ZKÁZA VELKÉ TARTÁRIE 10

– předchozí část- 

Závěry, že Tartárie byla v minulosti zasažena meteorickým rojem či jaderným bombardováním, někteří možná nazvou nesmyslem, protože je pro ně obtížné takovou informaci přijmout. Příliš se nehodí do obrazu světa, který výchova a vzdělávání vytvořily v našem vnímání. Mnozí se pak brání a lpí na svém stereotypu vnímání, nehledě na to, že podobných informací se začíná objevovat víc a víc.
Přitom z historie známe řadu případů – a archeologické nálezy je potvrzují – že zbraně, svými účinky velmi připomínající jaderné, byly známy už před tisíciletími. Jejich použití barvitě líčí například indický epos Mahábharáta nebo biblická Apokalypsa, a to, co uviděla Lotova žena, asi také nebylo nic pěkného. Připomenout můžeme i archeologické nálezy z míst jako Mohendžo-daro nebo Harappa. Není nijak složité si k tomu dohledat informace (např. zde)
Stejně tak vysvětlení témata „bohů“ překračuje rámec tohoto seriálu a vyžádalo by si daleko obšírnější zpracování, aby měli šanci se s tím nějak popasovat všichni čtenáři. Takže možná někdy příště…

Hartmann Schedel: Sodoma a Gomora, 1493

Nás teď zajímá Tartárie.
Stále více historiků i badatelů se shoduje na tom, že před dvěma sty lety došlo na území dnešního Ruska a některých států v jeho okolí k obrovské katastrofě, která měla za následek nejen nesmírné škody na územích a změny klimatu, ale pochopitelně i nepředstavitelné ztráty na životech. Shoda už ale nepanuje v názoru, co bylo příčinou této katastrofy. Byl to přírodní úkaz, nebo úmyslná genocida Slovanů?
Z toho, co tu bylo popsáno, je jasné, že Tartárie skutečně existovala, ale kolem jejího zániku se vznáší cosi temného, co se patrně nemáme dozvědět. Právě tento fakt, že se někdo postaral – a to velmi – vymazat z paměti lidí a z celé historie upomínky na tuto katastrofu (ať už její příčinou bylo cokoli), sám o sobě o čemsi významném svědčí. Přitom se tak nemohlo stát bez účasti vládnoucí elity, protože právě ta kontrolovala a kontroluje šíření informací ve společnosti. 

Po prozkoumání velkého množství materiálů, z nichž jsme v předchozích částech vybrali jen malou část, lze vyvodit různé závěry. K jakému scénáři událostí dospěl Dmitrij Mylnikov na základě stop, které se nám zachovaly na zemském povrchu a které konfrontoval s pravděpodobnými historickými daty?

„Náš příběh začíná založením/obsazením Sankt-Petěrburgu, což podle oficiální historie způsobil Petr I. v roce 1703 a za hlavní město Ruského impéria je prohlásil v roce 1712. (I kolem tohoto města a zde použitých neuvěřitelných technologiích existuje tolik záhad, že by to vydalo na další seriál!) Ale pojďme dál. Jistě vás napadne, že k řízení tak obrovského státu, jako bylo Ruské impérium, mělo toto město tu nejnevhodnější možnou polohu. Nachází se na samém okraji země, navíc stále ohrožené mořem. Při neexistenci rychlého transportu a předávání informací proto volba takového umístění hlavního města velmi snižuje efektivitu fungování systému řízení. Z tohoto pohledu by bylo daleko výhodnější zvolit Moskvu, protože ta je v centru a vzdálenosti do jednotlivých oblastí evropské části jsou zhruba stejné. A také z hlediska obrany je umístění „hlavního stanu“ v centru území nesrovnatelně výhodnější.
Jenže my už víme, že toto je jen oficiální verze, protože budoucí Ruské impérium bylo tou dobou jen malý plácek kolem Finského zálivu, který navíc až do roku 1721 patřil Švédsku. Takže na Moskvu se zatím pomýšlet nemohlo, protože ta ležela na území sousedního státu – Moskovie (Moskevské Tartárie).
Ale vzhledem k plánům na budoucí postupné obsazování území Tartárie bylo místo pro hlavní město vybráno naprosto skvěle. Sankt-Petěrburg je skrze moře v přímém kontaktu s evropskými státy, což mnohonásobně zjednodušuje logistiku při vedení budoucích vojenských operací.
 

A tím se nám rýsuje scénář budoucích událostí. Sankt-Petěrburg byl „založen“ (obsazen) Němci (Prusy) pravděpodobně za účasti skandinávských zemí. Vznikl tak nevelký stát pod vládou Romanovců-Holsteinů z klanu Oldenburgů, který – a teď pozor! – okamžitě uznaly všechny západní mocnosti. Všimněte si, že přestože byl Sankt-Petěrburg „založen“ a prohlášen za hlavní město na území, které podle oficiální verze patřilo Švédsku – všechny západní mocnosti tento fakt družně ignorovaly a ihned tam posílaly své diplomaty. Ti předávali pověřovací listiny Petru I., zabydlovali se, zařizovali zde svá vyslanectví a také, a to především, obchodní zastoupení.
Poté maličké „impérium“ Romanových-Holsteinů-Oldenburgů vyráží na zábory nejbližších území. Postupně se dostalo až k Volze a pak se poprvé pokusilo obsadit Moskvu a jí kontrolovaná území v roce 1773 ve válce s Moskevskou Tartárií.
Ale nevyšlo to. Do války se zapojila sibiřská Tartárie s hlavním městem Tobolskem, která moskevské sestře poslala na pomoc vojsko pod velením Jemeljana Pugačova. Moskvu osvobodili a Romanovce poslali zpátky do Sankt-Petěrburgu.
Pak následuje delší etapa příprav, pro kterou je příznačná výstavba mohutného systému kanálů na počátku 19. století, což měla s největší pravděpodobností být logistická příprava pro nové vojenské tažení. To bylo zahájeno v letech 1810 – 1811. Válku, která se pak protáhla až do roku 1815, vedla spojená mnohonárodnostní vojska Romanovců a dynastií západní Evropy.

Aby se tentokrát zabránilo armádě sibiřské Tartárie přijít Moskovii na pomoc tak, jak to už jednou udělala v letech 1773 – 1775, byl „bohy“, kterým slouží evropské elity, proveden jaderný útok na teritoriích Povolží a Uralu. Svědectvím je na tomto území velké množství dodnes viditelných kráterů, zachycených na satelitních snímcích.

