Jak vyrobit zombií

(technologie zombírování osobnosti – příklad metodiky psychologického působení destruktivních sekt)

Možná jste absolvovali módní tréning osobního růstu, nebo jste absolvovali školení pro prodejce (čehokoli), zaplatili si sérii atraktivních seminářů anebo jste se jen zúčastnili předváděcích akcí či nedejbože přednášek různých „duchovních“ a náboženských vůdců…
Jste-li jen trochu vnímaví, jistě jste si povšimli určitých specifických znaků v práci některých „školitelů“, kteří se vás snažili získat pro určitou věc. Doufejme, že v drtivé většině případů šlo opravdu o vaše vzdělání či povznesení, nicméně není tajemstvím, že se při tom používají některé metody psychologického působení, jejichž cílem je – kulantně řečeno – pozměnit vnímání posluchačů natolik, aby opustili své zaběhlé způsoby uvažování a přijali jimi předkládané myšlenky.
Kde jsou hranice mezi vzděláváním či dobře míněnou reklamou na jedné straně a vymýváním mozků a manipulacemi vědomí posluchačů na straně druhé? Není určitě na škodu povědět si něco víc o tom, jak pracují profíci na výrobu „zombií“.  
Vlabi

Etapa číslo 1
Aby bylo možné připravit člověka na úplnou změnu osobnosti, je nutné ho vytrhnout z reality, ve které byl zvyklý žít. Jakmile ztratí svůj referenční rámec, ztrácí i svou životní orientaci, zničí-li se jeho představy o tom, co je realita, odpojí se i obranné mechanismy jeho psychiky.
Zničení reality vědomí může být provedeno různými způsoby. Například k dosažení silného psychologického dopadu je možné člověka zdezorientovat fyziologicky: zbavit ho spánku, změnit jídelníček a rozvržení denního příjmu potravy, v některých sektách drží své následníky na stravě s nízkým obsahem bílkovin a naopak vysokým obsahem cukrů, podobně bývají zařazovány pravidelné posty. Zničení obranných mechanismů psychiky podporuje i odpoutání člověka od důvěrně známého prostředí, proto jsou používána „školicí střediska“.
Každý prožívá zmatek a ztrácí obvyklé hodnoty, když ho bombardují rozporuplné informace. Tak například “učitel” může tvrdit: “Čím více si myslíte, že chápete, co říkám, tím méně skutečně rozumíte. Je to jasné?” Když se člověk snaží pochopit smysl toho, co slyšel, je zmaten. Pokud by si však mohl větu opakovaně přečíst, měl by možnost ji pochopit, ale pokud se nachází v situaci konstantní kontrolované dezorientace, jeho kritické schopnosti klesají. Jakmile se ho zmocní zmatek, začne o sobě pochybovat a to jej přinutí hledat oporu ve skupině. Zdá se mu, že ostatní členové skupiny na situaci reagují v pořádku, a tak se snaží přizpůsobit situaci. Čím méně věří sobě a svým názorům, tím náchylnější je podléhat vlivu skupiny. Spoléhá na názor okolí, projevuje skupinový konformismus a podvolí se pravidlům hry.
Sugestibilitu psychiky je také možné zvýšit prostřednictvím smyslové deprivace, například umístěním v naprosto temné a zvukově izolované místnosti, nebo naopak jejím přetížením rychlým bombardováním proudy emocionálně vyjádřených informací, které člověk není schopen strávit, a proto je přestane analyzovat.
Pro zničení smyslu pro realitu se aktivně používají techniky skryté hypnózy, například omezení výběru. Uvedená technika vnucuje podřídit se pravidlům hry při zachování iluze svobody volby. Přednášející tak může říci třeba: „Ti, kteří pochybují o pravdivosti našeho učení, by měli vědět, že takové pochybnosti do vás vkládám právě já, a to proto, abyste si uvědomili, že já jsem váš učitel.” Náborář říká další oběti: „Pokud si uvědomíš, že v tvém životě něco není v pořádku, je to tím, že jsi odmítl účast na semináři a dovoluješ tak tomuto sváru, aby tě řídil.”
Ke zvýšení sugestibility také velmi přispívají ve skupině prováděné meditace, různé zpovědi, skupinové modlitby, psychodramata, psychogymnastika, tance na rytmickou hudbu nebo sborový zpěv. V počátečních fázích jsou takové činnosti zcela neškodné. Avšak spolu s tím, jak semináře nebo školení pokračují, jejich intenzita se neustále zvyšuje. Jsou vždy prováděny ve skupině, což v účastnících zvyšuje skupinový konformismus a zbavuje lidi schopnosti být sám a analyzovat situaci.
Když oběti psychicky slábnou, začíná se jim sugerovat myšlenka o jejich nekompetentnosti, zanešení mozků, zkaženosti a duchovním pádu. Využívají se všechny lidské problémy, ať už v rodinném životě, konflikty s nadřízenými v práci, nadváha, která je uváděna jako důkaz toho, jak je člověk slabý a zkažený. Do jeho vědomí je zanášena víra, že on sám si zavinil problémy v tomto životě a bez pomoci skupiny se z nich nemá šanci dostat. Pro zesílení účinku se může využít i veřejné ponížení člověka před celou skupinou.
Jakmile je oběť zlomena, je připravena k další etapě.

