PETER RUNZEL 11. kapitola


El sedí zdrcen na svém trůnu. Ten mu ještě dodává zdání, že vše je na svém místě, říše je v pořádku. Ale racionální duch mu našeptává, že to dlouho nepotrvá a jeho moc se zhroutí jako domeček z karet. Tak jako on zabil svého otce, který totéž učinil svému otci, může i on od některého ze svých synů očekávat smrt. Zatím je dokázal držet na uzdě, nechal je utápět v radovánkách a přepychu spojených se strachem z odepření sómy. Ale i on sám byl tímto strachem paralyzován. Trpce se usmívá: své otroctví si vytváříme sami a přesvědčujeme se o své úžasnosti, abychom neviděli okovy, které nás poutají. Jak jsme byli naivní, když jsme věřili, že svou nesmrtelnost využijeme ke svému osvobození. Jako kdyby narkoman doufal, že jej droga vysvobodí ze závislosti na ní. Moc, luxus, naše ego nás zaslepily, abychom neviděli holou a jasnou skutečnost. 
Staří měli pravdu a my vzbouřenci a zrádci jsme se chovali jako puberťáci. Nezradili jsme jen staré bohy, zradili jsme celé lidstvo. 

Toto přiznání vlastní viny Elovi neúprosně otevírá oči a vidí další a další chyby. Nelítostně a důsledně, jeden hřích za druhým. Dá se to vůbec unést? A víc – dá se to vůbec ještě napravit? Zaplatit tu obří horu karmických dluhů, z jejíhož dosahu se mu dařilo tak dlouho úspěšně unikat?