V roce 1812 je nejprve obsazen Smolensk, za což Kutuzov dostal titul „kníže smolenský“ a o něco později i Moskva. Žádná Borodinská bitva v tomto roce nebyla, došlo k ní až později, v roce 1867.
Zvláštní je otázka bombardování Moskvy v roce 1812, na což odkazuje mnoho faktů. Podle mého názoru to lze vysvětlit tak, že tam došlo k nedorozumění mezi pozemními vojsky okupantů a „bohy“.
Obránci Moskvy se totiž vzdali dříve, než bylo očekáváno, načež vojska uchvatitele vešla do města, ale „bohům“ to už nestačili říci. Anebo sami už nedokázali proces zastavit. Tím by se vysvětlil zbrklý útěk ruské části vojska, k němuž dal příkaz Kutuzov, který byl nepochybně do plánu zasvěcen. V důsledku vzdušného jaderného výbuchu nad Moskvou, který způsobil známý požár a také ozáření těch, kdo se ve městě nacházeli, pronikavou radiací, se u vojáků projevily příznaky velmi podobné nemoci z ozáření, ale ti ji z neznalosti pokládali za mor. Je známo, že mezinárodní francouzská vojska v roce 1812 opustila Moskvu právě kvůli údajné epidemii moru, z níž obvinili obyvatele města, kteří prý otrávili všechny studny. Je však zajímavé, že ona epidemie se nerozšířila za hradby Moskvy, což pro mor není příznačné. Pokud by se skutečně jednalo o mor, pak by se musel šířit po celé cestě, kudy se ustupující vojsko pohybovalo.
V roce 1815 Romanovci obsadili Kazaň. Tehdy vypukl na kazaňském hradě silný požár, který zničil téměř všechny budovy, zejména pak dělostřelecký dvůr, kde se podle oficiální verze vyráběla děla pro války v roce 1812. Je jen otázka, na čí straně ona děla bojovala, zvláště když si uvědomíme, že po požáru Romanovci v Kazani výrobu děl neobnovili.
V příběhu tohoto požáru mě například velmi udivuje fakt, že „požár“ byl natolik silný, že byla zničena veškerá výzdoba ortodoxního chrámu Zvěstování, včetně nástěnných maleb, které pak byly „obnoveny” po roce 1815 (co na nich asi bylo, že to muselo zmizet?). To je velmi zvláštní vzhledem k tomu, že chrám je mohutnou kamennou stavbou, na níž nemá opravdu co hořet. Jak se navíc mohl oheň dostat dovnitř a zničit vnitřek, zůstává záhadou.
Změnu klimatu, k níž došlo na tři roky v Evropě a části Severní Ameriky, způsobilo podle mého názoru masívní meteorické bombardování území západní Sibiře, které s konečnou platností zničilo Velkou Tartárii. Došlo k němu pravděpodobně na začátku roku 1815, nejspíš v dubnu. Několik let bylo toto území vyprahlou pouští s erozí ornice na velmi rozsáhlé ploše. V důsledku toho docházelo k prachovým bouřím, když vrchní vrstvy půdy vlivem vody, slunce a větru se proměňovaly v prach zvedající se do horních vrstev atmosféry, ten se přenášel do vzdálenosti tisíců kilometrů, kde následně vypadával v podobě blátivých dešťů. Podle zachovaných dokumentů podobné deště bláta se v Evropě objevovaly ještě v roce 1847.

Zasažené území bylo velmi rozsáhlé, o čemž svědčí i zásadní změny na východním pobřeží Kaspického moře. Zatímco podle mapy z 18. století tu bylo množství měst a do moře přitékalo několik velkých a řada menších řek (mapa je otočena kvůli orientaci na sever), dnes je tu vyprahlá, prázdná poušť a břehy navíc dost výrazně změnily tvar.

 V průběhu 19. století, zhruba uprostřed třicátých let, Romanovci zahajují další etapu expanze s cílem obsadit Sibiř. Při tom se obnovují stará zničená města. Ve 40. letech začíná na Sibiři masívní výsadba lesů a i na území Altajského kraje dokonce působí lesní stráže.
Někdy ve 20. – 30. letech 19. století začal na obsazených územích proces záměny skutečného pravoslaví za jeho napodobeninu, která sice částečně napodobuje vnější atributy původního pravoslaví, ale ve své podstatě a ideologii je to žido-křesťanství, náboženství pro otroky. Tím se vysvětluje fakt, že už vytištěné vydání Nového zákona a Žalmů bylo zničeno a používání starých textů bylo zakázáno. Místo toho záhy vznikla nová, důkladně upravená verze, která je nyní známá jako „Bible krále Jakuba“ (pořízená z anglického překladu Bible). Slované, kteří přežili války, okupaci i katastrofu byli postupně přeprogramováni z bytostí uctívajících svobodu a vládu svědomí na pokorné sluhy. Měli zapomenout, že Slované spoluurčovali evropské dějiny už od jejich počátku a to nejen na východě, ale i na západě, kde rovněž zastávali vládnoucí pozice.

Tehdy patrně vrcholí i snahy o úpravu minulých událostí. Pokračuje se v přepisování dějin, které začalo už přechodem na juliánský kalendář. Události byly záměrně zkresleny, protože se jejich výklad nehodil nově vládnoucím dynastiím především v Rusku, ale i jinde.
Ovšem přepsat historii ani v době, kdy neexistovaly počítače a knihoven a archívů bylo velmi málo, nebylo jednoduché. A tak díky mnohým nedorazům dochází k podivnému čtyřicetiletému posunu, který si můžeme doložit dokumentem vlastnoručně napsaným Lermontovem, na němž jsou letopočty 1870 a 1872 opraveny na 1830 a 1832. A pokud se roky zapsané Lermontovem zvedají o 40 let, pak je třeba spolu s nimi zvednout i datování všech událostí. Týkalo by se to Puškina i Žukovského a možná také války s Napoleonem.

Přitom tato verze velmi dobře souhlasí s novým datováním Borodinské bitvy, která proběhla v roce 1867, a také s tím, že – jak je někdy uváděno – v prvním vydání Tolstého románu Vojna a mír stojí na titulním listu datum, kdy se odehrává děj knihy, 1865 – 1869, což je mylně vykládáno jako doba, kdy autor román psal.

V případě čtyřicetiletého posunu bychom mohli zvážit i druhou variantu událostí. To by znamenalo, že v roce 1812 Romanovci obsadili Smolensk a Moskvu. Tartárie vysílá vojska Pugačova a snaží se dobýt zpět Moskvu a osvobodit Moskevskou Tartárii. A právě na vojscích Pugačova z orbity zapracují „bohové“ zbraněmi, jejichž následky ve velkém množství nacházíme také na Urale i v Povolží. V této variantě vojska Pugačova skutečně utrpěla drtivou porážku, ale skutečnou její příčinou nebyla moc armády Romanovců, ale použití vysoce technické zbraně „bohů“.

Je tu ještě jeden moment, který je třeba zmínit. Je možné, aby onen roj meteoritů byl na Zemi někým poslán úmyslně? A odkud se vůbec takové množství zmrzlé vody, kamení a písku vzalo? Otázka tedy zní, zda tato vesmírná tělesa přilétla sama, nebo zda jim někdo speciálně pomohl.
V této souvislosti předkládám k zamyšlení:
– pokud civilizace běžně cestuje vesmírem, je pravděpodobné, že umí používat gravitaci;
– pokud je třeba vrhnout na povrch planety roj meteoritů složený z desítek tisíc objektů, v pásu širokém několik set kilometrů, jehož stopy můžeme pozorovat v západní Sibiři, ale zřejmě až ke Kaspickému moři, je rovněž nevyhnutelné umět ovládat gravitační pole;
– pás asteroidů v naší sluneční soustavě by mohl být pozůstatkem zaniklé planety, kterou pozemšťané nazývali Faeton a která se nacházela na orbitě mezi Marsem a Jupiterem, tedy právě tam, kde je dnes pás asteroidů.“
Ale to je jen tak, mimochodem…
 
Tolik Dmitrij Mylnikov.
 
Co říci závěrem k příběhu o Tartárii?
Jeden ze základních principů vědecké metody výzkumu říká, že pokud existuje třebas jen jediný fakt, který je v rozporu s vypracovanou teorií, znamená to, že teorie je nesprávná nebo neúplná, a je třeba ji přepracovat. Zatím však bohužel platí, že pokud historikové narazí na skutečnost, která nevyhovuje vypracované teorii, prostě ji pominou a přidrží se zaběhlé praxe. Aby nenarazili.
Zkusme se tedy alespoň my podívat skrze mříže postulátů, do nichž nás uvěznilo naše vzdělání, a nekamenujme ty, co měli odvahu to udělat před námi a nyní nám referují o zcela jiném světě, který tam objevují.
Zjišťují, že podle množství shromážděných faktů v 18. století dynastie Romanovců-Oldenburgů za podpory evropských vládnoucích dynastií začala obsazování území cizího státu. V podstatě nepokládám za důležité, jak se onen stát jmenoval – Tartárie nebo jinak. Konečně, není vyloučeno, že se také nazýval Rasénie/Rassia a Romanovci-Oldenburgové prostě tento název převzali. Toto obsazování začalo po získání kontroly nad Sankt-Petěrburgem. A Sankt-Petěrburg má výhodné položení ne jako hlavní město Ruského impéria, ale jako hlavní město nového Římského impéria, které mělo v plánu v sobě sjednotit všechna území severní Evropy a Skandinávie. A jednou, možná….
V invazní politice Romanovců se zrcadlí lačnost Západu po těchto rozlehlých a nesmírně bohatých územích. A tisíciletá snaha o podmanění části světa stavící na jiných civilizačních hodnotách, je jasně patrná i dnes, právě v těchto dnech, kdy možná dokonce vrcholí. Kdy po plíživém narušování toho, co bylo dáno obyvatelům Tartárie už na genetické úrovni, je nejen pomocí invazního náboženství, ale také narušováním tradičních hodnot, finančním a ekonomickým rozvracením či ničením genetického fondu infekcí alkoholismu a dalších drog, dokonce na pořadu dne fyzická genocída; před pár měsíci totiž Julie Timošenková prohlásila, že je třeba Rusy (rozuměj Slovany) vybít atomovkami. My to známe i z našich dějin. Kolik úsilí bylo věnováno germanizaci našeho národa, na diskreditaci husitství a na potření takzvaných pohanských mýtů. 

