Je Země stará 6 – 10 tisíc let? 2

Reakce na první díl byly „vlažné“, ale to není nic divného. Nyní se podíváme na celkové schéma a teprve potom na nějaké detaily. Realita je taková, že člověk vždy interpretuje fakta v řečišti nějakého paradigmatu, o kterém si myslí, že je správný, a dělá to, i když si to vědomě neuvědomuje. A množině faktů může odpovídat více než jedno paradigma. Zkoušeli jste se někdy zamyslet nad tím, kromě faktu, že to „všichni vědí“, zda něco indikuje miliardové stáří Země, zda existuje nějaký fakt, který nade vší pochybnost dokazuje vysoké stáří? Napovím: takový fakt neexistuje, vše má více než jednu interpretaci. Dva lidé se dívají na Grand kaňon, a jeden v něm vidí důkaz milionů let geologické evoluce, a druhý v něm vidí důkaz světové potopy před pár tisíci lety. Přičemž Grand kaňon je pořád jeden a ten samý.

To, že nějaká množina faktů více či méně odpovídá nějakému paradigmatu, ještě neznamená, že to paradigma je správné, není to důkazem správnosti daného pohledu, protože stejná množina faktů může stejně dobře odpovídat i jinému paradigmatu. To mluvíme o situaci, kdy fakta odpovídají teorii. V případě evoluční teorie a teorie miliardového stáří Země je pak situace taková, že ani fakta této teorii neodpovídají, například kdyby Grand kaňon vznikal miliony let, byly by mezi jednotlivými vrstvami stopy eroze a stopy života. A zároveň víme, že podobné struktury mohou vzniknout během hodin nebo dní působením vodní eroze – valící se masy vody mají ohromnou ničivou sílu, když se navíc jedná o mix se štěrkem a kameny, jedná se o tekutou pilu, která se lehce prokouše i železobetonem.

Dobrá, neexistuje důkaz vysokého stáří Země, ale existuje důkaz nízkého stáří? Existuje, o tom na konci tohoto dílu, nyní se ještě vrátím k otázce paradigmatu. Když si běžný člověk přečte něco o tom, že Země je stará 6-10 tisíc let, má pocit že se mu někdo snaží “valit klíny do hlavy”. To je zákonité, podobný pohled nezapadá do jeho okruhu pojmů. Pokud se ale chceme dobrat podstaty, musíme dát jinému paradigmatu minimálně šanci, zvážit všechna dostupná fakta a poté zjistit, které paradigma odpovídá lépe. To je bez nadsázky velmi těžká práce. Tomu, kdo by to chtěl zkusit, navrhuji následující myšlenkový experiment. Nedívat se na chvíli na prezentovaná fakta z pozice paradigmatu staré Země, ale připustit na moment, že Země je mladá, a teorie staré Země a evoluce je ideologie vzniklá v 19. století, v jejímž řečišti bylo následně vše interpretováno a která se stala mainstreamovým pohledem.


Otázka: měla teorie staré Země v 19. století, kdy vznikala, nějakou oporu ve faktech? Odpověď zní že nikoliv, byla to čistá politika, ideologie. Zakladatelé oborů jako geologie (Charles Lyell) nebo evoluční teorie (Darwin) nebyli vědci, Lyell byl právník a Darwin byl teolog. Datovací metody neexistovaly, tehdejší propagátoři si jednoduše vycucali z prstu stáří geologických vrstev, ale neměli rádi kulatá čísla, takže stáří neurčili jako 100 milionů let, 200 milionů let apod., ale například 251 milionů let.


Uhlí umíme vyrobit působením správného tlaku a teploty za pár hodin, ale stále si myslíme, že příroda na to potřebovala miliony let – i když všechna fakta, která máme, mluví o opaku. Paradigma.


Tedy, pokud člověk chce mít šanci dobrat se k podstatě, je třeba se oprostit od pozice, že „mladá Země je blbost“, a podívat se na fakta z pozice, že „stará Země je blbost“, krátce řečeno. Připustit pro účely diskuse, že se jedná o ideologii, která při svém vzniku nebyla vědou založenou na pozorovaných faktech, a není jí ani dnes.


Dá se namítnout, že jaderná fyzika, poločas rozpadu uranu a datování hornin poločasem rozpadu dokazuje, že Země je miliardy let stará. Zde je háček v tom, že ve skutečnosti nelze objektivně určit stáří ničeho – abychom mohli něco datovat, musíme udělat nějaké předpoklady, kterým musíme věřit, nelze je ověřit (lze je vyvrátit, ale nelze je ověřit). Například, když vám někdo ukáže svíčku a zeptá se vás, jak dlouho hoří, museli byste vědět, jak byla původně dlouhá a zda hoří stále stejným tempem. Teprve na základě těchto dvou předpokladů můžete změřit, jak rychle hoří nyní, a vydedukovat, jak dlouho hoří. A pokud dříve hořela rychleji?


Existují indicie, že atomové procesy, včetně poločasu rozpadu, nejsou konstantní a v minulosti probíhaly řádově rychleji. To by pak znamenalo, že 4,5 miliardy „radiometrických let“ se může bez problému vtěsnat do 6 – 10 tisíc let skutečného stáří. Také existují indicie, že rychlost světla není konstanta a v minulosti byla rychlost světla vyšší. Jak poznamenal jeden astrofyzik, „kdyby byla na začátku vesmíru rychlost světla 10^60 vyšší, vyřešilo by to spoustu kosmologických záhad“ – maje na mysli, že pokud byla rychlost světla vždy stejná jako dnes, neviděli bychom kolem sebe ten vesmír, který vidíme. Rychlost světla a atomových procesů by se od začátku vesmíru mohla měnit podle následující křivky (viz práce B. Setterfielda, setterfield.org):


Na začátku jsem mluvil o důkazu mladé Země. V horninách se nacházejí krystaly zirkonu. Tyto krystaly obsahují radioaktivní uran, který se rozpadá na olovo a během tohoto procesu produkuje alfa částice, což jsou jádra hélia. Toto hélium se v těchto krystalech zirkonu hromadí a zároveň pomalu uniká (difúze).


Rozpad uranu v těchto zirkonových krystalech je tedy proces, který dělá dvě věci:


1) uran se postupně mění na olovo sledujíc zákony atomových procesů, poločas rozpadu atd.


2) tímto rozpadem je produkováno hélium, které se hromadí a následně uniká z krystalu zirkonu, sledujíc zákony chemických procesů (difúze)V tomto případě se oba dva procesy dají nezávisle využít pro datování. V případě poločasu rozpadu se změří poměr mateřského (uran) a dceřinných prvků, a z tohoto vyplývá, kolik poločasů rozpadu uběhlo a tedy jaké je stáří vzorku.


V případě hélia se změří, kolik procent z celkového množství, vzniklého rozpadem uranu, v krystalu ještě zbývá, a na základě rychlosti difúze se určí doba, jak dlouho muselo unikat, což dá stáří vzorku.


Kdyby poločas rozpadu byl konstantní, oba dva procesy dají přibližně stejný výsledek, respektive výsledky nejsou v rozporu, protože rychlost úniku hélia je mnohem vyšší, než poločas rozpadu uranu (4,5 miliardy let) – už za zlomek této doby by veškeré hélium uniklo, jinými slovy, kdyby krystal zirkonu byl skutečně starý stovky milionů let, tak tam prakticky žádné hélium není, protože uniká mnohem rychleji, než průběžně rozpadem uranu vzniká.


Ale ve skutečnosti tam hélium zjištěno bylo ve vysokém množství, a když byla změřena rychlost difúze a bylo spočítáno původní celkové množství hélia vzniklé rozpadem uranu, bylo zjištěno, že stáří je 6000 let +- 2000 let. Tedy, že původní množství hélia vyprchá na současné změřené množství za zhruba 6000 let.


Máme tedy jeden konkrétní krystal zirkonu, jeden proces (rozpad uranu, který produkuje dceřiné prvky a jako pobočný efekt, jádra hélia) a dvě metody datování: jedna založená na atomových procesech (poločas rozpadu) a druhá na chemických (rychlost difúze).


Radiometrická metoda dává stáří kolem miliardy let, chemická 6000 let, což indikuje, že tato miliarda „radiometrických let“ se nějak odehrála během 6000 let, což je možné jen tehdy, pokud v minulosti probíhaly atomové procesy řádově rychleji.


Dá se to popsat ještě z jiné stránky. V krystalu zirkonu bylo naměřeno nějaké konkrétní množství hélia vzniklé rozpadem uranu. Kdyby ten krystal byl starý miliardu let, jak naznačuje radiometrické datování, pak by difúze hélia musela probíhat jednou rychlostí (velmi pomalu), a pokud je krystal starý 6000 let, pak by musela probíhat jinou rychlostí (mnohem rychleji). Neznámou je zde tedy rychlost difúze hélia, která určí, které stáří odpovídá realitě. A ta se dá změřit v laboratoři. To bylo uděláno, a bylo zjištěno, že rychlost difúze hélia je taková, že to odpovídá stáří vzorku 6000 let. Rozdíl mezi těmi dvěma rychlostmi byl asi 100.000x, tedy kdyby mělo platit radiometrické stáří, rychlost difúze by musela být asi 100.000x nižší, než je ve skutečnosti, aby to odpovídalo reálně zjištěným hodnotám. Zbývá dodat, že řeč není o nějakém jednom případu, řeč je o mnoha vzorcích z různých míst Země a z různých hloubek, výsledky byly všude stejné.


Popisovaný výzkum realizoval dr. Larry Vardiman v rámci projektu R.A.T.E (Radioisotopes and the Age of The Earth), výsledky jsou publikovány na http://www.icr.org/rate/. Konkrétní graf zjištěných hodnot vypadá takto:Růžově jsou reálně naměřená data rychlosti difúze, modře je model, založený na zjištěných množstvích hélia a předpokladu stáří 6000 let, zeleně je model založený na předpokladu stáří 1 miliarda let. Je vidět, že reálné hodnoty odpovídají modelu nízkého stáří.


Veselá historka z natáčení: tým dr. Vardimana musel posílat vzorky do komerčních laboratoří anonymně přes třetí subjekty, protože kdyby laboratoře věděly, na jakém výzkumu se podílejí, odmítly by. Tyto výsledky byly publikovány na „slezině“ americké asociace geologů; reakcí bylo, jak se dalo čekat, ohlušující ticho.

autor: Člověk

0 0 hlasů
Hodnocení článku

Čtěte dál

PředchozíDalší
odebírat
Upozornit na
guest
93 Komentářů
Nejstarší
Nejnovější počtu hlasů
Inline Feedbacks
ukaž všechny komentáře
Mart'as
Host
Mart'as
17. 3. 2022 13:32

A nemohly se ty merene krystaly zirkonu dostat na Zemi prave po nejake nedavne katastrofe ? Napr. pad mensiho asteroidu ?
Dale pak otazka : Na svete bylo nalezeno uz nekolik lokalit vystavenych clovekem,ktere se dnes nachazeji pod vodou (viz. treba Dvaraka v Indii,nebo pozustatky lidskych sidlist v Cernem a Baltskem mori) .Nejdrive se tvrdilo,ze pred koncem posledni doby ledove zadne civilizace nebyly,ted uz to tak pravda neni. Takze se ptam, co zapricinilo zvednuti hladiny mori,jestlize ze by byl svet stary jen 6-10 tisic let. A jestlize vime,ze byla velka potopa pred tisici lety, jak dlouho trval svet pred tou potopou ? Jak dlouho se treba utvarely svetove oceany ??

Ani poradne nevime,jak planeta Zeme vznikla,protoze nikdo u toho evidentne nebyl. Na zaklade toho,pak tezko urcovat stari Zeme,kdyz ani nevime jak vznikla.

