Operace “Nemyslitelné”, 3. část

– předchozí část –


Politický scénář berlínské operace patřil Stalinovi. Generálním tvůrcem vojenské složky byl Georgij Žukov.

Wehrmacht zamýšlel vytvořit v ulicích Berlína druhý Stalingrad. Tentokrát však na řece Sprevě. Vybudování kontroly nad městem bylo náročným úkolem. Na přístupových cestách k Berlínu nestačilo překonat Seelöwské výšiny a prolomit – s těžkými ztrátami – sedm linií vybavených pro dlouhodobou obranu. Na okrajích hlavního města Říše a na hlavních silnicích města pak Němci zakopali tanky a přeměnili je tak na obrněná palebná postavení. Když se ruští vojáci například probojovali na Frankfurter Allee, ulici, jež vedla přímo do centra, narazili znovu na těžkou palbou, což mnoho z nich zaplatilo životem…

Když o tom všem přemýšlím, stále mě na srdci tíží otázka: nebylo by bývalo lepší Berlín neprodyšně obklíčit a počkat, až se vzdá? Bylo tak důležité vztyčit vlajku na Reichstagu? Ať je prokletý! Při obsazení této budovy padly stovky ruských vojáků…
Stalin však na provedení berlínské operace trval. Chtěl ukázat iniciátorům “Nemyslitelného” palebnou a údernou sílu sovětských ozbrojených sil. S nápovědou, že výsledek války se nerozhoduje ani ve vzduchu, ani na moři, ale na zemi.
Nesporné je jedno: bitva o Berlín zchladila mnohé horké hlavy, a tak splnila svůj politický, psychologický i vojenský účel. A hlav omámených poměrně snadným úspěchem bylo na jaře pětačtyřicátého na Západě víc než dost. Například jeden z nich – již dříve zmíněný americký tankový generál Patton. Ten hystericky požadoval nezastavit se na Labi, ale neprodleně přesunout americká vojska přes Polsko a Ukrajinu do Stalingradu, s cílem vítězně ukončit válku tam, kde Hitler utrpěl porážku. Jestliže tento generál Rusy nazýval “potomky Džingischána”, pak ani Churchill nebyl ve svém vyjadřování zrovna skromný. Sovětští lidé byli pro něj jedině “barbaři“ a „divoké opice“. Zkrátka teorie podlidí nebyla německým monopolem. Stejně jako Patton byl připraven zahájit válku za pochodu a dostat se až do Stalingradu.
Útok na Berlín a instalace vlajky Vítězství nad Reichstagem nebyly samozřejmě jen symbolem nebo finálním akordem války. Tím méně propagandy. Pro armádu bylo zásadní vstoupit do doupěte nepřítele a tím vyznačil konec nejtěžší války v ruských dějinách. Odtud, z Berlína, tak to chápali vojáci, vyrazila fašistická šelma a přinesla nesmírný zármutek nejen sovětskému lidu, ale i národům Evropy a celého světa. Rudá armáda tam přišla, aby zahájila novou kapitolu v historii, v dějinách samotného Německa, v dějinách lidstva.


Podívejme se blíže na dokumenty, které byly podle pokynů Stalina připravovány na jaře 1945, v březnu, v dubnu a v květnu. Objektivní výzkumník bude přesvědčen: nikoli z pocitu pomsty byl stanoven plánovaný kurz Sovětského svazu. Vedení země nařídilo, aby se k Německu přistupovalo jako k poraženému státu, přičemž německý lid byl zodpovědný za rozpoutání války. Ale… nikdo se nechystal tuto porážku chápat jako doživotní trest bez vyhlídky na slušnou budoucnost. Stalin realizoval ještě v jednačyřicátém stanovenou tézi: hitlerové přicházejí a odcházejí, ale Německo, německý lid zůstává.
Samozřejmě že bylo nutné donutit Němce přinést svůj podíl k oživení „spálené země“, kterou po sobě zanechali na okupovaných územích. Aby byly plně vykompenzovány ztráty a škody způsobené jen samotnému Rusku, nestačilo by k tomu veškeré národní bohatství Německa. Brát tolik, kolik bude možné, aniž by však bylo nutné si na krk pověsit obživu i samotných Němců, „pobrat trochu víc“ – tak ne zrovna diplomatickým jazykem Stalin orientoval podřízené v otázce reparací. Žádný hřebík nebyl nadbytečný, aby zvedl z ruin Ukrajinu, Bělorusko a centrální oblasti Ruska. Vždyť byly zničeny více než čtyři pětiny výrobní kapacity. Více než třetina obyvatelstva přišla o své domovy. Němci vyhodili do vzduchu a zničili v délce 80 tisíc kilometrů železniční tratě, a dokonce i pražce zpřelámali. Všechny mosty strhli. A 80 tisíc km, to je více než všechny německé železnice před druhou světovou válkou dohromady.
Sovětskému velení však byly dány přísné pokyny k zastavení jakéhokoli hanění – průvodce všech válek – ve vztahu k civilnímu obyvatelstvu, zejména k ženám a dětem. Násilníci spadali pod vojenské tribunály. Tak tomu bylo.
Současně Moskva požadovala tvrdě trestat jakékoliv přepady a diverze „nedobitých a nenapravitelných“, k nimž by mohlo dojít jak v poraženém Berlíně, tak i v sovětské okupační zóně. Těch, kdo by chtěli střílet do zad vítězů, nebyl tak málo. Berlín padl 2. května, ale “místní boje” trvaly ještě dalších deset dnů. Ivan Ivanovič Zajcev, který pracoval na ruském velvyslanectví v Bonnu, mi řekl, že „jemu vždy přálo štěstí“. Válka skončila 9. května, ale on v Berlíně bojoval až do jedenáctého. Tam se proti sovětským vojákům stavěly oddíly esesáků z patnácti zemí. Kromě Němců tam působili norští, dánští, belgičtí, holandští, lucemburští a bůh ví, jací ještě nacisté…

