Kdo ovládá minulost?

A. Mucha: Slovanská epopej
Četba historických románů nebo zájem o dějiny je poměrně oblíbenou činností mnoha lidí. Uvědomujeme si ale, že dějiny psal vždy vítěz? Každý alespoň trochu gramotný vládce ví, že když chce dlouhodobě ovládat své poddané, musí mít oporu v dějinách své zájmové oblasti. Proto byl výklad historie vystavován masivní manipulaci, nelitovalo se vynaložených prostředků a námahy.
Dobře si pamatujeme na poněkud svérázně pojaté hodiny dějepisu našeho mládí. Zájem o historii zpravidla končil se začátkem dějin dělnického hnutí. 

Nejsem historikem, ale důležitost správné interpretace naší minulosti mi jasná je. Kdo chce chápat přítomnost, bez dějin se neobejde. Ale celkem rychle jsem zjistil, že spousta informací z oficiálního výkladu je naprosto nepoužitelná a plně koresponduje se současným mainstreamem.
Na dějiny Ameriky pohlížejí původní obyvatelé úplně jinak než potomci dobyvatelů. Smutné je, že my Slované jsme v podobné situaci, ale nějak si to neuvědomujeme. A děláme stejné chyby, jako indiáni, kteří byli ochotni kvůli neshodám se svými sousedy spojit se s dobyvatelem a aktivně spolupracovat na svém vlastním zániku. 
V okamžiku, kdy jsme v Čechách přišli o velkou část vlastní šlechty, začalo se tvrdě pracovat na naší deslovanizaci. A situace dospěla již v předminulém století tak daleko, že nebýt národních obrozenců, kteří v hodině dvanácté oživili náš jazyk, byla by dnes naší mateřštinou němčina. Stejně jako se to přihodilo většině západních Slovanů zvaných Venetové. Němci je nazývali Wenden nebo Winden, osidlovali prostor bývalé NDR včetně Hamburku (Gambor) a Oldenburku (Starigrad). V roce 1147 byla část 2. křížové výpravy namířeny proti slovanským kmenům. Zúčastnily se jí i oddíly Čechů, šlo přece v první řadě o obrácení pohanů – stejně jako ti indiáni… Tenkrát se ještě slovanské kmeny pod vedením knížete Niklota křižáckému útoku ubránili.
Dnes drtivá většina obyvatel východní části Německa ani netuší, že jsou geneticky Slované. Ale připadají si v rámci sjednoceného Německa jako občané nižší kategorie. Přičítají to však jen nadutosti svých šťastnějších západních ¨bratrů¨ nepoznamenaných komunistickou realitou.
Ztratili identitu se slavnými venetskými kmeny, osídlujícími velkou část Evropy včetně severní Itálie, Rakouska, Slovinska. Velké známosti dosáhli pod jménem Vandalové (tady se historikové brání jakémukoliv spojení s Venedy, ačkoliv se v tehdejších dobách nepoužívaly samohlásky a pojem VND byl jasný každému). Pocházejí z území dnešního polského Slezska, kam historikové umísťují spíše centrum Venetů. To se podle mne nacházelo spíše na území Čech, kde se název obcí Benátky vyskytuje celkem 7x. V Polsku ani jednou. Stopy po Venetech se úplně odstranit nepodařilo, pořád zde máme staré názvy měst – Benátky (Venetia), Vídeň (Vindobona), Ventspils (Vindava, Windau) v Lotyšsku. Jedna z nejvyšších hor Rakouska – Großvenediger (Velký Slovan) také hovoří o minulém osídlení rakouských Alp. Anebo jména Vendelín, stejně jako Václav (Wenzeslaus) anebo Vanda. I česká příjmení jako Benda, Bendl se dají přiřadit k těmto kmenům. Nejucelenější informace o Venetech se dají nalézt na slovinských stránkách www. veneti.info.
Když se přesuneme dále na východ, narazíme na významný starověký kmen východních Slovanů Antů. Turecká Anatolie (Antalya – země Antů) byla kdysi jejich centrem. Pozůstatkem je stále oblíbené jméno Antonín. V angličtině ant znamená mravenec a anglický výraz pro otroka je slave. Záměr nebo náhoda? 
