Přestaňte krmit britské královské upíry!

Možná i vy, stejně jako já, pozorujete v posledních 10-15 ti letech, jak jsou naše media stále více přeplněná články o britské královské rodině a jejich příslušnících. Každý příběh zdá se dobrý. Narůstá nejen frekvence, ale i celková délka časové dotace na tyto normální příběhy cizích lidí, a to například i v hlavním zpravodajství. Možná to celé u nás vlastně začalo princeznou Dianou a možná také ne. Ale pokud ano, poté možná měly příběh i smrt princezny Diany ještě jeden dosud neodhalený rozměr. Možná i cíl?

Expandující britská „royalofilie“ v nebritských médiích je mi podezřelá již delší dobu. Tomuto podezření jsem dlouho nedával žádnou specifickou formu či podobu. Vysvětloval jsem si to jako import nanicovatých mediálních témat pro krmení davu neutrálními informacemi zcela nepodstatnými pro jakoukoliv oblast našeho života. Zařazoval jsem si tento trend a téma do škatulky „mediální inflace“. Tedy jako potřebu vyplnit v médiích čas a prostor něčím novým či alespoň zánovním, co jsou lidé ještě ochotni sledovat a věnovat tomu pozornost. Příliš mnoho médií si logicky vyžaduje příliš mnoho témat. Byl jsem v podstatě ještě rád, že tady zatím nemáme pět zpráv denně o švédské, dánské či španělské královské rodině a o avantýrách, plenkách a pšoucích všech jejich potomků. A na tom jsem končil.

Můj pohled na věc významně pozměnila jedna informace, která s britskou královskou rodinou přímo nesouvisí. Již před několika lety mne zaujala teorie tzv. egregoriálně-matričního řízení a z této oblasti od té doby sleduji různé informační zdroje. I nějaké knihy s tématikou egregorů či přesněji „agregorů“ jsou na našem knižním trhu již dostupné a dílčím způsobem jsou určitě přínosné. Tou klíčovou informací, která propojila ty ostatní s mým pozorováním a podezřením, byl jeden z nedávných pořadů V. V. Pjakina. V něm se tento svérázný ruský analytik věnuje mj. problematice významu vojenských přehlídek. (Jedná se o pořad Otázka – odpověď ze dne 14. 5. 2018. Dané téma je v něm řešeno v čase od 11:02-18:50.) V. V. Pjakin zde na zajímavém konkrétním příkladu komentuje, jak veřejnost svým projeveným zájmem a zaujetím o určité téma na energo-informační úrovni nabíjí příslušné egregory. Důležitá pro nabíjení příslušného egregoru je poté i kvalita emocí, které dav při takové mediální prezentaci pociťuje. Pan Pjakin zde hovoří o egregoru ruské vojenské kultury či o vojenském egregoru a současně o významu jeho energo-informačního nabíjení pro výkon ruské armády následně v praxi – tedy na bojištích. Poodhaluje, jak mohou probíhat a vypadat protistátní diverze a v podstatě až válečné akty na těchto jiných úrovních reality.

Pokud těmto informacím alespoň přiměřeně věříte nebo uvěříte, poté je správné zohledňovat a aplikovat obecnou teorii, která za tím vším stojí i v dalších podobných případech. Tedy i v případě barnumské mediální prezentace britské královské rodiny a jejího soukromého života v těch státech, jejichž obyvatelům by měli být všichni potomci nějaké vévodkyně Kate v podstatě lhostejní. Celosvětová mediální prezentace britské královské rodiny v každém případě vyvolává zájem a zaujetí u veřejnosti. Dalším důsledkem jsou extenzivní, intenzivní a dominantně kladné emoce. Právě tímto způsobem by měl být na energo-informační úrovni masami čtenářů a posluchačů nabíjen egregor britské královské rodiny. Co všechno to může v praxi znamenat a jaké různé to může přinést důsledky, to bohužel netuším. Pouze analogicky s armádou Ruska mohu dovodit, že britské královské rodině a jejím cílům a činům se poté bude (pravděpodobně) o poznání více všechno dařit. Jejich egregor bude silnější a mocnější. S tou podporou, kterou mu dnes zájem a zaujetí celosvětové veřejnosti poskytuje, poté určitě výrazně silnější a výrazně mocnější.

