Rusko na pokraji smrti?

Není žádným tajemstvím, že již v minulém století byly v SSSR stejně jako na Západě tajnými službami rozpracovávány metody dálkového ovlivňování lidí. Přesto za současnými událostmi většina národa, a dokonce ani odborníci nevidí, nechápou hrozbu, která je přede dveřmi – transformaci Rusů na elektronicky řízené otroky.


Už v období pěrestrojky mnozí slyšeli, že na Západě byli přesvědčeni o nutnosti zničit 90% světové populace, protože by podle výpočtů Římského klubu v 21. století nebyl pro všechny dostatek zdrojů. A 10% zbývajících by se mělo stát řízenými otroky, aby sloužili šťastnému životu 300 nejbohatších rodin. Slyšeli jsme, že i Margaret Thatcherová řekla, že v Rusku stačí nechat 15 milionů pracovníků, kteří by obsluhovali ropovody a plynovody a zbytek je třeba zničit. To jsme opravdu slyšeli, ale nic nebezpečného se viditelně nedělo. Během období pěrestrojky mnozí věřili, že Západ je pozemským rájem. A pokud bude kapitalismus i v Rusku, je to v pořádku. V devadesátých letech velká část obyvatel zchudla, zatímco maličká část giganticky zbohatla a mnozí se rozhodli, že pokud se budou hodně snažit, mohou zbohatnout také. Dá se říci, že málo lidí vidělo v kapitalistickém Západě nepřítele. A mnozí tam dokonce odešli a nežilo se jim špatně. Ke zhoršení vztahů došlo až po připojení Krymu. Od té doby výrazně zmohutněl vlastenecký duch. Přesto však očekávaná agrese a vyhlazování ze Západu nenastaly a nejsou. Ale likvidace se připravovala dávno předtím, supertajně, supermazaně a superpodle. Podlost spočívala v tom, že na přípravách likvidace vlastních lidí se podílela i část ruské mocenské elity. A zničení nebo přeměna na otroky je plánována takovými metodami, že si nikdo ničeho nevšimne a nepojme žádné podezření – totiž pomocí psychotronických metod.


Již od 80. let minulého století se ve světě objevují nové zajímavé fenomeny. Nejprve se objevili extrasenzorici. Pak, během období pěrestrojky s jejími novými normami svobody informací, do SSSR přišla mohutná vlna informací o nejrůznějších mystických jevech, předpovědích a nadpřirozených schopnostech. Objevili se mágové a kouzelníci. Někteří věřili úplně všemu, zatímco jiní nikomu a ničemu a byli přesvědčeni, že všichni ti kouzelníci, mágové a extrasenzorici jsou prostě podvodníci. Situace byla ve skutečnosti daleko složitější a komplikovanější. Většina těch čarodějnic, kouzelníků a psychotroniků byli skutečně podvodníci. To však neznamená, že tyto jevy samy o sobě neexistují. Zpravodajské služby je okamžitě začaly sledovat a došly k závěru, že všechny tyto jevy jsou skutečně možné. A začali na nich tvrdě pracovat. Ale aby se většina obyvatelstva o těchto tajných studiích nedozvěděla, dostali všichni ti podvodní mágové a kouzelníci úplnou svobodu.
Mnozí už v té době slyšeli, že extrasenzorici dokážou léčit na dálku jen podle fotografie. Také se říkalo, že černí mágové a kouzelníci mohou podle fotografie na dálku škodit, čemuž se “seriozní” odborníci z oblasti ekonomie a politologie jen smáli: takové příběhy o kouzlech čarodějů a čarodějnic podle nich přece patří jen do oblasti zájmů dětí a babek na lavičkách! 
Experti tajných služeb se však nesmáli. O podrobnostech počátečního vývoje v zahraničí je známo jen málo, ačkoli tam probíhal daleko intenzivněji. I v SSSR však speciální služby braly tyto jevy zcela vážně a vyvíjely metody vzdáleného snímání lidí, například právě z fotografií. Jednalo se především o projekt “Rozvoj principů, metod a prostředků dálkové bezkontaktní kontroly chování biologických objektů”, sekce “Lava-5” a “Kanál-1”. Projekt byl realizován na základě uzavřeného usnesení Ústředního výboru ÚV KSSS a Rady ministrů SSSR ze dne 27. ledna 1986 č. 137-47 pod celkovou koordinací Moskevského mezirezortního vědeckotechnického centra pro nekonvenční technologie (MNTC) “Vent”.
V Kyjevě práce probíhaly v těchto organizacích:
Ústav pro problematiku materiálové vědy akademie věd Ukrajinské SSR (ředitel akademik V. I. Trefilov) ve vědeckých tématech “Dálkové spinové pole” a “Efekt přenosu informací (PID) pomocí funkce pole adresy” (např. fotografie). Vedoucím práce byl doktor fyzikálně-matematických věd V. P. Majboroda (oddělení č. 51), pracovníci V. V. Bojčuk a V. V. Tarasenko;
Ústav fyziky Akademie věd Ukrajiny; doktor fyzikálně-matematických věd M. V. Kurik, Kyjev;
Vědecká výrobní asociace “Vidguk” v čele s profesorem Siťko Sergejem Pantělejmonovičem, organizovaná na základě dočasné práce kolektivu (VTK) “Otklik”, Kyjev;
Vědecko-výrobní společnost “Biopolis”, ředitel Nikolaj Dmitrijevič Kolbun, Kyjev.
V 80. letech se v týdeníku „Čas Pik“ objevil článek s podivným názvem: “Před 25 lety vyvinul zbrojní závod Oktava Kyjev děsivé zařízení…“ 