Historických památek po slavné antické minulosti v Anatolii naleznete mnohem víc než v Řecku. Mimochodem jsem se pokoušel najít odkaz na původ slova antika, antický. Nenašel jsem jediný odkaz, který by na nabízející se spojení s Anty poukázal. Proč bychom měli pociťovat hrdost na svou minulost, když nám němečtí historikové přiřadili podstatně nižší původ. Jenom díky svým kulturnějším sousedům jsme dost neochotně slezli ze stromů a opustili jeskyně. V Řecku se používá starověké písmo cyrilice, tolik podobné azbuce pocházející ze staroslovanské bukvice. Co bylo dříve, se můžeme jen dohadovat, po totální rekonstrukci ruských dějin za dob Kateřiny Veliké. Zřejmě nepůjde jen o shodu okolností, že základy současných oficiálních dějin Ruska vybudovali Kateřinou přizvaní němečtí historikové. Domácí učenci, kteří se tomuto násilnému překrucování bránili, byli tvrdě trestáni i popravováni. Mladý Lomonosov popravě unikl jen díky masivní podpoře celosvětové vědecké obce. Snad postačí uvést, že slovanský kalendář, který zrušil Petr Veliký, by dnes psal rok 7525. Kdo měl tak obrovský zájem a odhodlání zničit zmínky o slavné prastaré minulosti Ruska již před stovkami let? Málokdo si dnes uvědomuje, že rodina Romanovců nebyla vůbec ruská, jméno si koupila německá šlechta Botropů od zchudlé šlechtické rodiny. Petr I. založil Petrohrad na tehdy švédské půdě, jako hlavní město jej okamžitě uznaly všechny západní státy a za masivní podpory Západu došlo z této nové základny k postupnému dobývání ruského území.
Obyvatelstvo bylo hojně zásobováno alkoholem, oblíbenou genetickou zbraní agresorů – opět paralela s indiány. Proč nepoužít osvědčených prostředků tady i tam? Duchovní i světská elita, která proti této zkáze bojovala, byla ničena a nahrazována benevolentnějšími zrádci. Rusko již několikrát ve své historii stálo na prahu svého zániku a na poslední chvíli se jako zázrakem objevil někdo, kdo tomu zabránil.
Pojem Velká Tartárie neznají ani mnozí vysokoškolsky vzdělaní Rusové. Na všech mapách světa do 18. století ji však na území dalece přesahujícím území Ruské federace vidíme. Encyklopedia Britanica ji ve svém 1. vydání z r. 1796 ještě zmiňuje jako největší říši, která kdy byla lidmi vybudována – 4 krát větší než Římská říše v dobách svého největšího rozmachu. V dalších vydáních však již ani slovo. Přestože z největší části slovanská nebyla. Stačil vysoký podíl ruského kulturního vlivu.
Když se opět přesuneme na západ, narazíme na záhadnou civilizaci Etrusků. Diskutuje se o jejich původu, nerozumíme jejich jazyku. Přesto, že již v roce 1990 rozluštil český autor knihy “O Slovanech úplně jinak” Antonín Horák jejich jazyk. Použil k tomu často používanou metodu akrofonie, ale na rozdíl od jiných badatelů předem nevyloučil slovanský původ jazyka. A začal dosahovat výsledků. Texty byly náhle srozumitelné, tabulky s významy jednotlivých slabik jsou na internetu přístupné všem a každý si může jejich funkčnost vyzkoušet. Přesto se nadále oficiálně tvrdí, že etruština srozumitelná není.
Když si tyto údaje seřadíme, zjistíme, že slovanští Etruskové Řím vybudovali a pak jej i zbořili – slovanští Vandalové. 
Několikrát jsem zmínil paralelu s osudem amerických indiánů. Je to jen náhoda, že si autor slavných knih Karl May vybral jméno hlavní postavy právě Vinnetou? Toto jméno nenajdete v žádném z indiánských slovníků. Ale nápadně se podobá právě názvu slavného národa, který bojoval a podlehl západním dobyvatelům. Jejich poslední pozůstatky, malé enklávy Lužických Srbů se nacházejí právě na území, kde Karl May žil. Je to jen domněnka, ale je docela pravděpodobné, že autor něco málo zaslechl a slovo Venetové se pro něj stalo symbolem boje za svobodu.
Je docela škoda, že se o slovanské minulosti nediskutuje více a že impulzy musí přicházet od amatérů. Neuvalili profesionální historikové na sebe autocenzuru, aby pak neměli problémy se svým uplatněním? Jsem připravený i na tvrdou kritiku ze strany oficiálních vystudovaných akademiků. Nevadí, hlavně, když se ledy pohnou a lidé se začnou sami aktivně o svou minulost zajímat. A kdo se nepoučí z dějin….

autor: Vihaj

0 0 hlasů
Hodnocení článku

Čtěte dál

PředchozíDalší
odebírat
Upozornit na
guest
27 Komentářů
Nejstarší
Nejnovější počtu hlasů
Inline Feedbacks
ukaž všechny komentáře
Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:31