MichalB
Host
MichalB
17. 3. 2022 13:32
Odpovědět  Mart'as

Marťasi,
z mého úhlu pohledu je ouplně buřt, zda naše matička Zem bude letos napodzim slavit šestitisícé nebo stomiliardové narozeniny. U tohoto typu článků vidím přínos především v tom, že těch hypotéz a zaručených pravd už je (hlavně díky internetu) tolik, že to mnohým začíná lézt krkem a místo pojídání pečených holubů chytaných rovnou do pusy začnou, klidně i na truc vědě i alternativním zdrojům dohromady, používat mozek k vlastnímu přemýšlení, dedukování, pátrání a hlavně k utváření vlastního světonázoru. Tedy za předpokladu, že je pro ně nějak důležité takové věci vědět 🙂
Ono leckdo by chtěl znát všechny taje vesmíru, včetně historie i důvodu své existence, ale vůbec mu nedochází a tedy ani nevadí, že nemá pod kontrolou svojí vlasní hlavu – mysl, svou vlastní vůli. Že na místo, aby je ovládal nebo se je alespoň snažil poznávat a učil ovládat, tak to nechává na okolí (výchově, škole, médiích, …)

Až budu vědět, kdo jsem a tím nemyslím z pohledu duchovního, filosofického ani dalších, ale až to budu vědět z pohledu svého vlastního vědomí i mysli, až sám pak sebe zpracuju k obrazu svému, pak se teprve a to jen možná, vrhnu na pátrání po informacích jako zda mě kdosi uplácal z hlíny nebo zda jsem se proháněl větvemi stromů z banánem v pracce 🙂

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:32
Odpovědět  Mart'as

Před potopou cca před 4-5 tisíci lety byl jeden velký kontinent, dnes nazývaný Pangea, zbytek byl oceán. Potopa nebyla jen potopa, ale geofyzikální událost, která kompletně změnila tvář světa, nezůstalo tu nic, došlo k pohybu litosférických desek rychlostí několik metrů za sekundu, kontinenty se během cca roku posunuly na současná místa, předchozí dno oceánu bylo celé recyklováno do zemského pláště a vznikly nové oceány. Všechny současné světové oceány mají dno mladší, než desky kontinentů.
Během potopy byl celý svět pod cca jedním kilometrem vody, souše nějakou dobu vůbec neexistovala, teprve ke konci této katastrofické geofyzikální události znovu kleslo nově vytvořené mořské dno, kontinenty vystoupaly, vznikly současná pohoří. Proto jsou na vrcholcích hor zkameněliny mořkých mušlí v miliardových počtech. A na dnech oceánů žádné zkameněliny mušlí nejsou.
Tento katastroficky pohyb litosférických desek zanechal hmatatelný důkaz, který byl předpovězen kreacionistickým modelem v 80. letech, a potvrzen pokrokem v seismometrické technice v 90. letech. V hloubce 670 kilometrů je v plášti hranice, změna hustoty materiálu, vědci počítali s tím, že pomalu se sunoucí litosférická deska tuto hranici nemůže překonat, takže cirkulární pohyb litosférických desed bude nad touto hranicí, bude to pro ně neprostupná stěna.
Naproti tomu kreacionistický model tektoniky desek, který je zhruba úplně stejný jako tektonický model, jen počítá s tím, že rychlost pohybu desek není 1 cm za rok, ale několik metrů za vteřinu (proto se nazývá catastrophic plate tectonics), počítá s tím, že při této rychlosti zanoření deska tuto hranici v hloubce 670 km prorazí a bude pokračovat směrem k zemskému jádru, a jelikož byla před tím na povrchu, bude studená, a během 4-5 tisíc let se nestihla v jádru země "roztopit", takže bylo předpovězeno, že pod hranicí 670 km bude směrem k jádru země existovat oblast o několik tisíc stupňů studenější, což bude předchozí dno oceánů, které existovalo před Potopou… a světe div se, materiál studenější o tisíce stupňů byl skutečně v 90. letech v jádru země nalezen. Ftip je v tom, že pokud by ten proces skutečně trval miliony let, jak predikuje standardní tektonika, tak se to dávno ohřeje a roztopí.
autor.

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:32
Odpovědět  Mart'as

Model katastrofické tektoniky desek je laicky následující: mořské dno, existující před Potopou, bylo hustší než to současné a bylo těžší, než materiál pod ním, což je rozdíl oproti kontinentálním deskám, které jsou lehčí, takže na jádru plavou jako korek na vodě. Potopa byla iniciována tím, že toto těžké mořské dno bylo porušeno (protrženo) a jako těžší začalo klouzat do jádra, zpočátku pomalu, postupně jak proces pokračoval, se třením snižovala viskozita a nakonec byla ta rychlost několik metrů za sekundu. Místo, kde předchozí dno padalo do jádra, je cca uprostřed tichého oceánu, vyvolalo to cirkuální pohyb ve všech litosférických deskách a do té doby jediný kontinent se roztrhl a začal putoval na současná místa, zhruba přesně tak, jak to spočítal tektonický model, jen asi milionkrát rychleji. Atlantický oceán vznikl v místě roztržení, šev je patrný dodnes. Tím, jak se horké magma dostalo do kontaktu s oceány, byly vyvrženy supersonickou rychlostí páry a voda do atmosféry, tím začaly lijáky ("otevřela se okna nebes"…). Vertikální pohyby desek způsobily tsunami výšky stovek metrů, které kroužily po kontinentech a ukládaly sedimentační vrstvy a faunu a flóru. Nová oceánská kůra, vzniklá z magmatu, byla teplá a tudíž lehká, vystoupala a vytlačila moře na kontinenty, úroveň moře stoupla cca o kilometr, a tím že nebyly současné pohoří, byla veškerá souše pokrytá vodou. Ke konci potopy, kdy se oceánská kůra vodou ochladila, zase klesla a voda odtekla z kontinentů do dnešních oceánů, při tomto procesu odebrala asi 1000 metrů sedimentů a vytvarovala současný povrch, zároveň odložila sedimenty v tom, co se nyní nazývá šelfy. Pohoří vznikla kolizí litosféricky desek ke konci potopy, kdy došlo ke zvrásnění a vyzdvihnutí pohoří, tehdy spíš ještě nánosů bahna, nebo vrstvy jsou zohýbané, ale ne polámané, což je možné jen tehdy, pokud byly ještě měkké.

Mart'as
Host
Mart'as
17. 3. 2022 13:32

Michale,
Souhlasim s kazdym tvym slovem. Reagoval jsem na clanek, ktery je z meho pohledu usmevny.
Cim jsem starsi, tim vic zacinam chapat vyznam vety “Vim,ze nic nevim.”. Proto velke diky za kazdy podnetny material k debate a zamysleni.

Unknown
Host
Unknown
17. 3. 2022 13:32

Prepáč, ale nie je náhodou Grand kaňon bývalá baňa, predošlej civilizácie alebo emzákov.

K.
Host
K.
17. 3. 2022 13:32
Odpovědět  Unknown

..taky jsem si na to vzpomněl… ))

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:32

Dobrý den všem, chápu to tak, že se v těchto dvou článcích setkáváme s Kreacionismem? Larry Vardiman totiž ke kreacionistům patří. Člově (ne autor článku, ale jen tak obyč Člověk :))

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:32
Odpovědět  Anonymní

"kreacionismus" je nálepka. Správná otázka zní, zda to, co dělá Larry Vardiman, je poctivá věda nebo nikoliv, nikoliv zda je kreacionista nebo evolucionista.

Malá otázka k zamyšlení. Jestliže se v genomu hromadí chyby (pozorovaný ověřitelný jev) a jestliže mutace vždy poškozují genetickou informaci a ubírají informaci, nevytvářejí novou informaci, a jestliže není znám žádný přírodní proces, ani teoreticky, při kterém by vznikala samovolně informace, nebo při kterém by vznikala nová informace v DNA konkrétně, jak mohla evoluce proběhnout?

Evoluce vyžaduje vznik nové informace, ale všechny pozorované procesy poškozují DNA a odebírají z ní informaci.

Věda hledá s pomocí programu SETI informaci v signálech z kosmu, protože chápe že informace je důkazem rozumu, ale zároveň tvrdí, že neporovnatelně komplexnější informace (život = informace) vznikla sama od sebe, hromaděním chyb, bez působení rozumu.

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:32

Stale cakam na to, kedy Clovek napise ako pred 6-10. tisic rokmi vznikla hmota.Hmota totiz nevznika, len meni formu. Cize vesmir je tu neustale, len sa meni.
Zem ma 6-10. tisic rokov ale trva jej 250 mil. rokov, kym obehne galaxiu. Preco tak dlho, ked vsetko trva tak kratko? Lebo biblicky koncept? Ideologie ludstvu dlhodobo nikdy nic pozitivne nepriniesli.
Na Zemi su stromy stare tisice rokov. Najstarsi vraj skoro 5000 rokov. Ale Zem ma vraj 6000 rokov.
A k tym metodam merania si treba pripisat jeden bezny jav. Zemsky povrch sa recykluje. Magma zospodu obmyva zemsku koru, ktora sa tavi premuesi sa s uz existujucou a sopky potom tu premiesanu magmu chrlia na povrch v podobe lavy, ktora tuhne a vytvara pevnu zemsku koru. Jednoduche a ucelne. O tom, ako dlho trva zemskej kore sa naplno obmenit rozhoduje jej hrubka a aktivita sopecnej cinnosti. Preto odhadovat vek zemskeho povrchu je len akousi potemkinovou dedinou. To iste plati o odhadovani veku vsetkych nerastov a hornin.
Ale ved nech si mysli kazdy co chce, ked sa mu to tak paci.
Milan

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:32
Odpovědět  Anonymní

Hmota před 6-10 tisíci lety vznikla stejně, jako všechna ostatní hmota a energie ve vesmíru, při jeho vzniku.
autor.

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:32
Odpovědět  Anonymní

Hmota predsa nevznika a ani energia nie. Tvrdit nieco ine neznamena len potlacat zaklady fyziky, ale potlacat realitu ako taku. Cize vznik vesmiru je len rozpravkou. Vesmir tu je stake. Vzdy tu bol a vzdy bude. Vzdy. Cas je len vseobecnym vyjadrenim zmien v nom prebiehajucich.
Milan

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:32
Odpovědět  Anonymní

Odkud se vesmír tedy vzal? Jinak, odvěký vesmír je v rozporu s druhým zákonem termodynamiky, vesmír nemůže existovat stále, protože by už dávno nastala tepelná smrt vesmíru, maximální entropie.
autor

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:32
Odpovědět  Anonymní

Entropia nehovori o zaniku hmoty, ale o rozpade jej usporiadania. Keby bola vsetka hmota len vo forme neutrin ci mensich castic, bol by vesmir horuci?
Teplotu hmoty sposobuje tlak, teda spajanie sa castic hmoty do nejakych foriem.
Milan

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:32
Odpovědět  Anonymní

Tepelná smrt vesmíru není to, že by byl příliš horký, ale vyčerpání veškeré užitečné energie:

https://cs.wikipedia.org/wiki/Tepeln%C3%A1_smrt_vesm%C3%ADru

"Tepelná smrt vesmíru je označení pro takový stav vývoje vesmíru, ve kterém zvyšování entropie podle druhého termodynamického zákona zapříčinilo vyčerpání veškeré využitelné energie do odpadního tepla."

Jestliže vesmír existuje večně a vypadá tak jak vypadá, není ve stavu tepelné smrti, pak je v rozporu se zákony fyziky, které v něm platí a které pozorujeme.

