Vědomí a Mysl

Díky jednomu našemu skalnímu čtenáři a jeho neztenčující se zásobě poněkud jednotvárných komentářů jsem se dokopal k něčemu, co jsem chtěl už dávno, ale lenost stále vítězila. Udělám výjimku a tentokrát nepůjde o můj vlastní text, nýbrž o zkorigovanou část knihy, kterou jsem si musel přečíst třikrát, než jsem došel do stavu, kdy jsem text konečně přijal. Předtím jsem cokoli, co dávalo levé hemisféře důležitou, nebo dokonce důležitější funkci než hemisféře pravé, kategoricky odmítal. Nyní jsem ho přijal nikoli jako nějaké informace zvenčí, nýbrž jako potvrzení vlastních poznání někým dalším se stejným poznáním.
A jelikož jsem nenašel dostatek vůle svůj pohled na věc sepsat srozumitelně a protože jsem si řekl, že psát něco, co již napsal někdo jiný a lépe, je vlastně mrháním času, donutil jsem se alespoň danou stať najít, přepsat a snad funkčně zkorigovat. Ještě před samotným textem jsou vysvětlivky k několika názvoslovím v textu použitým. I když z důvodu vytržení z kontextu celé trilogie knih může dojít k neúplnému pochopení, nechám vysvětlivky přesně tak, jak je autor uvedl v knize. Třeba to někoho dotlačí si knihy přečíst. Fenomén (OOBE), kterým se autor v dílech zabývá, pro mě osobně není něčím neznámým, nýbrž osobní zkušeností (ZDE a ZDE), tudíž z mého úhlu pohledu jsou informace více než relevantní. Text níže uvedený pochází z knihy Návrat k pramenům od spisovatele a průkopníka v oblasti výzkumů OOBE Roberta Monroa, který nebyl ani ždibec ezoterikem a jehož čistokrevně vědecký přístup je to, zač ho obdivuji. Pro případné zájemce první díl trilogie je Cesty mimo tělo, druhý Daleké cesty.
MichalB

Pravá hemisféra – ta část mozku-vědomí, která vyzařuje z našeho Vnitřního já, jež bylo přítomno u počátků našich lidských zkušeností;
Levá hemisféra – současné společensko-kulturní označení pro intelektuální, logickou a racionální část našeho tradičního procesu myšlení;
Odlišný pohled – soubor poznání po odečtení okouzlení náboženskými věroukami a zvířecích pudů;
Systém pozemského života – uspořádaná oblast časoprostoru, který obýváme;
Tam – energetické spektrum M-pole v nefyzické formě oddělené od časoprostoru;
M-pole – nefyzické energetické pole, které prostupuje časoprostorem včetně našeho Systému pozemského života, které však není součástí současných vědeckých studií či poznání.

Současné teorie mají za to, že kromě aktivit, jejichž podstatou jsou zvířecí instinkty, je naše myšlení rozděleno do dvou základních kategorií. Můžeme je rozdělit na ty, které vyvěrají z levé mozkové hemisféry, a na ty, které naopak pocházejí z hemisféry pravé. Pamatujte si ale, že tyto názvy jsou pouze symbolické a pouze velmi volně provázány s tím, co si pod pojmem „levý” a „pravý” obvykle představujeme.
Levá hemisféra je ta část nás, která dohlíží na to, aby vše bylo uděláno. Má na starosti analytickou a intelektuální oblast činností. Tady mají svá místečka naše matematická a jazyková centra; odtud pochází naše logické uvažování, naše vědecké metody, náš organizační talent a učitelské schopnosti a mnoho, mnoho dalšího. Je to právě aktivita levé mozkové hemisféry, která nás odlišuje od zvířat. Je i zdrojem našeho optimismu typu „to se dá zvládnout”. 
Naše pravá hemisféra je úplně jiná. Z ní pocházejí vjemy formy a prostoru, krásy, intuice, emocí a navíc všechno to, co levá hemisféra nedokáže pochopit anebo zařadit, včetně lásky, přátelství, inspirace atd. Pravá mozková hemisféra je zděšena představou, že v levé hemisféře se může zrodit způsob, jak spočítat či klasifikovat lásku či přátelství. Pro pravou hemisféru jsou tyto kvality posvátným územím. Může to znít paradoxně, ale naše pravá hemisféra je současně i generátorem našich negativních pocitů.