S tím letopočtem 7527 bych byl trochu opatrnější, podle mne ho dotáhli Kyril s Metodem z Byzancie, tedy Makedonie, resp. od makedonské dynastie, která "převzala" vládu nad románsko-trojánskou říší. Podle bájí byli Etruskové potomci trojánských uprchlíků v čele s Aineiásem, který byl údajně potomkem Věnuše(Veneti?) – známé mezi severnějšími slovany jako Mara, Marana, od které pochází i název dnešní Moravy. Křesťané ji mají jako Marii, jak jste celkem logicky vydedukoval jinde:-) Makedonci z ní pak udělali matku ukřižovaného, protože nebyli schopni zničit její slovanský kult. Tak ji úspěšně "přeložili" do katolické i pravoslavné svaté matky toho jejich ukřižovaného boha smrti, ačkoliv ona nebyla bohyní smrti, i když nám to dnes vnucují. Jen doprovázela poutníky na jiné místo. Na což jste myslím asi přišel sám:-)
nenimito

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:31
Odpovědět  Anonymní

Silne pochybujem že by Cyril s Metodom, vrchní propagandisti kultu kresťanstva, priniesli so sebou pohanský letopočet, ktorý je v priamom konflikte s biblickým príbehom. Stačí si vypočuť Kyrilla čo o "svätých bratoch zo Solúne" hovoril v roku 2010 v súvislosti so Slovanmi:

https://www.youtube.com/watch?v=VYvPHTYGwVs

Tým dáva priamo najavo že Slovania, to boli barbari a zvieratá, ktorí by, nebyť Cyrilova a Metoda, asi dodnes nezliezli zo stromov. A keďže naši "záchrancovia" k nám prišli veľmi dobre známo kedy a veľmi dobre známo čo hlásajúc, asi ťažko by s tým letopočtom šli proti vlastným dogmám.

s0lar

vojta
Host
vojta
17. 3. 2022 13:31
Odpovědět  Anonymní

Pravý účel Hlaholice a cyrilice byl znemožnit přečtení starých textů. Dospělí Slované, kteří uměli číst Bukvu byli vyvražděni a děti byli násilím nuceni učit se neznámé písmo. Došlo k přesměrování příjmu informací na výlučně vhodné náboženské texty ze západu. Neopakujeme se dnes?

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:31
Odpovědět  Anonymní

s0lare, tak pak jedině, že by ti pravoSlavní z byzancie převzali ten letopočet od slovanských pohanů:-) Nebo se "náhodou" jen nechali podobně inspirovat. Ale možné je samozřejmě všechno.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Letopočet#Příklady
Cyril s Metodem nepropagovali křesťanství, ale víru v ukřižovaného, což je podle mne původně něco úplně jiného. Chirho a Christo jsou jen slova podobná, nikoliv stejného významu. Také proto je "kristův" znak daleko daleko daleko starší, než znak ukřižovaného na kříži. Jen to tak nějak "sloučili", stejně jako ty kulty Marany.
http://ringofchrist.com/wp-content/uploads/2015/01/chi-rho-ring.jpg
http://ringofchrist.com/wp-content/uploads/2015/02/ring-of-christ-chi-rho.jpg
Čemu to asi tak je podobné:-) A je ring of christ nebo christ ring? Asi nic důležitého…

Navíc to vystřižené video je vytrženo z kontextu, už jsme to tu jednou rozebírali, zkus si najít celý ten rozhovor. On tam říká, že někdo tohle tvrdí, nikoliv, že to tvrdí on.

vojto, podle mne všechny tyhle náboženské texty přišli z Byzancie, i ty přes Řím. Odkud pochází nejstarší bible?
http://www.codexsinaiticus.org/en/codex/history.aspx
Ano, opakujeme:-) Stále v něco divného věříme, hlavně když je to aktuálně moderní… a nám se líbí a pohodlně vyhovuje
nenimito

