Spiknutí proti vědě – metodika a praxe tajné války proti Rusku a lidstvu

Nedávno jsem se stala nechtěným svědkem rozhovoru dvou mladých mužů. Co mě na něm tak zaujalo, že o tom píšu? Tedy přesněji – co mě vytočilo? Po té, co si vzájemně notovali v tom, jak je Rusko nemožně primitivní a zaostalé (válenky – vodka – garmoška), rozhovor vyvrcholil konstatováním, že kdyby v devadesátých letech po rozpadu Sovětského svazu do země nepřišli američtí odborníci a nepřinesli nové technologie, ještě dnes by lodě po Volze tahali burlaci.
Jak to s těmi „novými technologiemi přinesenými americkými experty“ ve skutečnosti bylo, velmi podrobně popsal v jednom starším článku (1997) profesor Burlakov. Přečtěte si, jak před jednadvaceti lety doktor fyzikálně-matematických věd Michail Petrovič Burlakov – pohybující se (na rozdíl od oněch mládenců) celý život v ruských vědeckých kruzích – viděl situaci ve své rozvrácené zemi.


Své zamyšlení začnu výňatkem z článku Igora Carjeva “Это просто фантастика”, noviny Trud, 19. 11. 1997:

Veřejné sdružení výzkumníků a novinářů, známé jako komise “Fenomen”, vytváří jedinečnou informační banku. V ní se shromažďují všechny (dokonce i neuvěřitelné a fantastické) myšlenky a objevy, které moderní věda neuznává. Ve speciálním archivu jsou již uložené technické plány „stroje času“ i antigravitačního motoru, výpočty eletrárny, pracující na energii umělého tornáda, popis biotechnologie umožňující vytvářet léky s unikátními vlastnostmi a mnoho, mnoho dalšího.
Zde je jen několik příkladů položek v informační bance “Fenomén”:
– Speciální povlak, který snižuje odpor pohybujících se objektů. Pokud by byl použit na křídla letadla, dolet stroje by se zvýšil o téměř třetinu. Je chráněn patentem.
– Unikátní baterie, která může být uložena v nabitém stavu až 10 let bez ztráty výkonu. Nabíjí se snadno a rychle jako uzávěr pušky – jednoduchou mechanickou výměnou vyčerpané anody. Chráněno patentem.
Celkem je v bance „Fenomen“ zaregistrováno více než 500 vědců, inženýrů a vynálezců pracujících v oblasti alternativní energetiky.
Atomové a vodní elektrárny tvoří pouze malý podíl na celkové výrobě elektřiny. Také solární, tepelná a větrná zařízení nebudou schopna nahradit ropu a plyn. V takové situaci by se mohlo zdát, že stát bude projevovat zvýšený zájem o jakékoli nápady týkající se otázek výroby energie. Nicméně jak ukázala výběrová analýza provedená „Fenoménem“, žádný z osmdesáti náhodně vybraných (již patentovaných!) vynálezů v oblasti výroby energie a energetické obslužnosti, nejen že nebyl realizován, ale dokonce ani testován.
To můžeme říci o zcela inovativních pracích!

Po přečtení článku Igor Carjeva jsem byl přesvědčen, že pravděpodobně stejně jako autor článku i většina čtenářů musela mít jako on dva základní pocity: jednak obdiv k vynálezům vytvořeným tvůrčím géniem lidí a jednak zmatení skutečností, že tyto vynálezy “vůbec nikoho nezajímají”, s výjimkou snad malé skupiny naivních novinářských nadšenců.
Bohužel jsem absolutně neschopen zažít stejně jednoduché a naivní pocity. Za prvé v oblasti alternativních energetických objevů a obecně principiálně nových směrů není jen 500 vynálezů, ale nejméně 10x více a všechny byly opravdu vytvořeny v Rusku. A pokud jde o údiv nad tím, že o ně není zájem, divím se ještě méně, neboť na základě svých pracovních povinností jsem se právě těmito otázkami zabýval dlouhou dobu.
Toto všechno lze považovat za nezbytnou literární preambuli k tomu, co vysvětlím dále.