Myšlenka věčně existujícího vesmíru má ale větší problém, filosofický. Jestliže vesmír existuje, musel se odněkud vzít, jeho existence musí mít příčinu. Jestliže jeho existence nemá příčinu ani důvod, pak jde vše do septiku, je to v rozporu se vším, co víme. Také, o odvěkém vesmíru by se dalo říct, nikdy nijak nevznikl, ale existuje, což jsou atributy Boha. Večný vesmír nedává smysl z žádného pohledu, ani z fyzikálního, ani z filosofického.

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:32
Odpovědět  Anonymní

Vysvetlila uz veda, co je to hybernacia?
Taky medved si ide v zime pokojne pospat, lebo vonku uz nenajde dostatok potravy. Jeho telesna teplota sa znizi a jeho tep srdca sa spomali cca na styri udery za minutu. A potom sa zobudi a vsetko je ako predtym.
Nemoze si aj vesmir pospat, ked ma nedostatok potravy?
Nerozpraval nahodou Steven Hawking, ze pred velkym treskom vesmir vyzeral inak? Nespal nahodou?
Veda prisla na to, ze hmota a energia nevznikaju ani nezanikaju. Tento fakt dodnes nikto fyzicky nepoprel. Plati a to znamena, ze vesmir je tu stale. No veda sa neustale snazi dokazat opak. Neviem preco, ale snazi sa o to. Namiesto toho, aby tento fakt prijala, tak sa ho snazi potlacit. Popritom vsak ludia dokazu verit v Boha, ktory vraj vesmir stvoril. To znamena, ze vecnost vesmiru popieraju ale vecnost Boha im zvlastnou nepripada. Boh moze byt vecny, ale vesmir nie. Ma to logiku? Nie. Ludska logika podlieha sebaklamu.
Milan

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:32
Odpovědět  Anonymní

Spíš myslím že logiku dává následující úvaha: pokud něco existuje, muselo to nějak vzniknout.

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:32
Odpovědět  Anonymní

Vznikaju a zanikaju formy, nie hmota a energia. Menia sa len ich usporiadania. Svet vznika delenim, akymsi kopirovam svojich foriem. Tkvie v nadvaznosti. Cim sa da nadviazat na nic? Jedine nicim. Teraz si uz len staci polozit otazku, ci je svet niecim alebo nicim.
Milan

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:32
Odpovědět  Anonymní

Odkud se vesmír tedy vzal?

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:32
Odpovědět  Anonymní

Zkuste se zamyslet nad následujícím. Pokud vytvoříte simulaci vesmíru, ve které budou platit tytéž zákony jako v tomto vesmíru, tak uvnitř té simulace bude inteligentní život, který na základě zkoumání té simulace a jejích zákonu zevnitř, dojde k závěru o zákonu zachování energie, a vydedukuje, že jelikož energie jen mění formy, tak ta jejich simulace musela existovat vždy, je věčná. Bude to odpovídat realitě?

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:32
Odpovědět  Anonymní

Nie, kde sa vesmir vzal, ale z coho sa vzal?
Tato otazka naznacuje, ze to nikam nevedie. Ludia pozeraju na svet skrz existenciu foriem. Tie vznikaju a zanikaju. Preto si myslia, ze vsetko vznika a zanika. A to je chyba. Z nicoho sa nieco vytvorit nemoze. Nema ako, lebo nema naco nadviazat.
Svet tu je, vzdy bol a vzdy bude. Pokial to clovek prijme, uz sa nemusi dalej pytat.
Milan

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:32
Odpovědět  Anonymní

Z čeho se vzalo to, z čeho se vzal vesmír?
Z čeho se vzalo to, z čeho se vzalo to, z čeho se vzal vesmír?

atd.
nemáte prvotní příčinu, a bez příčiny není ani důsledek. Jestliže je oním důsledkem existence, pak musí být i příčina.

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:32
Odpovědět  Anonymní

Pricinou je zivot. Bez zivota sa sem neda dostat.
Milan

MichalB
Host
MichalB
17. 3. 2022 13:32
Odpovědět  Anonymní

Mě osobně v diskuzi nejvíce zaujala myšlenka "simulace Vesmíru", čiže něco jako program, hologram nebo iluze vesmíru, chcete-li. Ovšem ani náhodou ve stylu, který ukázal dnes již kultovní film Matrix nebo řada konspiračních teorií.
Nedokážu to bohužel nikterak předhodit v dostatečně srozumitelné formě, protože tomu brání vesměs analytické (srovnávací) fungování lidské mysli.
Snad jen tak, že oním pomyslným programem by mohlo být něco, co by se dalo pro náš účel diskuze krapet přirovnat k myšlence. Nikoli však myšlence, jak jí vnímáme my lidské bytosti. K myšlence Boha/Stvořitele/Tvůrce/…. Je už jen naším "problémem" (údělem), že tuto myšlenku (napadají mne i tato vzdálená přirovnání – představu, vizi, vědomý sen) vnímáme zcela reálně se vším všudy. Tedy i s tzv. přírodními i fyzikálními zákonistosmi. Koneckonců jsme součástí této myšlenky a je to účelem této "Božské myšlenky".
Pokud mé zmatečné věty přece jen někdo náhodou pochopí, bude mu pak i jasné, jak to s oním tady tolik diskutovaným vznikem či nevznikem Vesmíru, tvorbě či netvorbě hmoty a energie, tvorbě/netvorbě něčeho z ničeho, začátkem či nezačátkem všeho může být 🙂

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:32
Odpovědět  Anonymní

Taky mi to zaujalo:-) i když tady je spíše popisována simulace v simulaci?
Spíše tomu brání latinka. Což je asi i to proč nám vlastně je od mala vtloukána, vč. azbuky a jiných paskvilů…
Zřejmě na začátku bylo SLOVo, a pak někdy asi SLOVané(i s Vědomím té Božské myšlenky)…. no, a pak už všichni jenom zlenivěli a usínali na vavřínech… 🙂
nenimito

MichalB
Host
MichalB
17. 3. 2022 13:32
Odpovědět  Anonymní

Nenimito,
žádná simulace v simulaci. Když to brutálně okleštím a zkusím to k něčemu hodně vzdálenému připodobnit, tak mě napadá například pc hra Age of Empire apod. (ale jen a pouze pro lepší představivost)
Ona "Božská myšlenka" je samotný software (nikoli programátor), tedy program hry, kdy až teprve ve chvíli, kdy se hra načte, najednou (a z ničehož nic) je náhle vše – tedy z pohledu postaviček, které v té hře účinkují. Je celý svět, je jakýsi základ civilizace(í), je dokonce čas, jsou zákony dané programem a jeho nastaveními a kterými se celý svět i postavičky řídí. Program ví o každém "prdnutí" i v tom nejvzdálenějším růžku mapy, ví o každém pixelu, i když na monitoru zrovna není. Ani jediná nejzastrčenější postavička, i když z pohledu hráče za monitorem se může jevit jako nejzákeřnější záškodník, nedělá nic, co by program nejenom neumožnil, ale dělá přímo a jenom to, co program nabízí – v rámci množiny možností.
Teď si tento náš program převeď do podstaty myšlenky/vize/snu/představy/přání vědomí, které nazvěme třebas "TO" (bůh apod.). Pochopitelně tato myšlenka bude jiné podstaty, která podobě našich vlastních myšlenek je nahony vzdálená a na kteroužto naše představivost je tůze krátká. A tuto formu myšlenky my lidé, zvířata a vůbec vše, co tuto myšlenku obsahuje, vnímáme jako skutečnou, hmotnou realitu s lineárním plynutím času – stejně by to patrně vnímaly i postavičky v "naší" pc hře, pokud by měly vlastní vědomí. (zkus si představit, že u takové hry nejsi na židli před monitorem, ale jednou z postaviček uvnitř hry).
Hmotu, energii, ale i čas lze tedy v takovém případě v naší realitě vnímat stejně iluzívními, jako by to bylo v oné hře.
V mém pohledu jediné, co je skutečné, je samotná "Božská myšlenka" sama o sobě. Nikoli její iluzivní zhmotnění. Proto i hmota, ale i energie, stejně jako čas, jsou stejnou iluzí. Jsou pohými prostředky, jak onu myšlenku pro naše vědomí "zhmotnit". Naše vlastní vědomí je z mého pohledu vkladem sebe sama, které do této gradiózní reality vložilo "TO" z důvodu, který z nedostatku času i místa nyní nebudu vysvětlovat.
Z mého pohledu tedy vůbec na začátku (reality) nebylo slovo ani SLOVO (ať je mezi nimi rozdíl jakýkoli), nýbrž myšlenka, kterou TO pro sebe a tudíž i pro nás odstartovalo Vesmír, odstartovalo "hru", kterou nazýváme život nebo realita.

Slovany, Židy, emzáky všeho druhu ani nikoho a nic jinýho bych do toho z výše uvedených důvodů netahal 🙂

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:32
Odpovědět  Anonymní

Ad "simulace", nemáte náhodou na mysli něco v tomto duchu?
http://leva-net.webnode.cz/products/v-e-s-m-i-r/
autor

MichalB
Host
MichalB
17. 3. 2022 13:32
Odpovědět  Anonymní

autore
Nevím, jak kolega výše, ale osobně jsem měl na mysli něco jiného.
Odkazovaný článek se spíše zabývá otázkou PROČ, já zkoušel nastínit JAK.
O otázce PROČ si momentálně netroufám psát, páč ještě stále nejsem oproštěn od návalů všeho za života načteného balastu. Zjistil jsem, že něco, co se dá hodně zjednodušeně nazvat odpověďmi, se mi samo vynořuje na vnitřním plátně jako obrazy, jejichž hlavní součástí je něco na způsob pocitů (nebrat ale doslovně) a to až ve chvílích, kdy vše přijaté od druhých coby jejich znalosti či názory propouštím ze svých mozkových informačních bank.
Je však docela možné, že vše je jen přicházející demence 🙂

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:32
Odpovědět  Anonymní

Kolega výše souhlasí s Tebou Michale:-)
Na levanetu je opět popisováno, co vlastně bylo dřív – vejce nebo slepice?
Opět tu máme programátora a věřím, že se jich tu snažilo pár být – od ukřižovaného, budhu, Pána, manitůa a jiné, co si hráli na bohy a polobohy.
Ale to, co píšeš Ty, je i pro mne ten prvopočátek, vč. stvoření těch, co si hrají nebo hráli na programátory.
SLOVo je pro mne myšlenka, vždy musí být "nějak" vySLOVena, jinak to není myšlenka, i když není slyšet:-) A je jedno, jestli je nebo není Božská, velmi podobné, né-li stejné, je to i s Tvými myšilenkami. Musíš je vySLOVit, i když je nikdo nikdy neuslyší svýma ušima, myslím:-)
Demence to určitě nebude, spíše jinakost vnímání v odprostění dogmat…

Nahoře ten anonym psal: "Pokud vytvoříte simulaci vesmíru, ve které budou platit tytéž zákony jako v tomto vesmíru, tak uvnitř té simulace bude inteligentní život", což mi přijde jako "simulace" v simulaci:-)
nenimito

MichalB
Host
MichalB
17. 3. 2022 13:32
Odpovědět  Anonymní

Nenimito,
s tím slovem to osobně vidím jinak. Předpokládám, že Ty píšeš o tom "reproduktorku", který máme v hlavě a který jede od rána do večera. Jenže myšlenka vůbec nemusí být takto vnitřně vyslovena. Co třeba děti, které ještě neumí mluvit? Nemají proto snad žádné myšlenky? Zvířata? Je mnoho a mnoho věcí, na které je slovo krátké. Ještě než dojde k nedorozumnění – pod pojmem myšlenka se u mne skrývá vše, co v bdělém stavu ve své hlavě vnímáme (ono je to i v nebdělých stavech, jen si to teď nepamatujeme) a to včetně pocitů, vjemů apod. Za myšlenku považuji i představy (vizualizovaná myšlenka). Ve svých myšlenkách mohu létat nad krajinou, vidět do nejmenších detajlů stromy, trávu, brouky v ní, budu cítit slunce, vítr, klidně i štípanec komára, budu se tam takto vznášet třeba minutu či déle a přesto při takové myšlence bude onen reproduktorek mlčet, nevydá jediné slovo.
Slova jsou u mne pouhou silně okleštěnou náhradou za komplexnost (minulost, zkušenosti k ní vedoucí, pocity, emoce), která se za jedinou myšlenkou může ukrývat. Slovo snažící se vystihnout komplexnost větší myšlenky (pokud nepůjde o myšlenku týkající se třeba jenoho názvu – viz. "Kolín" 🙂 ) je jako snažit se vysvětlit celé spektrum elm. vlnění jen na základě toho úzkého proužku, které je v námi viditelném spektru.