vojta
Host
vojta
17. 3. 2022 13:31

Němci sestavili zvláštní katalog slovanských měst a pevností na území Německa a umístili ho na stránce http://slawenburgen.npage.de, která je dostupná, k naší lítosti, pouze v němčině. V něm s německou důkladností a pečlivostí dokonce vyznačili souřadnice míst a polohu každého města pomocí programu GoogleEarth.
Konkrétně našli a popsali slovanská města v těchto spolkových zemích Německa: Berlín – 8, Braniborsko – 166, Meklenbursko – 285, Dolní Sasko – 9, Sasko – 125, Sasko-Anhaltsko – 36, Šlesvicko-Holštýnsko – 38, Durynsko – 9; jsou zde popsány Rostock, Schwerin, Stralsund, města na ostrově Rujana (23) a Usedom (4). Celkem: 703 slovanských měst na území Německa! Některé popisy jsou doplněny nákresy – rekonstrukcemi toho, co zde bylo téměř před tisíci lety.
Tak město na Baltském moři Stralsund (Strelovo) ležící na břehu úžiny Strelasund, která odděluje ostrov Rujana od pevniny, bylo založeno Slovany ve IV. století, a 31. října 1234 kníže ostrova Rujana Vislav I. (Wizlaw I.) udělil „rybářské vsi na řece Stralow“ status a práva města.
Bohužel, v hodinách moderní historie, která se dnes přednáší slovanským dětem, nenajdeme nejen jména slovanských knížat, která vybudovala tato hradiště, ale ani zmínku o tom, že to Slovanům patřila tato území, že zde žili, obchodovali, bojovali po dobu nejméně tisíc let.
Nicméně o tom, kupodivu, dobře vědí a píší němečtí vědci. Například existuje monumentální pojednání z roku 1741, které napsal Ernest Joachim Westphalen, nazvané „Monumenta inedita rerum Germanorum", jenž zase obsahuje pojednání J.F. Chemnitze: „Genealogie vévodů z Meklenburgu", psané v meklenburském dialektu podle ztracených středověkých pramenů.
V tomto pojednání jsou vyjmenována knížata Venedů a Obodritů počínaje V. stoletím n.l., od nichž odvozují své rodokmeny mnohé německé rody. 
Vyšeslav (477 do 486)
Alarik (486 do 507);
Alberik (517 do 590);
Johannes (590 do 630);
Radegast (630 do 664);
Vyšeslav (664 do 700);
Oritbert I. (700 do 724);
Oritbert II. (724 do 747);
Vladduch zem.772;
Viceslav (747 do 798);
Dragomir (798 do 809);
Slawomir (809 do 821);
Čelodrag (821 do 830);
Godemysl (Gostomysl) (830 do 844);
Dobemysl (Dobromysl) (844 do 861);
Mstivoj I. (861 do 865?);
Oritbert III. (869 do 888);
Vyšeslav (888 do 934);
Billung (934 do 986);
Mečislav (983-1018);
Stoigněv 955;
Mstivoj II. (960-1025?);
Udo 1025;
Godoslav (-1067?);
Budyj (1066-1067);
Henrich (1096-1122);
Svjatopolk (1122-1135);
Přibyslav I. (1135-1146);
Nikolot (1140-1167);
Přibyslav II. (1167-1171 1178?), který se stal zakladatelem rodu vévodů z Meklenburgu.
 
Venedsko-obodritská knížata vstupovala v dynastické svazky s evropskou šlechtou.
Tak byl  kníže Alarik ženat s burgundskou princeznou, Johannes s norskou princeznou, Radegast s granadskou (tj. španělskou), Alberik a Oritbert I. se sarmatskými, Oritbert II. s anglosaskou, a Viceslav a Mečislav Obodritský s ruskou a litevskou.
Manželka Jaroslava Moudrého – Ingegerda – byla dcerou švédské královny Astrid, která byla do svatby obodritskou kněžnou. Matka Erika (Bohuslava) Pomořanského – krále norského, dánského a švédského – Maria z Mecklenburg-Schwerinu byla představitelkou meklenburského rodu. Velkovévoda meklenburský Karl Leopold byl nějakou dobu ženatý s neteří cara Petra I., dcerou Ivana V. Kateřinou.
Sophia Charlotte (1744-1818), princezna z Mecklenburg-Strelitz, která se narodila ve městě Mirow, se provdala za anglického krále Jiřího III., byla sama korunována, porodila 15 dětí a stala se babičkou slavné královny Viktorie.
A v XIX. století George, vévoda z Mecklenburg-Strelitz, pojal za manželku ruskou velkokněžnu a sloužil v armádě Ruského impéria v hodnosti generál-majora.

Michal Kvetoslav
Host
Michal Kvetoslav
17. 3. 2022 13:31
Odpovědět  vojta

Ďakujem veľmi pekne za stránku i detaily. Žijeme na troskách nášho sveta a mnohí nevedia ako veľa nám bolo zobraté. A to, že nepriatelia bažia po ďalších kúskoch toho, čo nám zostalo.