Druhá polovina dvacátého století byla poznamenána konfrontací dvou supervelmocí – SSSR a USA, které rozšířily svůj vliv na velkou část politické mapy světa. Svojí intenzitou, napětím zdrojů a nekompromisností měla tato konfrontace charakter světové války; to se také do historie dostalo pod názvem “studená válka”.
Spektrum konfrontaci ve studené válce zasahuje prakticky do všech oblastí života – od propagandy vytváření nepřátelského obrazu „říše zla“, do závodu v intenzivním zbrojení, vyčerpávajícím ekonomiku nepřítele a majícím za cíl vytvořit strategickou výhodu. Nicméně parita technologie v oblasti zbraní a kolosální ničivá síla raketových jaderných zbraní vytvořily ve výsledku skutečnost, že otevřený ozbrojený konflikt nebyl pro Spojené státy přijatelný: v případě masivního termonukleárního úderu by se totiž Severní Amerika mohla proměnit v radioaktivní poušť.
Za těchto podmínek tedy vsadili na tajné metody “vnitřního rozkladu” vědeckého a technického potenciálu nepřítele. Úspěchům této špinavé války napomohla iluzorní a podvodná ideologie, na níž byla budována vnitřní politika Sovětského svazu, upřednostňující abstraktní myšlenky na úkor národní bezpečnosti. Vzhledem k této politice byla analytickými centry NATO rozpracována koncepce podvratných aktivit zaměřených na oslabení (a následné úplné odstranění) intelektuálního potenciálu SSSR.
V roce 1991 se autorovi tohoto článku dostala do rukou kopie dokumentu pod názvem „Silver Key“, což byl soubor instrukcí vydaných pro různé „fondy“ a „vědecké společnosti“, rozvíjející své aktivity v Sovětském svazu. V tomto vskutku zajímavém materiálu byla sekce obsahující metody potlačení intelektuálního potenciálu, a já vám v následujícím textu uvedu některá zde popsaná „doporučení“, aby čtenář neměl žádné iluze o tom, že co se děje v naší zemi, je prostě jen výsledkem nekompetentnosti úředníků vědy či nesprávného kurzu hospodářského rozvoje.
S pedantskou důsledností kompilátorů takovýchto dokumentů byla každá položka instrukcí opatřena vlastním podtitulem, a my tu uvádíme téměř doslovně (progresivní) překlad některých odstavců dokumentu:

False aim – falešný cíl. Je velmi důležité předložit protivníkovi falešný cíl vědeckého výzkumu. Můžete k tomu použít „reklamu“ té či jiné vědecké teorie, koncepce technologického rozvoje, metodologii výzkumu. Zadáme-li protivníkovi nesprávné směřování výzkumu (nebo nedosažitelný cíl tohoto výzkumu), může být neutralizována práce celých výzkumných týmů (laboratoří, konstrukčních kanceláří, výzkumných ústavů).
Falešný cíl stanovený pro vědecký tým (nebo dokonce pro celé odvětví) je účinným mechanismem pro “umrtvení finančních a materiálních zdrojů vyčleněných na vědecký a technický rozvoj“… Postupně to v očích vedení konkrétní vědecký tým diskredituje
Nesprávná metodologie výzkumu vede k “zakonzervování” perspektivní vědecké myšlenky a je schopna zbrzdit nepřítele v tomto nebo v jiném oboru na celé roky (a dokonce i desetiletí)…
Psychologickému zpracování nejlépe podlehnou vedoucí výzkumných skupin, kteří se obvykle málo vyznají v konkrétním tématu a uskutečňují jen celkové (stranické) vedení. Nicméně to je nezbavuje ambicí „velkého vědce“, jehož každé slovo je tým povinen přijmout jako návod ke konání… Jeho (vedoucího vědeckého týmu) je možné pozvat na mezinárodní konferenci (sympozium), kde je pozvolna nasměrován na požadovaný směr výzkumu… Efektivními se jeví také společné publikace, což spojuje spoluautory k jednomu určitému vědeckému směru. Dokonce i v budoucnu, pokud bude vědecký nesoulad tohoto směru zřejmý, jeho “spoluautor” jej bude i nadále bránit s využitím všech (zejména administrativních) možností…