Nejtěžším poznáním ale zůstává to, jak zacházel s nejbližšími, kteří jej vždy milovali a vše zlé mu odpouštěli. Hel Ra, Elovo světlo – manželka Héra. Podváděl ji jak na běžícím páse a stále mu odpouštěla. Helfaistos jeho nelásku již neunesl a dobrovolně odešel. A co ví o Heliovi? Taky si jej nevážil a nevšímal. A co všichni jeho nejbližší, kteří připojením jeho jména ke svému vyjádřili svou oddanost k němu. Gabri-el, Micha-el, Rafa-el, Uri-el a další bohové, kteří po neshodách s Elem přešli k židovským žrecům. Hleděl si jen své moci a výhod z ní plynoucích. Choval se jako slepý somnambul. Kdyby to tak všechno mohl vrátit! Oč jednodušší by to dnes bylo.
El ví, že zůstal sám a nenajde se nikdo, kdo by mu pomohl. Může jen útrpně očekávat svůj osud.
Před jeho trůnem se objevují dvě postavy v dlouhých královských pláštích. Nikdo z řad lidí a bohů si nemůže dovolit se jen tak objevit před Nejvyšším. Za tuto troufalost by jej stihl okamžitý a tvrdý trest. Ale Salomon a David nejsou ani podřízení bohové a už vůbec ne obyčejní lidé. Jsou podřízeni přímo Hadům a on je nucen s nimi vycházet v dobrém a poskytovat jim i jejich národu všemožnou podporu.
Jejich příchod znamenal skoro vždy nějaký problém. El jim unaveně pokyne, aby se posadili do pohodlných křesel stojících na úrovni jeho trůnu. Chce zavolat služebnictvo, ale Salomon jej panovačně zarazí: „Nepřišli jsme se sem najíst ani napít. Jsme tady, abychom se tě zeptali na tvou chystanou alianci se Slovany. Ty si myslíš, že můžeš moudrým Drakům i nám něco tajit? Chtěl jsi nám vrazit nůž do zad? Tak to ses náramně spletl. Žádáme tvé vysvětlení!”
El měl pro tento případ nachystanou výmluvu, že se jednalo o lest na slovanské bohy, které chtěl definitivně zničit. Ale jeho obvyklá výřečnost ho opustila. Sedí a hledí do jednoho bodu. Cítí, že prohrál a že mu už nic nepomůže. Za nezvanými hosty se začínají objevovat bohové jeho říše. 
Tváří se cize, jako by s ním nestrávili tisíce let v dobách dobrých i zlých.
Po jeho pravici se objevují bratři Hádes a Poseidon, po levici Hélios i manželka Helra. Kde jsou ostatní? Nechtějí přiznat barvu a tváří se, že o ničem nevědí. Tamtamy mezi jeho bohy fungují rychle a bezchybně, nikdo se nemůže vymlouvat. Po krátké chvilce se objevuje ještě Apollón se sestrou Artemis a přidává se na stranu Elova trůnu. Vzduchem se mihne Helfaistův duch, ale hned zase mizí.
Do popředí vystupuje Hermés. Svým vychytralým pohledem si změří všechny přítomné, odkašle si a prohlásí: „Král bohů dělá v poslední době chybná rozhodnutí, kterými přímo ohrožuje existenci nás všech. Vím, že mnozí z vás mu jsou za něco v minulosti vděčni a postavili se na jeho stranu. I já jsem mu byl věrným služebníkem. Staly se ale věci, které se stát neměly. A vedly by ke zkáze celé naší Země, kdybychom je nezastavili. Křehká rovnováha mezi vládnoucími vrstvami byla narušena a hrozí nám válka gigantických rozměrů. Určitě by se do ní zapojily i hvězdné bytosti a začaly by se ničit i ostatní planety. Všichni víme o zbraních, které se v posledních letech objevily. Musíme to šílenství zastavit, dokud je čas. 
El již není způsobilý vládnout a nejideálnějším nástupcem je jeho legitimní syn Arés. S jeho pomocí můžeme zkrotit rostoucí moc lidí a vrátit je na místo, které jim náleží. To je jediná možná záchrana pro nás všechny. Žádám, aby toto uvážili všichni, kdo by se chtěli postavit převzetí trůnu. Anebo tady chcete dračí armádu, abyste pochopili, jak se věci mají? Když ukážeme, že nejsme schopni udělat si ve svých řadách pořádek, nebudeme hodni jakéhokoliv soucitu. A na sómu můžete zapomenout taky. Anebo věříte Elovým pohádkám, že již brzy dokáže nesmrtelnost zajistit i bez našich spojenců? Už jste někdy viděli nějaký jeho fungující výtvor?”
