Pyramida jídla aneb Proč jsem přestal být vegetariánem

Tento text mi přišel jako názor člověka, který díky osobním zkušenostem zjišťuje, že není všechno zlato, co se ezotericky třpytí, a tak ho Vlabi přeložila, za což jí patří veliké díky.


Jen za mou maličkost bych si rád dovolil osobní připomínku. Článek je myslím dobře podložený logickým uvažováním s oporou o moderní poznatky, a pokud zůstanu nestranným, tak z jeho autora cítím mnoho zkušeností a otevřenosti, ale zároveň i ždibec zklamání z něčeho, co očekával, že přijde, avšak nepřišlo. Tím pádem se jeho pohled omezil na čistě materiální rovinu. Avšak – a teď zdůrazňuji, že nechci sklouzávat do nějakého duchovna – jsem osobně přesvědčen, věřím, že člověk není jen fyzické tělo. Člověk je krom té hromady buněk také (možná především) Vědomí. Přikláním se k názoru, že nejenom člověk má z živých struktur na Zemi vlastní Vědomí. Nechci ale spekulovat, co všechno je jím spolutvořeno. Zda jde jen o primáty nebo savce jako celek nebo i další druhy zvířat či živočichů. Možná i v rostlinné říši může, ale také nemusí, být nějaký zástupce. Tak daleko zacházet nechci. Co bych však tím chtěl vypíchnout, je moje domněnka, že Vědomí může být zprostředkovatelem, který umožňuje využívat a tělu zpracovávat i energie z prostoru, energie, které nemusí do těla vstupovat přes trávící trakt. A opět nechci polemizovat, o jakou či jaké energie jde. Ale určitě bych do výčtu zařadil i energii elektromagnetického pole Země. Energii, bez níž – jak vědecké studie dokazují – není dlouhodobě udržitelný vývoj zárodků živých organismů pocházejících ze Země a jejich následná schopnost reprodukce bez negativních změn na potomstvu. Další energií (někdo může namítnout, že nejde o energii, nýbrž o interakci mezi formami hmoty), která může být klidně využívána nečekanými způsoby, je gravitační síla naší planety. Ale i další více či méně “exotické” energie. A právě možné využívání energií nepocházejících z potravy přijímané ústy, tlamou, zobákem apod. je to, co v článku velmi postrádám, co podle mne může hodně zamíchat kartami a co je asi důvodem roztržek, nepochopení a hádek mezi zastánci jakéhokoli směru ve výživě. Právě Vědomí dělá z každého jedince nikoli univerzální na všechny ostatní aplikovatelnou formičku, ale právě Jedince. Jedince od slova “jediný”, či ještě lépe “jedinečný”.

MichalB
Páníček vegetarián, panička mého páníčka vegetariánka, jejich děti
taky nesmí na maso ani pomyslet, ale co jsem komu udělal já?

Na začátku 90. let, když padla stará ideologie, mnozí v Rusku začali hledat nový smysl života, nové principy a ideály. Zároveň s tím do naší země začalo proudit ohromné množství nejrůznějších kazatelů a “Velikých Guruů” nejrůznějších náboženství a učení. Velmi populární v té době byla různá východní a indická učení jako Hare Krišna, budhismus, tantra, brahmanismus ale i další. Protože jsem tehdy byl mladý, hloupý a nevzdělaný, ale zároveň velmi zvědavý, vrhl jsem se bezhlavě do nového, zářivého, tajemným kadidlem vonícího a tak lákavého světa ezoteriky. Stejně jako mnoho jiných jsem moc chtěl rozšířit své vědění a najít Pravdu.
Ale běda! Jak čas běžel, množství rozličných učení a velmi mnoho chytrých knih narostlo, s tím narostly i výdaje za knihy přinášející světlo poznání, a zatímco to vše nabývalo příliš velkých rozměrů, vytoužená Pravda se ne a ne ukázat. Navíc různé rozepře mezi “Velkými Guruy”, jak korespondenčně, tak i při osobních setkáních, a někdy dokonce s klasickou rvačkou, mě postupně přesvědčily o nemožnosti se touto cestou někam dostat. Nějaké to zrnko Pravdy ve všech těchto učeních samozřejmě bylo, ale podle mého názoru nebyla nouze ani o plevy. Nakonec došlo k tomu, že “posvátné” knihy skončily na polici a já, k velké radosti mých blízkých a známých, “přišel k rozumu” a vrátil se k téměř normálnímu životu.
Ono “téměř” spočívalo v tom, že při studiu všech těch velkých pravd mi v duši velmi uvízla myšlenka, že zabíjení nebohých zvířat je špatné, a proto člověk nesmí jíst jejich maso, ale musí se stát vegetariánem.

Vegetariánem jsem byl 11 a půl roku. Nikoli však tím teatrálním, jak jsou někteří z “Guruů”, kteří nejedí maso jen tehdy, když jsou “na scéně” – tedy na očích veřejnosti. Moji blízcí se s tím zpočátku snažili bojovat, ale pak usoudili, že vegetariánství nakonec není až tak velké zlo ve srovnání s alkoholismem, drogovou závislostí nebo fanatickým následováním nějaké náboženské sekty, kdy lidé rozprodají veškerý svůj majetek a získané peníze dají svým guruům. Krom toho jsem na rozdíl od některých fanatiků nebyl agresívní, nesnažil se druhé násilím léčit od masožravectví a nesnažil se jim při každé příležitosti vymývat mozek (což se ovšem nedalo říci o některých mých známých).
Nyní však chci psát o tom, proč po oněch jedenácti a půl letech, v jejichž průběhu – což je třeba čestně říci – jsem se necítil nijak špatně, jsem se přesto vrátil k masu a přestal litovat chudáky zvířata.
Bohužel většina lidí je bezradná – stejně jako jsem tehdy byl já (a v některých bodech jsem ještě i dnes) – takže je velmi snadné je oklamat. Přitom mohou být skutečnými odborníky ve svých oborech, v tomhle se však spoléhají na stanovisko falešných autorit, které toho bezostyšně zneužívají. V případě propagandy nebo právě vegetariánství toho máme názorný příklad. Trvalo mi dost dlouho shromáždit a zanalyzovat informace nezbytné pro pochopení této oblasti a nyní bych se o ně s vámi rád podělil. Možná moje zkušenosti a studiem strávený čas pomohou někomu dalšímu. Ale pokud nemáte rádi příliš mnoho písmenek pak… bohužel – tyto věci ve zkratce vysvětlit nelze.

