BOSENSKÉ PYRAMIDY 3

Když byl Emir malý, hrával si s kluky v zarostlém svahu v Ravne na okraji města Visoko, kde měli svou skrýš – nevelkou polozasypanou díru ukrytou mezi keři. Jistě mu ani ve snu nenapadlo, že za pár desítek let tu o tom bude co by průvodce vyprávět tisícům turistů z celého světa, kteří přijedou, aby navštívili rozsáhlý podzemní labyrint, do něhož se vstupuje právě onou dírou, kde si kdysi hráli místní kluci.
A než si o něm něco povíme, trochu se zorientujeme:
1 – Pyramida Slunce, 2 – Pyramida Měsíce, 3 – královská mohyla ve Vratnici, 4 – Ravne, vstup do podzemí
 

Výsledek leteckého laserového skenování LIDAR bosenského areálu (2015)

Ravne

Složitá síť podzemních tunelů a komor propojuje všechny pyramidy a její celková délka se zatím odhaduje na 17 kilometrů! Což zajisté není konečné číslo, protože v minulém roce byl nalezen nový vchod do obdobné podzemní sítě, ale o 20 metrů níž. (Máte-li na zahradě krtka či dokonce rodinku hryzců, patrně se vám otevřela kudla v kapse).
Ravne 1 – plánek zatím odkrytých částí labyrintu
Ravne 2 – nově objevený vchod do paralelní sítě chodeb
Kdo tento labyrint stavěl, se neví, ale zcela určitě to nebyl ten, kdo ho o mnohá tisíciletí později velice pečlivě zasypal. Proč? Musel k tomu mít setsakra důvod, protože množství navezeného říčního materiálu, kterým jsou téměř všechny dosud objevené chodby pečlivě zasypány a který tedy dobrovolníci zase pracně vyvážejí, je obrovské. Nabízí se myšlenka, že tu byla snaha zabránit pozdějším civilizacím proniknout tam, kam ještě svým dosaženým stupněm vývoje nedospěly. Zabránit jim v nalezení technologií, kterými by mohly ovládnout svět. Těžko říci, zda my už takové oprávnění máme…
V roce 2011 představil rakouský historik a spisovatel Klaus Dona mapu Pyramidy Slunce vytvořenou na základě snímků ze satelitního radaru pronikajícího hluboko pod zemský povrch. Díky tomu vyšlo najevo, že i samotná stavba je protkána spletí nejrůznějších podzemních prostor a to hned v několika úrovních.
(Asociace s krtkem byla myslím značně podhodnocená.)
světle modrá – hloubka 5 metrů pod povrchem, bílá – 10 metrů, modrá – 40
m, oranžová – 70 m, žlutá – 150 m, černá – 180 metrů, červená – 350 m.
Kruhy označují duté prostory
Podzemní labyrint v Ravne jsem navštívila několikrát. První vstup však pro mě nebyl zrovna dvakrát povzbudivý: hned zkraje mi hromada připravených pracovních helem naznačila, co mi zatím ještě nedošlo: že se totiž půjde do podzemí, což pro mě-klaustrofobika není vůbec jednoduché.
Nezbylo však, než se párkrát zhluboka nadechnout a vyrazit…
… a kupodivu to šlo!
Je tam totiž zvláštní atmosféra. Příjemný svěží vzduch, který vás v podzemí určitě překvapí. Prý toho je dosaženo důmyslnými změna výšky stropu. Moc jsem tomu nerozuměla, ale je fakt, že i hluboko v podzemí máte pocit, že jste v lese těsně po dešti. Hlavní příčina toho spočívá v množství záporných iontů. U vchodu do tunelu naměříte jejich běžnou koncentraci – 400 záporných iontů na krychlový centimetr vzduchu. O 40 metrů dál už jsou to tři tisíce a 220 metrů od vchodu přístroje naměří 18.000 záporných iontů na krychlový centimetr vzduchu! To však není všechno, protože tu jsou místa – jakési léčebné komory – kde jich je i několikanásobně víc. To se to pak dýchá!
Stěny nejsou vytesány do skály, ale tvoří je slepenec – na první pohled nezpevněná směs říční naplaveniny. Když si sáhnete, můžete materiál volně odebrat. A přesto to všechno pevně drží! Už tisíce let!

