Rozprava nad očkováním

Skotský lékař, autor, řečník a skeptik nedávno zveřejnil na svém blogu drmalcolmkendrick.org následující „zakázané“ otázky o očkování.


Mé pocity ohledně diskuse o očkovacích látkách
Jak čtenáři mého blogu jistě budou vědět, hlavní oblastí mého zájmu jsou kardiovaskulární choroby, což je velké a složité téma, v jehož rámci bývá každý, kdo zpochybňuje „konvenční“ myšlenky, nemilosrdně napaden. Ve srovnání s oblastí očkování se však bitvy okolo kardiovaskulárních chorob zdají naprosto bezvýznamnými. Pouhé hašteření v mateřské škole. Jsem členem online komunity lékařů, která se ve Velké Británii jmenuje „Doctors Net”, a není přístupná veřejnosti. Kdykoli se tam objeví jakýkoliv příběh o očkování, je docela děsivé pozorovat, nakolik vzteklé a nenávistné rekce vyvolá. Pokaždé, když se „Doctors Net” dotkne tématu MMR (measles, mumps, rubella – trojvakcína proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám), lékaři prohlašují, že by Andrew Wakefield měl být uvržen do vězení a už nikdy se mu nesmí dovolit vydělat žádné další peníze, že je to podvodník a zločinec – a to jsou ty příjemnější komentáře.


Je jasné, že v lékařském povolání existuje bezvýhradná víra v očkování – to znamená ve všechna očkování, na všechny nemoci, kdekoliv – pro kohokoliv. S opovržením se setká každý, kdo se odváží naznačit, že by s očkováním mohly být spojeny nějaké problémy. „Budeš zodpovědný za zabití milionů dětí. Nerozumíš vědě.“ A podobně. Když už jde o vědu, je pro mě zábavné, že se s očkováním začalo dříve, než kdokoli pochopil jakoukoli vědu, která by měla cokoli společného s mikroby a imunitním systémem. Všechno to začalo, a to je zaznamenáno, pozorováním, že u dojiček byla mnohem menší pravděpodobnost onemocnění pravými neštovicemi. To vedlo k myšlence, že byste měli lidi úmyslně preventivně infikovat kravskými neštovicemi (plané neštovice), aby se nenakazili neštovicemi pravými. Odvážné.


„Termíny vakcína a vakcinace jsou odvozeny od „Variolae vacinae” (kravské neštovice), což je termín, který vymyslel Jenner pro označení planých neštovic. Použil jej v roce 1796 v celém názvu svého spisu „Inquiry into the Variolae vaccinae known as the Cow Pox” („Zkoumání Variolae vaccinae, známé jako kravské neštovice”), ve kterém popsal ochranný účinek planých neštovic proti pravým neštovicím.“ (z webu, který nemůže být jmenován… ve skutečnosti Wikipedia).

To bylo doporučeno v době, kdy si všichni lékaři mysleli, že se infekce šíří miasmatem. V podstatě zkaženým, páchnoucím vzduchem. Nikdo neměl ani nejmenší představu o tom, že existují bakterie nebo viry. Je poněkud ironické, že očkování – dodávající malé množství látky k léčbě/prevenci nepříjemné nemoci – se stalo základním principem homeopatie – kterou většina lékařů nyní zlostně odmítá jako „šarlatánství“. Jak je vidět, očkování nezačalo nijak vědecky. V zásadě na počátku stálo tušení založené na tom, čemu věda vůbec nerozuměla. To samozřejmě neznamená, že to je špatné, ale jen stěží můžete tvrdit, že bylo založeno na důkladném pochopení lidského imunitního systému. Edward Jenner totiž nevěděl, že něco takového existuje, a stejně tak ani nikdo jiný. Byl to jen dobrý odhad.