Nejnovější koncepce tvrdí, že patřičně dle změn v situacích v našem každodenním životě lidské vědomí přeskakuje tam a zpět mezi levou a pravou mozkovou hemisférou. Když se trápíme nad nějakými výpočty, dominuje levá část našeho mozku. Když posloucháme hudbu, štafetu přebírá hemisféra pravá. Mozek je na vrcholu svého výkonu tehdy, když myšlenkové procesy probíhají v mozku současně a jsou integrované, sjednocené a synchronní. Již odedávna probíhá jakási skrytá kulturní válka, která se teprve v posledních letech dostává na povrch dění. Totiž ti, u kterých dominuje levá mozková hemisféra, považují ty, u kterých vládne ta pravá, za neschopné existence v Systému pozemského života. To vše do té míry, že pak mají sklon se k nim chovat s nedůvěrou, dokonce i s pohrdáním. Na druhou stranu zase ti, u kterých převládá pravá hemisféra, pohlížejí na ostatní takovým způsobem, že jim chybí představivost, že jsou nudnými materialisty či necity bez duchovních hodnot.
Nyní je na čase ukončit tu nerozumnou válku a konečně uvést na pravou míru to nebezpečné nedorozumění. Naším hlavním a základním cílem, kromě výuky skrze zkušenost lidské existence, je nabývání a rozvíjení toho, co označujeme jako intelekt – vědomí levé hemisféry. Není nutno, abychom podobně takto rozvíjeli vlohy hemisféry pravé, jelikož je již dávno vlastníme. Přinesli jsme si je s sebou – nějakým způsobem jsou nám vrozeny.
A právě tyto způsobilosti levé hemisféry se neobyčejně cení, když pobýváme na návštěvě anebo se vracíme Tam, mimo časoprostor. To levá mozková hemisféra identifikuje omezení našeho vývoje, které existovalo před naším pobytem zde. Pouze funkce levé hemisféry mohou proměnit Neznámé ve Známé, rozptýlit strach, umocnit zkušenost, otevřít nové obzory, zlomit falešné světonázory. Právě levá hemisféra chytá každou myšlenku, informaci anebo inspiraci vysílanou z anebo skrze pravou mozkovou hemisféru a nutí ji k činnosti. Podle jakýchkoliv standardů se nic cenného nemůže stát opravdovým a skutečným, dokud to neprojde levou částí mozku.
Pravá hemisféra zůstávala nezměněna po celá tisíciletí. Nerozvíjela se a je úplně stejná, jaká byla vždycky. A opačně – vědomí levé hemisféry se vyvíjí neustále, buď záměrně, anebo z nutnosti. V minulém století tento rozvoj nabyl exponenciálního charakteru a svou expanzí zasáhl nikoli jenom jednotlivce, ale miliony lidí po celém světě.
