Nevysvětlená tajemství Nikoly Tesly

Dnes – 10. července – uplynulo 162 let od chvíle, kdy se v malé chorvatské vesnici Smiljan narodil jeden z nejvýznamnějších vynálezců moderní doby – Nikola Tesla.

Historie zná mnoho talentovaných vědců, jejichž příspěvek k vědě je neocenitelný. O mnoha z nich se stále mluví jak ve vědeckém světě, tak i mezi obyčejnými lidmi, protože s jejich prací a odhaleními je spojeno mnoho tajemství. Nikola Tesla (1856 – 1943), vynikající fyzik, strojní inženýr a elektrotechnik, patří mezi ně. Během svých 87 let vytvořil okolo tisíce vynálezů a objevů a získal více než 800 patentů.
Jeho život je opředen různými pověstmi a legendami, které pro nás dodnes zůstávají neobjasněné. Tento vědec světového jména byl často nazýván mystifikátorem a kouzelníkem, neboť se dokázal oprostit od obecně přijímaných stereotypů panujících ve vědě. Existuje dokonce tvrzení, že se podílel na fenoménu Tunguzky nebo že byl v kontaktu s mimozemšťany, kteří ho údajně k mnoha jeho vynálezům inspirovali. Svého času se mu prý podařilo zachytit tajemné rádiové signály, které podle jeho názoru pocházely z vesmíru. Tomuto tématu se věnoval velmi vážně. Kvůli tomu dokonce nechal postavit na Long Islandu obří věž, která měla být, kromě jiného, základem celosvětového komunikačního systému. Věřil, že s pomocí tohoto zařízení se mu podaří navázat  s mimozemšťany kontakt.
Jeho potenciál a vědecká činnost byly prostě úžasné. Byl profesionálním lingvistou, psal básně, uměl osm jazyků, orientoval se v hudbě i filozofii. Byl to – na jednu stranu  podivín a z druhé nepřekonatelný génius. Věda pro něj byla smyslem života, spal jen několik hodin denně. Lord Kelvin o něm hovořil jako o člověku s nejrozsáhlejšími znalostmi o elektřině té doby.
Teslovy vynálezy se používají dodnes  elektroměry, frekvenční měřiče, parní turbíny a mnoho dalšího. Jeho vynálezy zkrátka změnily svět. Objevil princip výroby střídavého proudu a fluorescenční osvětlení. Byl první, kdo vytvořil elektronické hodiny a motor pracující na energii slunce nebo rezonanční transformátor, který umožnil získat vysokofrekvenční výboje s amplitudou oscilací miliónů voltů. Rádio je také jeho vynálezem, nikoli Marconiho nebo Popova. K třífázovému proudu dospěl dříve než Dolivo-Dobrovolský. Na Teslových vynálezech byla založena veškerá energetika 20. století. Za své objevy se měl v roce 1917 stát laureátem Edisonovy ceny a získat medaili jako elektroinženýr, avšak vadilo mu, že měl být stavěn na úroveň Edisona, který byl silným odpůrcem střídavého proudu. Mnoho Teslových vynálezů nebylo nikdy patentováno a neexistovaly ani jejich nákresy. Záhadné zmizení deníků a poznámek Nikoly Tesly znemožnilo lidstvu se plně seznámit s vědeckou prací tohoto jedinečného muže. Mnoho současných vědců tvrdí, že svět bude ještě dlouho čekat na objevení se génia, který by mohl soupeřit s Teslou a jeho sebeobětováním ve jménu vědy.
Tesla se zabýval i bezdrátovým přenosem elektrické energie na dálku. A vy se teď zeptáte: jak je možné přenášet energii bezdrátově? Na konci 19. století Tesla tento bezdrátový přenos skutečně demonstroval: rozsvítil 200 žárovek vzdálených od něj 40 km. Tento experiment však proběhl jen jednou a žádnému vědci se již nikdy nepodařilo jej zopakovat.
Tesla byl také svého času nazván kouzelníkem, když před publikem veřejně ukázal práci vysokofrekvenčního transformátoru. K úžasu i úleku diváků byl Tesla spojen se svým přístrojem a z jeho rukou šlehaly zlověstné blesky. Tento neobyčejný experiment provedl Tesla na světové výstavě v Chicagu v roce 1893. Tehdy jeho tělem prošel proud odpovídající úderu blesku (napětí 2 miliony voltů). Edison tehdy řekl, že po takovém výboji by musel “ten šílený Srb” zmizet z povrchu zemského. Ale nezmizel…
Současníci Teslu nazývali pánem blesku a ti, kteří ho viděli žonglovat s energetickými výboji, byli prostě zděšeni. Blesk byl považován za boží dar, který je z vědeckého pohledu vysvětlen schopností vytvářet mohutné elektrické výboje, a právě tento dar připisovali Teslovým schopnostem. Dokázal manipulovat s kulovým bleskem a jeho přítel Mark Twain, který navštěvoval jeho laboratoř, viděl, jak je vyndává z krabice. Tesla dokázal ve své laboratoři vytvořit kulové blesky až o velikosti fotbalového míče. Jiný známý, spisovatel Jules Verne, zas byl natolik ohromen jeho vynálezy, že jej to inspirovalo k napsání knihy o kapitánovi Nemovi.