Dobrovolníci čistící tyto tunely tedy zavážku neodkopávají, jak se někdy mylně uvádí, ale prostě jen odebírají to, co na stěnách samo nedrží.
Chvíli si připadáte, že za rohem vykoukne sedm trpaslíků, ale vzápětí si při pohledu na vysloužilou výdřevu pomyslíte něco o pomíjivosti lidské. Takový je to tu zvláštní svět. Nicméně cítíte, že přicházíte-li s úctou a pokorou, jste tu “pod ochranou”. Fotografie, které si doma pak následně důkladně prohlédnete, vás v tom dodatečně utvrdí.

A nejen orbíky se to tu hemží. Ti, kdo jsou citlivější, vyprávějí o zvláštních viděních, o poselstvích, která jim obyvatelé těchto míst předávají, a zážitky těch, kdo měli to štěstí, že tu mohli přenocovat, jsou tak silné, že se je brání zveřejnit. A stejně jsou na tom i dobrovolníci, kteří tu strávili velké množství času. I oni jsou skálopevně přesvědčeni, že tento tichý, tajemný svět je plný bytostí, které ještě nedokážeme vidět, ale přesto jsou mocnější, než si jsme ochotni připustit.
Nemohu říci, že bych tu rozmlouvala s “Paní z Ravne” jako moje známá, ale na vlastní kůži jsem pocítila něco, co nahoře, v denním světle nepoznáte. V jednom místě, kde je chodba širší, jsou připraveny provizorní lavičky, a kdo si troufá, může tu v naprosté tmě meditovat. A tak když se všichni ztiší, váš soused přestane hysterčit, že nemá signál a konečně ten krám vypne, uslyšíte – absolutní ticho! Jediné, co slyšíte, je šumění vlastní krve a tep srdce. Víc nic. Žádné zvuky vnějšího světa. Teprve tady jsem si jasně uvědomila, že podivné “hučení”, na které si v poslední době stěžuje stále více lidí, není tinitus, jak se nám snaží namluvit foniatři, ani nějaká halucinace poblázněných konspirátorů, ale je to něco, co nám posílá do hlavy cosi z venkovního světa. Něco, co prostupuje prostorem i zdmi našich domovů, ale do hlubokého podzemí starověké stavby to proniknout nemá šanci.
Absolutní ticho je jeden můj zážitek. Druhým je – uvědomění si absolutní tmy. Dlouhé minuty se nic neděje. Plynete v bezčasí, ta tma je jako něco téměř hmatatelného, co vás jemně obalí jako hebká chlupatá deka. A potom se začne rozestupovat. Pomalu, nenápadně, ale vy si postupně uvědomujete, že začínáte vidět nezřetelné obrysy lidí, kteří sedí nedaleko vás. Jako by kolem nich bylo jemné, téměř nepozorovatelné světlo odnikud. Aury…

O podzemním labyrintu v Ravne by se dalo hovořit dlouho a dlouho. O množství zasypaných postranních chodeb, které teprve čekají na odklizení,

o vodních kanálech s průzračnou léčivou vodou nabitou energií pyramid, 

o prastarých symbolech na kamenech 

a hlavně o velkých keramických megalitech produkujících ve svém okolí obrovské množství léčivých záporných iontů, a fungujících jako vysoce efektivní piezoelektrické převodníky infrazvuku. 

Dr. Osmanagič je přesvědčen, že tyto podzemní prostory byly dříve využívány k regeneraci organismu a k léčení. Dosavadní výsledky měření shrnuje takto:
“Týmy fyziků, elektrotechniků a zvukařů zaznamenaly v podzemním labyrintu unikátní elektromagnetické a akustické jevy. Ukázalo se, že zde existuje nepřetržité elektromagnetické pole 28 kHz, stejně jako ultrazvuk na stejné frekvenci. To je údajně ta nejlepší frekvence pro duchovní vývoj. Uvnitř labyrintu byla rovněž naměřena ultranízká elektromagnetická frekvence 7,83 Hz, takzvaná Schumannova rezonance, což je nejlepší energetické pole pro všechny živé bytosti.
Kromě toho jsme v labyrintu naměřili vysokou koncentraci záporných iontů. Lékařsky je prokázáno, že negativní ionty zvyšují hladinu kyslíku v krvi, čistí atmosféru od prachu, zabíjí viry a bakterie. A nakonec v tunelech je prostředí bez kosmického radioaktivního záření, které je všude na povrchu planety.“ 
Že celý tento pyramidální komplex skutečně funguje jako vysoce účinný ozdravující systém, jsem zjistila až po návratu domů: celý následující týden jsem kašlala, smrkala a chrchlala, dokud jsem ze sebe nedostala všechny ty civilizační výdobytky nastřádané za několik posledních let.