V současnosti levá část mozku již tak hluboce prozkoumala časoprostorové jevy, že to vypadá, jako by zůstalo již málo oblastí pro další výzkum, aniž by se opakovaly a recyklovaly věci známé. Na druhé straně pro takový výzkum jsou Tam připravena energetická pole. Ze samotné své podstaty levá hemisféra nemůže sama o sobě pomoci tomu, aby se konstruktivně zapojila do procesu svého opravdového zhodnocení a využití. Pravá hemisféra ji k tomu nutí – a právě pravá hemisféra hraje v tomto procesu řídicí úlohu.
Nakonec tedy došlo k tomu, že naše levá hemisféra byla důkladně obezděna. Koneckonců, je to plně omluvitelné. Tuto izolaci způsobil fakt, že poskytuje prostředky pro přežití v Systému pozemského života a že vzdoruje všemu, co může narušovat a klást odpor tomuto procesu. To, k čemu dochází Tam, mimo časoprostor, nepočítá s obvyklými standardy Systému pozemského života. A co je důležitější, vypadá to tak, že informace získané Tam, jsou bezcenné pro bytosti, které obývají Systém pozemského života. Patřičný zájem o tyto informace vzniká až tehdy, kdy levá hemisféra rozpozná znalosti tohoto druhu jako životně důležitý nástroj pro vývoj v Tam.
Náš Odlišný pohled co nejdůrazněji poukazuje na dozrávající vlohy levé hemisféry našeho mozku. Ale jak jsme se již dříve zmínili, kvůli tomu jsme sem vlastně přišli – abychom tyto vlohy získali. Pro ty, u kterých dominuje pravá hemisféra, bude nepochybně obtížné, snad až nemožné to přijmout.
Pravá hemisféra, jelikož je vůdčí, často nutí levou k činnosti takovým způsobem, jako by chtěla zničit tisíce let evoluce. Mezi tím levá polovina mozku neustále sbírá využitelné myšlenky a inspirace pravé hemisféry a proměňuje je v něco nesmírně cenného. Toleruje neproduktivní schémata pravé hemisféry do té doby, dokud jí nezkříží cestu. Avšak důležité je i to, že silně zkresluje některá z těchto schémat tím, že je přizpůsobuje dravčímu uspořádání Systému pozemského života.
Tady jsou dvě definice, které jsou podstatné pro náš Odlišný pohled:
Levá hemisféra se rovná Lidské mysli (rozumu) pozměněné Systémem pozemského života.
Pravá hemisféra je prostředkem, skrze který se vyjadřuje naše Vnitřní já. Je to nadčasová, nefyzická část nás samých, která není dotčena a ovlivněna Systémem pozemského života.
Celý vtip spočívá v přinucení pravé a levé hemisféry k simultánní a synchronizované činnosti, a to tak, že levou hemisféru neustále pobízíme k tomu, aby se stále více účastnila činnosti Tam. Neměli byste upřednostňovat jednu část mozku na úkor druhé.


