Československo 1968 – ruská srdečnost a německá tvrdost

My, Rusové, se od ostatních Evropanů lišíme, jsme jiná civilizace. A projevuje se to ve všem, i v tom jak… оkupujeme. Vstup vojsk členských zemí Varšavské smlouvy do Československa v roce 1968 byla naprosto odůvodněná operace. Nedopustili jsme chaos v přátelské zemi a zničení našeho obranného pásma. To je první věc. Druhá věc – v Československu se stalo to samé (s malými odchylkami), co na Ukrajině v roce 2014. A věc třetí – pořádek a bezpečnost v Československu zabezpečovala nejen vojska sovětská, ale i vojenské kontingenty jiných zemí Varšavské smlouvy. Včetně vojska NDR. Jak se chovali Němci a jak Rusové? V čem byl mezi nimi rozdíl?
A právě o tom je materiál, který mi poslal čtenář stránek nstarikov.ru Viktor Dmitrijevič Byčkov. Je to vyprávění jednoho přímého účastníka těchto událostí a navazuje na téma, které bylo otevřeno mým vyprávěním o přečtené knize Jurije Galuška “Československo 68. Pohled sovětského důstojníka z minulosti do budoucnosti“. 

Nikolaj Starikov


Co se týká Československa a událostí, které se staly v roce 1968…
Jsou to vzpomínky na moje mládí. V roce 1968 jsem chodil do 8. třídy a dobře si pamatuji, jak silně jsme s mými přáteli prožívali události, které v Československu probíhaly. Jak jsme litovali podvedené Čechy a byli připraveni přijít jim kdykoliv na pomoc. Již na začátku zimy, někdy v prosinci, se z armády vrátil starší bratr mého kamaráda, Vladimír Anikin, který se událostí v Československu účastnil.
Zpočátku prakticky nic neříkal, ale postupně se rozmluvil. Začala se scházet malá společnost mladých mužů, většinou to byli blízcí přátelé navrátilce z armády, a já jsem se tam někdy také dostal jako kamarád jeho mladšího bratra. Pilo se lehké domácí víno, ale co bylo nejdůležitější — všichni jsme dychtivě poslouchali příběhy očitého svědka, který byl až daleko za hranicemi a navíc se ještě přímo účastnil těchto historických událostí. On nás prosil, ať jeho příběhy nikomu nepředáváme. Nicméně jsem si to, co tehdy říkal, velmi dobře zapamatoval.
Takže, první věc — jak se tam vlastně dostal. Vladimír tehdy sloužil na vojenském letišti na Ukrajině u letištní služby, která se v podstatě zabývala nejen ochranou letiště, ale i dalšími základními pracemi, jako bylo udržování vzletových drah, údržba letadel pod vedením techniků a podobně. Jednou večer byl vyhlášen poplach. Naložili je s osobní zbraní, přilbou a plnou polní do transportu a letěli. Vojáci si všimli, že kromě vojenského vybavení a zbraní je na palubě také docela velké množství různé munice. Kam letí, to nevěděli, všichni si mysleli, že je to cvičení.
Letěli dlouho. Jakmile přistáli, začali rychle s vykládáním nákladu a to, že jsou za hranicemi, si hned neuvědomili, až po svítání.
Z ostatních letadel vykládali výsadkáři také svoji techniku a pak rychle odjížděli. A vojáci za letištěm, v blízkosti lesa a potoka, stavěli stany, takže tam za chvíli stálo stanové městečko. V blízkosti letiště pak bylo nevelké město, kam poslali ozbrojené hlídky s důstojníky. Na opačné straně letiště byl malý letištní terminál a několik nízkých letištních staveb. Ráno přišli zaměstnanci letiště a s údivem se dívali na vojáky, letadla a další vojenské vybavení. Je potřeba říci, že naše letadla přilétala docela často, přivážela převážně výsadkáře s technikou, ale ti hned rychle odjížděli.
Přivezená munice byla skladována přímo vedle vzletových drah. Tam byly také stany, v nichž bylo naše letecké velení, spojovací uzel a tak dále. Všechno jsme měli vlastní. Už v polovině dne se začaly projevovat první příznaky odmítání a nepřátelství místního obyvatelstva. Zejména mládež se snažila. Křičeli nadávky, ukazovali všelijaká neslušná gesta. K večeru na vzletovou dráhu přijeli dva motocyklisté, honili se po ní, dorazili až k našim letadlům a házeli kameny a lahve na přívody vzduchu, okna kabiny a podobně. Vojáci dostali rozkaz, aby je bez použití zbraní a síly vytlačili z dráhy. To se nakonec s obtížemi podařilo.
Dalším problémem byla voda. Nejprve jsme vodu pro kuchyni a jiné potřeby nabírali z poměrně čistého potoka, ale brzy se to nedalo dělat, protože místní obyvatelé schválně chodili dělat potřebu proti proudu, házeli tam nečistoty i zdechlé psy a podobně. Výlet do městečka za vodou byl taky bez úspěchu — pokud jsme někde začali nabírat vodu, byla rychle zastavena. Přešli jsme na jiné místo a tam stejný obraz. Velmi rychle a koordinovaným způsobem odpojovali vodu. Nakonec jsme byli donuceni dopravovat vodu letadly.
Špatné to bylo i se dřevem pro kuchyň, nakonec se topilo rozbitými bednami od munice, a kazety s patronami se skladovaly na hromadách. Zaměstnanci letiště nedovolovali vojákům vstup na letiště na WC a vojáci tak museli běhat přes dráhu do křoví, což vyvolávalo smích u místních obyvatel a zaměstnanců letiště. Snažili jsme se vykopat pod záchody díru, ale z letiště přišel nějaký místní šéf a zakázal to. Prý se nesmí kopat a konec. Také bylo těžké hlídat stanové městečko a terén kolem. Místní obyvatelstvo velmi rychle přišlo na to, jak vyjádřit svou nechuť, zejména mladí lidé. Házeli kameny, hole, křičeli. Ale my jsme měli přísný rozkaz nepoužít zbraně a fyzickou sílu, vše snášet a projevovat vstřícnost.
Atmosféra houstla a to by nakonec vedlo ke špatným následkům. Trpělivost našich vojáků by skončila. Tím více, že hlídek se posílalo hodně a na všechny nebylo dost důstojníků, často šli jenom dva vojáci bez důstojníka. Hned druhý den dva vojáci z jedné hlídky zmizeli a už je nenašli. Všichni jsme byli přesvědčeni, že je nejspíše zabili a někde zakopali.
A pak se objevili Němci a situace se od základu změnila. V poledne třetího dne přijela kolona německé armády. Jak vyprávěl Voloďa, který byl právě na hlídce a nacházel se v centru města na náměstí, bylo to jako ve filmech o Velké vlastenecké. Nejprve motocyklisté s kulomety a potom kolona. Vpředu a vzadu obrněná vozidla s připravenými kulomety. V centru kolony, na osobním autě v doprovodu dalších důstojníků, jel vyšší důstojník. Kolona vjela na náměstí, její části se rozmístily v ulicích poblíž. Z auta vystoupil vyšší důstojník s doprovodem. Rozhlédl se po náměstí a okolí a zkontroloval si mapu. Pak určil, kde bude štáb, vedle si zabral dům pro sebe. Okamžitě dal příkaz svým důstojníkům a ukazoval, kde budou rozmístěny jednotky. Do té doby vojáci seděli v autech bez pohybu, všichni čekali. Jakmile dostali rozkazy, začalo být rušno. Vojáci rychle obsadili dům pro štáb a k ubytování pro velícího důstojníka, ostatní se zatím zabývali ubytováním pod velením svých velitelů. Jak uvolňovali domy? Jednoduše – vyhnali odtud místní.
K velícímu důstojníkovi rychle přivedli solidně vypadajícího muže, zřejmě místního starostu, a ještě několik významnějších osobností. Důstojník jim stručně vysvětlil, nebo spíš ukázal, co je potřeba udělat. Protože o diskuzi nemohla být řeč, místní představitelé ani nijak neoponovali a pouze postávali před Němci. A přitom Němci všichni mluvili k místním německy, nezatěžovali se nějakým překladem, a ti jim dobře rozuměli. Chovali se velmi panovačně. K našim hlídkám přišel německý důstojník, pozdravil a zeptal se rusky, kdo jsou a kde se nachází jejich jednotka. Vysvětlil, že se potřebují spojit s velením naší jednotky. Vojáci odpověděli, důstojník zasalutoval a šel informovat velícího. Velící důstojník v doprovodu motocyklů s kulomety potom odjel k našemu táboru. Vojáci nevěděli, o čem mluvili vyšší důstojníci, ale zdá se, že náš velitel si stěžoval na situaci s vodou.
Někdy k večeru, zhruba za dvě až tři hodiny, pak bylo možné vidět takovýhle obrázek. Češi rychle natahovali vodovod k naší jednotce a kovové trubky pokládali přímo na zemi, nebo je jenom mírně zakrývali. Udělali také rozvody na několik kohoutků tam, kde jim ukázali, a pracovali velmi zručně. Od té doby bylo čisté vody vždy dostatek. Kromě toho Češi začali pravidelně vozit naštípané dřevo v požadovaném množství. Takže tento problém byl taky rychle vyřešen.
K večeru na letišti došlo k události, která zásadně změnila postoj místních k naší přítomnosti. Faktem je, že na letiště bylo možné zajet z různých stran, že nebylo oploceno. Pouze na jedné straně, ve směru od letiště k městu, byl plot. A ten tam byl kvůli dobytku, protože tam byla pastvina. To využívala místní mládež. Dováděli na motorkách, házeli po letadlech láhve, kameny a smáli se vojákům, kteří se je pokusili vytlačit z přistávacích drah. Na vojáky házeli taky, často došlo i ke zranění a modřinám, ale nemohli jsme nic dělat. V noci na třetí den po příchodu Němců přijel na dráhu osobní automobil, na kterém byli čtyři mladíci, a dorazil až k letadlům. Rozkaz, abychom je vytlačili, k ničemu nevedl. Nicméně, tentokrát chuligáni zašli daleko – srazili autem dva vojáky a vážně je zranili. Český personál letiště se smíchem pozoroval, co se děje a s velkou radostí vítal každou úspěšnou akci mladíků, zvlášť jejich nájezd na vojáky. A hlídky nemohly nic dělat, střílet bylo zakázáno.
Ale v tu dobu na neštěstí pro chlapce, k letišti přijela německá hlídka na dvou motorkách s kulomety. Němci vše rychle pochopili. Mladíci poté, co zahlédli německou hlídku, začali prchat po krajní dráze. Za nimi, přesněji řečeno paralelně s nimi po vedlejší dráze, jel jeden německý motocykl. Poté, co odjel dál, aby nemohl trefit někoho náhodného, kulometčík jednou dávkou vyřadil auto. Naráz zastřelil dva mladíky, kteří seděli na předních sedadlech. Vůz se zastavil. Dva, kteří seděli vzadu, se dali na útěk.
Kulometčík vystřelil další dvě krátké dávky po zemi, vlevo a vpravo od prchajících. Jeden se zastavil, zvedl ruce a šel zpět, druhý kličkoval a snažil se utéct. To u kulometčíka vyvolalo smích a krátkou dávkou ho srazil. Potom jej, už ležícího, ještě přejel dvěma dávkami. Druhému, stojícímu se zvednutýma rukama Němec pokynul a zavolal jej k sobě se slovy “Kom, kom”. Ten šel jako opilý a hlasitě vzlykal. Náš důstojník zatím poslal vojáky, a ti vytáhli z hořícího auta mrtvoly těch dvou, kteří seděli vepředu. Tomu vzlykajícímu s rukama nahoře Němec ukázal, kam má jít. Dovedl ho blíže k letišti, nechal ho kleknout na kolena, ruce za hlavu a postavil se nedaleko s připraveným automatem. Mladík celou tu dobu hlasitě vzlykal a o něco prosil. Ale Němec tomu nevěnoval žádnou pozornost.
Z druhého hlídkového motocyklu vysílačkou podali zprávu nadřízeným. Český personál letiště už se nesmál a jen tiše pozoroval, co se bude dít. Brzy přijel automobil s německým důstojníkem a dvěma vojáky. Důstojník vystoupil z auta, vyslechl zprávu staršího z hlídky, otočil se a přišel blíže k našemu zraněnému vojákovi, který ležel v krvi na vzletové dráze na místě, kde ho srazili. Už mu byla poskytována pomoc, obvazovali ho, dávali mu dlahu, a on hlasitě sténal. Důstojník přistoupil, podíval se, pozdravil našeho důstojníka, ukázal na automaty, a řekl: “Je třeba střílet”. Zjevně nechápal, proč jsme nepoužili zbraně v tak zřejmé situaci. Otočil se a šel ke klečícímu mladíkovi. Už cestou rozepnul pouzdro od pistole. Přiblížil se asi na tři metry a střelil ho do čela, potom dal klidně pistoli zpět a vydal rozkaz svým vojákům.
Ti se rozběhli k letištní hale a zmizeli uvnitř. Brzy bylo jasné proč. Všechny, kdo byli vevnitř, doslova kopanci vyhnali na prostranství před letištěm. Když tam důstojník přišel, vojáci už vyháněli poslední. Jeden z motocyklů vyjel zpoza důstojníka a kulometčík držel na mušce celý ten dav, který teď mlčel a ustrašeně hleděl na Němce. Mysleli jsme, že je teď taky postřílí. Ale důstojník jenom pronesl krátký proslov v němčině, který si stojící zamračeně vyslechli. Pravděpodobně jim vysvětlil, kdo je tady šéf a jak je třeba se chovat.
Poté se velmi rychle vrátili do letiště a všechno utichlo. Přijeli požárníci, uhasili hořící auto a odtáhli je z plochy. Brzy pro něj přijela odtahovka. Pak přijeli tři místní policisté, s nimiž měl německý důstojník také krátký rozhovor. Mladší policisté poté naložili mrtvoly na nákladní automobil a odjeli, staršího policistu vzal s sebou německý důstojník. Němci vůbec jednali s tak absolutním přesvědčením, že mají pravdu a dělají vše správně, že všichni místní je nevědomky zcela respektovali.
Po tom, co se stalo, se už nikdy nikdo z místních k letišti nepřiblížil, kromě těch, kdo tam pracovali. Zanedlouho přijel bagr a postarší bagrista se zeptal, kde je třeba kopat. Tak byly přehrazeny boční silnice a cesty vedoucí k letišti a poté byla vykopána velká jáma pod vojenskými záchody, které Češi do té doby nedovolili udělat. Teď už nikdo z místních nic nenamítal. Je třeba ještě říct, že potom naše vojáky a důstojníky také nechali bez omezení vstupovat na letiště a vůbec všude. A snažili se si jich přitom nevšímat. K dalším pokusům o výtržnosti na letišti ani v okolí už nedošlo.
A ještě jeden důsledek tahle akce měla. Na druhý den přijela brigáda českých tesařů a pod vedením německého důstojníka rychle vybudovala poměrně vysokou a kvalitní věž u silnice vedoucí z města na letiště. Pohodlné schodiště, střecha, na samotné plošině dvojité stěny z desek, mezi které šly dát pytle s pískem jako ochrana před kulkami. Úchyty pro kulomety a na věži výkonný světlomet. Bylo to pohodlné, všude bylo vidět a na všechny strany bylo možno střílet. Také tam nainstalovali závoru a vedle ní budku z prken s prosklenými okny, která byla velmi příjemná zejména ve špatném počasí. Věž naši vojáci téměř nepoužívali, ale byla vidět zdaleka a udržovala mezi místními disciplínu. Taková klasická německá věž.
Někdy během týdne k letišti ze strany pastvin přišla skupina mladých lidí, tak mezi 20 – 30 lety, s plakáty „Rusové jděte domů” a s reproduktorem, do kterého pořád křičeli výzvy „o odchodu okupantů”. Blížili se z boku, ze strany letiště, ale blíž ke vzletové dráze a ke stanům se neodvažovali. Dozorčí na kontrolním stanovišti poslal vojáka na věž, aby se mrkl, kolik jich je, a jestli není ještě někdo za nimi. Prostě, aby se porozhlédnul. Ale jak demonstranti viděli, že voják leze na věž, okamžitě utíkali a část plakátů zahodili na místě. Asi si mysleli, že budeme střílet.