Očkování se později vědou stalo, jak já říkám, cestou zpětné racionalizace. „Funguje to, teď pojďme zjistit, jak to k čertu vlastně funguje.“ Opět, neznamená to nic špatného. Nejlepší vědecké objevy často začínají pozorováním, ne hypotézou. Nedávným příkladem je grafen. Dva vědci si v laboratoři hráli s lepicími páskami a tužkami. Jen pro případ, že by vás zajímalo… Ano, věřím, že očkování funguje. Nebo přesněji řečeno, věřím, že některé očkování funguje. Většina očkování… Ale všechna očkování? Nicméně, mluvím o tom jako někdo, kdo absolvoval sedm očkování proti hepatitidě typu B, a teprve až moje krevní testy ukázaly, že jsem si vytvořil dost protilátek, povolili mi vykonávat lékařskou praxi. Kamarád, který byl chirurgem, prodělal dvacet dva očkování proti hepatitidě typu B, a přesto se mu nikdy protilátky nepodařilo zvýšit. Vysvětlil mi, jak dál pokračoval v práci chirurga, ale zapomněl jsem, jak to zařídil.

Dr. Jenner provedl 14. května 1796 své první očkování na osmiletém chlapci Jamesi Phippsovi

Což znamená, že mám osobní – a mírně bolestivé – zkušenosti, že očkování není stejně účinné pro každého. Proč? Zajímá se někdo o takové záležitosti? Zdá se, že ne. Stačí zavřít oči a očkovat dál. Nikdo nemůže nic zpochybňovat. Třeba proč očkování vytváří u některých lidí protilátky, a u jiných ne? Zajímavé, pomysleli byste si… Ale ne! Žádné otázky, očkování je mocné. Je to zvláštní, protože bylo jasně prokázáno, že očkování u mnoha lidí nefunguje:

„Na střední škole se zdokumentovanou úrovní očkování 98 % došlo k propuknutí spalniček. Devatenáct případů (70 %) byli studenti, kteří byli očkováni proti spalničkám ve věku 12 měsíců nebo vyšším, a proto jsou tyto případy považovány za selhání vakcíny. 
Osoby, které nebyly imunizovány nebo byly imunizovány ve věku nižším než 12 měsíců, byly nákazou zasaženy podstatně častěji ve srovnání s osobami očkovanými ve věku 12 měsíců nebo později”.
 „Selhání vakcíny mezi očividně náležitě očkovanými jedinci bylo zdrojem infekce pro nejméně 48 % případů z daného výskytu. Neexistoval žádný důkaz, který by naznačoval, že by oslabená imunita byla faktorem napomáhajícím k selhání vakcíny. Úzký kontakt s případy spalniček na střední škole, zdroj či poskytovatel vakcíny, vykonávání společných činností nebo pobyt ve třídách s nakaženými ani ověření historie očkování nebyly významnými rizikovými faktory při šíření onemocnění”.
„Výskyt spontánně ustoupil po čtyřech generacích onemocnění ve škole a ukazuje se, že když jsou spalničky zavlečeny do vysoce proočkované populace, může při jejich přenosu hrát určitou roli selhání vakcíny, ale takové šíření obvykle není udržitelné.“1

Bylo nám řečeno, že pokud dosáhneme v populaci míry 95 % proočkování proti spalničkám, nemoc nemůže znovu vzplanout. Jenže to vypadá, že jde o omyl. Nemoc se může šířit i u populace naočkované v 98 %. Nebylo by hezké vědět proč? Zdá se divné, že se právě spalničky staly vybraným bojištěm očkovacího běsnění. Nejsem si úplně jistý proč. Mysleli byste si, že velmi hlasití zastánci očkování budou ukazovat na neštovice, nebo na dětskou obrnu a podobně. Abych byl upřímný, podívám se na neštovice a žasnu. Zajímalo by mě, jak se sakra podařilo tuto chorobu tak rychle a jednoduše vymýtit. Celý svět se úspěšně během několika let proočkoval – s perfektním 100% výsledkem. Žádné selhání vakcíny, veškeré obyvatelstvo celého světa bylo naočkováno? Docela obtížný úkol.

