Sopky jsou viníky globálních ochlazení

výbuch sopky St. Helens, zdroj
Tým výzkumných pracovníků dendroklimatologů z Ruska, Švédska, Finska, Rakouska a Velké Británie a také dánští vědci zkoumající ledová jádra z Grónska a Antarktidy objevili příčinu zvláštního přírodního jevu známého z historických dokumentů. Jedná se o takzvaný “záhadný mrak” / “mystický oblak” z roku 536, který způsobil významné několikaleté snížení teploty v Eurasii. Diskuse k této problematice probíhala již několik desetiletí. O podrobnostech zjištěných v rámci výše uvedeného výzkumu hovoří jeden z ruských členů týmu, vedoucí vědecký pracovník laboratoře dendrochronologie Ústavu ekologie rostlin a zvířat RAV Rašita Chantěmirov.

— V jakých historických pramenech je zmíněn onen “záhadný mrak”?

— Neobvyklá „mystická mlha”, která pokryla v roce 536 n. l. rozsáhlá území Eurasie, je popsána v byzantských kronikách: „Slunce bylo tmavé a trvalo to 18 měsíců; každý den svítilo jen asi 4 hodiny, ale i toto jeho světlo bylo velmi slabé… slunce mělo neobvyklou modravou barvu… ovoce neuzrálo.” Chlad a sucho způsobily uhynutí plodin v Itálii a Mezopotámii, což v následujících letech způsobilo hrozný hladomor. Podle čínských pramenů v tamních provinciích v červenci a srpnu roku 536 chumelilo a byly mrazy, které zničily úrodu obilí a způsobily hladomor trvající až do roku 538.
Podobné přírodní jevy byly pozorovány a popsány opakovaně. Například po erupci jihoamerické sopky Huaynaputina v roce 1601 byla v Rusku neobvyklá zima, sklizeň byla zničená a v letech 1601 – 1603 v Moskvě samotné zemřelo 120 tisíc lidí hlady, což byl pravděpodobně jeden z faktorů vedoucích k následným nepokojům. A “rok bez léta” v Evropě, následující po erupci sopky Tambora v roce 1815, která byla nejsilnější za posledních 200 let, je rovněž dobře známa.
Vědci už dlouho spojují globální ochlazení s velkými sopečnými erupcemi. A tak byl vysloven názor, že i onen „mystický oblak“ z roku 536 mohl být důsledkem vulkanické erupce.

— Sopky vybuchují dost často, nicméně ke globálnímu ochlazení často nedochází…
— Obvykle mají erupce jen místní efekt. Globální následky nastávají až tehdy, když produkty erupce, zejména oxid siřičitý, se dostanou do stratosféry nebo do horních vrstev troposféry. Nejčastěji k tomu dochází v důsledku erupce sopky nacházející se v oblasti rovníku. Sírany mají tendenci odrážet sluneční paprsky, to znamená, že nedovolí slunečnímu záření proniknout k Zemi, a kvůli tomu pak teplota atmosféry klesá.
Stopy vulkanických výbuchů vědci nacházejí v ledových sloupcích, které vyvrtávají z mohutné vrstvy ledu Grónska a Antarktidy. Studium ledových sloupců je jednou z hlavních metod rekonstrukce historických informací o klimatu. Vrstvy ledu, které se tvoří každý rok, nesou stejně jako stromové kruhy mnoho zpráv o přírodních podmínkách daného období. Z poměru izotopů kyslíku a vodíku je možné stanovit teplotu – čím víc je “těžké” vody, tím bylo tepleji. Vzduchové bublinky uvězněné ve vrstvách ledu umožňují posoudit složení atmosféry. A sulfáty obsažené v ledových sloupcích jsou ukazateli sopečných erupcí. Nicméně datování vrstev ledu představuje určitou obtíž – v průběhu dlouhých staletí jsou vrstvy zhutněny, je stále obtížnější je rozlišit. Tak až do nedávné doby nebyly o roce 536 k dispozici údaje o obsahu síranu v ledových jádrech Grónska a Antarktidy. Objevily se dokonce i publikace, které spojovaly „tajemný mrak“ a jím vyvolané ochlazení s pádem velké komety nebo asteroidu na Zem, nebo průchodem sluneční soustavy oblakem kosmického prachu.
Výzkumníci z Centra pro led a klima (Institut Niels Bohr z Kodaňské univerzity) však nalezli stopy velkého sopečného výbuchu v roce 536 v ledových sloupcích ze tří oblastí Grónska. Podle rozboru akumulace sulfátů v ledových jádrech byla hmotnost plynů emitovaných do atmosféry o 40 % větší než při erupci sopky Tambora Výbuch v roce 536 byl tedy jedním z největších v posledních dvou tisíciletích. Na základě srovnání údajů z ledovcových sloupců Grónska a Antarktidy lze předpokládat, že jejich zdroj byl v rovníkové oblasti, ale severně od Tambory (8° jižní šířky).
— Jaký je přínos ruských dendro-klimatologů k objevení příčiny „mystické mlhy” z roku 536 let?