Už v roce 1975 akademik Petr Leonidovič Kapica napsal velice zajímavou zprávu o zdrojích energie. (Pokud vás to zajímá, tak s textem zprávy se můžete seznámit zde a celá výzkumná stať o energii, která se na tuto zprávu odkazuje, je zde). Pro nás je z Kapicovy zprávy klíčový tento moment: “Jakýkoli zdroj energie bez rozdílu lze charakterizovat dvěma parametry: hustotou energie – to je jejím množstvím v jednotce objemu – a rychlostí jejího přenosu (distribuce). Součin těchto veličin je maximální výkon, který lze získat z jednotky povrchu užívajícího tento druh energie”.
Proč ve světě jsou hlavním zdrojem energie uhlovodíky? Odpověď je jednoduchá – uhlovodíkové palivo má nejvyšší hustotu energie a snadnost použití ze všech nám dnes dostupných. To je důvod, proč letadla létají na kerosin a ne na elektrické baterie. Elektrické akumulátory bohužel jsou v tomto ukazateli velmi pozadu za nádrží s kapacitou 50 litrů. Váží víc, jsou dražší, rychlost přenosu energie je daleko menší.
Když se budeme blíže zabývat biologickými organizmy, zjistíme, že i pro ně je pojem hustoty a rychlosti přenosu energie velmi důležitý. Aby takový složitý biologický systém, který pozorujeme na Zemi, mohl harmonicky existovat a rozvíjet se po miliony let, musí být především založen na dlouhodobě fungující obnovitelnost zdrojů energie. A jediným takovým dlouhodobým zdrojem energie na Zemi je jedině Slunce. Všechno ostatní je buď nestálé nebo, jako třeba energie vody a větru, v konečném důsledku pocházejí od energie téhož Slunce.
Při vytváření biosféry bylo jako hlavní zdroj energie vybráno sluneční záření, ale u tohoto zdroje existuje jeden opravdu významný nedostatek: hustota energie a rychlost jejího předávání na povrch Země je velmi omezený. Proto aby celý ten složitý systém mohl fungovat, jeho tvůrci zorganizovali pyramidu stravování.
Na prvním stupni pyramidy jídla jsou rostliny a mořské řasy, které přímo absorbují světlo Slunce. Jejich hlavním úkolem je na účet fotosyntézy vázat uhlovodíkový řetězec, syntetizujíce rozličné organické sloučeniny. Tím rostliny podstatně zvyšují hustotu energie. Přitom samotné rostliny jsou dostatečně primitivními organizmy, v nichž je všechno optimalizované zejména na absorpci slunečního svitu s minimálními ztrátami energie. Podle posledních údajů je efektivnost procesu fotosyntézy v zužitkování slunečního záření 35 – 38 %. Ty nejlepší současné sluneční baterie vykazují pouze 30 % a přitom jsou velmi složité a nákladné na výrobu. Obyčejné, široce dostupné sluneční baterie dávají 15 až 20 % při výkonu asi 200 W na čtvereční metr plochy (výpočet zde).
Proto rostliny nemají svaly a pro jejich fungování nezbytné systémy jako srdce, krev, plíce, nervový systém atd. To všechno by vyžadovalo velmi mnoho energie, z čehož vyplývá, že výtěžek užitečného produktu by se drasticky snížil, nebo by byl dokonce negativní. I voda se v rostlinách pohybuje díky kapilárnímu systému, to je bez potřebných čerpadel. Ekonomie, ekonomie a ještě jednou ekonomie.
Další závažný fakt je v tom, že právě rostliny a mořské řasy tvoří většinu biomasy na planetě. Na souši rostliny tvoří 99 % ze vší biomasy a pouze 1 % jsou zvířata, mikroorganizmy a samozřejmě lidé. V oceánu je všechno poněkud složitější, tam řasy a fytoplankton tvoří asi 6 % ale kompenzují to velmi rychlým růstem. Rychlost růstu fytoplanktonu je tisíckrát vyšší než rostlin na souši – jinak řečeno, pokud zvířata a mikroorganizmy oceánu nebudou neustále pojídat fytoplankton, celý oceán velmi rychle zaroste. Podobnou rychlost růstu lze objasnit velmi jednoduše: v oceánu fytoplankton nemá potřebu získávat vodu a různé minerály a živiny, což zabezpečuje jeho výše zmíněnou efektivitu ve srovnání se stejnými rostlinami na souši.
Ale protože my žijeme na souši a představujeme onu nevelkou část 1%, vraťme se k prozkoumání pyramidy jídla suchozemských organizmů.
Na druhé úrovni suchozemské pyramidy jídla jsou býložravci. Jejich hlavním úkolem je neustále pojídat vytvořenou zelenou masu rostlin a zvyšovat hustotu energie za účelem syntézy složitějších organických sloučenin. Pokud sledujeme býložravce, velmi rychle zjistíme, že oni prakticky neustále jedí a přežvykují, jedí a přežvykují. Krávy dokážou žvýkat, dokonce i když spí vstoje ve stáji.
Ale jinak jsou býložravci stále ještě dost primitivní. Problém je v tom, že na této úrovni hustota energie a rychlost jejího získání z vnějšího prostředí jsou nedostatečné k tomu, aby uživily tak energeticky náročný orgán, jako je rozvitý mozek. Mozek člověka například potřebuje 30 – 50 % energie získané organizmem. Aby jídlo zabezpečilo tak mohutného spotřebitele, musí se organizmus nacházet na následující, třetí úrovni pyramidy jídla, na úrovni dravců.
Podíváme-li se na jejich život, vidíme, že na rozdíl od býložravců si mohou dovolit jíst méně často. Přitom získávají bonus nejen díky větší hustotě energie získané požíváním masité stravy, ale také díky tomu, že nepotřebují ztrácet čas a energii na syntézu živočišných bílkovin. Udělali to za ně už býložravci. Přitom by bylo chybou domnívat se, že dravci jsou parazity. Plní totiž důležitou úlohu regulace biosféry. Kromě toho žádný z predátorů nikdy nebude zabíjet, pokud nemá hlad (na rozdíl od současných lidí).
Ať se to komu líbí, nebo ne, biologické tělo člověka JE součástí biosféry a podléhá stejným zákonům. Můžeme se tvářit, že to tak není, snažit se izolovat od přírody, válčit s ní, bojovat se svou přirozenou podstatou a domnívat se, že tělo a jeho instinkty jsou jen “nízkou zvířecí částí” – a někteří se dokonce snaží vykořenit ji ze sebe – ale fakt zůstane faktem. Naše tělo je biologický organizmus, který je odpočátku harmonickou součástí živého světa, který byl původně navržen, vyvinut a miliony let se vyvíjel v souladu s jeho zákony.
Pokud se podíváte na lidské tělo z hlediska biologie, my nejsme ani býložravci, ani masožravci. Existují totiž dostatečně jasná kritéria, která ukazují do jaké kategorie živočichů patří ten či jiný organizmus. Například délka střev v poměru k délce těla. Pro býložravce je to poměr 12 : 1, pro dravce 6 : 1, ale pro všežravce, ke kterým patří i člověk, je poměr délky střev k délce těla 9 : 1.
Člověk se tedy ve skutečnosti jeví jako všežravec, to znamená, že může jíst jakoukoli potravu, jak rostlinnou, tak i živočišnou. Je to uloženo v jeho přirozenosti. Zkuste nakrmit býložravce masem; pro něj to nebude vhodné, protože nemá k trávení masa potřebné enzymy. A totéž platí, když se pokusíte krmit dravce trávou. Jeho tělo takové jídlo nevyužije, protože na takovou potravu není naprogramováno. Ale člověk a stejně tak i někteří z vyšších živočichů, například medvěd, mohou jíst jakoukoli potravu. A bylo tak učiněno proto, aby byla člověku zajištěna větší šance přežití. Přitom ke strávení rostlinné i živočišné potravy jsou nezbytné jiné sady trávicích enzymů. Člověk má obě sady, což znamená, že ten, kdo projektoval organizmus člověka, od začátku v nás vytvořil obě možnosti, dávaje nám příležitost jíst jak rostlinnou, tak i živočišnou potravu.
Jinými slovy, člověk může být výlučným vegetariánem, ale bude to nenormální způsob života a dojde tak k energetickému deficitu. Z vlastní zkušenosti mohu říci, že vegetarián, aby zabezpečil normální rytmus životních pochodů, musí jíst hodně, prakticky jako býložravci. Já jsem měl na stole neustále sušenky, bonbony, čokolády atd., které jsem jedl v podstatě nepřetržitě, a přesto jsem byl velmi subtilní postavy – při výšce 186 cm jsem tehdy vážil jen 55 – 60 kg.
Aby se vegetarián cítil normálně, musí do své stravy zahrnout v dostatečném množství sladké ovoce a ořechy. Ovoce má daleko vyšší hustotu energie, protože rostliny sytí své plody dostatkem energie, aby tak zabezpečily svá semena v počáteční fázi růstu. Ořechy zas obsahují mnoho rostlinných bílkovin, což znamená, že poskytují určitou úsporu na to, aby váš organizmus nemusel ony dlouhé organické řetězce syntetizovat sám.
Vegetariánská strava by měla také zahrnovat velkou škálu koření. Když mě prvně pohostili pravým krišna jídlem, všiml jsem si velkého množství koření, které se používá k jeho přípravě. Příčina je jasná. Mnoho složitých organických sloučenin vyžaduje pro svou syntézu celou řadu chemických prvků. Ti, kdo jedí maso, je dostávají v hotové formě, ale vegetariáni je musí získat z vhodné potravy, jinak tělo nebude mít z čeho potřebné sloučeniny syntetizovat. A koření právě obsahuje širokou škálu příslušných minerálů.
Když jsem se vrátil k běžnému způsobu stravování, první, čeho jsem si všiml, bylo, že jsem potřeboval jíst daleko méně než dřív.

Samostatnou – a myslím, že velmi důležitou – otázkou je, odkud přišla móda vegetariánství. Víme, že vegetariánství je jedním z význačných rysů náboženských kultů v Indii. Na vegetariánství se odkazují již zmínění krišnovci, mnozí budhisté (ale zdaleka ne všichni), u nás v Rusku je v současnosti podpora vegetariánství velmi populární u tzv. novopohanů. Ale když začneme hlouběji pátrat, zdá se, že móda vegetariánství v Indii se začala šířit až po její kolonizaci Británií, kdy životní úroveň obyvatel tam začala prudce klesat, zatímco v Británii nastal “zlatý věk”. Právě díky Britům a později také za výrazné podpory amerických “patronů” se začaly po světě aktivně šířit rozličné “indické filozofie” a další “moudrosti Východu”.
Vysvětlení je velmi prosté. Kdysi se tvrdilo, že černošská rasa je méně vyvinutá a má nižší mentální schopnosti než bílá populace. A právě to bylo používáno jako jeden z hlavních argumentů ke zdůvodnění rasové segregace a skutečnosti, že bílí jsou pány a “negři” otroky. Dokonce byly provedeny studie, které dokázaly, že černé děti mají nižší IQ než děti bělochů a mají prokazatelně horší studijní výsledky. Ale později se ukázalo, že v důsledku toho, že černé děti většinou žijí v chudých rodinách, mají v potravě nedostatek proteinových potravin, zejména masa. Když byly tyto děti převedeny na normální plnohodnotnou stravu, začaly po čase vykazovat stejné výsledky jako děti bílé.
Jedním z hlavních problémů neokolonialismu je boj s nespokojeností a povstáními místních obyvatel. Pokud však budete dohlížet na to, aby obyvatelstvo bylo krmeno jídlem s nedostatkem bílkovin, bude “hloupější” a poslušnější. Ale kdybyste je k omezování masité potravy nutili, i to by vzbudilo jejich nelibost. A tak je mnohem efektivnější tytéž lidi přesvědčit, že by maso jíst neměli proto, že to je špatné, je to hřích a příčí se to Bohu. A opět kupodivu platí, že když se rozhlédneme po ostatních náboženstvích, prakticky všude jde o omezování jídla, které je zavedeno pod rouškou pravidelných půstů, obětí nebo zákazů pojídat tu či onu potravinu, což však má ve skutečnosti politický nebo ekonomický charakter. Ke skutečné fyziognomii lidského organizmu nemají žádný vztah.
Ze stejného důvodu je vegetariánství aktivně propagováno i v Rusku a dalších zemích-koloniích, protože v konečném důsledku snižuje intelektuální a fyzický potenciál obyvatelstva těchto zemí.

Opět však opakuji, že toto je můj osobní názor. Nechci nikoho navádět, každý má svou hlavu. Chcete být vegetariánem? Prosím, je to vaše právo, ale nezapomínejte na omezení, která pro vás bude mít sama Příroda.

(Dmitrij Mylnikov)

zdroj: http://mylnikovdm.livejournal.com/2476.html
překlad: Vlabi

 

(©)2015 myslenkyocemkoli.blogspot.com
Článek je povoleno publikovat v celé a nezměněné podobě s uvedením zdroje.
0 0 hlasů
Hodnocení článku

Čtěte dál

PředchozíDalší
odebírat
Upozornit na
guest
99 Komentářů
Nejstarší
Nejnovější počtu hlasů
Inline Feedbacks
ukaž všechny komentáře
Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:50

Nevím, jestli má autor pravdu ohledně toho, že musíme jíst maso. Spíš si myslím, že ne. Jsme všežravci, abychom si mohli vybrat podle toho, na jakém stupni vývoje zrovna jsme nebo co zrovna potřebujeme. Například jsem si u sebe všimla, že když se rozčílím, tak tíhnu k velmi nezdravým a masitým jídlům. Když jsem naprosto v pohodě, tak volím spíše zeleninu na odlehčení a taky proto, že v takovém stavu tolik jíst nepotřebuji. Byla jsem vegetariánkou dvacet let a nechala jsem toho ze dne na den. Najednou jsem totiž měla pocit, že to není ta zlatá střední cesta. Že nechci stát ani na straně masožravců ani vegetariánů. Nedělám si tedy teď žádná omezení a cítím se svobodnější. Je to ale jen moje osobní zkušenost. Každý ať si vybere, co mu sedí nejlíp – i milovníci bůčku i milovníci vegetariánské stravy mají pro svůj výběr hluboké vnitřní důvody, které se v průběhu života můžou měnit. Podle posledních statistik, konzumace masa ve světě prudce klesá a lidé volí přírodnější stravu. Myslím, že to souvisí s duchovním vývojem lidstva. Je možné, že konzumace masa jednou vymizí sama od sebe naprosto nenásilnou cestou. Iris

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:50
Odpovědět  Anonymní

1) Som vegan 2 roky, jem len rastliny. Ak vynecháte mäso alebo mlieko, treba ho niečím nahradiiť. Živočíšne potraviny obsahujú cenné látky. Nie sú to bielkoviny, tie sú kvalitnejšie a lacnejšie v rastlinách. Sú to vitamíny a minerály ktoré sú v živočíšnych potravinách v ideálnom pomere. Ak chýba čo len jedna dôležitá látka, syntéza v ľudskom tele sa spomaľuje. To poznajú sklamaní vegáni a vegetariáni. Na internete je kopa klamstiev o vegánstve, ktoré majú odradiť ľudí. Treba jesť viac zeleniny, korenia a B12 získate z baktérií, napríklad kváskový chlieb. Uznajte že jesť mäso kvôli minerálom a vitamínom je mrhaním peňazí, aj napriek silnej dotácii od štátu.