A ještě se vraťme ke zmínce v první části této série článků, kde se psalo o tom, že materiál, z něhož jsou odlity betonové desky na opláštění Pyramidy Slunce, je velmi podobný tomu, který si můžeme osahat v podzemí v Ravne. Něco k tomu na vysvětlenou.
Nedávno jsem četla zajímavou teorii týkající se těchto pyramid (zde). V kopcích kolem Visoka, ale i dále v horách byly nalezeny podivné artefakty: kamenné kotvící kruhy! A nejen to: také zbytky přístavů, lodí a souvislá čára příbojem podemleté půdy ve výšce nějakých 450 metrů nad současnou hladinou moře! Je to neklamné znamení toho, že celý tento region – tedy i dnešní město Visoko – bylo v dávné době desítky metrů pod vodou! Oblast pak pravděpodobně mohla vypadat takto:
dříve – nyní
Pyramidy stály téměř na samém břehu a na čáře příboje byly i vstupy do podzemního labyrintu Ravne. Sama se pak nabízí i myšlenka, že na výrobu litých kamenných desek k pokrytí Pyramidy Slunce byl použit materiál, který byl předtím vytěžen při stavbě tunelů. A připomenu jen, že tyto panely jsou nápadné říčními oblázky, což je na svahu hory přinejmenším neobvyklé. Materiál i pracovní síly se dopravovaly snadno – lodí. Uvážíme-li, že ve starých řeckých textech je Bosna popisována jako ostrovní země, vypadá tato teorie dost reálně.
Doktor Osmanagič na svých přednáškách uvádí, že pyramidy je třeba chápat jako největší a nejstarší perpetuum mobile, které například v Bosně funguje nejméně 28.000 let. I na vrcholu Pyramidy Slunce totiž lze změřit magnetické pole o frekvenci 28.000 KHz, které má poloměr 4,5 metru, je kontinuální a je zacílené. Tyto stroje byly vyrobeny, aby toto magnetické pole vytvářely. Zbývá zjistit kým a kdy a pak už se jen stačí naučit stejné síly využívat i dnes.
A ty snahy tu zjevně jsou. Čas od času nad vrcholem pyramidy lidé zahlédnou podivná světla nebo tělesa diskovitého tvaru (moje cestovka takový zážitek bohužel nenabízela, ale osobně očité svědky tohoto jevu znám) a pak se během několika minut zvedají na letišti vojenské základny NATO v nedalekém Sarajevu efšestnáctky a v naivní snaze se pokoušejí na svých předpotopních mašinách dohnat ono “cosi” s antigravitačním pohonem. Ale nejspíš s něčím ještě daleko – jak říká kolega Chvátal – bizarnějším.
Ach jo, jak moc toho ještě nevíme…

PS:
A kdo je to vlastně ten doktor Sámir Osmanagič, Ph.D., který hlásá tak neuvěřitelné věci? Sám se představuje takto: 
“… jsem profesorem antropologie na Americké univerzitě v Bosně a Hercegovině. Můj doktorát je zaměřen na mayskou kulturu, a dále jsem členem Ruské akademie přírodních věd v Moskvě. Posledních 25 let zkoumám pyramidy po celém světě: v Hondurasu, Quatemale, Salvadoru, Mexiku, ale taky v Peru, Bolívii, na Kanárských ostrovech, Egyptě, Číně, Súdánu a samozřejmě i Evropy.”
Mainstream o něm píše pouze jako o “amatérském archeologovi”. Takže si vyberte.– konec –

zdroje:
http://www.human-resonance.org/visoko.html
http://visoko.co.ba/uskoro-otkopavanja-tunela-ravne-2-piramide-u-visokom-prve-na-svijetu-sa-dva-nivoa-tunela/44720/
http://nezavislypohled.cz/bosenske-pyramidy/https://forum.davidicke.com/showthread.php?t=167357&page=8
http://anamericaninbosnia.blogspot.cz/2013/03/the-mysterious-anti-scientific-agenda_455.html
http://anamericaninbosnia.blogspot.cz/
https://cosmicktraveler.wordpress.com/ancient-civilizations/the-bosnian-pyramids-the-new-archeology/
http://www.wmmagazin.cz/view.php?nazevclanku=pristavy-vysoko-v-horach&cisloclanku=2016070004
http://www.wmmagazin.cz/rservice.php?akce=tisk&cisloclanku=2013060005
(©)2016 myslenkyocemkoli.blogspot.com
Článek je povoleno publikovat v celé a nezměněné podobě s uvedením zdroje.
0 0 hlasů
Hodnocení článku