K tomu není co dodat, tuto techniku můžeme pouze doložit na konkrétních (velkých) příkladech.
Zde je možná třeba uvést sice banální, ale nezbytné skutečnosti, které očividně každý ví, ale kvůli jejich nesystémovému vnímání to je mimo kontext všeho, co se děje, a proto o nich málo přemýšlí.
A přemýšlet je třeba. “… Na planetě zbývá zemního plynu jen na 22 let, mědi na 21 let, olova na 21 let, zlata na 9 let, rtuti na 13 let a na 2 roky wolframu.” (Údaje Ústavu materiálové vědy Akademie věd, noviny Komsomolskaja Pravda, 8. května 1988).
“… ropy zbývá jen na 30 let…”. (Údaje za rok 1984 – kniha “Více než dost?” Vydavatelství “Energoatomizdat”, Moskva, 1984).
“… Za 17 let už nebude stříbro, za 19 – zinek.” (Vydavatelství “Kyjev”, 1990).
A tak dále, pokud jde o všechny ostatní nenahraditelné suroviny, které jsou absolutně nepostradatelné pro život moderní civilizace. Zde bychom chtěli upozornit na skutečnost, že až 60 % celkových světových zásob nenahraditelných přírodních zdrojů leží na území současného Ruska a zbývajících 40 % ve zbytku světa. Ale i tak, všechny nenahraditelné zdroje budou k dispozici ne více než 25 – 30 let.

Když se vrátíme k pragmatické výkladu tématu, je třeba říci následující.
Pokud jde o vyčerpávání tradičních zdrojů energie (ropa, uhlí, plyn) a ekologickou nespolehlivost jaderných elektráren, strategickým směřováním vědecko-technologického hledání nových zdrojů energie je vývoj termonukleárních zařízení. Na začátku sedmdesátých let sovětská věda dosáhla v tomto směru významných výsledků a vytvořila unikátní zařízení udržující rozžhavenou plazmu po značnou dobu v toroidních magnetických polích. Naše věda se přiblížila ke kontrolované termonukleární reakci dávno před západními konkurenty. Jenže pak byla zahájena silná propagandistická kampaň, která zdiskreditovala samotnou myšlenku toroidních magnetických instalací. Ve vědeckém a pseudovědeckém tisku na Západě dokazovali ctihodní fyzici, že vzhledem k výpočtům a teoretickým úvahám cyklické magnetické pole nemůže udržovat plazmu zahřátou na milióny stupňů. A cíl byl dosažen! Vysocí sovětští představitelé vědy uvěřili zahraničním “autoritám”. Navzdory zjevným úspěchům experimentů byl program řízených termonukleárních reakcí zmrazen a následně zcela zastaven. A co Američané? O dvacet let později obnovili výzkum kontrolovaných termonukleárních reakcí, které jsme v Rusku stáhli na počátku sedmdesátých let.
Jiný, ještě výraznější příklad se týká výzkumu v kosmu. O úspěších sovětské pilotované kosmonautiky není pochyb a zvláště se to týká vytvoření trvale fungující stanice poblíž Země. V tomto směru naše věda předčila kosmického lídra Západu – USA – o celá desetiletí. Nadšením nad efektivitou raketoplánu na pohled a potlačováním neperspektivností ve skutečnosti (kvůli celé řadě ekonomických, technologických a ekologických důvodů) ztratily Spojené státy v první polovině osmdesátých let závod se Sovětským svazem. A tehdy odborníci na „psychologickou válku“ s využitím všech pák (včetně banálních úplatků těm, na nichž záviselo rozhodování o vesmírných programech) přiměly Sovětský svaz k přijetí vlastního programu vytvoření kosmického raketoplánu, a tím odvedly materiální i intelektuální zdroje od programu dlouhodobě fungující orbitální stanice s posádkou. Objevil se sice “Buran”, ale celá řada daleko slibnějších vesmírných programů byla zmrazena.
Spojené státy  se následně vydaly po naší cestě a vytvořily projekt obývané orbitální stanice Alfa. Ale ani zde se to však neobešlo bez grandiózního podvodu. Spojené státy nabídly stanici Alfa Rusku jako společný projekt, a když ruská strana předala potřebné technologie, na nichž pracovala celá desetiletí, americký Kongres navrhl Rusko ze seznamu účastníků projektu Alfa vyloučit, údajně kvůli finanční nesolventnosti. Větší nestydatost si je těžké představit!
Mimochodem, úspěch vědeckého-psychologické diverze pomocí “vesmírných raketoplánů” vedl k ještě většímu blufování falešných hráčů vědy z břehů Potomaca – začala vznikat pohádka nazvaná “Hvězdné války” Ronalda Reagana. A sovětští představitelé, vystrašení počítačovými kreslenými filmy, se rozhodli vzdát se blufujícímu herci v politice.