Všimli jste si, kolik paralel s naší současností bylo zjevných na příběhu Tartárie? Ona to totiž není minulost. Je to ta nejžhavější přítomnost.

PS: A na rozloučenou přidávám tuhle krásnou mapu z roku 1575. Rozklikněte si ji zde, aby byly čitelné nápisy, a udělejte si malý výlet po světě. Možná vás cestou překvapí řeky, jezera a kvetoucí města uprostřed Sahary, zatímco jiná města, která by tou dobou měla patřit ke světovým metropolím, budete hledat marně. Ale místo nich třeba objevíte Tróju, co už prý i v době Homéra byla jen legendou…

zdroje:
http://www.kramola.info/vesti/letopisi-proshlogo/kak-pogibla-tartarija-chast-1
http://www.kramola.info/vesti/neobyknovennoe/kak-pogibla-tartarija-chast-7
http://www.kramola.info/vesti/neobyknovennoe/kak-pogibla-tartarija-chast-8
http://armycarus.do.am/publ/intelligencija/tvorcheskaja_intelligencija/lev_tolstoj_vojna_i_mir/28-1-0-146
http://www.cez-okno.net/clanok/vedska-civilizace-a-vesmirne-bytosti
http://mylnikovdm.livejournal.com/3300.html

– konec –

(©)2015 myslenkyocemkoli.blogspot.com
Článek je povoleno publikovat v celé a nezměněné podobě s uvedením zdroje.
0 0 hlasů
Hodnocení článku

Čtěte dál

PředchozíDalší
odebírat
Upozornit na
guest
54 Komentářů
Nejstarší
Nejnovější počtu hlasů
Inline Feedbacks
ukaž všechny komentáře
Spiiiidy
Host
Spiiiidy
17. 3. 2022 13:51

Díky, Vlabi, za tenhle přínosný seriál (moje výkřiky někde v půlce seriálu nebrat moc vážně). Paralela s přítomností je tady až příliš zřetelná na to, aby nebyla aspoň trochu děsivá. V minulosti měli "bohové" (příčí se mi používat pro ně tenhle název byť i jen v uvozovkách, protože si na ně jen hrají a jsou ubohými karikaturami duchovních bytostí) asi trochu jiné zájmy, nicméně i teď mají nastavený podobný směr. Zničit všechno, co se území, na kterém je dnešní Rusko, byť jen dotýká. A mají k tomu sakra dobrý důvod. I Pjakin nedávno zmiňoval, že na Zemi probíhá změna klimatických zón, a to dost velká. Ruské území chtějí teď hlavně proto, protože si chtějí zachránit zadek. V budoucnosti tam bude totiž velice příjemné klima.
Jenže…
Nějak jim nedochází, že skutečnost, že v Rusku se otepluje, je bytostně spjatá s vnitřním teplem v srdcích lidí, kteří tam žijí. Oni tu změnu způsobují. A pokud by došlo ke zničení téhle oblasti a všech lidí, kteří tam žijí, zanikne celá planeta. Právě tahle oblast bude zdrojem impulsů pro další dvě nadcházející epochy lidstva – Slovanskou a Východoslovanskou (a tohle pojmenování opravdu nemá co dělat s mým vlastenectvím).
V Americe se naopak ochlazuje. To je zase důsledek zamrzání srdce anglosaského národa.
Klimatické extrémy jsou tím extrémnější, čím větší je rozdíl mezi těmito dvěma tábory. Je to upozornění od matky Země, že lidstvo by mělo spíše spolupracovat. Vzít to dobré z každého národa (státu) na světě a pokusit se to harmonicky spojit. V každém národě je totiž spousta dobrého. No, a když ne harmonicky spojit, tak se aspoň o tu globální spolupráci pokusit. Ničíme se sami a Příroda nám nastavuje zrcadlo – a to nejen pomocí klimatických jevů a změn. Šance naplnit evoluční potenciál lidstva tady ale pořád je. Nedovolme, aby byla nevyužitá…

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:51
Odpovědět  Spiiiidy

To isté tvrdí aj RNDr. Emil Páleš – riešenie je v spolupráci, nie v súperení Východu a Západu.
https://www.youtube.com/watch?v=Y_wDzxOY2Lg
IvH

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:51
Odpovědět  Spiiiidy

Ospravedlňujem sa za triplicitu, nejako mi to zblblo.
IvH

MichalB
Host
MichalB
17. 3. 2022 13:51
Odpovědět  Spiiiidy

IvH,
není se třeba omlouvat za chyby doblázněné techniky 🙂
Komentáře přespočet jsem dal pryč.

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:51
Odpovědět  Spiiiidy

Ďakujem.
A aj Vla Bi za tento skvelý seriál 🙂
IvH

Spiiiidy
Host
Spiiiidy
17. 3. 2022 13:51

Ještě mě tak napadá – přikláníš se tedy k verzi, že útok na Tartárii byl proveden z orbity pomocí pár šutrů, kterým se trochu "pomohlo", nebo nějakými zbraněmi podobnými dnešním atomovkám? Nebo to snad byla kombinace obojího?

Koneckonců, používání zbraní přesahujících chápání dnešní vědy bylo rozšířené i za dob Atlantidy, a pak i v období starého Řecka a Říma. To je pro mnohé ještě fantastičtější skutečnost. Kdybychom mohli vidět, jaké zbraně byly používány v celém světě v době starého Řecka a Říma, hodně bychom zírali. Jenže v té době byl vztah lidé k hmotě na vrcholu (v tom dobrém smyslu, dnešní materialismus už je úpadkem, což je na údivu dnešní vědy ke spoustě věcí vidět), a ještě navíc byl nejsilnější vliv Marsu, který nahrával dosahování úspěchů národů především pomocí válek. Dnešní doba se vyznačuje převládajícím vlivem Jupitera, takže válkami už nejde nic významného dosáhnout – jen malé dílčí úspěchy, které nakonec vždycky skončí krachem toho, kdo je vyvolal. Dnes se musí (právě částečně díky jupiterským vlivům) velké věci dosahovat především šířením těch správných informací, podněcováním zdravého myšlení a podobně. Kdo válčí, zamrzl v minulé epoše…

Vlabi
Host
Vlabi
17. 3. 2022 13:51
Odpovědět  Spiiiidy

Spiiidy,
strávila jsem spoustu hodin cestováním po světě s panem Googlem (Yandexem a Yahoo), což je daleko zajímavější než nějaké placatění na pláži. V seriálu se z toho však dal použít jen nepatrný zlomek. Musím říct, že pokud člověk ví, co má hledat, je těch stop na zemském povrchu opravdu požehnaně. Vcelku mě to utvrdilo v přesvědčení, že podezření na meteorický roj je opodstatněné, ale stejně tak i varianta o jaderném útoku. Srovnáš-li, co zůstalo na zemi při vzdušných jaderných pokusech v nedávné době, je to přesně to samé, co je vidět nejen na povrchu Ruska, Ukrajiny, Běloruska nebo Kazachstánu, ale i v celém světě. Velmi zajímavě o tom mluví akademik Alexej Kungurov v dokumentu Úder (http://my.mail.ru/mail/sokol–alex/video/905/3333.html). Bohužel rusky, ale má tam bohatý obrazový materiál.
Takže se přikláním k oběma variantám, ovšem to, jak je následně vysvětluje Dmitrij Mylnikov a další, si bohužel nemám jak ověřit. Takže pouze beru na vědomí jako jeden kamínek do možné budoucí mozaiky. 🙂

Spiiiidy
Host
Spiiiidy
17. 3. 2022 13:51
Odpovědět  Spiiiidy

Díky. Takovéhle střípky jsou mimořádně cenné 🙂

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:51

Jsem moc rád za takové hle články a diskuze také. Díky Václav.