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:31

O tom, že slovanské národy už před dávnými dobami žily na území Německa, svědčí množství toponym (topos – „místo“, a onoma – „jméno, název“, podstatné jméno označující název zeměpisného objektu), která po sobě zanechaly. Například,
– Berlín, Schwerin, Witzin, Děvín, Alt Teterin, Karpin. Koncovka „-in" ve slovanských toponymech je přízvučná.
– Lausitz (Lužice), Chemnitz, Dobranitz (Dobrancy), Doberschütz (Dobrosicy), Doberschau (Dobruša).
– Lübow, Teterow, Güstrow, Lütow, Golzow, Mirow, Burow.
– Lübbenau, Schandau, Torgau.
Město Saská Kamenice – (něm. Chemnitz, luž. Kamjenica), nazvané podle nevelké říčky Kamenice, přítoku řeky Zwickauer-Mulde. Slovo "chemnitz" pochází z "kamjenica" z jazyka Lužických Srbů a znamená "kamenný potok nebo řeka".
Město Lužice (něm. Lausitz, luž. Lužica), původně "bažinatá země". Lužice je historická oblast v Německu, kde dosud žije slovanský národ Lužiců (Lužických Srbů).
Město Lübeck (něm. Lübeck, luž. Ljubica). Založeno nedaleko pevnosti Vagrů Ljubice.
Město Rostock (něm. Rostock, luž. Rostok) označuje místo, kde se voda se rozlévá do všech směrů.
Město Ratzeburg (slovanská osada Ratibor) je poprvé připomínána v dokumentech německého krále Jindřicha IV. v roce 1062 jako Racesburg. Název pochází od jména obodritského knížete Ratibora (něm. Ratse).
Město Prenzlau (něm. Prenzlau, luž. Prenclav).
Město Zossen (něm. Zossen, slov. Sosny).
Město Brandenburg (něm. Brandenburg, slov. Branibor).
Město Meklenburg – dříve nazývané Rarog (Rerik), později Mikulin Bor.
Město Oldenburg – slovanský Starograd (Stargard).
Město Demmin – Dymín.
Město Schwerin – bodrcký Zvěřín.
Město Drážďany (něm. Dresden) – Drozdjany.
Město Lipsko (něm. Leipzig) – Lipsk, Lipeck.
Město Vratislav (něm. Breslau) – Breslavľ.
Město Rosslau – Rusislava.
Město Prilvitz – Prilebica.
Město Řezno (něm. Regensburg) – Rezno.
Město Míšeň (Meissen) – Mišno.
Město Meziboř (Merseburg) – Mežibor.
A starší názvy těchto současných německých měst nepotřebují vysvětlení: Ljubek (Lübeck), Bremen (Bremen), Vejden (Weiden), Ljubben (Lübben), Torgau (Torgau), Kljuc (Klütz), Ribnic (Ribnitz), Karov (Karow), Teterov (Teterow), Maľchin (Malchin), Mirov (Mirow), Rossov (Rossow), Kiric (Kyritz), Beckov (Buckow), Kamenc (Kamenz), Lebau (Löbau), Zebnic (Sebnitz) atd., atd.
 
(Adam Brémský – severoněmecký kronikář, kanovník a scholastik, „Činy kněží hamburské církve“ (kolem r. 1066)).
„… Říše Slovanů je desetkrát větší než naše Sasko, když k ní připočteme Čechy a Poláky žijící na této straně Odry, kteří se nijak neliší od obyvatel Slovanské říše ani svým vzhledem, ani jazykem … Slovanských národů jest mnoho. Z nich největší jsou západní Vagrové, žijící na hranici s Transalbingy. Jejich město, které leží u moře, je Oldenburg (Stargrad). Za nimi následují Obodritové, které nyní nazývají Reregy, a jejich město Magnopolis (Velehrad). Na východ od nás (od Hamburku) žijí Polabinci (Polabané), jejichž město se nazývá Racesburg (Ratibor). Za nimi jsou Lingoni (Glinjané) a Varabové. Následují Chyžané a Čerezpěňané, kteří jsou odděleni od Dolenců a Ratarů řekou Pěnou a městem Dymínem. Tam je hranice hamburské diecéze. Chyžané a Čerezpěňané žijí na sever od řeky Pěny, Dolenci a Rataři na jihu. Tyto čtyři národy jsou z důvodu své chrabrosti nazývány Wilzové nebo Lutici. Existují i ​​další slovanské kmeny, které žijí mezi Labem a Odrou (Elbe a Oder)"
 Vagry, stejně jako ostatní západoslovanské kmeny, postihl nezáviděníhodný osud. Na počátku X. století začal německý Drang nach Osten (pochod na východ), v jehož průběhu byli západní Slované částečně vyhnáni ze svých zemí, částečně obráceni na křesťanství a asimilováni, ale většina jich byla prostě vyhlazena.

vojta
Host
vojta
17. 3. 2022 13:31

Teorie o velkém stěhování národů a příchodu Slovanů do téměř liduprázdné Evropy vznikla v 19. století aby ideologicky zdůvodnila pruskou agresi vůči východním sousedům.

Podle této teorie bylo území na východ od dnešního Německa osídleno až po Ural germánskými kmeny. Ty byly zahnány divokými asiaty – Huny. Po pádě Hunů toto území rychle obsadili podlí, úlisní Slované, množící se rychlostí hlodavců. (Havěť jedna.)

Tvrzení že Slované dleli až do 6. století v bažinách kolem Pripjatě, živíce se rybami a žábami, aby pak v průběhu jednoho století osídlili víc jak polovinu Evropy je holý nesmysl. Je to nejen v rozporu s genetikou a logikou, ale taky s fyziologií. Oblast Pripjaťských bažin je území velké 2 500-3 000 km², území které měli během 100 let Slované osídlit má rozlohu přes 2,5 milionu km². Tudíž, za sto let museli Slované ztisícnásobit (!) svůj počet. To přesahuje možnosti lidské populace. Každá slovanská žena by musela dochovat až k dospělosti 20 dětí. Při tehdejší dětské úmrtnosti by musela porodit nejmíň dvojnásobek – 40 dětí. Každá! To je nemožné.