Další část výše zmíněného dokumentu se nazývá Our leader – náš vůdce. V této části se pro každou vědeckou školu, každý výzkumný tým, pro každou perspektivní myšlenku nařizuje “instalace vlastního vůdce”. “Vedoucím” se v tomto dokumentu předpokládá osoba orientovaná na “západní hodnoty”. Spektrum tohoto konceptu je poměrně široké: od národní identity (je žádoucí, aby to minimálně nebyl Rus – Jegor Gajdar jednou v návalu upřímnosti řekl, že není talentu bez příměsí semitské krve) po materiální zainteresovanost (např. účet v západní bance a povolení k pobytu, nejlépe v USA).
Autoři výše zmíněného dokumentu nabízejí různé způsoby propagace “svého vůdce”: zelená jeho vědeckým publikacím v západních časopisech je z těchto metod nejméně závadná.
Our leader je velmi užitečná postava. Včas může poradit při výběru směru nebo metodologie výzkumu (důležitý prvek v organizaci „Falešného cíle“), pokud je to nutné, může zastavit příliš šikovného začínajícího vědeckého pracovníka tak, že zašeptá, komu je třeba, že výzkum prováděný tímto výzkumníkem nemá vědeckou hodnotu, a vůbec, je to nějaký nesmysl, anebo zadržet zveřejnění důležitého článku. Oblast činnosti “Our leader” ve vědě je velmi široká.
Metoda “Our leader” byla již dávno schválena mistry zákulisních machinací. Stačí připomenout, jak autor jednoho článku o teorii časoprostoru (který prakticky neobsahuje žádné nové výsledky a do značné míry je jen opakováním dřívějšího článku A. Poincarého) byl postaven na piedestal jako „tvůrce nejrevolučnější teorie“ a „génius fyziky dvacátého století.“ Albert Einstein to pak svým dobrodincům plně splatil: začínající fyzik Theodor Kaluza z Königsbergu poslal v roce 1919 Einsteinovi článek o pětirozměrné teorii časoprostoru pro publikování ve Věstníku Berlínské Akademie věd. Publikaci tohoto článku “geniální fyzik” zadržoval po dobu tří let a tím prakticky zničil königsbergskému docentovi akademickou kariéru. Několik článků o pětirozměrné teorii však později publikoval sám Einstein. Myšlenky Kaluzy se intenzivně mohly rozvinout až v osmdesátých letech.

Není pochyb o tom, že kdyby se mezi průkopníky kvantové teorie objevil člověk s vhodným jménem, pak by byl úsilím “popularizátorů vědy” vyzdvižen do pozice “tvůrce” druhého revolučního směru fyziky dvacátého století. Bohužel, Heisenberg a Schrödinger se pro tuto roli nehodili, a tak kvantová teorie zůstala bez “vůdce”.
Nyní například akademik S. P. Novikov, který obdržel povolení k pobytu ve Spojených státech, stále vede ze zahraničí jednu z kateder Moskevské státní univerzity a posílá z Ameriky “svoje názory” na to, komu udělit, a komu neudělit státní cenu Ruska.