zdroj: Robert Monroe – Návrat k pramenům

©)2017 myslenkyocemkoli.blogspot.com
Článek je povoleno publikovat v celé a nezměněné podobě s uvedením zdroje.
0 0 hlasů
Hodnocení článku

Čtěte dál

PředchozíDalší
odebírat
Upozornit na
guest
23 Komentářů
Nejstarší
Nejnovější počtu hlasů
Inline Feedbacks
ukaž všechny komentáře
Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:38

Michale snaha sa cení, v pohode nerieš. K članku, konkretne týmto tvrdením "Naším hlavním a základním cílem, kromě výuky skrze zkušenost lidské existence, je nabývání a rozvíjení toho, co označujeme jako intelekt – vědomí levé hemisféry. Není nutno, abychom podobně takto rozvíjeli vlohy hemisféry pravé, jelikož je již dávno vlastníme. Přinesli jsme si je s sebou – nějakým způsobem jsou nám vrozeny." to chlapec cele "diskvalifikuje". Z písaneho je zjavne že mu uniká v tejto veci dosť poctatná drobnosť – informácia a myšlienka nie je jedno a to samé…

Ďuro Trulo
Host
Ďuro Trulo
17. 3. 2022 13:38

Levá – pravá, to mi něco připomíná. Dokonce i vylhaná ČT takto dělí partaje a ovčany. Asi na tom bude smítko pravdy. Pro mne jako hemis-férového levičáka bylo, je a bude důležité poznání metodiky jak ty pitomé hemisféry zapnout, vypnout, přepnout nebo kreknout silou "vole" a tím mít možnost vnímat a zpracovávat vněmy podle svých vlastních představ a schemat. Asi to chce mnohaletý tréning, ale na to jsem silně zdechlý Valach, takže si raději cvaknu dobrého 50-ti procentního valašského léku. Ať zhyne šárka aj Šárka či šarkan (i ten kitajskij)!
22. 11. 2112 valach Ďuro Trulo alias Somárik Sprostučký

Nal
Host
Nal
17. 3. 2022 13:38
Odpovědět  Ďuro Trulo

Dobrý závěr do této diskuze. 🙂 Šárka je pro milovníky přírodní léčby větší pohroma než velmoci pro tento svět.

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:38

Nemyslím si, že by se pravá hemisféra nerozvíjela a zůstávala nezměněna po celá tisíciletí. Naopak, u každého jedince se podle mne rozvíjí jinak, podle pochopopení toho, jak se "napojí" na Zdroj a jak "to" díky své levé hemisféře ten jedinec pochopí, "dosadí" do svým rovnic o několika neznámých, a jak to dokáže využít nebo zneužít v tomhle matrixu. Což je podle mne TA rovnováha Slunce a Měsíce, pravé a levé. Každý z nás má ta "zatížení" na těch vahadlech jiná, ale ať je to "zatížení" jakékoliv, mělo by být v rovnováze, což je to vyvážné použití rozumu a citu. Nevyváženost vede k nemocem a chorobám, ať už duchovním nebo fyzickým.
nenimito

MichalB
Host
MichalB
17. 3. 2022 13:38
Odpovědět  Anonymní

Nenimito,
já jsem to pochopil (přesněji to tak vidím), že tu skutečně nemůže jít o rozvoj, nýbrž o odkrývání/odhalování již nabytých schopností.
Představ si, že jsi se rozhodl, že se budeš chtít coby amatér naučit ovládat počítačovou grafiku a animaci. Máš k dispozici ten nejdokonalejší software, jaký lze na tvém PC využít. Bude ti trvat mnoho a mnoho stovek, možná tisíců hodin práce, pokusů a omylů, než odhalíš veškerý jeho potenciál, než se naučíš používat jeho vychytávky. Software zůstane stejný, ale ty se budeš učit zdokonalovat svoje vlastní schopnosti, svojí představivost a nápaditost, protože pokud máš využít celý potenciál software, musíš zamakat na sobě.
Jen hrubé přirovnání, které mě narychlo napadlo. Snad pochopíš, co si myslím, že chtěl autor říci. Ono totiž je potřeba si fakt přečíst celou trilogii a pravděpodobně několikrát, aby ono vytržení z kontextu celku bylo minimální. Celou knihu jsem fakt přepisovat nechtěl 🙂

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:38
Odpovědět  Anonymní

Chápu, co myslíš, jen mne u toho popisovaného i nejdokonalejšího softwaru chybí připojení k netu – ke Zdroji a aktualizace "chyb"(pochopení souvislostí?) v něm. A podle mne na ty "chyby" upozorňují jiní jedinci s týmtéž softwarem. To je to, proč nesouhlasím s tím, že by se pravá hemisféra nerozvíjela a zůstávala nezměněna po celá tisíciletí.
nenimito

