Atlantská historie otroctví současné civilizace 3


Globální řízení

 
Uvedené tvrzení o civilizátorské misi a prostředcích jejího uskutečňování může mnohým připadat absurdní, přesto pokud se obrátíme k publikacím na téma záhad minulosti, k monografiím typu “Světové dějiny”, školním i vysokoškolským učebnicím napsaným bez jakýchkoli “hloupých úletů” – jen na základě interpretace skutečných poznatků archeologů a dochovaných kronik, pak je možné uvidět velmi specifický obraz.
Prakticky všechny mýty regionálních civilizací starověku a mnohých “necivilizovaných” národů a kmenů hovoří o tom, že jejich vznik byl dílem přistěhovalců ze zámoří (nebo z kosmu), osvícenců, kteří přišli, aby učili divochy, sběrače a lovce základům zemědělství, řemesel a státního řízení. Poté civilizátoři buď zemřeli, nebo byli zabiti, anebo své svěřence prostě opustili; v některých případech však odstranění těchto civilizátorů měli na svědomí zlí “bohové”, kteří se rovněž snažili uskutečnit svou civilizátorskou misi, a pak se stali pokračovateli práce dobrých “bohů”, kteří ji začali.
V průběhu celé historie mnozí myslitelé globální nadnárodní řízení odhalovali, a to na základě všeobecně známých faktů, které však pracně vystavěný historický mýtus (oficiální historie) představuje jen jako vzájemně spolu nesouvisejících zvláštností nebo shody náhod nemajících v žádném případě vliv na život většiny.


Pokračovat ve čtení Atlantská historie otroctví současné civilizace 3

Bankovní účet zadarmo? No fakt, že jo!

Jsem sice i přes svůj ne příliš pokročilý věk poněkud konzervativní a opravdový peníz je pro mě jen ten, který držím v ruce, a i na bankovnictví jako takové mám svůj nelichotivý názor, tak přesto jsem letos zažil něco, čemu jsem nevěřil ani přes televizní a další reklamy (možná právě proto). Pro mnohé budou následující řádky jen nošením dříví do lesa či objevováním Ameriky, ale třeba budou i takoví Tomášové, jako jsem byl já. Třeba jim to pomůže v rozhodování, což by udělalo radost i mé škodolibosti, protože by bankovní vyžírkové utrpěli další, byť kapičkovou prohru. Ale kapka ke kapce….

Pokračovat ve čtení Bankovní účet zadarmo? No fakt, že jo!

Atlantská historie otroctví současné civilizace 2

Společnost nelásky
Z toho, co známe z historie současné civilizace, je zřejmé, že předchozí civilizace nebyla společností lidí sobě rovných na základě důstojnosti a všeobecné Lásky. Byla to civilizace geneticky odlišných ras. A přinejmenším v té její části, na jejíchž rozvalinách vznikl současný Západ, platilo rozdělení na rasu “pánů” a rasu jim sloužících “mluvících nástrojů”.
To všechno našlo své různorodé pokračování v historii současné globální civilizaci a mnohé skutečnosti to v ní také vysvětluje, hlavně – v historii regionálních civilizací nyní nazývaných Západem (ale nejen tam), v raných etapách jeho rozvoje.
Kastovní rozdělení v dávných dobách v některých regionech vyjadřovalo snahu potomků “pánů”, uskutečňujících civilizační misi, zachránit v následnosti generací geneticky čisté linie a vyloučit svou “degeneraci” při křížení s potomky bývalých “mluvících nástrojů”.
Manželství mezi bratry a sestrami, rodiči a dětmi v kněžských a královských rodinách v jiných regionech měly tentýž cíl – uchránit geneticky čistou linii “pánů” v posloupnosti generací před přimísením genetického materiálu “mluvících nástrojů”.
Na druhé straně právo první noci a mužská promiskuita “pánů” ve vztahu k samicím “mluvících nástrojů” měly rozšířit možnosti civilizátorů díky určitému “vylepšení plemene” civilizovaných. To se mělo projevit při spolupůsobení přírodního i umělého výběru
v následujících pokoleních.

Pokračovat ve čtení Atlantská historie otroctví současné civilizace 2

Atlantská historie otroctví současné civilizace 1

Oficiální zdroje tvrdí, že otrokářský řád nahradil prvobytně pospolnou společnost a stal se první společensko-ekonomickou formací v historii lidstva založenou na vykořisťování člověka člověkem.
Je to však pravda? 
Existuje velké množství nejrůznějších svědectví archeologie, geologie i historie, a také legend a pověstí o tom, že současná civilizace není první, ale před ní, například před 13 tisíci lety, existovala jiná civilizace, kterou mnohé zdroje spojují s Atlantidou.
Obraz života této předchozí globální civilizace můžeme sestavit jen podle mýtů a tajných učení, která záměrně nejsou určena davu a předávají se z dávných dob do současné civilizace jen mezi vyvolené a zainteresované osoby, i když v některých dobách tuto specifickou informaci prezentují i davu, ovšem jen jako svého druhu kuriozitu. To všechno v kombinaci s nyní dominujícím historickým mýtem znamená, že doba kamenná, jak to ukazuje archeologie, sice byla, ale ne všichni, kdo přežili jí předcházející globální katastrofu, upadli na zcela primitivní úroveň. 
A kromě toho podle jedné z rekonstrukcí obrazu života předchozí globální civilizace, vytvořeného na základě mýtů, lidé tehdy nežili tak, jako my… 