Alternativním vysvětlením je, že některé nemoci přirozeně přicházejí a zase odcházejí. Například spalničky byly před třemi sty lety absolutním zabijákem. Kapitán Cook je zavlekl na jihomořské ostrovy. Míra úmrtnosti byla mezi domorodým obyvatelstvem, které jim dosud nikdy nebylo vystaveno, nesmírně vysoká. Postupně se však snižovala. Ve většině západního světa se v době, kdy došlo k očkování, spalničky staly „relativně“ neškodným onemocněním. Když se podíváme zpět do historie, černá smrt vyhladila polovinu evropské populace. Co to bylo? Téměř jistě to nebyl mor, i když mnoho lidí tvrdí, že tomu tak bylo. Z popisů těch, kteří na ni zemřeli, se zdá, že to byla možná forma eboly (hemoragické horečky).Příjezd kapitána Jamese Cooka na Tahiti v roce 1769


„Černá smrt ze čtrnáctého století pravděpodobně nebyla moderní nemocí známou jako dýmějový mor, potvrdil tým antropologů studujících epidemie 14. století. ‚Mezi příznaky černé smrti patřily vysoká horečka, páchnoucí dech, kašel, zvracení krve a nepříjemný tělesný zápach,‘ uvádí Rebecca Ferrellová, postgraduální studentka antropologie. ‚Dalšími příznaky byly červené modřiny nebo krvácení do kůže a oteklé lymfatické uzliny. Mnohé z těchto příznaků se objevují při dýmějovém moru, ale mohou být přítomné také u řady jiných nemocí.‘ “
„Moderní dýmějový mor obvykle potřebuje dosáhnout vysoké frekvence v populaci hlodavců, než se přelévá do lidské komunity prostřednictvím bleších kousnutí. Historicky byly epidemie dýmějového moru spojeny s obrovským vymíráním krys. ‚Ze 14. století nemáme k dispozici žádné zprávy o mrtvých krysách na ulicích, jaké se pak vyskytují při novějších epidemiích, u nichž víme, že jejich původcem byl dýmějový mor,‘ říká Wood.“2

Samozřejmě si nemůžeme být jistí, co byla černá smrt. Víme, že přišla, zabíjela, odešla. Ukázalo se také, že po sobě zanechala dědictví lidí s mutacemi CCR5 Delta32. Zdá se, že lidé s touto mutací nemohou být nakaženi virem Ebola (nebo dokonce HIV). Ebola i HIV vstupují do buněk pomocí proteinu CCR5, a pokud ten chybí, virus se nemůže dostat dovnitř. (Ano, dokážeme vyléčit HIV transplantováním kostní dřeně od dárce s mutací CCR5 Delta32 – což je málo známá skutečnost). Proč bychom měli tuto mutaci mnohem častěji v oblastech Evropy než třeba v Africe – kde k černé smrti nedošlo? Ledaže by to v určitém okamžiku poskytlo výhodu přežití proti viru, který byl Ebola (nebo jemu velmi podobný). Při pohledu zpět na neštovice, zbavilo nás jich očkování? Nebo očkování jednoduše působilo jako poslední úder k zahnání oslabeného soupeře?

A mor – kam tedy zmizel?
Ano, dívám se na oficiální historii očkování s obavami. Největší úspěchy… No, zdá se nepochybné, že očkování bylo obrovským přínosem pro zdraví. Obrna a neštovice – zmizely. Ale bylo to skutečně z důvodu očkování? Možná… Ještě musím být přesvědčen. Popravdě mi celá oblast očkování připadá docela fascinující. Ale problémem, velkým problémem je, že i při psaní tohoto blogu uvedu několik věcí, které by ve spojení s očkováním neměly být řečeny.

Očkování vždy nefunguje – upálit nevěřícího.
Očkování nemusí být zcela zodpovědné za zbavení světa neštovic – upálit nevěřícího.
Spalničky nejsou vražedným onemocněním, jakým kdysi byly – upálit nevěřícího.
Můžete být očkováni proti spalničkám a nakazit se jimi – upálit nevěřícího.