zdroj
Pro současnou vědu je tajemstvím, jak toho v té době mohl Tesla vědět tolik o  kulovém blesku a syntéze studené plazmy.
V roce 1914 Tesla předložil grandiózní návrh, že udělá žárovku z… celé Země. Navrhl přenést do horní vrstvy atmosféry vysokofrekvenční proud a oblohu rozsvítit jako žárovku. Je pravda, že neposkytl žádné vysvětlení, jak to udělat. Řekl jen, že v tom nevidí žádný problém.
Je to jedna z řady záhadných událostí jeho života Tesly. Té noci, kdy se mu podařilo pomocí věže na Long Islandu rozzářit oblohu nad New Yorkem i nad prostorem Atlantiku do výšky mnoha kilometrů nad mořem, bez jakéhokoliv vysvětlení opustil svou laboratoř a už se tam nikdy v životě nevrátil. Všechny dokumenty, záznamy a vybavení zůstaly nedotčeny. To byl jeden ze zlomových okamžiků ve vědecké práci Nikoly Tesly. I dalších čtyřicet let svého života věnoval nepřetržité vědecké práci, ale patenty z tohoto období získal pouze za vynálezy související s mechanikou. V té době publikoval mnoho vědeckých prací v novinách i časopisech. Zvláštní je však fakt, že veškerá dokumentace a technické výkresy, které zanechal ve věži na Long Islandu, zmizely beze stopy.
Ve svých tézích o elektřině Tesla vycházel z teorie éteru – průzračné látky, která vyplňuje celý vesmír a je schopna přenášet vibrace větší rychlostí, než je rychlost světla. Tesla si byl jist, že okolní prostor je nasycen nekonečnou energií, kterou je třeba umět uvolnit. V jednom z dopisů svému příteli v roce 1902 uvedl, že se mu podařilo vytvořit zařízení, které může přijímat elektřinu z prostředí.
Na konferenci věnované elektrickému osvětlení v St. Louis předvedl Tesla veřejnosti pracující elektromotor, který nebyl připojen k síti. Během svého projevu řekl: „Naším úkolem je získat energii ze zásob, které mají neomezený potenciál. Jsem si jist, že tento problém bude vyřešen v blízké budoucnosti. Čeká nás vytvoření technologie, která bude pomocí elektromotorů zásobovat energií kterékoliv místo planety a zdroje bude brát z okolního prostoru. Byl si však dobře vědom toho, že monopoly na dobývání různých druhů paliv nedopustí zavedení takových technologií, které by umožnily vyrábět elektromotory poháněné „bezplatnou“ energií.
