HYPERBOREA 2

– předchozí část –

Katastrofa
V knihách jako indická Rigvéda a íránská Avesta, v čínských a tibetských historických kronikách, v germánském eposu a ruských bylinách, v nespočetných mýtech a legendách různých národů světa se popisuje Pravlast umísťovaná do severních oblastí, s polárními jevy – polární září i polárním dnem a nocí. Podle těchto starých představ právě od severu probíhalo stěhování předků současných etnik.

Co však vyhnalo Hyperborejce na jih?
Proč tato civilizace zanikla?Zemi postihla již řada globálních katastrof. V mnoha starých vyprávěních se nejčastěji dočteme o jedné z nich – potopě světa. Píše se o ní nejen v Bibli a slavných eposech, ale vyprávějí o
ní i všechny sibiřské národy – Chantové, Mansiové, sachalinští Nivchové,
Nanaiové na Amuru, všude tam jsou legendy velmi podobné. A všechny jsou
spojeny s vodou a ohněm.
Avšak katastrofa, která zničila Hyperboreu, měla zřejmě kosmický charakter: cosi proběhlo ve sluneční soustavě a kataklyzmatickým způsobem se to odrazilo na Zemi, protože mýty různých národů shodně vyprávějí o tom, že na obloze zazářilo několik “sluncí”.
Ve staročínském traktátu Chuaj-nan-c’ jsou následky popsány takto: Nebe se naklonilo k severozápadu, Slunce, Luna i hvězdy se přemístily.” Podobně psal také Herodot s odkazem na vyprávění starých egyptských žreců. Platon v dialogu “Politikos” dokonce vyprávěl o dobách, kdy “západ a východ slunce se přehodily a ono vycházelo na západě a na východě zapadalo”.
Vysvětlení může být několik: Lomonosov zvažoval vychýlení zemské osy, Einstein hovořil o přepólování. A protože v legendách jsou popisovány požáry a horké moře, je možné také to, že nebezpečně blízko proletělo nějaké kosmické těleso.
Takže tu máme důvody mluvit nikoli jen o geologických posunech, ale o skutečně velkém vesmírně-planetárním kataklyzmatu.
První příčina, která nás napadne, čteme-li zmínky o tom, že hvězdy, slunce i měsíc změnily své postavení a posunuly se všechny jedním směrem, je vychýlení zemské osy, což by bylo nejpravděpodobněji důsledkem dopadu nebo gravitačního působení velkého kosmického tělesa na zemský povrch.
Jaké důsledky pro život na zemi by mělo přepólování, těžko odhadnout. Někteří vědci jsou přesvědčeni o tom, že následky by byly naprosto devastující, jiní naopak uklidňují, že je to děj dlouhodobý a lidstvo si ho nějak bolestně ani nemusí všimnout. Rozhodnutí nechme na odbornících. Uveďme zde jen to, že za posledních 76 milionů let si pravděpodobně severní a jižní magnetický pól vyměnily svá místa 171x.
A co ona zmínka o “slunci, které vycházelo na západě a zapadalo na východě? Podle bonnských letopisů k tomu jen v posledním stotisíciletí došlo dokonce dvakrát. A ani geofyzikové úplně nevylučují, že převrácení planety by teoreticky proběhnout mohlo, a to například kvůli masívnímu nahromadění ledu na pólech a jejich asymetrickému rozmístění ve vztahu k zemské ose. Tuto hypotézu podpořil i Albert Einstein, když ve své předmluvě ke knize jednoho amerického kolegy napsal: “Rotace Země působí na tyto asymetrické masy, čímž vytváří radiální moment, který je předáván pevné zemské kůře. Když velikost tohoto momentu převýší kritickou hodnotu, vyvolá to pohyb v zemské kůře ve vztahu k vnitřku těla Země…” Tato teorie by však na leckterého čtenáře mohla být příliš silná káva, takže ji jen bez dalšího komentáře zmiňujeme.
Povězme si místo toho o verzi jiné, která však s předchozími velmi těsně souvisí – o invazi velkého cizího tělesa do našeho solárního systému, čímž se narušila vybalancovaná rovnováha sil přitažlivosti mezi planetami a naším světem. 

