" zabranujici ucinkum energii nebo s podobnou funkci…
Jak moc se mylim?'
Dekuji
trton

Alexandrie
Host
Alexandrie
17. 3. 2022 13:27
Odpovědět  Anonymní

Trton, myslím, že i o tomto už tu byly články. A je to i logické.

Alexandrie
Host
Alexandrie
17. 3. 2022 13:27

Mimo téma: Přeji všem veselý poslední den v roce, a v tom novém roce přeji hlavně pevné zdraví, hodně úspěchů a otevřenou mysl.
Děkuji moc za tento web.

Dagmar
Host
Dagmar
17. 3. 2022 13:27

Ahoj Vlabi, hodne stesti, tak jak si ho kazdy z nas predstavuje, v novem roce. Mate nekdo nejakou literaturu o techto energiich? Moc tomu na teto urovni nerozumim, zajimam se trochu o volne energie a jejich vliv na rust rostlin, dekuji Dagmara

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:27

Vďaka Vlabi za celoročný preklad, ktorý pre nás nezištne robíš. Všetkým prajem veľa úspechov v roku 2020.

s0lar

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:27

Ještě kе "křížům", natočili celkem zajímavý dokument Sténání Země ze seriálu Загадки нашей Земли.
https://csmystery.joj.cz/archiv/2012-stenani-zeme
(nebo hledat… https://www.youtube.com/channel/UCYMsSGzAsljzVTrMDOlN14A/videos)

A možná souvisí i s https://myslenkyocemkoli.blogspot.com/2014/05/zvuk-o-nizke-frekvenci.html
nenimito