2) Na elektrinu lietajú malé vrtulníky – drony. Používajú sa lítiové batérie so železnou elektródou. Vysoká cena batérií súvisí s predajom ropy. Sú aj iné alternatívy, napríklad stlačený vzduch.

3) Účinnosť fotosyntézy môže byť vyššia, využíva červené a modré svetlo. Rastliny musia mať dostatok vody, aby neuzavreli póry a tým aj prísun CO2. Tiež je dôležitý celoročný hustý porast pôdy, aby sa zachytilo všetko svetlo.

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:50

VERÍM, že sme plodojedi.
VERÍM, že občasný pôst nám prospieva.
VERÍM, že my Slovania sme pôvodne mäso nejedli.
VERÍM, že zároveň sme boli PO VŠETKÝCH stránkach vyvinutejší, než sme zatiaľ dnes.
VERÍM, že tiež sme pôvodne jedlo jedli, ako dýchame – bez námahy, bez väčšej pripravy. ZO SVOJICH RODOVÝCH STATKOV. ..na ktorých sme ovšem neotročili, jak na nich otročíme dnes (ak ovšem neotročíme na cudzom, jak je už dávno zvykom).

VERÍM obrazu vytvorenému Anastáziou a Vladimírom Megrem: http://www.anastasia.cz/knihy

Robo

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:50

…a zároveň som veľmi potešený, že v Rusku vzniká významná skulina "novopohanov".
Je to predstupeň k "védickej kultúre" – to je tá naša nesmierne vyvinutá, o ktorej rozprávam vyššie, o ktorej sa viacej rozpisuje Megre v jednej knihe z tej série (v šiestej) a o ktorej sa môžete viac dočítať napríklad na http://www.tartaria.sk (v ruštine je tých stránok iste omnoho viac, bohužiaľ ruštinu si ešte len budem musieť ZNOVU doplniť. Pretože chcem..).

Robo

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:50

Nesmierne dlho to bola védická kultúra, potom "pohanská", potom kresťanská….a teraz začíname tvoriť/vraciame sa k niečomu, čo má najbližšie k védickej, ale asi tam budú dokonca i nové prvky…a to už si ten mazec ani neviem predstaviť… 🙂

I tomu VERÍM.

Robo

MichalB
Host
MichalB
17. 3. 2022 13:50

Robo,
já si myslím, že příroda se nikdy k ničemu nevrací, protože pokud má něco nezaniknout a vyvíjet se, je pouze jeden směr – vpřed. Tak proč bychom se měli my lidé vracet k něčemu, co (ať to podle rozličných textů o nejasném původu vypadá sebevznešenější) nebylo podle současného stavu světa životaschopné a bylo potlačeno?

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:50

Nemyslím, že védická kultúra zanikla. Povedzme, že "spala".
Dnes sme už iní, spoznali sme "temnú" stránku samých seba. To zapríčiní tie "nové prvky" v kultúre, ktorá sa rodí.
Naša kultúra totiž v žiadnom prípade nemohla byť potlačená bez nášho dovolenia. Rovnako, ako žiadni paraziti nemôžu "pracovať" bez toho, že im to my sami dovolíme.

Obraz už je vytvorený a žije. Je omnoho silnejší, ako obraz vytvorený žrecmi ešte z dôb starého Egypta. Je krásny, dokonalý, úžasný. A večný. Zároveň jediný možný – "nieje nám totiž súdené", aby sme zanikli, ako sa niekoľkokrát v dejinách už SKORO stalo.
Je nám súdené TVORIŤ.

Robo.

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:50

..existuje tiež niečo ako prelet Slnečnej sústavy "temným" a svetlým pásom vó Vesmíre, Michal. Asi už si o tom počul.
Inými slovami – Noc Svaroga a Deň Svaroga. Už je deň, takže aj objektívne skutočnosti sú "na našej strane".

Robo

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:50
Odpovědět  Anonymní

Podobné kecy sme počúvai po revolúcii 1989. Musíme si utiahnúť opasky a odrazíme sa od dna. v skutočnosti ide všetko do…

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:50
Odpovědět  Anonymní

..napríklad do TTIP alebo pokusov o rozpútanie ďalšej vojny?
A? Jak to s tým súvisí? Naopak, o to viac je dôležité určite veci vedieť a zvážiť.

Robo

obycejnilide7
Host
obycejnilide7
17. 3. 2022 13:50
Odpovědět  Anonymní

Zdravím Robo,
a souhlasím s tím co je uvedeno 22. července 2015 23:04,
a přesně jak píšete "dododa" TTIP aneb chlórovaná kuřátka z emeriky dovážená do EU, a další laskominy, dobrou chuť přeju!

Důležitý je z jakýho Zdroje (zdroje?) člověk čerpá, v TV či novinách se asi moc nedozvíme.
Další otázkou bychom mohli pokračovat – proč jistý entity tak moc chtěly a vehementně se snažily zničit, rozdělit, zrušit Rodové statky (a nejen to!) až se jim to téměř povedlo,
málokde na světě je zákon aby člověk dostal zdarma "svůj" hektar půdy a mohl si na něm zřídit svobodné žití, ano je to skoro k blití, ale doba se otáčí a v Rusku se tuším podobný Zákon a přidělení půdy schválili a snad to i funguje, i přes různé útoky a zesměšňování stále stejně "smýšlejících" či stejných hnusných entit, to nejsou lidi,
je to děs a běs.
Sílo Ty to vidíš že si tu stěžuju.

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:50
Odpovědět  Anonymní

Zdravím ol, nech Vás Sila sprevádza! 🙂

Robo

MichalB
Host
MichalB
17. 3. 2022 13:50

Dostal jsem za úkol říkat, vše co si myslím, takže Robo neber to nijak zle, ale to, co a hlavně jak jsi psal, na mě působí jako červená barva na býka. Ač sám jsem očividně v této inkarnaci Slovanem, tak už se mi příčí jakékoli new-age směry i náboženství (víra chceš-li), které hlásá, že nějaká část lidské populace je lepší, než jiné. Každá víra, která toto činila a činí, je z mého pohledu vždy jen prachobyčejné náboženství, které s něčím, co má přesahovat hmotu a prostor vůbec nesouvisí a skrytou podstatou není ničím prostším, než pokusem o moc nad druhými, pokusem zvýhodnit jedince či skupinu před "podřadnými". Jedním slovem jde o manipulaci. Takže jakmile někde cítím vyzdvihování nějaké skupiny lidí, ihned tam vidím manipulaci a kde je manipulace, tam jde o rozškatulkování na elitu a ostatní. A s tím se nemohu smířit.
Ale neberu nikomu jeho víru. Včetně tebe. Nejsem vševědoucí, takže nemohu vědět, která víra má blíže k podstatě světa. Co ale těžko pobírám je opakované připomínání čehokoli, včetně víry. Beru to jako vnucování, agitaci.
K S-A Védám se nebudu vyjadřovat, protože vidím, že z nich momentálně vycházíš, tak aby se to v diskuzi zase nějak následně nezvrhlo 🙂

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:50

http://www.anastasia.cz/knihy

Michal, tartaria.sk nieje moja "Biblia".
Skús nájsť náznak vyvyšovania v texte jedinej z desiatich kníh v 10-dielnej sérii o Anastázii a začnem zas uvažovať, či moja cesta je správna..

Robo

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:50

..a mimochodom..neviem, čo sú "S-A védy".. 🙂
Poznám iba Slovanské (či slavienske, nazvov je mnoho) védy.. 🙂

A poznám text básne od Sama Chalúpky: Mor ho!

Kto sa vyvyšuje, je maximálne tak pa-slovan. Vedomý alebo nie.

Robo

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:50

..a ešte musím jednu poznámku, prepáč..

Tak dlho nás ponižovali, že dnes pochopiteľná a potrebná hrdosť na naše veľké a krásne dejiny vyzerá ako vyvyšovanie a hlúpe chvastanie…

Robo

MichalB
Host
MichalB
17. 3. 2022 13:50

Prosím tě Robo,
nešlo by si vždycky důkladně rozmyslet, co chceš vlastně napsat a pak to plácnout do jednoho komentáře?
Ať diskuze není monolog 🙂

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:50
Odpovědět  MichalB
Vlabi
Host
Vlabi
17. 3. 2022 13:50
Odpovědět  MichalB

Robo,
jo, Zvonící cedry, to je fakt vymakaný tah na příliš otevřené lidi, ale fandím ti, abys tímhle obdobím prošel bez ztráty kytičky.
Zatím si třeba ještě jednou přečti první dva odstavce výšeuvedeného článku… 🙂

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:50
Odpovědět  MichalB

Vla Bi, hotovo…:-)

Úprimne, Tvoj názor na Zvoniace cedry ma prekvapuje.
Čítala si ich? Pýtam sa vážne.. 🙂

Robo

Vlabi
Host
Vlabi
17. 3. 2022 13:50
Odpovědět  MichalB

Vážně? 🙂
Upřímná snaha tu byla, ale dočíst to bylo fakt nad mé síly.

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:50
Odpovědět  MichalB

"vážne", akože nerýpem, ale fakt ma to zaujíma.. 🙂
No, fakt som prekvapený.. chápem, že nie každého to musí osloviť, ale že to niekomu nesadlo, to ma prekvapuje..

Robo

Vlabi
Host
Vlabi
17. 3. 2022 13:50
Odpovědět  MichalB

Robo,
jsem venkovanka, žiju v malé komunitě a dennodenně se na vlastní ruce přesvědčuju, jaké to je si vypěstovat svoje jídlo… 🙂

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:50
Odpovědět  MichalB

Vla Bi: To bude asi tým, že málo orieš, hnojíš a pleješ. 😀

Peter

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:50
Odpovědět  MichalB

Vla Bi, tak to si šťastnejšia, ako ja, zväčša odkázaný na nákupy v Bille.
I tak ale s Tvonim, Iris a Michalovym súdom ohladne Megreho série nesúhlasím.