Pro mě to jsou jen fakta a jejich vyjádření je prostě součástí platného vědeckého tázání. Z nějakého důvodu si nejsem úplně jistý, proč je zpochybnění jakéhokoli „faktu“ o očkování hodno vyhození do tmy. Lidé se velmi, velmi zlobí. Zavírají svou mysl a jsou polarizováni. Úryvky z tohoto blogu budou téměř jistě vytrženy z kontextu a použity k útoku na mě. Opravdu nevím, jak otevřít debatu, která by vyústila v něco rozumného. Něco vědeckého, pozitivního a zabývajícího se odůvodněnými otázkami. Křičet na lidi, že jednoduše nerozumí „vědě“, není dobrým přístupem. Kromě toho výkřiky, že „zabíjejí tisíce dětí“, nepatří ke způsobu, jak vést debatu. Cítím, že rozumím „vědě“, ať to znamená doslova cokoli. Nebo alespoň rozumím vědecké metodě. Což v první řadě spočívá ve zpochybňování všeho – a neváhám tak činit. Jednu věc vím jistě: každý, kdo prohlásí, že vědecké poznatky jsou pevně dané a nepopiratelné, všichni odborníci s nimi souhlasí, a tedy musí být pravdivé – zjevně vědě vůbec nerozumí. Ani v nejmenším.

PRAMENY:
1. Nkowane, B. M., Bart, S. W., Orenstein, W. A., & Baltier, M. (1987). Measles outbreak in a vaccinated school population: epidemiology, chains of transmission and the role of vaccine failures. American journal of public health, 77(4), 434–438. doi:10.2105/ajph.77.4.434 http://tinyurl.com/y38wn8zt
2. Penn State. (2002, April 15). Medieval black death was probably not bubonic plague. ScienceDaily. http://tinyurl.com/y5t64ejc

(c)2019 Dr. Melcolm Kendrick
(c)2019 Matrix Consulting s.r.o.
(c)2019 Translation: Ianna

Zveřejněno se souhlasem Matrix Consulting s.r.o. výhradně pro tento web. Šíření zakázáno.

0 0 hlasů
Hodnocení článku

Čtěte dál

PředchozíDalší
odebírat
Upozornit na
guest
16 Komentářů
Nejstarší
Nejnovější počtu hlasů
Inline Feedbacks
ukaž všechny komentáře
Jana
Host
Jana
17. 3. 2022 13:27

Besnenie farmalobby ohľadne osýpok /spalničky/ môže zastrašiť len mileniálov, čo o väčšine vecí nevedia nič. Som dieťa 60-ych rokov, proti osýpkam neočkované,ktoré ich prekonalo v detstve tak, ako skoro všetky deti až do 1969, keď sa začalo s očkovaním. Bežné ochorenie, nič ťažké, bolo treba len dieťa dať do postele a liečba ako pri prechladnutí. Počkať na výsypok , žiadne antibiotiká!, výsypok natrieť tekutým púdrom , aby to tak nesvrbelo a po cca týždni hotovo. Takto sa to liečilo napr. aj v 30-ych rokoch, nešlo sa ani k lekárovi, mamy, tety, staré mamy už vedeli podľa príznakov, že sa jedná o osýpky a o deti sa vedeli postarať samé. Už vtedy sa na osýpky nezomieralo a považovali ich za bežné detské ochorenie. A hlavný benefit – máme celoživotnú imunitu a ženy, ktoré takto osýpky prekonali, svojou imunitou ochránili aj svoje novonarodené deti do doby, kým už mohli samé ochorenie prekonať. Teraz, podľa výskumov, je stav protilátok u ročníkov 69 a vyššie katastrofálne nízky a osýpky v dospelosti je už iné kafe ako v detstve.

Alexandrie
Host
Alexandrie
17. 3. 2022 13:27

Jano, já ani nevím, jestli jsem jako děcko spalničky prodělala, ale asi ne.
Ale to, co píšeš, mi připomnělo nemoc šílených krav. Dříve se taky zavřel kravín, schválně se nakazily i ostatní krávy nikdo nikoho nevybíjel.
Ohledně očkování hlavně záleží na jedinečnosti člověka. Jak o tom mluví Peter Staněk, Igor Bukovský. Zatímco očkovací látka je stejná (stejné množství) pro všechny, ve stejném čase pro všechny – dle očkovacího kalendáře… To je podle mě i důvod různých reakcí organizmu, a proto i věřím, že některé děti jsou autistické kvůli očkování.
Takže jestli očkovat nebo ne, to si netroufnu říct. Rozhodně je to ale o tom JAK a KDY očkovat.

