HORY, DOLY, TERRICONY – STOPY DÁVNÉ TĚŽBY 3

– předchozí část –

Bílá skála, Krym – stěny lomu a haldy

Těžba vápence
Jsem přesvědčen, že současná civilizace je jen stínem té předešlé a ve srovnání s ní jsme teprve dětmi. Úroveň průmyslu našich dávných předků – a nemusíme tuto časovou vzdálenost počítat hned na tisíce let – však dokázat zatím nelze, protože vše bylo v průběhu času zužitkováno, přetaveno, zrecyklováno. Jako názorná zkrácená analogie poslouží příklad, kdy po rozpadu SSSR opilci vykopávali ze země kabely a vodovodní trubky, aby je pak mohli prodávat do sběren. Taky jistý druh “recyklace”. A nedělo se to samozřejmě jen v SSSR. Ostatně že úroveň civilizace se někdy mění i skokově, můžeme vidět na tomto malém příkladu týkajícím se našeho dnešního tématu – využívání a zpracování vápence.

Do 18. století se kamenné budovy stavěly především z něj. Pro jeho řezání byla používána pokročilá obráběcí zařízení a vytvořit dokonalé pravidelné kvádry bylo to nejmenší, co tehdejší kameníci uměli. Do spáry zdiva z těchto vápencových bloků nezasunete ani břit. Zde je fotografie podezdívky starého domu na Krymu, jehož první patro bylo zasypáno zeminou, zhruba 3 – 4 metry, stejně jako v mnoha dalších městech na území bývalého SSSR. V Sevastopolu, Simferpolu, Feodosii, Kerči – všechny domy, které jsou utopené v zemi na 3 – 4 metry, mají zdivo takovéto kvality:
Prošlo však 200 let a v době SSSR se za docela postačující považovalo tohle:
Zdivo jako na první fotografii už nikdo běžně nestaví. I takhle totiž někdy kráčí pokrok. Ale to jen tak pro názornost.


Vraťme se k našemu tématu. Jak tedy dokázat, že naši dávní předkové nebyli jen divokými lovci mamutů?
Lehce. Pokud byla minulá civilizace
mnohem rozvinutější než naše, pak je jasné, že pro fungování svého
industriálního, průmyslového a hutního odvětví potřebovala suroviny z
celé periodické soustavy prvků. A všechny izotopy prvků. Téměř všechny
prvky periodické soustavy se nacházejí v zemině a v horních vrstvách
hornin. To znamená, že stačí najít a ukázat rozsáhlé stopy vytěžení
hornin ze svahů hor, z povrchu země i z podzemí. Ale nejen to; také
stopy zpracované hlušiny po jejím obohacení v důlních a zušlechťujících
závodech minulosti. A to už můžeme názorně ukázat.

Podívejme se nyní, v jakých objemech a jak dlouho se na planetě těží vápenec jako základní stavební materiál, a to na příkladu Krymu, protože jsem odsud, a místní krajina a podzemí mě nasměrovaly na tuto cestu.
Tohle je Eski Kermen. Negramotní průvodci vám řeknou, že se jedná o jedeno z jeskynních měst Krymu, kde žili lidé:
A na můj dotaz ohledně těchto kolejí mi řekli, že byly vytvořeny koly vozů místní šlechty.
Zde je ještě jedno takové „jeskynní město“ Krymu, Čufut Kale:
A tady je k porovnání současný krymský lom k těžbě vápence; s vyřezanými místnostmi. Prý pro pracovníky. Zdá se, že se jim tam přinejmenším dobře schraňuje nářadí. Pomyslně nyní přesuňme tento lom o pár stovek, případně tisíců let do budoucnosti, přidejme efekt vodní a větrné eroze a co ve výsledku dostaneme?
Správně, další jeskynní město Krymu. Koleje na fotografii výše, jak jste jistě pochopili, zanechaly těžké důlní vozíky, v nichž se vyvážel natěžený kámen.
V post-jaderné éře by to mohlo být docela dobré místo pro ty, kdo chtějí přežít, nemyslíte? Pevné, bezpečné, těžko dostupné. Zdá se, že bývalé lomy byly používány jako obranná městečka.