Robo

Unknown
Host
Unknown
17. 3. 2022 13:50

No,
debata na toto téma se vždy nakonec zvrtne v hádku. Vyzkoušejte si tak dva tři roky oba diskutovaný způsoby na svým vlastním tělesným i duchovním aparátu. Pak to opravdu poctivě vyhodnoťte a zkuste dlouhodoběji ten ve kterým jste se cítili líp. Skončit s experimentem můžete kdykoli, ne? Ale vždy je dobrý do tohoto procesu vstupovat s velkou dávkou ohleduplnosti. A to nejenom k sobě. Matěj

Spajdy
Host
Spajdy
17. 3. 2022 13:50

Jasně, zase jeden přemoudřelý člověk "prohlédl" všechny ty manipulace a zjistil, že je lepší jíst maso než ho nejíst. Vegetarián, co se cpe bonbony, sušenkami a čokoládami a bude něco kázat o stravě? To si ze mě děláte srandu 😀 Ale uznávám, i tomuhle může někdo věřit, proč ne.

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:50

Zvonící cedry jsem četla všechny a léta jsem z nich vycházela. Něco mi na nich přestalo vyhovovat až poté, co mi můj malý syn začal klást ohledně těchto knih všetečné otázky. Myslím, že v každém dítěti je větší moudrost než ve většině knih. Když si dnes s odstupem kladu otázku, k čemu tyto knihy vedou, tak mě napadá, že nejspíš k přílišnému lpění na materiální stránce života (vytvoření rodového statku je podmínkou ke štěstí) a zaměření se na budoucnost (na úkor přítomnosti – protože většina stoupenců řeší hlavně to, jak ten rodový statek získat). S mnoha stoupenci jsem se i sešla a vždycky mi tam něco nesedělo. Dnes musím konstatovat, že rodový statek mít nebudu a zahradu asi taky ne, žiju v centru města a mou profesí a velkou láskou je ta hrozná anglosaská kultura, ale jsem spokojenější než v dobách, kdy jsem této filozofii propadla. Protože Anastasia je tak trochu extrém – únik od toho v čem žijeme. Svůj ráj na zemi ale člověk může přece budovat ve svém nejbližším okolí a ve svém osobním životě, protože štěstí je hlavně psychická záležitost. Nechci to celé zavrhnout, protože mě tyto knihy naučily třeba lásce k přírodě, ke které jsem jako městský člověk neměla vztah. Ale vycházet z toho, že vše v našem světě je zcestné a špatné, je omyl. Každá životní situace a okolnost má svůj smysl a to je právě to, co tyto knihy zcela opomíjejí. Iris

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:50
Odpovědět  Anonymní

Iris, pracujem v nadnarodnej firme ako otrok a otrokár v jednom. Rozhodne môžem povedať, že práca pre "tú hroznú anglosaskú kultúru" mi vyhovuje čoraz menej a to bez ohľadu na Anastázou.
Anastázia predsa nikdy v žiadnej z tých desiatich knihách nepovedala, že všetci máme utiecť do lesa. Naopak, dokonca aj v istom zmysle háji židokresťanstvo, ako súčasť našich dejín.
Dnes má prekvapila Vla Bi – jak som práve napísal na EuP – dúfal som asi vo vnútri, že keď už nejakého svetlého človeka Anastázia neosloví, tak ju aspoň nezavrhne.
Práve som s Megrem pri vykopávkach niekde v Rusku – čítam teda deviatu knihu a som z tých kníh nadšený čoraz viac.
Môj názor je, Iris, že u Vás došlo k istému nepochipeniu určitých slov v tej sérii. Môžem sa samozrejme mýliť, ale to už je môj problém.

Zároveň som bol až do asi pred piatimi rokmi čisto materiálny človek radujúci sa z budovania "tržného hospodárstva" tu. Od tej doby sa ale cítim, akoby som sa čoraz viac prebúdzal zo spánku. Najskôr to bol zmar, v čom to žijem a teraz už postupne zisťujem, že to mám vlastne v rukách sám a začínam uvažovať o praktických krokoch k vytvoreniu môjho sveta.
Kým neprevezmeme zas zodpovednosť my sami za seba, tak ten "hrozný anglosaský systém" u nás neskončí, ak keď Vy ste to najskôr myslela ironicky.

Ale nenechajte sa mnou otráviť, svetov je minimálne toľko, koľko si ich každý z nás v súčte dokáže vytvoriť a kto okrem nás by súdil, ktorý je "lepší".. 🙂

Robo.

MichalB
Host
MichalB
17. 3. 2022 13:50
Odpovědět  Anonymní

Iris,
napsala jsi:
"…Každá životní situace a okolnost má svůj smysl a to je právě to, co tyto knihy zcela opomíjejí"
Ano, ano a zase ano. Kolikrát jsem si už říkal, proč by se sem Duše inkarnovaly. Proto, aby si přečetly v nějaké knížce nebo jinde, jak žije či žil někdo jiný a jak to podle něj je nejlepší nebo proto, aby si to osahaly na vlastní "kůži"?
Věřit něčemu, čemu věřit chci, protože je to fajnové, je tak snadné. A na tom právě podle mne staví díla, o kterých je tu řeč. Ono se blbě vydělává na literatuře (a od ní se pak odvíjí další byzbyskolotoč), co se obecně nelíbí, protože co se nelíbí, to se nečte. A co se nečte, to se nedostane do patřičného množství hlav. A co kdyby hledající lidi nakonec začali hledat ve svých vlastních zkušenostech, ve svých vlastních životech? No tak to tedy ne! Na to by se nevydělalo!

Spajdy
Host
Spajdy
17. 3. 2022 13:50
Odpovědět  Anonymní

Michale, zapomínáš na jednu zásadní věc, a díky ní vidíš celou sérii, řekl bych, hodně zamlženě. Hlavní smysl Anastasiiných knih vůbec netkví v tom, aby se miliony lidí dohodly na rodových statcích a založili novou kulturu, nebo aby zavrhli naši technickou kulturu. Není to jednostranná agitka za návrat k Přírodě, protože ten z mnoha důvodů dnes není možný v takové míře, v jaké to mohlo být dřív, a autor(ka) knihy to ví. Ty knihy jsou něčím jiným. Snaží se vytvořit protiváhu zhoubnému působení našeho přechytralého světa založeného na vědě jako na náboženství. Snaží se o to, aby lidé mohli nahlédnout i do té druhé stránky, a aby příliš neupřednostňovali tu naši. Většina lidí totiž po přečtení těch knih nepoběží naivně založit rodový statek, ale změní se jim něco v myšlení a vidění světa. A s takovým změneným myšlením toho lze dosáhnout hodně i ve městě.
A zcela jistě Ti došlo, že styl života, propagovaný v Anastasii, je výrazně menšinová záležitost, většinově se do toho lidstvo nikdy nepohrne, nejsou pro to podmínky. A ta menšina pak má sílu vytvářet odpovídající protiváhu, aby tu byla zajištěna rovnováha ve větším měřítku – protože ta tu v současnosti není.

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:50
Odpovědět  Anonymní

Síce som Michala nikdy nevidel ani na fotke, ale nepáčia sa mi jeho vlasy.

Koľko sa platí za pdf (kto nechce kupovať knihy)?

Robo

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:50

Myslím, že by nám všem pomohlo, kdybychom pochopili, že každý má jinou cestu. To, že někdo vyznává nějakou ideologii a pak ji opustí, nemusí znamenat, že to nepochopil nebo dělal špatně, stejně jako to nemusí znamenat, že je teď názorově "dál". Zkrátka každý si časem najde to, co mu sedí nejvíc a vůbec to nemusí být to, čemu se celá léta věnoval. Každý má právo na změnu stejně jako má jiný právo setrvat u ideologie, která mu vyhovuje. Přesvědčovat druhé, že jedině moje cesta je ta dobrá, je nejlepší ukazatel toho, že není. Iris

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:50
Odpovědět  Anonymní

V tom plne súhlasím, Iris.

Akurát doplním, keď už sa bavíme o konkrétnej "ideológii", že v tej sérii je omnoho viac. Napríklad pár prírodných zákonov, o ktorých sa dnes už dávno "taktne mlčí"..

Robo

MichalB
Host
MichalB
17. 3. 2022 13:50

Spajdy,
už zase se pasuješ, jako to dělají guruové, do role všeznalce vidícího do mysli a hlavně světa druhých?
Přitom by stačilo odpustit si první větu a měl bys velmi dobrý komentář, který, i když je v opozici, je veden "dospělou" formou. Jenže alespoň bez náznaku, že něco víš lépe než někdo jiný, se to zase neobešlo.
Přitom mě nikdy na tomto blogu nešlo o propagaci nějakého směru, ale výhradně o můj nesouhlas s propagací čehokoli jako jediné možné pravdy aplikovatelné na všechny lidi. Nejlépe to napsala Iris "Myslím, že by nám všem pomohlo, kdybychom pochopili, že každý má jinou cestu", stejně tak i Matěj: "Ale vždy je dobrý do tohoto procesu vstupovat s velkou dávkou ohleduplnosti. A to nejenom k sobě", za což oběma moc děkuji.

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:50
Odpovědět  MichalB

Michal, otvorene tu rozpráva 99% z nás..
Keď sme pri súdoch a pocitoch, mňa zas "rozžhavilo" Tvoje poucovanie o dôvodu propagácie kníh kvôli zisku.
Takto to skutočne veľmi často je, ale v tomto prípade mi to prišlo z Tvojej strany veľmi lacné. Navyše, keď žiadne vecné argumenty si nepripojil.

Robo.

MichalB
Host
MichalB
17. 3. 2022 13:50
Odpovědět  MichalB

Jenže Robo,
pokud by jsi četl pozorně, zjistil bys, že nešlo o poučování, nýbrž o názor. A víš jak to u mě poznáš? Protože věta začínala slovy "Podle mě …" Z toho vyplývá, že jde pouze o můj osobní postoj a nikoli o zaručenou tutovku, která by měla platit pro lidskou populaci bez jediné výjimky.
Kdežto když bych napsal, že "Toto či tamto je tak a tak.." jak to právě činí například guruové či náboženští vůdci nebo v jejich skrytém zástupu nějaké vizuálně přitažlivé ikony (a teď nenarážím výslovně na v každém Tvém komentu připomínanou Anastázii), pak bych danou věc stavěl do roviny, která se mi bytostně příčí – do pozice vševědoucnosti a neomylnosti.