Jana
Host
Jana
17. 3. 2022 13:27
Odpovědět  Alexandrie

Ak očkovať, tak monovakcínou a proti takej chorobe, ktorá by bola pre deti aj dospelých smrteľná alebo s ťažkými následkami. Rozhodne nie proti takým, ako osýpky, čierny kašeľ, chrípka, hepatitída, pneumokoky,očkovanie proti rakovine krčka maternice, ktoré sa hygienickými štandardami a zodpovedným správaním dajú eliminovať, či sú pomerne ľahko liečiteľné pri dodržaní zásad. A napríklad aj taký tetanus,proti ktorému síce vyžadujú očkovanie / zbytočne, pokiaľ sa každá otvorená rana ošetrí/, ale keď idete na pohotovosť s poranením, tak prvé, čo urobia, je, že vám dajú protitetanovku. Tieto všetky zbytočné očkovania vnášajú do tela nielen pôvodcov ochorenia /ktorí majú vyvolať odpoveď imunitného systému/, ale najmä množstvo cudzorodých a nebezpečných látok, vrátane časti genómov rakoviny a pod. Napr.: https://www.biosferaklub.info/geneticke-sekvenovanie-beznej-vakciny-odhaluje-kompletny-individualny-genom-potrateneho-dietata-560-genov-spojenych-s-rakovinou/ , alebo taká "chuťovka" , tzv. Hela bunky: http://prekladyodlesa.sk/nesmrtelne-hela-bunky-a-virusove-bosorastvo

Jana
Host
Jana
17. 3. 2022 13:27
Odpovědět  Alexandrie

Alexandria, ešte poznámka k tým kravám: podobná choroba, okolo ktorej bolo v tej dobe tiež šialenstvo, je slintavka u dobytka.Krava zahynie nie priamo na chorobu, ale od hladu, pretože nemôže jesť /prehĺtať/. Ešte za prvej republiky moja stará mama svoju kravu vyliečila tak, že krmivo sparila, spravila z neho také hrudky a za pomoci starého otca, ktorý kravu pridržiaval, rukou čo najhlbšie do hrdla jej tie hrudky vložila, aby sa skĺzli do žalúdka. Keďže krava mala potravu, tak jej imunitný systém mal čas zlikvidovať chorobu a krava sa uzdravila. Lenže to ešte si ľudia ináč vážili svoje zvieratá. Dalo by sa o riešiť takto aj teraz v kravínoch, ale aj keby to majiteľ chcel, tak bruselskí paraziti to nedovolia a radšej spravia jatky.

Eva
Host
Eva
17. 3. 2022 13:27
Odpovědět  Alexandrie

Slintavka a kulhavka, mají ji i prasata, ovce, prostě nemoc sudokopytníků (u prasat se vyskytuje ve formě kulhání), způsobuje bolestivé puchýře, proto dobytek nepřijímá potravu.
Hospodářských zvířat si vážil i bývalý režim, protože zajišťoval pro nás důležité potraviny.

Nemoc šílených krav byl velký podvod, potřebovali zlikvidovat naše chovy. Eva
Zajímavé je, že všichni (možná že né všichni) ochránci přírody naříkají, že ubývá hmyz a ptactvo, ale nevidí souvislost mezi chovem zvířat a ptáky,
takové vlaštovky nemají v současnosti moc potravy, dříve jich okolo chlévů byly mraky.
Není chlévská mrva-hnůj, není hmyz a tím pádem ptáci nemají co jíst. Eva

Alexandrie
Host
Alexandrie
17. 3. 2022 13:27
Odpovědět  Alexandrie

Jani, tak tak. Jenže nic se neděje samo sebou. Ani ptačí chřipka a vybíjení kuřat (holubi a vrány/havrani si vesele lítali dál. Asi tomu nerozumím a není pták jako pták). Ebola, Zika…., teď teda ty Spalničky. Nevíte, co se plánuje na příští rok?