Právě ty informace, které mi chodí na ono vnitřní plátno, nejsou slovní povahy a proto je velmi těžké, snad i nemožné je slovy předat někomu druhému tak, aby dávaly alespoň desetiprocentní význam celku.

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:32
Odpovědět  Anonymní

Michale, jsme opět u pojmů, dojmů a podobností:-)
Jedno SLOVo může být i to viditelné světlo, a nejenom to viditelné. Může to být mnohem, mnohem víc, jen my máme tu nedokonalost toho, co nás od mala učí ve "zmateném" jazyce.
Jen pro představu….. toho, co je možná třeba všeobecně známo:
ŽIVOT pro Tebe mohou být všechny Tvé myšlenky vědomé i podvědomé, teoreticky:-) Ale mohou to být všechny myšlenky všech teď v Přítomném okamžiku. A nemusí to být ani vysloveno nahlas. Daleko důležitější je pro to SLOVo citový vjem, důraz, fantazie – myšlenka (Božská myšlenka?).
To, že něco vidíš, a v tom našem zmateném jazyce neumíš pojmenovat, neznamená, že to někdo někdy někde už nevySLOVil.
Koukni třeba na runy. Z pár znaků složíš "slovo", co má význam celého souvětí v dnešním "jazyce". A to těch run se dochovalo jen pár a s bůhvíjakýmvlastně "překladem".
nenimito

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:32
Odpovědět  Anonymní
m.vencour
Host
m.vencour
17. 3. 2022 13:32

Dobrý den, přijde mi to velmi zajímavé, ale vůbec mi to do sebe nezapada. Je mi jasne, že minulost byla úplně jiná, než si ji dnes dokážeme představit. Pokud si zkusím predstavit, ze země je stará 6-10k let, potom vůbec nevím kam nacpat
treba tzv. Platónský rok, stejný kalendář měli v Egyptě a taky v persii, určitě taky v Číně atd. A co takhle mayský kalendar, jak o něm píše pan Calleman. Jak by mohli mít tak podrobný popis pohybu planet a jejich vlivu, za tak krátkou dobu? Respektive proč by se tím vůbec zabyvali? 🙂

Alexandrie
Host
Alexandrie
17. 3. 2022 13:32

10 tisíc let je málo a 4,5 miliardy zase moc. Pravda je někde uprostřed. Akorát argumenty v tomto článku na pokračování mi přijdou logičtější, než ty, které jsou nám po desetiletí vtloukány do hlaviček.

m.vencour
Host
m.vencour
17. 3. 2022 13:32
Odpovědět  Alexandrie

Právě, argumenty jsou zajímavý, ale ještě něco tomu chybí. Chodil sem nedávno na pedagogickou fakultu, obor učitel přírodopisu a byl sem hrozně zvedavej, co se tam dozvím, hlavne o tom `zacatku`. A hned první přednášku se tomu věnoval pan profesor. Po prvních pěti minutách to uzavřel větou: tak, máme tu dvě možnosti. Buď tu máme tzv. Kreacionismus a nebo darwinismus. O každém názoru mate ve skriptech první dvě stránky. Já se k tomu nebudu vyjadřovat, každý si vybere, co je mu blizsi a konečně začneme.`
Od té doby jsem tam chodil jen koukat na buňky do mikroskopu a po pár semestrech se na to vyprdl, protože mi to nedávalo smysl… Tahle teorie o 6-10k je taky zajímavá, stejně jako xy dalších, ktere jsem behem pár let četl, ale pořád je v nich pro mě víc otázek než odpovědí. Nejbliz je mi asi teorie Michala, který podle mě říká klasické `poznej sám sebe a poznáš celý svet`. A pak nic jinýho neresis, protože vis a nemusíš o tom přemýšlet 🙂

Alexandrie
Host
Alexandrie
17. 3. 2022 13:32
Odpovědět  Alexandrie

m.vencour, přesně, souhlasím. Ono zabývat se historií a pravdou o ní, je velmi zajímavé, ale pro náš osobní rozvoj (kvůli kterému jsme tady) to má nulový význam. I když se dozvíme tu nejčistší pravdu a nebudeme na sobě pracovat, v čem nám to pomůže?
Na čem mi ještě záleží, je, aby moje děti znaly právě alternativy k oficiální verzi, a aby se naučily nepřiklánět se jen k jedné verzi, ale uměly používat zdravý rozum a vlastní mozek.

m.vencour
Host
m.vencour
17. 3. 2022 13:32
Odpovědět  Alexandrie

Právě o to jde, poznat pravdu. Ale jak? Nebo co to vlastně je? Pak poslouchám pana Duska jak mluví o indianech, kteří pry ríkají třeba: pravda je to, v co nemusí nikdo věřit a přece existuje. Nevíme proč by jsme stavěli kostely a chrámy, když vidíme vodopád, prales, vlastní tělo a víme, že nikdy nic dokonalejšího nepostavime.
Mě ukázali třeba na té vysoké pod mikroskopem větvičku borovice. Naprostá nádhera. A k tomu vám tam pan profesor řekne pár latinských názvu a pár definic a je to. Ale žádnej složitej nazev ani dlouhy souveti mi nevysvetlili, na co se vlastně dívám. Stejně jako ten článek. Něco na tom je, je to zajímavý, ale vlastně mi to nic neřekne.:-) jak píšete naučit se používat zdravý rozum a vlastní mozek. Pro mě je to jedno a to samé. Pro mě je důležité učit se rozlišit mezi tím rozumem-mozkem a srdcem. Pamatuji si jednu pěknou větu, co měl kamarád jako nálepku na pouzdru asi ve třetí třídě. Mozek je aparát, kterým si myslíme, že myslíme.:-) mozek můžem naučit cokoliv, jakýkoli teorie a argumenty a hrát si v tom pořád dokola, ale když se člověk pořádně nadechne,vydechne a koukne ná slunce, na strom..tak vlastně nic nevím a zůstane mi jen to srdce-zivot:-) a pan Albert se prý ptal na konci, že by si položil jen jednu otázku: je život nepřátelský nebo přátelský?..:-)

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:32

Len ako zaujimavost. Doplnujuca informacia. Podla orthodoxnej cirkvi vcera zacal novy cirkevny rok 7527 od stvorenia sveta. Ten isty pocet rokov udavaju aj "slovanske" zdroje ako pocet rokov od uzavretia mieru v "hviezdnom chrame?"

Alexandrie
Host
Alexandrie
17. 3. 2022 13:32
Odpovědět  Anonymní

To jsem nevěděla, že ortodoxní církev má taky takovýto rok. Každopádně stejně nevíme, kolik uplynulo let před "uzavřením míru v hvězdném chrámu".

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:32
Odpovědět  Anonymní

Podle othodoxní církve, čili Pravoslavné, ale tu "donesli" na území Rasiji až blázniví makedonci Kyril s Metodem, a to ještě bůhví kdy. Navíc mám pocit, že tenhle byzanský letopočet dopočítaný údajně podle bible se v (p)Rusku ujal až po r.1918, až když chazarští sověti přijali gregoriánský kalendář.
https://myslenkyocemkoli.blogspot.com/2017/08/o-cem-mlci-ruiny-septaji-pyramidy-1.html?showComment=1504277300985#c5815229096632850787

Podle proleptických kalendářů – což jsou kalendáře před ovládnutím románské říše makedonci (také by se mu mohlo říkat předcaesarovské období nebo předKarlovské), začínal rok bohem Marsem (Áreem), čili 1.březen, ale už nějak nejde dohledat letopočty… a to nejspíše v celé románsko-trojánské říši.
Ono tak nějak má totiž slovo románské mnoho společného s Románií, ačkoliv tomu moc lidí nevěnuje pozornost, asi proto, že nám to pojmenovali jako římské…
A pak jde ještě o to, kdy se to všechno skutečně stalo, vč. roku zmatků:-)
nenimito

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:32
Odpovědět  Anonymní

Slovanský kalendář, který letos slaví něco přes těch sedm a půl tisíce let, tím nezačíná, je to jen jeho poslední úsek. další úseky Slovanského kalendáře sahají 600000 let nazpět.
Josef Malár

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:32

"Uzavření míru v hvězdném chrámu" je fejk, podvrh, o ničem takovém není v dobových materiálech zmínka, naopak je z textů vždy jasné, že se tím datem myslím datum od stvoření světa. Tato nová interpretace o uzavření míru, zneužívající původní název "sotvorene mira", kdy mir v ruštině znamená mír i svět, se objevila v 90. letech v pracech obřezaného žida Alexandra Chiněviče, který byl krátce předtím na stáži v USA a jeho syn je v izraelské armádě.

Kromě toho je to i blbě, leda by naši předkové mírové dohody neuzavírali, ale stvářeli 🙂

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:32
Odpovědět  Anonymní

to je sice hezké, ale budu se spoléhat spíše na to, že dobové materiály jsou často podvrh.
Josef Malár

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:32

V indickej tradici su velmi zaujimave pocitania dlzky trvania vesmiru a osobitne aj veku planety Zem cez jugy a manvatara cykly. Nebudem to kvoly obsiahlosti rozpisovat, kto chce si to najde. Hlavne Puranicka kozmologia pracuje s milionmi az stovkami milionmi rokov od vzniku vesmiru a planety ZEM. Cele tieto takmer nepredstavitelne cisla vrcholia vekom Brahmu, druhotneho stvoritela, ktory tvori vesmir na zaklade inspiracie od Najvyssieho Boha, toho ktory nema ziadnu inu pricinu existencie nez seba sameho. Brahma ma v sucastnosti za sebou priblizne polku zivota, kedze koncept casu je v indickej kozmologii cylicky (tvorenie a nicenie a atd.) na rozdiel od zidovskej tradici, kde je cas linearny. Zem podla vypoctov ma podla tejto tradicie okolo 4,3 miliardy rokov (niektori pocitaju okolo 1, 92 miliard rokov) a za nejaky cas bude znicena a stvorena znova (Brahmov den a noc). Manvatara cykly zlozene z jug sa opakuju, jeho celkovy vek je 311 040 000 000 000 ludskych rokov. Mimo tieto fantasticke cisla vedcke/indicke (vedske) najstarsie texty uvadzaju astronomicke udaje nie tak stare – v ramci urcitych ritualov a nebeskych udalosti. Rigveda vo svojich hymnickych textoch popisuje konstelacie suhvezdi a hviezd 7000 rokov spat. V Rigvede su naznacene pozicie hviezd Polarky (Dhruva) a Vega podla prepoctov sucasnymi astronomickymi programami, najstarsie vyse -12000 rokov spat. Taitirija Samhita uvadza konstelacie priblizne -6000 rokov. V legendarnom epose Ramajana su popisane konstelacie suhvezdi a planet – 5100 spat. Ako najstarsi datum hviezdych konstelacii niektormi badatelmi a to znovu ako u Rgvedy-12 000 rokov spar je aj vraj udaj z Göbekli Tepe v Turecku (stare vraj 7000 rokov), konkretne hviezdy Deneb v suhvezdi Labute. Zaujimavy aj Warren Field v Skotsku plniaci funkciu kalendara vraj okolo 8000 rokov stara, umoznujuca pozorovat slnecne a lunarne cykly. Uvediem este Nebra disk s konstelaciami starymi priblizne 3600 rokov. A zaverom co moze taktiez suvisiet s vyskytom ludstva napr. sfingu v Egypte a najnovsie vyskumy geologa Robert M. Schocha na zaklade erozie odhaduju jej dataciu na 7000 az 12000 rokov spar. Samozrejme netreba zabudnut na data z Mezopotanskej a Babylonskej a Egyptskej astronomie. Myslim, ze moze byt vysloveny nazor, ze nech je to uz akokolvek s celkovym vekom Zeme, sucasna civilizacia ludi sa tu pohybuje tak okolo 7000+ rokov. Co bolo predtym tazko povedat…