Ještě si vzpomínám na jednu příhodu, kterou vyprávěl Voloďa Anikin. S příchodem Němců se situace hodně změnila. Místní obyvatelstvo se k nim a jejich hlídkám chovalo velmi uctivě a plnilo i jejich nejmenší požadavky. Dá se říct, že Čechy ani nenapadlo že s Němci se dá diskutovat nebo nesouhlasit. Nebo se k nim dokonce chovat nezdvořile. A německé hlídky taky municí nešetřili, nikdo se neodvážil napadnout je kamením nebo polít pomejemi. Jako odpověď by hned následovala střelba, bez zjišťování, proč se to stalo. Takže se naše hlídky snažily sehnat si k sobě německého vojáka, nebo vůbec chodit společně s německými hlídkami. Němci se tomu nijak nebránili, zjevně se jim líbila role zastánců pořádku.
Jednoho dne byla hlídce, v níž byl Voloďa a ruský seržant jako velitel, určena kontrola ulic na okraji města. Jak tak šli, udělali si zacházku a prošli ulicemi, kde byli ubytovaní Němci. Tam se z jednoho z domů ozývalo, jak se němečtí vojáci vesele a hlasitě baví a pokřikují. Je třeba říci, že němečtí vojáci, nehledě na disciplínu, měli mnohem více svobody než naši vojáci. Měli více volného času a mohli chodit kamkoli na vycházky a podobně.
Naši chodili za německými kolegy a snažili se popovídat si s nimi, něco říct, nebo pochopit. Němci věděli, že ruské vojáky místní často urážejí, a evidentně jim lichotila role svým způsobem ochránců. Přinejmenším okamžitě pochopili, že naši vojáci musí chodit na hlídky pěšky a chtějí mít ve společnosti Němce jako ochranu. Je třeba říci, že Němci obvykle hlídali na dvou sajdkárách s kulomety. Kulometčíci vždy seděli v pohotovosti.
„Jeden mladý voják se našim nabídl, že s nimi půjde na hlídku, a okamžitě o tom šel podat zprávu svému nadřízenému. Ten se chápavě usmál a uvolnil ho. A tak jdou v trojici a snaží se nějak domluvit. Němec pár ruských slov zná, zbytek dopoví mimika, všichni jsou veselí a zvědaví. Jdou už po předměstí, které se víc než městu podobá venkovu. Vlevo vede zídka a pak přechází do plotu z pletiva. Němec se otočil k zídce, aby si odlehčil. (němečtí vojáci obecně dělali potřebu, zejména malou, bez zábran skoro všude ve městě). No, a Voloďa se seržantem poodešli kousek dopředu, kde již začínal ten plot z pletiva. A náhle zpoza plotu, z keřů, vyletí kámen a trefí našeho seržanta do zad. Naše hlídky tomu moc pozornost nevěnovaly, dostat kamenem do zad bylo běžné. Ale teď to vidí Němec, který mezitím naše vojáky dohonil. A ten, kdo hodil, Němce za zídkou neviděl. Reakce vojáka NDR byla okamžitá – strhává automat, vydává se do keřů a pročesává je.
Já a seržant jsme stáli celí zkoprnělí,“ vzpomínal Volďa. Němec dobíjel automat a chystal se zřejmě střílet. Aniž by se se seržantem domluvili, skočili k Němci a vzali mu automat. Vydal jim ho bez reptání, ale rozčíleně jim něco říkal a ukazoval na křoví, odkud přiletěl kámen. Zjevně nepochopil, proč Rusové nestřílejí a chovají se tak divně. Za keři stály nějaké letní stavby, dřevěné besídky nebo něco takového. Odtud byl slyšet pláč. Němec se vzrušením lovce ukazoval, že je tam divoká a je třeba ji hned ztrestat. A naši vojáci táhli spojence pryč. Snažil se jim to vysvětlit, ale oni jej odvedli co nejrychleji. Až když se Němec trochu uklidnil, a vzdálil dost daleko, vrátili mu zbraň. „Pro nás to bylo šílený“, říkal Voloďa Anikin, „střílet ostrými v obydlené zástavbě! A kromě toho, když nám vydávali dva zásobníky ostrých, přísně nás varovali, že střílet nelze za žádných okolností. Raději umři, ale nestřílej. Na co tedy vydávají ostré a někam člověka posílají? A Němci? Ti očividně patrony na příděl neměli a netrápili se tím.“