Čtěte dál

PředchozíDalší
odebírat
Upozornit na
guest
15 Komentářů
Nejstarší
Nejnovější počtu hlasů
Inline Feedbacks
ukaž všechny komentáře
MichalB
Host
MichalB
17. 3. 2022 13:47

Vlabi,
velký dík za sdílení úžasných zážitků! 🙂

Už párkrát jsem narazil na články a diskuze zabývající se výškou mořské hladiny u bosenských pyramid. Totéž ale (zbytky přístavů a rybářských osad v Andách ve výškách až 4000! km a i jinde ve světě) Zarazilo mne, že všude se došlo k závěru, že v minulosti bylo vody více. Ta by se logicky musela někam do dnešní doby ztratit. Já si spíše říkám, zda nedošlo ke geologickým procesům, kdy svou nadmořskou výšku v drasticky krátké době měnila celá rozsáhlá území, možná i kontinenty. Když mohla v mžiku pod hladinu oceánu zmizet velká číst Atlantidy, tak proč by při obdobné příležitosti (možná při téže?) naopak nemohly kusy dna a pevniny vystoupit stovky, někde i kilometry? Jen nahlas přemýšlím 🙂

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:47
Odpovědět  MichalB

"Já si spíše říkám, zda nedošlo ke geologickým procesům, kdy svou nadmořskou výšku v drasticky krátké době měnila celá rozsáhlá území, možná i kontinenty."

BINGO!

Vlabi
Host
Vlabi
17. 3. 2022 13:47
Odpovědět  MichalB

Michale,
v tomhle s tebou naprosto souhlasím. Jen mám výhradu k rychlosti oněch geologických procesů. Třeba v případě Atlantidy to pravděpodobně nebylo tak, jak popisuje Pludek v Nepříteli z Atlantidy, ale proces ponořování kontinentu probíhal postupně, možná až stovky let. Něco podobného vidíme i dnes třeba v Bangladéši nebo na Marshallových ostrovech a mnoha dalších místech.

MichalB
Host
MichalB
17. 3. 2022 13:47
Odpovědět  MichalB

Vím, co máš Vlabi na mysli (např. postupnou migraci tamních obyvatel). Osobně si myslím, že v případě Atlantidy došlo k oběma jevům. Jak k náhlému poklesu (rozlomení) některých částí, tak k pozvolnému, který byl následkem nějakého kataklizmatem spuštěného rychlého geologického procesu. Viz například názor Ivo Wiesnera.

Kupříkladu ony zmíněné Andy – neomylná a všeznající wikipedie říká, že do dnešní podoby vznikaly cca 65 – 138 miliónů let. Jejich průměrná výška je 4000m, což je právě ta výška, kde se nacházejí zbytky přístavů a rybářských osad, ale i velkého množství schránek korýšů a dalších typicky mořských živočichů. Buď je špatná datace a pojatá rychlost vzniku pohoří jako jsou Andy nebo je chybná datace vzniku člověka.
Nechci se příst o způsob zániku Atlantidy, ale každopádně Andy nebo i ta Bosna (stále existující fyzické důkazy) jsou neklamným důkazem, že v oficiálním pojetí historie planety a člověka jsou nutně závažná klopýtnutí (spíš držkopády).
Tématem překotných geologických událostí (zaznamenaných v současnosti) se zabýváme i tady:
http://myslenkyocemkoli.blogspot.cz/2013/04/cas-zakrivuji-sami-vedci_4013.html

Alexandrie
Host
Alexandrie
17. 3. 2022 13:47
Odpovědět  MichalB

Vlabi, děkuji moc za super, až mystický, článek. V dobrém, to absolutní ticho a tmu Ti závidím.
Michale, myslím, že to datování je chybné u obou – u pohoří, i u člověka. Vědci očekávají potvrzení svých úvah a ohnou podle toho vše, nalézají pak podle toho i důkazy.
Pamatuju si ze skript kvantové fyziky (pro 1. ročník, dál už jsem to nedala), že pozorovaný objekt se mění díky pozorování pozorujícím . (snad to tak bylo). Darwin si taky našel pro vše důkazy. Ono možná ti vědci, kteří se měli za strašně chytré, zase tak chytří nebyli. Jen se dostali k titulům a podle nich se to učí dodneška.

Stále pročítám tartarie.sk. Taky by mě zajímalo, kolik je pravdy na zde zmíněných teoriích. Tam se alespoň počítá s tisíciletou vyspělou kulturou, vyspělejší, než je naše současná civilizace.