— Otázka byla objasněna díky zdokonalení dat o vrstvách ledu, hmotnostní a vysoce přesné určení sulfátů v ledových jádrech a zobecnění dendrochronologických dat. Zaměstnanci Laboratoře dendrochronologie vytvořili jedinečnou chronologii změn klimatu za posledních více než 7 300 let. Je založena na studiu stromových letokruhů na rostlinných zbytcích zachovaných v permafrostu na poloostrově Jamal. Odborníci z Ústavu lesů V. N. Sukačeva ze sibiřské pobočky Ruské akademie věd (Krasnojarsk) vytvořili chronologii v délce přibližně 2500 let pro poloostrov Tajmyr. Díky tomu je možné rekonstruovat extrémní teplotní události na severu západní Sibiře za extrémně dlouhou dobu.
Když jsme studovali řezy starých stromů, věnovali jsme pozornost nepravým prstencům. Tyto kroužky se objevují v těch letech, kdy teplota vzduchu v červenci klesla pod nulu, proto je nazvali mrazové trhliny. Tyto výrazné anomálie jsou obvykle důsledkem globálních katastrof, zejména silných vulkanických erupcí (poprvé objeveno americkými vědci).
Díky dendrochronologii bylo možné stanovit datum erupce sopky na Santorini (Théra) v Egejském moři, které způsobilo zánik Minojské civilizace na Krétě. Původně se předpokládalo, že se tak stalo v roce 1450 př. n. l. Nedávno však byla v sopečných vrstvách Théry nalezena větev olivovníku, jejíž věk byl stanoven pomocí, dalo by se říci, hybridní radiokarbonové a dendrochronologické metody. Datum zničení stromu bylo určeno s vysokou přesností a v důsledku toho i erupce sopky na 1628 př. n. l. I my jsme našli toho potvrzení, když jsme v našich vzorcích nalezli mrazové trhliny, které vznikly v roce 1627 př. n. l., tj. rok po erupci, která způsobila nejen devastaci Středozemí, ale také drastické změny v přírodě severu.
Ale zpět k událostem roku 536. Podle jamalské a tajmyrské chronologie začalo prudké ochlazení na severu západní Sibiře v roce 536. Zahraniční odborníci mají také velmi dlouhé chronologie stromových letokruhů pro některé regiony Evropy (Švédsko, Finsko a východní Alpy). Kombinace několika chronologií sestavených vědci z různých zemí umožnila zjistit, že ochlazení, které začalo v Eurasii v roce 536, postihlo velmi velké území a trvalo téměř 15 let.

— Jaký má pro nás význam rekonstrukce extrémních klimatických událostí v dávných dobách?

— Pomocí dendrochronologie je možné vytvořit rekonstrukci velkých sopečných erupcí. Možná se nám i podaří stanovit některé vzory vulkanické aktivity. Jistě souhlasíte, že by nebylo špatné se naučit předpovídat tyto destruktivní přírodní jevy. Sopky jsou přece silný faktor ovlivňující klima na naší planetě. Globální oteplování během XX. století je objasňováno nejen vlivem skleníkových plynů, ale také tím, že k opravdu velkým erupcím v posledních 120 letech nedošlo.

Fragmenty dendrochronologií pro různé oblasti Evropy a Asie odrážející dopad výbuchu z roku 536. Barevný svislý pruh označuje období poklesu růstu (v letech 536 – 545 n. l.) způsobené globálním ochlazením v důsledku velké vulkanické erupce.

Letokruhy z období 1600 – 1603 — «stopy» velké vulkanické erupce.

zdroj: http://www.uran.ru/gazetanu/2008/01/nu01_02/wvmnu_p7_01_02_012008.htm
překlad: Vlabi

0 0 hlasů
Hodnocení článku

Čtěte dál

PředchozíDalší
odebírat
Upozornit na
guest
11 Komentářů
Nejstarší
Nejnovější počtu hlasů
Inline Feedbacks
ukaž všechny komentáře
Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:29