Jdeme dále. Na Krymu jsou tisíce kilometrů katakomb, ve kterých se řezal vápenec. Objem je prostě neslýchaný. Oficiálně se tvrdí, že kámen se těžil od dob Řeků až do naší doby. Řezal se prý ručními pilami, sekáči, dláty a rýči. Byl jsem se podívat do slavného kamenolomu Adžimuškaj, kde jsou známé starověké katakomby. Bohužel jsem tam neudělal žádné fotografie. Takže alespoň popíšu, co jsem tam viděl. Na stropě jsou dobře vidět stopy kotoučových pil, přičemž tloušťka disku byla 4 mm a jeho diametr asi 2 metry – to je dobře vidět na stěnách: když blok po odpilování odlamovali, tak v místě, kde se disk zastavil, je dobře vidět, jaký měl diametr. Takže o těch starověkých “ručních pilách” a “sekáčích” mám vážné pochybnosti. Jestli někdy v těchto katakombách budete, věnujte tomu pozornost.
Na následující fotografii, která byla pořízena ještě v době před revolucí 1917, můžete vidět, že byl z vápencového svahu v Inkermenu precizně odřezán celý obrovský segment, na jehož dně je pak vedena železnice a jsou zde dokonce postavené i domy.
Nyní následuje důležitý snímek z nedalekého inkermanského lomu vyfotografovaný v roce 1890. Je na něm zachycen prořezaný průchod skrz kopec široký 100 a vysoký 80 metrů. Ve stěnách odřezu jsou vidět ohromné výklenky, v nichž stojí celé domy. Pod vertikální stěnou dole jsou navalené drobné kusy vápence nestandardního tvaru a vápencová drť, která se sypala od pily. Některé z těchto výklenků se zdají být začátkem katakomb, které se odtud táhnou na stovky kilometrů do hloubi poloostrova. Probíhala zde rozsáhlá podzemní těžba vápence. Za druhé světové války se pak v těchto katakombách nalézalo velitelství, nemocnice, výrobna oblečení, sklady. Dovnitř bez problémů vjížděly celé nákladní automobily. Při ústupu pak byly vchody odstřeleny. Nicméně dřívější katakomby jsou pod jakýmkoliv městem na planetě. Zagůglujte si a uvidíte. Pod Oděsou jich například je 2.500 km!
A nyní odhalíme další manipulaci. To, co vám vydávají za skály, kaňony a soutěsky, nejsou často nic jiného než – lomy. Jak lomy z dávné minulosti, tak i relativně mladé.
Bílá skála – Bělogorsk, Krym. To vše jsou vápencové lomy. Stěna vznikla v důsledku odřezání svahů kopců. U úpatí stěny je zpravidla charakteristický násep z vápencové drtě a kamenů amorfních tvarů, který se s průběhem času zvětráváním zvětšuje.


A vidíte tento průchod, prostup, z něhož odebrali masu vápence v Bachčisarajské oblasti? Tak tohle se prosím vydává za „dolinu“. Svahy vápencové drtě pod původně velmi vysokými stěnami již porostly dubovými lesy.
Srovnejte tuto fotografii „soutěsky“ s fotografií z Inkermanu v 19. století. Náspy u vertikálních stěn z vápencové drtě ještě nejsou tak vysoké a nejsou ani porostlé lesy.
A obrázek z roku 1855 z téhož místa, ale s akvaduktem z druhé strany. Na pozadí jsou také vidět gigantické dřívější těžební práce ve vápencovém lomu. Pro zvětšení klikněte zde.
Totéž místo, Bachčisarajská oblast.
Na tomto snímku je vidět vesnice. Nachází se na dně bývalého lomu, kterému ale říkají dolina, a tvrdí se, že ji vytvořila říčka. To je však nesmysl. Naopak, po těžařském prohloubení se na dně lomu rozlila voda z přerušené vodonosné vrstvy nebo se sem stočil potok, který dříve tekl jiným korytem. To je pravidlem v jakémkoliv lomu. Voda na své cestě nemůže promlet horský hřeben stojící jí v cestě. Naopak, ten bude pro ni hrází, přes kterou nemůže. Jistě jste viděli vodopády, stékající z vertikálních vápencových stěn. Jejich koryto se sice za dlouhá léta poněkud zvětšilo, ale to je také vše. Tato dolina široká stovky metrů rozhodně tedy není dílem oné drobné říčky v údolí.
Tak co, udělal na vás rozsah těžby kamene na malém Krymu dojem? Trochu předběhnu a řeknu vám, že toto je zatím jen drobnost. Dívám-li se na povrch Země s tímto vědomím, mám někdy dojem, že na této planetě je jen málo míst, kde by každý kubický metr horniny, pravděpodobně do hloubky 100 metrů, nebyl svého času vytěžen, rozemlet, rozdrcen a – ochuzený ponechán na haldách osudu. Toto není planeta, toto je gigantický důl, v němž se tím nejbarbarštějším způsobem těžily všechny myslitelné suroviny.


Vápenec k průmyslovým účelům
Nyní přejdeme k těžbě vápence pro průmyslové potřeby, bez kterého není možné odstranit strusku při vytavování kovu z rudy. Obvykle se sice předpokládá, že tento kámen je používán především ke stavebním účelům, daleko víc je ho však třeba v průmyslu. Již dříve jsem poukázal na to, že kovů se těžilo mnoho. To znamená, že i vápence bylo potřeba obrovské množství. Dnes se používá jako tavidlo, pro výrobu sody, páleného vápna, je potřebný i jako prostředek k neutralizaci pH odkališť, čímž se snižuje úroveň ekologického rizika. Vápenec je nezbytný pro hutnictví, potravinářství, papírenství, dále ve sklářském, koksárenském i barvícím průmyslu. A výčet by mohl pokračovat dál.