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:32
Odpovědět  Anonymní

Já si myslím, že sanskrt byl uměle vytvořen až po vyhlazení Mogulů(Mughalů) anglány s mohamedány. Asi mu moc nerozuměli:-)
Sanskt byl vytvořen proto, aby mohli "přeložit" mogulský jazyk do latinky. V podstatě stejné, proč "přeložili" jazyky moskovie a okolí do azbuky Metoda a Kyrila.
A pokud bylo něco takhle podobně přeloženo z mogulštiny do sanskrtu, pak do eklištiny, a pak do češtiny, tak bych tomu házení tisíců let sematama fakt nevěřil…..
Mnoho Aigypstké, čili řečské astronomie bylo převzato z Aithiopské, když území Aithiopie dobyli právě řekové:-)

Myslím, že ono sotvorene mira (всегомира), by se asi mělo spíše definovat jako přetvoření planety – v bájích jako vodní příšery, čili bez pevniny – podle vědátorů Pangea – ku obrazu Příchozích, aby na ní mohli existovat, dýchat, ale i Tvořit:-) Stačí si najít Epos o Stvoření….
nenimito

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:32
Odpovědět  Anonymní

Impuls doby, ve které žijeme, se zdá být vyčerpán, a impuls nové doby je už blízko. Takový je život. Forma se rozpadne a stane se minulostí, zatímco obsah vytvoří formu novou, přičemž je zachována kontinuita té staré, Ti, pro které je forma mnohem důležitější než obsah, zůstanou v minulosti. Jinými slovy, přežijí jen ti, kdo se naučí ve své duši milovat.
Se Stvořitelem se nedostává do kontaktu tělo ani vědomí člověka, ale právě jeho duše. Pokud se naše duše nebudou pravidelně vracet ke svému pramenu, tak postupně přijdou o vyšší energii. Zapomenou na pocit vyšší lásky a na vyšší rozkoš, kterou je jednota s Bohem a zároveň zdrojem vyšší energie. Duše se začnou vyprazdňovat, slábnout a potom začnou umírat fyzická těla. Každý proces kopíruje vesmírný cyklus a tedy i život.
Kde se tedy nachází budoucnost? Pokud naše podvědomí, tedy lidská duše, reaguje na budoucnost jako na realitu, znamená to, že budoucnost je někde skryta. Budoucnost se nachází v jiném světě, v jiné dimenzi, odkud k nám přichází po malých dávkách. Někdy tyto dávky mohou být velké, což může způsobit výbuch. Náš vesmír se neustále rozšiřuje. To znamená, že do něj proudí stále nové dávky času a prostoru.
Protože jsou však čas, prostor a hmota neoddělitelně spjaty, vyplývá z toho, že ve vesmíru se neustále objevuje nová hmota. Nové dávky času, prostoru a hmoty přicházejí z paralelních světů skrze jádra hvězd a nutí hvězdy rotovat a zářit. Žádné množství jaderného paliva nezbytného pro to, aby naše Slunce hořelo, by jednoduše nestačilo.
Pokud naše planeta získává dávky energie a hmoty z budoucnosti, znamená to, že nemůže být chladnoucím nebeským tělesem. Země se naopak aktivně vyvíjí a je možné, že se z ní stane hvězda. Země to nejenom může udělat, ale dokonce to chce. Jupiter, který si opatřil nové družice, se pravděpodobně už dostává do přechodného období mezi planetou a hvězdou. Země zvětšuje svůj objem zevnitř. To také vysvětluje rozestupování litosférických desek. Globální oteplování naší planety je pravděpodobně také spojeno s novou dávkou energie, která překonává ostatní. Tato dávka přichází skrze jádro naší planety.
Na jemném plánu nepředstavuje Slunce jednotnou strukturu. Slunce má stejně jako jakýkoliv jiný tvor dvě poloviny, dva póly. Jedna část je upřena do budoucnosti, zatímco druhá směřuje do minulosti. Jedna část získává novou energii, zatímco druhá část ji upravuje a zpracovává. Země se také skládá ze dvou polovin. Z pólu, které jsou různě orientovány v čase. Život na planetě vznikl v bipolární podobě. Z části, která byla spojena s minulostí, se postupně stalo genetické zařízení, zatímco z části, která byla orientovaná na budoucnost, se stala membrána. Hlavním posláním nervové tkáně je reagovat na budoucnost a mozek každého živého organismu je zaměřen právě na přizpůsobení se budoucnosti. Bez odhadování toho, co bude následovat, nemůžeme řídit události v přítomnosti.
…..pokračování …..

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:32
Odpovědět  Anonymní

Naše planeta tedy pravidelně dostává nové dávky času, energie, prostoru a hmoty. Zajímavé je, co se stane, pokud bude dávka nečekaně velká. Tak musí zemská kůra někde v oceánu prasknout. Navíc se může prudce zvýšit sopečná aktivita. Pokud se magma rozlije do vodní masy oceánu, dojde k tomu, že se začne vypařovat obrovské množství vody. Na nějakou dobu bude atmosféra Země zahalena mraky, načež nastane celosvětová potopa. Myslím, že tento případ už známe.

Povrchní výklad Bible vede často k absurditě, nicméně spojitost mezi přírodními katastrofami na naší planetě a stavem lidí, kteří Zemi obývají, je v Bibli popsána poměrně přesně. Jak mohou lidé ovlivňovat dávky energie, které přicházejí z jiných světů? Na budoucnost se nelze dívat jen jako na jednu možnost. To je velice nebezpečné. Možnost změnit budoucnost se řídí tím, jak moc se v hloubi měníme, tedy se rozvíjíme. A bez Božské lásky to není možné. Vědomí je produktem budoucnosti a je na něm závislé. Ale pokud se prostřednictvím svého vědomí budeme snažit úpěnlivě ovládat budoucnost, nepodaří se nám to. Prohrajeme se stoprocentní pravděpodobností, protože část nemůže ovládat a řídit celek. Láska je totiž nadřazena budoucnosti a budoucnost na lásce závisí. Proto je možné budoucnost změnit jen prostřednictvím lásky k Bohu, tedy Veškerenstvu.

V životě, ve společnosti, ve světě je to podobné jako v manželství. Manželé se navzájem vybírají podle zákona párovosti, tedy protiklady se přitahují. Manželovy nedostatky musí být vyváženy nedostatky manželky. Často jsou vnější hříchy manžela vyváženy vnitřními hříchy manželky. Potom v manželském životě si potom buď navzájem pomáhají překonávat své nedostatky a získávat lásku, anebo ztrácí lásku a podporu a jeden druhého stáhnou ke dnu. Jeden dříve a druhý vzápětí. Špatně zvolené životní tempo může vést k nepozorované ztrátě energie a následně k vážným životním problémům.
Ale duchovnost bez lásky představuje neskonatelně obrovské nebezpečí. Když jen vyděláváte peníze pro peníze vede to k vážným problémům. Ale pokud však vaše schopnosti, duchovnost a vědomí ztrácí lásku a uzavírají se samy do sebe, je to ještě mnohem nebezpečnější. Potom je každá revoluce krutá a dochází k ní z důvodu zesílené pýchy.

Člověk je v prvé řadě duchovní bytostí a teprve potom tělesnou. Duše vznikla dříve než tělo a duši vyživuje energie, které přicházejí z budoucnosti. Energie budoucnosti vychází z energie lásky. Láska je nadřazena životu a tím i energii budoucnosti. Proto vždy přežije jen ten, pro kterého je jednota s Bohem důležitější, než budoucnost a přežije proto, že nebude ani v nejmenším pociťovat agresi vůči budoucnosti a nebude na budoucnosti závislý.
S.N.Lazarev
J.K.

Unknown
Host
Unknown
17. 3. 2022 13:32
Odpovědět  Anonymní

To se nehádá ani s biblickým viděním světa. Bůh, andělé…a kdovíkdo ještě žili a působili i před věkem člověka. Díky za inspiraci.

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:32
Odpovědět  Anonymní

Ta "nová dávka času, energie, prostoru a hmoty" je éter, efir nebo taky proud neutrin:-) Nevím, jak by se dal Lidmi ovlivňovat proud neutrin do jádra Země. Teoreticky ju, nenechat vše na jádru Země, ale "zpracovávat" sami myšilenkami. Třeba k tomu složili pyramidy, jako takový kondenzátor na éter, vyrovnávání plynulosti proudu éteru do jádra:-)
nenimito

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:32
Odpovědět  Anonymní

Ono třeba něco takového (nenadálý proud neutrin, éteru) mohl vědět(vidět) i Tesla a v červnu 1908 ho "zpracoval" dříve, než mohl proniknout do jádra a zaškodit.
nenimito

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:32

I podle vědátorů se tehdy něco asi stalo. Říkají tomu Neolitická revoluce. Jde o to, jestli to mohl být i vznik vesmíru, jak ho známe, resp., jak ho vidíme všude kolem sebe. Moc se mi to nezdá… spíše něco zaniklo a na těch základech, co zbyly, vyrostla nová centra, nikoliv jen Úrodnej půlměsíc. I dneska dovážíme pšenici z Kanady. Asi i po vládě KarlaVáclava se muselo něco stát. Po 200-300letech máme parní stroj a průmyslovou revoluci. A když se rozhlédnu kolem sebe, tak mi přijde, že spíše degenerujeme, oproti těm, co tyhle stavby postavili a my to neumíme ani zopakovat. Myslím, že byli postaveny na daleko vyšší kultuře lidí, než jak je nám vnucována touhle sovětsko-katolickou civilizací.
A Milan tu jednou napsal : "Tisice rokov sa ludia podla historikov stretavaju a nie a nie sa pomiesat. Cistokrvnu vyslachtenu fenu clovek na ulici na chvilu strati z oci a vrhne poulicnu zmesku. Cim to asi bude?"
Tak nevím:-)

Trochu mi do toho nezapadají ty krystaly zirkonu…. A pokud ano, tak by ta katastrofa mohla přijít i z vnitra Země, což ale může způsobit i nějaké větší okolo prolétající těleso nebo třeba to nadměrné množtví neutrin z výbuchu hvězdy. Nic jiného mi nenapadá…
nenimito

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:32
Odpovědět  Anonymní

Pointa těch krystal není v tom, že z hélia vyplývá stáří 6000 let, ale v tom, že ze stejného krystaly vyplývá radiometricky 1 miliard let stáří, což indikuje, že náš pohled na realitu jako na uniformní proces je zásadně mylný, a v minulosti byla vyšší rychlost světla, vyšší rychlost atomových procesů, vyšší rychlost rozpadu částic atd. Viz práce Barry Setterfielda, vysvětluje to 5 velkých anomálií fyziky.
Výsledky znamenají, že miliardy údajných let geologického sloupce, se lehce vtěstnají do pár tisíc let stáří, a kromě toho, většina geologického sloupce (kromě bazaltového podloží) vznikla během zhruba jednoho roku.