Pokračovat ve čtení Atlantská historie otroctví současné civilizace 1

Imigranti a já

Často teď slýchávám, a u vás to bude asi podobně, jak se při setkáních a
hovorech ptají lidé svých protějšků, někdy i s velkou dávkou nejistoty,
na to, co si myslí k dnešní “imigrační” situaci, jaký k tomu mají
postoj.
Dostat já takovou otázku, né že by se tak již stalo (asi proto, že se
téměř výhradně potkávám s lidmi plynoucími na stejné vlně), moje odpověď
by patrně nebyla jednotná ani s jedním z dvou hlavních proudů, jež je
možno sledovat ve všech typech médií.
Začal bych asi tím, že pomoci druhému člověku v nouzi pokládám za
natolik samozřejmou věc, že více než 99,99 % z celé populace by podle mne
určitě řekla to samé. Tudíž v tomto ohledu je jasno. Ovšem od tohoto
místa to tak jasné již není. Lze si položit řadu otázek, na které už
není jednoznačná odpověď, protože ta se bude odvíjet od osobních
žebříčků hodnot každého jednotlivého člověka. A hodnotit, který takový
žebříček je více lidský nebo žebříčkovatější, si opravdu netroufám, a kdo
by tak snad chtěl činit, ten musí mít o sobě hodně vysoké mínění.


Pokračovat ve čtení Imigranti a já

A pak že prej hlavou zeď neprorazíš!

(povídka)

To byl zase dneska den! 
Moje unavené tělo se z posledních sil snaží
vydrápat z vany, utřít se, udělat pár kroků ke gauči a podlehnout
gravitaci. Snad už jen silou vůle přes sebe přehazuji deku a zavírám
oči. Několik minut si v hlavě organizuju dnešní dění. Určuji, co si
zapamatovat, co je nepotřebné a co snad raději zapomenu. Co jsem
zvoral a s čím jsem spokojen. 

Po chvíli si uvědomuji, že jsem již na hranici říše snů, a
možná už kousek za, což mě vrhá zpět do gaučové
reality. Následuje pár bdělých myšlenek, které se s přibývajícími
vteřinami opět stávají snově pokroucenými. Jsem již asi potřetí jednou
nohou v jednom a druhou v jiném světě, když si vzpomenu na svůj první a
doposud i poslední úspěšný vědomý výstup z těla před několika měsíci.
Stále ještě vzdáleně vnímám svoje ruce a nohy, které mají snad tunu, a trochu mě svědí
obličej, ale nemám již vůli pohnout ani jazykem. Je to ideální stav pro zopakování onoho mystického prožitku.

Po
okraji zorného pole, byť se zavřenýma očima, se mi v tomto týdnu už 
potisící mihne slunečně zářivá koule, o které nevím, co si myslet.
Nyní ležím na zádech. Pokouším se tedy ze svého těla odvalit bokem, protože zvednout se jsem líný i ve virtuálním světě. Jde
to velmi, velmi těžko. Rotujícím ramenem s sebou beru i deku a….
padám na hranu skleněného stolku vedle gauče. 

Tak to se tedy nepovedlo.
Vrátím se tedy zpět a po pár vteřinách se opět cítím jako vězeň ve svém
supertěžkém těle, a proto zkouším úhybný manévr znovu. Se stejným
výsledkem. Vleže na zemi pod stolkem vnímám deku, do které jsem se
půlobratem vlevo již docela zamotal. Tohle nemá cenu. Ještě se zmrzačím a
rozbiju nábytek. 

Ale počkat! Něco tu nehraje, jenže co?

Pokračovat ve čtení A pak že prej hlavou zeď neprorazíš!

Američané zjišťují, že jejich školáci jsou stále hloupější

aneb 
Zamyšlení ruského bloggera nad výsledky jednoho amerického výzkumu
Známý americký spisovatel, právník a blogger Michael Snyder komentuje výsledky výzkumu, které proběhly v americkém tisku. Hovoří se v nich o značném a neustávajícím snižování intelektuální úrovně amerických školáků a studentů. Jsou citovány seriozní časopisy i zpravodajská média a také vystoupení akademických vědců.
Na grafu sestaveném výzkumníky z University of Hartford (Connecticut) je křivka zachycující snižování úrovně IQ obyvatelstva planety v průběhu let. Graf byl sestaven na základě výsledků sledování obyvatel Velké Británie, Dánska a Austrálie.


Pokračovat ve čtení Američané zjišťují, že jejich školáci jsou stále hloupější

Ministerstvo obrany RF o klimatických zbraních

Vyrobit a používat klimatické zbraně v globálním měřítku zatím není možné – řekl to v pořadu “Generální štáb” na stanici RSN náčelník Hydrometeorologické služby Ozbrojených sil Ruska plukovník Vladimír Udriš.
“Světové zkušenosti ukazují, že ovlivňovat globální charakter počasí není možné, protože to vyžaduje příliš velké náklady na energii. V globálním měřítku to zatím není možné,” – řekl představitel Hydrometeorologické služby MO RF.
Nicméně podle jeho slov lokální ovlivňování počasí je možné a aktivně se používá. Konkrétně jako součást ruských ozbrojených sil existují služby, které dokážou vyvolat třeba krupobití nebo laviny.


Pokračovat ve čtení Ministerstvo obrany RF o klimatických zbraních