Toto jsou křídové haldy Slavjanska na Ukrajině. Těmto jehlancovitým haldám se někdy říká také terricony:
Je zřejmé, že místní obyvatelstvo je potichoučku rozebírá – křída se hodí k bílení, nebo jako aditivum do půdy.


Ona podlouhlá halda časem slehne, obrovským tlakem ztuhne, následně zaroste vegetací a jednou, až znova vznikne potřeba, na ní možná opět otevřou těžbu. Vznikne tu například takovýhle lom:
A teď si prohlédněte tohle. Říkají tomu „šichan“.
Ruská wikipedie k tomu uvádí:
Šichan je osamělý kopec (sopka) v reliéfu dobře viditelný, s pravidelnými svahy a vrcholem. V Zavolží a Západním Přiuralí představují šichany pozůstatky dávných mořských útesů, skládajících se z vápence… Šichany se často nacházejí v údolí řek a jsou vysoké 150 – 200 metrů. 


Abyste si udělali správnou představu, zde je pohled z výšky. Skutečně vám to připadá jako “pozůstatek útesu”? Není to spíš dávná zvětralá a zarůstající halda – terricon?


A když trochu zagůglujete (do vyhledavače si zadejte Шиханы Башкирии a otevřete obrázky), podobných „pozůstatků útesů“ najdete spoustu:
Kolem těchto zákonem chráněných „přírodních památek“ – unikátních šichanů, se soustavně dějí skandály. Jako například tento:
„Přírodní památka nebo surovina pro akciovou společnost „Soda“?
Vláda Baškortostanu chce zbavit přírodní památku – horu Juraktau – ochranného statusu, aby se zde mohla zahájit těžbu vápence.
Odebrat status přírodní památky jedné ze čtyř vyvýšenin v Cterlitanské oblasti chtějí proto, aby mohli využívat horu Juraktau jako zdrojovou základnu pro akciovou společnost „Soda“.  To povede k faktické likvidaci unikátního přírodní objektu.
Proti tomuto rozhodnutí a za ochranu unikátního přírodního objektu vystupuje prezident republiky Rustjem Chamitov, vědci Ufimského vědeckého centra RAN, obyvatelstvo republiky, a dokonce i Oddělení pro používání podloží Baškortostanu.”


Po přečtení tohoto článku vám asi bude jasné nakolik důvěryhodní asi jsou vědci z RAN (Ruská akademie věd). Jestli je budeme brát jakou autoritu, rozdíl mezi šichanem a terriconem – a důsledky z toho vyplývající – patrně nikdy neobjevíme.

Nyní zadejte do gůglu меловые горы (křídové hory) a prohlédněte si obrázky. Uvidíte následující:
Tohle vše jsou odvaly a haldy vápencové drtě. Částečně se rozpadající, s odhaleným spresovaným vnitřním objemem a místy znova rozebrané jak pro obnovenou těžbu, tak i pro hospodářské a domácí potřeby vynalézavých obyvatel žijících v okolí.


A tohle je křídový lom Bělyj koloděc ve Voroněžské oblasti.
Je skutečně tak těžké si představit, že stolové hory v Arizoně nejsou hříčkou přírody, ale jsou to pozůstatky dávného gigantického povrchového dolu?


Tento podivný kámen v blízkosti lomu je podobný pastovému zahuštění hlušiny od obohacení nebo prostě jen betonu. Samozřejmě, pokud je současný…
Na mnohých místech, kde k tomu byly podmínky, se vápenec dobýval přímo na pobřeží. Je to velmi výhodné, protože to umožňuje, aby se vedl dopravníkový pás pro surovinu přímo do nákladní lodi.
Vápencové bělohorské lomy:
Bílé útesy, Dover, Anglie
Bílé skály doverské lemují anglickou břehovou linie průplavu Pas-de-Calais. Jsou součástí vrchoviny North Downs. Svahy dosahují výšky až 107 metrů.
Na této fotografii je oficiální starý vápencový lom Hedbury Quarry:
A tomuhle se říká křídový útes. Není však těžké si představit, že to je pozůstatek podobného, ale zřejmě daleko staršího a nesrovnatelně většího vápencového lomu.
Beachy Head Cliffs.
Porovnejme například se stejně rovnými svislými stěnami v zatopeném lomu v Ikermanu u Sevastopolu:


A znovu křídové útesy podél La Manche:


Zde jsou dokonce patrné přímé čáry od těžby:
Informace o tom, že by se zde těžila křída, jsem sice nenašel, ale analogie je zcela zřejmá. Stačí si připomenout výše uvedenou krymskou Bílou skálu nebo útesy v
Ikermanu. Ale stejně tak mnohá a mnohá další místa na světě, která jsme tu kvůli
úspornosti opominuli.

