Pálení knih jako technologie oslabování specifických egregorů?

Přišel nám do “redakce” další zajímavý mail. Na otázky v něm uvedené mám osobní pohled, který z důvodu neovlivňování názorů čtenářů už během čtení dám až do diskuze pod článkem.
MichalB
Zdravím Vás Michale,

chtěl
jsem nejprve moc poděkovat za zveřejnění mého zvídavého textu (Rodová
paměť) a této výzvy čtenářům. Ta diskuse uspokojila mou informační
potřebu. Zejména 3-4 příspěvky mi tam opravdu “sedly”. I přes svou
polemičnost a nejistotu, jsou to informace a poznání mnohem zkušenějších
lidí. Velmi rád bych navrhl určité repete. Opět se pro mne jedná o
otázku na kterou určitě neznám odpověď, ale mohu určitou variantu pro
účel diskuse modelovat a počkat, co na to zkušenější čtenáři Vašeho
blogu. Velmi by mne to zajímalo o věřím, že nejen mne. Nicméně, je to
“ostré téma”, pokusím se jej napsat způsobem “sapienti sat”, aby bylo
vůbec publikovatelné. Zveřejnění je samozřejmě jen na Vašem uvážení.

Honza


 

Vážení
čtenáři blogu Myšlenky o čemkoliv, chtěl jsem nejprve poděkovat za
informace a zkušenosti, které někteří z vás poskytli v diskusi pod
článkem Rodová paměť. S
velkým zaujetím jsem si je přečetl a moc vám děkuji za jejich sdílení.
Jak se tak motám nyní relativně nově ve světě, kterému jen pramálo
rozumím, mám opět spousty otázek pravidelně bez odpovědí. A jednu další z
nich bych vám rád předestřel a budu velmi vděčný za vaše názory,
zkušenosti i případnou teoretickou polemiku k tomuto tématu. Otázka, na
kterou jsem narazil, je pálení knih jako technologie oslabování
specifického egregoru. Takto popsané to vypadá úzce, ale v principu jde o
mnohem širší téma. Jak jsem se k této otázce dostal?

 


V rámci
pomoci, která mi byla poskytnuta, jsem měl možnost pozorovat určitou
technologii. Vnímavý člověk se zaměřil na energetickou očistu jiné osoby
a vizualizoval si pravděpodobně v jejím poli negativní astrální
energie. To co “viděl” či “cítil” poté popsal slovy na papír, který
nakonec určitým rituálním způsobem spálil. Na můj dotaz jak a proč to
funguje mi odpovědět nedokázal, ale ujistil mne, že to opravdu funguje.
Že to zkrátka ví ze své letité zkušenosti. Z toho, co jsem zatím
teoreticky načetl o vašem světě, jsem usoudil, že samotný popis oné
negativní energie (po její vizualizaci) je v podstatě rituál, který
skrze vůli subjektu, který rituál provádí, vytvoří na papír (nosič) ve
slovech vázaný energetický vzorec (je to forma energetické transkripce
?), ke kterému se poté nějak “natáhne” či “vytáhne” z pole očišťovaného
subjektu ona negativní energie se stejným či dostatečně podobným
vzorcem. (Jako by ji ten popis na papíře k sobě vysál. ???) Takhle by mi
to nějak technicky dávalo docela smysl i když to samozřejmě může být
úplně jinak. Spálení opět doprovázené určitou silou vůle a jejím
zaměřením poté s těmito vázanými energiemi něco udělá. Co, to ale vůbec
netuším. Zmizet nemohou. Mohou se “rozpadnout”, “proměnit”, “přesunout”
nebo jim může být prostě jen nějak zabráněno se vrátit do energetického
pole očištěného subjektu.