Po chvíli váhání přechází na stranu vzbouřenců Hádes. Odchází od Ela se sklopeným zrakem. Atmosféra ticha houstne do nesnesitelnosti. Každý z přítomných zažívá těžký vnitřní boj. Hermés pohlédne na boha války a přikývne. Je jasné, kdo koho vede a kdo poslouchá. Arés vykročí směrem k trůnu. Do cesty mu vstoupí Poseidón: „Arési, synovče! Všichni si vážíme tvé bojové zdatnosti, nikdo se ti nevyrovná. Ale nezlob se, na krále jsi nevyrostl. Proč se o trůn neuchází rovnou Hermés, když je tak chytrý? Asi ví, že na to nemá ani původ, ani koule. Ale s tebou to umí. Chceš jako král být jeho loutkou? Jak by asi to vládnutí vypadalo, kdybys musel neustále čekat na jeho moudra? Myslíš, že tě někdo bude skutečně respektovat? Každé tvé rozhodnutí bude muset být doprovázeno brutální silou. Chceš nás začít zabíjet? A chceš, aby se na tvé místo začali chrtit tví synové Deimos či Fobos? Tak to snad už radši Erose. Rozmysli si to, buď sám sebou a vezmi rozum do hrsti.”
Arés nečekal slovní výpad, na který neumí odpovědět. Jistotu a oporu hledá na rukojeti svého meče, který křečovitě svírá. Na pomoc mu přispěchá opět Hermés: „Myslím Poseidóne, že máš pravdu, Arés je mužem činu a od diplomacie jsem tady já. Co máš proti takovému propojení? Pořád lepší, než když neučiníme nic a necháme Ela dokonat dílo zkázy. Arési, není nač čekat!“
Bůh války tasí meč a odstrčí boha moří, který mu stojí v cestě. Ten je ale rozhodnut bránit svého krále. Vytáhne meč, ale náhle padá k zemi. Zasáhl jej silný energetický výboj z Hermovy hole. Z této strany to bylo opravdové překvapení, diplomat se vždy přímému boji vyhýbal. Apollón se vzpamatovává jako první a hbitě vystřeluje šípy proti Hermovi i Arésovi. První však dokáže šíp v letu srazit a druhý má na sobě neprůstřelnou vestu schovanou pod oděvem. Je vidět, že se oba na dnešní den dobře připravili. Arés se dostává do varu a sráží mohutným úderem meče Helia k zemi. Hermes velí ostatním bohům na své straně do útoku a sám vystřeluje ze své hole proti střílejícímu Apollónovi. Toho zachraňuje sestra Artemis, která svého plavovlasého bratra odstrčí z dráhy letu střel. Vzniká nepřehledná situace, kde hlouček obránců božského krále je obklopen přesilou kdysi věrných bohů. Ti již vědí, že není cesty zpátky. Kdyby byl puč potlačen, čekal by je krutý trest. Náhle se však v sále objevuje skupina slovanských bohů, které přivolal Slavomilův duch. Udělali bleskovou poradu, na které usoudili, že podpořit Ela bude menším zlem, než nechat řádit Arése.
V celém sále se rozmístily bojující skupinky. Bojují spolu bohové i bohyně. Úkol porazit v boji boha války připadá na Peruna. Veleš je ozbrojen střelnými zbraněmi a napadá Herma. Králové Salomon a David nenápadně opouštějí sál. 
Perun skočí před bojovým zápalem rozzuřeného Arése, který již probodl bránícího se Hélia. Válečník spatří nového protivníka a na tváři se mu rozhostí pohrdavý úsměv. „Co chceš chlapečku, myslíš, že mě dokážeš zastavit? Dám si tě ke svačince a pak zničím Ela!”
Perun však své vzrušení ovládá, ví, že protivník je mnohem silnější. Nechává soupeře útočit, aby mohl použít techniky aikido. To je jeho jediná šance. Proti Helfaistovi to nestačil použít. Tělesně je mnohem slabší, ale reakce má vybičované na maximální rychlost. Snaží se dostat do bojové meditace, která mu umožní se soupeřem vytvořit jeden celek. Každý útok je pak průhledný ještě než začne a útočník nemá šanci zasáhnout protivníka. Ze začátku ještě inkasuje pár bleskurychlých úderů pěstí, které se dají přežít. Pak se očekávaný stav v Perunově mysli konečně rozhostí a stává se pánem situace. Arés se stále častěji ocitá na zemi, aniž by postřehl, jak se to stalo. Čím víc jej to vytáčí, tím větší vztek se jej zmocňuje, až připomíná běsností posedlého vikingského berserka. Jediný podařený zásah by soupeře rozdrtil na kaši. Ale naštěstí pro Peruna se mu daří šílené smršti ran mistrně uhýbat. Při jednom Arésově pádu mu vypadává z ruky meč. Perun se jej zmocňuje a jedinou ranou vzteklého válečníka zbavuje života. Chvíli předtím se Velešovi podařilo zabít Herma.