Známý americký vědec ruského původu Immanuel Velikovský napsal v polovině minulého století na toto téma šest knih spojených do série “Století v chaosu”. Když prostudoval tisíce materiálů, došel k závěru, že takovým tělesem mohla být Venuše – nejmladší planeta sluneční soustavy…

Odkud se vzala? Předpokládá, že zpočátku to byla obrovská kometa, která se srazila s některou planetou sluneční soustavy. Došlo k celé sérii následných událostí a nakonec se toto těleso stabilizovalo na své nynější orbitě. Předtím však prošlo v blízkosti Země a způsobilo posun zemské osy naší planety se všemi katastrofickými následky.
Jistě nás nepřekvapí, že astronomové a další vědci koncepci Velikovského odmítli, a to s razancí až podivně silnou (zlikvidován byl dokonce nakladatel jeho knih i ředitel newyorkského muzea, který chtěl pouze zrealizovat Velikovského veřejnou přednášku!). Ale kosmická sledování z konce XX. století potvrdila, že věk Venuše je opravdu výrazně nižší, než se všeobecně předpokládalo.
Podobné důsledky by však měla i vesmírná exploze, ať už v rámci sluneční soustavy, nebo za jejími hranicemi.

Příčinou opakujících se globálních kataklyzmat v posledních více jako sto tisíci letech se v řadě svých knih velmi podrobně zabýval také Ivo Wiesner. Vycházel z vůbec nejstarších písemných památek, které na Zemi existují – z letopisů klášterů Bonn-po, v nichž se uvádí, že naše sluneční soustava kdysi vypadala jinak. Země obíhala na Slunci bližší orbitě, dny tu byly kratší a podnebí daleko teplejší. Na oběžné dráze mezi Zemí a Jupiterem se nacházela dnes již neexistující velká planeta Tir (Maldek, Tiamat) s oběžnicí Marsalou (Marsem), která však – patrně vinou nezvládnutého riskantního pokusu vědců tamější civilizace – explodovala. Největší troska byla vymrštěna do kosmického prostoru, ale Slunce ji svou gravitací udrželo v dosahu, takže začala obíhat kolem něho po velmi extrémní eliptické dráze, která je navíc vůči rovině ekliptiky odchýlena o 46°. Délka jednoho jejího oběhu je mezi 700 až 800 lety, přičemž vždy jednou za 6.115 let (plus/mínus 50) se dostane do nebezpečné blízkosti Země. Nibiru…


Zemi podle Wiesnera postihlo celkem 18 ničivých cyklů nebezpečného přiblížení nebo přímo kontaktu s touto planetou, kdy lidstvo bylo vždy téměř vyhubeno. Starověké národy o těchto cyklech věděly a některé byly na tak vysokém stupni, že dokázaly činit i účinná opatření. V případě Hyperborey jejíž zánik Wiesner přičítá právě Nibiru, a dokonce spočítal, že k němu podle něj došlo v roce 9.654 před naším letopočtem se zřejmě i přes obrovské ztráty na životech jisté části obyvatel podařilo zachránit. Při tomto průletu Nibiru byly také zničeny poslední zbytky Atlantidy, vážně poškozené již o řadu tisíciletí dříve. Od tohoto data pak počítal exodus zbytků Hyperborejců na jih.
Nemusíme souhlasit s jeho datací, protože je pravděpodobné, že k zániku bájného ostrova došlo daleko dříve, nicméně řada Wiesnerových poznatků rozhodně stojí za prostudování. 