Vycházím nyní z toho, že tato
technologie zkrátka nějak funguje a je účinná. Pokud lze pomocí ní
čistit osoby od negativních astrálních energií, poté by měla ale
fungovat na astrální energie obecně a nejen za účelem čištění
jednotlivce. Měla by tedy svým způsobem a do jisté míry dokázat
zasáhnout i egregory a to pravděpodobně i velmi mocné egregory,
vytvořené za mnoho let početnými kolektivy. (Pouze modelově si
představme třeba egregor marxismu-leninismu nebo egregor očkování.)
Otázkou zůstává, co je nebo co může a co naopak nemůže být oním funkčním
materiálním nosičem energetického vzorce specifického egregoru, který
vytvořilo kolektivní vědomí mnoha lidí? A na to bych se vás chtěl zeptat
jako první a dovolím si do diskuse navrhnout varianty:

A) Je to
papír, na který si sám napíšu (třeba po vizualizaci či jiné technice)
jméno nebo vlastnosti specifického egregoru, který mám na mysli.


B)
Je to klasicky v tiskárně TIŠTĚNÁ kniha úzce spojená s tématikou
egregoru, která specifický egregor svým způsobem nějak popisuje a jej se
dotýká.
 
C) Je to POUZE RUČNĚ PSANÁ kniha úzce spojená s tématikou egregoru, která jej svým způsobem nějak popisuje a jej se dotýká.
 
D)
Je to TIŠTÉNÁ/PSANÁ kniha od významných lidí, kteří spoluvytvořili daný
egregor a jejichž obsažené názory jej formují a jej se účastní.

A
s variantami souvisí druhá otázka. Pokud existuje mocný egregor stvořený
v dlouhém čase kolektivním energetickým úsilím, nepředpokládám, že
aktivita jednoho člověka jej může celý “rozpustit” třeba spálením.
Očekával bych ale, že tak, jak byl egregor činností a vůli mnoha lidí
“po kapkách” stvořen, může být činností a vůli mnoha lidí “po kapkách”
neutralizován, pokud by se použila třeba právě tato technologie –
pálení jeho energetického vzorce. A poté by mne zajímalo:

E) Když
si na papír napíšu název určité knihy příkladně reprezentující
specifický egregor (se snahou o transkripci jeho vzorce na nosič)  a ten
poté spálím bude to STEJNĚ EFEKTIVNÍ jako když spálím samotnou onu
celou knihu.


D) Když si na papír napíšu název určité knihy reprezentující specifický
egregor (se snahou o transkripci jeho vzorce na nosič)  a ten poté spálím
bude to ROZHODNĚ MÉNĚ EFEKTIVNÍ, než když spálím samotnou onu celou knihu.

Jak
zajisté tušíte, po celou dobu mám na mysli, zda jezuité nepoužívali
“náhodou” velmi efektivní (nad jiné efektivní) technologii oslabování až
likvidace nepřátelských a nežádoucích egregorů právě pálením knih se
vztahem k těmto (třeba pohanským) egregorům a jejich energetickým
vzorcům. Současně mne velmi zajímá, zda by byl malý, velký, nebo žádný
rozdíl v tom, pokud by ona kniha (nosič) byla klasicky vytištěna v
tiskárně současnými technologiemi nebo by byla napsaná ručně (v podstatě
jako produkt rituálu vůle svého individuálního autora). Umím si
představit, že tato technologie třeba funguje jen u ručně psaných knih a
pálení technicky vytištěných textů by takový účinek přinést nemohlo
právě pro absenci rituálu vůle při jejich tvorbě.

No a pokud bych
se ve svých hypotézách hrubě nemýlil, což věřím, že zjistím právě z
vašich mnohem zkušenějších názorů a komentářů, tak si rozhodně umím
představit, co všechno budu chtít brzy spálit. Udělám to ale úplně sám a
nikomu o tom nebudu vůbec nic říkat a nikde o tom psát. Proč také? Budu
pouze doufat, že stovky nebo i tisíce lidí napadne totéž a ve skrytu a
stínu své vlastní samoty a svého soukromí to udělají také. Možná tak
rozpustíme i nějaké ne úplně zanedbatelné egregorové svinstvo… Tak
doufám, že mi vaše odpovědi zde v diskusi neseberou všechny iluze. 🙂
Ale i pokud ano, tak za to stejně předem děkuji.