Unknown
Host
Unknown
17. 3. 2022 13:51

Vážení lidé a blogeři v okolí, tohle chce potlesk, ne? Matěj

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:51
Odpovědět  Unknown

Tleskám, tleskáš, tleskáme … – na VlaBinku nemáme ! BED

obycejnilide7
Host
obycejnilide7
17. 3. 2022 13:51

Velké Díky za seriál, přečetl jsem doslova jedním dechem včera až do konce kdesi k ránu, to muselo dát spoustu práce. Je jasně vidět že člověk bude oprašovat ruštinu.
Ještě jednou díky za přínosný web i články.
Ať Vás Síla ochraňuje a provází.

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:51

Děkuji za překlad – úžasné počtení. 🙂

Buffer
Host
Buffer
17. 3. 2022 13:51

Především velíké díky za komptní a odborný seriál o historii, která musela být vymazána a především o všech těch lidech, kteří byli jaksi mimochodem vymazáni též. Ještě že ten jejich duchovní rozměr je s námi stále a vede nás objevovat a nespokojit se s laciným a oficiálním. Osobně se snažím zakomponovat zde publikované informace do mnohem širšího rámce a zbavit tak realitu nánosu fikce a virtuality. Navazujme na Tartary a jejich pozitivní sílu, jsme přece také Slované.

Buffer
Host
Buffer
17. 3. 2022 13:51
Odpovědět  Buffer

"…kompaktní…" Já se těch překlepů snad nezbavím 🙂

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:51

Dobrý den, nedlouho po přečtení této uchvacující série o V.Tartárii jsem si začal pohrávat s myšlenkou, jak je to s tím českým rčením: "Šel jsem až do tramtárie" a podobné variace, kde je slovo tramtárie. To slovo jako takové označuje (dnes pro nás) celkem neurčité místo, které je opravdu hodně ale hodně daleko. Možná to bude znít bláznovsky, ale když si vedle sebe položím tartarie a tramtarie (pouze drobná odchylka v první slabice, kterých ve slovanských jazycích spousta) a vezmu-li v potaz, že z naší geografické lokace je to do Velké Tartárie opravdu velmi daleko, tak se prostě nemůžu nějak zbavit možnosti rovnítka mezi tramtárií a tartárií. Jen bych chtěl podotknout, že jsem hlouběji nezkoumal nynější výklad slova tramtárie. Beru to pouze tak, jak ho mám pocitově naučené.
Hezký den
NiftyComrade

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:51
Odpovědět  Anonymní

Ahoj, já vím, kde je Tramtárie. Můžeš tam jít kdy chceš, je tam krásně, hlavně v létě. iva

Buffer
Host
Buffer
17. 3. 2022 13:51

Za tento seriál o Velké Tartárii bych udělit Vlabimu metál. Veliké díky i za pečlivé ozdrojování, v originále se také dobře čte. Metodologie je skvělá i díky systematickému úsilí o variantní hypotézy. Pochopitelně by to zasloužili i terénní průzkum s tímto podkladem v ruce, protože mnohdy naše oči nevidí a mysl nerozumí, protože chybí adekvátní pojmy. I když na našem území je slovanské etnikum notně pomícháno historicky (nyní pod náporem zcela kulturně nekompatibilních islamistů), přesto je právě v těchto dnech cítit nová míza povědomí o hluboké tradici hrdosti, mravnosti a odpovědnosti, která v mnohých z nás dřímá pod různě silným a různě vrostlým nánosem zlodějíčkovského čecháčkovství. Slovanská hrdost z vědomí společně sdílené poctivé práce a víry v Dobro dává sílu postavit se nepravostem čelem a netrpět jejich šíření. Proto potřebujeme nezávislou republiku se silným mravním ústavním základem a spravedlivými zákony, jež by nás vedly k lepšímu lidství a společné prosperitě a naplněnému smyslu života. Tady nesmí být Rotschildovo!

Vlabi
Host
Vlabi
17. 3. 2022 13:51
Odpovědět  Buffer

Buffere,
díky za milá slova. S tématem se samozřejmě neloučím, jen ho v budoucnu posunu blíž k nám a tím pádem tu bude i možnost "terénního průzkumu", protože i u nás je velké množství úžasných památek, o kterých se moc neví. Ale to až zase pokvetou pampelišky 🙂

Buffer
Host
Buffer
17. 3. 2022 13:51
Odpovědět  Buffer

Skvělé! Já s dovolením občas ocituji či parafrázuji pár v seriálu uveřejněných informací, vzbuzuje to zájem a opatrné hledání a nalézání "zakázaného ovoce". Moc zdraví Petr Ježek, nyní místopředseda ČSNS (programově nepolitikařící a lidsky poctivé lidu sloužící strany).

Josef Malár
Host
Josef Malár
17. 3. 2022 13:51
Odpovědět  Buffer

Rothschildovo je tu už dvě stě let. Mám obavu, že nuklární válku spustí znova, neboť Rusko si již uvědomilo svoje tartarské nástupniství.

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:51

A co mamuti ? http://www.biosferaklub.info/vymreli-vsichni-mamuti-2/#more-3332 Jestliže ke katastrofě došlo před 13 tisíci lety a část severních slonů přežila, tak měli dostatek času na obnovení populace. Ale to se nestalo. Jsou zde pouze dvě varianty: buď vůbec nepřežili (to je verze vědeckého světa), nebo ke katastrofě, která porazila populaci mamutů, došlo poměrně nedávno (sleduj: Proč jsou naše lesy mladé?). Vzhledem k tomu, že tu mamuti stále jsou, je to druhořadé. Zatím se ještě nestačili obnovit. Kromě toho pro ně v posledním století mohl znamenat reálné nebezpečí i ozbrojený a chamtivý člověk, který brání růstu jejich populace.

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:51

zaujímavá štúdia, ktorá kombinovaná s týmto seriálom dáva prekvapivé súvislosti, v skratke: pravý Rím sa nazýva Konštantinopol, dnešný Rím v Taliansku na mapách zo 16. storočia vôbec neexistuje, v 17. storočí Vatikán prepísal históriu podľa svojej potreby a zničil a zakázal staré knihy. Územie Dunaj/Dnester – pravlasť Slovanov je zasľúbenou krajinou z Biblie – starého zákona, druhou po Edene/raji, Ježiš sa nenarodil v Jeruzaleme, ale v Konštantinopoli. Skombinované s vierou tzv. staroverov v Rusku, že Ježiš bol Slovan, to dáva veľmi výbušný výsledok – Ježiš bol Slovan a zavraždili ho Židia. Rímska cirkev je falošná a Slovania sú nositeľmi tej úžasnej kultúry, ktorú história sfalšovaná rímskou cirkvou pripisuje antickému Rímu, čiže sebe. Barbari sú na starej mape situovaní do dnešného Maroka a historka o prepadnutí Ríma barbarmi je vymyslená, aby mohli byť za barbarov onálepkované slovanské kmene.
http://www.hlavnespravy.sk/cyril-a-metod-medzi-mytom-a-skutocnostou-1-cast/802184
to by ale znamenalo, že jediné centrum pravého kresťanstva bol vždy iba Konštantinopol, Vatikán s celou jeho históriou je falzifikát ktorý má zakryť pravdu a prispôsobiť kresťanskú ideológiu dobra záujmom zlej sily

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:51

Není tam náhodou chyba v datování poslední mapy? Vždyť v uvedeném roce ještě nebylo o existenci amerického kontinentu ani potuchy..