A ještě několik poznámek Vladimíra Anikina:
Němci jedli v restauracích, které se v poledne měnily na vojenské jídelny. Češi přivezli  čerstvou zeleninu, ovoce, čerstvé maso, čerstvé bylinky a další potraviny. Naše hlídky to dobře viděly. Jestli za to Němci platili, to jsme nevěděli, ale stravovali se oproti nám o hodně lépe. My jsme se živili v podstatě kaší a masem z konzervy. Polévka boršč byla taky s masem z konzervy. Žádná různorodost a žádné lahůdky. Ale přivykli jsme, co taky jiného dělat. V polích a lesích se toulalo docela hodně srnek a jelenů, kteří se lidí moc nebáli. Jednoho dne jsme viděli, jak zastavilo německé auto a důstojník sedící v kabině vzal od vojáka automat a střelil jelena. Němečtí vojáci ho zatáhli do auta a odjeli. Příklad byl podán.
Vyžebrali jsme si u německých vojáků munici a stříleli jeleny. Rychle rozčtvrtit, sebrat maso. Zbraň, ze které se střílelo, rychle očistit. Pokud se někdo ptal, kdo ho zastřelil, říkali jsme, že to byli Němci. Co naděláš s Němci? Dělají si, co chtějí. Samozřejmě, mnoho důstojníků si to domyslelo a zřejmě věděli, že jsme stříleli my, ale za takový dodatek ke stravě to vysvětlení vzali. Takže jsme se najedli i zvěřiny. Další věc, proč bylo dobré se s Němci přátelit, byla ta, že když šli do nějaké hospody, byl pro ně vždy okamžitě připraven samostatný stůl, i pokud v hospodě bylo plno. Objednali si pivo – a pivo tam bylo velmi dobré – a po vypití odcházeli bez placení. My jsme české peníze neměli, Němci možná nějaké měli, ale stejně neplatili. I tak se před nimi Češi skláněli.


O německé organizaci práce. Naše hlídky, které trčely v centru města, opakovaně viděly, že každé ráno místní starosta napjatě čekal staršího německého důstojníka před jeho domem, když ráno chodil na štáb. Někdy důstojník dával starostovi pokyny, někdy odvedl jeho, případně i další, k sobě na štáb. Měl jasně nejvyšší moc a každý věděl, co má dělat. Nejprve zařídit vše pro Němce a potom si dělej svoje. Takže do Prahy by samozřejmě bylo potřeba Němce pustit jako první. Za prvé by Češi proti nim tak ostře nevystupovali a neprovokovali by. A pokud by se někdo utrhl, Němci by mu s velkým potěšením vysvětlili, že není potřeba si to dělat ještě horší.
Pro policejní mise jsou Němci ideální. Vědí, jak okupovat a co dělat s obsazenými. Naše armáda je k tomu málo připravena. Bojovat – ano. Zvítězit – ano. Ale okupovat a nutit obsazené se před námi sklánět, to není nic pro nás. Takže pokud by Němce pustili do Prahy jako první, jen by to posílilo přátelství národů. Všem by bylo dobře. A Češi by nyní rádi vzpomínali na Němce v Praze a jejich “evropský pořádek”.
V listopadu začalo být ve stanech velmi chladno. Vojáci byli nachlazení. Přišel starší Němec se svým důstojníkem dobře hovořícím rusky a mluvil s naším velitelem o tom, že už nelze žít ve stanech. Pokud chce, aby bydleli všichni společně a byli vždy po ruce, je třeba obsadit místní školu. Když náš velitel namítal, kde že se pak děti budou učit, Němec odpověděl, že problémem vzdělávání místních dětí ať se zabývají místní úřady, je to jejich věc, ale on by se měl starat o své vojáky. To všechno nám spojovatel, který byl rozhovoru přítomen, řekl. Ale naši se rovnou rozhodli nadále žít ve stanech, i když mnozí onemocněli.
Na konci listopadu Voloďu převeleli do Svazu a rychle uvolnili do zálohy. On i tak přesluhoval několik měsíců, ale chápal, že situace není jednoduchá, a tak to bral bez reptání. Taky nám vyprávěl, co přenášelo „vojenské” rádio. Ale já teď mluvím jen o tom, co viděl sám osobně, na vlastní oči. I když to, co přineslo „vojenské” rádio v mnoha ohledech odpovídalo tomu, co viděl on osobně. K našim vojákům se Češi chovali špatně, hodně provokovali, někdy s těžkými následky pro naše vojáky, se zraněními a dokonce i smrtí. A ušlechtilosti našich vojáků se jenom vysmívali. Ale Němců se Češi báli a respektovali je. I když jsou pro Němce druhá sorta. Německá okupace je jim známá, srozumitelná… A kdyby je někdo ohýbal a znásilňoval, vinni jsou stále vším jen “Rusové”.


V roce 1970 jsem ukončil školu a šel na studia. Od té doby jsem Vladimíra neviděl a nevím, kde je. Uplynulo téměř půl století a v našem životě se mnohé změnilo. Je-li naživu, přeji mu zdraví, no a pokud už odešel, tak zem s prachovým peřím. Jistě bude možné najít i jiné účastníky těchto událostí. Jejich vzpomínky by pomohly doplnit obraz toho, co se tenkrát v Československu dělo. Dobrý a pravdivý film by se o tom měl natočit. A měl by se natočit nyní, protože už jenom málo lidí si tyto události pamatuje.
 