„…v jednom z hlavních vojenských výzkumných ústavů hlavního města bylo vytvořeno zařízení, které na základě fotografie dokázalo ovlivňovat osobu bez ohledu na to, kde se právě nacházela. Euforii nebo strach, srdeční záchvat nebo skok z balkonu – vše, co si přejete: neexistují žádná omezení. Toho lze dosáhnout pomocí ultra-vysokofrekvenčního záření, přesněji mikroleptonového nebo torzního nebo spinorového pole. Otcem tohoto zařízení byl akademik Vlail Kaznačejev, přední odborník na bioenergii ještě z doby SSSR.”

Takže i v Sovětském svazu byly už v polovině minulého století vyvinuty takové metody vzdáleného řízení lidí, aby byli donuceni udělat cokoli. V 60. letech Morel zjistil, že každá buňka v těle má svou specifickou frekvenci v elektromagnetickém spektru, která se ve zdravých a nemocných buňkách liší. Na tomto základě byla vyvinuta metoda léčby frekvenční rezonance (nebo biorezonanční). Biorezonanční diagnostika byla široce používána (firmy byly v každém městě). Při ní je napájena frekvence nemocných buněk, ale s inverzní amplitudou. Výsledkem je vyhasnutí procesu. Pokud se však použije záření se stejnou amplitudou, onemocnění zesílí. Tato technika je základem neviditelného ničivého účinku psychotronických zbraní, kdy se zdá, že lidé zemřou přirozeně na onemocnění, kterým už dlouho trpěli.

V současné době existuje několik variant psychotronního působení: přes implantovaný čip; zombírování přes fotografii (nejspolehlivější je fotografie biometrická); vysláním signálu z antény mobilního spojení nebo ze satelitu po té, co byl ke konkrétní osobě získán přístup odebráním vlnového kódu ze vzorku její DNA; změnou DNA při přímém působení laserem na kůži v průběhu snímání biometrické fotografie. Použití čipů je příliš viditelné. Selhalo dokonce i v Americe, protože Američané odmítli implantaci. Skrytější je použití biometrické fotografie. K jejímu získání se používají speciální zařízení vyráběná v Americe. Předpokládá se, že existuje takový laser, který při pořízení trojrozměrné fotografie má specifický účinek na osobu, jíž mění DNA. Samotný princip vlnového působení na základní mechanismus psychiky je tajným objevem, který by až do nynější doby zůstal tajným, pokud by nebyly zveřejněny práce akademika Petra Garjajeva. Zvláštností psychotronického zombírování je, že člověk si nic neuvědomuje. Ano, hned po provedení biometrie totiž nemusí být samotné zombírování provedeno. Biometrie poskytuje pouze možnost zombírování (vznikne tak jen jakýsi přístupový kanál k člověku). Zombírování se pak provádí v různých skupinách a za různým účelem. Například během voleb bude každý inspirován pozitivním postojem k určitým stranám nebo kandidátům; nejvyšším představitelům, poslancům, generálům zase pozitivní postoj vůči vládě nebo konkrétním ideám atd. Důchodci budou ničeni zasíláním signálů, které zhoršují jejich nemoci. Kdo chce znát detaily, nechť si na internetu zadá:
«психотронное зомбирование биометрия», «электронный /2 концлагерь OR рабство OR диктатура», viz video G. Carjevé; materiály V. P. Filimonova, viz stránky www.protivkart.org, dsnmp.ru, vera 77, www.3rm.info