Etapa číslo 2
V této etapě je do oběti postupně zakotvena nová osobnost (systém názorů, chování, schémata, emocionální reakce), která naplní vytvořenou prázdnotu. Nová identita se tvoří v průběhu pravidelných seminářů, různých rituálů, při neformální komunikaci s účastníky skupiny, čtení literatury a sledování výukových videí.
Vzdělávací semináře probíhají za pomoci hypnotických technik majících dopad na lidskou psychiku, které odpojují vědomí. Monotónní řeč, tichý uklidňující hlas, pravidelné opakování klíčových frází, pomalé tempo řeči – to všechno uvádí posluchače do transu. I přes to, že lektoři “kritizují” posluchače, kteří při tom usnou, a nutí je cítit se provinile, ve skutečnosti lehká dřímota je navozena záměrně, protože přednášené instalace snáz proniknou do podvědomí.
Posluchačům vyprávějí, že vnější svět je ošklivý a hloupý. Nevědomost lidí je způsobena tím, že nevědí o novém “učení”, které může zachránit svět. Posluchačům se vštěpuje, že jen jejich „stará” osobnost a racionální mysl brzdí jejich fantastický průlom do budoucnosti. K tomu je třeba se jen odpoutat od zastaralých názorů a věřit vůdci skupiny.
Zpočátku tyto informace jsou podávány jen zdrženlivě, ale postupně se stávají stále důraznějšími. Materiály, na jejichž základě je vytvářena nová osobnost, jsou předkládány postupně, což zlepšuje jejich vstřebávání. Lidem říkají jen to, co jsou schopni vnímat v jednotlivých etapách.
Efektivní technikou, která urychluje záměnu osobnosti, je demonstrace „duchovních znalostí”. Tak například ve fázi sběru informací o verbovaném adeptu se provádí o něm tichý sběr detailů osobní povahy. Pak se ve správné chvíli taková informace náhle „objeví” v mysli vůdce, údajně v důsledku „duchovní inspirace”. Podobné triky posilují důvěru adepta ve skupinu, kterou vede tak duchovně pokročilá osoba.
Posluchači jsou speciálně rozděleni do malých skupin. Ti, kdo se příliš ptají, jsou rychle izolováni od ostatních. Nejprve se jim snaží „obrousit hrany”, a pokud to selže, jsou požádáni, aby skupinu opustili.
Proces výměny osobnosti často zahrnuje skupinová sezení, na nichž se účastníci zpovídají z minulých hříchů a vyprávějí příběhy o svých současných úspěších. Taková sezení skupinu stmelují, a zároveň učí své členy skupinovému konformismu. Pomocí metody cukru a biče pak skupina odsuzuje nebo upevňuje myšlenky, chování a emoce účastníků.


Etapa číslo 3
Poté, co je do vědomí člověka zaveden požadovaný systém víry, takto vzniklé nové osobnosti je nutné poskytnout odolnost. Za tímto účelem je před něj postaven nový životní cíl a stanoven nový úkol.
První a hlavní úkol „nového člověka” spočívá v tom, aby se vzdal „staré osobnosti”, které jsou připisovány nejrůznější hříchy a neřesti. Člověk je efektivně vzdalován od minulosti a současně posilován v pocitu příslušnosti ke skupině prostřednictvím zpovědí, při nichž se vzpomínky „nově obráceného“ záměrně zkreslí a v minulosti získané pozitivní zkušenosti bagatelizují.
V této fázi je hlavním způsobem podávání informací napodobování. Nováčci jsou spojováni do páru se zkušenými členy skupiny, kteří by měli být vnímáni  jako vzor chování. Takový princip na jedné straně lichotí egu „veteránů” a nutí je být vždy na výši, na druhou stranu u začátečníků probouzí touhu v budoucnu sám se stát vzorem.
K posílení nové osobnosti přispívá přidělení nového jména, změna oblečení, účesu, jazykové komunikace (používání ve skupině zvláštní terminologie pro označení určitých jevů).
Na nováčky je často vyvíjen silný psychologický nátlak, jsou nuceni dát sektě všechny své peněžní úspory a majetek, který přispívá k obohacení skupiny a formuje materiální závislost členů na ní.
Každého nováčka se snaží co nejdříve zapojit do náborové práce. Výzkumy v oblasti sociální psychologie ukazují, že nic tak silně neposiluje člověka v jeho vlastním přesvědčení jako pokusy vnutit je jiným. Je to jistý druh autosugesce.
V jednotlivých skupinách probíhá samofinancování prostřednictvím obchodu. Když pak následovníci pobíhají v hustém dešti a na ulici prodávají za šílené ceny nejrůznější výrobky, oni opravdu věří, že dělají svatou věc, což je zpětně stále více váže k jejich skupině.
Postupem času je novým členům sekty dána důvěra, aby školili nováčky. Tak se oběť sama stává katem a navěky uchovává systém organizace.