Unknown
Host
Unknown
17. 3. 2022 13:51
Odpovědět  Anonymní

Amerika byla oficiálně objevena v roce 1492 a mapa je z roku 1575, takže žádnou chybu nevidím.

Vlabi
Host
Vlabi
17. 3. 2022 13:51
Odpovědět  Anonymní

Anonyme,
potuchy byly a bylo jich dost. Jasno v tom měli například Číňani:
http://www.smoliy.ru/antique_maps.php?m=465
(originál mapy je z roku 1418 – můžeme-li věřit oficiální dataci).
Ale stačí se trochu povrtat ve starých mapách a objevíme další. 🙂

Unknown
Host
Unknown
17. 3. 2022 13:51

Velmi zajímavý článek. Původně jsem jen náhodou narazil na první díl, ale hned po prvním odstavci jsem se do něj ponořil a takřka jedním dechem jsem přečetl i devět zbývajících částí. Těžko se dá dokázat že je to všechno pravda, ale popsané události a věci jsou tak úzce propojené, že se opravdu nedají odsoudit jako čistá fikce. Za tento vyčerpávající článek opravdu děkuji, neboť do této chvíle jsem nebyl schopen najít žádný podobný český psaný, který by se o Tartárii a souvisejících událostech takto detailně a propracovaně zmiňovala. S většinou popsaných "důkazů" vřele souhlasím a doufám, že jednou se vše osvětlí.

Více takových článků 🙂

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:51

Výživné čtení k tomuto tématu 🙂 http://www.tissa.cz/forum/Slovani.pdf

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:51

Tak já nevím, někdo se nám tu snaží namluvit, že nějaký zlý Rothschild, vymazal z historie tak obrovskou a starou říší, údajnou Velkou Tartárii. Máme záznamy 2000 let staré o kdejakém panovníkovi z Egypta, starého Řecka, z Římského impéria. Známe rodokmeny havajských králů, ale tak údajně mohutný, několik tisíc let státní útvar nám jen tak zmizí a není po něm ani památky? I kdyby se někdo snažil jak chtěl, není naprosto možné něco takového vymazat z historie, navíc jen několik století staré. Nemluvě o tom, že pojmem "Velká Tartárie" se na mapách označovaly místa neznámá, neprobádaná. Něco jako latinské "Hic sunt leones" To že údajná Velká Tartárie zanikla s Petrem Velikým, je dáno tím že tento car prováděl mapování nekonečného ruského území, aby mohl využít nerostné zdroje a povznést Rusko na úroveň západních zemí. To že někde srovnána nějaká pevnost se zemí, není přece nic divného. Takových zaniklých pevností, hradů a sídel je po Evropě mraky. Takové pevnosti po opuštění, hlavně v důsledku vývoje dělostřelectva, kdy přestaly mít význam, sloužily jako zdroj stavebního materiálu pro vznikající modernější město.
Na závěr jeden vtip, který vysvětluje mnohé: V Americe vykopali kus drátu v hloubce, která odpovídá stáří 100 000 let. Z toho usoudili, že už v té době měli v Americe internet. Rusové se nechtěli nechat zahanbit a kopali do hloubky, která odpovídá stáří 200 000 let, ale nic nenašli. Z toho usoudili, že v Rusku měli už v té době wi-fi.

Jana
Host
Jana
17. 3. 2022 13:51
Odpovědět  Anonymní

"To že někde srovnána nějaká pevnost se zemí, není přece nic divného. Takových zaniklých pevností, hradů a sídel je po Evropě mraky. Takové pevnosti po opuštění, hlavně v důsledku vývoje dělostřelectva, kdy přestaly mít význam, sloužily jako zdroj stavebního materiálu pro vznikající modernější město."

Zaujímavé, že všetky boli úplne zničené, rozobraté, aj tam, kde nie je žiadne mesto. Evidentne, aspoň podľa teba, chodili ľudia na stavebný kameň aj 100-150 km ďaleko, že? Vôbec nie je čudné, že pevnosti za Uralom zmizli bez stopy v priebehu cca 150 rokov, kým pevnosti v Európe existujú, aspoň vo forme ruín, hoci kameň by sa zišiel aj tu, že? A hrady? Predstav si, že len v okolí Banskej Bystrice existuje niekoľko ruín hradov starých cca 800 rokov, hoci vo veľkom z nich brali kameň. Ani za tých 800 rokov nezmizli úplne. A to sme tu stavebný materiál potrebovali oveľa viac ako na ľudoprázdnej Sibíri, že? Ak by si si dal námahu a pozrel odkazy a iné zdroje, zistil by si, že tých pevností neboli desiatky, ale stovky! Keby ich zmizlo veľa, ale nie všetky, a niekde by sa zachovali ruiny, tak by sa nikto nad tým nepozastavoval. Úplné vyhladenie je ako vždy veľmi podozrivé.

Jana
Host
Jana
17. 3. 2022 13:51
Odpovědět  Anonymní

Ešte niečo: tvoj štýl prekrúcania napísaného …Tak já nevím, někdo se nám tu snaží namluvit, že nějaký zlý Rothschild, vymazal z historie tak obrovskou a starou říší, údajnou Velkou Tartárii. ….,a posmešné drísty hovoria dosť jasne o tom, že ti nejde o hľadanie pravdy, ale iba o dehonestáciu a zavádzanie iných, čiže o trollovanie.

Unknown
Host
Unknown
17. 3. 2022 13:51
Odpovědět  Anonymní

Jana to perfektne rozklicovala;)

Bohuzel veci nechapeme nebo jim nerozumime ne proto ze by nas rozum byl slaby, ale protoze nezapadaji do okruhu nasich pojmu;)

hodne dlouha cesta anonyma ceka, a prozatim se na ni jeste nevydal to vypada;)

Jano
Host
Jano
17. 3. 2022 13:51

K tým bohom napr. asi toľko, že detailne ich napríklad opisuje známy, aj keď v súčasnosti stále mnohými zatracovaný a vysmievaný (ako dlho ešte?) David Icke. Problémom je opäť "rámcové vzdelávanie", ktoré nám od mala nadstaví štandarty, t.j. hranice "možného" a "nemožného". To, čo sa učí v škole, je možné, to, o čom sa len diskutuje, je nemožné a hotovo.

Tých linkov je mnoho, ale napr. tie pyramídy moci si môžete pozrieť tu:
1.)comment image
2.) http://illuminatiwatcher.com/wp-content/uploads/2014/03/Pyramid-of-Manipulation.jpg

David Icke o bohoch:
https://www.youtube.com/results?search_query=david+icke+about+gods

No a posledne k tomu vzdelaniu: Kvantová fyzika jasne a úplne ničivo rozdrvila akýkoľvek koncept toho, čo nás učia v školách. Je to azda číra náhoda, že sme učení veriť niečomu, čo nie je vlastne skutočné? No a potom niet divu, že tí, ktorí sa slepo pridržiavajú "zákonov prírody" nie sú ochotní ani len pripustiť, že by niečo mohlo byť inak…
K tej mimozemskej aktivite na zemi napr. odporúčam knihu "Who build the moon?" (Kto postavil mesiac?)… Pravda opäť ide o to, že do akej miery je otvorená myseľ dotyčného. Je azda čírou náhodou, že prvotnou obeťou humanitárnych invázií nie sú ani tak vojenské ciele, ako skôr kultúrne? Múzeá a historické pamiatky, ktoré by mohli poskytnúť skutočné informácie o minulosti? Prečo v Iraku boli vyplienené múzeá, prečo ISIS vyhadzuje do vzduchu tisíce rokov staré stavby, ktoré prežili takmer každého, prečo sa búrajú pyramídy a perčo je existencia väčšiny z nich zamlčiavaná?
Pretože sme učení klamstvám a odhalenie ktoréhokoľvek kúsku klamstva by spustilo reťazovú reakciu, ktorá by sa nedala zastaviť.