Klima
Nastalo velké ochlazení, smrt téměř všeho živého v polárních oblastech. Přemýšlivý čtenář se na tomto místě jistě zeptá, jak je vůbec možné, že v tak vzdálených severských oblastech mohla prosperovat rozvinutá civilizace – navíc v údajně příjemném klimatu. Přesnou odpověď nedostane, nicméně se můžeme pokusit hledat pravděpodobná vysvětlení.
V roce 2004 byla uskutečněna mezinárodní expedice, kdy průzkumné plavidlo se za pomoci dvou ledoborců probilo k severnímu pólu na vzdálenost pouhých 250 km. Tam vědci odebrali vzorky půdy ze dna oceánu a pak provedli izotopovou analýzu uhlíku obsaženého ve zbytku řas a schránek vodních živočichů. Ta prokázala, že byly doby, kdy v těchto šířkách měla voda 24°C a příliš se neodlišovala od teploty v rovníkových mořích! Toto zjištění potvrdil i názor kanadských a amerických vědců, kteří došli k závěru, že v době viskonsinského zalednění (asi před 70 tisíci lety) byla – bez ohledu na ledovce na vrcholch hor – v centru Severního oceánu zóna mírného klimatu. To znamená, že existují některé faktory, které oficiální historie zatím nebere na vědomí.
Že tu skutečně před mnoha tisíciletími byly podmínky vhodné k životu, doložili ruští archeologové při vykopávkách na severu Jakutska. Zde nalezené artefakty byly dvakrát starší než dříve známé stopy pobytu člověka na dalekém severu. Lidé žili v Arktidě již před minimálně 30 tisíci lety, nikoli před 14 tisíci, jak se uvádělo dříve.
Je logické, že po změně náklonu zemské osy byly zóny s teplým a chladným podnebím rozmístěny jinak. Tam, kde
kdysi kvetly květiny, nyní vládne led a dlouhé polární noci.
Lze vzít v úvahu i to, že vlivem gigantických sil působících v našem solárním systému byla Země odsunuta na vzdálenější orbitu, protože mezi ní a Merkurem se objevila nová planeta – Venuše. Tato skutečnost by se musela zákonitě projevit i na podnebí a původně teplé polární oblasti by velmi rychle vychladly. 

Někteří badatelé uvádějí i myšlenku, že do polárních oblastí mohl před katastrofou po mnoho tisíciletí dlouhodobě zasahovat teplý mořský proud a na účincích Golfského proudu se můžeme o síle takového působení přesvědčit. Klima v Arktidě se tedy změnilo a rozhodně byly doby, kdy bylo velmi příhodné pro život. 
Zbývá ještě vysvětlit, proč se tento kontinent ochladil tak prudce a proč zmizel pod hladinou. Podle názoru I. Wiesnera při explozi Tiru přišel Mars o svou vodu a velkou část atmosféry. Voda zmrzla a spolu s úlomky bývalé planety se stala součástí “ohonu” Nibiru; při průletu kolem Země pak docházelo k bombardování meteority a ke gigantickému ledopádu. Vzpomínky na to nalezneme především v mýtech národů žijících v oblasti Grónska. Led prudce a výrazně ochladil celou oblast a při následném tání způsobil velké zvednutí hladiny všech světových moří. 
Pokud přijmeme myšlenku, že na vině je planeta Nibiru, je pravděpodobné, že kataklyzma nebylo jen jedno, ale v pravidelných cyklech se opakovalo. Vědce z oborů geologie, geofyziky, hydrologie, astronomie a kosmologie tedy na tomto poli čeká ještě nepředstavitelný kus práce. 
A pokud bychom si opravdu zakonspirovali, jistě nám bude vrtat hlavou onen “velmi rychlý” pokles teplot, který doslova v okamžiku vše zakonzervoval. To by snad dokázala jedině nějaká velmi exotická zbraň ze Star Wars…

 
Hyperborejci, kteří kataklyzma přežili, byli nuceni zbytek své země opustit. Část jí totiž zmizela pod přívaly vod, ze zbývající části zůstalo jen souostroví, ale i to se pomalu nořilo do oceánu a zamrzalo v ledu. Pak zůstalo jen pár ostrovů. Akademik Alexej Trešnikov se domnívá, že ještě dalších několik tisíc let nad hladinu Severního ledového oceánu vyčnívaly hřebeny pohoří Lomonosova a Mendělejeva...
– pokračování –

zdroje: 
http://www.lomonosov.org/russia/fourrussia6391648.html 
I. Wiesner: Bohové a apokalypsy 

(©)2016 myslenkyocemkoli.blogspot.com

Článek je povoleno publikovat v celé a nezměněné podobě s uvedením zdroje.