Už v průběhu války v Jugoslávii psychotronicky ošetřili pokusnou skupinu vojáků laserovým ozařováním kůže, při čemž byla pozměněna jejich DNA tak, aby z družice bylo možné sledovat jejich zdravotní stav a v případě zranění je vyléčit, a to dokonce i tehdy, budou-li v obklíčení. Ale pokud je možné léčit své vojáky, pak je stejně tak možné zabíjet protivníka… Takže problémy nejsou technické, ale ekonomické a politické.
Politické spočívaly v tom, aby vlády zemí byly zajedno se světovým zákulisím. V Rusku je politická situace dvojaká. Za vlády Putina pokračoval stav rovnováhy několika elitních uskupení, z nichž jedna část se postavila proti vnější kontrole. Ale postupně role patriotické části slábla.
Současný systém předpokládá, že ani vláda, ani prezident nemohou mít významný vliv na zákonodárnou moc – Státní dumu. Uvnitř Státní dumy je rozhodnutí řízeno stranou, která má většinu. Poslanci této strany však podle pravidel přijatých v rámci frakce nemohou hlasovat podle své vlastní vůle, ale budou hlasovat jako předseda této parlamentní frakce (D. Medvěděv). Co by se stalo, kdyby to členové strany nedodrželi, ilustroval v poslední době pokus o vyloučení poslankyně Poklonské z frakce Jednotné Rusko, protože na rozdíl od rozhodnutí vedoucího frakce hlasovala proti novému zákonu o důchodech. Zákony v Rusku jsou tedy přijímány pouze na základě pokynů vedoucího frakce “Jednotné Rusko”. Skutečnost, že rozhodnutí ve Státní dumě probíhají na výhradní pokyn jediné osoby – vedoucího frakce “Jednotné Rusko”, opakovaně potvrdil poslanec Jevgenij Fjodorov.

Od 1. července obdržely banky právo vydávat peníze a provádět jiné operace s vklady na základě identifikace pomocí biometrických dat. Zatím to sice není závazné. Podle jiného zákona však banky mají právo nevydávat peníze na základě vlastních předpisů, například v případě podezření z trestného původu peněz. 
Dále podle dříve přijatých zákonů budou banky vydávat pasy. Od roku 2019 však budou v Rusku zaváděny pouze elektronické pasy s biometrickou identitou. Kromě toho je již dlouho projednávána otázka zrušení hotovosti a úplného přechodu na bezhotovostní platby. Tak se banky, včetně soukromých a zahraničních, stanou hlavní skutečnou mocí v zemi. Od léta roku 2018 je skutečná moc v zemi převedena na Grefa (Herman Gref, šéf exekutivy Sberbank), který tak bude mít teoreticky možnost prozombírovat všechny Rusy, protože banky budou při vydávání pasů povinně provádět biometrii.
Problémem je, že dnes na jedné straně neexistuje žádná skutečná vlastenecká opozice v Rusku, a na druhé straně roli hlavního vlastence hraje Vladimír Putin a většina naivně doufá, že ten udělá všechno správně a zachrání Rusko před všemi problémy. Putin je politik hrající na vyvažování mezi různými uskupeními. Teoreticky – kdyby Rusko mělo silnou vlasteneckou opozici, která by byla nezávislá na moci, mohla by mistru kompromisů Putinovi poskytnout dostatečnou podporu, aby mohl zastavit zavádění psychotronického otroctví. Formálně silnou vlasteneckou silou, která má příležitost promluvit z parlamentní tribuny, je Komunistická strana Ruské federace. Ta však v praxi funguje jako KS SSSR na principu “demokratického centralismu” – jak říká hlava, tak to bude. Tehdy se mnohamilionová země podřídila Gorbačovovi a umožnila tak rozpad SSSR. Probudí se vlastní rozum a svědomí současných řadových komunistů?
Teoreticky by se hlavní silou v boji se zavedením elektronického otroctví měli stát také pravoslavní, protože chápou, že elektronické otroctví je příprava na vševládu Antikrista: vždyť jak již dávno předpověděli starci, biometrie je právě jeho pečetí. Ale i věřící otrocky poslušně poslouchají své kněžstvo a chovají se dvojace, teplostudeně, aniž by volali po boji proti zombírování. A někteří kněží v plném souladu s předpovědí nyní opět zrazují Krista a tvrdí, že v biometrii a čipování nejsou žádná nebezpečí.
Studující mládež se zdá být ještě nejrozumnější a nejaktivnější částí obyvatelstva. Ale mnozí studenti sní jen o tom, že odejdou na Západ (vždyť tam jsou daleko vyšší platy než v Rusku!) a nechtějí tomu, co bylo výše řečeno, věřit. Lidské činy jsou z velké části určovány podvědomými postoji. A pokud je podvědomá touha po pohodlném spokojeném životě silná, pak lidská psychika automaticky předloží rozumné důvody, proč tomuto materiálu nevěřit. Na Západě je už zombírování v plném proudu.
Ale vůbec nejhorší věc je ještě jinde: v armádě, policii a tajných službách již byla provedena biometrie při vyhotovení dokumentů. Zahraniční i vnitřní nepřátelé Ruska tak získali přístup k jednotlivým vlnovým kódům ruské armády a kdykoli mohou začít provádět s nimi zombírování.
Ekonomové, politologové a ti, kdo posuzují sankce, nechápou, co se ve skutečnosti děje. V podmínkách nevyhnutelné globální finanční krize obecně a sankční krize v Rusku je pro bankéře zavedení elektronické diktatury nejspolehlivějším způsobem, jak uniknout bankrotu. Dokonce i elektronická kontrola nad finančními prostředky všech po zrušení hotovosti jim umožní okrást, kohokoli se jim zachce. Používání psychotronického zombírování obecně jim tak poskytne úplnou a neomezenou moc.