Já si myslím, že za aktivitu vulkánů můžou konjunkce, opozice, přiblížení planet vůči Zemi, Slunku, Měsíci i navzájem mezi sebou, a aktuálnímu natočení Země v tom směru konjunkcí a opozic. Asi to budou trochu složitější výpočty postavení planet i natočení Země a Měsíce vůči planetám i Slunku.
1631 – Venuše – Pompei, ale i asi okolo r.540 https://cs.wikipedia.org/wiki/Ilopango_(jezero) , datace před r.1500 je dost věštění, nějak to asi "vypočítali" z kroniky Prokopiose: "Slunce se na své dráze totiž objevilo bez paprsků, jak vidíme obvykle měsíc, a nemělo ono zázračné světlo, které je pro ně přirozené, nýbrž jen bledou zář, jako je tomu při zatmění. Proto toho roku, který je desátý ve vládě Justiniánově, byli lidé neustále pronásledováni válkou, hladem, morem a všemi ostatními pohromami, které přinášejí smrt.“
1883 – konjukce Merkur Mars a Saturn Pluto – Krakatoa
2004 – Venuše – Grímsvötn+Kerinci
2007 – Venuše Saturn – Kelut
2010 – Mars – Eyjafjallajökull
2016 – Merkur – Sakuradžima
2018 – Mars – Krakatoa
asi by se toho dalo najít vícero… teoreticky, ale nejsem astrolog:-)
http://www.osel.cz/5328-vymazal-neandrtalce-vybuch-neapolskeho-supervulkanu.html
http://www.ceskyrozhled.cz/2013/01/v-italii-se-probouzi-supersopka-campi-flegrei.html

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:29

Ještě něco z historických věd:
"Pro další vývoj českých zemí má tato událost velmi zajímavý kontext. Jeden z langobardských králů – Wakko, byl totiž posledním známým panovníkem Čech (Boiohema), před vystoupením Slovanů. Podle všech dostupných informací vládl v letech 510 až 540 n.l. Byl tedy současníkem klimatické katastrofy v roce 536. Krátce po této události se v roce 540 přesouvají Langobardi mnohem hlouběji do Panonie a to s největší pravděpodobností JV směrem. To, že odešla většina langobardské populace způsobilo, že celý jimi obývaný prostor se náhle uvolnil a nabídl možnosti nové kolonizace. Toho samozřejmě využili mimořádně aktivní Slované a krátce po tomto datu obsadili značnou část Moravy a s velkou pravděpodobností i Čechy.
Skutečnost, že jižní oblasti byly neustále pod doménou jak Langobardů, tak nakonec i samotných Římanů, umožňuje vyslovit domněnku, že první větší slovanská kolonizační vlna vycházela spíše ze SV a mířila přímo do středoevropského prostoru.
Dlouhou dobu se mělo zato, že hlavní slovanská kolonizační vlna, která získala české teritorium přišla spíše od JV a to až v závěru 6. nebo spíše počátkem 7. století n.l. Současný genetický výzkum ovšem tento předpoklad dost zpochybňujě nejnovějšími poznatky o genetickém původu Slovanů. Není to ovšem tématem této studie.
K roku 536 je možné uvést pouze to, že již krátce po roce 540 zde již Slované byli usazeni a to relativně pevně, neboť předešlé obyvatelstvo prakticky celou zemi opustilo. Nelze se ovšem domnívat, že by celá země zůstala opuštěná úplně, je jisté, že po smrti krále Wakka se zde udržoval jistý počet langobardské elity neboť jsou informace o tom, že jeho nezletilý syn Waltari byl zabit regentem Audoinem někdy v roce 546.
Je vysoce pravděpodobné, že ranná slovanská elita měla úzké vazby na elitu langobardskou a zcela jistě s původním obyvatelstvem, které nemuselo být nutně přímo germánského původu. Dá se obecně předpokládat, že šlo o jakési kelto-germánské míšence, kteří byli nositeli pozdně laténských tradic, které se objevují v nejstarších vrstvách českého folklóru. Teprve po roce 540 se dávají Langobardi znovu na pochod a opětovně vstupují do Panonie a překračují Dunaj.
Úplný zábor severní Itálie proběhl v letech 565 až 568, kde se také Langobardi trvale usadili a později zanikli v místní populaci. Zanechali nám však mimo jiné i část severské mytologie v podobě rozšířeného starogermánsjkého eposu Ragnarök."
https://sites.google.com/site/bskotyz/home/jiri-svoboda/co-se-stalo-v-roce-536

A teoreticky by s "r.536" mohli souviset i ty "antické" Ruiny?
https://myslenkyocemkoli.blogspot.com/2017/08/o-cem-mlci-ruiny-septaji-pyramidy-1.html
Stejně tak jako s vymizením předkolumboských kultur v americe.
Anebo se "něco" každých asi tisíc let opakuje:-) Což by znamelo, že máme asi tak 500let ještě relativně klid…
nenimito

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:29

Na Kamčatke vybuchla sopka Bezmiennyj, stlp 15 km vysoký, putuje na východ…., nejaké zemetrasenie veliké sa čaká, ale na západe US. Bed

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:29

V roce 2018 mělo velmi silnou vulkanickou aktivitu hned několik sopek po celém světě. Očekávám, že se to projeví na počasí i srážkách i v Evropě.