„Kapitulace“ Německa v Remeši

Chtěl bych se ještě dotknout toho, jak nám spojenci chtěli ukrást Den vítězství, když 7. května v Remeši přijali kapitulaci Němců. Toto ve skutečnosti separátní ujednání bylo součástí plánu „Nemyslitelné“. Bylo třeba, aby Němci kapitulovali pouze před západními spojenci a mohli se tak zúčastnit třetí světové války. Hitlerův nástupce Dönitz v té době řekl: „Ukončíme válku s Británií a Spojenými státy, protože ztratila svůj význam, ale budeme pokračovat ve válce se Sovětským svazem.” Kapitulace v Remeši byla ve skutečnosti duchovním dítětem Churchilla a Dönitze. Dohoda o předání byla podepsána 7. května v 2:45.
Stálo nás hodně práce přinutit Trumana potvrdit kapitulaci v Berlíně, přesněji v Karlhorste 9. května za účasti SSSR a spojenců a dohodnout se na 9. květnu jako na Dni vítězství, neboť Churchill trval na tom, aby za den, kdy skončila válka, byl považován 7. květen. 
Mimochodem v Remeši došlo k ještě jednomu podvodu. Text dohody o německé bezpodmínečné kapitulaci před spojenci schválila už před několika měsíci Jaltská konference a svými podpisy jej ztvrdili Roosevelt, Churchill a Stalin. Ale Američané předstírali, že zapomněli na existenci tohoto dokumentu, který mimochodem ležel v sejfu náčelníka štábu Eisenhowera Smitha. Okolí Eisenhowera pod vedením tohoto Smitha sestavilo nový dokument, “očištěný” od ustanovení z Jalty, která se spojencům nehodila. Zároveň byl tento dokument podepsán generálem Smithem jménem spojenců, ale Sovětský svaz nebyl dokonce ani zmíněn, jako by nebyl do války vůbec zapojen. Takový spektákl byl sehrán v Remeši! Dokument o kapitulaci pak byl předán Němcům dřív, než byl poslán do Moskvy.
Eisenhower a Montgomery se odmítli účastnit společného pochodu Vítězství v bývalém hlavním městě Říše, kde měli být spolu s Žukovem. Plánovaná přehlídka vítězství se sice v Berlíně uskutečnila, ale pouze za účasti maršála Žukova. Stalo se tak v červenci pětačtyřicátého. V Moskvě se, jak známo, Vítězná přehlídka konala 24. června.


Smrt Roosevelta způsobila téměř bleskovou změnu v americké politice. Ve svém posledním sdělení americkému kongresu (25. března 1945) prezident varoval: buď Američané při provádění rozhodnutí z Teheránu a Jalty převezmou odpovědnost za mezinárodní spolupráci, nebo budou odpovědní za nový světový konflikt. Truman toto varování, tuto politickou závěť svého předchůdce vůbec nevzal v úvahu. V popředí měl nadále být – “Pax Americana”.
I když Trumen věděl, že SSSR vstoupí do války s Japonskem – Stalin dokonce sdělil Spojeným státům přesné datum (8. srpen) – přesto dal příkaz, aby na Hirošimu byla svržena atomová bomba. Přitom to vůbec nebylo nutné, protože, Japonsko bylo rozhodnuto, že jakmile mu SSSR vyhlásí válku, bude kapitulovat. Truman však chtěl ukázat svou sílu, a proto vystavil Japonsko atomovému bombardování.
Když se vracel na křižníku “August” z Postupimské konference, dal Trumen do USA Eisenhowerovi příkaz: připravit plán pro vedení atomové války proti SSSR.
V prosinci 1945 se v Moskvě konalo setkání ministrů zahraničí. První státní tajemník Trumana Byrnes po návratu do Států v rozhlasovém vysílání 30. prosince řekl: „Po setkání se Stalinem jsem si více než kdy jindy jistý, že svět, jaký je z amerického hlediska spravedlivý, je dosažitelný.” 5. ledna 1946 mu Truman dává za to ostré pokárání: “Všechno, co jste namluvil, je nesmysl. Nepotřebujeme žádný kompromis se Sovětským svazem. Potřebujeme “Pax Americana”, který bude odpovídat na 80 procent našim návrhům.
Válka probíhala dál, neskončila v roce 1945, skutečně přerostla do třetí světové války, která byla vedena pouze jinými prostředky. Je třeba jen upřesnit. Plán “Nepředstavitelné” se neuskutečnil v podobě, jak jej vymyslel Churchill. Truman měl v této věci své vlastní plány. Byl přesvědčen, že konfrontace mezi USA a SSSR nekončí kapitulací Německa a Japonska. Je to jen začátek nové fáze boje. Nebylo náhodou, že poradce velvyslanectví v Moskvě, Kennan, když viděl, jak Moskvané slavili Den vítězství 9. května 1945 před americkým velvyslanectvím, řekl: „Jásají … Myslí si, že válka skončila. Jenže skutečná válka teprve začíná.”
Ptali se Trumana: „Jak se studená válka liší od horké?“ Odpověděl: „Je to tatáž válka, která je však vedena jinými prostředky.“ A tak tomu bylo po všechny následující roky. Úkolem bylo vytlačit SSSR z pozic, na které se dostal. Byl splněn. Úkolem bylo dosáhnout degenerace lidí. Jak můžete vidět, tento úkol je prakticky splněn. Mimochodem Spojené státy vedly a vedou válku nejen s námi. Atomovou bombou vyhrožovali Číně, Indii… Ale jejich hlavním nepřítelem byl  vždy samozřejmě SSSR.