Co si soukromě myslím o Anglosasech, Britech a britské královské rodině a o faktických důsledcích jejich historických činů, rozhodnutí a vlády, to není podstatné. Konstatoval jsem si sám pro sebe, že nemám žádný rozumný důvod, proč bych měl jako Čech, Slovan a slušný člověk, který nepřeje svým dětem válku a kolonizaci, podporovat egregor britské královské rodiny a potažmo s ním egregor britské imperiální moci. Naopak, nalezl jsem dostatek rozumných důvodů, proč právě tohle nedělat. Je možné, že i někteří z vás budou stejného názoru. Co poté ale s tím?

Odpověď je teoreticky jednoduchá. Pak je nutné cílevědomě přestat tyto egregory podporovat svým vlastním zájmem a zaujetím o médii předhazovaná „royalofilní“ či „britofilní“ témata. Projevit cílevědomý a uvědomělý nezájem o určité typy informací a témat je možná ještě důležitější, než se mnozí z nás až dosud domnívali. Média nám však dokáží témata a informace vetřít do pozornosti i bez našeho předchozího svolení a vědomého rozhodnutí. Zejména formou obrázků, sloganů či názvů článků. Také v televizním a rozhlasovém zpravodajství se lze jen těžko vyhnout tomu, abychom i nevyslechli vmezeřené informace právě tohoto typu. Nesledovat žádná média je zajisté specifickým a extrémním řešením celého tohoto problému. To si ale naprostá většina z nás nemůže dovolit, respektive tak neučiní. Omezení sledování médií na pouze vybrané informační zdroje se jeví jako praktické optimum. Ale k úspěšné eliminaci různých zpravodajských témat je tento postup jen velmi málo funkční. Ve společném informačním prostoru dnes navíc leží vzdělání, poznání a pravda hned vedle lží, manipulace a skrytých cílů zájmových skupin. Nelze vypnout jen to jedno a zachovat to druhé. To jedno lze naštěstí použít k eliminaci účinků toho druhého nebo alespoň přiměřeně úspěšně.

Jak tedy odepřít svou podporu a jak nenabíjet nežádoucí egregory, například egregor britské královské rodiny?

1) Projevovat cíleně a zásadově nezájem o jakýkoliv typ informací, které souvisejí s britskou královskou rodinou, s jejími členy, s jejich příběhy a rozličnými planými “zajímavostmi”. (Výjimkou je uvědomělý zájem člověka, který je součástí vzdělávání a studia, nebo zájem o prakticky užitečné informace pro konkrétní oblasti vlastních aktivit, činností, úvah, rozhodnutí a profesní realizace.) Zejména je důležité neotevírat si a nečíst vůbec žádné nepodstatné články s royalofilní a britofilní tématikou. To, jestli měla krásnější svatební šaty vévodkyně Meghan nebo Kate nebo co bude dělat na své dovolené sestra vévodkyně Pipa, to je na stejné informační úrovni, jako která kráva na louce má hezčí fleky. Dívat se na související obrázky poté odpovídá našemu zájmu se jít na tu louku přeci jen nakonec podívat a ty fleky na kravách si přepočítat nebo si je namalovat do notesu.

2) Když už se nám do pozornosti vetře jakákoliv informace tohoto typu a obsahu, přestože jsme se rozhodli jim nevěnovat žádnou pozornost a žádný svůj zájem, je vhodné eliminovat energetický účinek, který by byl jinak dosažen. Jak to lze udělat? Velmi dobře v takovém případě funguje slovo „FUJ!“ Lze úspěšně použít i „Fujtajbl!“ nebo „Fujtajxl!“ a pravděpodobně i mnohá další. Přestože stačí si je pomyslet, pouze vyřknuté nahlas mají téměř ideální účinnost. Jsou to sice negativní slova, ale zde použitá uvědoměle na ochranu osobní svobody a suverenity rozhodování o nakládání s naší vlastní energií. Nevyjadřují v takovém případě opovržení s žádnou konkrétní osobou nebo národem. Nejsou adresována právě narozenému potomku nějakého prince či vévody nebo těhotné korunované dámě. Vyjadřují náš uvědomělý nezájem o britskou královskou rodinu a náš odpor k nabíjení jejího egregoru naší vlastní energií. Vyjadřují principiálně náš odpor k procesům, které britská královská rodina a její egregor iniciovaly a které realizují, a především k jejich praktickým důsledkům. Na určitou míru použití negace si myslím zde máme právo, když informace nám byly mediálně podsunuty takovým způsobem, kterému jsme se nemohli přiměřeně účinně vyhnout.