Z Pripjatě je to do Rostocku víc jak 1200 km. Hranice území Slovanů by se musela každým rokem posunout o 12 km. Jenomže kdo by se na něm usadil, když nová generace vyroste za 16-20 let? To by už bylo nutné osídlit území zvětšeno o 200 až 240 km. Podle archeologů se neolitická kultura zemědělců po skončení doby ledové šířila rychlostí půl míle ročně. (5) To je 80 km za sto let. Slované měli za tu dobu dojít k Baltu a Jadranu, vzdálených víc jak 1000 km od jejich bažin.

Není přitom vůbec jasné proč vlastně měli Germáni území na kterém do té doby žili opustit a přenechat je Slovanům. Hunové vtrhli do jižní Evropy, ale k Baltu se nikdy nedostali. A ani o to neměli zájem. Útočili na bohatou Byzancii a skomírající, ale bohaté západořímské impérium. Proč by Germáni utíkali nejen z území Ukrajiny, ale i z území Polska a severu dnešního Německa, kde Hunové vůbec nepřišli? A vůbec. Jak se najednou vešlo veškeré germánské obyvatelstvo z rozsáhlé a úrodné východní Evropy na relativně malé území severozápadní Evropy?

Historikové hlásající tuto teorii jsou nám dlužni také vysvětlení jak se dá utéct na voze tahaném volským spřežením hunské jízdě. Snad jen za předpokladu že Hunové neměli o pronásledování zájem a šlo jim jen o to aby všechny Germány vyhnali. O nic takového ale zájem neměli. Vyhnat chtěli jenom válečníky, gótskou šlechtu, aby pak rolníci živili místo germánských válečníků je. Nemuseli se pak starat o to kam hnát svá stáda, kde pro ně najít v zimě dostatek potravy, mohli se věnovat válčení a zahálce.

Zemědělství poskytuje více potravy než pastevectví, a kromě rolníků uživí navíc ještě i četné řemeslníky kterých bylo v nomádských společenstvech poskromnu. To přináší válečníkům větší komfort a luxus. Proto nájezdníci místní rolníky a řemeslníky nevyháněli. Ani Hunové, ani Avaři, a ani později Maďaři. Rolníky vraždili pouze Tataři, kteří se ale nechtěli v Uhersku ani Polsku usadit, přišli se jenom mstít. (Honili krále Belu IV. až do Chorvatska.) A právě proto bylo jejich řádění tak hrůzné.

Pozoruhodná je taky zmínka v Césarových Komentárech de bello Gallico – „Albis Germanie Suewos a Cervetiis dividit.” Doslovně – „Labe germánské Svévy ( Slávy – pozn.) od Charvatů odděluje“. (Nebo, lze nějak jinak přeložit jméno Cervéti? Jak?) O Chorvatech/Charvatech na Labi něco víme. Byl to slovanský kmen sídlící východně od kmene Čechů. Jenomže César psal své Komentáře 50 let před začátkem našeho letopočtu. Jací to Cervéti – Charvati žili v té době na březích Labe? Byli to Germáni a pak se na jejich území usadili Charvati – Slované?

Popzn. Současný pojem „germánský“ je fabulace, mělo by jít o označení původních obyvatel Germánie, což byli převážně Slované, takže nemůže označovat Němce.

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:31
Odpovědět  vojta

Jde o to, odkud se vzali prusové, tedy němci, co přitáhli němčinu:-)
Podle mne výraz deutsche přišel s Řádem německých rytířů. Ony taknějak všechny ty zvláštní řeči – jako je italština, španělština, francouština, angličtina, švédština, finština a jiné dnešní "světové jazyky", přišly do evropy s nějakými Řády, co převzaly moc na místní šlechtou, kterou zlikvidovali často pomocí barevných revolucí(u nás třeba husité).
Ale odkud se vzaly ony Řááády? Z Levanty, ze "svatých" válek a zakladateli nebyli nikdo jiní než achájci, tesálci a makedonci…. heslo rozděl a panuj nepochází z Říma, ale z Konstantinopole z dob makedonské nadvlády románské říše.
A kdo byli později představiteli těchto Řádů, ze kterých povstali? Habsburkové a celé jejich příbuzenstvo – celá věškerá šlechta evropy od Lisbonu přes London po PetersBurg…. prostě němci – pRusové… zvláštní je odkud se vzal slovanský výraz němec, když v němčině je to deutsch, z latiny Teutonic, nieMetz?
Hunové i Avaři byli také Slované. Madaři patřili k rakouskohabsburské šlechtě. Uhorci nebo taky Uhrové byli Slované.