Honza

(©)2017 myslenkyocemkoli.blogspot.com
Článek je povoleno publikovat v celé a nezměněné podobě s uvedením zdroje.

0 0 hlasů
Hodnocení článku

Čtěte dál

PředchozíDalší
odebírat
Upozornit na
guest
18 Komentářů
Nejstarší
Nejnovější počtu hlasů
Inline Feedbacks
ukaž všechny komentáře
MichalB
Host
MichalB
17. 3. 2022 13:45

Honzo,
vezmu to popořadě. První průser (ano průser) je, pokud tedy nejde o nechtěný omyl při psaní textu, Vámi psané:
"…vizualizoval si pravděpodobně v jejím poli negativní astrální energie"
Vizualizace je velmi mocný nástroj. Zkuste popřemýšlet, co by takovýto postoj mohl znamenat! I u člověka, který nemá ve svém energoinformačním poli žádné "bubáky", má tato technika sílu takové struktury do pole onoho člověka zanést (zhmotnit), pokud nemá dostatečnou ochranu. O tom, že ten, kdo by takovou vizualizaci provedl na druhé osobě, si na sebe z pohledu vesmírných zákonů upletl bič ani nemluvě, protože by nešlo o nic jiného, než o černou magii – energetický útok. A to i když by byl původní záměr (snaha pomoci) chválihodný.

Celý Váš text vychází, z mého úhlu pohledu, z představy, že nosičem informace musí být nějaký fyzický předmět, do něhož jsou vůlí člověka zaneseny. Základním nosičem je pole, které má mnoho názvů – například kvantové pole či éterické pole, Bůh, Univerzum, Vyšší princip, Tvůrce, atd. Toto pole je všudypřítomné a vše, tedy i celý vesmír je v něm "ponořeno". Prostor i čas, všeobecně tedy i naše hmotná realita se chová do posledního kmitu té nejposlednější subatomární částice na základě informací v tomto poli.

Lidské vědomí (a nejenom lidské) má schopnost informace v tomto poli měnit a doplňovat. A to z toho důvodu, protože lidské vědomí je součástí onoho pole (Boha chcete-li). To, zda svojí vizualizaci hodíte na papír (doslova) je pouze pomůckou-berličkou. Je to o osobních preferencích – někdo má lepší vizuální představivost, jiný umí lépe pracovat s pocity, další jde na to přímo (vědomě či nevědomě).

Další chybou je podle mne představa, že zničit nějaký egregor je nejlepší tím, že vyvineme energii, která ho má zlikvidovat. To je stejné, jako přilévat olej do ohně. Když vyjdete z předpokladu, že egregor vzniká vkládáním pozornosti (energie), pak k jeho zániku není třeba nic "složitějšího", nežli mu tuto energii přestat dodávat. Přestat mu dávat pozornost (jakoukoli). Pak Vám odpadnou otázky typu, co s energií, která ho (egregor) tvořila, zda jí neutralizovat apod., otázky, oprávněnosti co se vyšších vesmírných zákonitostí týče, otázky ohledně dobra, zla a další. Daný egregor bude zjednodušeně řečeno recyklován samotnými vesmírnými zákonitostmi.

Když bych to měl shrnout a vyjádřit se k názvu článku, pak bych to nazval jinak. Pálením knih nešlo o oslabení druhých egregorů, nýbrž o posílení toho "jejich".
Vše opět berte jen jako můj osobní názor 🙂

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:45
Odpovědět  MichalB

Děkuji, ano tomu myslím rozumím. Jistá technologie to tedy je, ovšem s velmi nejistým výsledkem pro provádějícího dle jeho zkušeností a schopností – a okolností. Vytušil jsem, že tuto technologii by člověk mohl případně využívat ke své vlastní očistě (?) aneb co v poli už mám, to tam nově nezanesu (?). Jak by to bylo ale s potřebou ochrany členů rodiny? A dále je tam určitý problém s tím nevěnovat pozornost egregoru, který živí mnozí jiní, pokud poškozuje jiné lidi (např. egregor očkování). Nicméně pálit nějaké knihy jsem si určitě právě rozmyslel. 🙂 Děkuji.