A ať nám potom vyprávějí, že to bylo jen a jenom moře, co takto břeh okousalo…


– pokračování –


zdroje:
http://wakeuphuman.livejournal.com/1342.html
http://wakeuphuman.livejournal.com/
http://sibved.livejournal.com/253594.html
http://sibved.livejournal.com/242860.html
http://sibved.livejournal.com/253099.html
http://sibved.livejournal.com/233087.html
překlad: Václav


(©)2017 myslenkyocemkoli.blogspot.com
Článek je povoleno publikovat v celé a nezměněné podobě s uvedením zdroje.
0 0 hlasů
Hodnocení článku

Čtěte dál

PředchozíDalší
odebírat
Upozornit na
guest
31 Komentářů
Nejstarší
Nejnovější počtu hlasů
Inline Feedbacks
ukaž všechny komentáře
Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:44

Tohle není přímo k článku, ale dovolím si využít prostor, máte někdo nějakou teorii, proč na mapách Afriky z 17-18. století je zmapovaná celá Afrika bez bílých míst, pobřežní linie jsou velmi přesné, ale chybí tam jedna maličkost – Sahara a Viktoriino jezero. Viktoriino jezero je defakto centrum kráteru o průměru 1000 km a ploše 1 mil. km2. Shodou okolností je na těch mapách právě v místech, kde je tento kráter, rozvětvené povodí Nilu a oblast hustě posetá městy.

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:44
Odpovědět  Anonymní

A ve stejné době, kdy se na mapách objevuje Sahara a Viktoriino jezero, se také mění na mapách tvar Kaspického moře a topologie pobřeží východní a severní části Eurasie.

Nal
Host
Nal
17. 3. 2022 13:44
Odpovědět  Anonymní

Jsou ty mapy někde ke stažení v dobré kvalitě?

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:44
Odpovědět  Anonymní
Nal
Host
Nal
17. 3. 2022 13:44
Odpovědět  Anonymní

Díky. Zítra mrknu.

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:44
Odpovědět  Anonymní

Je úžasný vidět, jak si lidé na mnoha místech Země začínají uvědomovat, KDO a proti KOMU tu skutečně vede ta století trvající války a genocidu.
Ono si stačí uvědomit, KDO používá ty ohňové, hadí, dračí, hlučné, všespalující a jedovaté technologie "Podsvětí s chemií a radiací zamořené řeky Stix se strojírnami a hutěmi". A že Svět není rozdělen jen na levé a pravé křídlo GP, ačkoliv si to máme myslet a jsem nucení si vybrat.
Stejně tak je nám stále vnucováno, už od dob Blavatské, že tu existovalo několik po sobě jdoucích "globálních" civilizací v průběhů statisíců let. Osobně si to nemyslím. Podle mne "hyperborejská, atlanská, lemurská, indická(rámova) a agartská(ta je totožná s hyperborejskou ohledně umístění)" civilizace existovaly ve STEJNÉM časovém období, a nebylo to až tak úplně dávno, tak pár tisíc let, nikoliv statisíce.
Ale nějak všem z toho vypadává ta nejdůležitější, ta ze které pochází ta křídla GP, také ze stejného časového období, jihoamerická a jihoafrická(možná i antartická), která se staletí šíří Zemí od Číny – dračími císaři s létajícími technologiemi, v Indii – kulty Kálí a vimány, Středozemní helénští potomci Deukalióna(syna Prométhea), po středoamerické kulty krve "boha" Quetzalcoatla a snaží se zničit všechny zbytky kultur potomků sviatych "bohů" po potopě, kteří tyto "ohňové" technologie k životu na Zemi nepotřebují, protože umí používat Energii Země a Universa v podstatě k čemukoliv – chceteli Sílu, jen mne při tom vždy vyskočí zelený skákající pidimužik hábitu…..
nenimito

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:44
Odpovědět  Anonymní

Dovoluji si dodat: V současnosti zažíváme 4. kosmický den, tzv. kosmos
Země. Pořadí zemských epoch: 1. Epocha Polární, 2. Epocha Hyperborej-
ská, 3. Epocha Lemurská (Tichý oceán) 4. Epocha Atlantská, 5. Epocha
Árijská. Jako 7.bude teprve Epocha 7 pečetí, 8. Jako osmá bude
Epocha sedmi pozounů (budoucí duchovní světy 5D až 7Dimenze.
Árijské kultury Poatlantské:
1. Staroindická kultura – vládcové Ráma a Krišna, 2. Staroperská
kultura- vládce Zarathustra (Zoroaster), 3. Asyrskobabylonsko-
egyptská kultura, 4. Latinsko-řecká kultura, 5. Anglo-sasko-
germánská kultura (na descendentu), 6. Slovanská kultura – začíná,
7. bude Kultura Vlažných.
Černoši jsou zbytky Lemurské kultury (Země MU). Rudokožci a všichni
šikmoocí (Čína, Japonsko) jsou zbytky Atlantovců.
Slovanská kultura bude se rozkládat od Aše po Vladivostok, jejím
srdcem bude Česká kotlina s Prahou a Morava. Jazykem zasvěcenců
bude čeština a planetárně nejrozšířenějším jazykem bude ruština –
nahradí angličtinu. Slovanská kultura má trvat celých 3000 let.
Prozatím heslovitě těchto pár stručných informací.
Jinak se ví Kdo je kdo – t.zn.inkarnace významných entit.
Kupř. Johann Wolfgang Goethe byl předtím Dante Alighieri – autor
Božské komedie, předtím starořecký filosof Aischylos z Efezu,
a předtím i bájným Homérem -asi 800 let před Kristem