Podle tvrzení amerických historiků, měl Eisenhower dvakrát na stole rozkaz k nanesení preventivního úderu proti SSSR. Podle jejich zákonů rozkaz vstoupí v platnost, pokud je podepsán všemi třemi náčelníky štábů – námořních, vzdušných i pozemních sil. 
Byly tam dva podpisy, třetí chyběl. 
A to jen proto, že vítězství nad SSSR by bylo podle jejich výpočtů dosaženo pouze v případě, že by během prvních 30 minut bylo zabito 65 milionů obyvatel země. Náčelník štábu pozemních vojsk však byl toho názoru, že to nelze zajistit…


– konec –


autor: Pavel Krasnov
zdroj: 

překlad: Vlabi

0 0 hlasů
Hodnocení článku

Čtěte dál

PředchozíDalší
odebírat
Upozornit na
guest
26 Komentářů
Nejstarší
Nejnovější počtu hlasů
Inline Feedbacks
ukaž všechny komentáře
Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:34

Veľmi pekne ďakujem za tento článok. Dopĺňa niektoré pikantné detaily a je potom ľahšie zložiť celú mozaiku.

Michal

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:34

Přijde mi to poněkud vytrženo z kontextu. Stále se tu všude píše Rusové, Rusko, ruských, ruským…
Problém je ten, že to nebyli Rusové, kdo tehdy vládl a obětoval miliony Slovanů i potomků Čingischána.
Tehdy vládli Sověti…. a Sověti byli bolševici, dnes jim říkají oligarchové, u nás jim říkají finančníci a dál na západ jsou z nich businessmanni. Jen jsou to stále jedni a ti samí.
Vzal bych to od záčátku…
https://www.youtube.com/watch?v=5Nh-qvN_Vmo&t=425
Ta válka je jen jedna, nikoliv 1., 2 . a Studená nebo ta dnešní. Na východě začala v roce 1897 a do teď neskončila. Jen se poněkud poproházely "strany" a státy ve státě, nikoliv Oni.

V první řadě se infiltrovali do Ochranky k pRusovi Mikolášovi(Holstein-Gottorp), a popudili ho proti jeho vlastním bratrancům. Důvod prostý, převzetí vlády nad vybudovanou pRuskou říší. Proč?
Za druhé vybudovali kompletní říšskou armádu v Sovětském svazu za jednoduchým účelem, zničení Windsorů(sasko-kobursko-gothajsko-hannoverská dynastie) a převzetí všech jejich kolonií.
Většina důstojníků a generálů Německé říše byli cvičeni v Sovětském svazu, stejně jako vybudovali průmyslový základ armády Německa, které po 1. sv.válce mělo zákaz.
I po té, když se dostala v Německu národněSocialistická strana k moci jim dodávali průmysl, železo, i nerostné zdroje.
Jen sověti nepočítali, že když už bylo dobytí Londýna v podstatě na dosah, tak se odchovanci sovětské říše nechají Windsory podplatit a zaútočí na "rodiče", tedy na sověty. Prostě peníze, hromada… (stejně dopadla EU businessmannů díky zaplacenému Brexitu, opět Windsory).
A jedné krásné noci ustaly nálety na Anglii a přesunuli celou frontu na východ. Co bylo dál, je tu celkem dobře popsáno:-)
A dál? Dál studená válka. Výsledkem vyvrcholení studené války je infiltrace Sovětů do vedení demokratů Ameriky, to je překvápko:-)
Proč asi najednou rozpustili východní blok a nechali ho pod jakoustakous ochranou "demokratického" Jelcina, co byl loutkou oligarchů?
Nebyl už důvod udržovat při životě moloch SSSR se "spojenci", navíc potřebovali odbytiště pro businessmanny, tak se infiltrovali do nejvyšší politiky demokratů.
Vyhráli volby s Clintonem a převzali vládu na celými státy. A dnešní nový problém je, že dnes už pomalu ovládli i republikány, zkuste vyhledat vztahy a reakce Trumpa a Izraele.