3) A možná vás napadne ještě něco dalšího nebo i lepšího.

Závěrem bych chtěl ještě napravit nepřesný název titulku tohoto článku. Členové britské královské rodiny samozřejmě nejsou žádní upíři a nikdo z nich na nás konkrétně energeticky neútočí. Pouze si dokázali věci zařídit tak, abychom my (dav, masa, stádo) ve své neznalosti a nevědomosti nabíjeli jejich egregor svým zájmem, zaujetím a pozitivními emocemi. Co skutečně dobrého pro nás britská královská rodina se svým mocným egregorem kdy v historii udělala, je věcí individuálního odhadu každého z nás. Pokud věci skutečně fungují tak, jak popisuje V. V. Pjakin, poté bychom se měli v každém případě poohlédnout po nějakém našem vlastním, pozitivním a Čechům a Slovanům nakloněném a mnohem užitečnějším egregoru. Egregoru, pro který bychom nalezli rozumný důvod jej svým uvědomělým zájmem a zaujetím nabíjet a podporovat v jeho síle. Rád bych k tomu ale ještě uvedl jeden další zajímavý názor. Někteří lidé se domnívají, že přestože se zapojení do tisíců různých egregorů v průběhu života nelze vyhnout, neměl by se člověk úmyslně zbavovat své vlastní energie podporou žádných egregorů, která tak nějak není nutná nebo automaticky nevyplývá z okolností života. S tímto názorem si dovoluji do diskuse obecně nesouhlasit, ale více rozvádět to nechci.     

Hodně štěstí při případném hledání, výběru a uvědomělé podpoře egregorů užitečných, stejně jako při uvědomělé ignoraci egregorů nepřátelských nebo neužitečných vám přeje

autor: HE
0 0 hlasů
Hodnocení článku

Čtěte dál

PředchozíDalší
odebírat
Upozornit na
guest
18 Komentářů
Nejstarší
Nejnovější počtu hlasů
Inline Feedbacks
ukaž všechny komentáře
Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:33

Velký souhlas, není co dodat. Robert

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:33

Asi to jde nějak mimo mne, musel jsem si najít, co je véVodkyně Kate:-)
Není jednodušší utrhnout anténu ze střechy?
nenimito

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:33
Odpovědět  Anonymní

Kdybych utrhl anténu ze střechy, tak bych se zas nemohl občas podívat na konspirátorskou TV Kinosvět. Jinak ty rady od Vla Bi v trochu jiné formě ač nevědomky uplatňuju mnoho let. Celá ta šaškárna se starou Bětou a její family je mi …..odporná je trochu silné slovo…..je mi spíš tak nějak proti srsti. Nevidím je prostě rád. Asi je v tom nějaká chemie, nebo co. Margon

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:33
Odpovědět  Anonymní

Aha:-) A není třeba jednodušší si to pouštět z netu za 199kaček na rok a vybírat si? Třeba tohle, aby tedy byl člověk v konspiračním obraze bez reklam:-)
https://filmpopular.cz/kino-svet/kralovske-rody
Také mám asi averzi na všechny královské rody pocházející z Habsburků a jejich šíření katolicismu ukřižovaného, co s Ježíšem nemá moc společného, resp. Ieusem.
Tohle asi nejsou úplně rady od VlaBi, i když myslím, že na nevědomou tvorbu egregorů bude mít stejný názor.
Jinak je tam celkem zajímavý tenhle dokument: https://filmpopular.cz/kino-svet/skrytou-svycarskou-krajinou
Možná bude i jinde….
nenimito

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:33
Odpovědět  Anonymní

Jinak, včera v noci jsem koukal na tohle https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/11740081675-historie-bombardovani-od-guernicy-k-hirosime
Zaujala mne druhá půlka, kde popisují, kolik vlastně shodili američani tun napalmu na Japonsko, a když jim došel napalm, tak sáhli po atomovce. Docela drsný….
Jde to i bez antény:-)
nenimito

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:33

o myšlenkové „podpoře“ existujících egregorů, popřípadě jejich vzniku z myšlenek lidí, vím už dávno. Jak eliminovat ty „špatné“ je nádherně ukázáno ve filmu o Merlinovi a královně Map – jako zlu. Kdy on jí řekne, že ji zničí a to tak, že na ni lidé „zapomenou“ a všichni co jsou v místnosti se otočí a odcházejí……proto ani nečtu jakékoliv články o našich některých „destruktivních“ politicích, protože i tato odsuzující myšlenka je energeticky posílí…nebo nyní už použiji slovo FUJ ….. FUJTAJBL.