Nal
Host
Nal
17. 3. 2022 13:44
Odpovědět  Anonymní

Hmmm… není to ze stejného zdroje, kde se uvádí, že Havel byl Jidáš, Arnold Schwarzenegger že byl Achilles a Sobotka že byl slavný vojevůdce, co bojoval proti vpádu muslimů do Evropy?

Alexandrie
Host
Alexandrie
17. 3. 2022 13:44
Odpovědět  Anonymní

Nal :-DDDDDDDDDDDDDDDDD

MichalB
Host
MichalB
17. 3. 2022 13:44
Odpovědět  Anonymní

K výše napsanému se nebudu vyjadřovat. Co však ale mohu říci, je, že kdysi velmi, velmi, velmi významné osobnosti se ne nutně v dnešní době nacházejí v lidech veřejně známých ani na politicky či jinak významnějších postech. A ani by vás nenapadlo při rozhovoru s někým takovým, že byl třeba před mnoha staletími ve své době nejdůležitější postavou civilizace. Jejich současné úkoly však mohou být dnes ještě důležitější než kdysi, jen jsou zcela odlišného charakteru. Klidně to může být váš nepříjemný soused 🙂

Nal
Host
Nal
17. 3. 2022 13:44
Odpovědět  Anonymní

…a nebo provozovatel zajímavého blogu. 😉

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:44
Odpovědět  Anonymní

To máte pravdu, všechny ty tzv. osobnosti, celebrity, politici, herci, jsou většinou služebníci Pánů Karmy a Temných.
Ty bytosti, které působily v minulosti jako vůdcové Zemské evoluce
jsou zasvěcenci a obvykle si berou nenápadnou lidskou podobu – nosiče své duchovní podstaty. Ale může to být různé. Kupř. TGM byl
J.A.Komenský, Jan Hus, sv. Jan Apokalyptik, i Platon.
Karel IV. byl sv. Václav, i sv. Vít i praotec Čech.
V Staroindické kultuře v Krišnovi působily Kristovy síly – v Indii
nazýván Višnu a nechal se oslavovat jako Bůh, či Bohočlověk.
Dejme tomu takový Himmler byl inkarnovaný Jindřich Ptáčník, odvěký
nepřítel sv. Václava. Jak je známo, Himmler byl černý mág.
Co se týká Jidáše, ten měl poslední ženskou inkarnaci a působil
jako falešný zasvěcenec a přednášel v Universalii v Karlově ulici.
Opakuji, – máte pravdu, nejvíce vědí ti, o kterých nikdo neví
a jsou nenápadní. Ti nepraví se snaží zviditelnit a požívat úctu
svých oveček.
Bylo by toho na metry knih, ale…..

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:44
Odpovědět  Anonymní

Anonyme, dovolit si dodat mužeme všichni cokoliv:-)
Ale před poslední potopou existovala pouze jedna civilizační epocha, i když poměrně dloooooouhá a rozesetá po celé Zemi s několika civilizačně trochu odlišnými centry, podle toho, kterému "bohu", "bohům","Bohu", "Pánu", "Hospodinovi", "létajícímu Hadovi" a kdovíkomuještě, byla "zasvěcena". A rozhodně NIC dnes nemůže dokázat, že by existovali v různém časovém odbobí. Archeologům s jejich datováním se rozhodně věřit nedá, protože je nemá kdo zkontrolovat a krejou si záda navzájem, esoterici, duchovní – astrální cestovatelé nejsou schopni určit žádné časové období, a pokud ano, tak buhví, kde byli, protože ČAS existuje pouze v hmotné realitě.
Potomci Poseidona rozhodně neměli rudou kůži nebo šikmé oči. To bych spíše věřil, že mají ploutve.
Země Mu rozhodně nebyla Afrika s jejími Stvořenými "čerty", ta měla jiné Stvořené otroky pro "bohyni" Kálí a šikmoocí MaloAjsijci sloužili jinému hadímu Drakovi, ačkoliv i on měl bílou pleť a modré oči, stejně jako Poseidon.
Sviata SLOVAnská kultura se rozkládala po celé severní polokouli s hlavním "osvětleným" centrem upřostřed.
A že by slovo Čech existovalo před Janem Husem? O tom pochybuji. Leda tak prafotr Tschech nebo jste měl na mysli třeba prapradědu Bohéma?
nenimito

Nal
Host
Nal
17. 3. 2022 13:44

Tak jsem si myslel, v jakém zajímavém světě plném přírodních zajímavostí žijeme… a ono je to samá těžební oblast. To myslím vážně, bez ironie.