Viktor Dmitrijevič Byčkov

zdroj: https://nstarikov.ru/blog/71218

překlad: Ladislav

(©)2017 myslenkyocemkoli.blogspot.com
Článek je povoleno publikovat v celé a nezměněné podobě s uvedením zdroje.
0 0 hlasů
Hodnocení článku

Čtěte dál

PředchozíDalší
odebírat
Upozornit na
guest
66 Komentářů
Nejstarší
Nejnovější počtu hlasů
Inline Feedbacks
ukaž všechny komentáře
Nal
Host
Nal
17. 3. 2022 13:44

Je to ověřené? Podle mých vzpomínek vojska NDR nakonec do ČSSR nevjela, právě aby se nevzbudily asociace s lety okupace za 2.svět,války…
Že potlačili tehdejší pokus o prozápadní majdan, to je asi fakt. Tam nešlo ze strany Západu o ideje.

Nal
Host
Nal
17. 3. 2022 13:44
Odpovědět  Nal

Aha. Tak pokud je to pravda, pak jsem žil v bludu. Ale proč se to říkalo už tehdy (1968) že sem Němci (NDR) nevjeli…??

Vlabi
Host
Vlabi
17. 3. 2022 13:44
Odpovědět  Nal

Když jsme na přelomu srpna a září 68 odjížděli na chmel, náš autobus cestou do Žatce míjel kolony vojáků NDR…
Jinak v osmašedesátém se toho napovídalo. A později jakbysmet 🙂

Nal
Host
Nal
17. 3. 2022 13:44
Odpovědět  Nal

Ale tak tedy věřím. 🙂
My se vraceli v červenci z NDR a před hranicemi byly lesy plné sovětské armády. Mysleli jsme si, že mají nějaké cvičení. Takže sovětská vojska přišla i z NDR.
Vždycky se toho hodně napovídá. Ale proč se už tehdy zamlčovala přítomnost Němců? Že by už tehdy šlo o vzbuzení hlavně protiruských nálad?

Vlabi
Host
Vlabi
17. 3. 2022 13:44
Odpovědět  Nal

Nale,
teď jste přesně trefil hřebíček na hlavičku.
Ono vůbec není od věci přečíst si informace z různých zdrojů. A neopomenula bych ani Miloše Jakeše. 🙂

Nal
Host
Nal
17. 3. 2022 13:44
Odpovědět  Nal

To bude problém, koukal jsem do knihovny ale od tohoto autora nic nemám. 🙂

Vlabi
Host
Vlabi
17. 3. 2022 13:44
Odpovědět  Nal

Stačí kouknout na internet. Třeba tohle je docela zajímavý úryvek z rozhovoru Jakeše pro gazeta.ru:
"Byl jsem tajemníkem ÚV a měl jsem na sjezdu vystoupit s promluvou. Kvůli tomu jsem se i vrátil ze SSSR. Poté jsem si uvědomil, že o tom (plánovaném vstupu vojsk) všichni kromě mě věděli… A část lidí, zejména ti od Dubčeka, dokonce dělali vše pro to, aby k tomu opravdu došlo. Návrhy na přijetí nějakých protiopatření vůbec neumožnili projednat… Tehdy jsem si uvědomil, že většina lidí o vojskách ví, a dokonce si přeje, aby přijela. Chtěli totiž zkompromitovat Sovětský svaz. To byl ten opravdový důvod. Chtěli, aby byl Sovětský svaz celosvětově zdiskreditován."

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:44
Odpovědět  Nal

Srpen 1968: Nikdy nezapomeneme…

https://www.youtube.com/watch?v=d698PO17oqk

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:44
Odpovědět  Nal

Ruská invaze 1968 – jak to bylo DOOPRAVDY?

https://www.youtube.com/watch?v=zlAOeBu7eRY

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:44
Odpovědět  Nal

Československý Filmový Týdeník – č.35 – 1968

https://www.youtube.com/watch?v=gnOgiX38HIM

Nal
Host
Nal
17. 3. 2022 13:44
Odpovědět  Nal

Myslím, pane Anonyme, že jste buď vůbec nepochopil, co se ve skutečnosti dělo (v rámci dlouhodobého posuzování dějin), nebo chcete jen provokovat.
Nikdo nezpochybňuje, co se stalo. Daleko důležitější je ale proč a o co vlastně šlo, kdo všechno o tom věděl a přitom hrál divadlo…

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:44
Odpovědět  Nal

gen. Pavel Kosenko – Ještě se mu při rozhovoru lží klepala huba Hovad+! Prostě si to SSSR a celý Soc. Blok Posra+l sám! Měli tomu soudruzi předejít a né to řešit tankama, to už bylo POZDĚ! Ta akce Socialismus v očích světové veřejnosti akorát zdiskreditovala, jen to potvrdilo že socialismus tímto směrem je slepá ulička. Od SSSR a dalších států Varšavské smlouvy považuju tuto intervenci za politickou PROHRU! Reforma (Demokratizace) byla nutná, jenže na to SSSR nebyl připraven, měla ta změna přijít od nich jako světového lídra. Ne od nás jako periferie, nebo se alepoň reformovat současně pozvolna..Pokud se Vám tento Stalisnký model líbí, je to Vaše věc, ale dost pochybuji že většina věřejnosti by v tomto systému chtěla dál žít!? Reformace ano, ne opustit socialismus, to je dobrá cesta řekl bych. Rád bych se VÁS zeptal jaký máte názor na tuto událost? A byla vojenská intervence nutná podle Vás? Schvalujete ji? Pokud ano tak PROČ? Předem Vám děkuji za odpověď 🙂 PS. Nejsem troll, sluníčko ani Havlista atd.

Nal
Host
Nal
17. 3. 2022 13:44
Odpovědět  Nal

Nevím, jestli v té fázi byla nutná intervence, nevím, v jaké fázi před tím, či potom bylo co nutné a nezbytné či co bylo zbytečné.
Nikdo z nás tady asi nemá dost informací, aby to dokázal říci. Slyšel jsem také názor, že nebýt tehdy té intervence, mohla být naše republika rozkradená o 20 let dříve…
Naše názory, které čerpají ze zlomku lží, pravd a mlžení, jsou pak ovlivněny dále nejrůznějšími manipulacemi na všechny strany. Emocemi čerpajícími z výchovy, našich vlastních přijatých šablon myšlení.
V podstatě jsme tu jen psi, kteří vyjí na měsíc.
Ale pro mnohé to může být impulsem k přehodnocení názorů a k pátrání po tom, co je vlastně pravda. A ty nás mohou zavézt k přemýšlení, jak to vlastně funguje ve světě, proč, co je za tím. A jak a proč vznikl Vesmír, jestli je všechno tak, jak se zdá a nebo také trochu jinak.
A co bylo před Vesmírem… 🙂

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:44
Odpovědět  Nal

Správně, celé je to o tom, že se mělo zdiskreditovat sovětské "komunistické" zřízení. Proto se dohodli státní policajti(KGB, STB atd.) na tom, že sem pošlou "spřátelenou" armádu, ačkoliv ta měla rozkazy nestřílet do civilistů, jen dělat bububu s tankama, ale velela tomu z větší části německá státní policie v pozadí s KGB a STB. Dnes se jim říká oligarchové(a většina z nich má izraelské pasy). A Dubček o tom moc dobře věděl. Tak si to přeberte, jak chcete:-)
A opravdu nefandím žádným politickým stranám, jelikož levice a pravice je jen divadlo pro ovce.
nenimito

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:44
Odpovědět  Nal

Mno tak teda Díky za odpověď 😀 Vyjte dál na měsíc..ČAU

Nal
Host
Nal
17. 3. 2022 13:44
Odpovědět  Nal
Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:44
Odpovědět  Nal

Mocký Hezký 😀

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:44
Odpovědět  Nal

Moc Hezký 😀

Nal
Host
Nal
17. 3. 2022 13:44
Odpovědět  Nal

I když na nás spíše asi pasuje tohle… jak prostředím tak tím, že ná někdo vyprovokuje.
https://www.youtube.com/watch?v=gYyHeYSnJ8I

Jdu vařit. Hauuuúúúúúuuuu……

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:44
Odpovědět  Nal

Sborové Krásné mám rád pséky 🙂

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:44
Odpovědět  Nal

"…. Nejnepříjemnější zločinecká organizace světa se pravidelně označuje jako ruská mafie, i když prakticky všichni její šéfové jsou …., často s izraelskými pasy. Toto tvrzení je nevyvratitelně demonstrováno Jürgenem Rothem v jeho dokumentu „Die Russen-Mafia“ (Rasch und Roehring, Hamburg 1996)….. V dnešním Rusku jsou pět nebo šest ze sedmi velkých „oligarchů“, kteří se dostali ke svému majetku okrádáním ruského lidu…."
A kde se vzala "ruská mafie"? Rekrutovala se z KGB:-)
Asi proto jim Putin tak šlape na paty, pohyboval se mezi nimi, ví a zná…..
A u nás je to stejné, stačí se podívat do vlády. Jen tam nemáme nikoho, kdo by jim slápnul na kuří oko.
A i tehdy to bylo úplně stejné, jen byli maskováni za státní policii soc. států. Proto to byla "studená válka".
nenimito