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:47
Odpovědět  MichalB

Vedci jsou samozrejme chytri a vzdelani, jen jim bohuzel chybi inteligence, tu nikde nenastuduji. Samozrejme existuji i vyjimky potvrzujici pravidlo:-)

nenimito

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:47
Odpovědět  MichalB

Môže to byť aj tým, že vody je stále rovnako, ale Zem sa zväčšuje. Podľa dlhoročných satelitných meraní sa obvod Zeme zväčší ročne o 19cm. To by vysvetľovalo mnoho vecí, napr. tá ustupujúca voda, plus absencia skutočných subdukčných zón (sú to iba akési "otieracie" zóny tektonických dosiek, nejde o skutočné zanorovanie, a úprimne, mechanizmus subdukcie ako ho navrhuje mejnstrím je absurdný). Alebo to že pred mnohými miliónmi rokov tu žili obrovské tvory, ktorým by sa dnes len vplyvom dnešnej gravitácie zlomili kosti – ale vtedy bola menšia. Odkiaľ sa teda berie hmota a energia na túto expanziu? Zo Slnečných neutrín, ktoré sú energiou pre jadro Zeme. Viac info o teórii expandujúcej Zeme možno nájsť od jej proponenta (ale nie je v histórii prvým!) prof.Konstantina Meyla.

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:47

Myslíte, že tyto pyramidy byly postaveny "na zelené louce" jako v Gíze, nebo byly předělány již existující kopce na pyramidy díky jejich vhodnému geologickému složení?

Liparu

Vlabi
Host
Vlabi
17. 3. 2022 13:47
Odpovědět  Anonymní

Jsou to upravené kopce.

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:47
Odpovědět  Anonymní

Kdyby nekdo mel chut shlednout trochu starsi dokument – neco malo k priblizeni technologii… https://youtu.be/RSMHFan43aM

nenimito

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:47

VlaBi opet skvely clanek:-)
Kdyz jsem kdysi poprve zacal neco cist o Bosenskych pyramidach, napadlo mi zda konecne neobjevili Troju…

nenimito

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:47
Odpovědět  Anonymní

Ještě k "Troje", všiml si někdo, že pod Visokem je město, které se jmenuje Ilijaš? A pokud vím, tak Homérovo dílo "o Troje" se jmenovalo Ilias. A že tuto oblast kdysi obývali Ilyrové.
"Trója (anglicky Troy, chetitsky Truwisa, řecky Τροία, Ίλιον, latinsky Trōia nebo Īlium, turecky Truva nebo Troia) bylo jednak skutečné, jednak bájné město" – čili skutečná "Trojská" válka taky mohla být někde uplně jinde, než kam ji dnes "vědci" zasazují…..

A ještě jedna zajimavost severně od Visoka:
http://zpravy.idnes.cz/nalez-kamenne-koule-v-bosne-osmanagic-dw3-/zahranicni.aspx?c=A160418_180703_zahranicni_fka

nenimito

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:47
Odpovědět  Anonymní

Troja už byla dávno objevena v Turecku a spojovat to s bosnou je už hodně mylná fantazie. Na téhle teorii me zaráží a tak úplně nesedi jak můžou Řekové od kterých máme datované spisy psát o historii jiné kultury datované před cca 28000l.pr.k. když přitom v té době samotné Řecko jak víme bylo spíš jen pouhy prani myšlenky.

Vlabi
Host
Vlabi
17. 3. 2022 13:47
Odpovědět  Anonymní

Anonyme,
oblast středního Balkánu (kolem řek Drina a Západní a Východní Morava) byla kdysi zvána Dardanie. A Dardanos byl jak známo mýtický zakladatel Tróje. Tato takzvaná „evropská“ Dardanie, jak ji jmenují antičtí historici, navazovala na Dardanii maloasijskou táhnoucí se od Tróje přes ostrov Samotrácie, Tesálii, Epir, Albánii, Dalmácii a Illyrii k Dardanii evropské (viz Moravičanský). Takže spojovat Tróju s Balkánem nemusí být zas až tak scestné.
Nicméně nevím nic o tom, že by "staří" Řekové psali něco o bosenských pyramidách a navíc spoléhat se na jejich "datované spisy" je myslím dost lehkomyslné.

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:47

Ani jsem si nevšiml, že dávali reportáž z Visoka před rokem a půl i u nás na ČT v Objektivu
https://www.ceskatelevize.cz/porady/1096911352-objektiv/217411030401105/video/579786
nenimito