MichalB
Host
MichalB
17. 3. 2022 13:38
Odpovědět  Anonymní

Moc se šťouráš v mých podobenstvích 🙂 Vymýšlím je narychlo, aby mohl jednou dvěma větami alespoň vzdáleně načrtnout něco, nač bych potřeboval minimálně desítky stran.
Ale pokud chceš trošku hlouběji, pak budu nahlas rozmýšlet. Neber ono "nerozvíjení" doslovně. Vědomí (pravá hemisféra) se vyvíjí, ale ZDE v "Systému pozemského života" je to irelevantní, protože rozvoj jde v rovinách, jež jsou zcela mimo naše chápání a ZDE nevyužitelný. Rozvoj, jež je použit v textu, a jak ho vnímám já, je myšlen ten, který se týká našeho časoprostoru. A do něj naše Vědomí přišlo "hotové". To, oč mu (Vědomí) ZDE jde, je vývoj v rámci časoprostoru, což znamená rozvoj a vývoj intelektu. Raději už podobenství nebudu používat. Ono už tak je obtížné dávat slovní podobu něčemu z valné části abstraktnímu 🙂

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:38
Odpovědět  Anonymní

jjj, psal jsem – cimprlína…
nenimito

Ďuro Trulo
Host
Ďuro Trulo
17. 3. 2022 13:38
Odpovědět  Anonymní

"" Ono už tak je obtížné dávat slovní podobu něčemu z valné části abstraktnímu :-)"":

Jako mladý student 1. ročníku VŠLD jsem absolvoval cvika z deskriptivní geometrie vedená Doc. Ing. Husárikem a jako všem posluchačúm i mně dělalo problémy pochopit detaily a smysl konstrukcí 21 základních úloh z DESKY. A tak jsem sebral odvahu, přihlásil se a milému docentovi jsem filosoficky nastínil, že ty jeho úlohy jsou příliš "ABSTRAKTNÍ". Dodnes vidím jeho modré oči v hlubokém upření do študákovy duše a slyším jeho banální, kouzelnou a obecně platnou odpověď, ""a čo nie-je?". Z tohoto pravdivého výroku plyne, že každá myšlenka (i ta vyslovená či napsaná) je ryze abstraktní. Tož tak ogaři, naučte se filosofii a formální logiku(a to nejen zpaměti, ale hlavně používat jako nástroj abstrakce).
Ďuro Trulo alias Somárik Sprostučký

MichalB
Host
MichalB
17. 3. 2022 13:38
Odpovědět  Anonymní

Ďuro,
zásah do černého!
O tom ten úryvek přece byl. Naučit se svojí Mysl používat jako nástroj Vědomí 🙂

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:38

Michale, dávání podoby abstraktnímu podle mě dokonale umí některá beletrie. K tomu jsem si tak nějak došla, když je to nějaká "fakt dobrá (pro mě)" kniha, tak maka racionální hemisféra, protože jsou v knize věci reálné, představitelné (no…) a současně se něco propojuje s prapocitem v té neracionální hemisféře. Byla to pro mě před lety třeba četba Kurta Vonneguta například Sirény z Titanu. Vlastně tam popisuje teorii strun (už byla všeobecně známá?-nevím) a jeho pojem – církev Naprosto Lhostejného Boha, mě uchvátil a je takových knížek víc 🙂 a každý máme ty své. Co je na konci mých úvah poslední dobou je otázka, zda se vůbec něco vyvíjí, proč by s mělo něco zlepšovat (zhoršovat) a už vůbec mi nesedí, že by to mohlo chtít něco, co nás přesahuje – takže ať žije Naprosto Lhostejný Bůh! Jo a humory su top, při tech je fajn, to se mi líbí, ze se tu neberem tak vazne a neva být mimo ;-). sv

MichalB
Host
MichalB
17. 3. 2022 13:38
Odpovědět  Anonymní

sv,
pojem Naprosto Lhostejný Bůh a smysl pro humor mi připomněl jeden luxusní (alespoň pro mne) seriál, který zrovna sleduji – Lucifer.