Této situace využívá El a začne křičet: „Nechte už toho, krve proteklo již dost, hlavní strůjci puče jsou mrtvi. Kdo se vzdá, bude potrestán jen v rámci kázeňských trestů, nikomu nebude odňato božství a neztrácí nárok na sómu. Na nepřátelství zapomeneme a svoláme velký sněm, kde se každý bude moci vyjádřit k nastalé situaci. Najdeme optimální řešení pro všechny. To je mé slovo, které dodržím.
Antičtí bohové neochotně přestávají bojovat. Bez vůdců by to již stejně nemělo smysl a příslib nízkých trestů je lepší variantou, než být zabit v boji. Přátelé si vzájemně ošetřují rány, nikdo nikoho nemusí poutat, dochází dokonce k občasným dialogům mezi skupinami bohů, kteří se již po staletí neviděli.
Mokoša se sklání nad Poseidónem. Výboj mu těžce poškodil nervy, ale žije, má robustní tělesnou konstituci. Hélios je však mrtev. Mara se vytrácí, aby mu asistovala. Doprovází ji i duch Slavomila, který v Héliovi měl jednu z mála přátelských duší. 
El děkuje všem svým zachráncům, kteří se za něj ve chvíli nejtěžší postavili. Zvláště u Peruna se zastavuje: „Já to nechápu! Před chvílí jsem tě chtěl vymazat z Knihy života a ty mi teď zachraňuješ život? Mimochodem jsem viděl tvůj boj s mým nepodařeným synem, byl jsi fenomenální. Po tvém debaklu s Helfaistem jsem nečekal, že mu vydržíš vzdorovat déle než 5 vteřin. A teď ti dlužím za svůj život velké poděkování a prosím přijmi mou omluvu za mé prchlivé chování. Dnes se opravdu stydím za své činy. Došlo mi to už před pokusem o převrat a teď jsem se jen utvrdil ve své lítosti nad svými skutky. Nebyl jsem dobrým otcem, ani bohem, ani králem a už vůbec ne dobrým manželem,” kývá hlavou směrem ke své královně, která zrovna přichází k nám.
Ta políbí svého muže a podává ruku Perunovi. „Právě jsme ztratili tvou rukou syna a přesto jsme ti vděčni. Ráda se s tebou potkávám, pamatuji si na tebe z dávných časů. Býval jsi bouřlivák, ale vždy férový. Přiznám se, že jsem po tobě kdysi i pokukovala, ale tys byl vždy věrný jen jedné. Ne jako ten můj. A po našem rozkmotření se u naší části božstva věrnost až na výjimky moc nenosila. Všichni si užívali nesmrtelného života. Být tisíce let jen s jedním partnerem asi přece jen nejde. A taky už na nesmrtelnost nenahlížím jako na spásu. Když si na ni někdo zvykne a je pak ochoten obětovat všechno drahé, jen aby si ji udržel, stává se prokletím. Vy jste kdysi tomuto pokušení odolali a ukazuje se, že jste měli pravdu. Helfaistos si to uvědomil, a proto odešel. Našel odvahu. Podceňovali jsme jej, ale ukázalo se, že byl jediný z našich synů, který za něco stál. A já budu podporovat návrh na naše opětovné spojenectví ze všech sil.”
Atmosféra v sále se pomalu zklidňuje, bojovné energie vyprchávají ze všech zúčastněných. El zvedá po krátkém přemýšlení hlavu a nahlas prohlásí: „Není již na co čekat. Nebudu ztrácet čas a svolám celobožský sněm, jak jsem slíbil. Nechám všechny, aby se mohli vyjádřit k naší další budoucnosti. Jedná se o zásadní změny, takže bude správné, aby se věc řešila naprosto otevřeně.”
Provede mentální oznámení všem bohům svého království a brzy se sál začíná plnit bytostmi, které se pokusu o převrat nezúčastnily. Jednalo se převážně o ženské bohyně, z mužů se dostavují již jen polobůh Hérakles, Apollonův syn Asklépios a Titán Boreas. Hádes je trochu zmaten, stydí se za svůj poslední krok, kdy dal na poslední chvíli přednost vzbouřencům. Měl zkrátka smůlu. Ale uvědomuje si, že se nikdo na jeho místo tlačit nebude.