zdroj:
https://avernus.ru/destruktivnoe-vozdeystvie/technologiya-zombirovaniya-lichnosti-primer-metodiki-psichologicheskogo-vozdeystviya-destruktivnich-sekt
překlad Vlabi

(©)2017 myslenkyocemkoli.blogspot.com
Článek je povoleno publikovat v celé a nezměněné podobě s uvedením zdroje.
0 0 hlasů
Hodnocení článku

Čtěte dál

PředchozíDalší
odebírat
Upozornit na
guest
13 Komentářů
Nejstarší
Nejnovější počtu hlasů
Inline Feedbacks
ukaž všechny komentáře
Nal
Host
Nal
17. 3. 2022 13:45

Pěkné odhalení postupů. Obávám se, že ještě před první fází si vytipovávají, které jednotlivce a skupiny oslovit a "kudy na koho jít". Díky sběru dat o nás (záliby, objednávané zboží, reakce v diskuzích, navštěvované akce, kámoši a kámoši kámošů atd…).

Nal
Host
Nal
17. 3. 2022 13:45

Ještě doplňuji: protože to vypadá, že ten záměr je společný pro více odvětví, tak to může být, že na někoho se obrátí s nabídkou výcviku pro realizace super úžasného byznysu, někoho jiného osloví "zelení bojovníci za vše zdravé", na někoho jiného se zase obrátí žáci toho či onoho gurua, který je přivede dozajista ke skutečné duchovnosti a možnosti prokouknout celý tenhle svět…

Vlabi
Host
Vlabi
17. 3. 2022 13:45
Odpovědět  Nal

…anebo odchovají pár vygumovaných majdanistů a vlády se vesele hroutí…

Nal
Host
Nal
17. 3. 2022 13:45
Odpovědět  Nal

Ale to snad ne… to by si nedovolili… :-))

Alexandrie
Host
Alexandrie
17. 3. 2022 13:45
Odpovědět  Nal

Vlabi, nemusíme chodit tak daleko. Myslím, že naši sametoví studenti byli to samé.

MichalB
Host
MichalB
17. 3. 2022 13:45

Pokud bychom se snažili jít směrem do hloubky, zjistili bychom patrně, že nejde o nic jiného, než o obyčejné náboženství, který bylo a je více, než dost. Princip je naprosto shodný. Osobně v tom vidím názorný příklad práce, jak já jim říkám, nesnášenlivých egregorů, které hledají další a další zdroje energie pro svojí existenci a růst a eliminaci potenciálních hrozeb.

Alexandrie
Host
Alexandrie
17. 3. 2022 13:45
Odpovědět  MichalB

Každopádně vždy je to dělané přes to, že my něco děláme blbě. Křesťané přes pocit provinění, že kvůli nám Ježíš trpěl a zemřel, Jehovisti to zkoušej přes světové problémy a trápení – "Zamyslel jste se někdy, proč je na světě tolik zla?" Buddhisti zase přes naši špatnou karmu. Ale i obchodní pyramidy – "Proč vyděláváte tak málo? Pojďte k nám, my vás naučíme vydělávat víc." – Zde mám vlastní zkušenost – není dobré se moc ptát, třeba jak se přesně firma jmenuje, jestli je to akciovka, nebo s.r.o. a jako mají přesnou adresu. A skončilo to velkým rozlobením se na mou osobu, po té, co jsem pronesla, že si teda bližší informace na jejich firmu zjistím na úřadě práce, jako kolik nezaměstnaných tam již poslali, co je přesnou náplní práce (ani to mi totiž nechtěli říct a to bylo právě to, co mě dalo do pozoru).

Alexandrie
Host
Alexandrie
17. 3. 2022 13:45

:-DDD a musím se smát při vzpomínce na scénu ze Star Treku – "My všichni jsme individua" :-DDDD

MichalB
Host
MichalB
17. 3. 2022 13:45
Odpovědět  Alexandrie

Lepší, ale v českém podání: "Všichni jsme gogo" 🙂

Alexandrie
Host
Alexandrie
17. 3. 2022 13:45
Odpovědět  Alexandrie

To neznám :-O

MichalB
Host
MichalB
17. 3. 2022 13:45
Odpovědět  Alexandrie

To je z filmu Čtyři vraždy stačí, drahoušku 🙂

Jinak to pole zvětšit v editoru defaultně nejde. Ale můžeš si ho zvětšit sama. V pravém spodním růžku je pár teček. Za tento roh můžeš myší táhnout a rám o kousek zvětšit.

Alexandrie
Host
Alexandrie
17. 3. 2022 13:45
Odpovědět  Alexandrie

Aháá vlastně 🙂

Jé, díky. To mi stačí! 🙂

Alexandrie
Host
Alexandrie
17. 3. 2022 13:45

Mimo téma, ale hodím to sem jako pod poslední článek.
Vlabi, Michale, bylo by, prosím, možné zvětšit pole na psaní komentářů?
Nevím, jak ostatní, já bych to opravdu ocenila. Když před odesláním kontroluju, jestli jsem to opravdu napsala tak, jak jsem zamýšlela, špatně se mi v tom orientuje.
Děkuji moc.