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:44
Odpovědět  Nal

Jen doplním. Víte kdo byl Dzeržinskij, Menžinskij a Jagoda?
Stalin to tam potom trochu vyčistil, ale po jeho smrti se tam nacpali znovu. Proto následovalo Jaro68. Potřebovali upevnit pozice, aby mohli znovu ovládat loutky z ÚVKS v soc. bloku.
nenimito

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:44

Taky jsem žil v přeludu, že vojska NDR se 68 prakticky neúčástnily a je fakt, že opačné informace je potřeba docela dohledávat. Tady přidávám ještě jeden zdroj na který jsem narazil:
http://blog.aktualne.cz/blogy/jan-berwid-buquoy.php?itemid=4425
Jinak bych se k 68 vyjádřil asi následovně. V tom roce byl vražený pořádný klín mezi dva spřátelené slovanské národy. Uběhlo skoro 50 let a pořád to nejsme schopni dořešit a vztahy našich národů to dost těžce komplikuje. Takže, v čím zájmu je tato situace?
Ladislav

Nal
Host
Nal
17. 3. 2022 13:44
Odpovědět  Anonymní

No jo, ale v diskuzi dole se uvádí (kromě jiného):
"….V Liberci po náměstí jezdily sovětské tanky, stříleli sovětští vojáci. Kromě toho, že to vím od svých libereckých příbuzných, viděl jsem před několika dny dlouhý televizní dokument (hodinový, možná delší) právě o Liberci, kde mluvili i tehdy zranění, tehdejší novináři a další pamětníci, ukazovaly se tam dobové fotografie a pouštěly dobové filmové záběry. Ti vojáci opravdu neměli uniformy Volksarmee.

Nedávno také byly zveřejněny dokumenty, nalezené v DDR archívech, že k velkému zklamání DDR papalášů Rusové (Sověti) nedovolili aktivní účast jednotek Lidové armády DDR na invazi, neboť se právem obávali vzpomínek na světovou válku a protektorát. Dovolili pouze účast spíš symbolickou, která pak byla DDR novinami zveličována, mj. za pomoci aranžovaných fotografií.

Josef Pavel nebyl velitelem zpravodajské služby. Byl ministrem vnitra (= politickým nadřízeným policie, politické policie včetně zpravodajské služby, krajských a okresních úřadů).

Autor, který o sobě prohlašuje, že je historik a politolog, opět blábolí v rozporu s hard facts (dokumenty)…"

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:44
Odpovědět  Anonymní

To je celkem zajímavý odkaz. Autor tam dále v diskusi uvádí, že ty německé jednotky "…patřili k tzv. Regimentu F.E. Dzierzynski (speciální policejní jednotky Ministerstva vnitra NDR). Protože se regulérní jednotky NVA (armáda) invaze zúčastnit nesměly (přesto se v ojedinělých případech zůčastnily: 7. panceřová divize, generálporučík Werner Winter) obcházelo se to. Podle jaltských a postupimských dohod se německá armáda nesměla zúčastnit žádné vojenské agrese. To se však nevztahovalo na policejní jednotky. Do ČSSR vtáhly 21.08. 1968 "policejní" jednotky NDR "Wachregiment Feliks E. Dzierzynski" v síle minimálně dvou divizí a začaly obsazovat především pohraniční oblasti: Bylo možno je sledovat v Kadani, Žatci, Liberci, Ostrov nad Ohří, Sokolov, Klášter nad Ohří a dokonce i v Českých Budějovicích a v Praze-Bubny (cca. deset Side-Cars-Motorcycles s výsostnými znaky DDR-IM-RG (NDR-Ministerstvo vnitra-Regiment Dzierzynski". Pak by to dávalo i smysl, nebyli to vojáci, kdo tomu šéfoval, ale státní policie. Ostatně, ti tam tomu velí dodnes, stejně jako u nás:-( A navíc jim nedávno schválili vstup na naše uzemí a právo zde zasahovat v rámci EU.
A docela mne tam pobavil výraz "rudí prušáci". Ten je totíž velmi výstižný. Řád německých rytířů má vždy prsty ve všem, co se v západní Evropě děje. Lidé už by měli pochopit, že německý není germánský, bavorský, tyrolský a ani austrijský, stejně jako (p)Rusko nesouvisí se SLOVAnským.
nenimito

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:44

To je pravda, pročítal jsem si i diskuzi. Taky jsem to neuváděl jako zdroj kterému stoprocentně věřím, ale spíš jako odkaz na stránky, kde se řeší, jak to vlastně s těma němcema v 68 bylo. Pokud sem nenapíše někdo s osobní skušeností, tak budeme asi vždycky na pochybách o věrohodnosti. I když zrovna kolem účasti NDR se asi mlžilo a dezinformovalo(a zřejmě pořád mlží a dezinformuje) dost.
Ladislav

Nal
Host
Nal
17. 3. 2022 13:44
Odpovědět  Anonymní

Nepochybuji, že dnes je spousta věcí prostě zneužita a i překroucena k házení špíny na Rusko.
Snažím se nenaletět ani na opačnou stranu. Ale je to těžké.
A tak nakonec se uchyluji k oblíbenému, že Pravda je jen jedna. :-))

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:44

kulometčík jednou dávkou vyřadil auto. Naráz zastřelil dva mladíky, kteří seděli na předních sedadlech. Vůz se zastavil. Dva, kteří seděli vzadu, se dali na útěk. CO JE TO ZA BLÁBOL!? —) Dva, kteří seděli vzadu, se dali na útěk …. Ten kulometník by logicky sejmul nedjříve (PRAVDĚPODOBNĚ) ty co seděli vzadu ne? Vám to nepřipadá Divné Kolegové?

MichalB
Host
MichalB
17. 3. 2022 13:44
Odpovědět  Anonymní

Anonyme,
nejsem technický typ a neumím si tu situaci představit. Mohl byste, prosím, mi to lépe vysvětlit? Nějak polopatě (jako pro blbečka – aspoň pro mě) 🙂
Děkuju

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:44

Za nimi, (ZA NIMI!) přesněji řečeno paralelně s nimi po vedlejší dráze, jel jeden německý motocykl. Poté, co odjel dál, aby nemohl trefit někoho náhodného, kulometčík jednou dávkou vyřadil auto. Pokud budu někoho pronásledovat a budu na něj (Auto) pálit z kulometu, trefím ho kam? NA ZADEK VOZU! Pokud bych jel paralelně >> současně, souběžně, vedle sebe ! Těžko bych ze sajtny někoho za jízdy zasáhl, ještě k tomu oba borce na předních sedadlech! Musel by ten MG-Mann být SUPER střelec, jinak to není možný aby oba sundal! 😀 Nezlobte se Kolegové ale tato výpověď (POHÁDKA) pana Viktora Dmitrijeviče Byčkova mi připadá HODNĚ! přitažená. Jinak Děkuji Vám Moc za tento web že EXISTUJE je moc FAJN. 🙂

MichalB
Host
MichalB
17. 3. 2022 13:44
Odpovědět  Anonymní

Děkuju za snahu, ale já tomu stále nerozumím (asi blondýna v chlapském těle). Nešel by nějaký jednoduchý nákres a někam ho postnout? Přece jen jeden obrázek vydá za tisíc slov 🙂

Alexandrie
Host
Alexandrie
17. 3. 2022 13:44
Odpovědět  Anonymní

Aha, no já jsem ženská, neblondýna, ale mě to přišlo logické. Když jeli paralelně, tak nejspíš trefil předek auta s motorem. Což nějak muselo bouchnout (zvláště, když pak auto hořelo) a tím pádem byli první na ráně ti na předních sedadlech.

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:44

To u kulometčíka vyvolalo smích (SMÍCH) a krátkou dávkou ho srazil. Potom jej, už ležícího, (LEŽÍCÍHO) ještě přejel dvěma dávkami. … To zní skoro jak ze Sovětského dramatického válečného filmu z 50 let! 😀 To snad byli SS-sáci z Totenkopf ta motohlídka ne? ŽE se v tom tak vyžíval?

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:44

Najdi si na netu Motocykl NVA ze sajtnou s MG a podívej se jak ta motorka vypadá. Ten příběh je prostě moc okatý! To je celé! Já tomu zkrátka NĚVĚŘÍM. Ahoj 😀

MichalB
Host
MichalB
17. 3. 2022 13:44
Odpovědět  Anonymní

Tak teď už se nechytám vůbec. Motocykl jsem si vyhledal, ale místo vyjasnění, v tom mám ještě větší chaos. Motorky, auta, krátká dávka z NVA, dva mrtví, dva nemrtví, Němci, Rusové, místní. Kdo teda běžel, odkud, kam, proč? Ty Němci? Prostě na to asi nemám. Jiná liga.
Nechápu, jak v tom guláši může někdo najít důkaz, že je to pravda nebo celé habaďůra, ale obdivuji to.