El čeká, až se utiší hlasy v místnosti a promluví: „Mám dnes za sebou hodně těžký den. Ztratil jsem dva syny. Na jejich smrti mám taky svůj podíl. Musel jsem přihlížet, jak jste se rozdělili a byli jste ochotni se vzájemně vybít. Nebudu nikomu nic vyčítat, chci na vše co nejrychleji zapomenout. A pokud se zde většinově rozhodnete, že chcete, aby vám vládl někdo jiný, dobrovolně se vzdám tohoto trůnu. V podstatě by se mi i ulevilo, protože příští dny jistě nebudou lehké.”
V sále je dokonalé ticho, taková slova zde ještě nikdy nezazněla. Bohové se kolem sebe rozhlížejí a zkoumají z výrazů druhých, jak se k takovým informacím postaví. El po krátké odmlce pokračuje: „Tím, že se zde objevili slovanští bohové, které si pamatujeme z dávných časů před naším rozdělením, začali mnozí z nás přemýšlet jinak než dřív. Stali se naším zrcadlem, kde jsme se najednou uviděli v celé nahotě. Chtěl jsem je nejdřív zničit, pak se s nimi spojit a dnes bych je i poprosil, aby nám odpustili a vzali nás na milost.”
V místnosti to začíná hučet jako ve včelím úle. Většina bohů králova slova vnímají jako zradu. Bojí se o svou budoucnost. Hlavy se otáčejí směrem k Poseidonovi, který pomalu přichází k sobě a Elova slova ještě příliš nevnímá. 
Král musí zvýšit hlas, aby jej bylo slyšet: „Vím, co si o mně myslíte. Ale o svou nesmrtelnost se bát nemusíte. Právě dnes jsem obdržel zprávu, že se mým vědcům podařilo vypěstovat zázračnou mořskou bylinu v umělých podmínkách napodobujících její přirozené stanoviště. Rozbor prokázal, že obsahuje všechny vzácné látky potřebné pro výrobu sómy. Tím se definitivně zbavujeme závislosti na Dracích. A budeme moct prodlužovat život i všem hodnotným lidem, jak se to dělalo kdysi v Hyperborei. Dlužíme lidstvu mnoho za všechna příkoří, která jsme jim na příkaz Hadů způsobovali.
Mnozí z vás si jistě kladli stejné otázky po smyslu nesmrtelného života. Došel jsem k poznání, že silné ego baží po věčném životě nejvíc. Ale pokud ho dosáhne, dostane se do pasti, ze které není úniku. Jako narkoman si chodí pro další a další prodloužení. Sóma je zrádná tím, že neubližuje tělu. Zato egoistickou duši ničí. Pomalu a neúprosně. Ale přesto vám ji nabízím. To rozhodnutí přestat musí přijít z vašeho rozhodnutí. Já jsem vás svedl, ale vyléčit se musíte sami. Bohužel. A ne každý je na to připraven. Proto vám ji dávám a na nic se nebudu ptát.”
Neklid nyní střídá nejistota v sále. Každý se ptá sám sebe, zda by měl odvahu k takovému kroku.
El si suše odkašle a pokračuje: „To je vše k vaší budoucnosti. Král Šambaly Darej naplánoval pro lidstvo taky léčbu šokem. Zpřístupní všem data z kroniky Akáša pomocí přístroje zvaného chronovizor. Velmi jsem se tomu bránil. Ale teď vidím, že není jiné cesty. Lživých informací je na Zemi již tolik, že se v nich už nevyzná vůbec nikdo. A bez pravdy se nedá nic změnit k lepšímu, všechny včetně nás to pomalu ale jistě stahuje do nejhlubších pekel.”
Znovu velké hučení v sále. Bohové za celé tisíce let nemuseli vstřebat tolik zásadních informací, jako v této převratné chvíli. Já se svými druhy jsme propojeni i se Šambalou, takže Elova slova se okamžitě přenášejí i tam. Darej dává okamžitě pokyn ke spuštění akce. 
Všichni víme, že stojíme na prahu nového věku. Věku, který nám přinese mnoho radosti, ale i bolesti z nastávajících změn. Tento den bude provždy zapsán velkým písmem do dějin lidstva i vesmírných bytostí. Nic již nebude jako dřív. Cítíme to zvláštní chvění – jakoby se i matka Gaia těšila, že se brzy bude moct dát do pořádku. V hlavách se nám objevuje text, jenž byl před chvílí vytvořen našimi předními duchovními vůdci, kteří brzy budou moci vystoupit na veřejnost:

OZDRAVNÝ PROGRAM ZEMĚ
Sestaveno pokračovateli védických tradic pro všechny obyvatele naší planety, kteří touží po hodnotném a smysluplném životě na zdravé, čisté a prosperující planetě.
Svět se stal nepřehledným, zmanipulovaným lží a podvody. Nemocným ve všech možných směrech. Abyste získali možnost dozvědět se pravdu o minulosti a dokázali si z ní odvodit, co se děje dnes, dali jsme vám do rukou geniální přístroj, který dokáže zviditelnit vše, co se kdy na Zemi odehrálo. Získáváte pravdivý přístup ke všem událostem, které se udály. Ne vždy se jedná o věci příjemné, ale bez pravdy se nikdo neposune ve svém vývoji ani o milimetr. Přístroj změní vaše životy, lhaní jednoduše nebude mít žádný smysl. Přicházíte s ním i o své soukromí, ale je to daň za život v pravdě. Musíme se naučit s touto zkušeností žít, tak jako s tím žijí všechny vyspělé bytosti na pokročilejších planetách. Znovu si budeme moct věřit bez zatěžující byrokracie a armád právníků.
Jsme připraveni pustit se znovu do boje za spravedlivou společnost, která zde již v dávných časech existovala. Věříme ve vaši mohutnou a upřímnou podporu, abychom se mohli ujmout řízení těch zemí, které se rozhodnou přijmout náš ozdravný plán.
Zde jsou hlavní body tohoto programu:
Základem všeho života je neustálý a nikdy nekončící vývoj. U lidí se jedná o jejich duševní růst. Pro tento poznatek je zapotřebí upravit celou strukturu společnosti. Všichni potřebujeme vědět, kde se na své cestě nacházíme my i ti druzí. Tento požadavek uspokojovalo rozdělení obyvatelstva do kast podle jejich stupně zodpovědnosti, morálky a schopností. V tom nehraje výše bankovního konta žádnou roli. Naopak – nejvyšší duchovní kasta se svého majetku dobrovolně zříká. Důležitým předpokladem je možnost díky nabytým schopnostem postupovat do vyšších kast bez omezení.
V dávné minulosti existovaly 4 základní kasty. Na tuto tradici chceme navázat s přihlédnutím na změněné životní podmínky oproti minulosti. Základní rozdělení bude obsahovat i mezistupně. 
Po převzetí vlády bude učiněno rozdělení obyvatel na základě jejich schopností. Bude to znamenat, že v jedné rodině mohou žít pohromadě všechny skupiny. Nebude to důvodem k tříštění rodin, které jsou v našem pojetí považovány za nejdůležitější článek společnosti. Postupem času si lidé nové generace budou vědomě vybírat partnery mezi stejně vyspělými kandidáty. Tak se děje i dnes, avšak kritériem je většinou jen společenská vrstva, ze které kdo pochází. Při rozdílné duchovní vyspělosti pak dochází ke konfliktům i rozvodům. Základem postupu do vyšší kasty se stává zvýšená zodpovědnost a starostlivost o kasty nižší. Tak jako se stará dobrý hospodář o hospodářství a rodič o své děti. Nižší kasty jsou za to povinovány úctou k těm vyšším.
V nejnižší kastě budou lidé neschopni se postarat sami o sebe. Vyšší mezistupeň pak budou jedinci schopni se postarat jen o sebe a své děti. Všichni tito lidé budou vyučováni v tom, jak se postupně zdokonalovat.
Druhá kasta bude tvořena lidmi, kteří jsou schopni se postarat i o druhé. Jedná se o řídící složku obyvatelstva. Protože je zde velmi důležitá morální stránka vývoje, může opakované selhání v této oblasti vést i k sesazení do kasty nejnižší. Je důležité dosáhnout takového stavu hodnot společnosti, kdy obdiv nebude patřit tomu, kdo má nejdražší auto, jachtu apod., ale tomu, kdo je lidem nejprospěšnější. Z těchto jedinců se již mohou rekrutovat politici na místních a okresních úrovních.
Třetí kasta bude náležet lidem nasazujících za svou společnost životy. Nejen vojáci a policisté, ale i požárníci, záchranáři apod. Tam je již víc mezistupňů – ještě ve středověku začínal šlechtickou kariéru i obyčejný adept jako pomocník rytíře, který jej za zásluhy mohl povyšovat až do stavu rytířského. Za obzvláštní zásluhy, statečnost pak mohl získat i titul šlechtický. Z vyšších mezistupňů se již budou rekrutovat volení panovníci, kteří mohou být opět odvoláni, pokud nebudou své povinnosti plnit dobře. 
Panovníci jsou pod kontrolou nejvyšší kasty, která na řídící funkce již neaspiruje. Ale mají povinnost dohlížet na to, aby se vedoucí složky nezpronevěřovaly své moci. Za tuto práci nejsou nijak odměňováni, nemají vlastnit žádný majetek. Za to však budou dostávat přiměřené prostředky důležité pro jejich fungování od státu zdarma. Veškerý přepych ve stylu Vatikánu je nepřípustný. Tato kasta dohlíží na celou společnost, jejím úkolem je vyučování, léčba, osvěta, poradenství všem potřebným. Budou zajišťovat všechny věci nutné pro duchovní růst celé společnosti. Na počátku jich bude málo a budou mít velmi mnoho práce. 
Mnoho záležitostí je velice naléhavých již dnes. Dlouho se opomíjely, nebyly na ně peníze a o osobnostní růst jednotlivých obyvatel neměl nikdo zájem. Z toho pramení všechny ostatní problémy. 