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:29

Pěkný článek. Myslím že, dámy a pánové z různých zemí, kteří mají úzkou specializaci (v tomto případě dendrochronologii), o sobě navzájem vědí. Mike Baillie se tím zabývá v Irsku a z jeho práce vyplývá, že došlo k několika dopadům (nebo atmosférickým výbuchům) vesmírného tělesa. Pokařdé, když se ocitneme v blízkosti nějakého roje (a tyto události jsou obvykle cyklického charakteru), dochází ke zvýšené sopečné činnosti. Pokud je to navíc v době solárního minima, kdy dochází ke zvýšenému dopadu galaktického záření a geologické pochody jsou na vzestupu, vzniká hodně zajímavý mix, který může uvrhnout vše živé zpět do bodu nula. Mohlo by vás zajímat třeba toto: https://naseveru.org/2018/11/03/carodejnice-komety-a-planetarni-kataklyzmata-1-3/

Alexandrie
Host
Alexandrie
17. 3. 2022 13:29

Děkuji za odkaz. I když třetí část jsem si musela přelouskat na odkazovaném zdroji v AJ, stálo to za to.
Hlavně jsem lépe pochopila psychopatickou církev.

Napadlo mě, jestli je nějaká spojitost s velkým tělesem, které se před 13 000 lety mělo rozpadnout a Hlavním pásem mezi Marsem a Jupiterem.

A nakonec – současná mánie nejprve s globálním oteplováním, které jaksi nevychází (nebo teda aspoň ne vlivem CO2) a nově nazvaná "klimatické změny". Není to opakování minulosti? Nový hon na čarodějnice, aby mohli na někoho ukázat, až to přijde? Protože stejně jako tenkrát církev se svým Bohem, co měl vše ochránit, ani dnes, v době tak vyspělé techniky, opět nemůžou přiznat, že to nemaj pod kontrolou?

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:29
Odpovědět  Alexandrie

Mne ten článek naseveru přijde tedy celkem slušná slátanina:-) Nechci tím popírat, že by Samhain(Samonios) mohl být uctíváním památky zesnulých po nějaké katastrofě, ale to, co je tam vysvětleno, jsou jenhodcísevýcucy ze všeho zvláštně vytrženého z kontextu. Autor neví nic ani o náboženství, ani o víře, ani o katolicismu, ani o pravoslaví, ani o i islámu, natož o křesťanství(ranném). Přečetl pár knih výcuců a udělal z nich ještě užší hodící se výcuc:-)
Přirovnávat chirho k vybuchlému meteroritu v podobě atomového hřibu mi fakt rozhodilo úsměv. Navíc ten znak je daleko daleko starší než řečský Konstantin "římské říše":-)
Něco jiného je, kdy se co skutečně stalo.

Mezi Marsem a Jupiterem jsou zbytky tehdejší Země, kdy byla "pangea" celá pokryta vodou, trilobity, hlavonožci a jinými Mořskými vobludami.
Pak dostala ťafku, mnoho vody(ledu) a hornin zůstalo na původní dráze, mnoho toho odletělo – dnešní komety, a co zbylo(dnešní Země) bylo nárazem odsunuto mezi Mars a Venuši. Byla roztržena, vznikly oceány a pevniny…. atd…
V akkadštině ji v eposech pojmenovali Tâmtu(což je akkadské slovo pro Moře – tedy ji v eposech říkali "mořská příšera" – planeta pokrytá mořem – ne oceány, enklišáci to zkomolili na Tiamat, řečský ekvivalent byl Tethys, vědátorský ekvivalent je Pangea – původní vodní planeta mezi Marsem a Jupiterem.
nenimito

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:29
Odpovědět  Alexandrie

Navíc si myslím, že Kostantin rozhodl o použití chirho znaku na šítech z ÚPLNĚ jiného důvodu – vojenské taktiky. Buď, aby si protivníci mysleli, že se jich mají bát, anebo taky úplně opačně, že to jsou "spojenci".
Je normální, aby "přijal křesťanství" a hned honem honem rychle ho nechal nakreslit na všechny štíty vojenského předvoje? Mne to logické fakt nepřijde:-)
nenimito

Alexandrie
Host
Alexandrie
17. 3. 2022 13:29

Narazila jsem na výborné video – Pravda o globálním oteplování

https://www.youtube.com/watch?v=fA5sGtj7QKQ

(bohužel jen v angličtině)

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:29
Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:29
Odpovědět  Anonymní

A ještě jsem si na něco vzpomenul v souvislosti s oteplováním, suchem a zemědělstvím:
https://www.ivb.cz/aktuality/lany-repky-kukurice-neuvidis-motyla-vice/
nenimito