Rudolf
Host
Rudolf
17. 3. 2022 13:32

Zdar všem komentujícím i autoru – je to zajímavé, kolik lidí tolik náhledů, to je přirozené a asi dobře. A musím souhlasit s Michalem – i mně je vlastně jedno jak je Matička Země stará, ale je fajn že takové články nastolují více otázek než odpovědí. Cvičíme si tím své mozkovny. Hlavně se přitom neporvat a nevnucovat nikomu jen své vlastní pravdy za každou cenu. Osobně se kloním k Mayským legendám. Tedy že civilizace existovaly vždy určitou dobu (12 000 let? ) a pak vždy došlo k „omlazení, přetavení, Země“ (to je můj pojem) takže klidně ty důkazy o mladosti mohou být v podstatě věrohodné. Asi to ale nejsou jen Mayské legendy, asi by se to dalo najít i v legendách jiných.
Díky za zajímavé čtení!

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:32

Ale ludkovia hamujte, to ako s tým vtipom že či je doležitejší gugl, jutub, FB, twitter, a elektrina len tíško sedí v kúte.

Ak chcem, vezmem suroviny, a upečiem si chlieb tvaru a veľkosti akej chcem. Ak budem mať miliardy miliárd, postavím si Tatry version 3.52.

Takže to beriem len z môjho primitívneho pohľadu.

Ale dajte mi moc, vedu, prostriedky a utvorím vesmír, a z tých pozemšťankov roku 2018 sa budem rehotať, že nechápu, že oni peču chleba a ja planéty.
Duro

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:32

Odkiaľ pochadza v západnej "modernej" spoločnosti dátovanie zeme, ktoré je iné ako prijíma biblická tradícia? Jeden z prvých ktorý sa pokúsil o datáciu Zeme bol Lomonosov. V rokoch 1739-1740 študoval mineralógiu, hutníctvo a baníctvo v meste Freiberg. Freiberg bol v tom čase
jedno z najvýznamnejších banských centier. Po štúdiu sa vrátil do Ruska, kde pomáhal založiť Ruskú akadémiu vied a Moskovskú štátnu univerzitu. Lomonosov je považovaný za jedného zo zakladateľov ruských vied. Prínos Lomonosova v dejinách geológie je však stále
slabo preskúmaný, jeho úvahy a výskum však zásadne prispel k pochopenie tektonických a mineralogických procesov. Výrazne prispel k tobjaveniu a využívania ložísk nerastov. Lomonosov predpokladá vznik pôdy ako výsledok fyzických procesov, ktoré pôsobia dlhší čas. Táto myšlienka prechádza o takmer 20 rokov myšlienku ktorú vo svojej doktorskej práci zverejnil James Hutton. V tom čase tak ako aj dnes, vek zeme bol stále záležitosťou divokých špekulácií. Lomonosov vo svojich prácach tvrdí, na základe astronomických nepravidelností osi zeme a horotvorných procesov- Zem musí byť stará aspoň 100 000 rokov. Tieto dôležité myšlienky, neskôr podporil práve Hutton a viktoriánski geológovia, inšpiráciu nachádzali práve v práci Lomonosova. Hutton bol škótsky geológ, neskôr získal prívlastok „otec modernej geológie“, všimol si, že cez metamorfované svory preráža granitová žila. To malo poukazovať na to, že granit musel byť niekedy roztavený a ako tavenina prenikol cez vrstvy. K tejto myšlienke sa pripojil a pomáhal ju ďalej presadzovať Charles Lyell. Zanechal právo natrvalo a začal sa venovať naplno svojej novej práci geológa. Zaujímavosťou je, že veľmi rozhodujúco prispel k datovania veku zeme v roku 1862 Glasgowský fyzik William Thomson (známy ako lord Kelvin), uviedol, že vek Zeme je medzi
20 až 400 milionmi rokov (milion sem milion tam). Tu sa treba zastaviť, celé tieto počty o miliónoch vychádzajú z jednej konkrétnej myšlienky a to, že Zem bola kedysi žeravá guľa. Od tejto predstavy sa odvíjal aj Kelvin a počítal čas potrebný na ochladenie takto roztavenej kamennej
guľe Zeme na prijateľnú teplotu. Samozrejme tieto časy nesedeli, vstupovalo tam množstvo premenných. Do hry vstupuje Darwin a jeho nasledovníci. Treba si uvedomiť, že jeden z hlavných, podstatných a kľúčových faktorov pre evolúciu je faktor času. Uvedomili si totiž, že ak ich
evolúcia má fungovať potrebuje dlhé časové obdobia. Takže do istej miery akceptovali Kelvinove závery, ale dané čísla sa im zdali príliš malé. Chápali, že aj 400 mil. rokov je na niečo také príliš málo. T. Huxley advokát, spolupracujúci s Darwinom napadol v roku 1869 Kelvinove výpočty s tým, že sú síce matematicky správne, ale vychádzajú z nesprávnych predpokladov. No a od tích čias sa to už len zvyšovalo tak ako bolo potrebné. V súčastnosti je vek Zeme kompromisom stanoveným približne na 4,5 miliardy rokov. Stanovilo sa na základe nálezu najstaršieho minerálu zirkónu nájdeného na Zemi v Austrálii a odhadom veku slnečnej sústavy ako sa domnievajú astronómovia (za posledných 100 rokov sa nám to posunulo v miliardách rokov) Zirkón bol datovaný rádiometrickým datovaním v rozmedzí ±8 miliónov rokov na 4, 4 milardy rokov. Radiometrické dátovanie takto dlhých časových úsekov ma svoje významné úskalia.

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:32
Odpovědět  Anonymní

Doplnenie. Zaujímavosťou určite je, že ako je vyššie uvedené, niektoré indické tradície pracujú s výpočtom na základe manvatara cyklov a jug s číslom veku Zeme 4, 3 miliard rokov čo korenšponduje s "moderným" datovaním zeme 4,5 miliard rokov. No v Indii nie všetci súhlasia s takto fantastickými číslami trvania vesmíru a trvania Zeme. Jedným z nich bol astronóm a jogín Sri Yukteswar (1855 – 1936). Jeho koncept sa líši o tradičných výpočtov v tom, že sa nejedná v rámci júg o miliony rokov ale o tisíce. Najdlhšie časové obdobie určuje na 24 000 rokov. Jednotlivé jugy tak maju od stovák po tisíce rokov, vývoja histórie zeme. Vychádza zo serióznych astronomických pozorovaní a výpočtov. Spôsob výpočtu a celá teória sa dá dohľadať na nete.

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:32

V návaznosti na myšlenku "simulace vesmíru" a jí rozvíjející komentář Michala B (a taky vzhledem k tomu, že už jsem tu dneska odkazoval na knížky 🙂 ) jsem si vzpoměl ještě na jednu knížku, která je tak trochu k věci a celý todle obskurní téma může ještě obohatit. Jedná se o knihu Nic pro hrdiny od S. Lundwalla. Hlavní hrdina (takovej náš voják Švejk) je vysazenej na dlouhý tisíciletí neobývanou Zemi, kde mezitím obdoba nám dobře známýho CML, nudícího se dlouhou nečinností a čtouce starý knížky vytvoří z protoplazmy umělej svět plnej knižních a filmovejch hrdinů. Aneb jednu z variant vejš zmíněný simulace… Kniha je veselá a čtivá a stejně bizarní jako teorie o 6000 starý Zemi 🙂 A tim nemyslím, že bych tu teorii apriori odsuzoval (stejně tak jako neodsuzuju teorii, že jsme uměle vytvořený bytosti v simulaci nudícího se centrálního počítače planety) 🙂
Chorche

MichalB
Host
MichalB
17. 3. 2022 13:32
Odpovědět  Anonymní

Pro sichr upřesním. Osobně jsem nepsal o simulaci, protože simulace je napodobení nějaké skutečné věci, procesu či události. To by znamenalo, že někde jinde je nějaký jiný, skutečný vesmír.
Myšlenku nelze simulovat, ta může být jen a pouze skutečná.

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:32

naopak, jak sem uved vejš, v Nic pro hrdiny CML simuloval nikoliv skutečnej svět, nýbrž svět knižních hrdinů 😉 Když už se tu babráme s různejma hypotézama, nedalo mi to prostě nezmínit aby panteon nepravděpodobností získal na celistvosti 🙂
Chorche

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:32

Osobne sa prikláňam tiež k názoru, že polčas rozpadu nie je konštanta (tvrdil to už Nikola Tesla). Je výsledkom tzv. slabej interakcie, ktorej príčinou sú neutrína, ktorých názov je v podstate chybný, pretože nie sú "neutrálne" ale majú oscilujúci elektrický náboj medzi + a -, čo je vo výsledku síce nula, ale vieme že striedavý prúd koná prácu, hoci jednosmerným merákom nameriate v AC zásuvke nulu. Tieto oscilácie pôsobia elektromagnetickou interakciou na nestabilné ťažké atómové jadrá, z ktorých doslova vytriasajú neutróny. Dnes je prúd neutrín asi 66 miliárd za sekundu na 1 cm2, ale v minulosti mohol byť iný, čím by mohli mať polčasy rozpadov výrazne iné hodnoty. Môže to závisieť od slnečnej aktivity, či mimoriadnej udalosti typu blízkej supernovy, ktorá by svoje okolia zaplavila neutrínami. Napr. čierne diery sú tiež výdatným zdrojom neutrín.

Pred skákaním k záverom treba však ešte zvážiť aj ďalšie okolnosti, ako napr. platňovú tektoniku. V súčasnosti rastie Zem tempom asi 19cm v obvode za rok (subdukcia je blud). Toto tempo migrácie kontinentov mohlo byť v minulosti samozrejme iné. Dnes sa predpokladá najstarší vek oceánskeho dna na 200 miliónov rokov – za predpokladu konštatnej tektoniky oceánskeho chrbta. Ak by mal byť vek Zeme iba 10000 rokov, tak by sa táto tektonika musela odohrať 20 000 krát rýchlejšie. To by znamenalo migráciu kontinentov asi 11cm za deň = neobývateľnosť planéty kvôli zemetraseniam. Plus tá planéta ako vesmírne teleso musela predtým ešte nejako vzniknúť, a to tiež asi netrvalo pár rokov. Osobne by som teda "strávil" vek Zeme 2-3 milióny rokov, ale 10 000 rokov už je na mňa veľa :).