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:51
Odpovědět  Jano

Jano,
v podstatě s tebou souhlasím, jen…
David Icke je skoro vše, ale nejvíce je medializovaný do všech jazyků a celkem dost slušně na tom vydělává, už jen to by mělo být zarážející. A občasné argumenty typu, že se ho "oni" nemohou zbavit, protože je už moc známý, mi nepřesvědčily. Vše, co popisuje o "bozích" a jejich potomcích s "pyramidami" moci se skutečnými pyramidami vůbec nesouvisí, pyramidy nejspíše "vymysleli" uplně jiní bohové. Tak proč všude neustále prezentuje a všem UKAZUJE pyramidy jako znak ZLA a MOCI nad ovcemi? Podle mne, jeho výklady jsou spíše o zákonech padajích h… (výkalů), čili opačně.
K té fyzice a školám… je to mnohem složitější a nebudu rozepisovat romány. Existuje krásné rčení: Pod taláry je plíseň stará tisíce let.
O Měsíci tu(a nejen tady) bylo mnoho diskutováno. Osobně velmi pochybuji, že je vůbec koule(nikoliv, že je kulatý), protože rozměry, poloha, vzdálenosti a to, že nerotuje okolo osy, pokud vůbec nějakou má, jsou přinejmenším zvláštní.
O kulturních památkách máš podle mne naprostou pravdu:-)
Myslím, že se tu o tom už zmínila i VlaBi v seriále o Palmýře. Jen bych dodal, že často i ty "zachráněné" památky naší civilizací nejdou vůbec najít ani po pár letech zachránění.
Vždy jde o to, na jaké "pravdě" a jakým směrem se ta barevná nebo sametová řetězová reakce spustí:-)
nenimito

Unknown
Host
Unknown
17. 3. 2022 13:51
Odpovědět  Jano

I kdyz jsem toho prostudoval celkem dost tak si existenci nejakeho masovejsiho zasahovani do deni mimozemskymi civilizacemi nejsem vedom. A neni to hlavne ani potreba. Jsme velice snadno programovatelni a ovladatelni.

Co se Icka tyce, tak ve spouste veci s nim souhlasim a chapu jeho postup, ale u dalsich jako jsou napriklad lizardi uz postup nechapu. Vybirani veci ktere zapadaji do scenare a stale omylani . Kdyz prihlednu na vyse zmineny argument o penezich tak bych to spise tipoval na uzitecneho "vola". Zaobalime spoustu dulezitych veci do spousty ptakovin a pak se snadno vytvori dve konfliktni skupiny. A uz tehdy je vyhrano 😉

Samozrejme to muze byt i jakkoliv jinak, sem s argumenty;)

Rozhodne mne ale zaujal zapis z deniku dustojnika napoleonovy armady.
To by stalo i za precteni v prekladu

Historie jak bylo rozebirano je jen obraz vytvoreny stripky , ktery nekdo chtel abychom uznavali. To je ocividne nejen z tohoto pripadu… A z tohoto jedineho pohledu se staci divat;)

Rudolf
Host
Rudolf
17. 3. 2022 13:51

V roku 1882 ako III. vydanie vydal Schlesinger Jos, Budapest, kuchársku knihu A ZSIDÓ NӦ SZAKÁCSKӦNYVE "Židovská ženská kuchárka". Autorka Rosenfeld Mártonné, manželka hlavného ortodoxného rabína v Subotici. Na strane 84 nájdeme recept na omáčku – Tartármártás a korenenú omáčku – Fuszerezett tartármártás (Remoulade). Keď sú talianske špagety z Talianska, viedenský rezeň z Viedne,tak Tartárska omáčka môže byť kľudne z Tartárie. A z krajiny, ktorá by bola označovaná na mapách ako "Tu žijú levy" asi kuchárske recepty len tak nepreniknú do zahraničia.

Rudolf

janko
Host
janko
17. 3. 2022 13:51

..Také moc a moc děkuji Vla-bi za seriál o Tartarii, zapadá do kontextu příběhu celé naší sluneční soustavy, jak jsem jej navnímal a zpracoval ve svých textech. Do puzzle dějin zaklapávají poslední dílky, ještě se musím v seriálu Hyperbora najít další souvislosti – a pak bude možné spolu s letošními emočními volbami bude možné spustit přestavbu společnosti do nového paradigmatu, postaveného na jiném chápání fyziky prostoru a člověka – prostřednictvím poznávacích a řídících systémů = jazyků, tvarovaných pro naší sluneční soustavu. Jde vlastně o zpětný inženýring, dozrávání společnosti vývojem komunikačních nástrojů zvířat až k rozeznání programovacího jazyka pro "experiment obnovy galaktického lidského páru" v této sluneční soustavě. O jakou dardu jde, to asi tuší jen velmi málo lidí. Ale životní práce Ireny Sittové a moje na tomto tématu strávila přes 25 let, takže situace "bezkonceptuálního řízení" v rámci veškeré přírody si zřejmě vynutí buˇopakování civilizační etapy po připravované další válce – anebo celoplanetární šok z nezbytnosti zahodit mnohé informace vytvořené na bázi latiny a matematiky.
dosud byli lidé typu Vla-bi a mnoha dalších likvidováni. Ale zdá se, že posledním byl sám Levašov – a lidé okolo leva-netu Levašův odkaz přenášejí do země dvouocasého "leva"…..

Síly řídící vývoj na Zemi mají také několik vrstev "bohů" (mimozemských civilizačních skupin). Ne všechny jsou v naší či vyšší vývojové vrstvě. Degenerace lidských civilizací po vrcholu vývoje živé přírody do genomu téhle galaxie, ve které nejvyšší míru samořiditelnosti dosáhl lidský pár – tak pozdější degenerace lidské rasy (chaos v prioritách, pramenících z "dělení buňky", kdy buňkou je každý civvilizační celek) si vyžádala (v pro nás nepředstavitelně dlouhé časové linii) konstrukci slunečních systémů – laboratoří, které z určité vrstvy zvířat generovaly původní kvalitu schopností lidí v galaxii. Dokladem takové úvahy jsou různé ptačí, ještěří, rybí a další civilizace, pro které jsme nadějí – ale i nebezpečím.
Dohody vlád na Zemi jen zrcadlí dohody těchto civilizačních skupin – to sice nemohu dnes prokázat – ale takové tvrzení vychází z pochopení jiné konstrukce fyziky, než která nám byla během poslední etapy cca 2000 let dodána skrze latinu a matematiku – deriváty hebrejštiny.
…jsem zvědav, co se dozvím o jazyce hyperborejců, zda seriál potvrdí mé tvrzení, že arabština, hebrejština a "bukvice" jsou mutace původního celoplanetárního jazyka předchozí civilizace. Zkoumám emoční pozadí jazyků, kde intuice je tím nástrojem, který vede linku hledání. Pokud ano, ta je zřejmě nejvyšší čas se fyzicky poznat a vyvinout větší úsilí při zveřejňování nalezených souvislostí.
Jan Koňas, http://www.nejsmeovce.eu

Unknown
Host
Unknown
17. 3. 2022 13:51

Zdravim.
Rad bych podotkl ze celkem verohodne podle mne prave vysvetluji ty jezera a kruhovite kratery prave v te zprave zde:
https://www.youtube.com/watch?v=Rw3HmV4zO6E
Akorat je tam preklad anglicky a moje rustina je chaba (pracuji na ni), ale i tak se mi zda ze je preklad nepresny a casto chybi casti. Kdyby to nekdo prelozil bylo by to skvele!