Marie

HE
Host
HE
17. 3. 2022 13:33
Odpovědět  Anonymní

Já bych jen upřesnil, že i onen FUJTAJBL znamená energetickou investici. Mnohem lepší je opravdu "zapomenout" a "nevědět". Tohle je jen pro ten případ, kdy je nám už "vetřen" nějaký ten mediální input a naše mysl i energie se už chtě-nechtě tématu zkrátka věnují. Poté upřímná negace a její uvědomění (ta uvědomělost je zde strašně důležitá) nejen omezují energetickou investici, ale tak trochu "kazí" kvalitu té energie, která z nás prchne. Stává se poté prakticky nevyužitelnou, pokud ne dokonce přímo nežádoucí pro svého příjemce. HE

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:33
Odpovědět  Anonymní

Nevim jak to presne myslis tak budu reagovat podle toho jak to pobiram.Takze,Universum nezna negaci,kazdy ne pro nej ve skutecnosti znamena ano,proto je napriklad zvast onech 10 prikazani z bible,kdy jsou verici vlastne nabadany,podprahove ,to delat.Protoze kdo ji psal,ten to vedel a tim ne- to zamaskoval.Coz v praxi znamena ze nenapisu ze neco nedelej,ale napisu misto toho delej,ale to spravny.Tedy nepujdu proti necemu(spatnymu),ale pujdu za neco(dobryho).Proto se treba neucastnim demonstraci proti necemu,protoze to ve skutecnosti podporim,ale ucastnim se demonstraci za neco.Presneji aby kazdej rozumel,nepujdu na demonstraci proti emigrantum,ale pujdu na demonstraci za cistou evropu,evropu bez emigrantu.

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:33
Odpovědět  Anonymní

Myslím proude, že začínám chápat, proč jsi dostal stopku na Otevřeném MysliFóru. Je mi líto, že Tvůj Svět je plný všech těch, co Tě chtějí zotročovat a okrádat o Tvou energii, nebo že Ti katolická cirkev vnucuje přikázání, které nesnášíš. Možná by bylo z mého pohledu lepší tomu všemu NEvěnovat tolik energizeru a vys… se na to:-)
A jestli máš chuť demonstrovat a věřit, že tím změníš Tvůj Svět, nikdo Ti tady asi nebude bránit:-)
nenimito

Kuky
Host
Kuky
17. 3. 2022 13:33

jdu hledat TV kinosvět…stará,dobrá ,proradná anglie mnne nezajímá.To pravdu kvůli první větě musím označit cca 40 cedulí ? Nestačilo by osm?

MichalB
Host
MichalB
17. 3. 2022 13:33
Odpovědět  Kuky

Kuky,
je mi líto, ale to antispamové potvrzování je záležitost poskytovatele prostoru pro náš blog (či-li blogger.com). V nastavení blogu jsem to zakázal, ale v reálu to nemá žádný vliv.
Jediná možnost je psát pod nějakým účtem. Pak není třeba žádné potvrzování. My s tím s Vlabi nic víc neuděláme.

Alexandrie
Host
Alexandrie
17. 3. 2022 13:33

S článkem musí také souhlasit. Už jsem i s kamarádkama říkala, proč jsme tak tímto tématem zásobeni. Proč nemáme třeba přímý přenos z ruské vojenské přehlídky. Čím je svatba price s rozvedenou černošskou hééérečkou tak důležitá. (Mmch, o té svatbě se taky myslím své, proč zrovna Meghan). Jestli je to s těmi médii celé záměr, nebo až díky Dianě pochopili, jako moc média mají…, to už lze asi těžko určit. Každopádně ale stejný princip funguje u všech zpráv. Jdu do krámu pro chleba, musím projít u dveří kolem novin, kde z Blesku řve Řepka. Druhý den je to Erbová, třetí den Rychtář… a furt dokola. Vnímám to tak i třeba u sportu. Ostatně média mají toto jako jedno z hlavních poslání. Odvádět pozornost, podporovat v lidech jisté nálady… Proto se pořád píše, jak je vše hrozné, jaké se kde stalo neštěstí, dokumentuje se každičká nehoda, a čím víc rozflákaný auto, tím lepší. Už nějakou dobu si hlídám, k čemu zaměřím pozornost a čemu budu věnovat své myšlenky. Ale úplně se zříci i těchto informací je dle mě blbost. Potřebujeme být v obraze, potřebujeme vědět, jakou hru s námi zkoušej a jakou taktikou.