Alexandrie
Host
Alexandrie
17. 3. 2022 13:44
Odpovědět  Nal

Nápodobně. Až mi brada padá. Poprvé mi teda spadla při čtení o době křemíkové na Tartarii.sk. Kde mi ale neseděl konec, že se vše těžilo pro výrobu Měsíce. Což si odporuje s jejich vírou a filozofií, že dříve byly Měsíce tři, ale ty dva byly během válek zničeny.
Jediné, co mi kdy bylo divné a nad čím jsem přemýšlela, byly břehy Anglie – Dover. Tam mě dříve napadalo, že je to jak náhle stržená zem do moře.

Celou sérii čtu až teď, protože jak mají články pokračování, radši čekám, až je více dílu. Nedočkavost je strašná potvora a když čtu první díl, hrozně trpím, než je druhý 😀

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:44

mapy např. zde:
http://astlena.livejournal.com/1459482.html

tady je pak 2.5GB starých map a atlasů:
https://uloz.to/!yjRZYKHCz/omf-tarmap-zip

Nal
Host
Nal
17. 3. 2022 13:44
Odpovědět  Anonymní

Díky, už mám staženo a nahlížím.
Na spoustě map je uvedena Tartárie…a vidět i Hyperborea.

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:44

Jasnovidci, schopní se napojovat na Akašickou kroniku tvrdí, že už před
3,5 miliardami let probíhala takzvaná výtěžnost planety Země jinými civilizacemi zemskými i mimozemskými. Byly tady spousty obrovských diamantů
– až 1m v průměru, hory zlata a jiných vzácných kovů. To, co se těží dnes,
jsou jen nepatrné zbytky bývalého bohatství. Zemská kůra má asi 70 km
tlouštku a v ní už miliony let žijí Dracos a jiné hrubohmotné entity.
Ty jemnohmotné entity(4D) žijí třeba až v ohnivém jádru Země.
Ta historie Země i Kosmu je naprosto fantastickou realitou.

MichalB
Host
MichalB
17. 3. 2022 13:44
Odpovědět  Anonymní

Anonyme,
na akašickou kroniku bych nespoléhal. Podle mne totiž záznamy v ní neznamenají skutečnost, ale pouze informace jako takové. Berte jí jako pomyslný magnetofonový pásek ve zvukovém záznamníku. Na tento pásek se zaznamená veškerý zvuk. Takže i když někdo řekne, že dvě plus dvě rovná se čtyři, tak se to na pásek zaznamená. S akášou se to podle mne má stejně. Zaznamenají se do ní veškeré informace, nikoli jen ty pravdivé. Takže když si teď v duchu pomyslím, že Babiš je príma chlapík, už je to v ten okamžik v oné kronice. Pak se někdo na tuto informaci napojí a hle, domnívaje se, že přišel ke skryté pravdě, bude tento blábol šířit do světa klidně ohněm a mečem 🙂

K pravdě se dá dostat jinak, ale na to nestačí být jasnovidcem nebo senzibilem.

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:44
Odpovědět  Anonymní

Máte pravdu, ta Akaša bude asi nespolehlivá, měli by ji zrušit, aby
nezaváděla skutečné vzdélance.
Někdo ví,že ví, jiný ví, že nic neví a další neví, že nic neví.
Tak nějak je to s námi- hledači vyššího poznání.
Jako volovi mi patří to seno.

MichalB
Host
MichalB
17. 3. 2022 13:44
Odpovědět  Anonymní

Ono vyloženě zavrhovat tzv. Akášu není třeba, protože podle mne v ní je i ta pravda. Je v ní zkrátka vše. Jen je potřeba v sobě aktivovat a vyladit schopnost rozlišovat pravdivé informace od těch ostatních, což obnáší pochopit a ovládnout celou řadu svých vlastností. Především myšlenkové programy, protože ony mají schopnost ladění se na informace podporující osobní světonázor, vidění světa, což pak vede k neobjektivnosti (filtrování) v hledání. Člověk má pak tendence hledat a tudíž nacházet takové informace, které očekává (i podvědomě).
Tento problém vede k dezinformacím i v příbuzných "oborech" (kyvadla, virgule, taroty, apod.), takže i případné ověřování jejich pomocí nemusí vést k pravdě.
Dalo by se říci, že pouze "člověk čisté mysli" má umožněn přístup k těm správným informacím. A pojem "čistá mysl" zahrnuje mnohem více, než by se na první pohled zdálo.