MichalB
Host
MichalB
17. 3. 2022 13:45
Odpovědět  MichalB

Ono nejde ani tak o technologii, jako spíše způsob, jak na myšlenkové úrovni využít (nebo zneužít) vesmírných zákonitostí k realizaci nějakých fyzických nebo nefyzických změn v naší realitě. Ale to je ode mne jen slovíčkaření 🙂
Ano, tuto metodu lze použít i k očistě. Pokud bych měl být přesný, tak tato metoda má potenciál na to, aby byla použita naprosto k čemukoli. Je omezena pouze momentálními schopnostmi danými stupněm harmonie mezi tělem a myslí a také dosáhnutém poznání. Celkově tedy na na stupni vývoje.
I členy rodiny lze takto chránit. Potřebných informací je na internetu a v knihách přehršel, což je na jednu stranu dobře, nicméně na stranu druhou je v nich velmi mnoho nepřesností, polopravd i přímo nesmyslů. Jen pro představu si zadejte do vyhledávače něco na způsob "vizualizace energetické ochrany člověka" a vyjede Vám dostatek odkazů 🙂

Co se problému "…nevěnování pozornosti egregoru, který živí mnozí jiní…" – není to problém sám o sobě. Jde o obrovskou globálně již v dávné historii důmyslně vykonstruovanou agendu zaměřenou proti lidstvu a jeho vývoji a je nad rámec komentáře jí duchaplně popsat. V tuto chvíli Vám mohu říci jen to, že prvním krokem je práce sama na sobě. Druhým pomůžete nejefektivněji tím, že tento problém budete řešit a vyřešíte na osobní rovině a tím jednak přispějete zápisem do výše zmiňovaného pole. Zápisem, jenž se bude manifestovat i změnami v celkové hmotné realitě a jednak osobním příkladem svému okolí. Možná Vám to v tuto chvíli může přijít jako kapka v moři, co nic nezmění, ale ve skutečnosti je to přesný opak. Tato kapka mění naprosto vše 🙂

Nal
Host
Nal
17. 3. 2022 13:45

Dovolím si pár poznámek. Nejprve k příspěvku. Dle mého není tolik důležité, jakou formu ta kniha má. To má jen menší vliv na "sílu". Důležitější je stav mysli autora a dalších v tom řetězci před čtenářem. To celé zjednodušeně řečeno určuje "kvalitu i kvantitu" vyslané informace. Samozřejmě ještě společně s obsahem, protože tím se napojuje na již vytvořená pole a posiluje je či oslabuje.
K poznámce Michala: souhlasím, že dobré je nevěnovat tomu pozornost. Myslím, že ještě lepší je si uvědomit, že VŠE je Bůh či jak to nazvat. I ty egregory, i vysílané energie, i jejich zdroje. I lidské vědomí, prostě vše, co JE. Čím více to prožíváme v dualitě, v tomto složitém projeveném světě, tím je to složitější s tím pracovat, bránit se apod. Je asi lepší se tázat po příčinách, kdo je sleduje apod. Kdo vlastně jsme. Ale jen můj názor.

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:45

Trochu jinačí postup při napravování škod v těle člověka,vizualizací dvou kuželů do špice,špicemi k sobě ><.Pomyslně ,jak dvě zrcadla proti sobě, v jednou kuželu soustředící se do špice je obraz poškozeného orgánu,v druhém kuželu je obraz orgánu s knihy života jedince ,jak by měl orgán zdravě vypadat,řízeno imaginací s přepisem ,kdy se přepisuje postupně informace zdravého orgánu a je nahrazována ,přepisována do poškozeného místa,dochází k nahrazování poškozených buněk novými.Dva kužele vytváří oboustranný portál vstupu a výstupu,jak proti proudu v čase,kde se maže a ovlivňuje minulost skutků v žití jedince,související potom i se zdravím.Pochopitelně k tomu potřebujete i souhlas.
Nestačí jen napsat či popsat stav aury,kde jsou výkyvy,a spálit papír v ohni,spomaluje to energetický vír čaker na těle jedince,kdy je energie celé aury strhávána k ohni a trhána na chuchvalce, a mezerama v trhlinách se vytváří brána průniku parazitických energii,kde se v auře zapouzdří.Šaman by to musel hned uhladit, zacelit perly orla,což značí vidět ty místa.A vytvořit ochranné místo kolem člověka,kdyby to bylo ještě umocněno modlitby a bubny či zpěvy jeho druhů šamana dokola.