Nehovoriac o tom, že máme slovanské letopočty, ktoré sa datujú od "Obdobia troch Sĺnk" pred 600 000 rokmi (mimochodom ešte dnes existujú v Rusku cintoríny s hrobmi datovanými rokmi 7000+ = čo je posledný slovanský letopočet od "Uzavretia Mieru v Hviezdnom Chráme"). Alebo máme Epos Mahabharáta a Rámajána, kde sa spomína že na Zemi žilo už 21 globálnych vyspelých civilizácii, ktoré vždy postihlo buď samozničenie vojnou alebo prírodná katastrofa. Niečo podobné spomínal mimochodom i V.V.Pjakin s tým počtom globálnych civilizácií.

s0lar

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:32
Odpovědět  Anonymní

Subdukce a desková tektonika není blud, to je jen nedostatek informací. Kontinenty se ve skutečnosti hýbaly rychlostí asi 5-10 metrů za sekundu, jejich posun z konfigurace "Pangea" do současného uspořádání nastal během několika měsíců před cca 4000-6000 lety během celosvětové potopy, popsané v asi 300 legendách všech původních kultur Země, a v Bibli.
Skutečně tehdy na Zemi nic nepřežilo, kromě 8 lidí v jedné kocábce .), země byla pokryta cca kilometrem vody, souše nějakou dobu neexistovala.
Jestli umíte anglicky, zde jsou přednášky o modelu katastrofické tektoniky, který byl experimentálně potvrzen, dělal úspěšné predikce (znak platné vědecké teorie) a vysvětluje to, kde je současný model v rozporu s realitou.

vysvětlení mechaniky Potopy:
https://www.youtube.com/watch?v=n2ANUKSF2BE

evidence:
https://www.youtube.com/watch?v=882fmumdm9A

Kurt Wise studoval na Harwardu a je to žák Stephena Goulda, ty přednášky jsou čisté fakta a souvislosti, žádné domněnky nebo ptákoviny, můžu jen doporučit, minimálně pro rozhled.
autor

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:32
Odpovědět  Anonymní

Pán z Harwardu vypráví i gestikuluje móóóc hezky i s nadšením, ale podle mne nic moc výstižného. Subdukce existovaly, možná ještě existují, ale jsou vyvolány tlakem a proudy mořské a oceánské vody, nikoliv nějakým samovolným mechanismem tektoniky desek.
Potopy přežilo daleko víc lidí než jen jedna kocábka s 8(?) lidmi. Celkem hezky popisuje pohádky, báje a mýty potop v jedné knize A.M. Kondratov.
http://www.e-reading.club/bookreader.php/1004595/Kondratov_Aleksandr_-_Velikiy_potop._Mify_i_realnost.html
Ta knížka byla napsána za sovětů, takže myšlenkové pochody autora nic moc, podobně jako Sitchin, ale celkem dobře nashromážděná data mýtů, bájí a pověstí okolo potop….
Pokud by chtěl někdo v češtině, nahrál jsem na uložto.
https://uloz.to/!pn4TPBJBCokt/kundratovpotopa-pdf
nenimito

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:32
Odpovědět  Anonymní

Viděl jste ty přednášky vůbec? 🙂
Mechanismus katastrofické tektoniky a rapidní subdukce je tam vysvětlen, není samovolný ani vycucaný z prstu, je to fyzika a matematika, kromě toho byly nalezeny zbytky hmoty předchozí litosféry poblíž zemského jádra, což tento model potvrzuje a bylo to předpovězeno.

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:32
Odpovědět  Anonymní

Jo, právěže jo.
Ono bylo něco nalezeno poblíž zemského jádra? A dokonce litosféra? To musela bejt určitě moc tajná a horká expedice:-)
Lidi za ta léta už vytvořili i vypočítali tolik všech možných modelů i modýlků….
https://www.youtube.com/watch?v=54i6KMRQ2aQ&t=590
nenimito

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:32
Odpovědět  Anonymní

Tady je třeba taky jeden hezký model….
http://expandingearthresearch.org/jan/2018/03/16/subduction-without-subduction/
nenimito

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:32
Odpovědět  Anonymní

Vidíte, kdybyste ty přednášky viděl, tak byste věděl, že ta hmota předchozí litosféry byla nalezena analýzou změn chování hmoty pláště při průchodu seismických vln, kde se projevuje změna teploty. Tedy analýzy dat ze seismometrů, nikoliv expedice.
V hloubce několik tisíc km, těsně nad jádrem, je masiv hmoty o několik tisíc stupňů studenější než okolí. Jeho poloha byla vypočítána subdukčním modelem někdy na konci 80. let, v polovině 90. let byla tato hmota objevena při zdokonalování metod analýz dat ze seismometrů, díky čemuž lze "nahlížet" do nitra země.
Konvenční modely a věda pro to vysvětlení nemá, protože ta hmota tam nevydrží moc dlouho s takovým rozdílem teplot, subdukční model katastrofické tektoniky to předpověděl, včetně správné polohy a hloubky, a jako jediný to vysvětluje. Posměšky tedy nejsou moc na místě.

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:32
Odpovědět  Anonymní

Omlouvám se, ale nevěřím žádné vyprávěné analýze dat průchodu nějakých vln někam. Zkoušel jste to někdy? Poslat "něco" někam do země, a pak z toho "něco" vyhodnocovat? Věřím, že to je hezké povídání, co se hezky poslouchá, ale zkuste si to. Schválně, co při tom zjistíte:-) A kolik "zvláštních" odchylek zařadíte mezi chyby měření, protože se Vám prostě nehodí do výpočtů. To nejsou posměšky, ale realita, nikoliv nějaké vyprávění o superobjevu před kamerou, abych předložil za utracené peníze nějakou činnost.
Já pár přístrojů v ruce měl. Přijde mi to podobné, jako přístroje na vyhledávání drátů ve zdi. A stejně se vždycky někdo trefí vrtačkou do kabelu:-)
nenimito

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:32
Odpovědět  Anonymní

To mi příjde, jako byste se vysmíval třeba smartphonům, s poukazem na to že tak malí trpaslíci, aby něco malovali zevnitř na displej, neexistují.

http://www.osel.cz/4021-tajemne-zemske-jadro.html

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:32
Odpovědět  Anonymní

Subdukcia je práveže čirý nezmysel. Dá sa vyvrátiť už len jednoduchým pozorovaním obrysov kontinentov, ktoré do seba pasujú na obidvoch stranách. Teda logicky, kontinenty sa od seba jedine a jedine vzďaľovali a vzďaľujú a nezasúvajú sa pod seba. Neexistuje žiadny fyzikálny princíp ktorý by vysvetľoval subdukciu. Tá bola iba "násilne doplnená" ako neoverená hypotéza – je to vlastne taký "tektonický darwinizmus". Keď už bolo dokázané že sa dosky od seba vzďaľujú, aby sa predišlo nepohodlným záverom, že Zem sa musí teda zväčšovať, museli zaviesť reverzný proces subdukcie. Vo vede vždy fungovalo pripasovávanie reality na modely, i keď správne by to malo byť opačne.

s0lar

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:32
Odpovědět  Anonymní

Není pravda, že subdukce se dá vyvrátit takto jednoduše, třeba taková Indie úprokazatelně práskla z jihu do eurasie, čímž vznikly himaláje.
Oddalování a to, že do sebe zapadají, subdukci nevyvrací, protože k subdukci dochází na opačné straně (tichý oceán), čímž došlo k roztržení původního kontinentu a vzniku atlantiku, s jeho hřebetem (švem) uprostřed.

Vlabi
Host
Vlabi
17. 3. 2022 13:32
Odpovědět  Anonymní

A podpis?

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:32
Odpovědět  Anonymní

Stále autor, omlouvám sem.

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:32
Odpovědět  Anonymní

"Indickým" ostrovem z jihu o jižní pobřeží Asie práskla oceánská vlna a vytvořila Himaláje, nikoliv nějaké pohyby pod litosférickými deskami. Úplně stejně jako tlak Pacifické vlny vytvořil celé horské pásmo severní i jižní Ameriky. Ta vlna šla proti rotaci Země. A dnes stále jde rotace Země tedy pevnin proti oceánským vodám, které mají určité zpoždění po obvodu rotace a tím stále natlačují a hromadí u pobřeží ty pevniny – hrnou je do sebe a vytváří hráz. Není to způsobeno nějakým samovolným pohybem desek pod sebe. Je to obrovským tlakem vody, která je unášena na povrchu rotujícího tělesa.
nenimito

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:32
Odpovědět  Anonymní

Tomu nerozumím, subkontinent Indie plaval na vodě, že s ním práskla vlna?
autor

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:32
Odpovědět  Anonymní

Tak úplně nevím, jak upřesnit to nerozumím….
Co takle si představit větší krtinec, za kterým je další krtinec, za ním třeba další, za nimi je třeba skalka, třeba půl metru vysoká s podložím z větších kamenů. Vemte 50 nebo 100 l barel vody a zvrhněte ho před tím prvním krtincem.
V té knize od Kondratova je popisována a údajně dokázána vlna, která měla 600m na výšku. Teď si představte, že něco hne s rotací planety(zpomalí – zrychlí – pootočí?), pak podle mne není problém 5km vlna nebo i 10km vlna z oceánů. To množství vody na té naší kouli má prostě setrvačnost v plynulé rotaci.
A pevnina není nic jiného než zvětšený krtinec s pár šutříky.
Trochu problém vidím v tom, že většina lidí si myslí, že tsunami je vysoká kolmá stěna vody, co se přelije(špatný béčkový filmy). Tak to není, je to klasická sínusová vlna s plusem i mínusem, co se vlévá a hrne před sebou vše, co tam stojí. Proto pokud uvidíte na břehu moře, že z ničeho nic začne voda ustupovat a obnaží korály nebo skály mnoho metrů pod hladinu, měli byste fakt zrychlit na nejvyšší místo, co vidíte:-)
A to nemluvím o tom obrovském tlaku na podloží(pevninu) 5km vlny. Všechno rozmačká a v podstatě zkamení. Je z toho zkamenělina, ať už je to mušle nebo kus dřeva, co může být staré pár let, nikoliv půl milionu nebo i víc.
nenimito

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:32
Odpovědět  Anonymní

To by nefungovalo, pevninská deska je hrubá 5-30 km, nějakých 5km vody by s tím nehlo ani o milimetr, je to asi jako foukat na kolejnici. Kromě toho, masiv vody, i kdyby by měl potřebnou sílu a valil se přes kontinent, by desku neposunul, ale zerodoval a roztříštil. Když se valí voda přes krtinec, tak ten se taky neposune, ale rozpustí = zeroduje. Zkamenění by také nefungovalo, tak je kromě tlaku nutné mnoho dalších podmínek.

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:32
Odpovědět  Anonymní

autor

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:32
Odpovědět  Anonymní

Taky jsem nepsal, že to hne s pevninskou deskou, ale jen s tím, co je na ní. Pevninské desky se pouze rozšiřují. Jak psal i s0lar, subdukce není, desky se nepodsouvají. Ta voda hne jen s tím, co ja na ní…. I proto je rozdíl mezi názvem moře a oceán. Moře je pevnina, resp. pevninská deska:-)
Není žádný důkaz, že se podsouvají, jen ten, že někde něco nahromadí. Což není důkaz, že se něco někam podsouvá, bohužel. To je jen něčí logická dedukce, že když se někde rošiřuje, tak se musí i podsouvat, protože jinak by se Země rozšiřovala, zvětšovala. A světe div se, ona se fakt rozšiřuje:-) Jeden z prvních, kdo si toho všiml a publikoval, byl Hilgenberg v r.1933
http://nuclearplanet.com/Hilgenberg 1933.pdf
nenimito

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:32
Odpovědět  Anonymní

Nařkl jste ne, že jsem neviděl ani jeden Váš odkaz, ale přijde mi, že jste Vy neviděl, resp. nečetl, ani jeden můj…. a pokud Vás nezajímají, a vidíte jen to, co chcete vidět, jelikož Vám to vtloukají do hlavy od mala, tak tu asi diskutujeme úplně zbytečně…
nenimito

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:32
Odpovědět  Anonymní

No, kdybyste ty přednášky viděl celé, tak byste se nemohl ptát na věci, které jsou v nich vysvětlené.

Kdyby se desky neposouvaly, tak by nebyla poblíž jádra Země nalezena oblast studené hmoty, která tam nemá co dělat, pokud by subdukce, a hlavně katastrofická subdukce neproběhal. Těch důkazů jsou mraky, že uvnitř země je magma, a desky se posouvají a zasouvají pod sebe, ale nejsem geolog, tak nebudu vyjmenovávat (spletl bych to a nelze to vysvětlit v jednom odstavci), zájemce si může najít přednášky o tektonice desek.