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:50
Odpovědět  MichalB

Beriem, Michal.
Zváž ale, že na tomto priestore si ako autor autorita. Rovnako ako Vlabi.
Bolo tam "podľa mňa", chýbali mi tam však vecné argumenty, ktoré Ťa k tomu viedli.

Beriem už v potaz, že obom vám Anastázia nesedí a budem sa tu s ňou mierniť.

Užite si letný víkend! 🙂
Mne osobne vyhovuje leto omnoho viac, ako zima.. 🙂

Robo

MichalB
Host
MichalB
17. 3. 2022 13:50
Odpovědět  MichalB

Robo,
víš, že zdaleka ne vždy lze svoje názory podkládat věcnými argumenty, které druzí často žádají. V životě se řídím čím dál více pocity a intuicí, než tím, na co si mohu fyzicky sáhnout, co mohu vidět, slyšet, ochutnat. I když nejlepší je asi kombinace všeho najednou. A vyplácí se mi to. Myslím, že už bych bez toho při práci, kterou dělám, dávno mockrát prděl do hlíny nebo aspoň řádil na invalidním vozíku 🙂
Taky si užij víkend!

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:50
Odpovědět  MichalB

Viem, jak to myslíš, Michal. Vieme všetci, jako pracujú a čo žiadajú trollovia..

Za argument by som považoval už to, keby si napísal, že vychádzaš z osobného pocitu pri čítaní tej série. Zatiaľ ale predpokladám, že si to nečítal, aj "vďaka" mne už najskor ani čítať nebudeš a "varíš z vody", alebo možno z blbého pocitu zo mňa, či z pocitov Vlabi z jej kontaktu s knihou.

Ak si to však čítal, "nedajbože" celú sériu a aj tak máš výhrady, tak úprimne stojím o Tvoje pocity, z čoho tak vychádzaš.

Robo

MichalB
Host
MichalB
17. 3. 2022 13:50
Odpovědět  MichalB

Robo,
to, o čem mluvím, je něco, co mi řekne, zda se o zdroj nějakých informací mám vůbec zajímat. Aby nedošlo k nedorozumění – nemusí to být nutně proto, že by byly dané informace či jejich zdroj manipulativní nebo validní, ale proto, že nejsou pro mne důležité. Teď nebo i v budoucnosti. Mohl bych zjišťovat proč, ale nechávám to obyčejně na zdroji, který s intuicí pracuje, i když přiznávám někdy mě to nedá a přece jen se na to pokouším přijít – leč marně, ale čas často ukáže, že spolehnout se bylo správné 🙂
Asi znáš film Matrix. Je tam jeden dialog, který to myslím vystihuje. I když záleží na úrovni poznání, z které se "díváš" (A rozhodně se nestavím do role Nea, coby někoho vyvoleného nebo tak něco. Jen jde o tu pointu – důvěra v sebe sama a své schopnosti):

Neo: Chceš tím říct, že uteču kulce?
Morpheus: Ne, Neo… Chci tím říct, že až budeš připravený, nebudeš muset utíkat.

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:50
Odpovědět  MichalB

To už je ale úplne iná argumentácia a mohli (alebo mohol som) sme si ušetriť trochu vášní.. 🙂
To, že k ľuďom isté knihy "chodia" a iné naopak nechodia a záleží to aj na životnom období, tomu veľmi dobre rozumiem.

A teraz risknem, že možno zas zostanem nepochopený, ale názor, že múdro (alebo pravdu, či jak to nazvať) máme hľadať v sebe (hlvne v sebe alebo dokonca len tam) je u mňa už len ďalšia z manipulácii z "bohvieakých" kruhov.
Určité veci sa je potreba skrátka aj dozvedieť.
Vieš napríklad, čo je telegónia? Vieš aj, jak sa brániť jej účinkom, ak to okolnosti pre Teba vyžadujú?

Či chceme alebo nechceme, skúsenosti ľudí, čo nás oslovili, nás formujú. Musíme to vždy porovnať v sebe, tomu sa "nadáva" Zdravomyslie. Ale mali by sme i mať čo porovnávať.

Skrátka mňa tá séria teraz veľmi oslovila a cítim, že vďaka tomu, že je pre mňa teraz na ňu ten správny čas a dakujem…Zdroju?..za to..

Robo

MichalB
Host
MichalB
17. 3. 2022 13:50
Odpovědět  MichalB

Vím, co je, respektive, co se o telegonii píše a pokud jde o můj názor, pak se s něčím takovým neztotožňuju. Z mnoha důvodů. Ale myslím, že jsem se na toto téma už v nějaké diskuzi rozepsal. V kostce – je to asi tak nastejno jako s článkem nahoře. Je to v textech (kupříkladu vedy.sk, levanet) samá (velmi zhruba řečeno) genetika a docela fundovaně rozepsaná, či-li fyzická záležitost, ale na vůli či schopnosti Vědomí jedince se příliš ohledy neberou. Skoro jako by bylo podřadné, druhořadé. A přitom podle mne právě Vědomí dokáže změnit ledascos, né-li vše, protože narozdíl od fyzického těla není vázáno fyzikálními a biologickými zákony. Vlastně podle mne Vědomí (nikoli nutně lidské, nýbrž Vědomí jako takové) je tvůrcem všech zákonitostí a jako tvůrce nebo spolutvůrce je tedy může více či méně modifikovat.
Pro tento názor opět nemám žádné věcné důkazy, které by byly veřejně akceptovatelné, ale mám pár osobních zkušeností, které to potvrzují nebo alespoň dost jasně naznačují. O jen těžko uvěřitelných zkušenostech jiných lidí, s kterými se osobně znám ani nemluvě.
Byly doby, kdy jsem se ve védách vyloženě rochnil, avšak jak šel čas, osobní poznání se s nimi čím dál více rozcházelo ve všech směrech, až jsem za nimi udělal tlustou čáru a jako celek je opustil definitivně. Stejně je tomu s téměř celým spektrem "popezoscény" Zkrátka zkušenosti hovoří jinak.
Nemám tušení jak, ale pro mě to vypadá tak, že vše je pravděpodobně úplně jinak 🙂

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:50
Odpovědět  MichalB

Áno! 🙂
Práve slovami o Vedomí si mi odpovedal na druhú časť otázky, či vieš, jak to zvrátiť, ak to pre Teba okolnosti vyžadujú! 🙂 Na vedy.sk o tom nepíšu, Anastázia už áno.

S vedy.sk v mnohom súhlasím, s niečim aj nie. A to od začiatku. A zase sme u Zdravomyslia, mimochodom (pre ostatných) – "propagovanom" práve na vedy.sk.. 🙂

Dohadujeme sa vačšinou o blbostiach a keď sa o tom rozpíšeme viac, zistíme, že toho máme společné možno viac, než to vyplýva z diskusie len o trochu vyššie.

Asi sa fakt my ľudia spojíme každý so svojou vlastnou osobnosťou – niečo podobné niekto iný vyčítal z hviezd.. 🙂 A tak je to správne.. 🙂

Robo

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:50

Tak nevím, Robo, ale o tom, že moudrost máme hledat v sobě snad Anastasia mluví v celé sérii. To není žádná manipulace, to v těch knihách je taky. Já myslím, že není třeba, aby si člověk přečetl knihy, ke kterým nemá vztah a ještě byl nucen o tom diskutovat. Prostě když to člověka neoslovuje, tak se tím nebude dál zabývat. Není třeba poznat všechno. Není třeba toho tolik vědět o mimozemšťanech a technických možnostech na jiných planetách a různých jiných zajímavostech z těch knih. Četla jsem hromadu konspiračních teorií a podobných věcí jako je Anastasia a možná, že je to všechno pravda, ale už mě to nezajímá. Umět vyřešit věci ve svém osobním životě je mnohem důležitější. Iris

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:50
Odpovědět  Anonymní

To sme si už ujasnili s Michalom trochu vyššie, Iris..:-)

Proste každý má svoju cestu a hájiť svoju ako objektívne najspravnejsiu je blbost.. 🙂

Takže tým len chcem povedať, že súhlasím:-)

Robo

MichalB
Host
MichalB
17. 3. 2022 13:50

Zaznělo tu několik vět, kterými bych diskuzi shrnul. Věty, jež by se dle mne mohly tesat do kamene:

Umět vyřešit věci ve svém osobním životě je mnohem důležitější. (Iris)

Proste každý má svoju cestu a hájiť svoju ako objektívne najspravnejsiu, je blbost. (Robo)

Vždy je dobrý do procesu vstupovat s velkou dávkou ohleduplnosti. A to nejenom k sobě. (Matěj)

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:50

Hezky shrnuto. Tomu se říká diplomacie:-) Iris

obycejnilide7
Host
obycejnilide7
17. 3. 2022 13:50

Zdravím zde přítomné,
prvotní reakce na článek bez čtení komentářů a že jich je – nejen jméno dole pod článkem ( pan Mylnikov) mi něco napovědělo.
Osobně cítím i tvrdím že člověk je plodožravec, a maso by neměl jíst pro jistý negativní energie který vznikaj zabitím zvířete, chtě nechtě tomu se nikdo pži pojídání masa nevyhne. Článek tak vnímám částmi jako účelový (asi už od autora..?) i když jsou v něm i některá pravdivá data, o to je to horší pro řadu lidí, kteří se v tomto teprve začínají pohybovat, číst rozlišovat zlé od dobrého.

Podle mě je člověk plodožravec, a to s přihlédnutím k mnohdy opomíjenýmu faktu že jen vlastní Rodový statek dovede PLNOhodnotně vyživit člověka – "pána" statku plody, kdy celá Příroda, všechny rostliny stromy plody i dary zvířat obsahují přesně ty živiny, vitamíny a prvky které člověk v danou chvíli potřebuje, totiž není třeba se nikterak namáhat pro získání (či snad úpravu??) jídla, stačí vyjít na Statek a utrhnout to, co roste poblíž, vždyt Zdroj nikdy nemohl ani nezamýšlel aby se člověk namáhal získáváním jídla, a rušil tak své Tvůrčí myšlenky.