Nal
Host
Nal
17. 3. 2022 13:44
Odpovědět  Anonymní

Jeden moudrý muž říkal: Pátrejte po svém pravém Já a všechny otázky vám budou zodpovězeny.
:-)))

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:44

Pojď na Pivko a já ti to rád vysvětlím. 🙂 zvu Tě

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:44

A ještě jedna poznámka, nemohl jsem si ji odpustit PROMIŇ 🙂 VÝTAŽEK : A ušlechtilosti našich vojáků se jenom vysmívali… 😀 Pusťte si dobové video, záznam UŠLECHTILOSTI vojáku SSSR z roku 68, jaký bordel dělali na Václavském náměstí (např. palba na budovu Národního Muzea).. Prostě tento článek je silně subjektivní a plný domněnek soudruha Byčkova. V podstatě z tohoto článku vyplývá, že Sovětští vojáci jsou mírumilovní chudáci, kteří za nic nemohou a ani nevěděli co tu vlastně pohledávali. 😀 Je nutno si uvědomit, že celou akci naplánoval a řídil hlavně SSSR v kooperaci s vojsky Varšavského paktu, včetně štábu NVA-DDR. Cílem Varšavské smlouvy bylo podřídit armády členských států sovětskému velení, legitimizovat pobyt sovětských vojsk na území některých členských států, koordinovat politiku a vytvořit systém kolektivní bezpečnosti resp. spolupracovat ve vojenské oblasti při společné obraně socialismu. Velení sídlilo v Moskvě a v jeho čele stáli POUZE! Sovětští vojenští představitelé. Zástupci ozbrojených sil ostatních států byli pouze styčnými důstojníky, přinášejícími instrukce sovětského velení. Otázky strategie a taktiky řešil generální štáb sovětských ozbrojených sil. Jediná vojenská operace všech členů Varšavské smlouvy (mimo Rumunska) byla invaze vojsk do Československa 21. srpna 1968. V průběhu invaze bylo nasazeno do československých ulic přibližně 6 300 tanků, které byly následovány velkým počtem pozemních jednotek v odhadovaném počtu 500 000 mužů. Podle mého názoru byla operace vojensky zvládnuta poměrně dobře (rychle), až na nepochopitelný pohyb těžkých zbraní na Václavském nám.?! Nicméně politicky to soudruzi celé POSR+++! Situaci v ČSSR vyhodnotili ŠPATNĚ a vojenský zásah rozhodně nebyl nutný! Ode dne vstupu vojsk na území Československa do konce roku zemřelo při střetech cizích vojáků s civilisty a dopravních nehodách zaviněných okupačními vojsky 108 Čechů a Slováků. Nové výzkumy uvádějí více než 400 mrtvých (zemřelých). Invaze měla za následek také emigraci přibližně 300 000 lidí z republiky (70 000 okamžitě po invazi). A to byl ZAČÁTEK KONCE.
Rád bych zde ještě dodal, že nemám vůbec nic proti Rusům nebo Ruským národům, spíše naopak 🙂 , ale jde mi o objektivitu dějin a tento článek prostě objektivní NENÍ. Čau 🙂

Jana
Host
Jana
17. 3. 2022 13:44
Odpovědět  Anonymní

Akosi si neuvedomuješ, že autor popisuje zážitky jedného vojaka v jednom konkrétnom útvare na jednom mieste, a nie chovanie všetkých vojakov v celom ČSSR, takže ich velenie a aj oni môžu mať iné skúsenosti a mohli sa chovať lepšie ako nejakí iní vojaci s iným velením. Sú to ľudia a nie sériové výrobky.

Vlabi
Host
Vlabi
17. 3. 2022 13:44
Odpovědět  Anonymní

Anonyme,
údaje z wikipedie samozřejmě známe. Pokud však chodíte na tyto stránky, předpokládám, že se umíte podívat i pod povrch zjevného. Takže zkuste třeba tehdejší události hodnotit z širšího hlediska globální situace 60. let. Třeba vám pak vyjde úplně něco jiného.
http://leva-net.webnode.cz/products/otazky-a-odpovedi-v-v-pjakina-ze-dne-30-3-2015/
od 10:40

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:44
Odpovědět  Anonymní

Střelba rusů do budovy Národního muzea na Václavském náměstí se zdá nepochopitelná mnoha lidem. I pro mě byla naprostou záhadou až do kyjevského majdanu, kdy byla celkem dobře zdokumentovaná střelba "neznámých" střelců, jak do policistů Berkutu (speciální oddíl ukrajinské policie), tak do demonstrantů. To mě velmi zaujalo a tak jsem si vyhledal na internetu informace o technologii jakou se provádí "spontánní" revoluce pro změnu režimu. Při tom jsem si ujasnil funkce "svaté oběti", která je rozbuškou a důležitým prvkem v takové barevné revoluci. Tato technologie byla použita u nás v roce 1989 (kdy se stal svatou obětí imaginární student Jan Šmíd), v roce 1991 v Moskvě, kdy se rozpoutala barevná revoluce vedoucí k rozpadu SSSR, no konečně a svaté oběti vyrobil někdo "neznámý" zainteresovaný v roce 1968, kdo střílel ze střechy Národního muzea na sovětské vojáky a československé demonstranty. Po splnění úkolu se tiše vytratil. Miloš Jakeš měl pravdu. Rok 1968 byl pastí pro SSSR a procesy, které se nastartovaly v srpnu 1968 v ČSSR vedly v období 1989-1991 k rozpadu celého východního bloku a umožnilo největší krádež majetku v celé historii lidstva.

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:44
Odpovědět  Anonymní

Jo to je dost možné.. Ale nemůžeme to ověřit, jako v případě Kyjeva kde je jasně vidět na videu že palba šla křížem, z různých stran. Jinak Miloš mě docela překvapil, jak je na svůj věk vitální a myslí mu to. 🙂

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:44

Zdravím Vás VlaBi, a spol. tak Wiku samozřejmě beru jen jako okrajovou informaci, nicméně tato informace o událostech tzv. roku 68 kterou jsem zde uvedl, je ověřená dějiná událost a mluví pouze o počtech jednotek a politicko-vojenských mechanismech nic víc. Vše je dohledatelné a ověřitelné u více zdrojů. Mám konkrétně na mysli tu část co jsem uvedl z Wiki 😀 . Zbytek jsem doplnil svým úhlem pohledu na dějiny. Samozřejmě máte pravdu že je nutné chápat věci a děje v kontextu doby ANO. Mě jde konkrétně o hodnověrnost článku jako takového..Článek zřejmě vytvořil, jak jste uvedl Nikola Starikov, je to podle mého názoru velice inteligentní muž a umí zaujmout svým mluveným i psaným projevem. Ale pan Starikov je jak víme politický, pro-Kremelský aktivista, novinář, spisovatel atd. Nikola sám tvrdí že jeho díla (knihy) sám žánrově označuje za historicko-politické detektivky 🙂 a svoje příběhy staví na vzpomínkách účastníků a očitých svědků popisovaných případů. Nemám možnost si nijak ověřit výpověď soudruha Byčkova, např. video rohovor, tudíž tomu NEVĚŘÍM! A k tomu dodávám že výpověď, kterou nám tu Byčkov (Starikov) servíruje jako hotovou věc mi stylem výpovědi vůbec nesedí na muže 20let vojáka-výsadkáře (asi?). Dále zde uvádíte odkaz na Levanet, ano občas si tu něco přečtu je to dobrý web, plný zajímavých informací. Díky za něj, ale beru ho rovněž jen jako okrajový informační zdroj, to že je silně pro-Rusky orientovaný je známo ŽE? Ten zásah vojsk prostě nebyl právně opodstatněný! Trochu mi vaše názory evokují neostalinistu, podporovatele sovětské invaze Vasila Biľaka.. Dějiny mě zajímají, jak současné tak minulé a snažím se nežít uzavřený v názorové bublině! Jinak sám mám sociální cítění a na minulé době (režimu) bych našel mnoho pozitiv, ale i negativ. Domnívám se, že je dobré být ke všemu kritický a to v jakékoliv době. 🙂

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:44
Odpovědět  Anonymní

Článek působí nevěrohodně souhlasím. Nicméně jinak mi připadáte dost dezorientovaný. Píšete: zásah nebyl právně opodstatněný, kde to žijete? Sledujete vůbec někdy zprávy a máte vůbec nějaké ponětí o historii? Dále nazvat nějaký web proruský, tak to vypadá jak výrok Jakuba Jandy. Je snad na tom webu napsáno jsme proruský web, ne je na něm napsáno "koncepce společné bezpečnosti", kterou ano vytvořil kolektiv ruských autorů. Je snad Mendělejevova tabulka proruská, protože ji sestavil Rus (která mimochodem na webu byla diskutována a včetně hypotéz proč byla pozměněna původní verze vytvořená samotným Mendělejevem).