VítězslavK.

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:45

Začal bych opět od začátku….. stejně jako je písmo a Písmo, je i kniha a Kniha.

Často jsou ve starších textech vídána synonyma se slovy SLOVAnský a barbarský.
SLOVAny označovali ti "civilizovaní" jiné národy, které používaly k zápisu o vyjádření něčeho "obrázek" nebo "znak", který v podstatě "nahrazoval" shluk "civilizovaného" písma.
KDO používal "obrázky" namísto písmenek v okolí "civilizováného" Středomoří? Ilyrové? Frankové? Egypťané(Mamelukové)? Germáni? Peršané? Berbeři? Tuaregové? Tehdejší Arabové? Tehdejší Indové? Tehdejší Číňané i Japonci? Tartaři? Myslím, že všichni v Evropě i Asii(možná asi i Americe), krom "civilizovaných", výbojných, roztahovačných a pirátských Řeků a Římanů. Později následovaných Rytířskými Řády a jejich poskoky – jezuity, kteří nám za posledních pár set let vnutili bičem a medem latinku. Mimochodem, tuto vnucovací "technologii" nuceně používají ti jejich poskokové dodnes, jen se jí říká POLIcejněsociální POLItika. Záleží, jestli jim skočíte na med….

Označovaní barbaři (posléze nám "přejmenováni" na Berbery, ačkoli se sami Berbeři pojmenovávají Amezigh) jsou národy, které nosí dlouhé vousy(i vlasy) – barba jsou lat.vousy. Proč si ti normální, pardon necivilizovaní, národy nechávali narůstat vousy a vlasy? Toť otázka:-) Ale i na tu existuje celkem jednoduchá odpověď. Ale třeba zase jindy….
Je zvláštní, že všechny ty necivilizované národy se od těch civilizovaných se znaky-písmenky odlišovaly světlými vlasy a vousy, a i samozřejmě i světlýma očima(modrá-zelená se všemi odstíny). Asi taky proto si všichni mimo ten civilizovaný svět písmenek říkali bratři. Třeba Tutanchamon měl DNA stejnou jako Tartaři a "Keltové", viz. http://internetweek.cz/dna/tutanchamon-faraon-z-kavkazu a takových "divností" najdete povícero po Zemi.

Z toho asi vyplývá i ona "vizualizace".
Je daleko přeci jednodušší si vyzualizovat znak-obrázek, který má něco představovat, než shluk písmenek napsaných latinkou(azbukou).
Pochybuji, že se "něco" stane, když napíšete latinkou(azbukou) psaný text, a pak ho "obřadně" spálíte.
Pkoud es uítme pívodat an uks txetu pasný ltiaknou a piřtmo si vaslně vuizailzjuete txte "orbsákem", tka ais by ot mloho toeritekcy fufugnovat.
Čili pokud na papíře "vidíte" prst i s klouby a nehtem, ale přitom na papíře je jen shluk 4 paznaků čtených jen jako PRST, tak asi ju. Ale stejně si myslím, že jednodušší tu vizualizaci nakreslit tak, jak ji "vidíte" Vy.
A stejné to asi bude s knihou, resp. knihami. Umíte vizualizovat všechen text latinky, který v té knize je?
nenimito

Nal
Host
Nal
17. 3. 2022 13:45

Ještě jeden příspěvek k tématu pálení knih:
http://obcanska-neposlusnost.blog.cz/1702/jen-tak-si-skrtnout-sirkou

MichalB
Host
MichalB
17. 3. 2022 13:45
Odpovědět  Nal

Jen zdánlivě mimo mísu a osobně potvrzuji autentičnost postoje Karla IV. k muslimům v jeho době (dnes by byl patrně podstatně radikálnější)