Někdo může pojem Naprosto Lhostejného Boha brát jako naprosto lhostejného boha a někdo přesně naopak – jako boha, jemuž jde o to nejlepší i pro toho nejhoršího (i když on to tak zrovna nevidí). Záleží kam až je člověk ochotný v úvahách zajít 🙂

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:38
Odpovědět  Anonymní

Oni tak nějak ti všichni v té bedně umí všechno úžasně přetočit:-)
Název Lucifer pochází z latinského LuxFerre – SvětloNoš, což byl Prométeus, Saturnus neboli Koščej. Jde o to, co to bylo za "světlo", které donesl těm, co stvořil:-)
nenimito

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:38
Odpovědět  Anonymní

Děkuji za inspiraci, určitě kuknu ;-), sv

MichalB
Host
MichalB
17. 3. 2022 13:38
Odpovědět  Anonymní

Nenimito,
neber to nikterak osobně, ale upřímně řečeno se mi poslední dobou otevírá kudla v kapse při tvrzeních typu "Lucifer je padlý anděl", "Lucifer je …", "Zeus byl …", "Svatý Václav byl ve skutečnosti …" atd., atd.
Pokud by to tvrdil někdo, kdo by zároveň dodal "Byl jsem u toho", "Znám ho osobně", vzal bych to jako něčí osobní zkušenost. Ale takhle to beru jako – jak to jen diplomaticky říci – jen jako papouškování někoho bezejmenného, neznámého nebo píšícího pod pseudonymem apod.
Sám jsi mockrát zmínil, že defacto neexistují (nebo nejsou přístupné) žádné originální zápisy starší několika málo století, že jde o přepisy přepisů dělané na zakázku toho či tamtěch, tudíž spolehlivost historických dat se blíží nule. A to včetně mnoha bájí, pohádek i pověstí, protože ruku na srdce – ani v těchto případech nelze deklarovat pravost.
Proto položím jednoduchou otázku. Ty VÍŠ, že Lucifer byl Prométheus, Saturnus, Koščej, Světlonoš a co já vím, co ještě nebo jde o načtené informace ze zdrojů, za jejichž autory bys dal ruku do ohně nebo o informace ze zdrojů, které napsal někdo, koho jsi nikdy nepoznal? Odpověď mě moc zajímá.

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:38
Odpovědět  Anonymní

Michale neberu to osobně:-)
Ano bavíme se o pohádkách, bájích, pověstech, filmech, seriálech, beletriích, scifi minulosti i scifi budoucnosti pro mne celkem zvláštního scifi Naprosto Lhostejného Boha, podobnostech i souvislostech, myslím. Omlouvám se, pokud to vyznělo moc vážně:-)
Za nikoho, koho neznám osobně, bych ruku do ohně nedal….
nenimito

MichalB
Host
MichalB
17. 3. 2022 13:38
Odpovědět  Anonymní

Asi to tak mělo být – proto se mi nezveřejnil komentář, který jsem ti před chvílí psal. Nebudu ho tedy psát znovu 🙂
Místo toho napíšu něco jiného. Konkrétně o tom Luciferovi zrovna něco málo vím. Přesněji jen malilinkatý pidistřípeček. A jak už to u mě poslední dobou bývá, tak z oněch informací (pro mě) vyplývá to, že ať bytost, která za tímto jménem stála (ani nevím, zda toto jméno je vůbec pravé, ale to je nedůležité), rozhodně nebyla taková, jak jí prezentuje například církev. Ale i další a další jednotlivci i skupiny. Ovšem asi je potřeba si jí neplést s dalšími jmény, která jsou se jménem Lucifer běžně spojována. Zkrátka skutečnost bude asi na hony vzdálená prezentovanému. Ale to už nás asi nepřekvapí, že? 🙂
A kde jsem k tomu přišel? S velkým překvapením si o tom špitali špačci na Karlštejně 🙂
Asi jediné, co mohu říci, je to, že to souvisí s oním "ztraceným" obrazem v kapli svatého Kříže. Zajímavé, že zmizel zrovna jen tento jediný 🙂

Jana
Host
Jana
17. 3. 2022 13:38
Odpovědět  Anonymní

Ak sa smiem opýtať, ktorý obraz sa stratil z kaple sv. Kříže?