Zpět článku, považuji ho za "trolling", protože neposkytuje žádná ověřitelná fakta. Alespoň jaké město a letiště, pak by to šlo nějak ověřit a nějaké konkretní časové údaje, který den stříleli apod. A chování všech účastníku příběhu je silně nepravděpodobné (Němci se chovají jak gestapáci, uličníci jako každodenní povyražení házejí kameny po vojácích s ostrými náboji, zmizí dva vojáci a nic se neděje – prostě je asi zabili a zakopali necháme to být).

Co se týká toho o co přesně šlo v 1968 a kdo tahal za nitky o tom nebudu z tak dezorientovaným člověkem, který se ohání právem diskutovat (právo to je talmudština). A vlastní článek k osvětlení událostí nic nepřináší. Uvedu pro inspiraci pouze dvě poznámky:
1) Počet obětí se blíží nule, protože při pohybu tak velkých vojsk dojde k obětem při jakýchkoliv přesunech.
2) Rychlost a čistota tak rozsáhle akce svědčí o pečlivé a dlouhé připravě předem (zasvěcení ví čí je to rukopis) a kvalitní organizaci armád varšavské smlouvy zajištující obranyschopnost jejich zemí.

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:44
Odpovědět  Anonymní

Zdravím NEPŘIPADÁM si VŮBEC dezorientovaný! 😀 Mám svůj názor na his-Torii (DĚJINY po našem) v čem je problém!? Tv-Debilizátor nevlastním více jak 7 let, máte snad pocit že tam najdete pravdu? 😀 Ano a weby jsou pro-Americké a pro-Ruské dají se tak některé označit. Záleží na tom jaké informační pole šíří. Jsou to tzv. NÁZOROVÉ WEBY. Pan Janda mě NEZAJÍMÁ. Jinak děkuji za Váš názor je zajímavý, podmětný a já ho respektuji. Hezký večer 🙂

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:44
Odpovědět  Anonymní

Pro 20:04 nezvolil jsem slovo "dezorientovaný" vhodně, nepřál jsem se Vás dotknout, ale spíše Vám dát impuls k hledání objektivnosti.

Přeci je jasné, že "právo" vždy sloužilo a slouží bohatým a vyvoleným a ohýbá se dle potřeby (kdyby jenom dvojí metr).

Označovat něco pro Ruský je zavádějící, ještě nedávno nic takového nebylo a ve smyslu "pro Ruský" nebo "pro Americký" (což se moc nepoužívá) je to čistá Goebbelsovská propaganda. Pokud se konfrontují názory, tak je to zcela lživé, protože není žádný "proRuský" ani "proAmerický" názor, protože i uvnitř těch států je několik soupeřících názorů a představ jak pomáhat svému rodnému státu k rozvoji i jak pomoci světu a celosvětovému rozvoji a má na to nárok každý stát a není to nic špatného. Jsem Čech a tak jsem "proČeský" (ale není kvůli tomu potřeba vytvářet další slova – ty potřebuje propaganda – máme už na to slovo vlastenec). Pak je zde zákulisí, které poštvává národy proti sobě (například za 2.sv. bankovní sektor intenzivně mezi sebou spolupracoval). Základ je jednoduchý poštveme někoho proti sobě (rozděluj a panuj) obou budeme prodávat zbraně a přitom se napakujeme a ještě své konkurenty oslabíme. Právě toto zákulisí tvoří takové nové falešné termíny.

Dále názory je pouze první náhled, když se jde dál zjistí se pravda, nemůže se zůstat u názoru, nakonec je potřeba se dobrat jak je to ve skutečnosti a prvotní názorový odhad se buď potvrdí nebo vyvrátí a názor k dané věci ztrácí význam, když víme jak to je. A naprosto bezcenné jsou názory lidí, kteří nemají o dané věci žádné ponětí.

Nakonec Levanet je web pojednávající o "koncepci společné bezpečnosti" a ne "proRuský" nechte si ty urážky a není vůbec názorový. Obsahuje nové vědní disciplíny, které efektivně popisují procesy kolem nás a společenské jevy a diskuze tam není prezentace názorů, ale sdílení poznatků a jejich pochopení studentů studujícím koncepci (když nepočítám trolly nebo méně znalé, kteří oblažují svými názory).

Nemohu Vás přesvědčit, abyste se zbavil terminologického bludu "proRuský", ale alespoň jsem to zkusil.

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:44
Odpovědět  Anonymní

K tomu mezinárodnímu právu – bohužel máte historicky (dějinně:) pravdu je to tak, právo si vždy mocní tohoto světa ohýbali, jak se jim zachtělo už od starověku. Nicméně mezinárodní právo je něco co by ohýbáno být němělo, aspoň od 2.sv.v. Jeden z hlavních zastánců mezinárodního práva je podle mě RF v dnešní době, byť teď válčí v Sýrii tuším od září 2015, na pozvání B.Asada. Osobně RF, V.V.Putinovi a Ruskému lidu držím palce v boji s mezinárodním terorismem (IS) atd. Víme oba kdo ty teroristy a tzv. umírněnou opozici platí. Nemusím zde rozvádět kdo ovládá 80% zeměkoule a kdo vládne penězi, že? 😀 Je to slušně řečeno Mezinárodní-Bankovní klika a její nadnárodní korporace, 😀 které se neštítí vůbec NIČEHO v dosahování svých nechutných zájmů. Co se týče nějakého názvu, pro-US atd. je to jen označení ANO je to nepřesné a zavádějící.. pravda, ale v danném případě jsem ten výraz použil jako nejjednodušší možný, protože to většina lidí pochopí a nebude v tom "vrtat":D Ber to tak že většina lidí není ani zdaleka tak inteligentní jako TY, tak si to neber osobně. 😀 Ano také souhlasím že člověk by měl mít jistý názor na svět ve kterém žije, s tím že jej logicky postupem času bude měnit – je to věc vývoje. Ale člověk bez názoru, kterému stačí pouze TV, Křupky, Levné pivo a Porno tzv. OVCE! je k ničemu. A takových je také většina 😀 Takový neinformovaní lidé většinou umírají ve světových válkách. Ano jsou tu i tzv. "Idealisté" ale to je jiná skupina 🙂 Uvědom si že 100% pravdu se nikdy nedozvíme, i na netu čteme pouze to co je nám DOVOLENO číst! Tak nemá cenu se po čtení nějakého webu, či článků na netu, tvářit jako osvícený! Co se týče Levanetu nic proti němu nemám a nijak ho neurážím. Ani nepovažuji slovo pro-Ruský za urážku. 😀 Nicméně Levanet se nedá popsat jako objektivní žurnalistika v pravém slova smyslu, takže je NÁZOROVÝ WEB 😀 je to běžný novinářský termín, žádná urážka jak ty říkáš. Jinak bych rád řekl závěrem asi toto : Rozhodně se považuji za ČECHA, miluji svoji RODINU a VLAST. Sympatizuji více méně s politikou a kroky V.V.Putina, páč ho považuji za velmi inteligentího muže, vlastence a racionálně uvažujícího člověka (Doufám):). Takže by o mě mohl někdo "říci" že jsem tzv. pro-Ruský a mě to nevadí, je mi to JEDNO. Přesvědčit mě NEMŮŽEŠ, protože si myslím svoje. 😀

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:44
Odpovědět  Anonymní

Myslím, že to je spíše tradicionalismus než vlastenectí.
http://deliandiver.org/2016/11/stat-a-obcina-apologetika-spolecenstvi-tradice.html
nenimito

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:44
Odpovědět  Anonymní

Naváži na svůj příspěvek 22:08 a ještě tímto osvětlím svůj stupeň prozkoumání skutečnosti kolem nás a vhodnosti termínu k tomu používaných.

Považuji za neužitečné být "pro někoho". Například se nijak nepovažuji za "pro Ruského" a nestraním ani jiné skupině. Sympatie a antipatie v popisu skutečnosti a následném rozhodování nemají místo, pokud má být rozhodnutí co nejlepší a ku prospěchu všem. Například, když ocením Putinovi schopnosti a řeknu, že je dobrý státník, tak to neznamená, že jsem "proPutinovský". Může udělat v budoucnosti další rozhodnutí, s kterým nebudu souhlasit. A kdybych byl dopředu "proNěkoho", tak se vzdávám kritického myšlení a zodpovědnosti za svůj život a svého okolí. Mnoho lidí se necítí být "pronějací" a přesto jsou demagogicky bez jejich svolení a často i vědomí takto zařazovány. Je to sprosťárna, zeptejte různých autorů alternativních webů, jaké uspořádání společnosti si přejí a jestli ho považují za "proRuské" nebo "komunistické" nebo kdo ví jaké. Když už nějaké základní směřování společnosti tak "proLidské" (nabízené Ruskem, ale není zaručeno trvale – elity mohou po nějaké změně začít jednat jinak a většina se "proLidsky" nechová nebo pouze z donucení) a nebo "proNeLidské" (protlačované západem, to je trvalá konstanta, nějaká celosvětová forma fašismu – myšlení sešněrované do závazné ideologie je jejich stálým cílem -mimochodem Marxismus vytvořili na západě a ne v Rusku).