 

0 0 hlasů
Hodnocení článku

Čtěte dál

PředchozíDalší
odebírat
Upozornit na
guest
28 Komentářů
Nejstarší
Nejnovější počtu hlasů
Inline Feedbacks
ukaž všechny komentáře
MichalB
Host
MichalB
17. 3. 2022 13:48

Vlabi
nějak mě tohle téma pošťouchlo k tomu, abych si znovu prošel knížky I. Wiesnera. S překvapením zjišťuji, že v nich nacházím novou rovinu, která mi byla při prvním i druhém čtení skryta 🙂 Myslím, že na tom mají největší podíl nové informace od insidera Goodyho Coreyho.
Díky!

Vlabi
Host
Vlabi
17. 3. 2022 13:48
Odpovědět  MichalB

Ale archu doufám zatím stavět nebudeš. :-))

Unknown
Host
Unknown
17. 3. 2022 13:48

Nu, zajímavé!

Alexandrie
Host
Alexandrie
17. 3. 2022 13:48

Děkuji moc za zajímavý článek. Protože jsem od prosince nově příchozí a většinu článků dočítám, je už pro mě těžké udržet časové údaje. Uvítala bych názornou časovou osu tohoto tématu a Tartárie. Protože jestli to dobře chápu, podle Wiesnera poslední "atak" Nibiru byl asi 11 500 lety. Od té doby se ale zase muselo na Severu oteplit, pokud vycházím z informací o mladší Tartárii – pokud se dobře pamatuju, ta tu byla před asi 7000 lety.

Hyperboreici odešli na jih. Jsou to tedy úplně jiní lidé než Slované v Tartárii?

Vlabi
Host
Vlabi
17. 3. 2022 13:48
Odpovědět  Alexandrie

Alexandrie,
díky za zájem! Časovou osu vám asi těžko někdo vyrobí. Vezmeme-li v úvahu, že podle Bible je svět starý nějakých 6 tisíc let, přitom Wiesner tvrdí, že před více než 11 tisíciletími právě prodělal už sedmnáctý úder od Nibiru a oficiální věda nesleví ze 4 a půl miliardy, tak vám doufám bude jasné, že se nějakých letopočtů nedočkáte. Navíc i s těmi letopočty je to na pováženou…
Hledejte Tartárii (Skythii, Rassenii) na starých mapách. Tady jich je spousta: http://www.smoliy.ru/antique_maps.php. Nejspíš pak zjistíte, že mezi ní a zánikem Hyperborey leží dost dlouhá řada tisíciletí…
A s těmi Slovany to také není ani zdaleka tak jednoduché. Vrátím se k tomu v závěrečné části série o Hyperboreji.

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:48
Odpovědět  Alexandrie

Dobrý den,
dovoluji si ještě jednou zaslat odkaz na chronologii věků – v prvním díle seriálu jsem tak učinila též. Snad tato chronologie přispěje k ujasnění některých dat

http://www.alexfl.ru/vechnoe/vechnoe_mist.html

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:48

Podle posledních výzkumů je zánik Hyperboreje spojen s tzv. "Polárním kataklyzma" (před 150 000 lety) v jehož důsledku vznikl východní a západní migrační proud přeživších.

Východní migrační vlna se postupně geneticky mísí s místními lokálními civilizacemi v oblastí (dnešní centrální Rusi) a střední Asie s přenosem původního genofondu (robustní postava, rusé nebo blond vlasy, modré oči)ve stále více zředěné podobě. Produktem genetického křížení I. fáze = Antové, produktem II. fáze = Arjové, produktem III. fáze Féničané.

Západní migrační křídlo se postupně dostalo na vyzdvižený kontinent Atlantidy, kde dochází k mísení s původními protocivilizacemi lokálního typu, které se na kontinent dostaly předvším z oblasti Amerického super-kontinentu.