Ve zkratce je to duvodem uniku vodiku ze zeme. Ktere zaclo priblizne pred 200 lety … Tyto jezera jsou i na americkem kontinentu..

Vlabi
Host
Vlabi
17. 3. 2022 13:51
Odpovědět  Unknown

O degazaci je vložena "aktualizace" za 7. dílem a je tam i odkaz na leva-net, kde je stručný výtah z těchto vystoupení.

Pivař
Host
Pivař
17. 3. 2022 13:51

Zdravím,
rád bych předal několik neodmyslitelných faktů na podporu této teorie.

Ale předem chci předeslat, že s tímto dílem souhlasím, a to v rovině až takové, že mi připadá věrohodnější než realita. Jediné, co mi "nesedí" je vstup do děje tzv. "bohů" – milerád bych tuto pasáž nahradil nešťastnou přírodní katastrofou, která podpořila konání Romanovců, anebo bombardováním ze země viz křivka od Kaspického moře, vysoce účinnou minucí..

Takže k faktům:
1. Smolinec – Nyní má uplatnění v energetice jako zdroj náplní palivových článků do jaderných elektráren, ve vojenství do jaderných hlavic, a tzv. ochuzený uran pak jako protitankové střelivo.

Toto by vysvětlovalo, proč se dokázali lít hlavně z mědi/mosazy ale koule se dělali z "kamene".
Uhádnete kde je naleziště?

zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Uraninit

2. Naleziště smolince – Karelie
Je to hnedle nad samotným Petrohradem, a vysvětlovalo by to i tu síť kanálů a příprav.
Takže máme střelivo, máme jeho zdroj, máme zabrané místo na mapě-přístav (jako např.: "Den-D"), tak hurá do boje.
Vyzkoušeli to 1812 na Moskvě – radioaktivní kužel skutečně v centru Moskvy je
1816-1819 – vybombardovali smolincem Rusko – nebo Tartárii

zdroj: https://www.google.cz/maps/place/Kar%C3%A9lie,+Rusko/@63.614648,29.1404713,6z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4420bc810d4b716d:0x102a3a583f194b0!8m2!3d63.1558702!4d32.9905552

3. Ozáření – všichni kdo přišli do stiku se střelivem umřeli dříve (nebo později)
vojáci – téměř hned
Kutuzov – 6 měsíců
Bonaparte – 9 let za zhoršeného zdraví

Víte kdy byla objevena "přirozená radioaktivita"?
1896 – H.Becquerel (dožil se 56-ti let) – žil ještě 14 let
Objevení Radia
1898 – Marie Curie-Sklodowska (dožila se 66 let) – žila ještě 36let!

ALE ANI JEDEN NA NÁSLEDKY OZÁŘENÍ PŘI PRÁCI S RADIOAKTÍVNÍMI PRVKY NEZEMŘELI.
Ale přitom s těmito látkami pracovali jako první – NEVĚDĚLI DO ČEHO JDOU! aNEBO UŽ VĚDĚLI? A právě proto hledali co zabilo vojáky a Kutuzova?
Byli odměněni za to že už víme?

zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Henri_Becquerel
https://cs.wikipedia.org/wiki/Marie_Curie-Sk%C5%82odowsk%C3%A1

4.Nobelovy ceny ve velice rychlém sousledu za sebou
Becquerel – 1903 – vlastní raioaktivita
Marie Curie – 1903 – objevení Rádia
Marie Curie – 1911 – izolace Rádia

zdroj:https://cs.wikipedia.org/wiki/Radioaktivita
https://cs.wikipedia.org/wiki/Radium
http://www.tabulka.cz/vedci/vedci.asp?id=curie-sklodowska

5. Tunguzský meteorit 1917 – je objeveno, jdeme testovat
ale to už jentak naokraj

zdroj: http://www.zahadyazajimavosti.cz/vesmir/21-tunguzsky-meteorit
zejména pasáž nazvaná "Jaderný výbuch"

…bude pokračovat…
(nechce mi to vzít víc jak 4096 znaků)

Pivař
Host
Pivař
17. 3. 2022 13:51

…pokračování…

6. K zamyšlení
Jak je možné že NEVÍME že po výbucu sopky na Islandě se zvedně teplota na pólech
Ale už od mala nás straší komunisti a ostatně všichny,že jak začne jaderná válka vypálíme si nebe nad hlavou!(?)!

Že by zkušenost?
Vždyť první použití jaderných zbraní bylo za druhé světové války.
Nebo by se spíše mělo psát: První použití MODERNÍCH jaderních zbraní?

A na závěr Perlička. Staré zasypané baráky se vyskytují i na našem území:
Tento dům – původně hospoda, můj praděda koupil v roce 1905 a udělal z ní dílnu. Budova je utopená zezadu a jak je vidět i zepřadu o půl metru a nikdo mi nidy neřekl proč. Když stavěli dům vedle, "pro jistotu" udělali ještě tři schodky nahoru, a podlaha domu je o půl metru výše. Jen "pro jistotu".

V místě ale nikdy nebyla záplava (ta kolem roku 1950 dům ani dílnu níže položenou nezatopila). Je také s podivem že stěny "žere" vlhkost, že by se s ní nepočítalo, proč tedy dům utápěli? Sklep který leží o dva kilometry od tohoto místa pod domem z roku tuším 1847 mající vedle sebe řeku do něj nikdy voda nezatekla. Ani v roce 1996, 2003 ani v 2006 nebo kdy byla ta poslední povodeň. Myslím že s izolací tohoto starého domu tedy musí být nějaký problém.

zdroj: https://www.google.cz/maps/@49.0412606,16.5940252,3a,75y,291.54h,78.46t/data=!3m6!1e1!3m4!1spMeAqFd4RN0ZIbQn3ZdMJA!2e0!7i13312!8i6656

Snad jsem nikdoho nezarmoutil, třeba jen někoho pobavil.
Doufám též, že všechna fakta sedí tak jak jsem je uvedl, psal jsem to ve spěchu – omlouvám se za případné gramatické chyby =)

S pozdravem
Petr Soukal

Vlabi
Host
Vlabi
17. 3. 2022 13:51
Odpovědět  Pivař

Petře,
díky za doplňující poznámky. Dodám jen dvě věci:
– "bohy" tu nejsou myšlení vousatí staříci na mráčku, ale ti, kdo ovládali ony nadčasové technologie;
– a co se týče tunguzského meteoritu, dnes už převládá názor, že se jednalo o velké kosmické těleso, jehož dopad hrozil celosvětovou katastrofou. Ještě než stačilo dopadnout, bylo zneškodněno pravěkou technologií, která je instalována právě k tomuto účelu na několika místech světa. Slyšel jsi někdy o "kotlích" v Jakutsku? Nebo o arše Gabrielově?

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:51
Odpovědět  Pivař

Skvělá práce. Děkuji za perfektní počtení. Jinak pozůstatky vědomostí o Tartárii se objevují dokonce i na tetě wikipedii. Konkrétně zde: https://en.wikipedia.org/wiki/Strait_of_Tartary . V článku je dokonce i zmínka o Čínské a Ruské Tartárii. Margon

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:51
Odpovědět  Pivař

Len ako dlho :). Tartáriu z wikipédie pravidelne mažú.

s0lar

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:51
Odpovědět  Pivař

sOlar,

nastesti uz nejsme zavysli jen na wikipedie.
V dnesni dobe jsou i jine kanaly, kde se nehodici temata nemazou (napr. Telegram, Odysee….atd.)!
Pravdu sice po stalety skryly, ale neumlceli ji navzdy!
Vsechno vyjde napovrh, nejen temata jako Velka Tartarie, nybrz vsechny lzi. Jen vydrzet, nebo hledat na alternativach 🙂

A.O.

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:51

Ahoj Vlabi,

jsem ted u 10. (posledniho) clanku!?
Na muj prvni komentar v prvnim clanku teto serii, jsi mi psal, ze je zde na toto tema pres 30 clanku.
Kde najdu tech pres 20 dalsich clanku?