Poznámka, je dobré vědět co se děje:
Probíhá válka dvou velkých civilizačních center, které zbyli po velké potopě. Egyptského označovaného dnes západ (otrokářská koncepce, rozděluj a panuj) a Ruského (koncepce člověk člověku člověkem, občinný způsob života). Velká část klanů v Rusku je již od středověku (možná dříve) pod vlivem a slouží západu, ruský lid se zatím brání a čas od času se objeví vládce, který se zbaví nejzaprodanějších elit (Ivan Hrozný, Stalin, Putin). S pochopením tohoto několik tisíciletí trvajícího historického procesu se dají již z dostupných faktů složit obrazy skutečnosti, které se ji přibližují. Již od dětství jsem nemohl pochopit na co jsou komu války, soupeření dvou civilizačních center to dobře vysvětluje.

MichalB
Host
MichalB
17. 3. 2022 13:44
Odpovědět  Anonymní

Tak za tento komentář bych se klidně podepsal. Škoda jen, že nevím, komu za něj poděkovat.
Snad bych z něj jen pro objektivnost vynechal veškerá jména. Nikoho z jmenovaných osobně neznám a vše, co o nich vím, je z internetu a opět od autorů, které taky osobně neznám, takže informace mohou být zkresleny osobním přesvědčením.

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:44
Odpovědět  Anonymní

Ta první Vaše část příspěvku 13:18, je myslím naprosto přesná a vystihující souhlasím. Psal jsem na konci v mém předešlém příspěvku, že sympatizuji více méně s politikou a kroky V.V.Putina, tím jsem chtěl říci že PROZATÍM s těmito kroky které jsou mi známi, souhlasím a připadají mi rozumné, vzhledem k celosvětové situaci. Ale je jasné že máme jen iformace takové, které nám někdo servíruje ŽE?! 🙂 S tou druhou částí Vašeho příspěvku, to že se Ruská civilizace, nebo Ruský člověk jen brání si dovolím nesouhlasit. Stačí se podívat na mapu světa a logicky člověku dojde, že Ruská civilizace byla expanzivní ve své his-Torii (Dějinách):). Jinak bych se Vás rád zeptal z čeho čerpáte? Studujete přednášky gen. Petrova, Koncepce Sociální Bezpečnosti? Předpokládám že se jedná o část Teorie řízení národů od Egypta atd..Je to tak? 🙂

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:44
Odpovědět  Anonymní

Osobně bych doplnil jen, že ten "egyptský" se začal šířit z DOLNÍHO "Egypta", z jihu Afriky – Dolního Světa, přes Horní Egypt "vyhubením" a vyměnou vládců(faraonů). Následným Helenistickým obdobím – nahrazení vládců Řecka, Říma, Franské říše a jejich rozpadu na "rozděl a panuj".
Hadí technokrati šířící "ohňové" technologie, války, bídu a politiku levé a pravé.
nenimito

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:44
Odpovědět  Anonymní

Rovnež mi připadl zajímavý příspěvek Anonyma Dole na konci diskuse tak ho tedy kopíruji sem : Já si moc dobře uvědomuji, že svět není černobílý, ani dobrý ani špatný, že současná RF není světlo, USA temnota nebo naopak. 😀 Někdo si to možná myslí, já ne. Všechno jenom JE v tomto STVOŘENÍ a my tu jsme, jen na chvilku, abychom se zde něčemu naučili, ANO je to tak. Nicméně někdo vytváří informační pole (PROPAGANDU) na této zeměkouly, za nějakým ůčelem, že? Každá mocnost nebo i malinký stát má své zájmy, stejně jako každý jedinec. Oč tu běží víme, jde o moc a moc jsou peníze a tom to VŠECHNO je v tomto systému. Vše ostatní je BLÁBOL! Ideologie či náboženství slouží jen k ovládání mas! Politika je o penězích, peníze jsou o moci a o to se tu hraje. Kdo má peníze a zdroje má MOC a pak určuje PRÁVO.

Nal
Host
Nal
17. 3. 2022 13:44

Tento komentář byl odstraněn autorem.

Nal
Host
Nal
17. 3. 2022 13:44
Odpovědět  Nal

Můj názor: pokud budeme jednotlivé události posuzovat samostatně, odděleně a pod vlivem emocí, protože se týkají nás, dojdeme k jiným závěrům, než když se pokusíme na ně podívat v souvislosti s množstvím událostí za posledních 200 let. Či snad 2000 let? I více let?

Asi takhle – kámen, o který zakopneme a koukneme se na něj, nám bude připadat třeba nebezpečný, že tu nemá co dělat. Ale najednou si uvědomíme, že nám přesně zapadá do mozaiky sestavované ze spousty kamenů, že tam přesně pasuje a doplňuje tuto mozaiku. Takže i díky němu se nám poskládává určitý obraz, nyní už zcela zřetelný a na ten kámen už koukáme jinak…

Není dobré dělit zdroje na proruské, protiruské, proamerické, protiamerické či proti civilizacím Orionu či pro civilizace Síria. 🙂
Je dobré zdroje rozlišovat (co jen to jde) na ty, které přinášejí pravdivá fakta. Ověřovat z více zdrojů.¨To jsou pak naše kamínky. A pak nám i některé informace, které jsme dříve považovali za bláznivé najednou do té mozaiky zapadnou.

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:44

😀

Nal
Host
Nal
17. 3. 2022 13:44
Odpovědět  Anonymní

Dodatek. Tím nechci říci, že tomu článku věřím na 100%. To byl jen můj názor na to, jak přijímat některé informace, které nám zpočátku nějak nesedí.
K "odstranění autorem" došlo z důvodu opravy některých formulací.

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:44

Tak Vám to možná někam zapadne.. Mám svoje vidění světa 😀 Kolego já si moc dobře uvědomuji, že svět není černobílý, ani dobrý ani špatný, že současná RF není světlo, USA temnota nebo naopak. 😀 Někdo si to možná myslí, já ne. Všechno jenom JE v tomto STVOŘENÍ a my tu jsme, jen na chvilku, abychom se zde něčemu naučili, ANO je to tak. Nicméně někdo vytváří informační pole (PROPAGANDU) na této zeměkouly, za nějakým ůčelem, že? Každá mocnost nebo i malinký stát má své zájmy, stejně jako každý jedinec. Oč tu běží víme, jde o moc a moc jsou peníze a tom to VŠECHNO je v tomto systému. Vše ostatní je BLÁBOL! Ideologie či náboženství slouží jen k ovládání mas! Politika je o penězích, peníze jsou o moci a o to se tu hraje. Kdo má peníze a zdroje má MOC a pak určuje PRÁVO.

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:44
Odpovědět  Anonymní
Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:44
Odpovědět  Anonymní

Nikdo tu na nikoho neplive, nevidím problém. Jen diskutujeme nebo se to tu nesmí? 😀 Pokud máš argumenty piš, mluv.. pokud ne MLČ.

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:44
Odpovědět  Anonymní

Asi nende o argumenty, ale osobně se v téhle "diskusi" ztrácím, jelikož nevím, kdo co napsal. Takže je vlastně úplně jedno, jaký má "kdo" argumenty.
"Podepsat se není povinnost, ale projev úcty k druhým."
nenimito

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:44

V poho já TVŮJ postoj RESPEKTUJU. 🙂

Nal
Host
Nal
17. 3. 2022 13:44

Anonymové by pro jistotu měli napsat aspoň Anonym A či Anonym B, C atd…
Zatím je to asi jasné, ale pokud se přidají další anonymové, může v tom nastat zmatek. :-))

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:44
Odpovědět  Nal

Už končím, nemám co dodat, vše tu bylo ze všech stran řečeno(napsáno):D TOMUTO WEBU bych rád popřál do budoucna mnoho úspěchů a energie aby vydržel. Měj se ..musím taky pracovat ČAU 🙂

Unknown
Host
Unknown
17. 3. 2022 13:44

Pred dvesto rokmi napísal Guy de Maupassant , že tupá politika ide po vyšliapaných chodníkoch a ludia stále čítajú noviny, sami sa o tom bavia a vymýšlajú kadejaké možno scénare. Je to niečo podobné, ako ked sa narodí dieťa, je to velká udalosť, všetci to oslavujú , debatujú a prognozujú čo z neho bude. O tom ako sa v skutočnosti robilo/plánovane i neplánovane/ a ako to začalo sa nehovorí, mlčí a je to skoro tabu. Tak je to i s politikou. Takže asi je už po počatí a čo sa z toho narodí a či sa toho dožijem, sám neviem.No podla zákonitostí, že každý chvilku ťahá pilku, typujem si že as bude ťahať…Roman