Ještě za sovětů jsem v Palackého knihovně v Olomouci jednou objevil nějaké kroniky od jezuitů. A v jedné z nich bylo psáno, že ti barbarští tataři likvidovali jen svatostánky ukřižovaných a jejich šlechtu, naopak spodině – tedy rolníkům a řemeslníkům nic nedělali, povětšinou si od nich kupovali nebo směnili zásoby. A pak jde ještě o to, kdo byli ti tataři ze Zlaté Hordy:-O
https://myslenkyocemkoli.blogspot.com/2017/10/kurz-tartarologie-zaklady-vedy-o_12.html
Ale jinak slušná sbírka informací:-)
nenimito

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:31
Odpovědět  vojta

Deutsch je slovanské slovo "dcéra". Dnes sa stále používa v ruštine. Nemec bol ľudový slovanský výraz pre tých ktorí onemeli rodnému slovanskému jazyku..

s0lar

Abysse
Host
Abysse
17. 3. 2022 13:31
Odpovědět  vojta

Здрав будь s0lar.
Вы заставили меня улыбнуться (по доброму). – Deutsch je slovanské slovo "dcéra".
Я не буду спорить, да и не к чему это. Да фонетически "Deutsch" и "Дочь" – очень похожи. Особенно если человек не знает языков.
У меня к Вам уважаемый s0lar просьба: Прошу Вас разобрать старое слово НЕМЧУРА.
Кого так называли. И как это слово правильно толковать.
Мне кажется это будет добре.

С уважением,
Abysse

Vlabi
Host
Vlabi
17. 3. 2022 13:31
Odpovědět  vojta

Abysse,
u nás se říká "NĚMČOUR" 🙂

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:31
Odpovědět  vojta

Abysse, немчура – неметчина — немечина : иностранное, не русское, не славянское?
Или, что такое немчура?
спосибо:-)
nenimito

Abysse
Host
Abysse
17. 3. 2022 13:31
Odpovědět  vojta

Dobrý den, Vlabi. Ahoj všichni друзьям.
VlaBI возможно мой русский будет, непонятен многим друзьям. Пожалуйста Prosim Помогите им понять всё правильно.
Слово "НЕМЧУРА" – очень старое слово. Не имеет конкретного отношения к говорящим на немецком языке и его диалектах людям. Оно вообще никак не связано с НЕМЦАМИ.
Если кратко. То значение слова толкуется по его составным словам и их корням , или начальным буквам слова. НЕ – М – ЧУ – РА
НЕМ или НЕ – М – немой, не способный молвить(млувить, МЛ- способность говорить.
ЧУ или Ч-У – имеет также много толкований, пояснений и связывает первую часть с последней РА. Значение которой всем понятна.
Таким оброзом смысл слова можно представить следующими словами
Не молвящий с Солнцем
Не способный говорить
без язычный – то есть без – речи
И слово НЕМЧУРА употреблялось в отношении – любого человека не знающего МЛ (мова, млувит, мола и так далее)
Вот както так – если очень коротко.

С уважением,
Abysse

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:31
Odpovědět  vojta

Zdravím Abysse,
mě to případá v českém překladu НЕ – М – ЧУ – РА : NE-M-ČU-RA jako Nemluvící zpátečník. NE-M : nemluví naší řečí, ČU-RA : zde je vhodnější použít původnější slovenský jazyk – ČUdák než český ČU.ák. I když právě to R je výstižnější, protože kdy tam bylo, ČU-RAK , tak by slovo RAK označovalo člověka, který se obrátil špatným směrem, chodí pozpátku.
Omlouvám se, netroufám si to přeložit do ruštiny – na střední jsme měl za 4 🙁
a z češtiny to bylo jen o trochu lepší (byl jsem něco, jako dneska označují dyslektika). A vzhledem k některým použitým slovům, by to mohlo vyznít jinak, než jsem původně zamýšlel.
J.K.

Abysse
Host
Abysse
17. 3. 2022 13:31
Odpovědět  vojta

Dobrý den J.K.
Да. То что Ты написал – так же имеет смысл. И возможно больший. Нам уродовали язык и многие слова. "Черное" – стало – "Белым", а то что было "Белым" стало "Чёрным".
Мы должны помнить правду своего языка и передавать её.
И соберутся все за одной БРАТИНОЙ (большая чаша для питья по кругу).