Je moc dobře že se tyto články objevují a děkuju za ně i za možnost napsat zde názor.
Mějte se dobře.
-ol-

MichalB
Host
MichalB
17. 3. 2022 13:50
Odpovědět  obycejnilide7

Zdravím Vás,
další komentář psaný formou dle mého gusta! 🙂
Rozumím Vám, ale zkuste toto aplikovat třeba na Eskimáka nebo na lidi žijící naopak v suchém pásmu. Rodový statek je fajn, ale umíte si představit ty bitky o vhodná místa pro takové zřízení? Zdaleka ne všude je dostatečně úrodná země, aby uživila všechny lidi na planetě. Už jen z důvodu, že kvůli nedostatku takových území by byli lidi nuceni se sdružovat do takových koncentrací, že i Tokio by se zdálo neobydlenou pustinou. A jak dlouho by vydržela úrodná země při takové koncentraci obyvatel? Napadá mě přirovnání ke kobylkám.
Rodové statky by byly fajnové řešení, ale ne při sedmi miliardách lidí. A aplikovat je jen na někoho? Jak by se pak určovalo, kdo může žít správně a kdo ne? Podle barvy kůže? Výše IQ? Nadutosti konta? Čísla bot? A zbytek by žil v nějakých městských "koncentrácích", kde by se žilo z čeho?
Myslím, že je třeba vycházet z toho, co je, nikoli z nějakých ideálních (nereálných) podmínek.
Takže i kdyby člověk od přírody byl plodožravec, v dnešních podmínkách to možné není. Lidstvo je podle mne již v takovém počtu, že si jako celek nemůže dovolit vybírat, co bude jíst a co nikoli. Možná s touto expanzí bylo počítáno a proto člověk se může živit čímkoli.
V článku http://myslenkyocemkoli.blogspot.cz/2013/08/jim-jis-ji-jime-jite-jedi.html jsem dané téma shrnul do vět (a ano šlo o dobu, kdy jsem se ještě zabýval védami, které však na můj názor neměly vliv):
"Nepovažuji totiž ani tak za důležité co jíme, ale to jak to jíme. Přičemž do toho "jak" zahrnuji celý proces výroby či růstu potravin včetně zasetí, sklizně, výkrmu, porážky, přepravy, uskladnění atd. atd.

Psal/a jste, "… i dary zvířat". Z toho mi vyplývá, že i chov zvířat v rodovém statku má u vás místo. Ale zkuste to domýšlet do konce. Chov zvířat (slepice, kráva apod.) nese i takovou stránku jako selekci. K čemu by byli býci nebo kohouti? Pouštět je do přírody? Co by se asi dělo? Nepřemnožili by se šelmy jako vlci apod.? Co by to asi dělalo s rodovým statkem jako celkem? Ohrožení, pracná ochrana zvířat atd. Roztočil by se kruh, který běží v dnešním světě. Nepřemýšlel jsem, zda by se dalo dlouhodobě aplikovat na témže místě čistě rostlinou výrobu bez chovu zvířat (hnojivo ad.), ale selský rozum mi říká, že "plodožravectví" by v dlouhodobém horizontu přineslo stejně, né-li více starostí a problémů, než smíšená výroba. Celé toto téma by si zasloužilo dalekosáhlejší debatu, ale stejně by to celé zůstalo v teoretické rovině, kde by šlo nakonec o dohady, co by šlo a co ne. A známe to dobře – Kdyby se nepočítá :-)))

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:50
Odpovědět  obycejnilide7

Hovorí sa: "Kto chce, hľadá spôsoby. Kto nechce, hľadá dôvody".

Robo

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:50
Odpovědět  obycejnilide7

Robo: Vystihol si to. Doplním, že kto chce, dodá aj dôkazy na svoje tvrdenia.

Napríklad aké zložité molekuly sú v živočíšnych potravinách ktoré v rastlinných nie sú a ich syntéza nás stojí veľa energie? Ako si to môžeme overiť?

Peter

MichalB
Host
MichalB
17. 3. 2022 13:50
Odpovědět  obycejnilide7

Robo, Peter,
já nehledal virtuální důvody, ale psal jsem o reálných problémech, s kterými se potýká každý chovatel hospodářských zvířat a to ani nemusí mít rodový statek. Zkuste jen malý nástřel možností, co dělat s "nevhodně" narozenými zvířaty. Tedy pokud takový chov nezahrnuje genetickou manipulaci, aby se rodily jen samice, z kterých jsou ony "dary zvířat". Zkus Robo vymyslet alespoň jeden, moc by mě to zajímalo.
A co se těch molekul (aminokyselin týká) – stačí např. takový pojem, jako esenciální aminokyseliny. I když se tvrdí, že žádný živočišný organismus je nedokáže syntetizovat, osobně si myslím, že to není úplně pravda, viz můj úvod před článkem, ale z čistě biologického hlediska tomu tak asi je.
Osobně znám několik případů vegetariánů a veganů, kteří po kratší či delší době skončili v nemocnici s kolabsem organismu z důvodů absence některých látek v těle. Od té doby již jedí smíšenou stravu. Jasně, můžete říci, že šlo o vegetariány amatéry a můžou si zato sami, ale z těchto případů je jasně vidět, že to až tak přirozený způsob potravy není. Alespoň ne pro všechny.
Takže já to ověřeno mám.
Stále opakuji, že nejsem proti jakémukoli druhu stravování, ale proti plošné propagaci jednoho konkrétního, protože by to někdo odnesl na zdraví, byť by to byla jen nepatrná menšina.

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:50
Odpovědět  obycejnilide7

Michal, prečo by som vymýšľal vymyslené a hájil obhájené. Oboje lepšie, než som schopný napísať tu.
Svoju cestu som si vybral a ponúkol k nahliadnutiu aj sem, presviedčať nasilu ale nemám záujem.

Robo

MichalB
Host
MichalB
17. 3. 2022 13:50
Odpovědět  obycejnilide7

Nešlo mi o Tvojí cestu. Ta je Tvoje a mě do ní nic není. Jen jsem chtěl znát odpověď na otázku, kterou jsem položil. Jde o řešení problému, které mne prostě zajímá a nenarazil jsem zatím nikde na odpověď. Tak pokud to tedy vymyšlené už dávno je (ta selekce), tak mi to aspoň naznač.

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:50
Odpovědět  obycejnilide7

Naznačoval som to tu tak dlho, až si ma za to napomenul.

Nedá mi nepovedať tu verejne, že už začínam pri Tvojej argumentácii pochybovať o čistote Tvojich úmyslov.
Koľko ľudí zomrelo v priamom dôsledku pojedania mäsa?!
Nie koľko priznali v tv, ale aká je skutočná realita?!
A Ty chceš bojovať proti vegetariánstvu alebo veganstvu?
To nemyslíš vážne, moja ochota diskutovať s Tebou v tomto vážne klesá, prepáč..

Robo

MichalB
Host
MichalB
17. 3. 2022 13:50
Odpovědět  obycejnilide7

Robo,
mám asi vlčí mlhu, protože jsem nezaznamenal ani ten nejmenší náznak odpovědi na mojí otázku.
Tak jí zopakuji. Jak by v rodovém statku, kde se pro vedlejší živočišné produkty chovají krávy, měla probíhat selekce "nepotřebných" zvířat, pokud by se obyvatelé měli stravovat jako vegetariáni? Co s narozenými býky? Krmit jimi snad psy? Pouštět do přírody? V obou případech by asi nešlo o blaho zvířat, že? O dalších s tím souvisejících problémech ani nemluvě. Takže oč tu vlastně jde? O údajné negativní energie v konzumovaném mase zabitých zvířat nebo o zvířata samotná?
Jen pro čistě městské typy (nemyslím to nijak špatně, každý má znalosti o něčem jiném), kteří nemají povědomí o výrobě všech mléčných výrobků – bez každoročního zabřeznutí krávy, žádné mléko není. A pravděpodobnost, že se narodí jalovice, od které je možno v budoucnosti taktéž získávat mléko a nikoli býk, z kterého bez jeho zabití nelze využít nic (snad až na použití, coby tažné síly) je 50 na 50.
Je to tu diskuze a já chtěl diskutovat o tomto problému. Ale místo odpovědí už nepřímo naznačuješ, že snad trollím na svém vlastním blogu.

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:50
Odpovědět  obycejnilide7

Neexistuje ŽIADNE nepotrebné zviera, Michal. (možno vši a podobne, ale podobné parazity za zvieratá nepovažujem)

To len my, sparchantelí svojim spôsobom života už nechceme ani nevieme premýšľať inak, než nás naprogramovali.
Ak sa pýtaš, či by sme ich zabíjali alebo geneticky upravovali, tak na toto sa mi fakt nechce odpovedať.

Ak chceš a máš skutočný záujem o túto tému, v Megreho sérii odpovede nájdeš. Ak nechceš, mrháme tu obaja časom.
Odporúčam furt Vladimíra Megre, pretože inú podobnú a komplexnú publikáciu nepoznám. Možno niekto iný áno.

Robo.

MichalB
Host
MichalB
17. 3. 2022 13:50
Odpovědět  obycejnilide7

Robo,
psal jsi mi (vyčítal) v diskuzi: "…žiadne vecné argumenty si nepripojil."

Takže ty jsi tu začal s žádostí o věcné argumenty (pokud se jedná o téma, kde lze věcné argumetny požadovat, což toto zrovna dle mne je), tak jsem očekával, že podle toho taky budeš chtít diskutovat, argumentovat.
Ale necháme toho, jde ti o propagaci konkrétní literatury a propagaci názorů někoho, s kým si nikdy nepokecám a kdo mě nezajímá. Mě celou dobu šlo o Tvůj osobní názor na konkrétní problém, nikoli nějakou celou víru či směr. Myslel jsem, že máš své vlastní názory.
Sebe možná považuješ za zparchantělého (Tvůj použitý pojem), já sebe nikoli. Stejně tak znám dost lidí, které když bys označil zparchantělými, tak se mě to dotkne a budu se jich zastávat. Tvoje paušalizace není na místě. Já se chovám tak, abych si sám sebe mohl vážit. Někdy se mi daří více, jindy méně, ale za zparchantělého se rozhodně nemám. Ale možná mě znáš lépe, jak já sebe. Ostatně nebyl by jsi sám.
Odpovídat na původní otázku již nemusíš.

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:50
Odpovědět  obycejnilide7

Pokiaľ nedokážeš svoje tvrdenia, môžem tvrdiť opak:
1. Chov hospodárskych zvierat spotrebúva väčšinu vypestovaných rastlín a pitnej vody na Zemi.
2. Podvod menom esenciálne aminokyseliny: http://www.vlastnihlavou.cz/rostlinne-bilkoviny-clanek/
3. Veganom často chýba B12: http://soucitne.cz/vitamin-b12-casto-kladene-otazky
4. Na veganstvo treba prejsť postupne a opatrne.
5. Kváskový chlieb sa dá spraviť bez kvásku: http://wwwold.ekovesnicky.cz/strava/vyroba_kvasku_2.html
6. Koncentrovanú "energiu" obsaujú semená rastlín.