A ještě jedno doporučení ve výše zmíněném dokumentu.
Spoilt weapon – zničující zbraň. V této sekci se uživatelům (v čele „společností“, „fondů“, „akademií“) navrhuje soustředit své úsilí na zavedení tržních metod řízení vědy. S neskrývaným cynismem autoři dokumentu tvrdí, že Rusy nemající stabilní „pracovní“ návyky prostě pohltí bezuzdný tržní prvek. Peníze jsou zničující zbraní, s níž Rusové prohrají strategickou bitvu o prvenství ve vědě, říkají autoři doporučení. Peníze pomohou skoupit všechny vědecké myšlenky a technologický vývoj, peníze uzavřou cestu k velké vědě „nežádoucím elementům“, změní ruský národ v zaostalou masu drobných živnostníků, peníze budou klíčem k získání materiálních a intelektuálních zdrojů zdevastované země.
Dá se říci, že “tržní ekonomika” je pákou, s níž analytici z pobřeží Atlantiku a Středozemního moře sní o stanovení nového světového řádu, jehož idolem bude zlaté tele. Pod znamením Zlatého telete se Spojeným státům podařilo uskutečnit známý plán bývalého šéfa CIA Alaina Dallase – plán rozložení z vnitřku velmoci. „Demokratické reformy“ a separatistická hnutí regionální nomenklatury, které rozvrátily a podkopaly autoritu ústředních orgánů SSSR, byly placeny v dolarech, markách a librách…
První akt tragédie, nazvaný “nový světový řád”, byl završen podepsáním Bělověžské smlouvy o rozdělení jediného státu do “nezávislých” republik, která řízla do živého osudu ruského národa, rozbila jednotnou ekonomiku a rozdělila mohutné ozbrojené síly, schopné se postavit každému agresorovi, na řadu nebojeschopných národních armád, připomínajících nejspíš formace banditů.
Pro spravedlnost je třeba říci, že prezident Ruska B. N. Jelcin byl proti Bělověžské dohodě, ale hrozba diktatury komunistů ho donutila podepsat tuto dohodu s vymezením povinnosti ukrajinské, běloruské a kazašské strany obnovit sjednocený stát hned po likvidaci komunistického puče. Jak známo Kravčuk, Šuškevič a Nazarbajev však Jelcina podvedli. Ale dva z nich už z politické scény zmizeli a prezident Jelcin se snaží napravit to, k čemu došlo v roce 1991 na principiálně nových základech.
Ale pojďme se vrátit k tématu. Americký prezident nezakrýval svou hrdost nad vítězstvím ve studené válce, když řekl, že Amerika se stala jedinou světovou velmocí, a tak musí převzít funkce pro založení a podporu “nového světového řádu”.
Tento nový pořádek by měl být samozřejmě založen na hodnotovém systému amerického způsobu života, v němž zlaté tele vede pantheon idolů náboženství chamtivosti, násilí a bezohledného vykořisťování přikrývané demagogií o demokracii a všeobecných lidských právech.
Nicméně natovští stratégové dokonale chápou, že Rusko bude v blízké budoucnosti potenciálně znova velmocí. Až překoná dočasné ekonomické a politické obtíže, opět se může stát na cestě USA ke světové hegemonii impozantním protivníkem. V předvečer této nové (a samozřejmě rozhodující) konfrontace je nejnaléhavějším úkolem Západu navyšování svého vědeckého a technického potenciálu a především potlačení potenciálu budoucího protivníka.
To je důvod, proč “tajná válka” proti intelektuálnímu potenciálu Ruska neslábne, ale naopak má stále ostřejší charakter. K tradičním metodám (vysvětleným například ve výše uvedeném dokumentu) se přidají metody přímého dopadu: pronikání západních odborníků do prostoru kosmických a jaderných programů Ruska, intenzivní skupování výsledků vývoje a vyspělých technologií, rozvoj masivní zpravodajské činnosti západních zpravodajských agentur pod rouškou různých „fondů“ (např. Sorosovy nadace), intenzivní ničení systému školství a vědy pod záminkou „ekonomického oživení“, a dokonce i přímé likvidace nejperspektivnějších vědeckých pracovníků a specialistů – to všechno jsou články neviditelné války proti ožívajícímu Rusku.
Obraz tajné války ve vědě, kterou jsme popsali, by nebyl úplný, kdybychom neuvedli jednu charakteristickou vlastnost. Hlavním směrem této špinavé války, jejím hlavním vektorem, je zejména podvratná činnost proti intelektuálnímu potenciálu nepřítele a celkovému vývoji jeho vědeckotechnického potenciálu. Příkladem může být vytvoření západních “analytických center”, speciálních bank nápadů a technologií (viz úvodní úryvek z článku Carjeva). V těchto bankách se shromažďují různé slibné vědecké myšlenky a teorie, které však v nich zůstávají bez dalšího vývoje a realizace.
Existují pro to dva hlavní důvody. Za prvé, vědecká elita Západu často nejenže nemůže mnohé teorie nebo vědecké myšlenky použít, ale ani není schopna pochopit vnitřní smysl a dynamiku jejich vývoje. V tomto případě jsou takové teorie a myšlenky učiněny předmětem obstrukce a posměchu. Pomocí obřího propagandistického aparátu není těžké vnutit “vědecké komunitě” víru v absurditu té či oné vědecké teorie. 