MichalB
Host
MichalB
17. 3. 2022 13:38
Odpovědět  Anonymní

Jano,
jeho název Vám nepovím, ale pokud se tam rozhlédnete, pak tuším u jednoho bočního okna si toho všimnete.

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:38
Odpovědět  Anonymní

Oficiální verze:
"Obrazů původně bylo 130. Jeden se ale v průběhu věků ztratil a už nikdy nebyl objeven, a tak po něm v kapli zůstává prázdné místo. „Poté, co architekt Mocker dokončil v roce 1901 rekonstrukci Karlštejna, měla se vrátit do kaple svatého Kříže i desítka obrazů, které si vypůjčila císařovna Marie Terezie do Vídně. Ale jeden obraz – svatá Markéta – se ztratil. Věřím, že pokud by se náhodou někde objevil, bude mít současný český stát peníze na jeho zakoupení," vysvětlil, jak je to se ztraceným „Theodorikem", kastelán Karlštejna Jaromír Kubů."
Ale skutečnost asi nikdo nedohledá…
Osobně moc nevěřím ve šlechetnost reforem tolik vyšlechtěné šlechtičně Marie Terezie Habsburské. Ono stačí si zjistit, kdy byla založena neoficiálně tajná policie, postavena mimo zákon s povolením vraždit, jako ochrana trůnu, vlády a koruny, a pak kdy oficiálně. A v podstatě díky tomu vládne v celém světe dodnes:-)
nenimito

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:38

Včera som počúval rozhovor s Jaroslavom Marešom z 2007 roku (Český rozhlas dvojka), rozprával o Číňanoch chodiacich po spiatku – nejaký profesor mu to vysvetlil, že to nieje ''móda'', ale že to pomáha rozvíjať u jedincov opačnú hemisféru, ako bežne používajú. Prepojením oboch hemisfér člorvek ''získava'' paranormálne schopnosti. Zaujalo ma to hlavne preto, že spomenuli Čínskeho Yettyho, ktorý občas (???) chodí pospiatku (vraj aby zmiatol prenasledovateľov). O cúvajucom Yettim (nie Škodovka 🙂 ) som čítal u viacerych autorov. Na Sibíri o ňom hovoria, že pomocou myšlienok dokáže paralizovať človeka, alebo loviť zvieratá… (??? Sidorov)
Takže, kto chce rozvíjať opačnú hemisféru, mal by začať chodiť pospiatku… 🙂 znie to ako vtip, ale kto skúšal robiť bežný pohyb (ak je pravák) ľavou rukou (oholiť sa, WC…) vie, že to dá docela zabrať. Alebo len si zaliať rannú kávu…
Miki

MichalB
Host
MichalB
17. 3. 2022 13:38
Odpovědět  Anonymní

Miki,
v textu to sice bylo jasně řečeno, ale i tak to zopakuji. Pod pojmem levá a pravá hemisféra není v žádném případě myšlena levá a pravá strana mozku. Je sice pravda, že levou část těla vesměs řídí pravá část mozku a opačně, ale zde se pod oněmi pojmy skrývá něco zcela jiného.
Koneckonců je to i ve vysvětlivkách před článkem.

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:38
Odpovědět  Anonymní

Michal B.
No, Michale, musím dát za pravdu Mikimu. Hemisféra, je prostě Hemisféra. To je prostě polokoule. A mozek jiné dvě nemá. A ty dvě synchronizovat by dle mého názoru měla šišinka, alias ,,třetí oko," které jak víš bylo od dávnověku uznáváno snad ve všech kulturách, jako oko do duše. Tu knihu z které cituješ neznám, ale já si myslím, že něco tu úlohu plnit musí. A mozek, až zas tok moc, prozkoumán není. Moje intuice my říká, že ,,ta (moje)teorie je tak šílená, že by mohla být pravdivá." Jak říká klasik. 🙂
Margon