Mnoho současníků tvrdilo, že Tesla byl obdařen mimosmyslovým vnímáním. Toto téma je těžké rozebírat a  jednoznačně říci, že Tesla byl jasnovidec. Jednu věc však lze říci s jistotou: měl nepopiratelný dar předvídání. Jednou řekl, že se dokáže odpojit od okolního světa. V tomto stavu k němu pak přicházejí vidění doprovázená návaly zvýšené citlivosti. To potvrzují fakta. Jednou ho například navštívili přátelé, a když už se chystali k odjezdu vlakem, Tesla najednou pocítil nutnost jim v tom veškerou silou zabránit. Vlak, kterým se přátelé chtěli vrátit domů, pak potkalo neštěstí. Tesla také viděl ve snu, jak jeho sestra těžce onemocněla a zemřela. I to se také stalo. Příběh Titaniku zná každý. Tesla tehdy odrazoval svého mecenáše Morgana, aby na této lodi cestoval. Morgan ho poslechl a cestu odmítl.
Podle mnoha badatelů se Tesla také podílel na slavném Filadelfském experimentu – zmizení lodi Eldridge ve čtyřicátých letech. Tesla se měl spolu s Einsteinem a R. Oppenheimerem podílet na realizaci tohoto tajného projektu, jehož hlavním cílem bylo zneviditelnit loď amerického námořnictva. Jednalo se o dosažení 10% zakřivení světla vytvořením intenzivních elektromagnetických polí po stranách velké válečné lodi typu eskadrové minonosky nebo lehkého křižníku. Na experimentu se podílel i John von Neumann. Byly provedeny práce na vytvoření magnetických polí s velmi vysokou intenzitou na základě vortexových generátorů Tesly.
Tesla už se však testu nezúčastnil. Zemřel v lednu 1943 na srdeční zástavu v hotelu v centru New Yorku. Jeho tělo bylo hned následujícího dne spáleno, což bylo v příkrém rozporu s tradicemi víry v rodině jeho otce, který byl knězem. Veškerá dokumentace z Teslova sejfu byla zabavena FBI a nebyla nikdy zveřejněna. (A jak skončil Filadelfský experiment, všichni víme: členové týmu buď zemřeli, zmizeli beze stopy nebo zešíleli.)
Pokud bychom to shrnuli, tak Nikola Tesla byl záhadný muž s neuvěřitelnou energií, kterou věnoval vědeckým výzkumům, vynálezům i různým pokusům. Měli ho rádi, vážili si ho, ale zároveň se ho i báli. Tento člověk předběhl svou dobu i vědu. Ani dnešní vědci nedokáží vysvětlit některé Teslovy poznatky a vynálezy a mnohé zůstanou nevyřešeným tajemstvím ještě dlouho. Tesla vynalezl první elektromobil, byl přívržencem étherodynamiky, tvrdil, že člověk brzo odhalí tajemství teleportace. Dá se směle tvrdit, že takoví myslitelé jako Tesla se narodí jednou tisíc let.
Na samý závěr předkládám čtenářům úryvek z  rukopisu tohoto vědce, který se v průběhu času dostal k taškentskému badateli Michailu Šapkinovi. Jestli je to pravý rukopis, nebo podvod – nikdo neví, ale je to list velmi zajímavý.