Jako typický příklad zde může sloužit “teorie času” geniálního ruského astrofyzika Nikolaje Alexandrovič Kozyreva. Tato teorie otevírá vyhlídky zcela na nové zdroje energie a způsobů přenosu informací. Nicméně ze strany západních astronomů a fyziků byla Kozyrevova teorie okamžitě terčem divoký útokům a posměšků a autor byl doveden do pozice vyvrhele ve vědeckém světě. A podobných příkladů lze uvést desítky.
Takový stav vědecké elity Západu není náhodný: utvářela se totiž z “vyšší společnosti”, potomků lichvářů a obchodníků, kteří vložili západní civilizaci ducha zisků a “hodnot volného trhu”. A duch mamonu zabil tvůrčí sílu poznání. Protože nemůžete zároveň sloužit Bohu i Mamonu.
Existuje však ještě další, daleko hlubší důvod pro destruktivní vývoj západní vědy. Ať už obhájci nového pohanství, klanícího se zlatému teleti, říkají o ideologické konfrontaci mezi Východem a Západem, tedy mezi tzv. „říší totality“ a „svobodným světem“, cokoli, hlavní příčinou studené války bylo přerozdělení životního prostoru a jako výsledek – revize výsledků druhé světové války. Pro společnost neudržitelné spotřeby „civilizovaného“ Západu jsou potřeba zdroje surovin, energetické zdroje, levná pracovní síla, skládky radioaktivních a toxických odpadů a skládky pro likvidaci nebezpečných odpadů vzdálené od prosperujících západních měst. Západní civilizace se stala upírem sajícím životní síly jiných národů. A jako hlavní oběť vidí analytici “svobodného světa” – Rusko.
Nicméně na konci dvacátého století se globální životní prostor planety rychle zmenšuje kvůli přemrštěné spotřebě „civilizovaných národů“ nenahraditelných zdrojů planety. Tato historická slepá ulička má dvě hlavní řešení. První způsob zahrnuje radikální snížení počtu obyvatel a zavedení globální kontroly nad činností celého lidstva. Tuto cestu nabídl Západ a v zastřené podobě je vyjádřena a podporována organizacemi, jako je například Římský klub“, „Union of Concerned Scientists,“ a podobné „neozednářské“ a parazednářské organizace. Tyto „kluby“ a „svazy“ nabízejí zavést plánované rodičovství, kontrolu (kým?) hospodaření se světovými zdroji, zavedení „nové etiky lidských vztahů“. Vyzývají „k pomoci světový obchod a lídry průmyslu“, „vlády vyspělých zemí“ a „světové společenství… politiků“ (Z provolání Union of Concerned Scientists). Stručně řečeno – Západ vyzývá k nastolení nového světového řádu, kde má být samozřejmě vedoucí úloha „vládců“ předána „elitě obchodníků a lichvářů“ – ostatní lidé jsou jen lidský materiál pro stavbu tohoto „řádu“, nebo spadající do nuceného snížení počtu…
Druhý způsob, jak by se lidstvo mohlo dostat ze slepé uličky, je neomezené rozšíření lidstva do vesmíru. Takové rozšíření však je možné pouze s využitím nejnovějších vědeckých úspěchů. To však vyžaduje určitou tvůrčí sílu, stejně jako lidské, územní a přírodní zdroje, které má v potřebném množství zas jen Rusko. Avšak možnosti Ruska, přestože jsou výjimečné, jsou zároveň potenciální. A pro realizaci potence je nutná Vůle. Národní Vůle! Vůle je nezbytná k tomu, aby se zajistila cesta rozvoje Ruska nezávisle na slepé uličce západní civilizaci, cesta mobilizující za tímto účelem mimořádný potenciál, který Rusko má. K realizaci tohoto cíle je nezbytné pochopení této společnosti plus politická akumulace její nejhouževnatější a nejsvéprávnější části.
Nicméně při takovém vývoji lidské civilizace degenerující “elita” Západu ztrácí své vedoucí postavení založené na totální moci obchodu a peněz.
Tyto dvě cesty rozvoje lidstva odpovídají dvěma stavům Ducha: antagonismus kultu chamtivosti a svobody tvoření. V této globální konfrontaci je ruské civilizaci vlastní svoboda tvořivosti: “Kde je Duch Páně – tam je svoboda.”
Historie lidstva již podobné krize zažila. O tom svědčí nejstarší památky civilizace našich předků, roztroušené po rozlehlém prostoru Eurasie. V méně dávné době, na přelomu novověku, kdy se Evropa začala dusit v síti bankéřů a lichvářský úřadů a monarchové a vlivní velmoži byli vydíranými dlužníky „skromných ​​finančníků“, portugalský princ Jindřich Mořeplavec začal vypravovat na oceán karavely. Před užaslou Evropou se otevřel obrovský svět zámořských zemí a tok zlata zlomil pouta lichvy, poutající vládnoucí knížata a panovníky. Evropa vyšla z krize „uzavřeného životního prostoru“ skrze vnější expanzi a dosažení vědecko-technického myšlení (v té době to byla geografie, stavba lodí, navigace, astronomie a kartografie).
Současná surovino-energetická krize je samozřejmě v hloubce a v porovnání s předchozími krizemi “uzavřeného životního prostoru” nesrovnatelná. Neprincipiální cesta vystoupení z ní spočívá ve volném rozvoji “kreativní energie”, a nikoliv v tržním prostředí finančních magnátů, kteří se snaží zavést lidstvo do nového světového řádu peněz a lichvářů.