Je potřeba odstranit akutní hrozbu války. Agresoři nebudou mít v nové společnosti šanci na manipulaci s obyvatelstvem ve svůj prospěch. Postupné uklidňování situace povede k prudkému snižování nákladů na zbrojení. Tyto ušetřené peníze budou důležité pro jiné priority. 
Planeta Země a její obyvatelé potřebují levný a čistý zdroj energie. Budeme oprašovat již učiněné vynálezy v tomto oboru, abychom zbavili svět zplodin a odpadů ze stávajících energetických nosičů.
Levná energie umožní odstranit bídu nejchudších, zlevní veškeré produkty a povede k plné zaměstnanosti. Pracovní dobu budeme snižovat na polovinu – 20 hodin týdně. Oproti dřívějšku máme stroje, které velkou část neatraktivní a ubíjející práce nahradí. Takto získaný čas lidé mohou použít pro svůj růst.
Veškeré technické vynálezy lidstva budou použity ke zkvalitnění jejich života. Každá rodina má nárok na důstojné bydlení, kde může vychovávat potomstvo a rozvíjet schopnosti všech bydlících. 
Existují 3-D tiskárny, které jsou schopny levně tisknout kvalitní obydlí. Cílem je život v blízkém sepětí s přírodou, která má extrémně pozitivní vliv na stav duše. Stát bude podporovat tento vývoj, aby bylo možno používat co nejvíce materiálů nezatěžujících životní prostředí. Města budou vhodnými zásahy proměňována v parky, poskytující životní prostor lidem, stromům, zvěři, ptactvu i užitečnému hmyzu.
Takový život povede i k omezení nemocí, což ušetří nemálo prostředků vkládaných do zdravotnictví. Parazitické farmaceutické koncerny zde již nebudou mít místo pro další cizopasení. Budeme vést a vychovávat obyvatele ke zdravému životnímu stylu. Maximální možné omezení všech zdraví poškozujících látek v potravinách. Drogy, včetně alkoholu a nikotinu se již nebudou zneužívat. Máme účinné způsoby, jak vyléčit závislé jedince a poskytnout jim nový smysl hodnotného života. Přírodní léky, celostní medicína a přístup ke zdraví si dobudou v novém zdravotnictví své místo. Neznamená to však otevření dveří šarlatánům. Že efektivně léčit umíme, je vidět i na dlouhověkosti našich, zejména hyperborejských, předků. Současní lékaři zůstanou na svých místech a budou se učit, jak jejich specializaci propojovat s celostní medicínou. Nestačí odstranit symptom, je potřeba najít a vyřešit velmi často i duševní příčinu nemoci. Na počátku je tento přístup zdlouhavý, ale postupně bude nemocí ubývat. Zejména těch civilizačních.
Po masivním zavádění vertikálního zemědělství, které bude bez zatěžování půdy, vody a vzduchu produkovat čisté a levné základní složky potravy, se uvolní mnoho zemědělské půdy, která bude přidělována rodinám, aby na nich žila a hospodařila. Neobsazené plochy budou vráceny lesu.
I obrovské plochy zabrané silniční a dálniční sítí budou zbytečné po zavedení dávno objeveného principu antigravitace.
Všechny tyto technologie a mnohé další dosud nebyly lidstvu zpřístupněny jen z důvodu jejich zadržování jeho vůdci. V obrovských zemských dutinách sídlí před vámi utajená civilizace reptiloidních bytostí, které se vývoje lidské rasy bojí a snaží se jej s pomocí lidských zrádců zvrátit k degeneraci, jak se jim to již v minulosti podařilo. Důkazy jsou rovněž dohledatelné ve vašich chronovizorech. Jsou technologicky vyspělejší než my, ale straší je představa, že bychom je předběhli a vyhubili. Našim úmyslem však není válka. Cílem je smlouva o vzájemném nevměšování.
Současnou formu ekonomického uspořádání, která je šitá na míru nadnárodním korporacím, změníme na spravedlivější systém. Upřednostňovaným typem podniku bude družstvo. Při správně nastaveném legislativním rámci nedává prostor k vykořisťování. Zároveň je ctěná osobní iniciativa i osobní vlastnictví nabyté poctivou prací. Socialismus se ukázal jako neefektivní, nebyl v souladu s duchovní úrovní obyvatel. Stát je povinen zajistit dohled nad dodržováním všech pravidel konkurenční soutěže. Při nasazení chronovizí to opět žádný problém nebude.
Pokud se nám podaří dosáhnout všech těchto bodů, bude naší planetě opět umožněn kontakt s ostatními spřízněnými planetami. Již v dávných dobách zde fungoval systém hvězdných bran, který zajišťoval přímý kontakt s našimi vesmírnými sousedy. Naši předkové stavěli k tomuto účelu pyramidy po celém světě. Technologické zařízení zajišťující okamžitý transfer do nejvzdálenějších koutů vesmíru bylo včas rozebráno a odvezeno z obav před zneužitím. 
Víme, že vám některé body programu připadají jako sci-fi nebo přímo pohádky. Nevěřte ničemu a sami se přesvědčete s pomocí chronovizí. Pak ale od vás očekáváme plodnou spolupráci na vybudování této společnosti. Bez vás to nezvládneme ani my. Pevně věříme, že dáte přednost této alternativě před dalším úpadkem a otroctvím.
Strážci původních vědomostí. 
Šambala