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:50
Odpovědět  obycejnilide7

Bolo to pre: Michal B

Peter

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:50
Odpovědět  obycejnilide7

Zvieratá netreba chovať v dnešnom zmysle. Postarajú sa o seba aj sami. Rovnako tak pestovať netreba v dnešnom zmysle (otročiť na poli). Je potreba vytvoriť ale priestor, aby to fungovalo viac-menej samo.
Dnes nemáme zdravu žiadnu stravu (ani rastlinnú), ani vodu ani vzduch.
Jedenie mäsa spôsobuje obrovské množstvo onemocnení. Okrem toho spôsobuje obrovské utrpenie. A to nielen zvierat.
O "sparchantelom spôsobe života" – to rozhodne nemala byť urážka Teba ani nikoho iného – to je proste náš spôsob.
Že nevieme už premýšľať, je tiež fakt. Koľko percent mozgu využíváme?

A tak ďalej.

Hlavne sa mi vôbec nezdá, že so mnou diskutovať chceš. Len propagovať jedenie mäsa. Rovnako, ako Ty poukazuješ na mňa, že len propagujem nejakú literatúru.

Prajem pekný víkend, Robo

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:50
Odpovědět  obycejnilide7

Michal B:

Chutné mlieko možno získať rozmixovaním rastlín, napríklad uvarená ryža, zaparený max, namočené mandle. Je to za luxus, mlieko potrebujú bábätká, ktoré nespracujú tuhú stravu.

Zabíjanie zvierat súvisí s bojom o potravu. Premnožená divá zver zožerie úrodu pre ľudí. Zver sa reguluje lovom, mäso je bonus navyše. Domáci chov zvierat je mrhanie zdrojmi, neposkytujú nič čo by človek potreboval.

Peter

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:50
Odpovědět  obycejnilide7

Robo,

Tá teória je zaujímavá, že vegánstvo je spôsob ako nás spraviť hlúpimi, a že mäsožravci sú efektívnejší ako vegáni. Trebalo by spraviť nejaké testy funkčnosti mozgov. Nie oficiálne sfalšované štatistiky, ale opakovateľný test, ktorí si môže spraviť každý sám.

Peter

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:50
Odpovědět  obycejnilide7

Neviem presne, ako to myslíš, Peter.
Ohľadne veganstva… jak píšem vyššie, verím, že sme plodojedi + nám môžu prospievať dary zvierat (mliečne výrobky, med, peľ nazbieraný včelami..).

Robo.

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:50
Odpovědět  obycejnilide7

Tá teória o istom deficite vegetariánov nemusí byť ďaleko od pravdy. Lovec (predátor) nato aby sa najedol potrebuje vždy nejakú stratégiu čo si na rozdiel od "pasúceho" sa vegetariána vyžaduje istú prácu aj s mozgom. Pepo

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:50
Odpovědět  obycejnilide7

Pepo,

Myslíš si že pestovanie rastlín nevyžaduje inteligenciu? Myslíš že vegetarián nemôže zabiť zviera a zjesť ho? Vegetariánstvo je o prioritách, nie o tabu.

Robo

Nie som veriaci, staviam na dôkazoch. Z plodov sa asi dá vyžiť, ale nie je to obmedzenie. Telo sa vraj dokáže prispôsobiť strave v určitom rozsahu, ľudia môžu mať rôznu dĺžku čreva.

Peter

obycejnilide7
Host
obycejnilide7
17. 3. 2022 13:50
Odpovědět  obycejnilide7

to Michal
V mé "realitě" není třeba vytvářet bitky o vhodná místa pro Rodové statky, i chápu že je to jedna z prvních logických "proti" co člověka obv. napadne,pokud např nečemu nevěří a nesouzní s tím. Věřím že i "méně" úrodnou půdu např i na jílu lze zkultivovat tak aby dávala plnohodnotné Plody, to dokonalé jídlo pro člověka.
Přijde mi že by se debata mohla zvrhnout "jestli to jde udělat nebo nejde" o čem diskutovat snad ani nechcu, spíš přemýšlím JAK to provést. Nemyslím teď celosvětově a ihned pro všechny, v tom máte pravdu že oblbnutí a zčásti i degenerace jisté části lidstva asi i pokročila do té míry že někteří by do toho "jiného života" na Rodové statky vůbec nešli a radši sednou večer k tej bedně vždyť seriál začíná a dáváj teprv 2015 díl !…
Můj názor je ten že Země je dostatečně velká aby uživila i několikanásobek současný populace, ovšem bez toho že se bude půda ZÁMĚRNĚ zastavovat obchoďáky, solárními panýlky, parkovišti a městy (jo betoon asfalt to je věc vždyť jsou na to promočení vlastně promovaní ti "odborníci").
Nejde mi o zpusob jak nasytit tu kvantitu lidí dnes (toje už snad vyřešeno néé?) , ale o to jak co NEJKVALITNĚJI živit tu část, která se rozhodne žít v souladu s Přírodou, a jasně že možná přijdou různé překážky ve formě např zapomenutých znalostí? ale protože je Den Svaroga jak již psal tuhle Robo a člověk se rozpomíná na Vše, máme nejlepší šanci dosáhnout potřebného rozvoje i s pomocí Zdroje, jinak by to tu mohlo jít do kytek celý, no uznejte. A to možná není v zájmu Zdroje cítím.
Ze Slovienských Árijských Véd je nám znám i způsob osídlování Terry, různé Kony, a ano je někdy těžký se dobrat pravdy, zvlášť když se do toho všeho ještě montuje/í i jistá/ý entita/y co už tu dávno nemaj co hledat !
A vubec jméno Mylnikov je od mýlit nebo se pletu já? Kdoví.
V dnešních podmínkách je stále asi možný aby žil člověk jako plodožravec pevně tomu věřím, aby spokojeně žil na svém Rodovém statku a co se týče selekce zvířat jak píšete věřím v dokonalost Stvoření a Přírody, očekávám že nikdo nemusíme řešit CO zda samec či samice to už Michale mi přijde že hledáte chyby tam kde nejsou a k tomu nemám co dodat.

Současný ofiko vědě moc nevěřím ta je přímo prošpikovaná lží manipulací a je to dle mého názoru často pouhej konstrukt "někoho" aby zavedl člověka na slepou ulici, a to se NĚKOMU témeř povedlo to je třeba uznat, snad už toho NĚKOHO éra skončila to si přeju!

A takto bychom mohli pokračovat do áleluje, tak radši
hezký den a alou na Slunko a bacha na UV indexy prý to je prevít .-)
-ol-

obycejnilide7
Host
obycejnilide7
17. 3. 2022 13:50
Odpovědět  obycejnilide7

k "selekci Zvířat" narozených na Rodovém statku snad drobnost:

– přijde mi že se tu někdo už rýpe do Stvoření a jeho principů, a přesně tento technokratický způsob je dle mého názoru to, co by si mohl A MĚL člověk odpustit.
Technokracie nás dovedla do pasti kde jsme dnes, k temu hnusu z kterýho snad hledáme cestu ven….

– na Rodovém Statku NEMUSÍM řešit co s "přebytečnými zvířaty", páč žádná přebytečná ani nemohou vzniknout. Co se má narodit je možné ovlivnit pouhou myšlenkou, upřímným čistým přáním ještě před narozením zvířete, tzn přáním (energií že by?) těch, kdo na Rodovém statku žijí. blik snad to postačí jako "věcný" argument, pokud ovšem pro někoho není málo technokratický tj změřitelný, zvážitelný apodobně

– Vladimira Megreho a sérii knih počínaje dílem Anastasia též propaguju jsou to skvělé Myšlenky , asi to tak i vyzní z mých komentářů, doporučuju přečíst ale nenutím 🙂

– co to jsou vlastně MYŠLENKY s čistým záměrem to by mohla být další debata navrhuju pokud budete mít zájem

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:50
Odpovědět  obycejnilide7

ol, len ma tak napadá, či nám tu o to niekto vôbec stojí.
Vynakladám časť energie, aby som sa nenechal otráviť a len dúfam, že tej energie na to nespotrebúvam príliš..

Potom ale prídete Vy a je to hneď "o 100%" lepšie.. 🙂

Inak, podľa merania energií na úplne inom blogu, sme už zas v inom levele.. A tak to v myšlienkach tiež podporujem a vytváram 🙂
Včera večer som zas videl hviezdu sa hýbať, asi sa to fakt zrýchľuje..

Robo

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:50
Odpovědět  obycejnilide7

Peter píšeš – "Myslíš si že pestovanie rastlín nevyžaduje inteligenciu? Myslíš že vegetarián nemôže zabiť zviera a zjesť ho? Vegetariánstvo je o prioritách, nie o tabu." Správne, pestovanie rastlín naozaj nevyžaduje na rozdiel od lovuu žiadnu inteligenciu. Krásným príkladom ako dôkaz ti može poslúžiť samotná príroda okolo teba. Nikto tam nič inteligentne nesadí a predsa v nej všetko rastie na rozdiel od lovu, tam bez stratégije (dôsledok inteligencie) lovec zájde hladom. Ale ano zabíjá a permanentne len si toho jaksi neuvedomuje. Omym, vegetarianstvo niieje o prioritách. Pepo

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:50
Odpovědět  obycejnilide7

Ako sa dá niečo vysvetliť človeku, čo nevidí v prírode inteligenciu a okrem toho, ako jedinú možnosť na vývoj myslenia vidí zabíjanie?

Nejak sa nám to tu zvrhlo už úplne…

Robo

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:50
Odpovědět  obycejnilide7

Pepo, už si niečo vypestoval? Bez zásahu človeka bude na pozemku rásť len burina = niečo čo človek nemôže jesť.

Peter

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:50
Odpovědět  obycejnilide7

Robo ak má byť akýkoľvek dialog konštruktívny je nanajvýš nežiaduce v komentároch oponentov hladať to, čo tam napísané nieje. Peter ano vypestoval, už dosť dlhú dobu (pár desaťročí) obhospodarujem pozemok na principoch permakulúry. Pepo

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:50
Odpovědět  obycejnilide7

Pepo, reagoval som iba na Tvoj komnentár 15:46. Ak som si ho vyložil nesprávne a to tak, že "v prírode všetko rastie bez zásahu inteligencie" a že "lovci, na rozdiel od pestovačov, si rozširujú svoju inteligenciu" (to je to, jak som Tvoj komentár pochopil), tým (z môjho pohľadu) lepšie.

Robo

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:50
Odpovědět  obycejnilide7

Robo je celkom prirodzené že iných ludí (i ich prejav) posudzujeme výlučne podla seba. Prosím bez urážky ale to ako si na ten príspevok zareagoval má dosť velkú vypovedaciu hodnotu o tom ako to s tebou naozaj je. Pepo

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:50
Odpovědět  obycejnilide7

Pepo, ocenil by som teda, keby si ten prispevok vysvetlil tak, aby som i ja pochopil, ako si to teda myslel.
Robo

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:50
Odpovědět  obycejnilide7

Pepo: Myslíš že na vytvorenie permakultúrneho zdroja potravín netreba inteligenciu?