Co dělat? Za prvé, hlavní věcí je okamžitě přijmout opatření k ochraně před zombírováním naši policii, speciální služby a armádu. Jak přesně to lze udělat, není zcela jasné. Nějaké osvětlení možností ochrany před zombírováním přinesla z internetového prostředí nedávno uniklá informace, jak se chrání před psychotronním působením samotní zaměstnanci psychotronických instalací. Bylo zveřejněno, že ve stávajících centrech masového (nikoli individuálního) psychotronického ozařování, která tu jsou ještě z doby SSSR ve všech velkých městech, budou instalována nová zařízení “Občan 4”. A pokyny k tomu říkají, že k ochraně obslužného personálu stanice slouží ona tak často zesměšňovaná hliníková fólie. 
Dále pro úplnou analýzu situace s psychotronickým působením na obyvatelstvo Ruska je nezbytné vytvořit na vládě nezávislou veřejnou komisi pod vedením akademika P. Garjajeva. Samozřejmě ti, kdo připravují přeměnu Rusů na zombie, otroky, na zvířata, se budou tomu snažit zabránit. Proto kontrolu nad tímto šetřením musí převzít vlastenecké síly armády, policie a zvláštních služeb.
Zadruhé je zapotřebí účast širokých mas v odmítání naší transformace na elektronické otroky.
Podle současné ústavy je problematické zrušit zákony, které již byly jednou schváleny. Zdá se však, že nějaká právní možnost přece jen existuje. Na základě toho, že všichni zástupci Jednotného Ruska hlasují tak, jak řekne vedoucí frakce, je možné požádat o zrušení všech zákonů takto přijatých Dumou!

Naděje je pouze v případě masového šíření těchto informací. Zpřístupněte tento text, přesvědčte ostatní, agitujte. Jen několik týdnů zůstává do zavedení elektronických dokumentů. Zachraňte sebe, své blízké a Rusko!

autor: Nikolaj Ovčinnikov
zdroj (kráceno): http://kolokolrussia.ru/ideologiya/rossiya-na-grani-gibeli
překlad: Vlabi0 0 hlasů
Hodnocení článku

Čtěte dál

PředchozíDalší
odebírat
Upozornit na
guest
3 Komentářů
Nejstarší
Nejnovější počtu hlasů
Inline Feedbacks
ukaž všechny komentáře
Ďuro Trulo
Host
Ďuro Trulo
17. 3. 2022 13:31