– pokračování –

autor: Vihaj


0 0 hlasů
Hodnocení článku

Čtěte dál

PředchozíDalší
odebírat
Upozornit na
guest
15 Komentářů
Nejstarší
Nejnovější počtu hlasů
Inline Feedbacks
ukaž všechny komentáře
obycejnilide7
Host
obycejnilide7
17. 3. 2022 13:29

Zdravím a díky za článek.
Tak začneme? 🙂

Ryszard
Host
Ryszard
17. 3. 2022 13:29
Odpovědět  obycejnilide7

Tento komentář byl odstraněn autorem.

Ryszard
Host
Ryszard
17. 3. 2022 13:29
Odpovědět  obycejnilide7

Hned, jakmile obdržíme ten Chronovizor… 😉

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:29
Odpovědět  obycejnilide7

Chronovizor má každý člověk v sobě.
Jen se ho musí naučit používat.
Jan.

Ďuro Trulo
Host
Ďuro Trulo
17. 3. 2022 13:29

Chrobovisor, ternovisor,… revizor!
chronovizor je správně, neboli chronologicky vidět obraz světa = v časové postupnosti změn!!

Unknown
Host
Unknown
17. 3. 2022 13:29

Sám v sobě jsem už začal, při kontaktu s jinými lidmi mi to moc nejde. Děkuji autorovi a přeji mu úspěch právě při kontaktu s jinými.
zdeněk49

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:29

@vihaj
opravdu diky,
diky moc za super cteni,
Ten 11. dil je opet naprosto genialni a inspirace jeho textu dle meho pocitu pochazi ze stejneho zdroje jako predesle dily 1.-9. 🙂

tesim se na dalsi dil

G.A.X.

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:29
Odpovědět  Anonymní

Tak to jsem rád a moc bych chtěl poděkovat za přízeň všem věrným čtenářům. Jsem zvědavý na reakce na poslední díl, který tak nějak doplňuje a zakončuje celé dění. Jeho sepsání chvilku potrvá. Všechno další už by bylo jen čisté fantazy. Musíme čekat na vývoj světové situace, kde probíhají urputné zákulisní boje, o kterých více či méně zkreslenou formou informují některá uskupení kolem Fullforda, Aliance a dalších. To čekání se může zdát nekonečné, ale dá se smysluplně vyplnit prací na sobě samých. Protože nová doba bude potřebovat připravené lidi schopné převzít zodpovědnost. Je to asi jak v jednom z Ježíšových výroků, který nějakým zázrakem unikl cenzorům. My všichni jsme bohové. Potenciál k takovému vývoji v sobě nosíme všichni. Jen jej uchopit a rozvíjet. A snažit se nesejít z cesty, jak se to povedlo bohům kolem Ela. vihaj

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:29

@vihaj:
ad: "…Všechno další už by bylo jen čisté fantazy…"
no a to vubec prece nevadi.. nekdy totiz to, co jeden povazuje za "fantasy" je ve skutecnosti daleko realnejsi, nez to co vetsina povazuje za realitu 🙂

No a kdo vi, nikdy nerikej nikdy, treba prece jen prijde dalsi inspirace .. a bude dalsi pokracovani a nejenom ten jeden posledni avizovany dil… je tam spousta nametu.. napr. co bude dal s hady vs. lidmi?
Pokud by (samozrejme ciste hypoteticky 🙂 se hadi a dalsi vetsinou nehmotne entity zivily negativnimi energiemi z lidi (vyvolavanymi negativnimi emocemi) tak to jen tak nevzdaji a nebudou se chtit nechat vyhladovet a nebo odsud vystrnadit a otravovat nekde nekoho jineho o par planet ci galaxii jinam

Pokracovani muze byt v nejhorsim treba nejaky SPIN OFF, ci jak se tomu rika 🙂

Navrhuju hlasovat kdo je pro pokracovani a kdo chce uz jenom jeden posledni dil? 🙂
Ja tedy prosim pekne rovnou hlasuju pro pokracovani klidne i volnejsi a klidne i "vic fantasy" 🙂

X.A.G.

Alexandrie
Host
Alexandrie
17. 3. 2022 13:29
Odpovědět  Anonymní

Já už chci ten poslední díl, abych mohla vůbec začít číst. (Takto dobré věci radši nezačínám, když bych si pak při čekání na pokračování okousala i prsty 😉 Takže celou dobu trpělivě čekám, protože pro mě je to lepší, než se začíst a čekat na další díl jak feťák na dávku 😉 ).

Nal
Host
Nal
17. 3. 2022 13:29
Odpovědět  Anonymní

Dělám to obdobně, ale když jsem zjistil, že bude už poslední díl, začal jsem číst. Volný čas na čtení budu synchronizovat s Vihajem a "jeho múzou", aby to plynule navázalo. 🙂

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:29
Odpovědět  Anonymní

X.A.G je od X Aircraft aGrikulture – úsilím více než 1400 zaměstnanců v oblasti výzkumu, vývoje a aplikací společnost XAG úspěšně prosvítila cestu do inteligentního a udržitelného zemědělství?

Geny Hadů jsou stejně v každém z nás namíchány. Převažují u těch s "orlím nosem" a majícím "ve vínku" tvrdohlavou cíleVědomost v materiálním světě a chytrost – zapamatovatelnost všech informací, na které kde narazí. S nasloucháním inteligence to je poněkud horší. A takových je dnes vychovaných mnoho… a mnoho. Těžko je všechny vystřelit na jinou planetu:-)
nenimito

Alexandrie
Host
Alexandrie
17. 3. 2022 13:29
Odpovědět  Anonymní

Tak Nale, další část je, ale ne poslední 😉 Asi už to taky vzdám a začnu.

Nal
Host
Nal
17. 3. 2022 13:29
Odpovědět  Anonymní

Musím zpomalit čtení…

Unknown
Host
Unknown
17. 3. 2022 13:29

Takhle se to dá napálit na plno. Kdo to nepobere je asi reptík,nebo jinej parazit.