„Vždycky jsem se trápil jednou otázkou: jestli budou mé objevy lidem k dobru. Vždyť je již dávno známo, že lidé všechny vynálezy použili ke zničení svého vlastního druhu… Experiment s tak obrovským množstvím energie je velmi nebezpečný. Pokud udělám chybu ve výpočtech, pak energie víru éteru udeří v opačném směru.” 

Následuje popis experimentu, z něhož je jasné: Tesla si s hrůzou uvědomil, že vytvořil strašlivou zbraň. 

„Samozřejmě, že jsem očekával, že to bude obrovský výbuch, ale to nebyl ani výbuch – to byla katastrofa! A tehdy jsem se rozhodl, že tajemství tohoto vynálezu musí umřít se mnou. Chápal jsem, že kdokoli by snadno mohl ten šílený pokus zopakovat. Ale to by museli uznat existenci éteru a náš vědecký svět je pravdě vzdálen. Takže jsem vděčen Einsteinovi a dalším za jejich chybné teorie odvádějící lidstvo z této nebezpečné cesty, kterou jsem šel já. A v tom je jejich hlavní zásluha. Možná za sto let, až lidský rozum převáží nad zvířecími instinkty, bude můj vynález lidem ku prospěchu.”

Podle všeho se úryvek týkal výsledků experimentu, který proběhl při pádu Tunguzského meteoritu…


Zdroj: https://www.kramola.info/vesti/novosti/nerazgadannye-tayny-nikoly-tesla
http://earth-chronicles.ru/news/2016-05-06-91869
Překlad: Margon
poznámka:
Čtenáři KK děkujeme za upozornění na knihu Neobyčejný život Nikoly Tesly. Je možné si ji stáhnout na: https://ulozto.cz/!cxtyE4hv/neobycejny-zivot-nikoly-tesly-pdf

0 0 hlasů
Hodnocení článku

Čtěte dál

PředchozíDalší
odebírat
Upozornit na
guest
8 Komentářů
Nejstarší
Nejnovější počtu hlasů
Inline Feedbacks
ukaž všechny komentáře
Alexandrie
Host
Alexandrie
17. 3. 2022 13:33

Děkuji moc za další článek. K tomu, že se ztratily jeho dokumenty a že je měla zabavit FBI, mě napadají jen dva důvody: 1. stačilo jim, že se to nedostalo na světlo boží a tak klape svět podle jejich představ, 2. chtěli to mít vše pro sebe, ale jaksi to nepochopili a tad to zatím nikdo neuvedl do praxe.

S tím Morganem, pokud ho varoval Tesla, padá podezření, že potopení Titaniku bylo naplánované (alespoň z jeho strany) viz. článek Katastrofu Titaniku naplánovali Rothshildi, aby mohl vzniknout FED?.

Vlabi
Host
Vlabi
17. 3. 2022 13:33
Odpovědět  Alexandrie

Naopak, pro Morgana to mohlo být bezva krytí ke zdůvodnění, proč si svou cestu s ostatními bankéři "odepřel".

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:33
Odpovědět  Alexandrie

Přesně. Na Titaniku cestovali téměř všichni odpůrci FEDu. Margon.

Alexandrie
Host
Alexandrie
17. 3. 2022 13:33
Odpovědět  Alexandrie

To si nejsem jistá, jestli by tento argument opravdu zveřejnil, aniž by se na něho snesla kritika, proč si to nechal pro sebe.
Vysvětluje to tu "záhadu", proč najednou změnil názor a nenastoupil. Ale obhajovat se tím podle mě nemohl.
Škoda jen, že měl Tesla takovéto vize, a už neměl vize o lidech samotných.

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:33

Pokud bude vaše skupina potřebovat pomoci s překladem či hledání informací na ruských webech, mohu svižně pomoci. Jaelle@seznam

Vlabi
Host
Vlabi
17. 3. 2022 13:33
Odpovědět  Anonymní

Jaelle,
tak to je slovo chlapa (nebo ženské?)!! 🙂 🙂
Máš-li nějaký typ, pošli link, já se podívám, co to je, abychom třeba nepracovali oba na tomtéž. A nemáš-li, dej vědět na myslenkyocemkoli@gmail.com a já něco pošlu.

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:33

Dodávám, že za to, rozumí se, nebudu chtít nic.

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:33

Teď jsem si všiml té poznámky KK.
To pdfko jsem tam kdysi nahodil já:-)
Dokonce jsem si tehdy našel i originál článek publikovaný v r.1919(february/march) v časopise Electrical Experimenter – My Inventions, protože mi to přišlo "trochu zvláštní".
http://electricalexperimenter.com/
https://teslauniverse.com/nikola-tesla/articles/publications/electrical-experimenter
Ale i jinde:-) Ten časopis je celkem zajímavý ve všech vydáních…..
nenimito