Specifickým produktem genetického křížení je pak následná lokální civilizace "Thuata Danaan", která se poté rozprostředla od Islandu, přes Albion, střední Evropu až ke Kavkazu.

Tzv. "Velké kataklyzma" zhruba před 12.900 lety Atlantidu potopilo… "Polární kataklyzma" a "Veké kataklyzma" je potřeba od sebe na časové ose a specifikací ničivého dopadu přísně odlišovat (dr.Allan, dr. Dellaire)

S Nibiru velmi opatrně, neboť Wiesner v tomto ohledu vychází ze Sitchina, jehož materiály jsou z 90-ti % falsum. Asi se to zde mnohým nebude líbit, ale je to prostě tak (zdroje ohledně statusu Wisesnera: kříženci Anunnaki, prof. Maximillien Lafaytte, Corey Good, Anton Parks atd.).

Hezký den
Chvátal

Vlabi
Host
Vlabi
17. 3. 2022 13:48
Odpovědět  Anonymní

Jardo,
díky za upřesnění! 🙂
Jen se musím trochu zastat I. Wiesnera, který Z.Sitchina nikde ani slovem nezmiňuje, neuvádí ho ve velmi obsáhlé použité literatuře a navíc se s ním v některých věcech ani neshoduje.
Zajímaly by mě však ony výsledky posledních výzkumů. Můžeš dát odkaz?

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:48
Odpovědět  Anonymní

… avšak Michael Tellinger zase pravdivost výkladu Sitchina potvrzuje a to i na základě afrických mýtů viz. Credo Mutwa. Takže je otázka – JAK TO VLASTNĚ JE?

MichalB
Host
MichalB
17. 3. 2022 13:48
Odpovědět  Anonymní

Pokud by zajímal můj ničím nepodložený názor, pak asi takto:
Všechny zdroje, které tvrdí, že člověk vznikl (byl vzniknut) coby nějaký produkt určený k práci (nejčastěji se uvádí jako makač v dolech na zlato nebo jinou srandu), jsou pro mě nevěrohodné a zavádějící (mírně řečeno).
Osobně si myslím, že člověk byl sice stvořen, ale naprosto v jiných souvislostech a jiným zdrojem. Avšak, a to je důležité, na lidské bytosti byly a jsou po dlouhou dobu činěny hokus pokusy (na genetické úrovni) a ty entity, jež se na tomto podílejí a podílí (alespoň některé) mají z celkem pochopitelných důvodů zájem na tom, aby případní šťouralové nabyli dojmu, že jsme jejich dílo/produkt a tudíž něco jako vesmírný odpad s prošlou dobou použitelnosti, který má být rád, že je rád 🙂

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:48
Odpovědět  Anonymní

Děkuji. Osobně si myslím, že část lidí byla v dobách Sumeru geneticky upravena a že vznikli opravdu jacísi "bioroboti" – viz Epos o Gilgamešovi a vznik Enkidua. Tím vším mám na mysli že lidé tu byli před příchodem sumerských "bohů", ale Sitchin nelže – má pravdu on i jeho odpůrci, kteří jsou toho názoru, že člověk nebyl sumerskými bohy stvořen.
Theorosa

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:48
Odpovědět  Anonymní

Viz. ještě tento odkaz (který je i výše)
http://www.alexfl.ru/vechnoe/vechnoe_mist.html
Theorosa