Jeho Veličenstvo český král Karel IV. napsal v návrhu zákoníku „Maiestas Carolina“ toto:

„Pohanům či Saracénům naprosto zapovídáme a zakazujeme zřizovat si v našem nejkřesťanštějším Českém království obydlí nebo zakládat si dům; a přikazujeme, že nikdo z našich věrných poddaných nesmí ve svém domě na svým polích přijímat pohany či Saracény, leda by jim, jako pocestným procházejícím přes naše království do míst značně odlehlých nebo jako osobám pohybujícím se po našem království za obchodem či jinou záležitostí, posloužili coby hostitelé nebo stájníci vším potřebným a příhodným; to připouštíme, ovšem pouze potud, pokud to někomu nezpůsobí odpadnutí od katolické víry.“

Nal
Host
Nal
17. 3. 2022 13:45
Odpovědět  Nal

Souvislost vidím. Škoda, že tento Karlův návrh zákoníku nezdůraznili naši intelektuálové v době konání vzpomínek na Karla IV.
Prošel tehdy vůbec ten zákoník? Nebyla byla už tehdy "Pražská kavárna" proti
? 🙂

Nal
Host
Nal
17. 3. 2022 13:45
Odpovědět  Nal

Jo… a k tomu "osobně potvrzuji"… to je vzpomínka na minulý život, či co? :-))

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:45
Odpovědět  Nal

Oni ji zatkli za nabádání k rasové nenávisti, nikoliv za divadlo pálení anglánsky napsanou knižku.
nenimito

MichalB
Host
MichalB
17. 3. 2022 13:45
Odpovědět  Nal

Nale,
zda ten "zákoník" je pravý či nikoli, nevím – nezkoumal jsem to. Psal jsem, že v souvislosti s tím textem potvrzuji takový postoj Karla IV. Na netu se lze dočíst, že Karel IV. byl naopak muslimské víře nakloněn, což je dokládáno i údajným vznikem muslimské motlitebny či mešity v té době. Je to stejná mystifikace, jako celkový obraz, který byl Karlovi IV. přidělen (viz. např. film Noc na Karlštejně).

A k té druhé otázce – víš jak to říkal smrťák v cimrmanově hře Vizionář? "My nesmíme ani naznačovat" (já Karel nebyl)

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:45
Odpovědět  Nal

Michale smím vědět odkud ten text máš? Zkusil jsem chvilku hledat, ale to, co jsem našel to neobsahuje.
Krom "….Po nezdařeném jednání Karel sám listinou z 6. října 1355 svůj návrh odvolal, takže se toto dílo nikdy nestalo platným zákonem a zůstalo jen osnovou. Osud je však i dál stíhal: již ve zmíněné listině praví Karel, že původní text shořel, a tak se nám jeho znění dochovalo na mnoha místech dost nejasně".
nenimito

MichalB
Host
Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:45
Odpovědět  Nal

Áha, pak už to chápu:-)
Jediný problém je ten, že ono polatištěné "paganis aut saracenis" je převzato z pagan a sarace. A sarace je ve významu "chudý", zde podle mne v latině ve významu "chudý Boha", čili čepičářsky řečeno bezbožník – nevěří v papeže. A paganyj je jdoucí vlastní cestou, taky nevěří v papeže jako vládce planety. Což v té době byli pojmenováni obojím Tartaři:-)
A víš jaký je rozdíl mezi sunnity a šíity? Úplně stejný jako mezi katolíky a pravoslavnými;-)

A když se koukneš sem https://en.wikipedia.org/wiki/Marco_Polo
vidíš Mongola, Saracena nebo Tartara?
A tohle je psáno komu? Mongolům, Číňanům nebo Tartarům?comment image

A tohle je od "psáno" čínsky, mongolsky nebo arabsky?comment image
Jen si to musíš správně otočit:-)
nenimito