Pokud mohu otázku, moc by mne zajímalo, odkud zmiňované informace máte. Zda z osobních zkušeností nebo z knih. A nemyslím tuto otázku nikterak negativně, opravdu jde o zvědavost.
Děkuji

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:44

Buddha dosáhl osvícení lidského ducha meditací propojením vědomí, podvědomí
a nadvědomí. Probuzením sedmé čakry Sahasrary se otevírá nadvědomí, to zn.
vhledy do duchovních světů, do kosmu, makrokosmu a celého vesmíru.
Český mystik Květoslav Minařík chodil jen tři zimy do školy, těžce pracoval
v pekárně, málokdy se dosyta najedl. Ten dosáhl osvícení prakticky askezí.
-Spontánně ( ne uměle jako u reiki) se mu otevřely čakry od muladhary
po sahasraru a rázem byl vševědoucí a napsal asi 15-20 odborných knih.
Mojžíš – původním jménem Hosarsiph se narodil sestře faraona ( proto sehráli
hru nalezení dítka v košíku). Ten byl školený 40 let a získal nejvyšší možné
egyptské zasvěcení.- Jméno Mojžíš přijal až v exilu u tchána Jethra.
Egypťané se vysmívali z tuláků-pastevců židů a nevěděli, že židovský Jáhve
je jen jiné jméno pro jejich egyptského boha Osirise.
Cest, nebo škol ve vícero, záleží na tom, co máme "nataženo" v našem "hard
disku, čili podvědomí, jakou cestou poznávání jsme šli v minulých životech.
V této době probíhají urputné boje sil temna a světla i v astrální sféře
a pokud se producírujeme stáváme se objektem útoků temnářů. – Vždyť sám na
to upozorňujete. Konkrétní odpověď na váš dotaz je, že něco málo možná vím
z esoterních učebnic (pro veřejnost nedostupných) a něco málo mám z tzv.
živých snů- duch. zážitků. Něco možná vymyslíme a poskytnu vám pár skript.
Zdraví Lubomír.

MichalB
Host
MichalB
17. 3. 2022 13:44
Odpovědět  Anonymní

Lubomíre,
děkuji za odpověď. Vaše nabízená skripta si nechám v záloze, v současnosti již mám nějaký zdroj, odkud čerpat informace.

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:44
Odpovědět  Anonymní

Hosarsiph, též Osarseph nebo Osarsiph je ptolemájovci(helénskými Řeky) "přeložen" ten, koho dnes nazývají Osiris nebo Usir, Ausar.
V SumeroBabylonu též nazývaný DUMUZI neboli Pastýř(s holí). Manžel
Isis, Eset, Inanny, chcete-li Afrodity – jedno z prvním manželství Křížení (učení Křestu) – Sviatych a Hadích. Kdo ke komu patří asi pochopí všichni, viz. http://myslenkyocemkoli.blogspot.cz/2014/05/sokaruv-dum-v-rostau.html (Jen na tom obrázku není Osiris a Isis, ale Isis a Hór – syn Křestu nebo také Spojení Horního a Dolního Světa, je to poznat i podle "čepice").
Květoslav Minařík byl následovník Blavatské, když ho jeho nevlastní bratr po jeho naléhání naučil čist a psát německy, a pak i česky. Čili jeho osvícení "pochází" z německých textů Blavatské a všechny jeho texty vycházejí "přeložením" (podobně jako jezuistkým překladům) z jejích knih.
Nevím, kteří Egypťané se vysmívali pastevcům, ale Jáhve byl postaroegyptsky Ptah(Had), otec Osirise – chcete-li Hosarsipha.
A se sanskrtem bych byl také opatrný, jelikož vznikl stejně jako latina a helénština z "hadího" jazyka, ale pro změnu bohyně Kálí.
A vězte, že nejste jediný, kdo má živé sny- duch. zážitky:-)
Jen jde o to, jestli "do nich" jdete s vírou v pravdivosti přečtených(skvěle zajímavých) textů nebo s pochybami o nich, protože Vám v nich "něco" nesedí. A Víra je opravdu MOCná….

Nedávno jsem v nejakém odkazu narazil na text, kde krom házení miliony a miliony let, Galaktickou Konfederací a Velitelstvím na Jupiteru bylo psáno: "Mnoho lidí bylo po roce 1996 mentálně naprogramováno proti Ashtarovu Velitelství. Od té doby byla také většina lidí provádějící channeling mentálně naprogramována tak, aby byly jejich přenosy narušeny a v současné době místo čistých informací přijímají především klamné zprávy z Archonské étericko/plasmické technologie sítě.
Klíčem zde je hledat Světlo. Pokud hledáte kontakt se silami Světla, najdete ho. Pokud si zvolíte se stále soustředit na negativitu, s obavou, že všechno je jen další podvod, najdete ji. Takže si moudře volte, čemu dáváte pozornost".
Pokud vypustíte všechny ty zvláštní nazvy, tak na tom určitě něco bude:-)
nenimito