A východ je opět pRuský…. president s jeho věrnými vycvičen v Německu. A Rasiju dnes mediálně definuje nejvíce ta evropská část, kde je i nejvíc lidí.
Jen za dob Petra Velikého se na sever přistěhovalo asi 5 mil.(?) prusů(němců).
V druhé polovině vlády Mikoláše II. se do eu části přestěhovalo asi 3 mil. němců za rozvíjejícím se průmyslem, který v Rakousko-uhersku začal trochu upadat.
Co bylo mezi, si jistě každý domyslí….. čili co dnes definuje mezinárodně Rossiju? Evropská nebo asijská "půlka"?
Já myslím, že ta evropská, čili dnes pruská, i když píše azbukou, vycucanou bůhví odkud…..
nenimito

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:34
Odpovědět  Anonymní

no a nejaké morálne (alebo aspoň "morálne") ponaučenie???
Pretože mi to príde v kontexte s týmto článkom (vlastne vo všeobecnosti so všetkými informáciami) ako beh v koľaji voza, kde sa trieskam od steny po stenu – kde každá stena predstavuje jeden (samozrejme je /môže byť/ ich viac…) extrém – a pritom sa stačí "vyhrabať" z koľaje a isť svojím smerom… Problém asi je, že tých "koľají" je mnoho. A dosť problém je do nejakej (znova) nezapadnúť….
Stále je to len dokola: "Oceánie je spojencem s Eastasií (Eurasií)…." dokola, dokola….,

neviem sa zbaviť toho neodbytného pocitu, ktorý sa začal drať na svetlo sveta cca pred 6timi rokmi, že o to o čo naozaj (o-pravdu) ide, je len a len prachobyčajná pozornosť.
To čo (u)púta pozornosť si zoberie aj všetko ostatné – všetko…
A dá sa bez venovania pozornosti (niečomu) žiť??? Asi v tomto svete nie… 
…prečo som len toho Orwela čítal…
Miki

Vlabi
Host
Vlabi
17. 3. 2022 13:34
Odpovědět  Anonymní

nenimito,
nechci tvé úvahy nějak víc rozebírat. Takže jen stručně: chtělo by to si ujasnit pojem "bolševik". Klást ho do jedné řady s "oligarchy", "finančníky" a "businessmanny" je myslím fakt dost odvážné. Tvé další úvahy se pak objeví v úplně jiném světle. To za prve.
A za další – světová válka nezačala rokem 1897. Připočítej minimálně válku krymskou, vzpomeň na války napoleonské, třicetiletou a tak bychom mohli pokračovat snad až k počátkům naší civilizace.

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:34
Odpovědět  Anonymní

VlaBi myslím, že pokud chceš objevovat v jiném světle, tak je asi potřeba rozebírat více:-) Do 1897 to byla katolická válka Windsorů, Habsburků a jejich příbuzenstva proti celému světu ve jménu průmyslové revoluce, najednou po 1897 z toho byla válka sovětů proti katolíkům a celému světu, ve jménu sociálních jistot a práv menšin a nezletilých, kteří ani netuší, co to vlastně znamená, dokud jim to systém "správně nevysvětlí".

Odkud se vyloupli? Ať už katolíci nebo sověti?!! Mé stopy katolíků končí "objevením se" všemožných řádů rytířů, krom templářů a zednářů, kteří byli těmi katolickými systematicky ničeni a infiltrováni. Jelikož jedni stavěli a budovali chRAMy a druzí chRAnili sviaté cesty k nim a mezi nimi. Také proto katolíci všechny tyto chRAmy ovládli a "přivlastnili".
Stopy sovětů u mne končí "objevením se" odnikud chazarských dobyvatelů. Zvláštní….. obojí vzniklo zničeho nic odnikud… a ti "lepší" nezkomolili křesťanství na katolicismus, ale infitrovali se k Židovským národům, aniž by s nimi měli cokoliv společného. Prostě z ničeho nic přijali židovství a totálně ho postavili na hlavu. Úplně stejně jako socialismus a teď demokracii. Zjistili, že je daleko mocnější Síla davu než Síla chRAmu, která se velmi jednuduše ovládá skrze barevnou bednu(a barevnou revoluci).

Vím, jak vznikl pojem bolševik, ale psal jsem o poválečném období, studené válce a po barevně sametových revolucích, což je bohužel poněkud už jiný pojem. Ta infiltrace sovětů v Promluvách Zeleného hada je snad jasná každému, kdo vidí dál něž na špičku svého nosu a je schopen hrát šachy o více než 8×8 polích, není na tom nic odvážného:-)
Stejné je to se "západními sovětskými" demokraty, původně jsem myslel, že to vidím jen já. Ale to Ty jsi(nebo Michal) dala tenhle odkaz: http://www.zvedavec.org/komentare/2018/03/7545-co-se-stalo-s-tim-zapadem-kde-jsem-se-kdysi-narodil.htm
Čili evidentně nejsem sám, kdo vidí, v co se po rozpuštění východní bloku proměnila demokracie:-)
A za chvilku budou pod totálním vlivem téhle moci i republikáni a jiný nacionalisté nebo tradicionalisté. Stejně jako je viditelná nově roztoucí skutečná demokracie na východě, která se sice nemaskuje za katolicismus, ale za jeho trochu upravenou odnoš pravoslaví. Jen to ale platí pro tu evropskou část. Za uralem pravoslaví moc v módě není, i když i tam stále sílí víra ve Vladimira.
Na západě se z Windsorů stali jen mediální loutky, stejně jako byl Stalin a u nás Zeman. Oba se snažili zlepšit ty průšvihy těch sovětů, ať už vnitřně nebo mezinárodně.
Odkud se vzali oligarchové s naprosto plynulou ruštinou? A proč proti nim Vladimir Vladimirič tolik zbrojí, "dává jim na krk kudlu" a dává na výběr spolupáce – nespolupráce? Proč jich tam odtud celkem mnoho uprchlo a je jich plná Evropa, vč. Karlových Varů, Prahy i Londýna, kde jsou z nich "vážení" businessmani v tlustých autech(s izraelským pasem)? A proč proti němu tolik poštvávají všechna média? Proč myslíš, že vznikl Windsory uplacený Brexit, jako poslední obrana proti těm eu sovětům? I když z mého pohledu to je jen poslední výkřik do tmy…..
nenimito