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:48
Odpovědět  Anonymní

Ještě oné údajné planetě, „umělé“ – nepocházející původně z naší sluneční soustavy – TIR, posléze Nibiru, Nimiru, Marduk, Maldek, Malona, Amanyam, Češi jí rádi říkají NEBERU a křesťané jí uctívají jako HVĚZDU ohlašující „příchod Krista“, a ačkoliv si její znak nebo „obraz“ dávají skoro všichni na špičku vánočního stromku a přitom jí NEBERou. Mnohými předpotopními národy označovaná jako Zlatá, Sviata, Svítící, Zářící, podobna Slunci, zobrazována jako „Slunce“ nad hlavou maleb a soch Summeru, Akkadu, Egypta. Kdy její „příchod“ je označován ve starodávných spisech jako dne za noci, ohlašujícím rachotu a duněním Země, vzedmutím vod a zastřením Měsíce na nebi, jako příčina bouřek, blesků, hurikánů nebo příchodu Soudného Dne. Sitchinem označována jako 12.Planeta, i když Sitchin sice uměl mnoho jazyků od ruštiny, hebrejštiny po angličtinu a němčinu, neuměl klínopisně, ani egyptskoobrázkopisně vlastně ani pípnout a vše „ukradl“ z překladů a eposů od dříve narozených archeologů a lingvistů – ostatně jako všichni další konspiračně rozšíření dezinformátoři polopravd úmyslně přeložených do zmatení všech jazyků. A veškeré jeho myšlenkové závěry z toho ukradeného ho vedly POUZE ke knize Genesis – židovské hisTorii, i když všichni vědí, že dochovaných písemností o dějinách lidstva a jejich protocivilizací je mnohem více.
Napadlo někoho proč se stavěli obrovské kamenné hvězdárny tisíce let staré? Aby skrze ně koukali na pohyby naší sluneční soustavy a hvězd? Nebo aby byli schopni předpovědět její příchod z „neviditelna“?
Mohla by být v jiné „dimenzi“ než jakou vidíme my poZemšťané? V jiném úhlu a rovině oběhu Slunce? A mohla by být viděna pouze tehdy, když se přiblíží k Zemi? Pouze být viděna, když na sebe začnou tyto dvě tělesa energeticky působit a tudíž se jejich „dimenze“ nebo chcete-li úhly pohledu zkříží? Jsou ve stejné rovině oběhů Heliocentrismu?
Zkuste to vysvětlit astrofyzikům, kteří její existenci teoreticky vypočítali díky působení její energie na ostatní planety, ale nemohou ji nikde najít dalekohledy.
A že to je VELMI ENERGETICKY SILNÁ PLANETA, je popsáno snad všude kam do minulosti podíváte….. Opravdu její existenci NEBERete?

nenimito

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:48
Odpovědět  Anonymní

Jeste mi napadla jedna informace v ramci one katastroficke "planety", kdysi jsem na ni narazil na youtube.
https://www.youtube.com/watch?v=1VRoYCV58_U
doporucuji ve fullHD

Mozna souvisi i s Goodeho informacemi ohledne "bran" a SG, nevim…..

nenimito

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:48
Odpovědět  Anonymní

Zdravím, náhodou jsem narazila na tento blog a čtu věci, o které se již dlouho zajímám. K Vašemu odkazu jenom podotýkám, že toto video bylo zakomponováno do dokumentu "Vetřelci na Měsíci" a bylo zde předestřeno jako hypotéza, že je to UFO, odebírající plazmu ze Slunce, jakožto palivo vesmírné lodi….
Edbe

MichalB
Host
MichalB
17. 3. 2022 13:48
Odpovědět  Anonymní

Pokud bych měl tento fenomén přiřadit k něčemu z informací od Goodyho, tak bych se spíše přimlouval za variantu sfér korigujících sluncem vyzařovaných energií

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:48
Odpovědět  Anonymní

A co třeba něco novějšího…
https://www.youtube.com/watch?v=PyHzv-QpRls&t=10
Jinak v tom "Vetrelci" trochu "popletli" porovnání velikostí. https://www.youtube.com/watch?v=HEheh1BH34Q&t=18
Samozřejmě netvrdím nic o "UFO vetřelcích".
Může být cokoliv, netuším….
Odčerpávání, vyrovnávání, nabíjení ze Slunka i do Slunka, korigování "záření", doplňování "něčeho", aby "zářilo jinak", nebo aby nebouchlo, nebo jen komunikace do jiných soustav, nebo jen vadnej foťák…. pohledů mnoho:-)
nenimito