MichalB
Host
MichalB
17. 3. 2022 13:33

Alexandrie,
dříve jsem defakto také hledal zprávy, abych v nich s vnitřním uspokojením zapáleného konspirátora odhaloval manipulace a skryté řízení všeovládajícího GP či jiných subjektů. Dnes takový přístup vidím jako ono úmyslné opakované nabíhání si na vidle.
Takže zprávy už vlastně nesleduju vůbec. Taktéž televizi. Neposlouchám rádio. Kde jsou umístěny nějaké noviny či časopisy vlastně nemám ponětí – přestaly existovat. Když se chci kouknout na bednu, stáhnu si pořad dle vlastního výběru a pak u něj stejně usnu 🙂 Když chci muziku, pustím si konkrétní hudbu bez reklam a bez namáčení 🙂
Dnes mám takový světonázor, kdy už mě vůbec nezajímá, kdo a jak to s náma koulí. Jak by řekl zběhlý ezoterik – svojí pozornost jsem odvrátil od každého šustnutí ve světě a naopak zaměřil na svůj vlastní život. Ale je to tím, že moje práce a mé zařazení do společnosti nevyžaduje "být v obraze". Mám teď díky tomu mnohem více času bádat sám v sobě.
Vždyť (a možná bych se za to měl stydět – ale nestydím) já ani nevím, kdo je v současnosti u nás premiérem, neznám žádného ministra a už vůbec mi nic neříkají jména Řepka, Erbová, Rychtář či Meghan. Říkám si sám sobě – nač se starat o věci a lidi, které neznám a které stejně nemám moc ovlivnit? Za mě jednoznačná ztráta drahocenného času (i když prý asi neexistuje) 🙂

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:33
Odpovědět  MichalB

Michale, jdu podobnou cestou i když ne stoprocentně, protože mé egíčko občas prosadí svoji potřebu interakce s tím vším kolem. Pozornost zaměřená na jídlo bez PC nebo televize je nejlepší zvýrazňovač chuti, setkávání s duchovníma lidma, kteří nějaké "duchovno" vůbec neřeší, ale žijí ho, informace ne vyčtené nýbrž "vyvolané" knihou nebo filmem. A za to pak dostávám ten závan blaženosti a pohody, který si v sobě nesu snad z dětství? V tomhle stavu bych chtěla žít. Jenže jak na to zaměřím pozornost, je to fuč. I tak jsem ráda, že se můžu aspoň přiblížit. Píšu sem s vědomím, že je to opět projev mého ega a exhibicionizmu a že se možná "minu", no nemůžu odolat :D…Hezké dny všem Světlana

MichalB
Host
MichalB
17. 3. 2022 13:33
Odpovědět  MichalB

Světlano,
onen "závan blaženosti a pohody" myslím znám, ale osobně tomu říkám jinak. A ať dělám, co dělám, nikdy nevydrží déle, než několik málo dnů. Vždy má tento stav podobu sinusoidy (a to jak směrem do "plusu", tak i do "mínusu"). Nakonec jsem došel k názoru, že trvalý stav na vrcholu té křivky by byl asi z dlouhodobého hlediska nežádoucí. Mé osobní nastavení je takové, že ty propady mají větší nakopávací účinek, než ty "vrcholy". Když je ona "pohoda", mám spíše tendence se jen vézt a být zaměřen na onu pohodu samotnou, nežli na to, jak jí mohu vyvolávat 🙂

Alexandrie
Host
Alexandrie
17. 3. 2022 13:33

Michale, třeba se tam taky jednou dopracuju.
Předpokládám proto, že článek o Krmelci z ČR sem vložila Vlabi.

Alexandrie
Host
Alexandrie
17. 3. 2022 13:33
Odpovědět  Anonymní

Anonymní, já vím z ověřeného zdroje, že např. právě automobilky vyrobí více aut, než prodají. Oni vědí, že je neprodají, ale potřebují vyrobit ČÍSLO, které konkuruje ostatním výrobcům. Čili se vyrábí pro likvidací.