Alexandrie
Host
Alexandrie
17. 3. 2022 13:34
Odpovědět  Anonymní

Týjo, to je síla. Tohle běžně čtu často, ale vždy je to opačně. Nidky jsem neslyšela, že by se křesťané infiltrovali mezi Židy. Ale vždycinky naopak. Proto teď máme židokřesťanství, které s křesťanstvím už nemá nic společného. To díky příchodu těch bratří v 863, kteří nám prý přinesli vzdělání, proto osekali azbuku, které nerozuměli, kulturu, proto tolik mrtvých z důvodu pokřesťanšťování. Z Tvého příspěvku vyplývá, že jsou Rusové opravdu drzý a rozpínavý národ, protože si dovolil položit svůj stát tak blízko NATO základnám.

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:34
Odpovědět  Anonymní

Alexandrie, nikde jsem nepsal, že by se křesťané infiltrovali mezi židy, psal jsem o zvláštním objevením se chazarů a jejich zvláštní infiltrací k židům a o stejném objevením se rytířských řádů v čele s německým (nikoli germánským) a jejich infiltrací do původního křesťanství, které přetvořili na katolicismus s biblí, která je podobna jako vejce vejci tóře, která je dílem chazarů – sovětů, kteří o něco později vytvořili manifest. A o pár desítek let vytvořili katolíci se sověty PanEuropské sdružení v čele s Trilaterální komisí. A stále bojují mezi sebou "virtuální" války (divadla) pro ovčany, aby měli důvody stále "vylepšovat".
Jen se nějak přepočítali v dosazení Vladimira namísto Jelcina:-) Ale zase díky němu nemusí vymýšlet důvody a stačí jen ukazovat;-)
nenimito

Alexandrie
Host
Alexandrie
17. 3. 2022 13:34
Odpovědět  Anonymní

Pořád jsme tam, kde jsem byla – chazaři = sověti? A je to tak dlouhé souvětí, že nelze identifikovat, jestli chazaři-sověti (???) vytvořili Bibli nebo Tóru. Pořád mám za to, že Chazaři rovná se Židé. Nebo nějaká jejich odnož, která se cítí ještě více, než obyčejní Židé.

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:34
Odpovědět  Anonymní

Chápu, tak po kouskách:-)
Chazaři – národ nejasného původu. Odnikud byli založeni a "přijali" židovství, něco u hebrejců naprosto nemožné. "Pravým" židem se může stát jen někdo, kdo má oba rodiče z prokazatelně hebrejského rodu. "Položidem", kterého je obec ochotna přijmout mezi sebe, může být po matce. Po otci to nelze, obec ho nepřijme, nikdy. Informace od skutečných hebrejců, kteří tvrdí, že jejich rod nikdy nepřijal tóru jako svatou knihu, ale nevěděli proč, asi dědičné. Čili tóra není podle mne nějaké původní učení hebrejců.
Je to podobné, jako u ismailitů, kteří nikdy nepřijali korán islámistů.
Chazaři(někteří historici jim říkají Skytové?) podle mne založili Kyjevskou Rus. Také proto si "vzali zpět" Skytský poklad. A také proto se dnes učí, že to oni založili Rusko, resp. položili jeho základy.
Skytové mají také jednu zvláštnost. Podle jedné pověsti se Héraklés toulal někde v okolí Hyláié, kde narazil v jedné jeskyni na pannu, která od pasu nahoru byla člověkem, od pasu dolů hadem. Nebudu rozepisovat… měl s ní tři syny a nejmladší, nejsilnější po otci se jmenoval Skythés a od té doby všichni králové Skytů jsou rodem po Héraklovi a polohadí ženě:-) A podobnou pověst o polohadí ženě má i císařská dynastie Ming. Prý povstala ze dvou polohadích mužů a jedné polohadí ženy – že by zbytek rodinky? 🙂

Ano, sověti(tehdy jedni z těch chudých a nevychovaných chazarů) – zadotovaní americkými businessmany(chazary), vytvořili pomocí těch peněz bandu nájemných rudoarmějců, zlikvidovali bělogvajdějce a do čela si postavili výřečnou loutku Uljanova a vytvořili "stínovou" vládu. Tu, kterou se později snažil zlikvidovat čistkami Džugašvili. Podle mne se snažil zlikvidovat ty, co tajně vyčvičili a vytvořili základ říšské armády pro národněsocialistickou stranu Německa. On o tom možná ani nevěděl, ale asi se dozvěděl, jen teorie. Bohužel čistka neproběhla dočista….