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:48
Odpovědět  Anonymní

Děkuji za tip, opravdu úžasné. Dávno vím, že s naší dávnou historií není v pořádku nic, co nás učili ve škole a co nám předestírá současný vědecký establishment….
Edbe

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:48
Odpovědět  Anonymní

Opravdu to může být vadnej foťák, stejně tak i "fotograf":-)
nenimito

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:48
Odpovědět  Anonymní

Stejně jako může být kompletně CELÁ jakákoliv hisTorie i dějiny vymyšlené….
http://www.cez-okno.net/clanok/chronologie-historie-aneb-historie-je-vicemene-sbirka-hovadin-henry-ford
nenimito

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:48

Wiesner sice odkaz nezmiňuje, ale ale podle skladby informací, to je zjevné. Výsledky těch aktuápních výzkumů nejsou veřejně přístupné (II. odbor Akademie Bezpečnosti v Petrohradu). Ale vlastně i materiály Antona Parkse a Maximilliena Lafayetta to potvrzují. Dají se zakoupit přes Amazon například…

Jinak podle onoho schématu poslední doba ledová vrcholila kolem 20 300 př. n.l. a pak se počalo oteplovat. Prudké ochlazení přišlo před 12 900 lety s "Velkým kataklyzma" od té chvíle se na 1600 let prudce ochladilo (mladší dryas), kdy teploty prokazatelně spadly podstatně níž, než tomu bylo při vrcholu poslední doby ledové. atd. atd….
Chvátal

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:48
Odpovědět  Anonymní

Ještěže ne všichni jsou zasaženi celoevropskou mainstreamovou propagandou a dokáží najít v těchto meziřádkových textech od protocivilizačních archeologů, spisovatelů, lingvistů, profesorů, akademiků i jen nadšených amatérů Lafayetta, Wiesnera, Parkse, Sitchina, Gooda, Dänikena, Ickeho, Muldaševa, Levanošova, Velikovského, Hesemanna, Wilcocka, Howglanda, Childresse, Bauvala, Tsokalose, Hancocka, Edena, Fulforda, Howarda, Lönnrota, Grimmů, Karnauchové, Homéra i jiných méně známých cestu minulosti našich protopředků pocházejích od předpotopních protocivilizací protinožců Te Pito O Te Henua z hyperborejské Shambaly, opět se mi potrvdilo, že Danaové pochazejí z Eldorada.
Moc děkuji pane Chvátal:-) Opět mi Vaše myšlenky propojili cesty těch mých….. jen zaleží na tom, jak je pojmenujete.
Třeba někteří pochopí ono "zmatení jazyků".

nenimito

P.S. Už léta velmi obdivuji obsah i přehlednost Vašeho serveru, i když jsem ho nestačil prostudovat úplně celý…..

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:48
Odpovědět  Anonymní

Je mi ctí pane "nenimito", že některé mé myšlenky Vám mohou být inspirací.

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:48
Odpovědět  Anonymní

Zapommněl jsem se podepsat. (Chvátal)

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:48

Já jsem to tam špatně poznamenal, nyní mi to došlo, ale bohžel už to nejde opravit. Správně má být toto:
————

Asi se to zde mnohým nebude líbit, ale je to prostě tak (zdroje ohledně statusu SITCHINA: kříženci Anunnaki, prof. Maximillien Lafaytte, Corey Good, Anton Parks atd.).

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:48

V této souvislosti a pro obohacení diskuse si dovoluji zaslat ještě tento odkaz.
http://alex-alisauskas.livejournal.com/54722.html

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:48

A kruci – zapomněla jsem na podpis – takže 20:04, 20:07 a 20:10 – Theorosa.

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:48

Asi ste už niekedy počuli o záhadných kotloch v Jakutskej sibiry. Domorodci vraveli, že tvoria akýsi energetický štít, ktorý sa aktivuje každých 700 rokov a má chrániť zem pred nepriateľmi zhora. Zvyšky veľkej planéty Tir majú obežnú dobu tiež 700 až 800 rokov. Náhoda?