С уважением,
Abysse

Vlabi
Host
Vlabi
17. 3. 2022 13:31
Odpovědět  vojta

Slovane, díky za skvělý odkaz! 🙂

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:31
Odpovědět  vojta

ad ABYSSE: o том, что нeмецкое Deutsch на самом деле дочъ, говорит с свовей Русской школе русского языка г. Сундаков – его лекции можно посмотретъ на yotube.
Janina

Laco
Host
Laco
17. 3. 2022 13:31
Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:31

Zdravím Abysse.
Ja už som to viac-menej vysvetlil vo svojom prvom príspevku. Nemec bol výraz pre Slovanov, ktorí onemeli rodnému jazyku, čiže nie priamo pre Nemcov ako národ, ale všeobecne pre tých ktorí "stratili jazyk". Vedieť jazyk znamenalo zároveň vedieť RA (vie-ra), lebo znakovo-obrazová komplexnosť bukvice vystihovala podstatu Ves-Miru, čiže Vie-Ra. Slovo "Nemčurja" v slovinštine dnes znamená Nemecko. Neviem presne ako sa tam dostal kmeň "ču", chcelo by to intenzívnejšiu štúdiu. Ja myslím, že obaja mienime to isté, alebo veľmi podobné, len je tu istá jazyková barié-RA (tiež by stálo zato prekúmať slovo bariéra :-))..

s0lar

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:31
Odpovědět  Anonymní

Údajně prý z fr. barre:-)
-palisáda kolem uzavřeného pole
-mřížovaná(grill) brána uzavírající vchod do města
-přirozená překážka průchodu, přístupu
http://www.cnrtl.fr/etymologie/barrière
nenimito

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:31
Odpovědět  Anonymní

A ten vesmír je asi z Весь Мир, teoreticky….
A Vie-Ra…
Старословенската форма еквивалентна на македонската „вие“ е 'вꙑ'. Така, оваа македонска лична заменка е слична со останатите заменки за второ лице множина на останатите словенски јазици, спореди: vy на словачки и чешки, wy на полски и лужичкосрпски, vi на словенечки, српски, хрватски, босански и црногорски, вие на бугарски, вы на руски и белоруски и ви на украински.
https://mk.wikipedia.org/wiki/Вие
(Staroslověnská podoba makedonského "вие" je "вꙑ". Toto makedonské osobní zájmeno se podobá ostatním zájmenům pro druhého člověka v ostatních slovanských jazycích, srovnejte: slovensky a česky, v polštině a srbštině, srbštině, srbštině, chorvatštině, bosenštině a černohorce, v bulharštině, вы v ruštině a běloruštině a ви v ukrajinštině).
Ale teta wiki je jen teta wiki, nic víc ani míň:-) A ještě v makedonštině, fuj…
nenimito

Abysse
Host
Abysse
17. 3. 2022 13:31
Odpovědět  Anonymní

"ЧУ" – современное написание. Как правильно было 200-300 лет назад – сказать сложно. В старом языке была буква "оук". И значение "ЧУ" или "ЧОУ" – могло иметь следующие смысловое значение.
ЧУждый и различные вариаци.
А "Барьер" – это не славянское слово. У славян был "КИЙ".
И этот "барьер" – МЫ НАРОД (НАШ РОД)- должны разрушить.

Свем привет и здравия. У нас уже минус 9 градусов. А снега нет 😀

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:31

Schopnosti pána A.Horáka by som nepreceňoval.
Uprednostnil by som skôr Slovincov v ich výskume jazyka Venétov:
"Unsere Vorfahren die Veneter"
https://books.google.sk/books?id=bPMeAAAAMAAJ
Jožef Šavli, ‎Matej Bor, ‎Ivan Tomažič – 1988

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:31

Novodobé dějiny Ameriky jsou tak 300 let staré, proto je stále v podvědomí co se stalo s Indijány.
V našem firemním dřistáku se americký manažér vyznal ze šoku, že tady máme tolik památek, že je nedokázal za půl roku projít. Kde vlezl tam je něco co v Americe nenajdete. Doslova napsal, že vše starší 200 let bylo úplně zničeno.
Čeština je podle něj komplikovaný jazyk, stejně jako čínština, kde pobýval 2 roky poředtím. To ho dost překvapilo.
Kristinizace přinesla první pokusy poněmčení, ničení našich dějin přesto není tak výrazné jako na Slovensku…
Splečné dějiny jsou znát na gotických oltářích jak u nás na Křivoklátě, tak v Levoči či v Košicích, podobné google vyplivne i v Německu.

Víme že dějiny byly jiné, občas probleskne v dokumentech poznatek, že jihočeští stavitelé rybníků, stavěli i první hráze v Holandsku. Vrtalo mi hlavou jak se domluvili, vždyť holandština je neskutečná hatmatilka.
P.S. Musím do práce, Eva

Unknown
Host
Unknown
17. 3. 2022 13:31

Na jedné věci je určitě vidět, že se nejedná o tezi historika: protože každý historik ví, že základem všeho jsou zdroje. A diskutovat nad neozdrojovanými názory je zbytečné.