autor: M. P. Burlakov, 1997
Burlakov Michail Petrovič (narozený 1952), doktor fyzikálně-matematických věd. Vystudoval Čečensko-ingušskou státní universitu (1977), od roku 1980 pracoval na této škole jako asistent na katedře teoretické mechaniky, pak jako starší lektor a asistent profesora algebry a geometrie, kandidát fyzikálně matematických věd. Od roku 1988 byl vedoucím katedry diferenciální geometrie a topologie v Kišiněvě. V roce 1991 během Duďajevova převratu odjel z Grozného do Togliatti, kde působil jako profesor na katedře geometrie Togliattského pedagogickém institutu. V prosinci 1993 byl zvolen do Státní dumy v prvním kole. Od roku 1989 vede veřejnou organizaci Centrum strategických studií, sdružující odborníky z různých oblastí vědy a techniky.

zdroj: https://www.kramola.info/vesti/protivostojanie/zagovor-v-nauke-metodika-i-praktika-tajnoj-vojny-protiv-rossii-i-chelovechestv
překlad: Vlabi

0 0 hlasů
Hodnocení článku

Čtěte dál

PředchozíDalší
odebírat
Upozornit na
guest
4 Komentářů
Nejstarší
Nejnovější počtu hlasů
Inline Feedbacks
ukaž všechny komentáře
Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:33
Alexandrie
Host
Alexandrie
17. 3. 2022 13:33
Odpovědět  Anonymní

Blábolu o organickém původu ropy už nějaký ten rok nevěřím. 1. si neumím představit, z čeho by tolik hektolitrů ropy vzniklo (asi mám divné uvažování, ale fakt si neumím představit, jak by to na naší planetě před miliony let vypadalo, aby z toho mohlo vzniknout tolik ropy, která se těží tolik let. Snad jen, kdyby stál živočich vedle živočicha, rostlina vedle rostliny). Ale 2. v Čile byl prý jeden ropný vrt otevřený už potřetí.

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:33

K Jidrichovi Moreplavcovi,zamorske cesty zvlast do karibiku zapocali na zaklade map neznameho kartografa,ktory cerpal z este starsich zdrojov. Gavin Menzies vo svojej knihe 1421: rok kedy Cina objavila svet, tvrdi presvedcivo a argumentuje na zaklade studia map, dalsich historickych zaznamov a artefaktov na roznych miestach sveta, ze cinania zapocali daleke namorne plavby pred europanmi a ich cesty sa stali podkladom pre mnohe namorne expedicie zapadneho sveta. V kazdom pripade, tak ako inde aj tu sa najdu kritici Menziovej prace. Ich proti argumenty vsak nie su tak presvedcive ako si zelaju:-) V mnohom mu musia dat za pravdu. V kazdom pripade sa nam tu objavuje znovu kusok skladacky z historie, ktora prebehla v mnohych ohladoch inak ako je nam oficialne predkladana a stale ucena.

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:33

Je celkem zvláštní, že tehle člověk podle mne moc nefandí Vladimirovi Vladimirovičovi. Založil vlastní politickou stranu – Liberální demokratická strana Ruska. A ačkoliv je liberální a demokratická je silně pravicová (údajně až neofašisticky?). A že Žirinovskij kandidoval několikrát proti současnému presidentovi.
Tím nechci nijak snižovat hodnotu toho článku a VlaBi velmi děkuji:-)
Jen si osobně myslím, že tyhle věci by měly být u autor:
nenimito