Alexandrie
Host
Alexandrie
17. 3. 2022 13:45

Souhlasím s Michalem. Byla bych opatrná na jakékoliv "akce" a vizualizace. Ono, málokdo umí domyslet, co takovým činem vlastně nastartuje. Známe všichni, že cesta do pekla je dlážděná nejlepšími úmysly. Myslím, že to je právě ten problém, že strašně chceme změnit a nějak zasáhnout do toho okolo, místo, abysme se soustředili na sebe a na to, co máme bezprostředně kolem sebe. Je to těžší právě proto, že nám to připadá bezvýznamné. Jenže když si tohle řekne 1000 lidí, tak to bezvýznamné i nakonec být může. Zatímco když těch 1000 lidí to bude považovat za důležité, tak těch 1000 lidí obklopuje další minimálně tisícovka, která se může nakazit. A jede to dál, možná i geometrickou řadou. Ale možná i tak se nám to zdá pomalu. Věřím, že na cokoliv, aby se hnulo, musí být tzv. kritické množství.
Dál bych chtěla upozornit, že čímkoliv negativním si sviníme vlastní energetické pole. A to i negativníma myšlenkama. Když myslím na něco negativního, tak to živím. A ničit zlo tím, že se snažím zničit zlo = zlo plodí další zlo.

Příklad. Co mě hodně hodně se.., je týrání zvířat. Dokázala bych tyrana předhodit žralokům, nebo nějakému boháči typu "Hostel", aby si prožil to samé, co dělal tomu nebohému stvoření. Tím bych sice zachránila to zvíře a asi nějaké to další, které by se už nedostalo tomu tyranovi pod ruce, ale zároveň bych "spadla" na úroveň toho tyrana. V čem bych byla jiná? A protože vím, že týrání zvířat mi totálně dokáže přepnout mozek, že bych snad i toho byla schopná, o to více vím, že si musím myšlenky hlídat. Musím je přetavit. Je to sice na rozumové úrovni, ale aspoň to. Od myšlenek se podle mě musí začít. Nebo aspon já to jinak neumím. Takže se přestanu soustředit na toho tyrana a soustředím se na to zvíře, kdy si představuju, jak ho léčím, mazlím (často to odnášejí moje kočky, které dostávají větší porce mazlení, než by asi chtěly). Dál samozřejmě můžu být i konkrétně činná – to když podpořím nejbližší útulek, například. Možností je více a vždy záleží na našich možnostech. A tyrana můžu nechat tyranem (teda pokud vím, kdo konkrétně to byl, tak ho nahlásím, že). Jeho si osud či karma jednou najde.

Moc se mi líbily knížky od Redfielda (Celestinské proroctví a další), kde třeba v tom Dvanáctém proroctví je dobře popsané, jak se snažili nepřátele "přeprat" posíláním lásky do jejich srdcí. To už je samozřejmě něco jako mít doktorát. Já jsem zatím pouze v té rozumové úrovni, kdy si vybírám změnu myšlenek. Až se mi v tomto bude dařit 100%, třeba se mi začne i sem tam dařit na úrovni srdce- prožitkem.

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:45

Je treba si udrzet zakladni hodnoty…..byt slusny, nepomlouvat, nektast, soucitit

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:45

Všichni tady máte kousek pravdy. Zase neni upne treba zase uplne moc po špickach našlapovat. Neni k zahození navrhnout Vesmiru a pozadat ho o pomoc. V ohledu si predstavit onu situaci a nechat prubeh na Vesmiru. Kazdy si tvorime sve konto i na bazi rodové linie. Každy si nakonec bude moci sve chovani obhajit prod klepanim na branu. I reseni v podobe urcite pomoci znicit zlo jakymkoli zpusobem bude ceneno. Proc by byl jinak k dispozici plamenny meč. Vse pres srdce jde řešit, ale nakonec pokud jde o život je treba pristoupit k jine razanci. Bude nam kladena otazka, co jste pro to udelali. Všechny vyšší mocnosti potrebuji trochu náš čisty zamer a vyhranení aby dobro mohlo pronikat pres nas. Otcova sila je např. v Michaelovi,ktery koná….vše je na samostatnou přednašku. Zlo se musi potírat.