Když přišel vynálezce teorie teskové tektoniky a subdukce s tímto modelem na začátku 20. století, tak se mu celý vědecký svět vysmál. Pak ale začali lidé nacházet důkazy, že to tak asi je, tak vědecký svět asi v 60. letech změnil názor, protože tíha důkazů byla už příliš velká.

autor

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:32
Odpovědět  Anonymní

ještě mě napadlo, ta pevninská deska, která je hrubá cca do 30 km na většině míst země, třeba pod Himalájemi je hrubá 70 km, právě z důvodu srážky dvou desek, což by při tom modelu co popisujete, nemohlo být.
autor

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:32
Odpovědět  Anonymní

Mno, když si představíte, že se Zem rozšiřuje směrem od jádra, nikoliv jen na povrchu, tak je celkem logické, že pod nejstarší pevninou je nejvíce nejtužší, s největší(jinou) hustotou. Narozdíl od oceánů, které jsou těmi trhlinami od jádra, s nejmladší vytvořenou hmotou s naprosto jinou(mladší) hustotou i složením. Zplácejte si z hlíny, jílu, písku, kamení a různých vrstev kouli třeba o velikosti fotbalového míče. Nacpěte do něj prázdný nafukovací balón a zkuzte ho nafouknout.
To, že se ve viditelných trhlinách z povrchu vytvoří oceány, resp. oceánské dno, je taky celkem logické, ale co se asi tak vytvoří v těch trhlinách, co se budou rozevírat zevnitř do opačného V spojeny na povrchu? 🙂
nenimito

MichalB
Host
MichalB
17. 3. 2022 13:32
Odpovědět  Anonymní

Pánové, pánové, pánové,
jak vás tu tak poslouchám, nestačím se divit (citace z jedné divadelní hry) 🙂

Aniž bych chtěl nastolit nějaký smír, protože to vlastně ani není moje věc, chtěl bych poukázat i na možnost, kdy by se na pravdě mohly zakládat oboje teorie.
Použiju-li podobenství, představte si Zemi jako nějaký složitý živý organismus. Třebas jako lidské tělo. Teď si představte dva mravence na jeho povrchu. Jeden by si říkal, co já vím, třeba Nenimito a druhý, teď mě nic nenapadá, tak ho pojmenujeme Autor.
Nenimito se rozhodne zkoumat, co je uvnitř a rozbije věděcký tábor dejme tomu na koleni. Autor pro změnu na prdítku (to jako na hýždích). Oba budou zkoumat a přitom oba dojdou ke zcela jiným výsledkům. Jeden bude prohlašovat, že nedaleko pod povrchem je kousíček šlachy a jinak kost a kost a kost a to až na druhou stranu, takže celé tělo je vlastně kost. Druhý se naopak bude dušovat, že tak to teda prrrr. Pod povrchem je jen samé maso a maso a maso a protože mine kost, tak zase maso s občasnou žílou nebo tepnou až na druhou stranu. takže jeho závěr je, že tělo je skoro čisté maso.
Myslím, že lze vytušit, kam mířím, ne? 🙂
Aniž bych chtěl odbočovat od tématu, chtěl bych poukázat na něco obdobného u další sporné záležitosti mezi vědou a alternativci. A to na původ a vývoj člověka. Jedni by si nechali uříznout nohu, jen aby přesvědčili druhé, že člověk se dle Darwinovy teorie vyvinul z opice. Druhý by si prozměnu nechali uříznout ruku za to, že ho sem šoupl Aštar-supermimoň nebo chlápek v bílém s adresou Nebesa 1 v podobě, jak vypadá člověk dnes (možná i v tričku Adidas a teniskách od Baťi).
Osobně si umím představit scénář, a také takový mám již dlouhou dobu v hlavě, který by pracoval s oběma teoriemi a z každé by měl něco v sobě. Nikoli, že bych si z nich něco bral, ale protože tento scénář vznikl nezávisle na obou zmíněných a zpětně viděno jsou v něm v některých rysech oba patrny.
Ale to viděno jen tak od odpolední kávy. Nenechte se rušit 🙂

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:32
Odpovědět  Anonymní

Michale nikdy jsem netvrdil, že je nějaká teorie pravdivá:-) Vždy jsem se snažil navézt lidi k tomu, že teorií k něčemu, co není vidět nebo se nedá osahat a je zkoumáno jen "nějakými" přístroji a následnými vymyšlenými vzorečky "nějak" dopočítáváno z domněnek a předpokladů, může být vícero. Proč být tedy věřící ve vědeckou(náboženskou) snůšku vymyšlených dogmatů v talárech. Také jsem psal, že za 50let se bude "učit" něco jiného a za 100let také:-)
nenimito

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:32
Odpovědět  Anonymní

Ta 2x větší hroubka není pod nejstarším kontinentem obecně, ale jen pod horami. Co se týká "nějakých výpočtů s nějakými vzorečky", most taky nespadne nikoliv proto, že by si někdo tu jeho statickou pevnost osahal a prohlédl, ale protože ji někdo správně "nějak spočítal nějakými vymyšlenými vzorečky".
autor

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:32
Odpovědět  Anonymní

Víte, pletete si vědecké domněnky a předpoklady něčeho (co nikdo nikdy neviděl a jen předpokládají nějaký tvar a hustotu z přístrojů, které jste Vy nikdy neviděl, natož abyste vůbec chápal, na základě čeho a jak vlastně pracují) s jasně danými projektovými podklady, které jsou vyladěny letitými zkušenostmi projektových inženýrů, co si to "osahali" a budoucí stavby stavěli na chybách předchůdců. Také občas projektuji, sice ne mosty, ale vím, o čem píši.
Asi mi přestává bavit odpovídat na scestné argumenty, howgh…
nenimito

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:32
Odpovědět  Anonymní

Ne, to vy zpochybňujete fyziku, a o tom, co chápu nebo nikoliv, máte jen své domněnky, nikoliv znalost. Na výpočtech, díky kterým stojí most, a na výpočtech, díky kterým se dělají závěry z naměřených hodnot a odchylek seismických vln, není v principu jakýkoliv rozdíl. Snažíte se vytvořit dojem, že seismický analýza je šarlatánství, zatímco se jedná jen o analýzu velmi přesně měřených exaktních hodnot.
Zda jsem na vlastní oči viděl nebo neviděl seismometr, zde nehraje roli.
Dám příklad. Seismických vln jsou různé druhy (podélné, příčné…), různé vlny se chovají různě při průchodu různým prostředím, odráží se, duplikují se a tak podobně. Tohle všechno měří síť seismometrů po celé planetě, která je propojená, takže o každé vlně jsou data ze všech koutů planety a je tak možné dělat analýzy a přemýšlet, díky čemu se ty vlny chovají tak, jak bylo reálně naměřeno. Například, mají spoždění, odchylky a tak dále. Následně se přemýšlí, za jakých podmínek by se tak chovaly, jak je pozorováno, je udělán nějaký model a je propočítán pohyb vln. A zjistí se, že to odpovídá těm reálných odchylkám, které byly změřeny. Stejná matematika a fyzika, jaká se používá při projektování čehokoliv, jen aplikovaná v jiné sféře. Neříkám že tomu rozumím do hloubky, ale princip není těžký na pochopení.
autor

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:32

Na vysvětlení pohybu desek zvětšování země není třeba, stačí cirkulační pohyb magmatu v plášti pod deskami, který je žene jedním směrem, desky vlastně plavou na kapalině, a ta kapalina cirkuluje. Tu katastrofickou tektoniku si lze představit jednoduše tak, že když bude na hladině vody v nádrži hustší pevná vrstva, která by normálně klesla, tak ta neklesne, pokud voda nebude mít kudy uniknout nad ní. To byla situace s deskami před Potopou, byly těžší než kapalina (magma) pod nimi, "plavaly". Při potopě se ale desky praskly (důvod mohl být třeba pád asteroidu), takže nyní už nic nebránilo tomu, aby těžký materiál klesl a lehká kapalina se dostala nahoru, takže okraj desky v místě zlomu začal zajíždět do méně husté kapaliny pod ním, a táhl za sebou celou desku. Postupně takto celé předchozí dno oceánu zajelo do pláště a vzniklo ztvrdnutím magmatu nové dno, a těmito silami byl roztržen do té doby jeden velký kontinent, a vznikla proláklina, budoucí dno atlantiku. šev je dobře vidět. Proto jsou dna nynějších oceánů mladší než kontinenty, kontinenty +- potopu přežily, dna oceánů byla komplet recyklována. Proto také nejsou nikde ve dnech oceánů zkameněliny, jsou jen na kontinentech a také na vrcholcích hor, protože hory vznikly až na konci této geofyzikální událost jménem Potopa, kde voda nebyla zdaleka jediný faktor, ani ne ten hlavní.

Anonymní
Host
Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:32
Odpovědět  Anonymní

Není žádný cirkulační pohyb magmatu všude pod litosférickými deskami, ono není žádné magma všude pod litosférou. Je jen v místech oceánských hřbetů a tam, kde je zvýšený tlak na pevninu oceánskou vodou unášenou rotací planety a tenhle obrovský tlak vytváří z tuhé pevniny kousky nebo ostrovy přetlakovaného pevniny – magmatu, co občas ufoukne.
Není důkazem to, že z nitra sopek vytéká magma, že musí být úplně všude pod zemí všude na Zemi nebo všude pod oceány.
Z některých sopek vytéká bahno, a je jich poměrně dost. Proč tedy netvrdí, že všude pod litosférou je bahno? Proč by všude pod litosférou mělo být magma? Z jakého důvodu? Co když je tam všude hromada a hromada vody, protože všude vyvěrá ze země?
nenimito

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:32
Odpovědět  Anonymní

A jaké máte argumenty pro tvrzení, že tam není? Podle všeho tam magma je, zde jednoduše sedí teorie s pozorováním a nepřímo zjištěnými fakty například pomocí chování seismických vln, které vypovídají o vnitřním složení Země.
Autor

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:32
Odpovědět  Anonymní

Netvrdím, že tam žádné magma není, jen tvrdím, že není úplně všude. To, že občas někde ufoukne nebo prolíná z oceánských hřbetů(mimichodem často i s teplou vodou) přeci nemusí znamenat, že musí být úplně všude. Je to jen předpoklad, který nás učí od mala ve škole. Mojí babičku učili ve škole katolicismus, že nahoře je nebe pro hodné a dole peklo pro zlobivé. Tomu asi také dnes nevěříte:-)
Teorií je mnoho, ale dokud se tam někdo neprokope a neprobádá v podzemní ponorce, tak jsou to jen teorie a předpoklady, co nás učí jako malé ve škole, myslím. Za 50 let třeba budou učit úplně jinou teorii a za 100let třeba úplně jinou. I v tom článku na Oslovi je psáno: "Jádro stále roste,…" nebo "To by mohlo být dáno existencí části jádra, které má svou vlastní strukturu…." Ještě jednou: TO BY MOHLO BÝT DÁNO… To je nějaká definice něčeho konkrétního?
To , že "něco" tekutého předpokládají ze seismografu, neznamená, že to musí být magma, třeba je to ropa pod velkým tlakem:-)
https://myslenkyocemkoli.blogspot.com/2018/04/vodikovy-dech-zeme.html
http://leva-net.webnode.cz/products/vodikova-budoucnost-lidstva-prevratne-zasedani-vedecke-rady-ruske-akademie-ved-exkluzivne/
nenimito

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:32

Arcibiskup James Ussher z Armaghu vypočítal v roce 1654 podle Bible a astronomických pozorování datum stvoření Země na 23. říjen 4004 př. n. l. Byzantský filozof, misionář a zakladatel slovanského písemnictví Svatý Cyril ve své veršované předmluvě ke Staroslověnský překladu Bible známé pod jménem Proglas čili Předmluva (je vůbec první literární památkou v staroslověnštině) uvedl dobovou představu o věku země s tím, že mluvil o sedmém tisíciletí. Sedmé tisíciletí vypočítal tak, že od stvoření světa (a Země) popsaného v Bibli, do narození Krista uběhlo 5 508 let; když se k tomu přičte 863 (rok příjezdu Konstantina a Metoděje na Moravu), vyjde 6 371 let, tedy 7. tisíciletí.