Rytířské řády – vznikly velmi podobně, prostě byly založeny. Zvláštností je, že většinu z nich založili v okolí Jeruzaléma. V místě, kde r.1948 založili Izrael.
Ty řády začali evropou šířit katolicismus, v čele s Habsburky z řádu "německých" rytířů z Jeruzaléma, čili slovo deutsch přišlo z Jeruzaléma, stejně jako deutche sprache.
A aby jim to šíření šlo lépe, vytořili bibli. Nikoliv křesťanskou, ale katolickou, která opět nemá s křesťanstvím nic společného, pouze s ukřižovaným. Z těchto řádů pochází všichni monarchové evropy, i kolonií.
nenimito

MichalB
Host
MichalB
17. 3. 2022 13:34
Odpovědět  Anonymní

Když já tomu nerozumím. Umřel pan nebožtík nebo pan Petřina? 🙂

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:34
Odpovědět  Anonymní

Vidíš?! Taky to chtějí slyšet znovu. To se každýmu líbí.
🙂
nenimito

Alexandrie
Host
Alexandrie
17. 3. 2022 13:34
Odpovědět  Anonymní

Michal si dělá srandu, ale já už bych fakt potřebovala nějakou časovou osu. To mám asi z toho, jak čtu více zdrojů, už se mi to všechno plete. 🙂

MichalB
Host
MichalB
17. 3. 2022 13:34
Odpovědět  Anonymní

Alexandrie,
sice jsem použil humornou citaci z filmu, ale dělat si srandu nebylo primárním záměrem.
Zeptám asi takto – k čemu potřebuješ znát časovou osu?

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:34
Odpovědět  Anonymní

Čas není důležitý, už jsem psal několikrát, byl nám vymyšlen Chronosem a hodináři.
Důležitější je pochopit a "přeložit" pojmenování(přejmenování) Uctíwačů Moci. Prostě není něco jako Západ nebo Východ, Oni ty strany infiltrací do přítomného okamžiku stínu aktuální vlády Časem stejně mění, tím vlastně aktuálně Nikdo neví o Jejich působení. A těmi následky se snaží dezorientovat a poštvat navzájem proti sobě samým všechny, kteří mají nějaký ten svůj osobní Časem a zkušenostmi vypěstovaný vztah k "Západu" nebo "Východu".
http://myslenkyocemkoli.blogspot.com/2013/04/promluvy-zeleneho-hada_8869.html
nenimito

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:34
Odpovědět  Anonymní

nenimito
Asi jsem něco nepochopil. Přečetl jsem ty tvé komentáře a s částí souhlasím. Ale. Jmenuješ všechny ty skupiny, které byly vytvořeny za účelem…….. a vyhýbáš se označení těch, kteří je vytvořili. A nakonec dáš odkaz na ,,promluvy zeleného hada," což je jen jinak napsaný výtah z ,,Protokolů sionských mudrců," které A.Pludek určitě ve své knize ,,Nepřítel z Atlantidy" nepoužil jen tak pro nic zanic. On myslím viděl mnohem dál než za roh. A kdo zná jeho knihu i ,,protokoly" (ať už jsou pravé či nikoliv, to není podstatné, podstatný je obsah), tak ví kam mířím. Zdráháš se JE označit, protože nechceš, nebo si JIMI nejsi jist ?
Margon

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:34
Odpovědět  Anonymní

Ano, protože podle mne sionisté nejsou původem židé, prostě to nejsou hebrejci. Pouze se odněkud vyloupli z minulosti jako Хазарский каганат. Neumím pochopit, jak mohli "přijmout židovství". To prostě nejde, jen tak přijmout židovství. Židem je člověk po rodičích nebo po matce(pokud ho přijme obec). Někteří hisTórici tvrdí, že "povstali" ze Skýtů(což je podle mne i to, proč si nedávno vzali zpět svůj Skytský zlatý poklad). A podle mne se podél řek šířili na sever, kde z nich najednou byli Vikingové, nikoliv Seveřané – Danaové(DeDanann). Vikingové také neuctívali bohy jako Odin nebo Thor, ale skuteční Vikingové ve skutečnosti uctívaly Lokiho, resp. Lokiho Hada.
To je ta první skupina, někdo jí říká levá strana GP, sověti, businessmani, ti nejsou "šlechtického původu" jako monarchové, ačkoliv dnes do všeho krafou z pozice moci peněz.
Pak jsou ještě Teutonici – Habsburkové, veškerá dnešní monarchie, američtí republikáni, prostě katolíci – nikoliv křesťané. Stejně jako chazaři nejsou židé, tak katolíci prostě nejsou křesťané. I oni zvlášťním způsobem "přijali" křesťanství a nakonec ho stejně jako židovství s Tórou přetvořili na ukřižování s Biblí. Což je i to, o čem je ten Q-plán s brexitem Winsorů a volbami Trumpa přes BigData. Prostě pravá strana GP.
Habsburkové povstali z Makedonců, nejenom Alexander byl Makedonec, ale třeba i Kleopatra. A Makedonci "povstali" z (ukřižovaného) Prométea.
Ano, zdráhám se je označit, nejsou to židé, ani křesťané:-)
A bojují mezi sebou o nadvládu na Zemí tím, že poštvávají všechny proti židům, a vůbec všechny proti všem, umí se všude infiltrovat, pomlouvat jednu stranu před druhou i před třetí a čtvrtou i pátou.
Ale odkud se skutečně vyloupli je podle mne záhadou…..
nenimito