Dekuji

S pozdravem
A.O.

Vlabi
Host
Vlabi
17. 3. 2022 13:51
Odpovědět  Anonymní

Když si pořádně přečteš onu moji odpověď, máš to tam.

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:51

Diky, nasel jsem.
Zadaval jsem tam cely nazev "Velka Tartarie" a to mi nic neukazovalo.

PinkSunGirlNet
Host
PinkSunGirlNet
17. 3. 2022 13:51

Tartárie byla vymazaná z této časové linie z archetypálních jazykových důvodů. Je divné, že si SLOVAné nevšimnou toho "znamení", kterém jim realita dává: tartar znamená podsvětí. Kosmický Strom Života musí mít tři části: KORUNA (nebe) – SRDCE (jednotící síla, latinsky Cor, čti KOR) – KOŘENY (podsvětí). Jinak se to spodní předefinuje a funguje na principu KOŘISTI a na úrovni antivesmíru kolektivního nevědomí vzniká "zrcadlový agresor", který pak na systém útočí.

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:51
Odpovědět  PinkSunGirlNet

Mixujete jablká s hruškami. Z Tartaru urobilo podsvetie grécko-rímsko-antické zoskupenie. Latinčina/latinka je ich jazyk/písmo, nie náš. Naša je bukvica. Mimochodom anti-ka, antický, "anti", teda proti komu? No predsa proti Slovanom. Prečo by nepriateľ hovoril o nás v dobrom?

s0lar

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:51
Odpovědět  PinkSunGirlNet

Myslím, že ταρταρ (https://www.google.com/search?q=ταρταρ) s Τάρταρος (https://www.google.com/search?q=Τάρταρος) vůbec nesouvisí:-)

Navíc jde o to, co bylo kdysi myšleno jako pod Světí. Pokud tedy vše tehdy ve (Světlém-Sviatem) Světě bylo nad rovníkem (před vymyšlenými a "přeloženými" bájemi achájců, co pochytili od těch, co podrobili a svrhli barevnými revolucemi s pomocí černookých stvořených Dalitů a jim podobných s Řečněním o rovnoprávnosti – politikou).
Pak by podle téhle terminologie Svieta a podSvietí byl Τάρταρος, tedy nejhlubší podSvietí, dnes někde v Antarktidě. Zřejmě asi proto se tam stále snaží v těch mrazivých a neLidských podmínkách něco, spíše "někoho uvězněného", vyšťourat pod těmi hromadami kilometrů ledu a sněhu, co tam přibyly po změně oceánských proudů od poslední kakastrofy, co protrhla pevninský most mezi Antarktidou a Amerikou.
nenimito

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:51
Odpovědět  PinkSunGirlNet

A asi tě zklamu, ale bukvice je už přetvořený jazyk Varjagy, tedy řečskými achajomakedonci, po obsazení Kieva od Černého moře po Dněpru. Aby se byli schopni dorozumět s porobenými slavjany.
Proto se mnohem více podobá dnešní řečtině, stejně jako z ní převzali i mnoho výrazů, třeba jako typicky "slovanské" bogatyr, z řečského μπογκά + τυρος.
Staroslavjanština byla daleko více podobna féničtině. A z dnešních jazyků se féničtině nejvíce podobá berberština, tedy amazigh. https://www.google.com/search?q=amazigh+taal&tbm=isch

A tomu grécko-rímsko-antické zkus třeba Alexandra Tamanského – Jiné dějiny Římského impéria. Celkem zajímavé:-)
https://www.zakazanevzdelani.cz/
nebo jeho kanál… https://www.youtube.com/channel/UCb04n4WELnzgT_67RXapDfQ/videos
Ale ta knížka je rozhodně lepší:-)

Tartária s bukvicí vůbec nesouvisí. Tartária a její představitelé byli chánové, dnes tomu uskupení říkají ílchanát, o trochu dříve Mughalská říše. A s obojím souvisí daleko více to čemu dnes říkají hindaví.
Třeba tady:comment image
Jen to bohužel není staročínština, jak se snaží vnutit otočením o 90°, ale právě 90°otočená hindaví, co souvisela s ílchanátem, chány, moguly, mughaly, tedy Tartarií. Proto dnes s Tartárií nejvíce souvisí ismailité, tedy izMailovci, a Agachán, tedy AgaKhan. Jen dnes tvrdí, že souvisí s islámem a mohamedem, což tak není, protože souvisí s ismaility, izMailovci, mughaly, moguly Tartárie.
Myslím, že ve zdejším celém seriálu Kurzu Tartarologie, je to celkem dobře napsáno:-)
https://myslenkyocemkoli.blogspot.com/2017/12/kutz-tartarologie-8.html
nenimito

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:51

Indoeurópske jazyky majú všetky jeden základ, ktorým je Charuna. Bukvica je tiež z Charuny, ale je to zjednodušená forma so 49 obrazmi, pre pochopenie človekov žijúcich v Noci Svaroga bola Charuna so svojimi 144 obrazmi príliš komplikovaná. Kurz Tartarológie, okrem posledných častí ktoré popisujú "Napoleonské vojny", beriem s rezervou. Pripadá mi už dosť "zmodernizovaná" rozumej sfalšovaná. Nosatá Iz-Toria by najradšej zo všetých Tartarov urobila číňanov, ismailov, mongolov, len preboha nie slovanov. Ak by sme boli takí bezvýznamní, tak by sme im tak neležali v zuboch..

s0lar

Anonymní
Host
Anonymní
17. 3. 2022 13:51

Našel jsem ještě něco málo zajímavé ke Zkáze…
https://peakd.com/hive-135617/@nagato-dharma/tartary-tartaria-the-mystery-of-an-empire-lost-in-history
Píše se tam i o úryvku z odtajněné zprávy od CIA z r.1957:
"Nebo si vezměme historii, která spolu s náboženstvím, jazykem a literaturou tvoří jádro kulturního dědictví lidu. Zde se opět nestydatým způsobem vměšovali komunisté. Například 9. srpna 1944 Ústřední výbor komunistické strany, který zasedal v Moskvě, vydal směrnici, která nařizovala zemskému výboru strany Tartarů „přistoupit k vědecké revizi historie Tartarie, odstranit závažné nedostatky a chyby nacionalistického charakteru, kterého se dopustili jednotliví spisovatelé a historici při zpracování tartarské historie.
12/ Jinými slovy, tartarská historie měla být přepsána — buďme upřímní, měla být zfalšována —s cílem odstranit zmínky o velkoruských agresích a skrýt fakta o skutečném průběhu tartarsko-ruských vztahů. A toto nebyl ojedinělý případ. V každé muslimské oblasti v SSSR historici na příkaz komunistické strany přepsali dějiny, aby překrucovali fakta, aby se Rusové jevili vždy v dobrém světle. Netřeba dodávat, že dějiny, které pravdivě prezentují fakta, byly staženy a zničeny, takže současným a budoucím generacím muslimů je navždy odepřena šance dozvědět se pravdivá fakta o minulosti jejich národů."

Na západě se tak nějak všude učí, že Rusko, bylo mezi Dněprem a Donem, a podrobeno varjagy, což nám bylo vtlučeno jako Kyjevská Rus, což vlastně nikdy neexistovalo. Vše za Donem, popř. Volhou byla Tartárie.
Je tam toho i víc, tedy pokud někoho zaujme, a nebude zdeformován těmi barevnými novoukrajinskými (rusými) servery, co s snaží o na nacionalismus. A tedy národnostní (barevné) rozepře, co jsou v dnešním Rusku poměrně hodně potlačovány. Ruská federace dnes není nacionalistická jako ukrajina(Rus), ale patriotická, což je poměrně velký rozdíl, který si dnešní nacionalističtí češi a slováci neumí představit.
Dnešní Rusko je prostě patriotické i když mnohonárodnostní, což "naši"(od Bavorska po Dněpr) nikdy nebudou, protože většina se za to dnes naopak spíše stydí…
nenimito