Velmi silné kafe!
Ale již v roce 2001 jsem četl články o psychotronii a jevech s ní spojených (včetně přesunu v čase a prostoru, viz filadelfský experiment). Vyšly i články o psychotronické válce hitlerových, Stalinových a Benešových psychotroniků té doby.
Byl natočen i film (nedávno) o kruhovém zařízení vermachtu v bielském lese a jeho výzkumu američany a jednotkou veteránů evrospecnazu.
Teoreticky (na základě kvantové mechaniky) je každá částice hmoty (neutrino, bosony, eter) tzv. stojatým vlněním kvanta energie v komůrce vakua o přesných parametrech (kmitočet, amplituda, intenzita) a ta po interakci s jinou částicí rozšíří stojatou vlnu na komůrku druhé částice, kterou potom obě sdílejí. Tím se změní amplituda (A= L/N) kde A-amplituda, L-délka komůrky vakua, N-celé kladné číslo a zřejmě i kmitočet. Přitom se do prostředí vyzáří minikvantum energie vlny a nová částice je pak stabilní, protože rozpad na původní částice vyžaduje návrat vyzářené energie. Tedy každý atom, molekula, spirála DNA, buňka i organismus jsou tvořeny základními částicemi a tedy vlněním. Každé vlnění lze zesílit, zrušit nebo jinak změnit příchozím vlněním přesných parametrů a tím vypnout, zrušit či posílit konkrétní molekuly (voda v těle), buňky (neurony), orgány (srdce, mozek, játra) či organismy (rostliny, zvířata, člověka). Jedinou obranou je stínění cílového objektu od záření, ale dokonalé a mnohovrstvé (kosmický skafandr). Ale učinek ochrany stíněním je závislý na intenzitě záření , vzdálenosti od zdroje a směrové účinnosti zařiče, takže již někdo jistě vypracoval vysoce výkonné zářivé zbraně (jak hromadného, tak individuálního, lokálního účinku). Protizbraně jsou vpodstatě stejné zbraně pracující v opačném gardu (anihilují zářivou energii zbraně zářením opačných parametrů). Bohužel nepřesnost nastavení je mění na zbraně!! No vidím to černě. Něco o tom a nezničitelnosti duše by mohl vědět ANTONÍN BAUDYŠ mladší (syn minisra obrany z 90-tých let).

Antonín Baudyš – Astrologie
http://www.baudys.cz/

Antonín Baudyš. Více než astrolog. Kontakt · Co dělám · Horoskopy · Videokurzy · Konzultace · Osobní rozvoj · Mé akce · Astrologie · Videa · Blog · Politika …
Antonín Baudyš – Wikipedie
https://cs.wikipedia.org/wiki/Antonín_Baudyš

Antonín Baudyš (9. září 1946, Praha – 24. srpna 2010) byl představitel české astrologie, vysokoškolský pedagog, spoluzakladatel a prezident sdružení LEX a …
‎Životopis · ‎Kontroverze · ‎Bosenská iniciativa · ‎Astrologická činnost
Antonín Baudyš mladší – Wikipedie
https://cs.wikipedia.org/wiki/Antonín_Baudyš_mladší

Své astrologické vzdělání získal od svého otce Antonína Baudyše a dále studiem autorské dvojice Frances Sakoyan & Louis Acker a dalších autorů.

Ďuro Trulo alias Somárik Sprostučký

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:31

Nepochybuji o Síle psychotroniky. Jen si myslím, že se o to podle mne postará imunitní systém. Stejně jako máme imunitu proti vibracím ve virech, bakteriích i jiným potvorám, tak Člověk má i "vibrační imunitu" v jeho energetickém těle. Ano, pokud je nemocný, a inmunitní systém je na hraně obranyschopnosti, je teoreticky možné, že může tomuhle napadení podlehnout. Pokud si někdo myslí, že ne, asi by si měl pro jistotu stoupnout do fronty na alobal:-)
Není zvláštní, že na obou stranách pořád vyvolávají nenávist proti západu nebo východu? Chápu, Jednotné Rusko je asi jednotné až moc. Ale bylo několikrát zvoleno, s tím nikdo nic nenadělá. Oba vedoucí byli vychováni Sověty v Berlíně…
Před 30-40lety nám házeli na divadelní prkna "boj" studené války. Což začalo v 63 předhozením Oswalda sověty v zákulisí nacistického bankéře s Edgarem po boku. Od té doby v médiích přidali pod kotlem v té "studené". Aféry o dvojitých nebo i trojitých agentech se vyvařili až potom. Jak můžeme vědět, že to samé neprobíhá i teď – ta uměle vyvolávající nesmyslnost v médii těmi herci v předražených kvádrech na pozadí dvojitých nebo trojitých agentů?
(Trochu mi vadí ten "zpravodajský zvon", co patří Media Star Limited(Ltd) se sídlem cetrály v Lancashire.)
nenimito

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:31
Odpovědět  Anonymní