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:34
Odpovědět  Anonymní

nenimito
Prstem jsi sice neukázal ale naznačil jsi směr. Je fakt, že pravdu už se nikdy nedozvíme. Aspoň ne v této inkarnaci. Souhlasím s tebou,jen bych ještě doplnil některé věci, které můžou být jen legenda, ale něco pravdy by v nich být mohlo. Údajně měli chazaři v rámci dělení moci dostat na vybranou. Judaismus, Islám, Křesťanství. Ve své nekonečné vychcanosti vyřešili problém následovně. Armáda (militantní složky) musela přijmout nejbojovnější směr. Islám. Obchodníci a žreci( složky ovládající masy prostřednictvím peněz a informací) museli přijmout Judaismus. A nakonec pracující (složky ponížené a zotročené) museli přijmout křesťanství. (ve smyslu:,,udeříli tě někdo v pravou tvář, nastav mu i levou.").A dodnes to tak nějak funguje. Osobně si myslím, že dělení GP (globálního PREDÁTORA) na křídla už postrádá smysl. Obě jedou na úplné a konečné ovládnutí všech zdrojů a moci nad celou planetou. Jen ten Putin, i když obklopen pátou kolonou chazarů, jim do toho zatím statečně hází vidle. A kdo je to GP ? Myslím, že aspoň někteří z nás tuší. Bylo to už mnohokrát naznačeno. Naposledy po svatbě v Britské královské rodině, kdy si přivdali do rodiny černošku. A mohl bych pokračovat dlouho. No a tak pěkně probíhá přepisování historie v jejich zájmu. Nicméně toho slova ,,historie" už se štítím jak slizu. ,,His Story" přepisovat mohou. Ale minulost nepřepíšou.
Margon

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:34
Odpovědět  Anonymní

Uplně nevím, co by na tom mohlo být pravdy:-)
Judaismus nikdo přijmout nemůže, alespoň podle Talmudu. A navíc, buhví kdy vnikl judaismus, od hebrejců o tom pochybuji.
Islám se rosřířil až s poskoky Habsburků Osmany, do té doby byli jen Izmajlité.
A katolicismus s ukřižovaným přišel až s Habsburky.
No a křesťanem byl tehdy asi každý, kdo věřil sám v sebe, ve své předky a ve svou cestu. Katolíci z nich pak "udělali" pohany a zaměnili KRIST za ukřižovaného Krista. http://ringofchrist.com/wp-content/uploads/2015/02/ring-of-christ-chi-rho.jpg
nenimito

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:34
Odpovědět  Anonymní

nenimito
Podle ,,halachy" se může židem stát každý, kdo je v jejím smyslu obřezán a dodržuje všechna přikázání.
Margon

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:34
Odpovědět  Anonymní

nenimito
Jinak, nevím co mají znamenat ty smajlíci v úvodu odpovědi na můj komentář. To jako, že jsem k smíchu ? No dobře. Může být. Nemám patent na rozum. Ale myslím, že ostatní čtenáři si udělají obrázek i bez tvého návodu.
Margon.

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:34
Odpovědět  Anonymní

Margone, nechtěl jsem Tě nijak zesměšňovat, omlouvám se.
Psal jsi "věci, které můžou být jen legenda, ale něco pravdy by v nich být mohlo". A podle mne vybrat si v té době mezi Judaismem, Islámem a Křesťanství(katolicismem) byl nesmysl, promiň. Přišlo mi to usměvné, nikoliv zesměšňující. Podle mne v té době v podstatě ani jedno tohle náboženství neexistovalo. Všechna "přišla" až po 15.století, po katastrofách, po povodni, po permafrostu, po Greenlandu, po antice(renesanci). I i proč museli díky tomu "zkorigovat korekci přestupnosti" v juliánském kalendáři a katolíci vytvořili gregoriánský se "superkorekcí" o pár stovek století.
Což je něco, co se tu snažím celkem dlouho vysvětlit, občas…:-)
https://myslenkyocemkoli.blogspot.com/2017/08/o-cem-mlci-ruiny-septaji-pyramidy-1.html

Halachu zpatlali až aškenázi, což nebyl(není) nikdo jiný něž rozprášení po Evropě (i Americe) chazaři zlatou hordou. Nikoliv hebrejci.

Čtenáři(vč. Tebe) si jestě udělají obrázek dle svého návodu. Což je opět něco, co snažím vysvětlit, že každý má jiný TriSkel(trojzrcadlo sebe) těla, ducha, i té geniální duše, která rozhodně nepochází z jedné praopice:-)
Mimochodem, správné zobrazení triskelu je ze třech Möbiho smyček:-)
nenimito

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:34
Odpovědět  Anonymní

nenimito
Pokud se na to díváš z tohoto pohledu, tak se nedá než souhlasit. Jenže já už mám dneska problém přijímat jakákoliv dogmata. Už mi bylo v životě vštěpováno tolik zaručených ,,pravd"…….A nakonec se ukazuje , že i ten Edison, nebo dokonce sám veliký Einstein……Takže tak. Nakonec to vlastně dnes pro život jedince jako takový, nemá ani moc cenu pitvat. Pivo nám kvůli tomu nezlevní. Začínám se na tyhle věci dívat asi jako na ,,Pohádky ovčí babičky." Skutečná Pravda už nám v této inkarnaci určitě zjevena nebude. Ale povídat si o tom jistě můžeme. Alespoň se člověku otevřou oči a rozpustí se právě ta dogmata. No, to ale určo není cílem současného establishementu.
Margon