Alexandrie
Host
Alexandrie
17. 3. 2022 13:27
Odpovědět  Alexandrie

Evo, proto ač sama vegetarián, nazývám vegetariány nebezpečím. Já maso opravdu nemusím, nechybí mi, mám s tím psychický problém. Ale vadí mi vegetariáni a vegani, kteří řvou po úplném zákazu masa a chtěj nařizovat, co kdo bude jíst. Ať si každý jí, co chce. Já jsem jen za to, aby se člověk uskromnil (nemyslím si, že maso je důležité jíst každý den) a hlavně prosím masojedlíky, aby maso jedli dál, ale vybírali, odkud to maso je a aby tlačili na humání podmínky chovu.
Nejenom, že dříve kolem chléva byly mraky vlaštovek, ono se hlavně hnojilo hnojem. Což se dnes nedělá. A kdyby se skončilo s jakýkoliv chovem dobytka, ani nebude, i kdyby se chtělo.
Takže jsem za humánní chob a zabíjení, za uskromnění a za hnojení hnojem.

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:27

Jsem ročník 62 a očkovaná proti spalničkám jsem určitě nebyla. To začalo o dost později.
To je vlastně jedno, ale ta masírka ve společnosti je zvláštní. První vlny nakažených byli zdravotníci, to se dost zamlčuje, nakazili se při výkonu povolání :-))
Při každé téhle epidemii je zárodek v nějakém zdravotnickém zařízení a dříve se i napsalo, že nakažení jsou do 40 let.
Co vlastně způsobuje tu dnešní propagandu o velké nebezpečnosti spalniček? Zápal plic způsobuje i dnes hodně úmrtí mezi lidmi a že by se to prezentovalo? Ani náhodou.
Zase potřebují vyvolat chaos.
Četla jsem několik diskuzí, najdou se lidé, kteří si zaplatí
rozbor krve na protilátky, stojí to tuším několik stovek (žeby záměr?) a všem vyšly výsledky prakticky stejné, neočkovaní prarodiče mají protilátky vysoké a čím mladší ročníky tím jsou nižší. Očkovaní za socíku mají protilátky vyšší než očkovaní za demokratů.
Dotyční nevím proč schytají velké množství negativních komentářů.
Četla jsem spoustu názorů i článků (výživné byly v době Julinkovy zdravotní reformy) a ve všech se uvádělo, že problémy s epidemiemi odezněly po zajištění lepší, dostatečné výživy. Zrušení dětské práce, lepší pracovní prostředí k tomu.
Tak si říkám kam asi směřuje propagace vegetariánství, likvidace živočišné výroby a zrušení dolů, omezení spotřeby energie.
Budeme mít co jíst a čím topit v zimě? Eva

Jana
Host
Jana
17. 3. 2022 13:27
Odpovědět  Anonymní

Na Slovensku to sledujú aj úrady a jasne vyšlo, že vnímavosť na osýpky do veku 50 rokov je vysoká, čo jasne vypovedá o tom, že očkovanie proti nim je málo účinné /okrem toho, dosť ľudí si ani po očkovaní nevytvorí protilátky/, naopak, ľudia od 50 vyššie, ktorí skoro všetci prekonali osýpky v detstve, majú stále vysoký stav protilátok v krvi. Podozrivé je, že na Slovensku je posledný rok priam besnenie ohľadne osýpok a povinného očkovania, schválil sa zákon, že neočkované deti nesmú byť prijaté do predškolských zariadení / ale povinne musia všetky deti chodiť do nich rok pred nástupom do 1.ročníka!!!!/, lebo vraj ohrozujú ostatných, ale už je im úplne ľahostajné, že dospelí majú malú alebo žiadnu imunitu voči nim a teda ľahko podľahnú nákaze alebo ju šíria ďalej. Takže deti povinne trávia, ale to isté u dospelých ignorujú! Dobre vidno, že okrem absolútneho diletantizmu je prítomný aj zámer.