MichalB
Host
MichalB
17. 3. 2022 13:44
Odpovědět  Anonymní

Nenimito,
jen malé polední zamyšlení 🙂

Když bych měl být maximálně nestranný, musel bych oponovat i Tobě. Jsem přesvědčen o tom, že Vesmír (každý si dosadí, co je libo) není ani dobrý ani zlý, tudíž ani ono "světlý" či "temný". Takže pokud bych chtěl hledat informace, měl bych být naladěn neutrálně.
Lubomíra upozorňuješ, aby se nesoustředil na negativitu. V čem by potom byl Tvůj postoj správnější, když by ses naopak soustředil na pozitivitu? Hledáš pozitivní informace nebo pravdivé?

MichalB
Host
MichalB
17. 3. 2022 13:44
Odpovědět  Anonymní

Pro názornost jedno připodobnění:
Mějme někde v koutku na paměti fraktální uspořádání ve Vesmíru.

Připodobněme si tedy Vesmír k lidskému tělu. My lidé budeme jednotlivé buňky. Postavme se nyní jednak mimo buňky i mimo tělo. A z tohoto pohledu se na věc dívejme.
Tělo bychom zkrátka vnímali jako tělo. Toto tělo není ani pravé ani levé. Má však pravou ruku, pravou nohu, levé ucho, levé oko,….
Naše hašteření by podle mne muselo působit tak, že se například jaterní buňky dohadují, která noha/ruka/oko/…. je lepší(správnější). Zda ta levá nebo pravá.

Obdobně by se to mělo s oněmi tzv. silami světla a temna. V našem názorném příkladu by to bylo jako například svalová vlákna levé ruky a svalová vlákna pravé ruky. Co ovládá všechny svaly? Upřednostňuje snad jen některé, jako ty "správné"?

Z tohoto nadhledu je pak celkem patrno, že přistupovat ve Vesmíru k něčemu jako ke Světlému nebo naopak Temnému, nutně musí vést ke zkreslení vycházejícímu z konkrétního měřítka/postoje (např. měřítko buněk). Tělo (Vesmír) je prostě tělo a plně funkční a efektivní je pouze jako celek. Nikoli jen jeho nějaká část.

Tudíž o jakou pravdu nám tedy tady jde? O tu "jaterní"? Nebo snad o tu z "levé ruky"?

Doufám, že se mi podařilo nějak nastínit moje dojmy a pocity. A když ne, tak klidně budu za blázna 🙂

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:44
Odpovědět  Anonymní

Michale souhlasím:-)
Vložil jsem tam z toho článku o 2 věty více, než jsem měl.
Přiznám se, snažím se hledat takové informace, které se mi "nelámou přes koleno", jsou objektivní. Pravdu má podle mne každý tu svou.
A ačkoliv většinou v informacích minulých, co kde potkám, je cítit negativita, nestrácím v přítomnosti rozhodně naději… a pokud možno i úsměv:-)
nenimito

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:44
Odpovědět  Anonymní

A přiznám se, moje levá ruka je stejná jako pravá, rozhodně se mi pravá ruka nesnaží tu levou, z Tvého přirovnání plnou modřin, umlátit;-)
nenimito

MichalB
Host
MichalB
17. 3. 2022 13:44
Odpovědět  Anonymní

A ještě malý dovětek, na který jsem zapomněl při zmínkách o Akáše. Akáša není to "místo", odkud by měl člověk získávat relevantní informace. K tomu je určen úplně jiný zdroj. A ten není třeba hledat nikde vně nás. Je totiž součástí každého člověka. Tento zdroj má vícero názvů, přičemž asi ten nejznámější a asi nejvíce nepochopený je tzv. "svatý grál".
Zatímco získat přístup k Akáše může leckdo (a tím "leckdo" nemám namysli namátkovou selekci, nýbrž kvalitativní aspekt lidského vědomí), tak k tzv. svatému grálu má přístup pouze Člověk s velkým "čé" (nevím, jak jinak trefně definovat, protože "vyvolený", "zasvěcený" aj. ekvivalenty mi nepřijdou výstižné)

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:44
Odpovědět  Anonymní

Na Akashu jsem jednou někdě natrefil, ale když jsem narazil na sanskrt, hady, draky, upíry, vampýry, tak jsem úplně vypustil…
A podle mne je to asi taková nějaká "náhrada" Lidské duše pro Stvořené. Což by asi i souhlasilo s tím, co píšeš. Jelikož "svatý grál" je podle mne duše Člověka – "božská" jiskra, která ale může podle pověstí a bájí být "bohy vdechnuta" i Stvořeným, kdežto synové a dcery "bohů" ji mají tak nějak od narození….. myslím, ale třeba se jen špatně vyjadřuji:-)
nenimito