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:34
Odpovědět  Anonymní

Margone, na dogmata určitě nevěř:-)
Vše jsou to jen poHádky po hádkách s Hádem, Hady a Dračími císaři. I když mne celkem fascinuje, jak jsou si ty hádky s Hady kolem světa podobny.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Echidna (Skythes)
http://smit.wz.cz/zrcadlo/view.php?cisloclanku=2005070302
https://pan-dohva.livejournal.com/1090279.html
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kekrops
http://www.touristorama.com/en/cadmus-the-founder-of-thebes-02268
http://earth-chronicles.com/histori/mysterious-nagi-snake-people-who-live-in-secret-underground-cities.html
Asi by toho bylo mnohem a mnohem více… občas je někde v pohádkách psáno, že Hadi a Draci nemají soucit a svědomí…
A jak už tu jednou psal Nal: Pohádky neexistují proto, aby děti usínaly, ale aby se dospělí probudili:-)

S tím pitváním moc úplně nesouhlasím. Vím, že i Michal má podobný názor, ale pro mne je to paměťový a "závitový" trénink – nikoli životní cesta. Podobný, jako když se jdu provětrat na kole nebo pěšmo do skal. Často potkávám starší spoluobčany, i co jsem znal jako "Jury" a dnes mají problém se souvislým tokem myšlenek ve věťě. Nepoužíváním "svalů a šlach" neprobíhá obnovování živočišných buněk, ať už jakýchkoliv. U mne to je ještě navíc suprzvědavost od mala:-)
Inkarnace je asi nevyhnutelná, stejně jako její aktuální konec. Ale to je zase něco, co jde aktuálně mimo mne….
nenimito

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:34
Odpovědět  Anonymní

nenimito
Úplně jsi mě nepochopil. Já neříkám vůbec nepitvat. Intelektuální trénink je nutný. Proto jsem napsal:,, Ale povídat si o tom jistě můžeme. Alespoň se člověku otevřou oči a rozpustí se právě ta dogmata."Jinde jsem napsal, že poznávání nových věcí je pro mě nekončící dobrodružství, které začalo, když jsem se naučil číst. Zvědavost je moje druhé jméno. :-). A má to smysl v duchovním vývoji. Jen už tomu nepřikládám velkou váhu z perspektivy života jedince v současné společnosti. Možná ti to přijde jako protiřečení, ale já s tím problém nemám. To, jak asi došlo ke zmrznutí mamuta s kusem trávy v hubě je sice zajímavé , ale nemění nic na věci, že zmrznul. Takže z hlediska informace 1, ale z hlediska využitelnosti v současném životě 0. Nevím, jestli je to nejvhodnější příklad, ale nic jiného mě zrovna nenapadá. I když si rád o tom počtu.(myslím třeba o těch mamutech apod.)
Co se týče toho o těch inkarnacích, to nebudu rozebírat. Myslím, že se to všichni dozvíme až nadejde náš čas.
Margon

Buffer
Host
Buffer
17. 3. 2022 13:34

Po přečtení všech tří dílů si uvědomuji cenu svého archivu. Tím také děkuji za tento seriál, protože je až příliš mnoho lidí, kteří místo v realitě žijí fikcí a podle toho se také rozhodují a jednají. Ohledně pojmu "bolševik" lze konstatovat, že v ruské interpretaci má blízko k vlasteneckému socialistovi, zatímco v neruské interpretaci má často pejorativní nádech s chybnou etymologickou interpretací, že to je ten, který chce stále "bolše", zvláště pokud jde o moc. Jenže na porovnání Stalina, Jagody a Ježova je zcela jasně partná odlišnost bolševika Stalina a psychopatických trockistů Jagody a Ježova (není náhodou, že právě jejich, nikoli Stalinova rozhodnutí vedly k faktické genocidě ničím se proti lidskosti neprovinivších Rusů za "čistek". Každý, kdo jen ceknul o nelidskosti a mocichtivosti věrchušky musel být odstraněn. Stalin to pochopil pozdě, přesto Ježova vyměnil Berijou a rázem bylo po masových čistkách. Jediné popravy a deportace, jež Stalin osobně povolil a neodvolal, se týkaly skutečných zrádců, včetně Tuchačevského, který byl mentálně generálem wehrmachtu (jakkoli špičkovým a technicky vzdělaným).

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:34

I fašističtí banderovci měli povědomí a informace o plánovaném útoku spojenců na SSSR. Úryvky z článků:
Od dubna následujícího se snažili banderovci pronikat přes polskou hranici znovu, tentokrát ještě hlouběji do slovenského vnitrozemí. Při tom mimo jiné svolávali se zbraní celé vesnice na shromáždění, při kterých jedním dechem hlásali hesla o boji za "Za Boha a za národ, za odkaz dr. Tisu". Původně počítali s pokračováním boje, s rychlým vypuknutím další světové války a změnou evropské mapy. Politická situace na území, po kterém se pohybovali, je však už v roce 1947 pasovala do role válečných ztroskotanců. V Polsku jim doslova začala hořet půda pod nohama. Měli na výběr jen málo možností dalšího osudu – buď se vzdát, nebo se pokusit o ústup. Hlavní cíl byl v Bavorsku. Zde, v Mnichově, měla své sídlo OUN, zde se tehdy zdržoval i samotný Bandera.

Jiný

„Po válce chtěli západní imperialisté dostat banderovské tlupy, složené z bývalých esesáků, do západního Německa, aby tam spolu s ostatními válečnými zločinci sloužili jako jádro budoucí fašistické armády, určené k přepadení Sovětského svazu a lidově demokratických států.

Zdroje:https://babylonrevue.cz/ofelie-u-janosikova/
http://www.detektorweb.cz/index.4me?s=show&lang=1&i=89&mm=2&xb=2&vd=1