Jana
Host
Jana
17. 3. 2022 13:27
Odpovědět  Anonymní

Ešte jedna poznámka: očkovanie proti TBC. Vy starší sa ešte pamätáte, že sme boli od malička povinne očkovaní, naposledy ešte pred cca 15 rokmi. Povinne sme v určitých intervaloch chodili na tzv. RTG zo štítu, sledoval sa výskyt TBC, aby sa to zachytilo v začiatkoch. Keď sa zrušilo povinné očkovanie, tak to zdôvodňovali tým, že vraj sa už chorobu podarilo zlikvidovať a nie je to potrebné, ani očkovanie, ani sledovanie. Zaujímavé, že TBC je tu znovu,zavliekli ju do Európy migranti, ale žiadne celoplošné sledovanie populácie, žiadne očkovanie. Prečo asi?
"„Kým počet ochorení na TBC v EÚ klesá, širší európsky región má najvyšší výskyt multirezistentnej tuberkulózy (MDR-TB) a najnižšiu mieru úspešnosti liečby tuberkulózy na svete. Odhaduje sa, že MDR-TB je zodpovedná za štvrtinu všetkých úmrtí spôsobených antimikrobiálnou rezistenciou (AMR) na celom svete,“ vysvetlil Solovič s tým, že sa odhaduje, že do roku 2050 jedno zo štyroch úmrtí súvisiacich s AMR bude spôsobených MDR-TB."
Takže sa zvyšuje v európskom priestore výskyt TBC baktérie odolnej voči všetkým antibiotikám /čiže smrteľnej/, ale žiadne preventívne sledovanie jej výskytu, žiadne očkovanie. Prečo?

Eva
Host
Eva
17. 3. 2022 13:27
Odpovědět  Anonymní

Proč, no asi výměna obyvatel, já si opravdu nepamatuji, že by bylo tolik rakoviny. Jsme prostě nebezpeční, drze se zajímámé o zakázané jevy, dokonce nás zajímá naše historie, dovolujeme si odporovat.

Alexandrie
Host
Alexandrie
17. 3. 2022 13:27
Odpovědět  Anonymní

Jani, to je zábavné. Připomíná mi to církev ve středověku. Uzdravuje přeci jenom Bůh. No a když se nedaří, nepomůžou ani modlitby, ani nejdražší odpustky, ale bába kořenářka jo, tak šup s ní na hranici.
Teď jsi zdravá jen díky očkování. Které si nejlépe zaplatíš, protože chceš přeci "tu lepší" vakcínu (aspoň to jsem zažila, když bylo dceři nabídnuto očkování proti rakovině děložního čípku). A pokud ne a jsi zdravější i bez očkování, tak na hranici = panika a zákonem povinné očkování.

Jen mám problém s chápáním (jsem pomalejší, vím to) – do třídy s 29 plně očkovanými dětmi přijde 30. dítko neočkované. To je to, které ohrožuje ostatní. Čím a jak je ohrožuje? Jsou přeci očkovaní! Jako to je přiznání, že očkování nefunguje? A že naopak ty naočkované děti můžou mít horší průběh nemoci než to neočkované?
To jsou ale pak dál než církev. Ta nikdy nepřiznala, že něco není v rukou Božích.

Podpis: nezodpovědná matka, co nenechala očkovat svou dospívající dceru

Alexandrie
Host
Alexandrie
17. 3. 2022 13:27

Evi, co se rakoviny týče, myslím, že je to vlivem tří faktorů – stres, chemie v jídle a nedostatkem spánku/odpočinku.

S výměnou obyvatel souhlasím. Nejde ani tak o lidi s jinou barvou, ale o lidi s jinou inteligencí. My ještě umíme přemýšlet.

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:27

V Rusku se pokud vím očkuje novičokem.

Unknown
Host
Unknown
17. 3. 2022 13:27
Odpovědět  Anonymní

Češi spolknou každou lež a budou ji ještě dobrých 20 let příležitostně připomínat. Jsou totiž dost líní na to, aby si našli dokument ve kterém britští pracovníci MI6 vypráví, jak byla celá akce připravena. Byla využita doba, kdy do Británie přiletělo mnoho turistů na tenisový turnaj ve Wimbledonu.
Jména agentů, herců, mimo Skripala a jeho dcery.

Alexandrie
Host
Alexandrie
17. 3. 2022 13:27
Odpovědět  Anonymní

Unknown, zbytečné vysvětlovat. Kdo to sledoval, tomu postupně docházelo, jaká je to blbost. Tolik nelogizmů…. Nejradši mám ale ten závěr. Proč neumřeli hned – pomohla typická anglická mlha. 😀
20 let si to bude připomínat jen ten, který si 30 let připomíná studenty vybojovaný Sameťák.