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:50
Odpovědět  obycejnilide7

podpis: Peter

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:50
Odpovědět  obycejnilide7

Robo celkom určite v ňom netvrdím nič z toho o čom je tvoj komentár k tomu tj že v prírode nie je inteligencia alebo že na rozvoj mozgu je potrebné len zabíjanie. Peter pri permakultúre ti je inteligencia na rozdiel od zdravého selského rozumu (nie je to ani zďaleka jedno a to samé) len na dve veci… Pepo

Robo
Host
Robo
17. 3. 2022 13:50
Odpovědět  obycejnilide7

Pepo, tak to som naozaj rád.

Existuje názor, že "zdravý selský rozum" je cennejší/silnejší ako inteligencia.
Pri prvom type podľa mňa používaš aspoň čiastočne obe polovice mozgu, zatiaľčo pri druhom prísne len ľavú.

Je to ale iba môj názor.

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:50
Odpovědět  obycejnilide7

Robo selský rozum je len o pamäti a keď že už i oficiálná zdravoveda to uznává že pamäť nesídlí len v mozgu, až tak jednoznačne by som to len na ten mozok (hemisféri) nepaušalizoval. Táto vec je už dosť mimo tu preberanú tému, viac to tu "rozmazávať" naozaj netreba. Pepo

Robo
Host
Robo
17. 3. 2022 13:50
Odpovědět  obycejnilide7

Pepo, pamäť má i voda, strom, kameň, … a mozgu v nich niet. V tomto sa teda vedci nemýlia.

Nič to nemení na tom, že naučiť sa viacej cielene používať aj pravú hemisféru mozgu (používať obe) je podľa môjho presvedčenia jedna z úloh, ktorú máme zas pred sebou.

Uznávam, že sme hodne odbočili od témy ľudská strava, ale v konečnom dôsledku všetko súvisí so všetkým… a som rád, že sme "sa obtreli" i o túto časť.

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:50

Žialbohu celé je to postavené len na argumrntácii oficiálnéj vedy & zdravovedy. Paradoxom je že tá sama veda nevie definovať čo je to vlastne tá energia. V stavbárčine platí také celkom jednoduchá vec, ak je základný kameň zlý, zlá je aj celá stavba. Pepo

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:50
Odpovědět  Anonymní

A čo mobilné domy? 😀

Peter

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:50
Odpovědět  Anonymní

Nóóó, ak sa o mobilnóm dome dá hovoriť ako o stavbe (stavebný zákon to nepripúšťa) v tom prípade tvoja otázka dáva zmysel. Pepo

MichalB
Host
MichalB
17. 3. 2022 13:50

Robo,
už mám fakt dojem, že máš problém pochopit psané texty. Tedy alespoň ty moje určitě. Napsal jsi na mojí adresu, že propaguji masožrouctví viz.:
"Len propagovať jedenie mäsa"
To je ale ten největší omyl, co jsi tu napsal (pročti si můj článek o stravě, na který jsem dal odkaz v komentáři někde výše). Bylo to tu již několikrát a já to zopakuji naposled. Pro mne je projevem povýšenosti, sebestřednosti, bezohlednosti a neúcty k druhým tvrdit nebo dokonce hlásat jako jedinou svatou pravdu poplatnou pro každého člověka bez výjimky, že ten nebo onen druh stravy, který vyhovuje mě, je beze vší pochybnosti jako jediný správný a kdo se cpe něčím jiným, ten bude hnít navěky v pekle. Nikdy jsem neřekl ani nenapsal jediné slovo, které by zpochybňovalo jakýkoli směr. Zpochybňuji charakter, případně úmysly každého, kdo vyzdvihuje jeden směr (ten jeho pochopitelně) nad ostatní.
Co o mě píšeš jinde, mě nezajímá, ale tady počítej s mým odporem, pokud zde budeš psát o mě nepravdy.

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:50
Odpovědět  MichalB

Michal, článok som si prečítal. V komentároch súhlasím s Terkou.

Ver si, čomu chceš, za mňa – platí môj komentár úplne hore.

A ešte poznámka – v živote nikomu vegetariánství nenútim, ani sa na nikoho "nepozerám z výšky", že ešte je mäso. Naopak, neveril by si, koľko komentárov som si vyslúžil ja len za to, že nejen mäso.

Prikladám ešte jediný raz, kedy som sa o Tebe zmienil inde, aby sme teda mali jasno v tom, čože také "ohováračné" o Tebe šírim..:

http://energieupramene.blogspot.cz/2015/07/ahoj-templari-iii-dil.html

Robo

MichalB
Host
MichalB
17. 3. 2022 13:50
Odpovědět  MichalB

Čemu kdo věří (Tvůj první komentář), je čistě jeho věc a nemám s tím problém. Když ale něco říká o druhých, už by měl mít jasno v tom, co a jak napíše.

Psal jsem snad jasně, že co o mě píšeš nebo někdo jiný jinde, mě nezajímá. Nečetl jsem to tam a ani to číst nehodlám stejně jako další záležitosti, které nelákají mojí pozornost. Tady na blogu si protiřečíš podle toho, jak se zrovna situace vyvíjí. Napsal jsi zcela jasně, že propaguji masožrouctví. Jinak se ta čtyři slova ani vyložit nedala. A to si lze vysvětlit jen dvěma způsoby. Buď jako omyl nebo jako pomluvu. Co z toho tedy platí?

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:50
Odpovědět  MichalB

Sám o sebe hovoríš, že sa považuješ za všežravca, Michal. Nemam sa za čo ospravedlňovať.

O mne si tu už napísal tiež súdov dosť…

Chod si svojou cestou, nech sa Ti darí.

Robo

MichalB
Host
MichalB
17. 3. 2022 13:50
Odpovědět  MichalB

Tak někdo svůj názor sdělovat můžeš a druhý ne? Pleteš si pojmy s dojmy.
Jedna věc je říkat názor a druhý propagovat ho. Ty jsi napsal, že cosi konkrétního propaguji a to není pravda a několikrát jsem to výslovně zmínil. Překrucuješ, co jsem napsal a o čem ty dva články týkající se stravy jsou (u tohoto je třeba vzít v potaz můj úvodní proslov). Činíš to buď vědomě nebo nevědomě. To druhé mohu tolerovat. To prvé nikoli. A budeš-li nadále tvrdit, že propaguji konzumaci masa, budu to brát už jako provokaci.

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:50
Odpovědět  MichalB

Michal, už je toho tak akurát dosť.

Mohol by som tiež vybrať pár vecí z Tvojich komentárov na moju adresu, s ktorými hrubo nesúhlasím, ale zámerne som tak neurobil.
Viedlo by to len k ďalším dohadom.
K Tvojim súdom sa už vyjadrovať nebudem.

Robo.

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:50
Odpovědět  MichalB

Pánové, myslím, že už je zřejmý, že Robo je buď paranoik nebo retardovaný anebo troll. Téma článku neustále stáčí do roviny osobního napadání diskutujících, takže je to myslím jasný. Tak ho nechte, ať se v té své ješitné žluči rochní sám a nekazte si hezký den. Václav

MichalB
Host
MichalB
17. 3. 2022 13:50
Odpovědět  MichalB

Robo,
to je dobře, že už se vyjadřovat nebudeš, protože můj pohár trpělivosti přetekl.
Nesouhlasit můžeš s jakýmkoli názorem, ale psát nepravdu nebo dokonce lež o druhých (podle toho, zda jde o vědomé psaní), je už něco jiného.
Tak za prvé – v celé této dlouhé diskuzi ani v článku jsem ani slůvkem nenaznačil, jakým způsobem se stravuji. To je tvůj ničím nepodložený dohad, že smíšenou stravou. Děláš ze sebe vševědoucího, když takto píšeš o druhých, které jsi ještě k tomu ani nikdy neviděl.
Možná vycházíš z dost staré informace, kterou jsem dal v článku před dvěma roky a i tam jsem se tomu vyhýbal a jen drobná zmínka na konci textu byla na základě dotazu jednoho z čtenářů. Jinak bych si to nechal pro sebe, neb pro účely článků není důležité, čím se cpu. A myslím, že to ani nikoho nezajímá.
A za druhé jsi se svými narážkami úplně mimo mísu, protože jako jediný jsi z diskutujících podle komentářů vůbec nepochopil, o čem ty články a komentáře jsou, co jsem chtěl říci a myslím, že i dost jasně řekl – a to opakovaně (v diskuzi extra pro tebe, leč marně).
Mohl bych se na to vykašlat, ale ještě jednou a naposled ve zkratce jen kvůli tobě a pro tebe. Články byly o tom, že každý se má stravovat tak, jak mu to nejlépe vyhovuje. A má se vykašlat na vytrubování do světa, že on je ideální prototyp lidské bytosti a proto jediný správný způsob stravy je ten jeho a kdo má jiný názor, je ve vývoji pozadu. Kapíšto?

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:50
Odpovědět  MichalB

tvoj priestor – tvoje pravidlá.

Vyvíjame sa každým dňom…

Robo.

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:50

toto jsem nedávno objevil.. moc zajímavé…a k tématu
http://www.uloz.to/xzWMxs1/evangelium-esejskych-pdf

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:50

To všechno platilo před lety , nyní je situace na Zemi jiná, z Vesmíru proudí jiné energie, takže Vegetariánství začíná být aktuální, a postupně budou vegetariáni, všichni lidé …

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:50

Ahoj, no, můj názor je, že tak, jak postupuje změna, nějaká evoluce, nebo můžeme to nazvat jak chceme, tak i zarytí masožravci opouštějí postupně nejen pojídání masa, ale i kouření, pití, všelijakých drog, které jsou bych řekla satanského původu. Není to o dietě, nebo přesvědčení, ale prostě to lidem přestává chutnat. Samozřejmě, že lidé, kteří si vybrali temno, tak budou pokračovat ve starých zvyklostech, to je jasný, ale ostatní postupně s masem přestanou. Já to vidím u nás. Já na maso nikdy moc nebyla. Když budu před sebou 2 talíře, na jednou kuře a brambor a na druhém borůvkové knedlíky s tvarohem, tak jednoznačně borůvkové:) , jenže můj muž a syn, ti byli na maso a ted je nemyslitelné, aby si dali třeba tataráka a to už hodně let. Takže postupně ta chut odpadá. . . . . iva